Deel 1 - Kabbalah Arizal

De Poort van reïncarnaties
(van Ari, ha-Kadosj)
Deel 1
met
Rabbi Michael-ben-Pesach
1
Verkabbala Uitgevers
Vereniging tot Bevordering van Kennis van Kabbala
Het Centrum voor Luriaanse Kabbala
The Lurian University & Research Institute Assosiation (LURIA)
E-mail: [email protected]
Internetpagina: www.kabbalah-arizal.nl
Spuistraat 293
1012 VS Amsterdam
Nederland
Telefoon: +31 (0)20 620 26 31
Alle rechten voorbehouden
© Uitgeverij Verkabbala Uitgevers, 2012
Eerste uitgave
2
Niets uit deze digitale uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt in
enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de uitgever, uitgezonderd voor eigen gebruik of ten behoeve van artikelen en
recensies ongewijzigd met vermelding van de bron.
ISBN:
Oproep aan de lezer
Als u vast komt te zitten bij een deel van de tekst ondanks dat u zelf van alles
heeft geprobeerd om er uit te komen, dan mag u vrijblijvend contact met mij
opnemen via: [email protected]
Dankbetuiging
Oprechte dank aan mijn studente en collega Mirjam Kelderman. Zonder haar hulp
zou dit e-book niet tot stand zijn komen.
3
Inleiding
Wij beginnen de studie van het boek Sjaar HaGilgoeliem van Ari.
Het is het laatste boek van de serie van Acht Poorten van Ari. Het doet er niet toe
dat wij ze niet in de juiste volgorde beginnen - het eerste- en dan het tweede boek
enz. en dan zouden we als laatste belanden bij Sjaar HaGilgoeliem, Poort van
Reïncarnaties. Er bestaat een principe: ejn moekdam oe-meoechar b'torah, er is
geen vroeger of later in de Thora. Dit principe heb ik al meerdere malen toegelicht
door te zeggen dat het er niet toe doet op welke plaats jij in de Kabbala begint,
vanaf het prille begin of Ets Chajiem of een ander boek in de Kabbala. Natuurlijk
moet je een zeker niveau hebben om een bepaald boek überhaupt aan te mogen
raken, in de zin van...zoals een scholier niet op banken zitten in een aula van een
universiteit en met derdejaars studenten leren. Er bestaat natuurlijk een bepaalde eis
om iets wel of niet te kunnen/mogen aanraken in het geestelijke. Jullie zitten al 8,
7, minimaal 6 jaar in de Kabbala. Ik denk dat de meeste van jullie al zeven jaar in
de Kabbala zitten. We hebben zoveel geleerd. We zitten flink in de Ets Chajiem,
4
270 pagina's hebben wij al geleerd. Nog een paar lessen hebben wij over en dan
hebben wij het hele eerste boek van de Zohar uit b'ezrat Hasjem, met G'ds hulp. Het
eerste boek van de Zohar wat wij leren, de inleiding van de Zohar zelf, geeft
eigenlijk de sleutel tot de Zohar zelf en tot de Kabbala. Ets Chajiem geeft de sleutel
tot de hele Kabbala, tot alle en elke ware geestelijke bron; een heilig boek. We
hebben dus al een zekere basis opgebouwd. En dan breekt er een moment aan dat
wij gaan beginnen aan dit meesterwerk van mijn grote Leraar.
Het is zo dat niet alleen jullie daarvoor klaar moeten zijn, maar ook ik moet daar
klaar voor zijn. Wie ben ik om te zeggen dat ik het aankan? In de stilte, in de geest,
had Ari mij ingefluisterd om daarmee te beginnen. Toen had ik geantwoord dat ik
niet aarzel om ermee te beginnen als u mij het zegt, maar wie in de hele wereld kan
dit boek aan, wie kan uw meesterwerk Sjaar HaGilgoeliem onderwijzen? Er is
niemand. Door te zeggen 'niemand' bedoelde ik ook mijzelf, dat ook ik het niet
aankan. In de geest a.h.w. steunde Ari mij en zei tegen mij: 'Ik begeleid jou. Ik blijf
jou tot steun'. Van binnen is het voor mij het gevoel alsof... hoe kan ik het zeggen?
Om een beeld te geven dat jij ook gaat ervaren wat ik ervoer, een voorstelling
maken van dit voorstel van mijn grote leraar. Het is alsof ik geplaatst wordt op de
top van een grote rots en dat hij mij zegt: 'Duik, spring'. Onder mij is een afgrond,
een grote zee en als je naar de horizon kijkt is er geen horizon te bekennen Waar
zou ik dan moeten landen? Waar zijn de oevers? Onder mij is alleen maar rots tot
het water aan toe. Daar valt niet te landen. Voor mij is onbegrensde zee. Het is net
of je duikt en er niet levend uitkomt. Ari zag in de geest a.h.w. mijn verwarring en
hij zegt a.h.w.: ' Spring en ik word jou als boei, als redding. Ik zal naast jou zijn en
samen zullen wij het wel redden'. Gezien mijn volle vertrouwen op mijn grote
leraar, want het vertrouwen is niet zomaar een vertrouwen onder het verstand, maar
boven het verstand. Bovendien heb ik al vele ervaringen gehad in het verleden, tot
nu toe, dat het mij heeft geholpen om mij vast te klampen aan mijn grote leraar.
Steeds weer en weer gaf het mij redding. Dan heb ik besloten om zijn voorstel aan
te nemen. Dat is mijn vorm van gereed te zijn om met dit meesterwerk dat boven al
het verstand van het mens-zijn uitgaat en ook ver boven mijn pet uitkomt, toch
gaan wij ermee beginnen.
Het heeft zoveel jaren geduurd totdat wij eindelijk klaar zijn om daarmee te
beginnen. Ik herinner mij nog dat ik in de eerste jaren van onze studie dikwijls
verwijzingen had gemaakt naar dit boek Sjaar haGilgoeliem en ik weet dat ik ook
een grote mate van suspense bij ieder van jullie heb opgebouwd en een grote
verwachting van het leren van dit boek en dat is ook goed, want deze verwachting
5
is eigenlijk het boeiende van het ontvangen van een stukje extra redding ook vanuit
dit wonderboek.
Het leren van Sjaar haGilgoeliem vereist veel zelfstandig werk. Ik ga hier weinig
extra toelichtingen geven. Wat ik moet doen, zal ik doen, maar niet te veel uitleg,
want mijn taak ik niet om het werk van jou af te nemen. De bedoeling is alleen aan
te geven wat strikt noodzakelijk is om jou verder aan te zetten om een zoektocht te
maken naar dit, naar dat. Er zijn heel wat namen die gebezigd zijn in dit boek die
Ari uit de Thora neemt en met elke naam zijn er verschillende verhalen verbonden de Thora is in verhaalvorm gegeven. Elk en alle woorden zijn de namen van
Hasjem. We weten dat, maar het is wel belangrijk om in ieder geval te weten - zelfs
in verhalende vorm - wat dat voor personage is. 'Personage', want wij weten dat
Bilham, farao, Mosje en wie dan ook allemaal namen van Hasjem zijn. Het zijn
geen personages, maar wij zien zij als uitwendige. Sara, Rivka, Ja'akov... Het is wel
nodig om te weten wie die zijn, welk verhaal wordt verteld over die 'persoon'. Naar
vermogen zullen we een alfabetisch register maken met het uitwerken van het boek,
maar ook bij het eerste tegenkomen van een bepaalde naam - laten we zeggen
Bilham, dan zullen we dat van een nummertje voorzien en onderaan dezelfde
pagina komt een toelichting uit de Thora over die personage. Op deze wijze kunnen
wij het altijd terugvinden, zullen wij jou en iemand van buiten ook een beetje extra
helpen. B'ezrat Hasjem gaan we er een e-boek van maken. We zullen dan iemand
op deze manier ook helpen met die extra informatie om de voorkomende namen in
het boek Sjaar haGilgoeliem direct, ter plekke hier te kunnen lezen in ons e-boek
zelf.
Dat moet voldoende zijn geweest om het boek te kunnen beginnen.
‫ לישועתך קויתי יי‬Lisjoeatcha kiviti Adonaj, ik heb gehoopt op Uw redding Hawajah.
‫שער הגלגולים‬
6
‫הקדמה א‬
‫ונתחיל מ"ש חז"ל כי חמשה שמות יש לנפש‪ ,‬וזה סדרם ממטה למעלה‪ ,‬נפ"ש‪ ,‬רו"ח‪ ,‬נשמ"ה‪ ,‬חי"ה‪,‬‬
‫יחיד"ה‪ .‬ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרות‪ ,‬במקרה ובהזדמן‪ .‬אמנם דע‪ ,‬כי האדם עצמו‪ ,‬הוא‬
‫הרוחניות אשר בתוך גוף‪ ,‬והגוף הוא לבוש האדם‪ ,‬ואיננו האדם עצמו‪ .‬וכמש"ה על בשר אדם לא ייסך‪,‬‬
‫וכנזכר בזוהר פרשת בראשית דף כ' ע"ב‪ .‬ונודע כי האדם מקשר כל ד' עולמות אבי"ע‪ ,‬ולכן בהכרח‬
‫הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות‪ ,‬ואלו החלקים כל חלק מהם‪ ,‬נקרא בשם אחד מן החמשה‬
‫שמות הנז' שהם נרנח"י כמו שיתבאר‪ .‬ולא ברגע אחד זוכה לקחת כלם‪ ,‬רק כפי זכיותיו‪ .‬ובתחלה נוטל‬
‫חלק אחד הגרוע שבכלם‪ ,‬והוא הנקרא נפש‪ .‬ואח"כ אם יזכה יותר‪ ,‬יקח גם את הרוח‪ .‬וכמבואר בכמה‬
‫מקומות בספר הזוהר‪ ,‬מהם בפרשת ויחי‪ ,‬ומהם בפרשת תרומה‪ ,‬ובפרט בריש פרשת משפטים דף צ"ד‬
‫ע"ב‪ ,‬וז"ל‪ ,‬ת"ח‪ ,‬בר נש כד אתייליד‪ ,‬יהבין ליה נפש וכו'‪ .‬ואחר שנתבאר זה‪ ,‬צריך שנודיעך עתה קצת‬
‫הקדמות בענין דרוש הנזכר‪:‬‬
‫ענין נר"ן וכו'‪ ,‬וחלוקא דרבנן‪ ,‬נתבאר עניינם באורך בש"ד‪ ,‬שער הפסוקים בפסוק ומעיל קטן תעשה לו‬
‫אמו (שמואל א' ב')‪ .‬וגם נתבאר בש"ה שער המצות‪ ,‬בפרשת ויחי בדיני האבילות ע"ש‪ ,‬ועוד נחדש‪:‬‬
‫דע‪ ,‬כי כל הנפשות הם מעולם העשיה בלבד‪ ,‬וכל הרוחות הם מעולם היצירה‪ ,‬וכל הנשמות הם מעולם‬
‫הבריאה‪ .‬אמנם רוב בני אדם‪ ,‬אין להם כל החמשה חלקים‪ ,‬הנקראים נר"ן וכו'‪ ,‬רק חלק הנפש בלבד‪,‬‬
‫אשר היא מן העשיה‪ .‬אבל גם בזה יש מדרגות רבות‪ ,‬והוא‪ ,‬כי הנה העשיה עצמה‪ ,‬נחלקת לחמשה‬
‫פרצופים‪ ,‬הנקראים ‪ -‬א"א‪ ,‬ואו"א‪ ,‬וזו"ן‪ .‬והנה האדם טרם שיזכה להשיג רוחו‪ ,‬אשר מעולם היצירה‪,‬‬
‫צריך שיהיה שלם בכל חמשה פרצופי נפש העשיה‪:‬‬
‫‪Pag. 1 r.1‬‬
‫שער הגלגולים‬
‫‪Poort van reïncarnaties‬‬
‫‪(Het woord reïncarnaties gebruik ik omdat ik geen beter Nederlands woord kon‬‬
‫‪vinden. Ook in het Engels gebruikt men deze term. Waarom? Volgens mij kan dit‬‬
‫‪woord incarnatie in de zin van de Kabbala verwarring veroorzaken. Het klopt niet‬‬
‫‪helemaal, omdat incarnatie of reïncarnatie, daar zit het woord carne/vlees.‬‬
‫‪Incarnatie veronderstelt alleen maar het terugkeren van vlees van één generatie op‬‬
‫‪een ander. Niet zielsomloop maar lichaamsomloop. Duidelijk? Terwijl we in de‬‬
‫‪Kabbala eigenlijk spreken van de zielsomloop. Dat een ziel in een andere generatie‬‬
‫‪wordt ingebed in een ander lichaam, dat is vanzelfsprekend. Maar voor ons, in de‬‬
‫‪Kabbala, is de ziel bepalend en niet het vlees. Ik laat het wel staan, maar ik maak je‬‬
‫‪er op attent dat de term incarnatie niet helemaal de betekenis dekt van het woord‬‬
‫‪gilgoel. Gilgoel is inderdaad omloop, van de ziel, zielsomloop. In het meervoud‬‬
‫‪staat het, gilgoeliem. Om het woord zielsomloop in het meervoud te vertalen dat is‬‬
‫‪7‬‬
een beetje moeilijk voor mij en dacht ik de poort van zielsomlopen dat zou te gek
zijn. Daarom laat ik toch deze term, met het oog op wat ik net heb gezegd.)
‫ הקדמה א‬Inleiding 1 (of: 1e inleiding)
,‫ חי"ה‬,‫ נשמ"ה‬,‫ רו"ח‬,‫ נפ"ש‬,‫ וזה סדרם ממטה למעלה‬,‫ונתחיל מ"ש חז"ל כי חמשה שמות יש לנפש‬
.‫יחיד"ה‬
En wij zullen beginnen met wat de Thorageleerden hadden gezegd dat vijf
namen zijn er aan de nefesj (aan de ziel van de mens, aan zijn lagere kant,
component nefesj. Of hij bedoelt nefesj als één van de drie componenten van de
ziel of noemt hij nefesj gewoon als ziel van de mens. We zullen zien.) en dat is
hun volgorde van beneden naar boven nefesj (Hij schrijft het met dubbele
apostrofe, de weergave zoals men doet wanneer men de getalwaarde
aangeeft.), roeach, nesjama, chaja, jechieda. (Hij spreekt hier van vijf
componenten van de ziel die hij nefesj noemt. We zullen zien waarom hij nefesj
noemt. Er is ook nog roeach die vijf heeft en nesjama die vijf heeft, maar hij heeft
het over nefesj.)
‫ הוא‬,‫ כי האדם עצמו‬,‫ אמנם דע‬.‫ במקרה ובהזדמן‬,‫ואין ספק כי לא נפל קריאת השמות הנזכרות‬
.‫ ואיננו האדם עצמו‬,‫ והגוף הוא לבוש האדם‬,‫הרוחניות אשר בתוך גוף‬
Ongetwijfeld dat het noemen van deze namen die hier genoemd zijn gebeurt
niet toevallig. (‫ ובהזדמן‬Oewehizdamen is ook een ander woord voor toevalligheid.
Eigenlijk is het een uitdrukken: ‫ במקרה ובהזדמן‬b'mikra oewehizdamen, toevallig en
willekeurig. Laten we het zo vertalen.)
(Geweldig wat hij ons zegt. Kijk wat hij ons direct bij het begin van het boek, hier
in de eerste inleiding geeft; het kroonprincipe:)
Echter weet dat de mens zelf is het geestelijke dat binnen het lichaam is en het
lichaam is een bekleding van de mens en niet de mens zelf.
.‫ וכנזכר בזוהר פרשת בראשית דף כ' ע"ב‬,‫וכמש"ה על בשר אדם לא ייסך‬
8
(‫ וכמש"ה‬Oe'kemo sjehakatoew, deze uitdrukking gebruikt men wanneer men een
vers uit het heilige schrift citeert.)
En zoals geschreven staat in het heilige schrift (hij citeert ons) 'Op het vlees
van de mens zal hij niet gemaskerd/verhuld worden (Laat de mens niet
vermaskerd worden/verhuld worden achter zijn vlees. Letterlijk staat er: over het
vlees van de mens zal men niet verhuld zijn. Het is moeilijk, de taal van de Thora is
zeer beknopt, maar zoals ik het een beetje beschrijvelijk vertaalde, zo is het
genoeg.) en zoals het genoemd werd in de Zohar in het hoofdstuk Bresjiet lijst
20 ommezijde van de pagina.
r.10 na punt)
,‫ ולכן בהכרח הוא שיהיו בו חלקים מכל הארבעה עולמות‬,‫ונודע כי האדם מקשר כל ד' עולמות אבי"ע‬
.‫ נקרא בשם אחד מן החמשה שמות הנז' שהם נרנח"י כמו שיתבאר‬,‫ואלו החלקים כל חלק מהם‬
(Hier is absolute concentratie nodig om vanaf het begin niets verloren te laten
gaan.) En het is bekend dat de mens verbindt alle vier werelden abiej'a (We
hebben dat ook geleerd. Herinner jij je nog? De werelden zijn het uitwendige
gedeelte van de schepping en de mens is het inwendige gedeelte. Kijk nou wat
hij ons zegt: en het is bekend dat de mens verbindt alle vier werelden abiej'a,
samen, tot elkaar.) en daarom is het vanzelfsprekend/noodzakelijkerwijs/zeker
zo dat in hem zullen delen zijn van alle vier werelden en deze delen elk deel
daarvan is genoemd naar één van de namen van vijf namen zoals die genoemd
werd, welke namen zijn narancha'j (nefesj roeach nesjama chaja jechieda) zoals
uitgelegd zal worden.
‫ והוא הנקרא‬,‫ ובתחלה נוטל חלק אחד הגרוע שבכלם‬.‫ רק כפי זכיותיו‬,‫ולא ברגע אחד זוכה לקחת כלם‬
‫ יקח גם את הרוח‬,‫ ואח"כ אם יזכה יותר‬.‫נפש‬
En niet in één klap wordt een mens waardig om zij allemaal te ontvangen, (hij
kan ze ontvangen) alleen volgens zijn verdiensten. (Die lichten, krachten van
nefesj roeach nesjama chaja en jechieda.)
En eerst neemt hij één deel, de grofste van allen en dat heet nefesj. En
vervolgens indien hij meer waardig zal zijn, zal hij ook roeach nemen.
(Hij brengt bewijzen uit de Zohar.):
9
‫ ובפרט בריש פרשת‬,‫ ומהם בפרשת תרומה‬,‫ מהם בפרשת ויחי‬,‫ וכמבואר בכמה מקומות בספר הזוהר‬.
‫ צריך‬,‫ ואחר שנתבאר זה‬.'‫ יהבין ליה נפש וכו‬,‫ בר נש כד אתייליד‬,‫ ת"ח‬,‫ וז"ל‬,‫משפטים דף צ"ד ע"ב‬
:‫שנודיעך עתה קצת הקדמות בענין דרוש הנזכר‬
Zoals het uitgelegd is op een aantal plaatsen in het boek Zohar, het is gebracht
o.a. in het hoofdstuk Wajechi (een hoofdstuk uit de Thora dat in de Zohar
toegelicht wordt) en zo ook in het hoofdstuk Troema en in het bijzonder aan
het begin van het hoofdstuk Misjpatiem lijst 94 ommezijde (amoed bet betekent
2e bladzijde van een lijst.) en dat zijn zijn woorden (uit het hoofdstuk Misjpatiem.
Het is Zohar en daarom is het natuurlijk in het Aramees:) Kom en zie een mens
wanneer die geboren wordt geeft men hem nefesj enz.
:‫ צריך שנודיעך עתה קצת הקדמות בענין דרוש הנזכר‬,‫ואחר שנתבאר זה‬
En nadat dit uitgelegd is, is het nodig dat ik jou nu laat weten een beetje van
inleidingen in de kwestie van uiteenzetting/toelichting zoals het genoemd werd.
‫ שער הפסוקים בפסוק ומעיל קטן תעשה לו‬,‫ נתבאר עניינם באורך בש"ד‬,‫ וחלוקא דרבנן‬,'‫ענין נר"ן וכו‬
.)'‫אמו (שמואל א' ב‬
De kwestie van nara'n (nefesj roeach nesjama) enz. (chaloeka d'rabanan is
letterlijk eigenlijk deel van onze Thorageleerden, maar vaak noemt men een kind
van een rabbi of een geestelijk iemand, die leerling is van een Thorageleerde) het is
uitgelegd deze kwesties (van nara'n) uitgebreid in poort vier, de poort van
psoekiem (dit is één van de poorten van de serie boeken van Acht Poorten van Ari.
Eén ervan is Sjaar haPsoekiem. Psoekiem, van het woord pasoek, een vers uit het
heilige schrift. Het is het boek van Ari dat de verzen uit het heilige schrift, uit de
hele Tanach -Thora, profeten en geschriften - kabbalistisch behandelt.) in het vers
10
(over Sjmoeël, nog als een kindje dat later tot één van de grootste profeten ooit is
geworden) 'En een klein manteltje maakte hem zijn moeder' (Sjmoeël1 1:2).
:‫ ועוד נחדש‬,‫ בפרשת ויחי בדיני האבילות ע"ש‬,‫וגם נתבאר בש"ה שער המצות‬
(Hij geeft ons hier in deze alinea de bronnen waar het behandeld werd.)
En het is ook uitgelegd in de vijfde poort, poort van mitswot, (dit, de poort van
voorschriften, is ook één van de Acht Poorten. Hij legt daar de voorschriften uit, de
geheime betekenis daarvan.) in het hoofdstuk Wajechi t.a.v. de wetten van
rouw, lees daar, en wij zullen het nog vernieuwen (dat betekent dat we het nog
zullen opfrissen, nog naar boven zullen halen.)
‫ וכל הנשמות הם מעולם‬,‫ וכל הרוחות הם מעולם היצירה‬,‫ כי כל הנפשות הם מעולם העשיה בלבד‬,‫דע‬
‫הבריאה‬
(Hij gaat nu over tot het uitleggen van wat daar allemaal gezegd werd over deze
kwestie nara'n - nefesj roeach nesjama.)
Weet dat alle nefasjot (meervoud van nefesj) die zijn alleen maar van de
wereld assieja en alle roechot (meervoud van roeach) die zijn van de wereld
jetsiera en alle nesjamot (meervoud van nesjama) zijn van de wereld brieja. (De
plaats waar het vandaan komt is die of een andere wereld.)
(Hoor nu goed wat hij ons zegt:)
1
Sjmoeël – één van de allergrootste profeten van Jistraël. In het Heilige Schrift zijn
twee boeken genoemd naar zijn naam: Sjemoeël 1 en Sjemoeël 2.
11
‫ אשר היא‬,‫ רק חלק הנפש בלבד‬,'‫ הנקראים נר"ן וכו‬,‫ אין להם כל החמשה חלקים‬,‫אמנם רוב בני אדם‬
.‫מן העשיה‬
Echter de overgrote meerderheid van de mensen (Letterlijk: van de mens. Hij
bedoelt 'mens' als representatief voor de mensen, zoals men 'geboomte' zegt zo
bedoelt men elke boom.) hebben niet alle vijf delen (let op) van de ziel die
nara'n (nefesj roeach nesjama) heten enz., maar hebben alleen maar één deel
welk (deel) is van de assieja (hebben alleen maar iets van nefesj. Hoor goed wat
hij ons nu vertelt. Interessant wat hij ook hier zegt in regel 26, zie je wat hij ons
zegt? 'Ze hebben niet alle vijf delen die nara'n heten'. Wij zouden verwachten dat
hij zou zeggen: alle vijf delen narancha'j - nefesj roeach nesjama chaja jechieda,
maar hij zegt nara'n. We moeten erg goed kijken wat hij ons zegt. Na de tweede
tsimtsoem - wij zijn product van de tweede tsimtsoem - hebben we alleen maar
nara'n, drie delen van onze ziel. Natuurlijk dat in de nesjama nog chaja en jechieda
verborgen zitten.)
(Langzaam. Er moet absoluut geen spanning zijn. Of je iets wel of niet zal
begrijpen... met alle vertrouwen, net zoals een kindje 's avonds in zijn bedje ligt en
naar een fabeltje of sprookje luistert dat zijn grootouder of moeder - één van zijn
naasten - hem vertelt voordat hij in slaap valt. Zo is het ook hier, maar niet om in
slaap te vallen maar juist om wakker te worden, wakker te blijven. De houding
moet puur zijn net zoals het kindje dat met twee open ogen vol vertrouwen alles
wat men hem in dat sprookje vertelt ziet alsof het realiteit is. Voor hem is het
absolute realiteit. Zo is het ook wat ik aan jullie vertel. Het is dé realiteit, het is de
ware realiteit, het is wat altijd werkt, de eeuwigheid zelf.)
,‫ א"א‬- ‫ הנקראים‬,‫ נחלקת לחמשה פרצופים‬,‫ כי הנה העשיה עצמה‬,‫ והוא‬,‫אבל גם בזה יש מדרגות רבות‬
.‫ וזו"ן‬,‫ואו"א‬
Maar ook daarin zijn er vele traptreden en dat is want zie hier de assieja zelf
is verdeeld/ingedeeld in vijf partsoefiem welke (partsoefiem) heten arich anpin
en abba we iema en zo'n.
‫ צריך שיהיה שלם בכל חמשה פרצופי נפש‬,‫ אשר מעולם היצירה‬,‫והנה האדם טרם שיזכה להשיג רוחו‬
:‫העשיה‬
12
En zie hier de mens alvorens hij waardig zal zijn om zijn roeach te bereiken
(letterlijk: bevatten) welke (roeach) is van de wereld jetsiera, het is nodig voor
hem dat hij volmaakt/heel zal zijn met alle vijf partsoefiem van de nefesj van
de assieja.
Pag. 1 r.31
‫ עכ"ז צריך שיתקן כל איש‬,'‫ ויש מן יסוד דעשיה וכו‬,‫ שיש מי שנפשו מן מלכות דעשיה‬,‫ואע"פ שנודע‬
‫ לפי שהיצירה גדול מכל‬,‫ ואח"כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה‬,‫ואיש כל כללות עולם העשיה‬
‫ צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל‬,‫ וכן עד"ז כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה‬.‫העשיה כלה‬
‫ שבו נאחז‬,‫ ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי‬,‫ ואח"כ יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה‬,‫היצירה‬
‫ ועד"ז‬.‫ ואז ישיג רוח היצירה‬,‫ עד שיהיה ראוי אל כל העשיה‬,‫ רק צריך שיתקן כנזכר‬,‫שרש נשמתו‬
‫ ולא יספיק‬,‫ אשר היא כפי ערך העשיה כלה‬,‫ שיעסוק בתורה ובמצות‬,‫ פירוש הדברים‬.‫בשאר העולמות‬
:‫ והרי זה בבחי' קיום התורה והמצות‬,‫כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו‬
En ondanks het feit dat het bekend is dat er zijn degene wiens nefesj is van malchoet van de
assieja (Wat betekent dat? Dat zijn wortel van de malchoet van de assieja is), er zijn (anderen,
wiens wortel zijn) van de jessod van assieja enz., desalniettemin is het noodzakelijk dat elk
mens (die of die andere) het totaal van de hele wereld assieja zal corrigeren (Een mens moet
alle aspecten van assieja corrigeren oftewel de hele narancha'j, nefesj roeach nesjama chaja
jechieda) van de wereld assieja. Zijn ziel is misschien van de malchoet van assieja; wij
zouden dan kunnen denken dat hij tot malchoet van assieja moet corrigeren. Het is erg
belangrijk wat hij nu vertelt. Hij zegt: nee, de hele assieja moet hij dan corrigeren, alle
aspecten van assieja. We zullen zien waarom dat zo is) en vervolgens zal hij kunnen zijn
roeach ontvangen welke (roeach) is van de jetsiera, omdat de wereld jetsiera is groter dan de
hele wereld assieja. (Zie je? Hij kan niet jetsiera gaan corrigeren als hij nog niet de hele
assieja heeft gecorrigeerd. Dat is van toepassing voor iemand die van de nefesj is van assieja
of van de jessod van de assieja, t/m de kether van assieja. Als iemand van de kether van
assieja is, is het vanzelfsprekend dat hij de hele assieja moet weten te corrigeren.
Op het niveau van het leren van dit meesterwerk Sjaar hagilgoeliem zijn additionele
toelichtingen van mij overbodig. Het is een kwestie van persoonlijke groei, persoonlijke
bevattingen die ik overlaat aan ieder van jullie afzonderlijk. Alleen kleine nuances, op
sommige plaatsen verduidelijk ik, maar in de regel zal ik er erg voorzichtig mee zijn. Er zijn
vele antecedenten die je zelf moet weten, verbanden leggen in de zin van waar slaat het op. In
de heilige taal zijn vele antecedenten. Ze worden gebezigd om de mens creatief te laten
werken aan die heilige boeken.)
En zo ook (op dergelijke manier) is het om te bereiken/bevatten (in heilige taal is bereiken en
bevatten één werkwoord) zijn nesjama (nesjama komt van brieja) is het nodig dat de mens alle
delen van zijn roeach zal corrigeren in de hele jetsiera (de hele narancha'j de roeach moet die
13
corrigeren) en vervolgens zal hij zijn nesjam ontvangen welke nesjama is van de brieja (alle
nesjama is van de brieja zoals we weten) en het is niet genoeg voor hem wanneer hij een
bepaalde plaats zal corrigeren, aan welke plaats wordt de wortel van zijn nesjama aangehecht,
alleen het is nodig dat hij zal corrigeren zoals boven gezegd totdat hij geschikt zal zijn voor de
hele assieja (geschikt zijn, dat hij de hele assieja gecorrigeerd zal hebben) en dan zal hij
roeach bereiken/bevatten van de jetsiera.
(Zie je hoe belangrijk het is om stap voor stap te werken in het geestelijke en niet te proberen
om voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten. Het is werk, het is geleidelijk opstijgen.
Het is allemaal nodig dat de mens eerst de hele assieja doorloopt, dan de hele jetsiera en dan
de hele brieja.)
En op dergelijke manier in de overige (blz.2 r.1) werelden. Uitleg van de woorden. Laat hem
zich bezighouden met Thora en voorschriften welke (bezigheid met Thora en voorschriften)
komt overeen met de hele assieja
(Kijk nou wat hij ons vertelt: zich bezighouden met de Thora. Hij bedoelt niet met de Zohar,
niet met de Kabbala, maar de Thora zoals men die traditioneel leert. De hele Thora en alle
voorschriften is alleen maar de hele assieja. Kan jij je dat voorstellen? Zonder kabbala kan
men in geen geval hoger komen. Men kan in geen geval nesjama ontvangen. Of men wel de
hele roeach kan ontvangen dat zullen we zien. Kan jij je voorstellen? Als iemand zich niet met
de geheime leer bezighoudt, met de Kabbala, dan is hij gedoemd om op een lager pitje te
blijven, hier te blijven. Wie zal hem dan helpen? Je kan al je leven Thora leren en al hun
voorschriften naleven en het is alleen assieja. Men corrigeert dan alleen nefesj en ook dan niet
volledig. Hij zegt wel volledig, maar men moet hard werken om zijn hele nefesj te kunnen
corrigeren. Hun bezigheid is a priori van het begin af aan gedoemd tot falen. Zonder kabbala
is het onmogelijk om zijn eigen gmar tiekoen te bereiken, dat betekent zichzelf uit te
corrigeren, de hele nefesj, de hele roeach en de hele nesjama van zijn ziel te corrigeren.)
en het zal niet afdoende zijn om zichzelf te corrigeren naar de bijzonderheden van de plaats
waar zijn nefesj zich aanhecht en zie hier dat is t.a.v. het vervullen van de Thora en de
voorschriften.
(Zie je wat hij ons vertelt rechttoe rechtaan? Het vervullen van de Thora en voorschriften
daarmee kan men de hele assieja corrigeren, maar men moet dan van goede huize komen,
keihard werken om dat te corrigeren door de Thora en voorschriften zoals de
traditionelen/orthodoxen dat doen. Het is verschrikkelijk als men weet dat het zo is en men
het niet doet. Men weet dat het zo is, maar men leert alleen de openlijke Thora die alleen maar
met handen en voeten te vervullen is. Daardoor zal men zichzelf niet in het reine kunnen
brengen met Hasjem .Er is geen sprake dat men daardoor ooit zal kunnen klaar komen, het
karwei afmaken, tot volmaaktheid komen.)
14
r.4)
‫ האמנם אם‬.‫ צריך לתקנו‬,‫ אע"פ שאיננו מקום אחיזת נפשו‬,‫וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה‬
,‫ או אם עשה שום עבירה ופגם בה‬,‫ אשר היא מעולם העשיה‬,‫איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה‬
‫ כמו‬,‫ אא"כ היו שניהם ממקום אחד‬,‫ או פגם של עבירה זולתו‬,‫אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה‬
‫ ולא בעשיית‬,‫ אלא בתקון פגם עבירה בלבד‬,‫ כי אין שם תקון נופל‬,‫ או אפשר‬.‫שיתבאר לקמן בע"ה‬
‫ מי שהוא ממלכות דנוקבא דעשיה‬,‫ כי דרך משל‬,‫ והוא הנכון‬,‫ או אפשר‬.‫קיום כל רמ"ח מצות עשה‬
.‫ יחידה של העשיה‬,‫ וחיה‬,‫ ונשמה‬,‫ צריך שיתקן כל המלכיות דרוח‬,‫הנקראת נפש דעשיה‬
En zo ook indien een mens heeft gezondigd en heeft schade toegebracht aan één of
andere plaats van de assieja (in zijn keliem) ondanks het feit dat het geen plaats van
het aanhechten van zijn nefesj is dient hij dat te corrigeren.
(Zie je wat hij ons zegt? Als een mens heeft gefaald moet hij zelf weten op te staan.
Niet zeggen: Jezus heeft ons gered, hij is voor ons gestorven en ik kan zo nu en dan
wel zondigen - van zondag tot zondag. Zondag niet, maar maandag wel. Zondag ga
ik naar de kerk en dan ga ik weer zondigen. Of zoals Joden doen: zaterdag gaan we
naar de synagoge, maar zondag kunnen we zondigen. En vanaf maandag kunnen
we de belasting bedonderen of een ander wezen. Stelen, allerlei dingen doen op een
bedekte manier, maar voor Hasjem staat alles open.
Men staat bloot voor Hasjem. Dus: zelf gevallen, zelf corrigeren. Hoe hoog de
mens geplaatst is, hoger dan elk wezen in de schepping. Zelf gevallen dan a.j.b.
corrigeer jezelf. Zelf verantwoordelijk is aan de mens gegeven. Niets komt in
vergetelheid. Men kan zich niet beroepen op die of een andere, op Jesjoea dat die
voor mij is gestorven. Jesjoea, Jesjoea, zelfs Jesjoea zegt: niet schreeuwen tegen
mij Jesjoea Jesjoea en denken dat het zal helpen. Je moet zelf doen. Wanneer
Jesjoea een mens heelt, wat zegt hij dan tegen hem? Ga naar huis en zondig niet
meer. Ga naar jouw eigen keliem en zondig niet meer. Dat is de correctie. Jesjoea
kan natuurlijk helpen om jezelf te corrigeren, je moet dan zelf jouw keliem
verdunnen, tesjoewa/inkeer doen en tot de biena komen, dat betekent tot Jesjoea
komen. Daardoor ontvang je verlossing. Jesjoea betekent verlossing, de kracht van
verlossing.)
(Hij zegt nu iets dat misschien moeilijk begrepen zal worden, maar hij zal het
verderop uitleggen.)
15
Echter indien één of andere andere nefesj ontbreekt aan hem om een bepaald
voorschrift te doen, welk (voorschrift) is van de wereld assieja (oftewel het
vervullen daarvan behoort bij de wereld assieja) of dat hij (een mens) één of andere
overtreding deed en heeft aan dat bepaald voorschrift schade toegebracht dan is hij
niet verplicht om het tekort wat ontstond door het vervullen van dit voorschrift te
corrigeren of de beschadiging van de overtreding te doen herstellen door een andere
tenzij beide zijn van één plaats zoals ik verderop zal uitleggen b'ezrat Hasjem.
Of het is mogelijk (een andere mogelijkheid) dat er geen sprake is van correctie
maar er is alleen sprake van correctie in de correctie van beschadiging door
overtreding (er is geen sprake van een andere correctie dan alleen correctie van
schade van overtreding. Schade van overtreding bij het doen van voorschriften, had
hij gezegd.) en niet bij het vervullen van alle 248 voorschriften van doen
(Wat wil hij zeggen? Het kan zo zijn dat hij alleen maar één of ander verbod
overtreedt en niet bij het vervullen van één of ander gebod van alle geboden - dus
van het doen. Hij heeft geen gebod overtreden, maar alleen een verbod.
Dit boek is om te werken. Het is geen bloemlezing wat wij nu doen. Het is een
boek om op te klimmen, om zichzelf erdoor te zuiveren en op te bouwen.)
Of is het mogelijk (een andere mogelijkheid) en dat is de ware dat bijv. wie van de
malchoet van de noekwa van assieja is (wiens wortel van de malchoet van de
noekwa van assieja is) die heet nefesj van assieja, dan is het nodig om te corrigeren
alle malchiejoet (malchiejoet is meervoud van malchoet) van roeach en nesjama en
chaja jechieda van assieja. (Het is dus niet voldoende dat hij alleen nefesj van de
assieja doet omdat dat de wortel van zijn ziel is, maar de hele narancha'j van de
assieja.)
r.13 na punt)
,‫ ומי שתקן גם ז"א דעשיה‬.‫ אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה‬,‫והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשיה‬
,‫ עד שנמצא‬,‫ וכן עד"ז‬.‫ יהיו בו נר"ן מן העשיה‬,‫ ואם תקן גם אימא דעשיה‬.‫יהיו בו נפש רוח מן העשיה‬
,‫ כל בחינה מחמשתן‬,‫ וכל חמשה בחינות אלו‬,‫ יש לו נרנח"י‬,‫כי מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיה‬
‫ נקראת‬,'‫ ומוחין כנזכר בפסוק ומעיל קטן תעשה לו אמו וגו‬,‫ ויניקה‬,‫ שהם עבור‬,‫שלימה בשלשה חלקיה‬
‫ יש בו כל חמשה מדרגות‬,‫ וגם בחלק זה הנקרא רוח‬.‫ ואז יזכה אל הרוח מן היצירה‬,‫נפש שלימה דעשיה‬
‫ ואין להאריך‬.‫ וכן ביחידה‬.‫ וכן בחיה‬.‫ וכן עד"ז בנשמת הבריאה‬.‫ וכלם נקראים רוח שלם דיצירה‬,'‫הנז‬
:‫בזה עתה‬
16
En zie hier wie heeft gecorrigeerd alleen maar de malchoet van de assieja, die heeft
alleen maar nefesj van nefesj die in de assieja is (De hele nefesj is in de assieja.
Wie de hele assieja corrigeerd die heeft nefesj, hele nefesj. Maar wie alleen
malchoet van de assieja heeft gecorrigeerd die heeft alleen maar nefesj van de
nefesj die in de assieja is.).
r.14 na punt)
En wie heeft gecorrigeerd ook z'a (dus niet alleen malchoet) van assieja (roeach van
assieja. Qua klie is het z'a, maar qua licht is het roeach.) die zal hebben nefesj roeach van de
assieja. (Die zal al twee lichten hebben van assieja. Dat betekent dat hij al twee keliem heeft
gecorrigeerd: malchoet en z'a van assieja. Normaal zeggen we kether en chochma. Wie de
kether heeft gecorrigeerd die heeft nefesj ontvangen en wie de klie chochma heeft
gecorrigeerd die heeft roeach ontvangen, maar dat is wanneer we spreken van de vijf sfirot,
hier spreken we van nefesj roeach nesjama, drie compartimenten in de mens, want de vierde
en vijfde - chaja en jechieda, in algemeen opzicht - die zitten verborgen in de nesjama. Hier
spreekt hij dus op deze wijze, maar je moet weten hoe dat in elkaar zit. Als alleen malchoet
gecorrigeerd is, dan is het alleen maar nefesj. Hij bedoelt dan dat er alleen maar één klie,
malchoet, bestaat. Hij heeft dan alleen maar nefesj. Wanneer de klie z'a erbij komt dan komt
er roeach. Probeer hier niet in de war te raken met wat wij hebben geleerd. Er is geen
discrepantie van wat we hebben geleerd alleen noemt hij malchoet als niveau malchoet, één
klie met één licht. En niveau z'a, twee keliem met twee lichten.)
En indien hij gecorrigeerd heeft ook iema/moeder (biena) van assieja in hem zullen zijn nara'n
(nefesj roeach nesjama) van assieja.
(Wat ik had gezegd over drie delen/compartimenten van de ziel, nefesj roeach nesjama van de
nefesj of roeach of nesjama... Er bestaan alle vijf en alle vijf, narancha'j, moeten we hebben
gecorrigeerd, zoals we hebben geleerd. Soms bedoelt hij drie: ieboer jenieka en mochin, de
drie stadia van correctie van een bepaald niveau. Eigenlijk moet hij zijn bijzondere vijf
aspecten van nefesj roeach en nesjama corrigeren.)
En op dergelijke manier totdat het zal blijven dat wie gecorrigeerd heeft (uiteindelijk) alle vijf
partsoefiem van assieja, die heeft narancha'j (nefesj roeach nesjama en chaja en jechieda. Alle
vijf lichten van assieja) en alle vijf deze aspecten elk aspect van dat vijftal is volledig in haar
drie delen, welke (drie delen) zijn ieboer en jenieka en mochin
(Dus elk aspect heeft drie. Dat zijn die drie waar het a.h.w. over gaat als we van drie delen
van de klie spreken. Ieboer is het uitwendige deel van een klie, jenieka is het middelste deel
en mochin is het inwendige gedeelte. Dat is in elk aspect. Let op wat ik probeer te zeggen. Als
we bijv. nefesj de nefesj nemen dan moet die ook die drie stadia/delen hebben van nefesj de
17
nefesj, oftewel de klie die ontvangt nefesj de nefesj. En zo in elk aspect wat hij corrigeert
moet dat drietal/trojka aanwezig zijn in elke correctie: ieboer, jenieka, mochin - uitwendige,
middelste, inwendig gedeelte van een klie.)
zoals het genoemd werd in het vers (van Sjmoeël wat we op de vorige pagina hebben geleerd)
' En een klein manteltje (men vertaalt dat als hempje, maar manteltje is beter) heeft de moeder
hem gemaakt enz.' en dat heet de volledige nefesj van de assieja. (Alle vijf bijzondere lichten
van assieja, de hele narancha'j van assieja, dat heet de hele nefesj van assieja.) en dan zal hij
roeach van de jetsiera waardig worden. (Dat kan hij dan al corrigeren, zijn wereld jetsiera.
Wij corrigeren alleen maar onze eigen keliem en brengen die in overeenstemming met de
wereld jetsiera in het algemene aspect. Duidelijk wat wij doen? We gaan nergens heen vanuit
onze eigen keliem. We zuiveren alleen onze keliem en bouwen hen op waardoor onze keliem
gaan overeenkomen met bijv. narancha'j van de assieja. We hebben dan onze keliem, de
volledige nefesj van de assieja, gecorrigeerd, kunnen wij ontvangen. We hebben dan
overeenkomst naar eigenschappen. De mens is zoals je weet een miniwereld in zichzelf. Op
precies dezelfde wijze brengt hij zichzelf in overeenkomst met de structuur van het heelal,
met de matrijs zoals de wereld is opgebouwd van hogerhand. Dat betekent dat de mens als de
mens assieja in zichzelf corrigeert, zichzelf in overeenstemming brengt met de wereld assieja
-één aspect ervan, meerdere of de hele assieja - dan corrigeert hij inderdaad ook de wereld
assieja in de mate van zijn uitgevoerde correcties. We zien dat door de individuele/bijzondere
correctie men bijdraagt tot de algemene correctie. Als een mens zichzelf corrigeert dan
corrigeert hij in dezelfde mate de hele wereld. Zijn correctie wordt a.h.w. verspreid over de
hele wereld.
Interessant is dat he? Natuurlijk is de bedoeling niet dat als een Jood een correctie maakt dat
het dan allemaal t.b.v. Joden komt. Absoluut niet. Hasjem kent die smoesjes niet. Hoe zij dat
ook willen zien nationaal, religieus. Let goed op wat ik zeg: alles wat een mens corrigeert ook een Jood - gaat evenredig naar zijn beste vrienden, andere Joden, Joden van dezelfde
synagoge als naar de Arabieren, als naar de Palestijnen, als naar de terroristen, want voor
Hasjem bestaat dat niet. Terroristen, zelfmoordenaars die zichzelf opblazen door eigen
waanideeën... door onderontwikkelde geesten doet hij dat soort dingen, aan tijd geboden
tekort dat men eigenlijk heeft... Eigenlijk draagt men door zijn correcties bij aan de
verbetering van de hele wereld. Als ik mijn assieja heb gecorrigeerd dan is het zeker zo dat ik
ook bijdraag aan die of andere boeven die daardoor een zekere verzoeting krijgen van hun
gwoerot. Daarmee vervul ik ook het voorschrift om ook jouw vijanden lief te hebben.
Dan zal je begrijpen op welke manier wij vijanden lief kunnen hebben: alleen door werken
aan jezelf heb je de ander lief en heb je ook jouw vijanden lief, want door jouw correctie komt
het ten goede o.a. van jouw vijand. Dat betekent jouw vijanden liefhebben. Hoe kunnen wij
anders vijanden liefhebben? Door allemaal zoetige woorden...zoetige houding t.a.v. hen te
doen? Belachelijke ideeën. Humanisme en allerlei andere dingen... Nee, door transformatie
18
‫‪van jouw wens om te ontvangen voor zichzelf in de wens om te geven op de manier zoals hij‬‬
‫‪ons leert. Corrigeer jezelf, een stukje van jouw jetsiera, je corrigeert jezelf en de hele wereld‬‬
‫)‪in die mate van jouw bijzondere correctie.‬‬
‫‪En ook in dat deel dat roeach heet, in hem (roeach) zijn er ook alle vijf traptreden zoals boven‬‬
‫‪gezegd werd (alle narancha'j, nefesj roeach nesjama chaja jechieda, de roeach) en allemaal‬‬
‫‪heten zij de volledige roeach van de jetsiera. (Als je ze allemaal neemt - narancha'j van de‬‬
‫)‪roeach, dan zijn zij samen de volledige roeach van de jetsiera.‬‬
‫‪En zo is het ook bij de nesjama van de brieja. (Die heeft ook alle vijf nesjamot: nefesj de‬‬
‫;‪nesjama, roeach de nesjama, nesjama de nesjama, chaja de nesjama en jechieda de nesjama‬‬
‫)‪samen is het de volledige nesjama.‬‬
‫‪En zo is het ook in het licht chaja en zo is het ook in de jechieda.‬‬
‫‪En verder is het geen plaats om daar uitgebreid op in te gaan. (Dat is duidelijk. Hij wil‬‬
‫)‪niet verder daar uitleg geven, want het is allemaal analogiewerking.‬‬
‫‪Les 2‬‬
‫‪Pag. 1 r.31‬‬
‫ואע"פ שנודע‪ ,‬שיש מי שנפשו מן מלכות דעשיה‪ ,‬ויש מן יסוד דעשיה וכו'‪ ,‬עכ"ז צריך שיתקן כל איש‬
‫ואיש כל כללות עולם העשיה‪ ,‬ואח"כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה‪ ,‬לפי שהיצירה גדול מכל‬
‫העשיה כלה‪ .‬וכן עד"ז כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה‪ ,‬צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל‬
‫היצירה‪ ,‬ואח"כ יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה‪ ,‬ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי‪ ,‬שבו נאחז‬
‫שרש נשמתו‪ ,‬רק צריך שיתקן כנזכר‪ ,‬עד שיהיה ראוי אל כל העשיה‪ ,‬ואז ישיג רוח היצירה‪ .‬ועד"ז‬
‫בשאר העולמות‪ .‬פירוש הדברים‪ ,‬שיעסוק בתורה ובמצות‪ ,‬אשר היא כפי ערך העשיה כלה‪ ,‬ולא יספיק‬
‫כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו‪ ,‬והרי זה בבחי' קיום התורה והמצות‪:‬‬
‫וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה‪ ,‬אע"פ שאיננו מקום אחיזת נפשו‪ ,‬צריך לתקנו‪ .‬האמנם אם‬
‫איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה‪ ,‬אשר היא מעולם העשיה‪ ,‬או אם עשה שום עבירה ופגם בה‪,‬‬
‫אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה‪ ,‬או פגם של עבירה זולתו‪ ,‬אא"כ היו שניהם ממקום אחד‪ ,‬כמו‬
‫שיתבאר לקמן בע"ה‪ .‬או אפשר‪ ,‬כי אין שם תקון נופל‪ ,‬אלא בתקון פגם עבירה בלבד‪ ,‬ולא בעשיית‬
‫קיום כל רמ"ח מצות עשה‪ .‬או אפשר‪ ,‬והוא הנכון‪ ,‬כי דרך משל‪ ,‬מי שהוא ממלכות דנוקבא דעשיה‬
‫הנקראת נפש דעשיה‪ ,‬צריך שיתקן כל המלכיות דרוח‪ ,‬ונשמה‪ ,‬וחיה‪ ,‬יחידה של העשיה‪.‬‬
‫והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשיה‪ ,‬אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה‪ .‬ומי שתקן גם ז"א דעשיה‪ ,‬יהיו בו נפש‬
‫רוח מן העשיה‪ .‬ואם תקן גם אימא דעשיה‪ ,‬יהיו בו נר"ן מן העשיה‪ .‬וכן עד"ז‪ ,‬עד שנמצא‪ ,‬כי מי שתקן כל חמשה‬
‫פרצופים דעשיה‪ ,‬יש לו נרנח"י‪ ,‬וכל המשה בחינות אלו‪ ,‬כל בחינה מחמשתן‪ ,‬שלימה בשלשה חלקיה‪ ,‬שהם עבור‪,‬‬
‫ויניקה‪ ,‬ומוחין כנזכר בפסוק ומעיל קטן תעשה לו אמו וגו'‪ ,‬נקראת נפש שלימה דעשיה‪ ,‬ואז יזכה אל הרוח מן‬
‫‪19‬‬
‫ וכן עד"ז בנשמת‬.‫ וכלם נקראים רוח שלם דיצירה‬,'‫ יש בו כל חמשה מדרגות הנז‬,‫ וגם בחלק זה הנקרא רוח‬.‫היצירה‬
:‫ ואין להאריך בזה עתה‬.‫ וכן ביחידה‬.‫ וכן בחיה‬.‫ הבריאה‬. . . . . . . . . . . .
Pag. 1 r.31
‫ עכ"ז צריך שיתקן כל איש‬,'‫ ויש מן יסוד דעשיה וכו‬,‫ שיש מי שנפשו מן מלכות דעשיה‬,‫ואע"פ שנודע‬
‫ לפי שהיצירה גדול מכל‬,‫ ואח"כ יוכל לקבל רוחו אשר מן היצירה‬,‫ואיש כל כללות עולם העשיה‬
.‫העשיה כלה‬
En ondanks het feit dat het bekend is dat er zijn degene wiens nefesj is van
malchoet van de assieja (Wat betekent dat? Dat zijn wortel van de malchoet van de
assieja is), er zijn (anderen, wiens wortel zijn) van de jessod van assieja enz.,
desalniettemin is het noodzakelijk dat elk mens (die of die andere) het totaal van de
hele wereld assieja zal corrigeren (Een mens moet alle aspecten van assieja
corrigeren oftewel de hele narancha'j, nefesj roeach nesjama chaja jechieda) van de
wereld assieja. Zijn ziel is misschien van de malchoet van assieja; wij zouden dan
kunnen denken dat hij tot malchoet van assieja moet corrigeren. Het is erg
belangrijk wat hij nu vertelt. Hij zegt: nee, de hele assieja moet hij dan corrigeren,
alle aspecten van assieja. We zullen zien waarom dat zo is) en vervolgens zal hij
kunnen zijn roeach ontvangen welke (roeach) is van de jetsiera, omdat de wereld
jetsiera is groter dan de hele wereld assieja. (Zie je? Hij kan niet jetsiera gaan
corrigeren als hij nog niet de hele assieja heeft gecorrigeerd. Dat is van toepassing
voor iemand die van de nefesj is van assieja of van de jessod van de assieja, t/m de
kether van assieja. Als iemand van de kether van assieja is, is het vanzelfsprekend
dat hij de hele assieja moet weten te corrigeren.)
(Op het niveau van het leren van dit meesterwerk Sjaar hagilgoeliem zijn
additionele toelichtingen van mij overbodig. Het is een kwestie van persoonlijke
groei, persoonlijke bevattingen die ik overlaat aan ieder van jullie afzonderlijk.
Alleen kleine nuances, op sommige plaatsen verduidelijk ik, maar in de regel zal ik
er erg voorzichtig mee zijn. Er zijn vele antecedenten die je zelf moet weten,
verbanden leggen in de zin van waar slaat het op. In de heilige taal zijn vele
antecedenten. Ze worden gebezigd om de mens creatief te laten werken aan die
heilige boeken.)
‫ ואח"כ‬,‫ צריך שיתקן האדם כל חלקי רוחו בכל היצירה‬,‫וכן עד"ז כדי להשיג נשמתו אשר מן הבריאה‬
,‫ שבו נאחז שרש נשמתו‬,‫ ולא יספיק לו כאשר יתקן מקום פרטי‬,‫יוכל לקבל נשמתו אשר מן הבריאה‬
.‫ ואז ישיג רוח היצירה‬,‫ עד שיהיה ראוי אל כל העשיה‬,‫רק צריך שיתקן כנזכר‬
20
En zo ook (op dergelijke manier) is het om te bereiken/bevatten (in heilige taal is bereiken en
bevatten één werkwoord) zijn nesjama (nesjama komt van brieja) is het nodig dat de mens alle
delen van zijn roeach zal corrigeren in de hele jetsiera (de hele narancha'j de roeach moet die
corrigeren) en vervolgens zal hij zijn nesjam ontvangen welke nesjama is van de brieja (alle
nesjama is van de brieja zoals we weten) en het is niet genoeg voor hem wanneer hij een
bepaalde plaats zal corrigeren, aan welke plaats wordt de wortel van zijn nesjama aangehecht,
alleen het is nodig dat hij zal corrigeren zoals boven gezegd totdat hij geschikt zal zijn voor de
hele assieja (geschikt zijn, dat hij de hele assieja gecorrigeerd zal hebben) en dan zal hij
roeach bereiken/bevatten van de jetsiera.
(Zie je hoe belangrijk het is om stap voor stap te werken in het geestelijke en niet te proberen
om voor een dubbeltje op de eerste rij te willen zitten. Het is werk, het is geleidelijk opstijgen.
Het is allemaal nodig dat de mens eerst de hele assieja doorloopt, dan de hele jetsiera en dan
de hele brieja.)
‫ ולא‬,‫ אשר היא כפי ערך העשיה כלה‬,‫ שיעסוק בתורה ובמצות‬,‫ פירוש הדברים‬.‫ועד"ז בשאר העולמות‬
:‫ והרי זה בבחי' קיום התורה והמצות‬,‫יספיק כפי פרטיות מקום אחיזת נפשו‬
En op dergelijke manier in de overige (blz.2 r.1) werelden. Uitleg van de woorden. Laat hem
zich bezighouden met Thora en voorschriften welke (bezigheid met Thora en voorschriften)
komt overeen met de hele assieja
(Kijk nou wat hij ons vertelt: zich bezighouden met de Thora. Hij bedoelt niet met de Zohar,
niet met de Kabbala, maar de Thora zoals men die traditioneel leert. De hele Thora en alle
voorschriften is alleen maar de hele assieja. Kan jij je dat voorstellen? Zonder kabbala kan
men in geen geval hoger komen. Men kan in geen geval nesjama ontvangen. Of men wel de
hele roeach kan ontvangen dat zulen we zien. Kan jij je voorstellen? Als iemand zich niet met
de geheime leer bezighoudt, met de Kabbala, dan is hij gedoemd om op een lager pitje te
blijven, hier te blijven. Wie zal hem dan helpen? Je kan al je leven Thora leren en al hun
voorschriften naleven en het is alleen assieja. Men corrigeert dan alleen nefesj en ook dan niet
volledig. Hij zegt wel volledig, maar men moet hard werken om zijn hele nefesj te kunnen
corrigeren. Hun bezigheid is a priori van het begin af aan gedoemd tot falen. Zonder kabbala
is het onmogelijk om zijn eigen gmar tiekoen te bereieken, dat betekent zichzelf uit te
corrigeren, de hele nefesj, de hele roeach en de hele nesjama van zijn ziel te corrigeren.)
en het zal niet afdoende zijn om zichzelf te corrigeren naar de bijzonderheden van de plaats
waar zijn nefesj zich aanhecht en zie hier dat is t.a.v. het vervullen van de Thora en de
voorschriften.
(Zie je wat hij ons vertelt rechttoe rechtaan? Het vervullen van de Thora en voorschriften
daarmee kan men de hele assieja corrigeren, maar men moet dan van goede huize komen,
keihard werken om dat te corrigeren door de THora en voorschriften zoals de
21
traditionelen/orthodoxen dat doen. Het is verschrikkelijk als men weet dat het zo is en men
het niet doet. Men weet dat het zo is, maar men leert alleen de openlijke Thora die alleen maar
met handen en voeten te vervullen is. Daardoor zal men zichzelf niet in het reine kunnen
brengen met Hasjem .Er is geen sprake dat men daardoor ooit zal kunnen klaar komen, het
karwei afmaken, tot volmaaktheid komen.)
.‫ צריך לתקנו‬,‫ אע"פ שאיננו מקום אחיזת נפשו‬,‫וכן אם חטא ופגם באיזה מקום של העשיה‬
En zo ook indien een mens heeft gezondigd en heeft schade toegebracht aan één of andere
plaats van de assieja (in zijn keliem) ondanks het feit dat het geen plaats van het aanhechten
van zijn nefesj is dient hij dat te corrigeren.
(Zie je wat hij ons zegt? Als een mens heeft gefaald moet hij zelf weten op te staan. NIet
zeggen: Jezus heeft ons gered, hij is voor ons gestorven en ik kan zo nu en dan wel zondigen van zondag tot zondag. Zondag niet, maar maandag wel. Zondag ga ik naar de kerk en dan ga
ik weer zondigen. Of zoals Joden doen: zaterdag gaan we naar de synagoge, maar zondag
kunnen we zondigen. En vanaf maandag kunnen we de belasting bedonderen of een ander
wezen. Stelen, allerlei dingen doen op een bedekte manier, maar voor Hasjem staat alles open.
Men staat bloot voor Hasjem. Dus: zelf gevallen, zelf corrigeren. Hoe hoog de mens geplaatst
is, hoger dan elk wezen in de schepping. Zelf gevallen dan a.j.b. corrigeer jezelf. Zelf
verantwoordelijk is aan de mens gegeven. Niets komt in vergetelheid. Men kan zich niet
beroepen op die of een andere, op Jesjoea dat die voor mij is gestoren. Jesjoea, Jesjoea, zelfs
Jesjoea zegt: niet schreeuwen tegen mij Jesjoea Jesjoea en denken dat het zal helpen. Je moet
zelf doen. Wanneer Jesjoea een mens heelt, wat zegt hij dan tegen hem? Ga naar huis en
zondig niet meer. Ga naar jouw eigen keliem en zondig niet meer. Dat is de correctie. Jesjoea
kan natuurlijk helpen om jezelf te corrigeren, je moet dan zelf jouw keliem verdunnen,
tesjoewa/inkeer doen en tot de biena komen, dat betekent tot Jesjoea komen. Daardoor
ontvang je verlossing. Jesjoea betekent verlossing, de kracht van verlossing.)
(Hij zegt nu iets dat misschien moeilijk begrepen zal worden, maar hij zal het verderop
uitleggen.)
‫ או אם עשה שום‬,‫ אשר היא מעולם העשיה‬,‫האמנם אם איזה נפש אחרת חסר מלעשות איזו מצוה‬
‫ אא"כ היו שניהם ממקום‬,‫ או פגם של עבירה זולתו‬,‫ אין זה מחוייב לתקן חסרון מצוה‬,‫עבירה ופגם בה‬
.‫ כמו שיתבאר לקמן בע"ה‬,‫אחד‬
Echter indien één of andere andere nefesj ontbreekt aan hem om een bepaald voorschrift te
doen, welk (voorschrift) is van de wereld assieja (oftewel het vervullen daarvan behoort bij de
wereld assieja) of dat hij (een mens) één of andere overtreding deed en heeft aan dat bepaald
voorschrift schade toegebracht dan is hij niet verplicht om het tekort wat ontstond door het
vervullen van dit voorschrift te corrigeren of de beschadiging van de overtreding te doen
22
herstellen door een andere tenzij beide zijn van één plaats zoals ik verderop zal uitleggen
b'ezrat Hasjem.
‫ ולא בעשיית קיום כל רמ"ח מצות‬,‫ אלא בתקון פגם עבירה בלבד‬,‫ כי אין שם תקון נופל‬,‫או אפשר‬
.‫עשה‬
Of het is mogelijk (een andere mogelijkheid) dat er geen sprake is van correctie
maar er is alleen sprake van correctie in de correctie van beschadiging door
overtreding (er is geen sprake van een andere correctie dan alleen correctie van
schade van overtreding. Schade van overtreding bij het doen van voorschriften, had
hij gezegd.) en niet bij het vervullen van alle 248 voorschriften van doen (Wat
wil hij zeggen? Het kan zo zijn dat hij alleen maar één of ander verbod overtreedt
en niet bij het vervullen van één of ander gebod van alle geboden - dus van het
doen. Hij heeft geen gebod overtreden, maar alleen een verbod.).
(Dit boek is om te werken. Het is geen bloemlezing wat wij nu doen. Het is een
boek om op te klimmen, om zichzelf erdoor te zuiveren en op te bouwen.)
‫ צריך‬,‫ מי שהוא ממלכות דנוקבא דעשיה הנקראת נפש דעשיה‬,‫ כי דרך משל‬,‫ והוא הנכון‬,‫או אפשר‬
.‫ יחידה של העשיה‬,‫ וחיה‬,‫ ונשמה‬,‫שיתקן כל המלכיות דרוח‬
Of is het mogelijk (een andere mogelijkheid) en dat is de ware dat bijv. wie van
de malchoet van de noekwa van assieja is (wiens wortel van de malchoet van de
noekwa van assieja is) die heet nefesj van assieja, dan is het nodig om te
corrigeren alle malchiejoet (malchiejoet is meervoud van malchoet) van roeach
en nesjama en chaja jechieda van assieja. (Het is dus niet voldoende dat hij
alleen nefesj van de assieja doet omdat dat de wortel van zijn ziel is, maar de hele
narancha'j van de assieja.)
.‫ אין בו רק נפש מן הנפש שבעשיה‬,‫והנה מי שלא תקן רק מלכות של עשיה‬
En zie hier wie heeft gecorrigeerd alleen maar de malchoet van de assieja, die
heeft alleen maar nefesj van nefesj die in de assieja is (De hele nefesj is in de
assieja. Wie de hele assieja corrigeerd die heeft nefesj, hele nefesj. Maar wie alleen
malchoet van de assieja heeft gecorrigeerd die heeft alleen maar nefesj van de
nefesj die in de assieja is.).
23
.‫ יהיו בו נפש רוח מן העשיה‬,‫ומי שתקן גם ז"א דעשיה‬
En wie heeft gecorrigeerd ook z'a (dus niet alleen malchoet) van assieja (roeach van
assieja. Qua klie is het z'a, maar qua licht is het roeach.) die zal hebben nefesj roeach van de
assieja. (Die zal al twee lichten hebben van assieja. Dat betekent dat hij al twee keliem heeft
gecorrigeerd: malchoet en z'a van assieja. Normaal zeggen we kether en chochma. Wie de
kether heeft gecorrigeerd die heeft nefesj ontvangen en wie de klie chochma heeft
gecorrigeerd die heeft roeach ontvangen, maar dat is wanneer we spreken van de vijf sfirot,
hier spreken we van nefesj roeach nesjama, drie compartimenten in de mens, want de vierde
en vijfde - chaja en jechieda, in algemeen opzicht - die zitten verborgen in de nesjama. Hier
spreekt hij dus op deze wijze, maar je moet weten hoe dat in elkaar zit. Als alleen malchoet
gecorrigeerd is, dan is het alleen maar nefesj. Hij bedoelt dan dat er alleen maar één klie,
malchoet, bestaat. Hij heeft dan alleen maar nefesj. Wanneer de klie z'a erbij komt dan komt
er roeach. Probeer hier niet in de war te raken met wat wij hebben geleerd. Er is geen
discrepantie van wat we hebben geleerd alleen noemt hij malchoet als niveau malchoet, één
klie met één licht. En niveau z'a, twee keliem met twee lichten.)
.‫ יהיו בו נר"ן מן העשיה‬,‫ואם תקן גם אימא דעשיה‬
En indien hij gecorrigeerd heeft ook iema/moeder (biena) van assieja in hem
zullen zijn nara'n (nefesj roeach nesjama) van assieja.
(Wat ik had gezegd over drie delen/compartimenten van de ziel, nefesj roeach nesjama van de
nefesj of roeach of nesjama... Er bestaan alle vijf en alle vijf, narancha'j, moeten we hebben
gecorrigeerd, zoals we hebben geleerd. Soms bedoelt hij drie: ieboer jenieka en mochin, de
drie stadia van correctie van een bepaald niveau. Eigenlijk moet hij zijn bijzondere vijf
aspecten van nefesj roeach en nesjama corrigeren.)
,‫ וכל המשה בחינות אלו‬,‫ יש לו נרנח"י‬,‫ כי מי שתקן כל חמשה פרצופים דעשיה‬,‫ עד שנמצא‬,‫וכן עד"ז‬
‫ ומוחין כנזכר בפסוק ומעיל קטן‬,‫ ויניקה‬,‫ שהם עבור‬,‫ שלימה בשלשה חלקיה‬,‫כל בחינה מחמשתן‬
.‫ ואז יזכה אל הרוח מן היצירה‬,‫ נקראת נפש שלימה דעשיה‬,'‫תעשה לו אמו וגו‬
24
En op dergelijke manier totdat het zal blijven dat wie gecorrigeerd heeft (uiteindelijk) alle vijf
partsoefiem van assieja, die heeft narancha'j (nefesj roeach nesjama en chaja en jechieda. Alle
vijf lichten van assieja) en alle vijf deze aspecten elk aspect van dat vijftal is volledig in haar
drie delen, welke (drie delen) zijn ieboer en jenieka en mochin (Dus elk aspect heeft drie. Dat
zijn die drie waar het a.h.w. over gaat als we van drie delen van de klie spreken. Ieboer is het
uitwendige deel van een klie, jenieka is het middelste deel en mochin is het inwendige
gedeelte. Dat is in elk aspect. Let op wat ik probeer te zeggen. Als we bijv. nefesj de nefesj
nemen dan moet die ook die drie stadia/delen hebben van nefesj de nefesj, oftewel de klie die
ontvangt nefesj de nefesj. En zo in elk aspect wat hij corrigeert moet dat drietal/trojka
aanwezig zijn in elke correctie: ieboer, jenieka, mochin - uitwendige, middelste, inwendig
gedeelte van een klie.) zoals het genoemd werd in het vers (van Sjmoeël wat we op de vorige
pagina hebben geleerd) ' En een klein manteltje (men vertaalt dat als hempje, maar manteltje
is beter) heeft de moeder hem gemaakt enz.' en dat heet de volledige nefesj van de assieja.
(Alle vijf bijzondere lichten van assieja, de hele narancha'j van assieja, dat heet de hele nefesj
van assieja.) en dan zal hij roeach van de jetsiera waardig worden.
(Dat kan hij dan al corrigeren, zijn wereld jetsiera. Wij corrigeren alleen maar onze eigen
keliem en brengen die in overeenstemming met de wereld jetsiera in het algemene aspect.
Duidelijk wat wij doen? We gaan nergens heen vanuit onze eigen keliem. We zuiveren alleen
onze keliem en bouwen hen op waardoor onze keliem gaan overeenkomen met bijv.
narancha'j van de assieja. We hebben dan onze keliem, de volledige nefesj van de assieja,
gecorrigeerd, kunnen wij ontvangen. We hebben dan overeenkomst naar eigenschappen. De
mens is zoals je weet een mini-wereld in zichzelf. Op precies dezelfde wijze brengt hij
zichzelf in overeenkomst met de structuur van het heelal, met de matrijs zoals de wereld is
opgebouwd van hogerhand. Dat betekent dat de mens als de mens assieja in zichzelf
corrigeert, zichzelf in overeenstemming brengt met de wereld assieja -één aspect ervan,
meerdere of de hele assieja - dan corrigeert hij inderdaad ook de wereld assieja in de mate van
zijn uitgevoerde correcties. We zien dat door de individuele/bijzondere correctie men
bijdraagt tot de algemene correctie. Als een mens zichzelf corrigeert dan corrigeert hij in
dezelfde mate de hele wereld. Zijn correctie wordt a.h.w. verspreid over de hele wereld.
Interessant is dat he? Natuurlijk is de bedoeling niet dat als een Jood een correctie maakt dat
het dan allemaal t.b.v. Joden komt. Absoluut niet. Hasjem kent die smoesjes niet. Hoe zij dat
ook willen zien nationaal, religieus. Let goed op wat ik zeg: alles wat een mens corrigeert ook een Jood - gaat evenredig naar zijn beste vrienden, andere Joden, Joden van dezelfde
synagoge als naar de Arabieren, als naar de Palestijnen, als naar de terroristen, want voor
Hasjem bestaat dat niet. Terroristen, zelfmoordenaars die zichzelf opblazen door eigen
waanideeën... door onderontwikkelde geesten doet hij dat soort dingen, aan tijd geboden
tekort dat men eigenlijk heeft... Eigenlijk draagt men door zijn correcties bij aan de
verbetering van de hele wereld. Als ik mijn assieja heb gecorrigeerd dan is het zeker zo dat ik
ook bijdraag aan die of andere boeven die daardoor een zekere verzoeting krijgen van hun
gwoerot. Daarmee vervul ik ook het voorschrift om ook jouw vijanden lief te hebben. Dan zal
25
je begrijpen op welke manier wij vijanden lief kunnen hebben: alleen door werken aan jezelf
heb je de ander lief en heb je ook jouw vijanden lief, want door jouw correctie komt het ten
goede o.a. van jouw vijand. Dat betekent jouw vijanden liefhebben. Hoe kunnen wij anders
vijanden liefhebben? Door allemaal zoetige woorden...zoetige houding t.a.v. hen te doen?
Belachelijke ideeën. Humanisme en allerlei andere dingen... Nee, door transformatie van jouw
wens om te ontvangen voor zichzelf in de wens om te geven op de manier zoals hij ons leert.
Corrigeer jezelf, een stukje van jouw jetsiera, je corrigeert jezelf en de hele wereld in die mate
van jouw bijzondere correctie.)
.‫ וכלם נקראים רוח שלם דיצירה‬,'‫ יש בו כל חמשה מדרגות הנז‬,‫וגם בחלק זה הנקרא רוח‬
En ook in dat deel dat roeach heet, in hem (roeach) zijn er ook alle vijf
traptreden zoals boven gezegd werd (alle narancha'j, nefesj roeach nesjama chaja
jechieda, de roeach) en allemaal heten zij de volledige roeach van de jetsiera.
(Als je ze allemaal neemt - narancha'j van de roeach, dan zijn zij samen de
volledige roeach van de jetsiera.)
:‫ ואין להאריך בזה עתה‬.‫ וכן ביחידה‬.‫ וכן בחיה‬.‫וכן עד"ז בנשמת הבריאה‬
En zo is het ook bij de nesjama van de brieja. (Die heeft ook alle vijf nesjamot: nefesj de
nesjama, roeach de nesjama, nesjama de nesjama, chaja de nesjama en jechieda de nesjama;
samen is het de volledige nesjama.)
En zo is het ook in het licht chaja en zo is het ook in de jechieda.
En verder is het geen plaats om daar uitgebreid op in te gaan. (Dat is duidelijk. Hij wil
niet verder daar uitleg geven, want het is allemaal analogiewerking.)
Einde les 2 Sh.G.
Les 3
26
‫ועתה צריך שנבאר‪ ,‬חלוק אחד שיש‪ ,‬בין הנפש של העשיה‪ ,‬אל שאר החלקים‪ ,‬שמן היצירה‪ ,‬והבריאה‪,‬‬
‫והאצילות‪ .‬ובזה יתבאר ג"כ תימא גדולה‪ ,‬שאיך אפשר שמי ששרשו במלכות דעשיה‪ ,‬יוכל לעלות עד‬
‫הכתר דעשיה כנזכר‪ ,‬שא"כ נמצא‪ ,‬שכיון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל‪ ,‬עד שיושלמו בכל‬
‫נרנח"י‪ ,‬נמצא שמוכרח הוא שכלם יתעלו בכתר דעשיה‪ ,‬ובכתר דיצירה‪ ,‬ובכתר דבריאה‪ .‬וכל שאר‬
‫הבחינות יהיו בטלים‪ .‬ואמנם זה לא יעלה על הדעת‪ ,‬כי פשוט הוא אצלינו‪ ,‬כי יש מבני ישראל אנשים‬
‫מבחי' מלכות‪ ,‬ויש מן היסוד וכו'‪ ,‬כנזכר בתחלת ספר התקונים‪ ,‬דאית בהו ראשי אלפי ישראל מצד‬
‫הכתר‪ ,‬וחכמים מצד החכמה‪ ,‬ונבונים מן הבינה‪:‬‬
‫ואמנם באור ענין זה הוא תלוי במה שנבאר‪ ,‬כי יש חלוק בין העשיה‪ ,‬לשאר שלשה העולמות שלשתם‬
‫ביחד‪ .‬והוא באופן זה‪ ,‬דע‪ ,‬כי בענין העשיה לבדה‪ ,‬הוא באופן זה‪ ,‬כי מי ששרשו במלכות דעשיה‪ ,‬פשוט‬
‫הוא‪ ,‬כי נפשו היא במלכות דעשיה בדוקא‪ ,‬אמנם עכ"ז‪ ,‬ע"י תקון מעשיו‪ ,‬מזדככת נפשו‪ ,‬מדרגה אחר‬
‫מדרגה‪ ,‬עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשיה‪ ,‬ותוכלל ותתעלה עד שם ממש‪ .‬אבל עכ"ז שעלה עד‬
‫הכתר דעשיה‪ ,‬עדיין שם איננו רק בבחי' מלכות דכתר דעשיה‪ ,‬כי אין שרשו אלא מבחי' מלכות‪ ,‬אבל‬
‫מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הכתר דעשיה ממש‪ ,‬אע"פ שעדיין אז איננו נקרא‪ ,‬רק מבחי'‬
‫מלכות דכתר דעשיה‪ .‬ועל דרך זה בשאר מדרגות העשיה‪ ,‬כי איננו נקרא רק בבחינת מלכות של‬
‫המדרגה ההיא‪:‬‬
‫ואמנם ביצירה ובריאה ואצילות אין הדבר כן‪ ,‬אמנם מי ששרש רוחו במלכות של היצירה‪ ,‬ותקן‬
‫והשלים המדרגה הזאת‪ ,‬כאשר יזדכך ויתקן גם היסוד דיצירה‪ ,‬אז יקבל ג"כ רוח אחד מן היסוד דיצירה‬
‫ממש‪ ,‬והרוח הראשון אשר לו מהמלכות דיצירה‪ ,‬נשאר למטה במלכות דיצירה‪ ,‬כי שם מקומו‪ .‬וכן‬
‫כשישלים גם ההוד דיצירה‪ ,‬יניח גם את הרוח הב' אשר לו מן היסוד ביסוד דיצירה‪ ,‬ויקבל רוח א' מן‬
‫ההוד דיצירה‪ .‬וכן עד"ז עד הכתר דיצירה‪ .‬לפי שכיון שתקן את נפשו בכל מדרגות עשיה‪ ,‬יש בו יכולת‬
‫לקבל רוח‪ ,‬מכל חלקי היצירה כלה‪ ,‬וכן הענין בבחי' הנשמה‪ ,‬אשר לו מן הבריאה‪:‬‬
‫וצריך שנבאר טעם אל האמור‪ ,‬והוא‪ ,‬לפי שהעשיה היא למטה בכל העולמות‪ ,‬ולכן היא נתונה שם בין‬
‫הקליפות הסובבים אותה‪ ,‬ולכן אע"פ שכבר האדם תקן נפשו‪ ,‬כפי בחי' מקום שרשו אשר בעשיה‪ ,‬עכ"ז‬
‫אם יניחנה שם‪ ,‬יש פחד אולי יתאחזו בה הקליפות אשר שם‪ ,‬ולכן צריך שיזדכך מעשיו יותר ויותר‪ ,‬עד‬
‫שיעלנה למעלה למעלה כל מה שיוכל‪ ,‬עד מקום שרשו בכתר דעשיה‪ .‬ואמנם היצירה‪ ,‬מכ"ש שאר‬
‫העולמות שלמעלה ממנה‪ ,‬אין שום פחד מאחיזת הקליפות אשר בעולם העשיה‪ ,‬ולכן כיון שתקן את‬
‫רוחו בשרשו אשר ביצירה‪ ,‬הנה אם יתקן יותר‪ ,‬אז ישאר רוחו הראשון שם במקום שרשו‪ ,‬ויקנה רוח‬
‫שני יותר עליון מלמעלה‪ ,‬ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה‪ ,‬כי אין שם פחד‪:‬‬
‫‪...........................‬‬
‫)‪Pag. 2 r.23‬‬
‫‪(Ook hier hebben we veel te veel komma's die niet op zijn plaats staan, net zoals we hadden in‬‬
‫‪Prie Ets Chajiem, maar wij kijken er niet naar. Het bemoeilijkt het lezen. Kijk nou, alleen al in‬‬
‫‪27‬‬
de regel 23 hebben we drie komma's die er niet bij horen te staan. In regel 24 is alleen de
eerste komma op zijn plaats, de twee overige niet. Zo'n opmerking even zodat je het weet.)
En nu is het nodig dat wij zullen uitleggen één verschil dat er is tussen de nefesj van de assieja
en de overige delen die van de jetsiera en van de brieja en van de atsieloet zijn.
(Voordat wij verder gaan, voordat ik het ga vertalen wil ik je in herinnering brengen een
episode, iets wat wij hebben geleerd in onze basiscursus Kabbala over de wortel van de ziel.
Herinner jij je nog? Ook het distributiesysteem - dat hebben we geleerd en werd ook
opgenomen in het boek Kabbala voor Complete Life Management - ... dat de mens die op
aarde loopt, van hem loopt naar boven een kolom van vier ama en dat verbindt hem in eerste
instantie met de wortel van zijn ziel. Ik wil dat bij jou opwekken, in herinnering brengen wat
we hebben geleerd en dan kan je nu een verband leggen en dat zal je een beetje helpen om te
volgen wat hij ons hier verder vertelt.)
,‫ והבריאה‬,‫ שמן היצירה‬,‫ אל שאר החלקים‬,‫ בין הנפש של העשיה‬,‫ חלוק אחד שיש‬,‫ועתה צריך שנבאר‬
‫ יוכל לעלות עד‬,‫ שאיך אפשר שמי ששרשו במלכות דעשיה‬,‫ ובזה יתבאר ג"כ תימא גדולה‬.‫והאצילות‬
‫ עד שיושלמו בכל‬,‫ שכיון שכל בני ישראל מוכרחים להתגלגל‬,‫ שא"כ נמצא‬,‫הכתר דעשיה כנזכר‬
.‫ ובכתר דבריאה‬,‫ ובכתר דיצירה‬,‫ נמצא שמוכרח הוא שכלם יתעלו בכתר דעשיה‬,‫נרנח"י‬
En daarmee zal uitgelegd worden eveneens de grote vraag/vraagstuk (teema is vraag in
Aramees) dat van hoe is het mogelijk dat iemand wiens wortel (van zijn ziel) in de
malchoet van de assieja is dat hij in staat zal kunnen opstijgen tot de kether van de
assieja zoals het genoemd werd, indien het zo is dan blijkt het dat aangezien alle mensen
(zielen) uit Jisraël die moeten blijven reïncarneren totdat zij volmaakt zullen zijn in de
hele NaRaNCha”J (nefesj roeach chaja jechieda), het blijkt dus dat het noodzakelijkerwijs zo
is (hieruit volgt dus) dat zij allemaal zullen opstijgen naar de kether van de assieja en
naar de kether van de jetsiera (afhankelijk waar de wortel van de ziel is) en naar de kether
van de brieja.
‫ כי יש מבני ישראל‬,‫ כי פשוט הוא אצלינו‬,‫ ואמנם זה לא יעלה על הדעת‬.‫וכל שאר הבחינות יהיו בטלים‬
‫ דאית בהו ראשי אלפי ישראל‬,‫ כנזכר בתחלת ספר התקונים‬,'‫ ויש מן היסוד וכו‬,‫אנשים מבחי' מלכות‬
:‫ ונבונים מן הבינה‬,‫ וחכמים מצד החכמה‬,‫מצד הכתר‬
En alle overige aspecten zullen teniet gaan/geannuleerd worden.
Maar dat zal niet opkomen in jouw verstand (laat het niet opkomen in jouw verstand, denk
niet zo), want het is eenvoudig (duidelijk) voor ons dat uit de zonen (mensen) uit Jisraël
zijn er mensen van het aspect malchoet (die malchoet als wortel van hun ziel hebben) en er
zijn er van jessod enz. zoals genoemd werd aan het begin van het boek Tiekoeniem
28
(Tikkoenej Zohar) (citaat:) Er zijn in hen (Jisraël) die de hoofden zijn van duizenden van
Jisraël (zij die verantwoordelijkheid/macht hebben over duizenden uit Jisraël) en dat is van
de kant van kether, en er zijn wijzen van de kant van chochma (die komen van de
chochma, zij ontvangen van chochma, zij zijn in het leven als wijzen en dat komt van de
chochma) en inzichtvollen/begripvollen en dat komt van de biena (zij ontvangen hun
inzicht van biena).
r.34)
‫ לשאר שלשה העולמות שלשתם‬,‫ כי יש חלוק בין העשיה‬,‫ואמנם באור ענין זה הוא תלוי במה שנבאר‬
.‫ביחד‬
En echter de uitleg van deze kwestie hangt samen met wat wat wij gaan uitleggen, want
er bestaat een verschil tussen assieja en de overige drie werelden samen. (Dus tussen
assieja aan de ene kant en de overige drie werelden jetsiera brieja en atsieloet.)
r.35 na punt)
,‫ פשוט הוא‬,‫ כי מי ששרשו במלכות דעשיה‬,‫ הוא באופן זה‬,‫ כי בענין העשיה לבדה‬,‫ דע‬,‫והוא באופן זה‬
,‫ מדרגה אחר מדרגה‬,‫ מזדככת נפשו‬,‫ ע"י תקון מעשיו‬,‫ אמנם עכ"ז‬,‫כי נפשו היא במלכות דעשיה בדוקא‬
.‫ ותוכלל ותתעלה עד שם ממש‬,‫עד שתתעלה היא עצמה בכתר דעשיה‬
En dat is op de volgende manier (is als volgt) dat in de kwestie van alleen assieja is op
deze manier (is als volgt t.a.v. assieja apart) omdat degene wiens wortel (van zijn ziel) is in
de malchoet van de assieja duidelijk/helder is het dat zijn nefesj is daadwerkelijk in de
malchoet van assieja, echter desalniettemin door de correctie van zijn daden wordt zijn
nefesj verdund, traptrede na traptrede, totdat zij zelf opstijgt naar de kether van assieja
en zij wordt daar samengevoegd en stijgt daadwerkelijk op tot daar.
(Nu goed opletten wat het verschil is. Die nefesj stijgt daadwerkelijk tot de kether van de
assieja.)
‫ כי אין שרשו אלא‬,‫ עדיין שם איננו רק בבחי' מלכות דכתר דעשיה‬,‫אבל עכ"ז שעלה עד הכתר דעשיה‬
‫ אע"פ שעדיין אז‬,‫ אבל מוכרח הוא שצריך שיזדכך עד שיעלה עד הכתר דעשיה ממש‬,‫מבחי' מלכות‬
.‫ רק מבחי' מלכות דכתר דעשיה‬,‫איננו נקרא‬
Maar ondanks het feit dat zij (de ziel) steeg op tot de kether van assieja is zij daar alleen
in essentie van malchoet van kether van assieja, want zijn wortel is alleen van malchoet
maar noodzakelijkerwijs is het wel zeker zo dat het nodig is dat die zich zal verdunnen
totdat die zal opstijgen daadwerkelijk tot de kether van de assieja ondanks het feit dat
die dan nog behoort tot het aspect van malchoet van de kether van assieja.
(Ik had in de inleidende les al had gezegd dat we veel moeten leren om zelfstandig verbanden
te leggen. Ik zal steeds minder uitkauwen. Je werkt en wat je niet begrijpt, dat fragmentje
beluister je nog een keer. Mocht je er niet uitkomen, weet dat Ari ons altijd een helpende hand
29
geeft, het zal later komen, maar het is niet belangrijk. Belangrijk is dat jij het volgt. Het is niet
moeilijk hier, alleen concentratie welke plaats het is op de Boom des Levens, waar de wortel
van de ziel is en hoe de ziel naar de wortel komt en hoger, boven zijn wortel. Allemaal dingen
die stap voor stap geopenbaard dienen te worden en niet louter begrijpen of niet begrijpen met
ons verstand. Ga ook boven het verstand.)
:‫ כי איננו נקרא רק בבחינת מלכות של המדרגה ההיא‬,‫ועל דרך זה בשאר מדרגות העשיה‬
En op dergelijke manier (pag.3 r.1) in de overige traptreden van de assieja, want die heet
alleen maar naar het aspect van malchoet van die desbetreffende traptrede.
(Duidelijk? Dus al die... Nu ga ik toch weer...In ieder geval begrijp dat malchoet opstijgt en
als malchoet opstijgt in de assieja naar de jessod dan komt zij naar de malchoet van jessod.
Als ze opstijgt naar hod, dan stijgt ze op naar malchoet van de hod en als ze opstijgt naar de
kether dan stijgt ze op naar de malchoet van de kether. Even zeer summier.)
(Let goed op wat het verschil is tussen die assieja en alle overige werelden. Ik herhaal het nog
een keer: als de wortel van de ziel in de malchoet van de assieja is dan stijgt die op van de
malchoet naar de desbetreffende volgende traptrede, welke dan ook van de tien
traptreden/sfirot, maar dan naar de malchoet van die desbetreffende traptrede. Nog een keer:
de oorspronkelijke malchoet van de malchoet, de traptrede van de malchoet zelf in de wereld
assieja, die stijgt op.)
‫ ותקן‬,‫ אמנם מי ששרש רוחו במלכות של היצירה‬,‫ואמנם ביצירה ובריאה ואצילות אין הדבר כן‬
‫ אז יקבל ג"כ רוח אחד מן היסוד דיצירה‬,‫ כאשר יזדכך ויתקן גם היסוד דיצירה‬,‫והשלים המדרגה הזאת‬
.‫ כי שם מקומו‬,‫ נשאר למטה במלכות דיצירה‬,‫ והרוח הראשון אשר לו מהמלכות דיצירה‬,‫ממש‬
En echter in de jetsiera en brieja en atsieloet is het niet zo (daar gaat het niet zo), echter
degene wiens wortel van zijn roeach is in de malchoet van de jetsiera en hij heeft dat
gecorrigeerd en hij heeft volbracht deze traptrede, wanneer hij zich zal verdunnen en
corrigeren ook de jessod van de jetsiera dan zal hij eveneens ontvangen één roeach
daadwerkelijk van de jessod van de jetsiera zelf waarbij de eerste roeach die hij had van
de malchoet van de jetsiera blijft beneden in de malchoet van de jetsiera, want daar is
zijn plaats.
(Zie je dat? Bij de assieja is het niet zo, daar stijgt de malchoet zelf op naar de hogere
traptrede, maar in de jetsiera, brieja hoeft dat niet, die blijft op zijn eigen plaats. De mens
corrigeert zijn ziel en verkrijgt als er sprake is van jetsiera nog roeach van jessod. Gaat hij
zich nog meer corrigeren dan verkrijgt hij nog roeach van hod, maar zijn eerste roeach - die
van malchoet van de jetsiera - die blijft gewoon op zijn plaats staan. Hij zal ons uitleggen
waarom dat is.)
(Hij legt het ons geweldig uit):
30
'‫ ויקבל רוח א‬,‫ יניח גם את הרוח הב' אשר לו מן היסוד ביסוד דיצירה‬,‫וכן כשישלים גם ההוד דיצירה‬
.‫מן ההוד דיצירה‬
En zo ook wanneer hij volbrengt/voltooid (correctie doet) van de hod van jetsiera dan
laat hij ook de tweede roeach die hij heeft van de jessod in de jessod van de jetsiera
achter en zal hij ontvangen één roeach van de hod van de jetsiera.
,‫ יש בו יכולת לקבל רוח‬,‫ לפי שכיון שתקן את נפשו בכל מדרגות עשיה‬.‫וכן עד"ז עד הכתר דיצירה‬
:‫ אשר לו מן הבריאה‬,‫ וכן הענין בבחי' הנשמה‬,‫מכל חלקי היצירה כלה‬
En zo op dergelijke manier tot de kether van de jetsiera.
En dat is aangezien hij corrigeerde zijn nefesj in alle traptreden van assieja heeft die het
vermogen om roeach te ontvangen van alle delen van de hele jetsiera en zo gaat het ook
op in het aspect van nesjama die hij heeft van de brieja. (Vanuit de brieja ontvangt die
nesjama.)
(Hij legt ons nu uit waarom dit verschil is):
‫ ולכן היא נתונה שם בין‬,‫ לפי שהעשיה היא למטה בכל העולמות‬,‫ והוא‬,‫וצריך שנבאר טעם אל האמור‬
‫ עכ"ז‬,‫ כפי בחי' מקום שרשו אשר בעשיה‬,‫ ולכן אע"פ שכבר האדם תקן נפשו‬,‫הקליפות הסובבים אותה‬
‫ עד‬,‫ ולכן צריך שיזדכך מעשיו יותר ויותר‬,‫ יש פחד אולי יתאחזו בה הקליפות אשר שם‬,‫אם יניחנה שם‬
‫ עד מקום שרשו בכתר דעשיה‬,‫שיעלנה למעלה למעלה כל מה שיוכל‬
En het is nodig dat wij het uitleggen de reden/kwestie van wat er gezegd is en dat is
omdat de assieja is beneden van alle werelden en daarom zij is daar geplaatst tussen de
kliepot die haar omringen ondanks het feit dat de mens al gecorrigeerd heeft zijn nefesj
naar het aspect van de plaats van de wortel (van zijn ziel) die in de assieja is (Hij heeft
zijn nefesj gecorrigeerd tot zijn wortel. Zijn wortel kan zijn in de malchoet van de assieja, in
de jessod van de assieja... Ondanks het feit dat hij zijn nefesj al gecorrigeerd heeft - zijn nefesj
door de correcties naar zijn wortel bracht - binnen de wereld assieja.) desalniettemin indien
hij zijn ziel daar zal laten rusten (daar achterlaten) dan bestaat er een vrees (gevaar),
misschien zullen de kliepot die daar zijn er aan grijpen en daarom is het nodig dat hij
zijn daden zal verdunnen meer en meer (daden verdunnen betekent correcties doen, steeds
hoger naar het licht komen) totdat zijn ziel zal opstijgen naar boven en nog meer naar
boven (steeds hoger) zoveel mogelijk naar boven (Wat wil hij ons zeggen?) tot de plaats
van zijn wortel in de kether van de assieja.
31
‫ אין שום פחד מאחיזת הקליפות אשר בעולם‬,‫ מכ"ש שאר העולמות שלמעלה ממנה‬,‫ ואמנם היצירה‬.
‫ אז ישאר רוחו הראשון‬,‫ הנה אם יתקן יותר‬,‫ ולכן כיון שתקן את רוחו בשרשו אשר ביצירה‬,‫העשיה‬
,‫ ואין צריך להעלות את רוחו הראשון למעלה‬,‫ ויקנה רוח שני יותר עליון מלמעלה‬,‫שם במקום שרשו‬
:‫כי אין שם פחד‬
En echter de jetsiera (wat betreft de jetsiera) en des te meer de overige werelden die boven
haar (jetsiera) zijn, daar is absoluut geen vrees voor het aangrijpen van de kliepot zoals
die in de wereld assieja zijn en daarom aangezien hij (de mens) gecorrigeerd heeft zijn
roeach in zijn wortel die in de jetsiera is (Hij kwam naar zijn wortel in de jetsiera), indien
hij meer zal corrigeren (Zie je? Je kan altijd meer corrigeren. Het is niet zo dat wij onze ziel
moeten corrigeren tot de plaats waar het vandaan komt, tot de wortel van de ziel. Hoe meer
hoe beter natuurlijk.) dan zal zijn eerste roeach daar blijven in de plaats van zijn wortel
en hij (de mens) zal verkrijgen de tweede hogere roeach (van een hogere plaats waar hij
kwam) en het is niet nodig om zijn eerste roeach te doen opstijgen naar boven, want daar
is geen vrees (voor het aangrijpen van de kliepot).
Les 4
32
‫וז"ס פסוק (שמואל ב' י"ד) ולא ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח וגו'‪ .‬כי כל‬
‫המחשבות אשר הוא חושב‪ ,‬הוא לבחי' הנפש בלבד‪ ,‬יען היא בעשיה‪ ,‬ויש פחד אולי ידח ממנו נדח‪,‬‬
‫בשביל הקליפות אשר שם‪ .‬ואמנם התקון אשר הוא עושה אל הנפש מפחד הנזכר הוא‪ ,‬כי לא ישא‬
‫אלהים נפש‪ .‬פירוש כי אין השי"ת נושא ומגביה לאדם‪ ,‬לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא‬
‫שרשו‪ ,‬לפי שאם היה עושה כן‪ ,‬היה צריך שתשאר נפשו הראשונה למטה במקומה‪ ,‬והיתה נדחת נדח‬
‫בקליפות אשר שם‪ ,‬ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה‪ ,‬רק הנפש הראשונה לבדה‪ ,‬היא‬
‫עצמה העולה למעלה כפי מעשיו‪ ,‬עד כתר דעשיה‪ ,‬ואין לו נפש אחרת זולתה‪ .‬משא"כ ביצירה ושאר‬
‫העולמות‪ ,‬כי רוחו או נשמתו וכו' נשאר למטה במקום שרשו‪ ,‬ומרויח רוח אחר יותר עליון‪ ,‬כפי תקון‬
‫מעשיו כנזכר‪ .‬וז"ס הקדמה נודעת‪ ,‬כי כל אדם יכול להיות כמרע"ה‪ ,‬אם ירצה לזכך מעשיו‪ ,‬לפי שיכול‬
‫לקחת לו רוח אחר יותר גבוה‪ ,‬עד רום היצירה‪ ,‬וכן נשמה מרום הבריאה וכו'‪:‬‬
‫גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז"ל‪ ,‬כי רוחיהון דצדיקייא או נשמתיהון‪ ,‬באים ומתעברים באדם‪,‬‬
‫בסוד הנקרא עיבור‪ ,‬לסייעו בעבודת השי"ת‪ ,‬וכמ"ש במדרש הנעלם מכתיבת יד‪ ,‬על הבא ליטהר‬
‫מסייעים אותו‪ ,‬ר' נתן אומר נשמתם של צדיקים‪ ,‬באות ומסייעים אותו‪ .‬וכמ"ש בהקדמה פרשת‬
‫בראשית בספר הזוהר‪ ,‬על רב המנונא סבא‪ ,‬שבא אצל ר"א ורבי אבא‪ ,‬כדמות טעין חמרי וכו'‪:‬‬
‫והנה אין ספק‪ ,‬כי רוחיהון ונשמתיהון דצדיקים‪ ,‬הם גנוזות וצרורות בצרור החיים‪ ,‬כל אחד במקום‬
‫שרשו הראוי לו‪ ,‬את ה' אלהיהם ואינם יורדים ממקומם כלל‪ .‬אבל אותם הרוחין הראשונים שנשארו‬
‫למטה‪ ,‬בכל בחינה ומדרגה שביצירה‪ ,‬ולא עלו עד למעלה כנזכר‪ ,‬הם היורדים ומתעברים באדם‪,‬‬
‫לסייעו כנזכר‪ ,‬והרוח העיקרי היותר עליון מכולם שקנה ע"י מעשיו‪ ,‬הוא הצרור לעד בצרור החיים‪,‬‬
‫ואינו זז משם‪ ,‬וכן עד"ז בנשמה וח"י‪:‬‬
‫‪............................................................................‬‬
‫‪pag. 3 r.24‬‬
‫וז"ס פסוק (שמואל ב' י"ד) ולא ישא אלהים נפש וחשב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח וגו'‪.‬‬
‫‪En dat is de essentie van het vers (Sjmoel 2, 14) (Ik vertaal het vers eerst hoe het‬‬
‫‪traditioneel wordt verklaard wordt. Natuurlijk klopt daar niets van, maar dat je ziet hoe het‬‬
‫‪traditioneel verklaard wordt: En zou G'd niet op middelen zinnen en alles in het werk stellen‬‬
‫‪om Zijn balling terug te roepen. Dat is zoals zij het traditioneel vertalen, maar er staat heel iets‬‬
‫‪anders. Zonder kabbala is het absoluut onmogelijk te begrijpen. Let altijd op de betekenis‬‬
‫‪zoals het er staat, zonder bedenkselen, zonder te proberen dat met je aardse verstand, logica,‬‬
‫‪te vinden. Letterlijk staat er:) En Elokiem zal nefesj niet doen opstijgen en zal niet‬‬
‫‪gedachten denken zonder van Hem af te stoten de afstoting. (Al begrijpen we het niet, we‬‬
‫‪zullen straks zien hoe geweldig het is als wij het Hebreeuws in de Thora, Tenach, letterlijk‬‬
‫‪kunnen vertalen. Het gaat ons onmetelijk meer opleveren dan alle traditionele prachtige‬‬
‫‪literaire vertalingen.‬‬
‫‪We vergeten nu de traditionele vertaling. We richten ons nu op de vertaling zoals ik jullie‬‬
‫)‪letterlijk heb vertaald zonder dat wij nog iets hebben begrepen van de strekking daarvan.‬‬
‫‪33‬‬
‫ ויש פחד אולי ידח ממנו‬,‫ יען היא בעשיה‬,‫ הוא לבחי' הנפש בלבד‬,‫כי כל המחשבות אשר הוא חושב‬
.‫ בשביל הקליפות אשר שם‬,‫נדח‬
Want alle gedachten die Hij (Elokiem/Biena) denkt is alleen maar ten behoeve van nefesj
omdat zij (nefesj) is in de assieja en er bestaat vrees (gevaar) misschien zal de afstoting
(nedach/afstoting, dat zijn de kliepot die afstoten) van hen afstoten (dat betekent de s'a en dat
is ook wat hij zegt) vanwege de kliepot die daar zijn in de assieja. (De vrees dat die
afstoting - dat is de Thora zoals in Sjmoel wordt genoemd. De afstoting doelt op de kliepa die
de kedoesja afstoot van de mens. Zij put uit de nefesj die in de assieja is.)
(Geweldig wat hij ons nu zegt:)
.‫ כי לא ישא אלהים נפש‬,‫ואמנם התקון אשר הוא עושה אל הנפש מפחד הנזכר הוא‬
En echter de tiekoen/correctie die hij maakt aan de nefesj vanwege de vrees zoals boven
gezegd werd is/bestaat daarin dat Elokiem nefesj niet zal doen opstijgen (dat is de
tiekoen.)
(Geweldig wat hij ons nu zegt, alleen begrijpen we nog niet wat hij zegt dat zoals in het vers
staat dat Elokiem de nefesj niet zal doen opstijgen. We hebben geleerd dat juist de nefesj
opstijgt. Herinner jij je nog? We zullen zien hoe hij ons dat nu verklaart.)
‫ לפי‬,‫ לתת לו נפש אחרת יותר מעולה ממה שהוא שרשו‬,‫פירוש כי אין השי"ת נושא ומגביה לאדם‬
‫ והיתה נדחת נדח בקליפות‬,‫ היה צריך שתשאר נפשו הראשונה למטה במקומה‬,‫שאם היה עושה כן‬
‫ היא עצמה‬,‫ רק הנפש הראשונה לבדה‬,‫ ולכן איננו נותן לו נפש אחרת יותר נשואה וגבוהה‬,‫אשר שם‬
.‫ ואין לו נפש אחרת זולתה‬,‫ עד כתר דעשיה‬,‫העולה למעלה כפי מעשיו‬
Verklaring, want Hasjem de Gezegende die laat niet opstijgen en omhoog komen voor
de mens om hem andere nefesj te geven die verhevener is dan die aan zijn wortel ligt,
want indien Hij zo zou doen (ook een andere nefesj aan de mens geven om op te stijgen)
dan zou het nodig zijn dat zijn eerste nefesj beneden op haar plaats achter zou blijven en
dan zou zij afgestoten zijn aan de kliepot die daar zijn en daarom geeft Hij aan de mens
geen andere nefesj die verheven en verhevener en hoger is, alleen maar die eerste nefesj,
zij (die eerste nefesj) die zelf stijgt naar boven op naar zijn daden (daden van de mens) tot
de kether van de assieja en die heeft geen andere nefesj behalve deze.
‫ ומרויח רוח אחר‬,‫ כי רוחו או נשמתו וכו' נשאר למטה במקום שרשו‬,‫משא"כ ביצירה ושאר העולמות‬
.‫ כפי תקון מעשיו כנזכר‬,‫יותר עליון‬
34
In tegenstelling tot de wereld jetsiera en de overige werelden, want zijn roeach (dat is in
de wereld jetsiera) of zijn nesjama (in de wereld brieja) enz. blijft beneden op de plaats van
zijn wortel en als het in de jetsiera is dan verkrijgt die een andere roeach, hogere roeach
in naar (in overeenstemming met) de correctie van zijn daden zoals genoemd werd. (Hij
kan het doen opstijgen naar de jessod van de jetsiera, enz. omhoog afhankelijk van zijn
daden.)
‫ לפי שיכול לקחת לו רוח‬,‫ אם ירצה לזכך מעשיו‬,‫ כי כל אדם יכול להיות כמרע"ה‬,‫וז"ס הקדמה נודעת‬
:'‫ וכן נשמה מרום הבריאה וכו‬,‫ עד רום היצירה‬,‫אחר יותר גבוה‬
En dat is de essentie/geheim van de bekende inleiding, (de Thorageleerden hadden daar
gezegd...Let op wat de Thorageleerden hadden gezegd:) dat elk mens kan zijn als Mosje
onze leraar (Let op wat er van de mens verlangd wordt wat de mens zal maken als Mosje
rabeenoe. Mosje, de grote profeet van Hasjem die de Thora heeft gebracht, de grootste
profeet. Hij zegt ons dat de Thorageleerden ons hadden gezegd dat elk mens kan zijn als
Mosje rabeenoe/onze leraar. Let op de voorwaarden:) indien hij zal wensen zijn daden te
zuiveren/verdunnen (verdunnen betekent omhoog komen, naar de kether gaan) omdat hij
daardoor een andere hogere roeach kan nemen tot de top van de jetsiera en zo ook met
de nesjama (die kan hij halen ) uit de top van de brieja enz.
(Kijk nou hoe geweldig wat hij ons zegt. Let op, niet onze genen DNA of zo bepalen hoe een
mens naar vlees is, geboren is, naar zijn talenten enz.. Er staat hier geschreven dat elk mens
kan zijn als Mosje rabeenoe, de grootste profeet ooit, de profeet van Hasjem die het waardig
werd om de Thora naar beneden, naar de mensheid te brengen. De voorwaarde is niet... ' Ik
kan niet, ik ben zwak, ik heb die talenten niet, ik ben maar een gewoon mens..', nee, elk mens
kan het, maar hij moet wensen. Niets anders dan dat hij moet wensen om zijn daden uit te
dunnen. Kijk nou hoe geweldig. Hier zit veel stof voor de ware meditatie).
(Het is een machtig boek. Ik had in de inleidende les gezegd dat het een toegepaste studie,
applicatie studie is. Inderdaad is het zo, want het is de toepassing van de leer van Ets Chajiem
bij de kwestie van reincarnatie, maar het is een geweldig krachtig werk).
,‫ באים ומתעברים באדם‬,‫ כי רוחיהון דצדיקייא או נשמתיהון‬,‫גם בזה תבין ענין המפורסם בדברי רז"ל‬
‫ על הבא ליטהר‬,‫ וכמ"ש במדרש הנעלם מכתיבת יד‬,‫ לסייעו בעבודת השי"ת‬,‫בסוד הנקרא עיבור‬
.‫ באות ומסייעים אותו‬,‫ ר' נתן אומר נשמתם של צדיקים‬,‫מסייעים אותו‬
Daarmee zal je ook begrijpen de beroemde kwestie in de woorden van de
Thorageleerden (Hij citeert hen:) want de roeach van de tsaddiekiem of hun nesjama
(meervoud nesjamot, nisjmateehon/hun nesjamot) die komen en worden verwekt in de
mens in essentie zoals die genoemd wordt ieboer/verwekking om hen te helpen in het
35
werk van Hasjem de Gezegende (in zijn geestelijk werk) zoals het geschreven is in de
Midrasj HaNeelam (verborgen midrasj/allegorische vertelling) in manuscripten (van
midrasj haneelam. We zullen verderop midrasj haneelam leren b'ezrat Hasjem.) Hij die komt
om zich te zuiveren, men helpe hem, (We hebben dat ook geleerd in Sjlavej haSoelam.)
rabbi Nathan zegt de zielen (hogere zielen, nesjamot) van de rechtvaardigen die al in de
hemel zijn (die geleefd hadden en daar wij zij zijn in het hogere) komen en helpen hem (die
mens).
(Hij geeft ons een voorbeeld van het eerste boek Zohar wat we hebben geleerd, de inleiding
van de Zohar.)
‫ כדמות‬,‫ שבא אצל ר"א ורבי אבא‬,‫ על רב המנונא סבא‬,‫וכמ"ש בהקדמה פרשת בראשית בספר הזוהר‬
:'‫טעין חמרי וכו‬
Zoals geschreven is in de Inleiding (van de Zohar) in het hoofdstuk Bresjiet in het boek
Zohar over rav HaMenoena saba (Herinner jij je nog? We hebben geleerd in de Zohar dat
rav HaMenoena saba bij die twee reizigers kwam.) kwam bij rabbi Elazar en rabbi Abba
om hen te helpen om geestelijk een hogere traptrede te kunnen beklimmen en zijn ziel
kwam in het beeld van ezeldrijver enz.
(Dat is een machtig verschijnsel wat hij ons nu vertelt. Ziel van een rechtvaardige wordt
ingebed in een mens die al werkende aan zichzelf is en die nog een steuntje nodig heeft. Wat
betekent dat? Let op hoe dat in elkaar zit. Een mens komt dan dicht bij de eigenschappen die
hem in overeenstemming brengen met die ziel. Die ziel kan veel hoger blijven, maar er is al
een zekere overeenkomst tussen hen. Er zijn ook nog andere aspecten die een rol spelen, maar
dan wordt die ziel ingebed in die mens.
Wat betekent dat? Alles is opgebouwd in overeenkomst naar eigenschappen. We weten dat als
we onze daden verdunnen en naar de kether komen dat we dan verbinding hebben met
Jesjoea. Op dat moment - waar wij zijn en waar hij is... hemel en aarde, het zijn
onvergelijkbare zaken, maar kether is overal kether. De plaats van onze kether in onze
toestand wanneer wij tot de kether komen...we staan in rechte lijn met elke kether in het
systeem van het heelal op de schaal van zielen. We gaan dan ook Jesjoea ervaren. Dat is wat
betekent dat Jesjoea in je hart komt. Je kan hem dan zelfs voelen alsof hij in het lichaam
komt, want die geeft lichaam en niet in het materiële en niet verhalen dat hij van buiten de
mens kwam, in vlees en bloed. Dat kan niet omdat wij weten dat vlees en bloed van de
onreine kant komt, het onreine systeem van krachten. Daarom had Jesjoea gezegd: 'Als ik
terugkeer, weer bij mijn Vader in de hemel ben, dan pas zal ik naar jullie keren'. De bedoeling
was in het hart van de mens. ' Wanneer jullie naar mij komen, zullen jullie het gevoel hebben
dat ik naar jullie kom'. Dat is het fenomeen waar hij het hier over heeft.)
(Kijk nou hoe geweldig hij dat ons uitlegt.)
36
‫ כל אחד במקום‬,‫ הם גנוזות וצרורות בצרור החיים‬,‫ כי רוחיהון ונשמתיהון דצדיקים‬,‫והנה אין ספק‬
.‫ את ה' אלהיהם ואינם יורדים ממקומם כלל‬,‫שרשו הראוי לו‬
En zie hier ongetwijfeld is het zo dat de roechot (meervoud van roeach) en nesjamot
(meervoud van nesjama) van de rechtvaardigen dat zij verstopt zijn en gebundeld zijn in
de bundel van het leven (aan de Bron van het leven), elk op de plaats van zijn wortel die
past bij hem bij (zoals Mosje zegt:) Hasjem jullie Elokiem en zij dalen helemaal niet van
hun plaats af. (Duidelijk? Die liggen aan de bron waar zij horen. Elk heeft zijn eigen plaats,
lager of hoger.)
(Hij zegt hier iets voortreffelijks, iets wat de wereld absoluut niet weet. Al die kinderlijke
opvattingen, al die religieuze kinderlijke woorden die zij gebruiken...Zij weten niet, want het
is ervaren wat hij zegt. Zonder Hebreeuws is wat wij leren onmogelijk te ervaren. Duidelijk?
Dat is wat aan de wortel ligt en die verroeren zich nooit van hun plaats, want die zijn
ingeankerd in de Bron van het leven.)
‫ ולא עלו עד למעלה‬,‫ בכל בחינה ומדרגה שביצירה‬,‫אבל אותם הרוחין הראשונים שנשארו למטה‬
‫ והרוח העיקרי היותר עליון מכולם שקנה ע"י‬,‫ לסייעו כנזכר‬,‫ הם היורדים ומתעברים באדם‬,‫כנזכר‬
:‫ וכן עד"ז בנשמה וח"י‬,‫ ואינו זז משם‬,‫ הוא הצרור לעד בצרור החיים‬,‫מעשיו‬
Maar die eerste roeach die beneden overgebleven was (dus de roeach die de rechtvaardige
door zijn daden hier op aarde heeft gehad) en elk aspect en elke traptrede die in de jetsiera
is (Hij geeft als voorbeeld jetsiera) en die niet waren opgestegen naar boven zoals het
genoemd werd (Dus die lagere, die eerste roeach, als we over jetsiera spreken) die (roechin:
Aramees, meervoud van roeach) dalen af en worden verwekt a.h.w. in de mens om hem te
helpen zoals het genoemd werd (Hij herhaalt het:) maar de kern/essentiële roeach die het
meest verheven van alle is die de mens heeft verworven door zijn daden, die is
ingeankerd (lett: gebundeld) voor altijd aan de bundel van het leven en die verroerd zich
niet daar vandaan en op dergelijke manier is het in de nesjama (hij had ons als voorbeeld
gegeven in de jetsiera) en in chaja en jechieda.
37
Les 5
Pag. 4 r.10
38
‫עוד יש טעם שני אל מש"ל בענין החלוק שיש בין העשיה אל שאר העולמות‪ ,‬והוא‪ ,‬כי נודע כי כל‬
‫העולמות הם כללות י"ס בלבד‪ ,‬והנה העשיה כלה איננה רק ספירה אחת לבדה‪ ,‬והיא ספירת המלכות‪.‬‬
‫ולכן הנפש אשר משם‪ ,‬יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשיה‪ ,‬כי הכל ספירה אחת‪ ,‬אבל היצירה‬
‫היא בחינת ששה ספירות חג"ת נה"י כנודע‪ ,‬והם בחינות נפרדות זו מזו‪ ,‬ולכן מי ששרשו ממלכות‬
‫דיצירה‪ ,‬אע"פ שנתקן‪ ,‬אין יכול לעלות ולהכלל ולעמוד למעלה ביסוד דיצירה‪ ,‬ולכן צריך שישאר‬
‫למטה‪ ,‬ויקנה רוח חדש מן היסוד דיצירה‪ ,‬אם ירצה לעלות שם‪ ,‬ע"י מעשיו הטובים‪ .‬וכן עד"ז בשאר‬
‫שש קצוות שביצירה כנזכר‪:‬‬
‫דע‪ ,‬כי כמו שנתבאר אצלינו‪ ,‬שבכל עולם ועולם יש חמשה פרצופים‪ ,‬א"א‪ ,‬ואו"א‪ ,‬וזו"ן‪ .‬כך יש כנגדם‬
‫חמשה בתי' בנשמות האדם‪ ,‬והם בסדר זה ממטה למעלה‪ ,‬נרנת"י‪ .‬והנה הנפש ההיא‪ ,‬מנוקבא דז"א‪.‬‬
‫והרוח‪ ,‬מז"א‪ ,‬והנשמה‪ ,‬מאימא‪ .‬וחיה‪ ,‬מאבא‪ ,‬שהוא חכמה‪ ,‬כי שם מקום החיים‪ ,‬כנודע בסוד והחכמה‬
‫תחיה בעליה‪ .‬והיחידה‪ ,‬מא"א‪ ,‬הנקרא כתר‪ ,‬לפי שהוא יחיד ומיוחד‪ ,‬מכל שאר הספירות‪ ,‬שאין לו‬
‫נקבה‪ ,‬כנודע מפסוק ראו עתה כי אני אני הוא‪ ,‬הנדרש בסה"ז פרשת בראשית‪:‬‬
‫ודע‪ ,‬כי אחר שהאדם זכה ליקח נר"ן‪ ,‬ואח"כ פגם בהם ע"י חטאו‪ ,‬ולכן יצטרך לחזור בגלגול לתקן את‬
‫אשר עוות‪ ,‬הנה בחזרתו לבא בגלגול‪ ,‬ותבא בו הנפש‪ ,‬אע"פ שתקן את הנפש הזאת‪ ,‬אין הרוח שלו‬
‫נכנס ובא אצלו‪ ,‬לפי שהרוח הוא פגום‪ ,‬ואיך ישרה וינוח על הנפש הנתקנת‪ ,‬ולכן הרוח ההוא יבא‬
‫בגלגול באדם אחד‪ ,‬מורכב על נפש הגר‪ .‬וכן הנשמה באופן זה‪ .‬והנפש שנתקנה לגמרי‪ ,‬תבא לו רוח‬
‫אחד מתוקן של איזה צדיק שנתדמה אליו במעשיו הטובים בפרטם כיוצא בהם‪ ,‬והוא אליו תמורת רוחו‬
‫של עצמו ממש‪ .‬וכן עד"ז אם תקן גם רוחו לגמרי‪ ,‬תבא לו נשמת איזה צדיק כנזכר‪ ,‬ותהיה אליו תמורת‬
‫נשמתו ממש‪ .‬וז"ס מ"ש חז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם כו'‪ .‬והנה כאשר יפטר האיש הזה‬
‫מן העולם‪ ,‬תלך נפשו עם הרוח ההוא‪ ,‬ועל ידו תקבל השפע הראוי אליה‪ .‬וכאשר רוחו של עצמו הבאה‬
‫בגלגול באדם אחר‪ ,‬מורכב על נפש הגר כנזכר‪ ,‬נתקן גם הוא לגמרי‪ ,‬אז הנפש הראשונה אומרת‪ ,‬אלכה‬
‫ואשובה אל איש הראשון‪ ,‬כיון שנתקן‪ .‬וכן הענין בנשמה עם הרוח אחר פטירת האדם כשחוזרים‬
‫בגלגול להתקן יחד‪:‬‬
‫הקדמה ב‬
‫בסדר כניסת הנר"ן באדם‪ ,‬בתחלת גלגוליהם בפעם הראשונה החדשה‪ ,‬כמו שיתבאר בע"ה‪ .‬הנה בעת‬
‫שנולד גוף האדם ויוצא לאויר העולם‪ ,‬נכנסת בו הנפש שלו‪ ,‬ואם יוכשרו מעשיו‪ ,‬יזכה ויכנס בו הרוח‬
‫בתשלום שנת השלש עשרה שאז נקרא איש גמור כנודע‪ .‬ואם יוכשרו עוד מעשיו מאז ואילך‪ ,‬נכנסת בו‬
‫הנשמה בתשלום שנת העשרים‪ ,‬כנזכר בסבא דמשפטים אבל אם לא תקן את הרוח לגמרי‪ ,‬לא תכנס בו‬
‫הנשמה‪ ,‬ויהיו בו נו"ר בלבד‪ .‬וכן אם לא תקן את הנפש לגמרי‪ ,‬אין בו רק נפש בלבד‪ ,‬וישאר מבלי רוח‬
‫ונשמה‪ ,‬וישארו הרוח והנשמה באתר ידוע לקב"ה‪ ,‬ותמן אזדמן דוכתייהו לכל חד וחד מנהון‪:‬‬
‫ואמנם אם לא תקן את הנפש לגמרי בפעם א'‪ ,‬ונפטר מן העולם‪ ,‬אז צריך שתחזור הנפש ההיא בגלגול‪,‬‬
‫עד כמה פעמים‪ ,‬עד שתזדכך כל צרכה לגמרי‪ ,‬ואז אע"פ שנשלמה‪ ,‬אין הרוה שלה נכנס בה‪ ,‬כיון שלא‬
‫נתקן הנפש אלא ע"י גלגול‪ ,‬אם לא בדוחק גדול‪ ,‬כמו שיתבאר לקמן בע"ה‪ .‬ולכן צריך שיפטר מן‬
‫העולם‪ ,‬ותחזור הנפש להתגלגל‪ ,‬ואז תזכה אל הרוח שלה‪ .‬ואם יתקן גם הרוח‪ ,‬אז צריך שיפטר מן‬
‫‪39‬‬
‫ צריך שיתגלגלו‬,‫ ואם לא תקן הרוח‬.‫ ע"ד הנז' בענין הרוח‬,‫ ותבא בו גם הנשמה‬,‫ ואח"כ יתגלגל‬,‫העולם‬
‫ ויחזור ויתגלגל הנפש והרוח וגם‬,‫ ואז ימות האדם‬,‫ עד שיתוקן הרוח‬,‫כמה פעמים הנפש עם הרוח‬
‫ הרי‬,‫ כי בהיות גם הנשמה נתקנת‬,‫ ואז אין לו צורך עוד להתגלגל כלל‬,‫ עד שיתוקנו שלשתם‬,‫הנשמה‬
:‫הוא אדם שלם כנודע‬
..........................
(Het is in het begin erg belangrijk om al die inleidingen goed aandachtig te leren, want hij legt
hier eigenlijk de basis voor het vervolg, voor de manier waarop het hele proces van
reïncarnatie plaatsvindt.)
‫ כי נודע כי כל‬,‫ והוא‬,‫עוד יש טעם שני אל מש"ל בענין החלוק שיש בין העשיה אל שאר העולמות‬
.‫ והיא ספירת המלכות‬,‫ והנה העשיה כלה איננה רק ספירה אחת לבדה‬,‫העולמות הם כללות י"ס בלבד‬
Er bestaat nog een tweede reden/betekenis wat bovenaan gezegd werd in de kwestie het
verschil dat er is tussen de assieja en de overige werelden en dat is, want het is bekend
dat alle werelden zijn alleen maar het totaal van tien sfirot (dus elke wereld heeft tien
sfirot. Duidelijk hè, in het algemene aspect. ) en ziehier de hele assieja is alleen maar één
sfira en dat is sfira malchoet. (Net zoals we geleerd hebben dat na de correctie, bij van het
ontstaan van de werelden, atsieloet... malchoet heeft alleen maar 1/10e van haar sfira en z'a herinner jij je? - die heeft 6/10e. Dat is misschien parallel met wat hij zegt dat de hele assieja
alleen maar één sfira is: malchoet.)
‫ אבל היצירה‬,‫ כי הכל ספירה אחת‬,‫ יכולה לעלות היא עצמה עד הכתר דעשיה‬,‫ולכן הנפש אשר משם‬
‫ ולכן מי ששרשו ממלכות‬,‫ והם בחינות נפרדות זו מזו‬,‫היא בחינת ששה ספירות חג"ת נה"י כנודע‬
‫ ולכן צריך שישאר‬,‫ אין יכול לעלות ולהכלל ולעמוד למעלה ביסוד דיצירה‬,‫ אע"פ שנתקן‬,‫דיצירה‬
‫ וכן עד"ז בשאר‬.‫ ע"י מעשיו הטובים‬,‫ אם ירצה לעלות שם‬,‫ ויקנה רוח חדש מן היסוד דיצירה‬,‫למטה‬
:‫שש קצוות שביצירה כנזכר‬
En daarom de nefesj die daar vandaan is kan zelf opstijgen tot de kether van assieja,
want dat is allemaal één sfira, maar de jetsiera is het aspect van zes sfirot chaga't nh'j
zoals bekend is en die zijn aspecten die gescheiden van elkaar zijn en daarom degene
wiens wortel is van de malchoet van jetsiera, ondanks het feit dat hij die heeft
gecorrigeerd, die kan niet opstijgen en zich samenvoegen en staan boven in de jessod
van jetsiera en daarom is het noodzakelijkerwijs zo dat die beneden moet blijven en zal
nieuwe roeach verkrijgen van de jessod van de jetsiera (Let op wat hij ons zegt:) indien
hij zal wensen om daar naartoe op te stijgen door zijn goede daden. (Zie je? Alleen de
mens bepaalt of hij dat wil of niet wil.) En zo (op dergelijke manier) in de overige zes
uiteinden die in de jetsiera zijn zoals het genoemd werd. (Hij heeft dus alleen een
40
voorbeeld gegeven van jessod. Op dezelfde manier als iemand wil opstijgen naar de hod t/m
de chessed.)
‫ כך יש כנגדם‬.‫ וזו"ן‬,‫ ואו"א‬,‫ א"א‬,‫ שבכל עולם ועולם יש חמשה פרצופים‬,‫ כי כמו שנתבאר אצלינו‬,‫דע‬
.‫ נרנת"י‬,‫ והם בסדר זה ממטה למעלה‬,‫חמשה בתי' בנשמות האדם‬
Weet dat zoals het bij ons uitgelegd is dat in elke wereld zijn er vijf partsoefiem: a'a, aw'i en
zo'n zo zijn daar tegenover (corresponderen daarmee) vijf aspecten in de zielen van de mens
en die zijn in deze volgorde van beneden naar boven narancha'j (nefesj roeach nesjama chaja
jechieda. Zie je dat dit werk wat we nu leren, Sjaar hagilgoeliem, ook parallellen legt tussen
de structuur van de werelden - de Boom des Levens - en de structuur van de zielen, op de
schaal van de zielen.)
‫ כי שם‬,‫ שהוא חכמה‬,‫ מאבא‬,‫ וחיה‬.‫ מאימא‬,‫ והנשמה‬,‫ מז"א‬,‫ והרוח‬.‫ מנוקבא דז"א‬,‫והנה הנפש ההיא‬
,‫ לפי שהוא יחיד ומיוחד‬,‫ הנקרא כתר‬,‫ מא"א‬,‫ והיחידה‬.‫ כנודע בסוד והחכמה תחיה בעליה‬,‫מקום החיים‬
‫ הנדרש בסה"ז פרשת‬,‫ כנודע מפסוק ראו עתה כי אני אני הוא‬,‫ שאין לו נקבה‬,‫מכל שאר הספירות‬
:‫בראשית‬
En ziehier deze nefesj is van de noekwa van z'a. En de roeach is van z'a en de
nesjama van iema. En chaja die komt van abba die chochma is, want daar is
de plaats van het leven, zoals het bekend is in essentie (zoals het gezegd werd)
en de chochma zal leven (levenskracht) geven aan haar bezitter. (Zie je hoe
geweldig dat is? Chochma geeft leven en daarom is het chaja -van het woord
'leven'.)
En jechieda die is van a'a die kether heet (Arich anpin is kether. Atik... We hebben gezegd
dat het een partsoef is die tussen twee werelden in ligt. Eigenlijk begint elke wereld vanaf de
werelden abiej'a vanaf a'a.) omdat die enig en verenigd is van alle overige sfirot (apart) die
geen vrouwelijke heeft (Zie je dat kether niet dat vrouwelijke heeft, heeft geen
tweeledigheid) zoals het bekend is uit de vers 'Kijk nu dat ik ik ben' zoals het werd
uiteen gezet in het boek Zohar hoofdstuk Bresjiet. (Dat is wat wij zijn begonnen te leren,
sinds het begin van dit studiejaar.)
(Zie je wat hier staat? Kether heeft geen verbondenheid, is enig en heeft geen vrouwelijk bij
zich. Dat is merkwaardig dat hij geen vrouwelijk in zichzelf heeft, geen afgezonderd
vrouwelijk. Kijk nou hoe geweldig wat hij even bijleren van wat kether is: hij heeft geen
vrouwelijk. Dat brengt ons naar Jesjoea toe die ook single was: mannelijk en geen vrouwelijk.
Dus die feministische trekken, uitspattingen, dat zij omwille van gelijkheid met mannen
41
verkondigen of suggestie geven dat G'd vrouwelijk zou kunnen zijn, dan zien we door wat we
hier leren, dat het absoluut onmogelijk is. Mannelijk is gevend. Het heeft niets te maken met
man en vrouw hier op aarde, maar in wezen -wat de ziel betreft - is het wel zo. Daarom zien
wij dat Jesjoea niet getrouwd was, geen verbondenheid had met een vrouw. Hij kon zichzelf
als kether niet verloochenen. Dit is een extra, zeer krachtig bewijs dat hij de Redder/Masjiach
is en zal zijn.)
(Hij gaat nu iets geweldigs vertellen. Stap voor stap komen we tot de mens, de ziel in onze
wereld, hoe het met de kwestie van incarnatie zit. Stap voor stap. Er valt hier van mijn part
weinig toe te lichten, want het is een kwestie van bevattingen.):
‫ ולכן יצטרך לחזור בגלגול לתקן את‬,‫ ואח"כ פגם בהם ע"י חטאו‬,‫ כי אחר שהאדם זכה ליקח נר"ן‬,‫ודע‬
‫ אין הרוח שלו‬,‫ אע"פ שתקן את הנפש הזאת‬,‫ ותבא בו הנפש‬,‫ הנה בחזרתו לבא בגלגול‬,‫אשר עוות‬
‫ ולכן הרוח ההוא יבא‬,‫ ואיך ישרה וינוח על הנפש הנתקנת‬,‫ לפי שהרוח הוא פגום‬,‫נכנס ובא אצלו‬
.‫ מורכב על נפש הגר‬,‫בגלגול באדם אחד‬
En weet aangezien (of: wanneer) de mens waardig werd om nara'n (nefesj roeach
nesjama) te nemen/ontvangen en vervolgens beschadigde hij in hen door zijn zonde en
daarom zal het noodzakelijk voor hem zijn om terug te keren in de incarnatie om te
corrigeren wat hij krom heeft gemaakt (wat hij verdraaide, beschadigde door zijn zonde),
ziehier bij zijn wederkomst (terugkeer) in de incarnatie en bij de komst bij hem van
nefesj (nefesj komt bij hem binnen) ondanks het feit dat hij deze nefesj heeft gecorrigeerd,
zijn roeach komt niet binnen bij hem omdat de roeach is beschadigd en hoe zou die
(roeach) gaan rusten en liggen op de gecorrigeerde nefesj en daarom deze roeach zal
komen in de incarnatie bij een ander mens die vermengt op de nefesj van een
ger/proseliet. (Gewoon horen. Hier kan ik niets toevoegen. Gewoon horen wat hij zegt. Stap
voor stap... Het is een kwestie van bevattingen en niet een kwestie van kant en klaar gaan
uitleggen. Als een mens er nog niet aan toe is en jij gaat het hem allemaal uitleggen, wat helpt
het dan in het geestelijke? Niets.)
‫ תבא לו רוח אחד מתוקן של איזה צדיק שנתדמה אליו‬,‫ והנפש שנתקנה לגמרי‬.‫וכן הנשמה באופן זה‬
.‫ והוא אליו תמורת רוחו של עצמו ממש‬,‫במעשיו הטובים בפרטם כיוצא בהם‬
En zo ook de nesjama komt op dezelfde manier. En de nefesj die helemaal gecorrigeerd
is zal komen bij hem een gecorrigeerde roeach van één of andere rechtvaardige die lijkt
op hem (qua structuur, qua ziel enz.) in (naar het aspect van) zijn goede daden in
42
bijzonderheden zoals die zijn en die komt bij hem (bij die mens die zich corrigeert)
daadwerkelijk i.p.v. zijn eigen roeach.
.‫ ותהיה אליו תמורת נשמתו ממש‬,‫ תבא לו נשמת איזה צדיק כנזכר‬,‫וכן עד"ז אם תקן גם רוחו לגמרי‬
,‫ והנה כאשר יפטר האיש הזה מן העולם‬.'‫וז"ס מ"ש חז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם כו‬
.‫ ועל ידו תקבל השפע הראוי אליה‬,‫תלך נפשו עם הרוח ההוא‬
En zo (op dergelijke manier) indien hij ook zijn roeach helemaal heeft
gecorrigeerd dan zal komen bij hem nesjama van één of andere tsaddiek zoals
(boven) genoemd werd en zal zij bij hem zijn daadwerkelijk i.p.v. zijn eigen
nesjama.
En dat is de essentie van wat de Thorageleerden hadden gezegd 'de
rechtvaardigen zijn groter in hun doodgaan, meer dan in hun leven' enz.
En zie hier wanneer deze mens zal doodgaan (verdwijnen van de wereld.
Letterlijk: zal deze wereld verlaten) zijn nefesj zal gaan met die roeach en
daardoor zal hij overvloed ontvangen die daarvoor geschikt is.
‫ אז‬,‫ נתקן גם הוא לגמרי‬,‫ מורכב על נפש הגר כנזכר‬,‫וכאשר רוחו של עצמו הבאה בגלגול באדם אחר‬
.‫ כיון שנתקן‬,‫ אלכה ואשובה אל אישי הראשון‬,‫הנפש הראשונה אומרת‬
En wanneer zijn eigen roeach die in de incarnatie komt bij een ander mens, die
vermengd is (en komt) op de nefesj van de ger/proseliet zoals genoemd werd, dan ook hij
wordt helemaal gecorrigeerd en dan de eerste nefesj zegt (naar krachten natuurlijk) ik zal
gaan en zal terugkeren naar die eerste mens omdat die is gecorrigeerd.
Pag. 5 r.1 na punt)
:‫ אחר פטירת האדם כשחוזרים בגלגול להתקן יחד‬,‫וכן הענין בנשמה עם הרוח‬
En zo staat het ook met de kwestie nesjama met roeach na het heengaan van de mens
wanneer die terugkeren in de gilgoel/incarnatie om samen gecorrigeerd te worden.
‫הקדמה ב‬
Tweede inleiding.
(Zie je, stap voor stap komen we dichterbij de mens zelf, het aspect mens bij zijn correcties
die hij moet corrigeren. Hoe de correctie komt in verloop van tijd, in incarnaties enz.)
43
.‫ כמו שיתבאר בע"ה‬,‫ בתחלת גלגוליהם בפעם הראשונה החדשה‬,‫בסדר כניסת הנר"ן באדם‬
(Deze inleiding is:) In de orde van het binnenbrengen van nara'n (nefesj roeach nesjama)
in de mens bij het begin van hun incarnaties bij de eerste nieuwe keer zoals het uitgelegd
zal worden b'ezrat Hasjem.
‫ יזכה ויכנס‬,‫ ואם יוכשרו מעשיו‬,‫ נכנסת בו הנפש שלו‬,‫הנה בעת שנולד גוף האדם ויוצא לאויר העולם‬
,‫ ואם יוכשרו עוד מעשיו מאז ואילך‬.‫בו הרוח בתשלום שנת השלש עשרה שאז נקרא איש גמור כנודע‬
,‫ כנזכר בסבא דמשפטים אבל אם לא תקן את הרוח לגמרי‬,‫נכנסת בו הנשמה בתשלום שנת העשרים‬
.‫ ויהיו בו נו"ר בלבד‬,‫לא תכנס בו הנשמה‬
Zie hier in de tijd wanneer het lichaam van een mens geboren wordt en die komt in de
lucht van de wereld (verschijnt in de wereld, wordt geboren) wordt in hem nefesj
binnengebracht (Interessant. Elk woord is treffend. Zie je dat niet de ziel geboren wordt,
maar het lichaam en de ziel wordt bij hem binnengebracht. Elk woord is treffend, maar dat is
het werk van ieder zelf van jullie. Al die meditaties, het nodige te begrijpen, zelf werk doen
om te smaken wat hier staat.) en indien zijn daden zullen voorbereid/verbeterd worden
(van het woord koosjer) zal hij waardig worden dat in hem zal roeach binnen komen bij
het voltooien/voleinden van het dertiende jaar, dan heet hij volledige man zoals bekend
is.
En indien zijn daden nog meer verbeterd zullen worden van dan en verder (dus vanaf
dertien jaar en verder) wordt in hem nesjama binnengebracht (niet roeach maar nesjama)
bij het voleinden van het twintigste jaar zoals genoemd werd in het boek van Saba
Misjpatiem (hoofdstuk Misjpatiem/wetten in Zohar en daar voert een zekere Saba/oude wijze
man het woord. Daar wordt het uitgelegd. Het is één van de moeilijkste passages in de Zohar.
Let op: het hele stuk Misjpatiem in Zohar heeft meer dan 100 pagina's als ik mij goed
herinner. En Saba die daar in Misjpatiem het woord voert... Het hele hoofdstuk Misjpatiem in
de Thora behandelt de wetten en hij zegt dat het allemaal betrekking heeft op de incarnatie.
Daarom is dat hoofdstuk Misjpatiem van de Zohar eigenlijk de belangrijkste bron, ook voor
Ari, voor het opmaken van dit boek dat wij bestuderen.), maar indien hij niet gecorrigeerd
heeft zijn roeach volledig dan zal nesjama in hem niet binnenkomen en in hem zullen
zijn alleen maar nefesj en roeach.
‫ וישארו הרוח‬,‫ וישאר מבלי רוח ונשמה‬,‫ אין בו רק נפש בלבד‬,‫וכן אם לא תקן את הנפש לגמרי‬
:‫ ותמן אזדמן דוכתייהו לכל חד וחד מנהון‬,‫והנשמה באתר ידוע לקב"ה‬
En zo ook indien hij zijn nefesj niet helemaal heeft gecorrigeerd dan heeft hij alleen
maar nefesj en zal hij blijven zonder roeach en nesjama (Let op wat hij ons zegt:) en
44
roeach en nesjama zullen blijven in de plaats die bekend is aan de Heilige gezegend is
Hij en daar zal die gereed zijn, zal de plaats zijn voor één of andere, voor elke daarvan
zal daar gereed worden (de plaats voor elke daarvan).
,‫ אז צריך שתחזור הנפש ההיא בגלגול‬,‫ ונפטר מן העולם‬,'‫ואמנם אם לא תקן את הנפש לגמרי בפעם א‬
‫ כיון שלא‬,‫ אין הרוה שלה נכנס בה‬,‫ ואז אע"פ שנשלמה‬,‫ עד שתזדכך כל צרכה לגמרי‬,‫עד כמה פעמים‬
‫ ולכן צריך שיפטר מן‬.‫ כמו שיתבאר לקמן בע"ה‬,‫ אם לא בדוחק גדול‬,‫נתקן הנפש אלא ע"י גלגול‬
.‫ ואז תזכה אל הרוח שלה‬,‫ ותחזור הנפש להתגלגל‬,‫העולם‬
En echter indien hij niet gecorrigeerd heeft zijn nefesj helemaal/volledig in één keer (dat
betekent: in één gilgoel/incarnatie) en verliet deze wereld (ging heen, ging dood) dan is het
nodig/noodzakelijk dat deze nefesj zal terugkeren in de gilgoel/incarnatie zoveel keren
totdat zij helemaal uitgedund zal worden en dan ondanks het feit dat zij helemaal
voltooid/volbracht wordt, komt geen roeach in haar binnen omdat zijn nefesj werd
gecorrigeerd alleen maar door de gilgoel en ook nog door een grote druk, zoals het
uitgelegd zal worden verderop b'ezrat Hasjem. En daarom is het nodig dat hij deze
wereld zal verlaten (dood zal gaan) en zijn nefesj zal terugkeren om te reïncarneren en
dan zal hij zijn roeach waardig worden.
‫ ע"ד הנז' בענין‬,‫ ותבא בו גם הנשמה‬,‫ ואח"כ יתגלגל‬,‫ אז צריך שיפטר מן העולם‬,‫ואם יתקן גם הרוח‬
.‫הרוח‬
(Hij spreekt verder over de roeach:) En indien hij ook zijn roeach gecorrigeerd zal krijgen
dan is het nodig dat hij de wereld zal verlaten (doodgaan) en vervolgens gereïncarneerd
zal worden en zal bij hem ook nesjama komen op de manier zoals genoemd werd in de
kwestie van roeach.
,‫ ואז ימות האדם‬,‫ עד שיתוקן הרוח‬,‫ צריך שיתגלגלו כמה פעמים הנפש עם הרוח‬,‫ואם לא תקן הרוח‬
‫ כי‬,‫ ואז אין לו צורך עוד להתגלגל כלל‬,‫ עד שיתוקנו שלשתם‬,‫ויחזור ויתגלגל הנפש והרוח וגם הנשמה‬
:‫ הרי הוא אדם שלם כנודע‬,‫בהיות גם הנשמה נתקנת‬
En indien hij zijn roeach niet heeft gecorrigeerd dan is het nodig dat nefesj met roeach
zullen gereïncarneerd worden een aantal keer totdat roeach gecorrigeerd zal worden en
de mens zal doodgaan en zijn nefesj en roeach en nesjama zullen terugkeren en
reïncarneren totdat alle drie gecorrigeerd zullen worden en dan zal het niet meer nodig
zijn om te reïncarneren, want aangezien ook de nesjama is gecorrigeerd dan is hij een
volledig/heel/volmaakt mens zoals het bekend is
45
‫‪Les 6‬‬
‫‪Pag. 5 r.26‬‬
‫אבל צריך שתדע‪ ,‬כי כאשר נתקנה הנפש וחזרה אח"כ לבא בגלגול‪ ,‬כדי לקחת את הרוח שלה כנזכר‪,‬‬
‫כדי לתקן גם אותו‪ ,‬הנה אם באותו גלגול יחטא האדם איזה חטא‪ ,‬אין פגם ההוא פוגם בנפש‪ ,‬כדי‬
‫שנאמר שצריכה עוד הנפש ההיא להתגלגל פעם אחרת יחידית להתקן ע"ד הנזכר‪ ,‬לפי שכיון שיש שם‬
‫רוח‪ ,‬הנה הפגם ההוא פוגם ברוח לבדו עד שיתוקן‪ .‬ולכן אם יצטרך איזה גלגולים אחרים‪ ,‬כדי לתקן‬
‫את הרוח‪ ,‬באים נפש ורוח ביחד‪ ,‬ומתגלגלים שניהם‪ ,‬עד ישתלם תקון הרוח‪ ,‬ואז יפטר האדם‪ ,‬ויחזור‬
‫ויתגלגלו הנפש והרוח‪ ,‬גם הנשמה שלשתם ביחד‪ ,‬עד שישתלם גם תקון הנשמה‪ ,‬ואז בגלגולים ההם‪,‬‬
‫אם חטא אדם‪ ,‬אין הפגם פוגם רק בנשמה לבדה‪ ,‬ע"ד שביארנו בענין תקון הרוח‪:‬‬
‫והנה לפעמים יהיה‪ ,‬שהנפש בעת תקון שלה‪ ,‬נשלמה ונזדככה בתכלית גדול‪ ,‬ואז איננה צריכה לחזור‬
‫להתגלגל עם הרוח‪ ,‬בעת תקון הרוח‪ ,‬אבל הנפש נשארת למעלה במקום הראוי לה בצרור החיים‪,‬‬
‫והרוח לבדו ירד בגלגול לתקן עצמו‪ ,‬והנה אינו יכול לבא יחידי‪ ,‬אלא מלבוש תוך נפש‪ ,‬ולכן הנה הוא‬
‫מתלבש תוך נפש הגר‪ ,‬כנזכר בסבא דמשפטים‪ ,‬ומתגלגלים יחד שניהם עד שיתקן הרוח הזה‪ ,‬ואז יפטר‬
‫מן העולם‪ ,‬ויחזור להתגלגל‪ ,‬ואז תתחבר עמו הנפש הראשונה שלו‪ ,‬ויתגלגלו יחד שניהם‪ ,‬כדי לקבל גם‬
‫את הנשמה שלהם‪ ,‬עד שתתוקן גם הנשמה גם היא‪ .‬ולפעמים ג"כ יבא הרוח לבדו בגלגול עם הנשמה‪,‬‬
‫עד שתתקן הנשמה‪ ,‬ואז אין לאדם הזה עוד שום גלגול‪ ,‬ויתחברו שלשתם יחד למעלה בצרור החיים‬
‫כראוי אליהם‪:‬‬
‫‪46‬‬
‫ודע‪ ,‬כי עכ"ז אותה נפש הגר‪ ,‬כיון שנתחברה בעה"ז עם הרוח ההוא‪ ,‬וסייעו להטיב מעשיו‪ ,‬והיתה‬
‫מרכבה אליו בעה"ז‪ ,‬ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן‪ ,‬לכן גם נפש הגר ההיא‪ ,‬תעלה עם נפש העיקרית‬
‫של הרוח ההוא‪ ,‬ויהיו שתיהם במדריגה אחת בעה"ב‪ ,‬שכנים יחד‪ ,‬ולא תתפרד ממנה‪:‬‬
‫גם דע‪ ,‬כי לפעמים יהיה‪ ,‬שכאשר תתגלגל הנפש לבדה לתקן עצמה‪ ,‬תשתלם כ"כ במעשיה‪ ,‬עד שתזכה‬
‫אל מדרגת הרוח שלה‪ ,‬והנה אז אין יכולת אל הרוח שלה לבא עמה כנז"ל‪ ,‬לפי שהכלל הוא שאין‬
‫שניהם או שלשתם יכולים להתעבר יחד בגלגול אחד‪ ,‬אם לא בדוחק גדול‪ ,‬כמו שיתבאר בדרוש אחר‪,‬‬
‫שם‪ ,‬אלא כל אחת תתגלגל לבדה כנז"ל‪ ,‬כי תחלה צריך לתקן הנפש‪ ,‬ואף אשר נתקנה‪ ,‬אי אפשר לרוח‬
‫לבא עמה‪ ,‬אבל צריך שימות‪ ,‬ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל‪ ,‬ואז תזכה אל הרוח‪ .‬וכן אחר שנתחברו‬
‫שניהם נפש ורוח‪ ,‬ונתקנו שניהם‪ ,‬אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם‪ ,‬עד שיתגלגלו פעם אחרת‪ ,‬ואז יזכו‬
‫אל הנשמה‪:‬‬
‫וצריך לידע‪ ,‬מה נעשה לנפש בעוד שכבר נתקן לבדה בלתי הרוח שלה כנזכר‪ .‬ואמנם סוד הענין הוא‪,‬‬
‫כי כפי מדרגת הזדככות‪ ,‬ומעלת תקון הנפש ההיא‪ ,‬כך במדרגה ההיא עצמה‪ ,‬יתגלגל אז בגוף האדם‬
‫ההוא‪ ,‬בעודו בחיים חיותו‪ ,‬נפש אחד של איזה צדיק‪ ,‬אשר כבר נשלם להתקן ולהתגלגל‪ ,‬ולא נצרך‬
‫להתגלגל‪ ,‬ונכנס כאן ונעשת נפש הצדיק הזה‪ ,‬במקום רוח אל נפש האדם הזה‪ ,‬ולפעמים אפשר‬
‫שיתגלגלו שם נפשות ראשונים‪ ,‬עד אברהם אבינו ע"ה‪ ,‬וכיוצא בו‪ ,‬כפי תקון והזדככות נפש האדם‬
‫הזה‪:‬‬
‫וענין זה שהוא גלגול בחיים‪ ,‬נקרא אצל החכמים סוד העבור וזהו ההפרש שיש בין גלגול לעבור‪.‬‬
‫ולפעמים אפשר שיתעבר בו רוח ממש‪ ,‬של אדם צדיק‪ ,‬אפילו שיהיה מרוחות הצדיקים הראשונים‪ ,‬עד‬
‫האבות נ"ע‪ ,‬אפילו בזמנינו זה האחרון‪ ,‬והכל תלוי כפי ערך מצות שעושה האדם הזה‪ ,‬כי יש מצות שיש‬
‫בסגולתם כח‪ ,‬להמשיך נפש הצדיק בסוד עבור‪ ,‬ויש מצות ממשיכות רוח צדיק כנזכר‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪Pag.5 r.26‬‬
‫אבל צריך שתדע‪ ,‬כי כאשר נתקנה הנפש וחזרה אח"כ לבא בגלגול‪ ,‬כדי לקחת את הרוח שלה כנזכר‪,‬‬
‫כדי לתקן גם אותו‪ ,‬הנה אם באותו גלגול יחטא האדם איזה חטא‪ ,‬אין פגם ההוא פוגם בנפש‪ ,‬כדי‬
‫שנאמר שצריכה עוד הנפש ההיא להתגלגל פעם אחרת יחידית להתקן ע"ד הנזכר‪ ,‬לפי שכיון שיש שם‬
‫רוח‪ ,‬הנה הפגם ההוא פוגם ברוח לבדו עד שיתוקן‪.‬‬
‫‪(Kijk goed. Leer hoe het in elkaar zit, hoe het verschijnsel gilgoeliem/incarnaties van de ziel‬‬
‫)‪werkt binnen het systeem.‬‬
‫‪Maar jij dient te weten dat wanneer de nefesj is gecorrigeerd en keert vervolgens terug‬‬
‫‪en komt in de gilgoel/(volgende)incarnatie (Let op: als er sprake is van incarnatie dan‬‬
‫‪betekent dat bij de geboorte van de mens deze correctie in de ziel er al is.) om haar roeach te‬‬
‫‪nemen zoals het genoemd werd om ook hem (de roeach) te corrigeren, zie hier indien in‬‬
‫‪diezelfde gilgoel/incarnatie een mens één of andere zonde zal begaan dan die schade (die‬‬
‫‪hij toebrengt door die zonde) brengt geen schade aan die nefesj zodat wij zouden kunnen‬‬
‫‪47‬‬
zeggen dat deze nefesj dient nog een andere keer (een afzonderlijke keer) te incarneren
om gecorrigeerd te worden op de manier zoals genoemd werd, aangezien daar roeach is
dan deze schade brengt schade alleen in de roeach totdat die uitgecorrigeerd zal worden.
,‫ ומתגלגלים שניהם‬,‫ באים נפש ורוח ביחד‬,‫ כדי לתקן את הרוח‬,‫ולכן אם יצטרך איזה גלגולים אחרים‬
‫ עד‬,‫ גם הנשמה שלשתם ביחד‬,‫ ויחזור ויתגלגלו הנפש והרוח‬,‫ ואז יפטר האדם‬,‫עד ישתלם תקון הרוח‬
‫ ע"ד‬,‫ אין הפגם פוגם רק בנשמה לבדה‬,‫ אם חטא אדם‬,‫ ואז בגלגולים ההם‬,‫שישתלם גם תקון הנשמה‬
:‫שביארנו בענין תקון הרוח‬
(Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Het mechanisme, hoe het correctieprincipe werkt.)
En daarom indien er andere incarnaties nodig zullen zijn om de roeach uit te corrigeren
(let op:) dan komen nefesj en roeach samen en beide komen incarneren totdat correctie
van de roeach zal volbracht worden en dan een mens zal heengaan (dood gaan) en zal
terugkeren en de nefesj en roeach en ook de nesjama zullen alle drie samen terugkeren
en incarneren totdat ook de tiekoen/correctie van de nesjama zal worden volbracht en
dan in die incarnaties indien een mens zondigt dan de schade die toegebracht wordt is
alleen aan de nesjama (Zie je? Alleen maar aan datgene wat gecorrigeerd wordt, niet aan wat
al uitgecorrigeerd is, daar wordt geen schade aan toegebracht. Dat is geweldig wat wij horen.)
zoals wij hebben uitgelegd in de kwestie van de correctie van de roeach.
‫ ואז איננה צריכה לחזור‬,‫ נשלמה ונזדככה בתכלית גדול‬,‫ שהנפש בעת תקון שלה‬,‫והנה לפעמים יהיה‬
,‫ אבל הנפש נשארת למעלה במקום הראוי לה בצרור החיים‬,‫ בעת תקון הרוח‬,‫להתגלגל עם הרוח‬
‫ ולכן הנה הוא‬,‫ אלא מלבוש תוך נפש‬,‫ והנה אינו יכול לבא יחידי‬,‫והרוח לבדו ירד בגלגול לתקן עצמו‬
‫ ואז יפטר‬,‫ ומתגלגלים יחד שניהם עד שיתקן הרוח הזה‬,‫ כנזכר בסבא דמשפטים‬,‫מתלבש תוך נפש הגר‬
‫ כדי לקבל גם‬,‫ ויתגלגלו יחד שניהם‬,‫ ואז תתחבר עמו הנפש הראשונה שלו‬,‫ ויחזור להתגלגל‬,‫מן העולם‬
.‫ עד שתתוקן גם הנשמה גם היא‬,‫את הנשמה שלהם‬
(Het is een tamelijk lange zin, maar zo geordend, zo vloeiend.... geweldig. Het is helemaal
niet storend dat die zo lang is.)
En zie hier soms zal het zo zijn dat de nefesj in de tijd van haar correctie wordt voltooid
en wordt uitgedund in grote mate (of: uiterst uitgedund. In grote mate gecorrigeerd.) en
dan hoeft zij niet terug te keren om met de roeach te reïncarneren in de tijd van de
correctie van de roeach, maar de nefesj blijft boven op de plaats die geschikt voor haar
is in de bundel van het leven (dat is zo'n begrip:‫ צרור החיים‬tsiroer hachajiem/bundel van het
leven) en roeach alleen daalt af in de incarnatie om zelf gecorrigeerd te worden en zie
hier die kan niet komen alleen, maar ingebed binnen de nefesj en daarom zie hier die
wordt ingebed binnen de nefesj van de ger/proseliet, zoals het genoemd werd in (het
commentaar in de Zohar van) Saba de Misjpatiem (Ik heb dat al meerdere malen toegelicht.
Het is Zohar op het hoofdstuk Misjpatiem/wetten. Daar voert Saba/oude wijze man, het
48
woord.) en zij worden samen gereïncarneerd (komen samen in de reïncarnatie) totdat deze
roeach gecorrigeerd zal worden en dan zal de mens heengaan van de wereld (oftewel
doodgaan) en zal terugkeren om te reïncarneren en dan zal met hem verbonden worden
zijn eerste nefesj en zij zullen samen (beide) incarneren (Waarvoor?) om ook hun
nesjama te ontvangen totdat ook de nesjama gecorrigeerd zal worden.
‫ ואז אין לאדם הזה עוד שום‬,‫ עד שתתקן הנשמה‬,‫ולפעמים ג"כ יבא הרוח לבדו בגלגול עם הנשמה‬
:‫ ויתחברו שלשתם יחד למעלה בצרור החיים כראוי אליהם‬,‫גלגול‬
En soms eveneens zal roeach alleen komen in de incarnatie met de nesjama (dus zonder
nefesj) totdat de nesjama gecorrigeerd zal worden en dan heeft deze mens helemaal geen
incarnatie meer en het drietal zal samen verbonden worden boven in de bundel van het
leven zoals het hoort bij hen (dat betekent naar hun eigenschap, naar hun niveau).
‫ והיתה‬,‫ וסייעו להטיב מעשיו‬,‫ כיון שנתחברה בעה"ז עם הרוח ההוא‬,‫ כי עכ"ז אותה נפש הגר‬,‫ודע‬
‫ תעלה עם נפש העיקרית‬,‫ לכן גם נפש הגר ההיא‬,‫ ועל ידה זכה הרוח ההוא להתקן‬,‫מרכבה אליו בעה"ז‬
:‫ ולא תתפרד ממנה‬,‫ שכנים יחד‬,‫ ויהיו שתיהם במדריגה אחת בעה"ב‬,‫של הרוח ההוא‬
(Hoor wat hij zegt. Herhaal het en dan hopen wij dat het je onthuld zal worden. Hoop dat het
jou onthuld zal worden. Je moet alleen al je best doen om het te ontvangen.)
En weet met dat allemaal in acht genomen te hebben (of zoiets. Je kan ook zeggen:
desalniettemin) deze nefesj van de ger/proseliet (iemand die tot ger is geworden en niet wat
de Joden van hem hebben gemaakt volgens hun wetten dat ze iemand tot Jood hebben
verklaard door komedie te spelen en besnijdenis te doen en andere dingen, alleen maar met
handen en voeten. Bedoeld wordt de ger tsedek, de ware ger, iemand die met zijn hart is
gekomen tot de schepper. Dat is de ger - onthoud dat erg goed - en niet iemand die een
papiertje krijgt en tot Jood is bekeerd.) aangezien die verbonden werd in deze wereld met
die roeach en heeft hem geholpen om zijn daden te verbeteren en die was de
merkawa/wagen/drager ervoor (voor de roeach) in deze wereld en daardoor (door die
nefesj van de ger) werd deze roeach waardig om gecorrigeerd te worden, daarom ook de
nefesj van deze ger/proseliet zal opstijgen met die basisnefesj van die roeach en zij zullen
beide zijn in één traptrede in de toekomstige wereld verblijvend samen en die zal zich
niet scheiden van haar.
‫ עד שתזכה‬,‫ תשתלם כ"כ במעשיה‬,‫ שכאשר תתגלגל הנפש לבדה לתקן עצמה‬,‫ כי לפעמים יהיה‬,‫גם דע‬
‫ לפי שהכלל הוא שאין‬,‫ והנה אז אין יכולת אל הרוח שלה לבא עמה כנז"ל‬,‫אל מדרגת הרוח שלה‬
,‫ כמו שיתבאר בדרוש אחר‬,‫ אם לא בדוחק גדול‬,‫שניהם או שלשתם יכולים להתעבר יחד בגלגול אחד‬
‫ אי אפשר לרוח‬,‫ ואף אשר נתקנה‬,‫ כי תחלה צריך לתקן הנפש‬,‫ אלא כל אחת תתגלגל לבדה כנז"ל‬,‫שם‬
.‫ ואז תזכה אל הרוח‬,‫ ואחר כך תחזור הנפש להתגלגל‬,‫ אבל צריך שימות‬,‫לבא עמה‬
49
Weet ook dat soms zal het zo zijn dat wanneer alleen maar nefesj zal reïncarneren om
zichzelf te corrigeren dan zal zij zo veel/zo goed volmaakt worden in haar daden totdat
die waardig zal worden haar traptrede roeach en zie hier dan kan haar roeach niet
komen samen met haar zoals boven genoemd werd, omdat het principe is dat met zijn
tweeën of met zijn drieën kunnen zij niet samen verwekt worden in één gilgoel (dat
betekent...Nog een keer: ik heb jullie verteld dat gilgoel betekent reïncarneren. Wat nodig is te
incarneren in die lopende incarnatie zit allemaal al bij de geboorte in de ziel. Het zit a.h.w. in
het dna van de ziel. Hij zegt ons dat het niet kan dat twee of drie - twee is nefesj en roeach,
drie is nefesj roeach en nesjama - samen verwekt worden, samenkomen in één incarnatie.)
anders dan wanneer het een zeer dringend geval is zoals het in een andere uiteenzetting
uitgelegd zal worden daar, maar (het hoofdprincipe is:) elk ervan (óf nefesj, óf roeach, óf
nesjama) zal reïncarneren alleen (dus apart van de ander) zoals boven genoemd werd (dit is
een erg belangrijk principe), want eerst dient men nefesj te corrigeren en zelfs wanneer
die gecorrigeerd is (let op:) is het onmogelijk voor de roeach om er samen mee te komen,
maar het is nodig dat een mens zal doodgaan (in die incarnatie) en vervolgens zal de
nefesj weer reïncarneren en dan zal hij roeach waardig worden.
‫ עד שיתגלגלו‬,‫ אי אפשר שיקבלו הנשמה שלהם‬,‫ ונתקנו שניהם‬,‫וכן אחר שנתחברו שניהם נפש ורוח‬
:‫ ואז יזכו אל הנשמה‬,‫פעם אחרת‬
En zo ook nadat twee nefesj en roeach verbonden zullen raken en beide gecorrigeerd
zullen worden, het is onmogelijk dat zij hun nesjama zullen ontvangen totdat zij nog een
keer zullen reïncarneren en dan zullen zij de nesjama waardig worden (waardig worden
om de nesjama te ontvangen).
,‫ ואמנם סוד הענין הוא‬.‫ מה נעשה לנפש בעוד שכבר נתקן לבדה בלתי הרוח שלה כנזכר‬,‫וצריך לידע‬
‫ יתגלגל אז בגוף האדם‬,‫ כך במדרגה ההיא עצמה‬,‫ ומעלת תקון הנפש ההיא‬,‫כי כפי מדרגת הזדככות‬
‫ ולא נצרך‬,‫ אשר כבר נשלם להתקן ולהתגלגל‬,‫ נפש אחד של איזה צדיק‬,‫ בעודו בחיים חיותו‬,‫ההוא‬
‫ ולפעמים אפשר‬,‫ במקום רוח אל נפש האדם הזה‬,‫ ונכנס כאן ונעשת נפש הצדיק הזה‬,‫להתגלגל‬
‫ כפי תקון והזדככות נפש האדם‬,‫ וכיוצא בו‬,‫ עד אברהם אבינו ע"ה‬,‫שיתגלגלו שם נפשות ראשונים‬
:‫הזה‬
En men dient te weten wat is geworden met die nefesj wanneer zij al gecorrigeerd is
alleen zonder haar roeach, zoals genoemd werd. En echter de essentie (letterlijk: geheim)
van deze kwestie is dat omdat in de mate van de traptrede van de verdunning en de
hoogte van de correctie van deze nefesj, zo is deze traptrede zelf die zal incarneren dan
in het lichaam van een mens terwijl hij leeft (we leren hier een nieuw verschijnsel) komt in
hem een nefesj van één of andere rechtvaardige (die incarneert in zijn lichaam terwijl hij
50
leeft. Dus niet dat hij eerst dood moet gaan. In zijn leven komt nefesj van één of andere
tsaddiek/rechtvaardige) wiens correctie en wiens incarnatie is al volbracht en hij hoeft niet
meer te reïncarneren (hij zelf hoeft dat niet) en hij wordt binnen gebracht hier en wordt
de nefesj van deze tsaddiek/rechtvaardige wordt i.p.v. roeach bij de nefesj van deze
mens (Interessant wat hij ons zegt. Zie je? Het is niet altijd zo... Soms gebeurt het dat hij zijn
nefesj corrigeert, dan dood gaat en daarna, in een andere incarnatie, komt roeach met de
nefesj. Maar het kan ook zo zijn dat de roeach van een zekere tsaddiek binnen de mens komt,
in het lichaam van een mens, terwijl een mens nog leeft.) en soms is het mogelijk dat daar
worden gereïncarneerd (in de mens) de eerste nefesj (nefasjot, de lage zielen van
eersten/vroegeren, de eersten die er waren) tot Awraham onze vader van gezegende
nagedachtenis (zie je wat hij ons zegt?) enz. en dat is allemaal volgens de correctie en de
verdunning van de nefesj van deze mens. (Zie je dat het allemaal in handen van de mens is?
Als de mens zichzelf verdunt en nog meer verdunt dan kunnen zelfs de zielen van de
aartsvaderen in hem komen leven. Zie je? Alles is in overeenstemming naar eigenschap.)
.‫ נקרא אצל החכמים סוד העבור וזהו ההפרש שיש בין גלגול לעבור‬,‫וענין זה שהוא גלגול בחיים‬
(Wat hij ons nu vertelt is geweldig belangrijk. We hebben nu twee begrippen geleerd, twee
manieren van incarnatie. De eerste is gilgoel/incarnatie na de dood - Het is erg belangrijk wat
ik probeer te zeggen, wat hij ook zegt - en de andere manier is gilgoel/incarnatie terwijl een
mens nog leeft. Onthoud dat principe erg goed. Dat is ook wat hij zegt.)
En deze kwestie die dus de gilgoel/incarnatie tijdens het leven is, heet (heeft de naam) bij
de Thorageleerden ieboer/verwekking en dat is het verschil dat er is tussen gilgoel en
ieboer.
(We gaan nu die twee begrippen gebruiken. Gilgoel is incarnatie waarbij de mens krijgt wat
hij krijgt in zijn ziel bij zijn geboorte. Iboer/verwekking betekent dat terwijl de mens leeft er
veranderingen in hem kunnen komen. Door goede daden van de mens, door zijn verdunning,
het werk ter verdunning kan in hem ieboer plaatsvinden, kan in hem een ziel in één of ander
stadium binnenkomen en dat is dan verwekt geworden in hem om hem te helpen.)
‫ עד‬,‫ אפילו שיהיה מרוחות הצדיקים הראשונים‬,‫ של אדם צדיק‬,‫ולפעמים אפשר שיתעבר בו רוח ממש‬
‫ כי יש מצות שיש‬,‫ והכל תלוי כפי ערך מצות שעושה האדם הזה‬,‫ אפילו בזמנינו זה האחרון‬,‫האבות נ"ע‬
:‫ ויש מצות ממשיכות רוח צדיק כנזכר‬,‫ להמשיך נפש הצדיק בסוד עבור‬,‫בסגולתם כח‬
(Voortreffelijk wat hij ons nu vertelt. Probeer alles te geven, volledige concentratie, om het
toe te laten in jezelf.)
En soms is het mogelijk dat in de mens zal verwekt worden daadwerkelijk roeach van
een mens tsaddiek/rechtvaardige, zelfs dat het zal zijn van de roechot van de eerste
tsaddiekim/rechtvaardigen tot de aarsvaderen (‫ ע "נ‬is een een zeldzame afkorting: noechoe
eden:) mogen zij rusten in Gan Eden/het Paradijs, zelfs in deze onze laatste tijd en alles
51
‫‪hangt af van de mate van het vervullen van de voorschriften die deze mens doet, want er‬‬
‫‪zijn voorschriften die de kracht hebben om nefesj van de tsaddiek/rechtvaardige aan te‬‬
‫‪trekken zoals in de essentie van ieboer/verwekking en er zijn (andere) voorschriften die‬‬
‫‪de kracht in zichzelf hebben om roeach van een rechtvaardige aan te trekken zoals het‬‬
‫‪genoemd werd.‬‬
‫‪einde les 6 ShG‬‬
‫‪Les 7‬‬
‫‪Pag. 6 r. 38‬‬
‫גם אפשר‪ ,‬שלפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק‪ ,‬ואח"כ יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר‬
‫יותר גדול מן הראשון‪ .‬ונמצא כי יש בו נפש מפאת עצמו‪ ,‬והנפש של הצדיק שבאה לו בתחלה‪ ,‬הוא לו‬
‫במקום רוח‪ .‬והנפש השנית של הצדיק היותר מעולה‪ ,‬שבאה לו באחרונה‪ ,‬תהיה לו בבחי' נשמה‪:‬‬
‫ולפעמים יתוקן נפש האדם כ"כ‪ ,‬עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק‪ ,‬ואח"כ ישיג בחי' רוח ממש של‬
‫איזה צדיק אחד מעולה מכלם‪ ,‬עד שיוכל להיות‪ ,‬שישיג רוחו של אברהם אבינו ע"ה‪ .‬וז"ס מ"ש ז"ל‬
‫במדרשים‪ ,‬ובפרט במדרש שמואל‪ ,‬אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו ע"ה‪ ,‬וכיצחק‪ ,‬וכיעקב‪ ,‬ומשה‬
‫ושמואל וכו'‪ .‬והנה בהתחלקות פרטים אלו‪ ,‬כשל כח הקולמוס להעלות כלם על ספר‪ ,‬והמשכיל יבין‬
‫ויקיש מעצמו אל שאר החלוקים והפרטים‪:‬‬
‫ואמנם הכלל הוא‪ ,‬כי כפי ערך תקון וזכוך מעשה הנפש ההיא של האדם‪ ,‬כך תוכל לזכות‪ ,‬להשיג נשמה‬
‫מנשמות הראשונים‪ ,‬עד תכלית העליון שבכולם‪ .‬ואפילו בדורינו זה‪ ,‬יוכל להיות כך‪ .‬ועד"ז תוכל‬
‫להקיש ג"כ‪ ,‬כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם‪ ,‬וכבר נתקנו שניהם‪ ,‬והנה אינם יכולים להשיג‬
‫הנשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר‪ .‬והנה בעודם בחיים אז אירע להם ע"ד הנז"ל‪ ,‬כי נכנס עמהם בסוד‬
‫העבור‪ ,‬איזו נפש‪ ,‬או רוח‪ ,‬או נשמה‪ ,‬של איזה צדיק‪ ,‬והיא להם בבחינת נשמתם‪ .‬וכל הפרטים‬
‫שנתבארו בענין היות הנפש לבדו מתוקנת‪ ,‬הם ג"כ עתה ממש‪ ,‬ואין להאריך‪:‬‬
‫גם לפעמים יארע‪ ,‬שאחר שנתגלגלו יחד שלשת חלקיו‪ ,‬נר"ן שלו‪ ,‬ונתקנו כולם‪ ,‬כי אז יתעבר בו איזו‬
‫נפש‪ ,‬או רוח‪ ,‬של איזה צדיק כנזכר‪ ,‬הנה כשיפטר מן העולם‪ ,‬יוכל להתעלות כפי בחי' הצדיק ההוא‬
‫שנתעבר בו‪ ,‬ושם בעולם הבא יהיו שניהם במעלה ובמדרגה אחת‪ .‬וז"ס מ"ש בהקדמת בראשית בספר‬
‫‪52‬‬
‫ וא"ל דבההוא עלמא‬,‫ וראה את רב המנונא סבא ז"ל‬,‫ שנפל הרשב"י ע"ה על פניו‬,‫הזוהר דף ז' ע"ב‬
:‫ ודי בזה‬,‫ הוא ורב המנונא סבא‬,‫יהוויין שכיבין יחד‬
‫ תתוקן נפש‬,‫ כי ע"י עבור נפש הצדיק באיש הזה‬,‫ האחת היא‬,‫ הוא לשתי סבות‬,‫והנה ענין העבור הזה‬
‫ במדרגת מעלת‬,‫ ועי"כ תוכל לעלות בעוה"ב‬,‫ כדוגמת ערך נפש הצדיק ההוא‬,‫ ותזדכך‬,‫האיש הזה‬
‫ והנה סבה זו‬,‫ להוסיף מצות וקדושות יתירות‬,‫ כנזכר כי הצדיק ההוא יעזרהו ויסייעהו‬,‫הצדיק ההוא‬
‫ כי כיון שהוא מסייעו‬,‫ לתועלת הצדיק עצמו המתעבר בו‬,‫ עוד סבה שנית‬.‫היא לצורך האיש הזה‬
‫ שאפילו במיתתם זוכים לבנים‬,‫ גדולים צדיקים‬,‫ וז"ס מ"ש ז"ל‬,‫ נוטל חלק בהם‬,‫להוסיף מצות ותקונם‬
:‫ וזוכה בסבתו כנזכר‬,‫ ונעשה לו כאב להדריכו ולסייעו‬,‫ כי הוא מזכה אל האיש הזה‬,‫ והוא‬.'‫וכו‬
..........................
Pag. 6 r.38
‫ ואח"כ יזכה ויתעבר בו עוד נפש צדיק אחר‬,‫ שלפעמים יארע כי יתעבר בו נפש איזה צדיק‬,‫גם אפשר‬
.‫יותר גדול מן הראשון‬
Het is ook mogelijk dat soms zal het gebeuren dat in de mens terwijl hij leeft een nefesj
van één of andere tsaddiek/rechtvaardige verwekt (komt binnen hem terwijl hij nog in
leven is) en vervolgens zal hij waardig worden (door zijn daden) zodat in hem nog nefesj
van een andere tsaddiek zal verwekt worden, welke tsaddiek nog groter is dan die eerste.
‫ והנפש‬.‫ הוא לו במקום רוח‬,‫ והנפש של הצדיק שבאה לו בתחלה‬,‫ונמצא כי יש בו נפש מפאת עצמו‬
:‫ תהיה לו בבחי' נשמה‬,‫ שבאה לו באחרונה‬,‫השנית של הצדיק היותר מעולה‬
(Kijk nu goed wat hij zegt:) En het blijkt dus dat hij (die mens) heeft de nefesj van de kant
van zichzelf (zijn eigen nefesj) en de nefesj van de tsaddiek die bij hem als eerste kwam,
Pag. 7 r.1)
(deze nefesj die als eerste bij hem binnen kwam oftewel werd verwekt in hem) die is bij deze
man/mens i.p.v. roeach (We hebben geleerd dat anders een mens dood moet gaan. Wanneer
zijn leven beëindigd wordt dan kan in de volgende incarnatie roeach komen. Maar hier leren
we over het verschijnsel ieboer. Hoe het kan dat hij tijdens zijn leven meerdere delen van zijn
ziel kan verkrijgen. Hij zegt dat de nefesj van de eerste tsaddiek die bij hem kwam i.p.v.
roeach komt.) terwijl de tweede nefesj van de tsaddiek die nog groter was die kwam bij
hem als laatste, die zal bij hem zijn in het aspect nesjama (i.p.v. nesjama).
(Zie je hoe het mogelijk is om jouw karwei af te maken door jouw eigen daden? Hoe een
mens zijn eigen vervolmaking kan bespoedigen door zijn eigen daden. Zoals hij ons vertelde
door het uitdunnen van jouw daden.)
53
‫ ואח"כ ישיג בחי' רוח ממש של‬,‫ עד שיזכה להשיג נפש איזה צדיק‬,‫ולפעמים יתוקן נפש האדם כ"כ‬
.‫ שישיג רוחו של אברהם אבינו ע"ה‬,‫ עד שיוכל להיות‬,‫איזה צדיק אחד מעולה מכלם‬
(Kijk wat hij ons zegt):
En soms de nefesj van de mens kan dermate gecorrigeerd worden zodat hij waardig zal
zijn om de nefesj van één of andere tsaddiek te bereiken en vervolgens zal hij het aspect
van de daadwerkelijke roeach bereiken van één of andere tsaddiek die hoger is dan
allemaal totdat (let op:) het mogelijk zal zijn dat hij de roeach van Awraham onze
aartsvader zal kunnen bereiken, vrede zij over hem.
(Zie je wat hij ons zegt? Zelfs de roeach van Awraham kan in de mens verwekt worden. Alles
hangt van de mens zelf af. Hij zegt niet dat het alleen maar voor de verheven zielen, de grote
heiligen is weggelegd. Nee, hij spreekt van elk mens. Het is elk mens gegeven. Elk mens
heeft het potentieel om zichzelf te verdunnen zo ver, zo hoog, dat hij ook de roeach van
aartsvader Awraham kan bereiken.)
,‫ וכיצחק‬,‫ אין לך דור שאין בו כאברהם אבינו ע"ה‬,‫ ובפרט במדרש שמואל‬,‫וז"ס מ"ש ז"ל במדרשים‬
.'‫ ומשה ושמואל וכו‬,‫וכיעקב‬
(Ook dat is geweldig wat hij ons hier citeert):
En dat is de essentie wat gezegd hadden (de Thorageleerden) hun nagedachtenis moge
zijn tot zegen in de Midrasjiem/allegorische uiteenzettingen en in het bijzonder in de
Midrasj Sjmoeël (de grote profeet. Hij citeert woorden daar uit:) er is geen generatie
waarin zou niet zijn (mensen) zoals Awraham onze vader, vrede zij over hem, en zoals
Jitschak en Ja'akow en als Mosje en als Sjmoeël enz. (In elke generatie zijn er zielen die
zijn als Awraham, als Jitschak, als Ja'akow... Het is niet zoals religieuzen denken dat vroeger
was er Awraham, Jitschak, Ja'akow, maar wat wij zijn. Alles hangt van de mens af. Er is geen
lotsbepaling. Een mens zelf, door zijn eigen vrije wil, kan kiezen voor het heilige, hoger en
hoger.)
‫ והמשכיל יבין ויקיש מעצמו אל‬,‫ כשל כח הקולמוס להעלות כלם על ספר‬,‫והנה בהתחלקות פרטים אלו‬
:‫שאר החלוקים והפרטים‬
En ziehier in de verschillen van deze details (m.a.w. er zijn zoveel details) wordt
vermoeid/uitgeput de kracht van de pen om het allemaal op te nemen in een boek (een
interessante beschrijving, hoe hij dat zegt) en de maskiel/verstandige zal begrijpen en zal
van zichzelf analogie trekken bij de overige delen (verschillen) en de bijzonderheden.
‫ להשיג נשמה‬,‫ כך תוכל לזכות‬,‫ כי כפי ערך תקון וזכוך מעשה הנפש ההיא של האדם‬,‫ואמנם הכלל הוא‬
.‫ יוכל להיות כך‬,‫ ואפילו בדורינו זה‬.‫ עד תכלית העליון שבכולם‬,‫מנשמות הראשונים‬
54
(Geweldig. Let op. Altijd goed op letten in het geestelijke, in het leren, dat je steeds geplaatst
wordt in het algemene en het bijzondere. Steeds kijken wat het bijzondere is en wat het
algemene is; beide aspecten zijn nodig, beide bouwen jou op.)
En echter het hoofdprincipe is dat volgens de waarde/mate van de correctie en de
uitdunning van de daad van die nefesj van de mens zo zal hij ook kunnen waardig
worden om nesjama (hoge ziel) te bereiken van de eerste zielen (zoals Awraham enz.) tot
de limiet (hoogste) van de hoogste van alle (zielen die er waren).
En zelfs in deze onze generatie zal het ook zo mogelijk zijn.
‫ והנה אינם‬,‫ וכבר נתקנו שניהם‬,‫ כאשר נתגלגלו יחד הנפש והרוח של האדם‬,‫ועד"ז תוכל להקיש ג"כ‬
.‫יכולים להשיג הנשמה שלהם עד גלגול אחר כנזכר‬
En op dergelijke manier zal hij (de mens) analogie trekken eveneens dat wanneer in een
gilgoel (van een mens) zullen samenkomen de nefesj en de roeach en beide zijn al
gecorrigeerd, dan kunnen zij niet hun nesjama bereiken tot een andere gilgoel, zoals het
genoemd werd. (We hebben geleerd dat het op zichzelf niet kan. Na de dood, de volgende
generatie daar zou het mogelijk zijn, maar anders niet. Qua gilgoel kan het niet. Gilgoel moet
één voor één zijn, het kan niet anders. Eerst nefesj, dan na het heengaan van de mens komt de
volgende gilgoel en dan komt roeach enz. Maar door dat verschijnsel ieboer/verwekking
tijdens het leven van een mens kan het wel gebeuren, door uitdunning van zijn daden,
verfijning van zijn energieën, kan het zo zijn dat hij een hogere compartiment van zijn ziel
krijgt. Kijk wat hij ons zegt:)
,‫ או נשמה‬,‫ או רוח‬,‫ איזו נפש‬,‫ כי נכנס עמהם בסוד העבור‬,‫והנה בעודם בחיים אז אירע להם ע"ד הנז"ל‬
‫ הם‬,‫ וכל הפרטים שנתבארו בענין היות הנפש לבדו מתוקנת‬.‫ והיא להם בבחינת נשמתם‬,‫של איזה צדיק‬
:‫ ואין להאריך‬,‫ג"כ עתה ממש‬
En zie hier terwijl zij in leven zijn dan gebeurt het aan hen zoals boven gezegd werd,
want er wordt binnen gebracht in hen als ieboer één of andere nefesj of roeach of
nesjama van één of andere tsaddiek en die wordt bij hen als nesjama. (Duidelijk? Het is
een hogere/verhevener ziel en die wordt bij de mens als zijn nesjama.)
En alle details die wij hebben uitgelegd in de kwestie wanneer de nefesj alleen
gecorrigeerd wordt, die zijn eveneens van toepassing daadwerkelijk hier en het valt niet
verder om het er uitgebreid over te hebben.
‫ כי אז יתעבר בו איזו‬,‫ ונתקנו כולם‬,‫ נר"ן שלו‬,‫ שאחר שנתגלגלו יחד שלשת חלקיו‬,‫גם לפעמים יארע‬
‫ יוכל להתעלות כפי בחי' הצדיק ההוא‬,‫ הנה כשיפטר מן העולם‬,‫ של איזה צדיק כנזכר‬,‫ או רוח‬,‫נפש‬
.‫ ושם בעולם הבא יהיו שניהם במעלה ובמדרגה אחת‬,‫שנתעבר בו‬
55
(Geweldig wat hij ons vertelt. Ieder van jullie moet zelf werken, ik heb geen woorden om
dat... Ik wil zoveel helpen te begrijpen, maar het gaat niet om begrijpen maar om bevattingen.
Dat is wat ik ieder van jullie gun om eraan te werken. Moge het aan jou gebeuren dat je er
steeds dichter door komt tot het bevatten/ervaren van het G'ddelijke. Het eeuwig leven, dat is
het G'ddelijke en niets anders.)
En ook soms zal het gebeuren dat nadat alle drie zijn delen van zijn zielen samen zullen
geïncarneerd worden als zijn nefesj roeach nesjama en allemaal gecorrigeerd zijn, dat
dan zal in hem verwekt worden één of andere nefesj of roeach van één of andere
tsaddiek zoals genoemd werd, en dan wanneer deze mens zal heengaan van deze wereld
(overleden) dan zal hij kunnen opstijgen in overeenkomst met het aspect van die
rechtvaardige die in hem werd verwekt en daar in de Toekomstige wereld (ha-olam haba,
de wereld die zal komen; zoals men dat plat zegt: 'in de hemel', waar men komt na het
overlijden) zullen beide op één niveau en één traptrede zijn.
‫ וראה את רב‬,‫ שנפל הרשב"י ע"ה על פניו‬,‫וז"ס מ"ש בהקדמת בראשית בספר הזוהר דף ז' ע"ב‬
:‫ ודי בזה‬,‫ הוא ורב המנונא סבא‬,‫ וא"ל דבההוא עלמא יהוויין שכיבין יחד‬,‫המנונא סבא ז"ל‬
En dat is de essentie van wat gezegd wordt in de Inleiding van Bresjiet in het boek
Zohar (dat boek wat we hebben geleerd) pagina 7 ommezijde, dat Rasjbi viel op zijn
gezicht en hij zag rav haMenoena Saba van gezegende nagedachtenis, en het valt niet te
zeggen dat het komt omdat die waren in die andere wereld (dus na het overlijden) dat zij
zullen aanliggen samen, hij en rav haMenoena Saba, en het is genoeg wat ik heb gezegd.
(Het betekent dat het niet na het overlijden was, maar tijdens het leven van Rasjbi/rabbi
Sjimon bar Jochaj dat hij rav haMenoena Saba zag. Zien, dat is overeenkomst naar
eigenschap. Hij bereikte een zeker niveau waarbij rav haMenoena Saba zich kwam inbedden
in Rasjbi. Hij zegt niet meer woorden, hij vertelt niet hoe en wat, maar het principe kunnen
we toepassen.)
‫ תתוקן נפש‬,‫ כי ע"י עבור נפש הצדיק באיש הזה‬,‫ האחת היא‬,‫ הוא לשתי סבות‬,‫והנה ענין העבור הזה‬
‫ במדרגת מעלת‬,‫ ועי"כ תוכל לעלות בעוה"ב‬,‫ כדוגמת ערך נפש הצדיק ההוא‬,‫ ותזדכך‬,‫האיש הזה‬
‫ והנה סבה זו‬,‫ להוסיף מצות וקדושות יתירות‬,‫ כנזכר כי הצדיק ההוא יעזרהו ויסייעהו‬,‫הצדיק ההוא‬
.‫היא לצורך האיש הזה‬
(Hoor goed wat hij ons zegt. Alles is aan jou. Alles zit hier. In dit boek kan men zich
verheffen tot Awraham avinoe/onze vader, tot Mosje, maar alles hangt van jouw oortjes af.
Jouw hart moet je openen. Je moet alles laten werken omwille van het in overeenkomst te
komen met wat je hoort. Dat brengt redding, verheffing van je ziel.)
En zie hier de kwestie van deze ieboer is om twee redenen, de eerste is dat door de ieboer
van de nefesj van de tsaddiek in deze mens zal de nefesj van deze mens gecorrigeerd
56
worden en hij (zijn nefesj) zal verdund worden zoals het niveau/waarde van de nefesj
van die tsaddiek en daardoor zal hij (deze mens) kunnen opstijgen naar de Toekomstige
wereld (letterlijk: de wereld die zal komen. De wereld die zich na het overlijden verbindt met
deze ziel. Maar hier kan zijn ziel, nefesj, komen tot olam haba terwijl deze mens nog in leven
is in deze wereld)
en conform de traptrede van deze tsaddiek, zoals het genoemd werd (Waarom?) want
deze tsaddiek zal hem helpen en helpen (‫ יעזרהו‬jazrehoe is 'zal hem helpen' in het
Hebreeuws; ‫ ויסייעהו‬w'jassajeehoe is 'en zal hem helpen' in het Aramees. Geweldig dat hij
beide gebruikt. We hebben geleerd dat één deel van een partsoef is a.h.w. het Hebreeuws en
het andere is in het Aramees. Hij geeft twee dezelfde begrippen, maar hij gebruikt twee talen,
twee delen van de heilige taal.) om te doen toevoegen aan die mens voorschriften en
overige heiligheden, en zie hier deze reden is ten behoeve van deze mens (ieboer, maar de
reden is ten behoeve van de mens zelf in wie nefesj van de tsaddiek wordt verwekt).
‫ נוטל‬,‫ כי כיון שהוא מסייעו להוסיף מצות ותקונם‬,‫ לתועלת הצדיק עצמו המתעבר בו‬,‫עוד סבה שנית‬
‫ כי הוא מזכה אל‬,‫ והוא‬.'‫ שאפילו במיתתם זוכים לבנים וכו‬,‫ גדולים צדיקים‬,‫ וז"ס מ"ש ז"ל‬,‫חלק בהם‬
:‫ וזוכה בסבתו כנזכר‬,‫ ונעשה לו כאב להדריכו ולסייעו‬,‫האיש הזה‬
Er is nog een tweede reden en die is ten behoeve van de tsaddiek zelf (letterlijk: voor het
nut van de tsaddiek zelf) die in de mens verwekt wordt, want aangezien hij helpt die mens
om de voorschriften en hun correcties te doen toevoegen, neemt hij deel daar in en dat is
wat de Thorageleerden hadden gezegd (hij citeert dat:) groot zijn de rechtvaardigen dat
zelfs door hun doodgaan (in de toestand dat ze dood zijn, niet meer op aarde zijn) worden
zij zonen waardig enz. ('worden zij zonen waardig', de zielen die zij helpen, in wie zij
verwekt worden, die zijn a.h.w. hun zonen.Waarom worden zij ook zonen waardig in hun
toestand van dood zijn?) En dat is omdat die (de ziel van de tsaddiek) maakt deze mens
waardig en die wordt bij hem als een vader om hem te begeleiden en om hem te helpen,
en hij (de mens) wordt waardig omwille van deze tsaddiek, zoals het genoemd werd.
Les 8
pag. 7 r.35
‫ לכן הוא‬,‫ ולא בסוד גלגול‬,‫ כיון שנכנס בו לסייעו בחיים חייתו בסוד העבור כנזכר‬,‫ כי הצדיק הזה‬,‫ודע‬
‫ וז"ס מ"ש ז"ל כי‬.‫ נוטל חלק בשכר ההוא‬,‫ כ"א האיש הזה יעשה מצות‬,‫קרוב לשכר ורחוק להפסד‬
‫ אמנם אם ירשיע‬.‫ ואין עתה עת להאריך בו‬,‫ והבן סוד העמוק הזה‬,‫הצדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"ע‬
‫ ולא‬,‫ רק להיטיב אליו‬,‫ יען כי הוא איננו מתעבר בו‬,‫ אין לצדיק ההוא שום עונש והפסד עמו‬,‫האיש הזה‬
.‫ אז הצדיק ההוא נפרש ממנו והולך לו‬,‫ ואדרבא אם האיש ההוא חוזר בו מאשר תקן להטיב‬,‫להרע לו‬
‫ ואיננו דבוק ונקשר עם גוף‬,‫ כי סוד העבור הוא בחיים של האדם‬,‫ במה שנתבאר‬,‫וטעם הדבר הוא‬
57
‫האדם‪ ,‬כמו הנפש של האדם עצמו בגלגול‪ ,‬שנכנסה בו בעת שנולד‪ ,‬ונתקשרה ונתדבקה שם בתכלית‬
‫הדבוק‪ ,‬ואינה יכולה לצאת משם עד יום המיתה‪ .‬משא"כ בנפש הצדיק שנכנסת שם בסוד העבור‪ ,‬כי‬
‫נכנסת ברצונה‪ ,‬ויוצאת ברצונה‪ .‬ואם האדם יתמיד בצדקתו‪ ,‬גם הצדיק ההוא יתמיד שכונתו אצלי‪ ,‬כדי‬
‫ליטול חלק במעשה האיש הזה‪ ,‬ועומד שם עד שיפטר האיש הזה מן העולם‪ ,‬ויעלו שניהם יחד במדרגה‬
‫אחת כנז"ל‪ .‬ואם האיש הזה ירשיע מעשיו‪ ,‬אז הצדיק ההוא מואס בחברתו והולך לו‪ ,‬כי הנה איננו עומד‬
‫שם בקבע‪ ,‬רק בהשאלה‪ ,‬כדמיון אושפיזא המתאכסן בבית בעל הבית‪ ,‬עד זמן שיוכשר בעיניו‪ ,‬ואם‬
‫אינו מוצא שם נחת רוח הולך לו‪ ,‬ולסבה זו ג"כ כאשר יקרה איזה יסורין אל האיש הזה‪ ,‬אין הצדיק‬
‫ההוא מרגיש בצער כלל‪ ,‬ואינו סובלם עמו‪ ,‬יען כי איננו דבוק שם רק בהשאלה‪:‬‬
‫הכלל העולה‪ ,‬כי לפעמים יעשה האדם איזו מצוה גדולה‪ ,‬אשר על ידה יזכה שיתעבר בו נפש איזה צדיק‬
‫מן הראשונים‪ ,‬ואז אפשר להיות כי יתוקן ויזדכך כל כך‪ ,‬עד שתשוב נפשו של האיש הזה‪ ,‬במדרגת‬
‫נפש הצדיק ההוא ממש‪ ,‬ואז צריך שישלים האדם גם רוחו ונשמתו בתכלית הזכוך‪ ,‬עד אשר יהיו‬
‫ראויים להתלבש בנפש המזוככת ההיא‪ .‬ואחרי זה יהיה שקול במדרגת הצדיק ההוא ממש‪ ,‬ויעלה‬
‫למעלה ממקום שרש נשמתו אשר ממנה חוצבה‪ .‬וכל זה הוא‪ ,‬לסבת עזר וסיוע הצדיק ההוא‪:‬‬
‫ודע‪ ,‬כי לפעמים אפשר שתתעלה נפש האדם‪ ,‬עד שתהיה נפשו מעולם האצילות‪ ,‬והוא‪ ,‬כי הנה כלל‬
‫הדבר הוא‪ ,‬כי הנפש מן עשיה‪ ,‬והרוח מן יצירה‪ ,‬והנשמה מן בריאה‪ ,‬ואמנם בדרך פרט‪ ,‬הנה בכל עולם‬
‫מאלו‪ ,‬יש‪ .‬בו בח" נר"ן‪ ,‬ונמצא כי לפעמים יהיו באדם נר"ן‪ ,‬מעשיה יצירה בריאה‪ .‬ולפעמים יהיו לו‬
‫נר"ן ממלכות ומז"א ומאימא דעשיה‪ ,‬ולפעמים שלשתם מן היצירה‪ ,‬ולפעמים שלשתם מעולם הבריאה‪,‬‬
‫ולפעמים כלם מן האצילות‪ ,‬נפש‪ ,‬מנוקבא דז"א‪ .‬רוח‪ ,‬מז"א‪ .‬נשמה‪ ,‬מאימא‪ .‬חיה‪ ,‬מאבא‪ .‬ולפעמים נפש‬
‫מעשיה‪ ,‬ורוח ונשמה מיצירה‪ .‬ולפעמים נפש מיצירה‪ ,‬ורוח ונשמה מבריאה‪ .‬ולפעמים נפש מבריאה‪,‬‬
‫ורוח ונשמה מאצילות‪ .‬וכן עד"ז בכל פרט ופרט שבכל עולם מד' עולמות אבי"ע כנודע כי כל עולם‬
‫מאלו הד' עולמות‪ ,‬כלול הוא מכל ד' עולמות אבי"ע‪ ,‬ומי"ס‪ ,‬וכן עשר מעשר עד אין מספר‪ ,‬ואין כח‬
‫בקולמוס להאריך בכל פרטים אלו כלם‪ ,‬כי עצמו מספר‪ ,‬והמשכיל יבין ויקיש מעצמו‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪pag. 7 r.35‬‬
‫ודע‪ ,‬כי הצדיק הזה‪ ,‬כיון שנכנס בו לסייעו בחיים חייתו בסוד העבור כנזכר‪ ,‬ולא בסוד גלגול‪ ,‬לכן הוא‬
‫קרוב לשכר ורחוק להפסד‪ ,‬כ"א האיש הזה יעשה מצות‪ ,‬נוטל חלק בשכר ההוא‪.‬‬
‫‪En weet dat deze tsaddiek aangezien die is in hem (de mens) binnengekomen om hem te‬‬
‫‪helpen in zijn leven terwijl hij leeft als ieboer zoals gezegd werd en niet in essentie van‬‬
‫‪gilgoel (gilgoel is bij geboorte en ieboer is tijdens het leven dat een vonk van een tsaddiek in‬‬
‫‪een mens wordt ingebed aan de hand van de daden van die mens) daarom hij (die tsaddiek) is‬‬
‫‪dichtbij het belonen en is ver van het doen verliezen, want indien deze mens zal‬‬
‫‪voorschriften doen dan neemt hij deel in deze beloning.‬‬
‫‪58‬‬
.‫ ואין עתה עת להאריך בו‬,‫ והבן סוד העמוק הזה‬,‫וז"ס מ"ש ז"ל כי הצדיק נוטל חלקו וחלק חבירו בג"ע‬
En dat is de essentie van wat de Thorageleerden hadden gezegd, want de tsaddiek neemt
zijn deel en een deel van zijn kameraad in Gan Eden/het Paradijs en begrijp deze diepe
essentie en nu is geen tijd om daar uitgebreid in te gaan.
‫ רק‬,‫ יען כי הוא איננו מתעבר בו‬,‫ אין לצדיק ההוא שום עונש והפסד עמו‬,‫אמנם אם ירשיע האיש הזה‬
‫ אז הצדיק ההוא‬,‫ ואדרבא אם האיש ההוא חוזר בו מאשר תקן להטיב‬,‫ ולא להרע לו‬,‫להיטיב אליו‬
.‫נפרש ממנו והולך לו‬
Echter indien de mens zal kwaad doen (boze handelingen doen) dan heeft deze tsaddiek
(die in hem is ingebed) absoluut geen straf en geen verlies met hem (met deze mens),
omdat hij niet met hem is verwekt (hij is binnen gekomen in de mens) alleen om het goede
te doen (verbeteren) en niet om hem kwaad (of: met hem) te doen indien deze mens (door
zijn zondige daden) zal terugkeren (tot de toestand zoals hij was voordat deze tsaddiek hem
deed corrigeren) van wat hij deed corrigeren voor het goede dan scheidt de tsaddiek zich
van hem af en gaat van hem weg.
(Dat hebben we goed in de gaten te houden, die twee belangrijkste aspecten die we leren in
Sjaar hagilgoeliem: er bestaat gilgoel/incarnatie waarbij een nefesj, een vonk, bij de geboorte
van een mens een zekere correctie krijgt, vonken die hij moet corrigeren; bijv. een tsaddiek
die in hem wordt verwekt in de gilgoel bij de geboorte. Een andere zaak is als de mens tijdens
zijn leven zich door zijn daden gaat verdunnen op de manier dat in hem een ziel van één of
andere tsaddiek komt om hem te helpen. Hou dit steeds in de gaten.)
Pag. 8 r.1 na punt)
‫ ואיננו דבוק ונקשר עם גוף‬,‫ כי סוד העבור הוא בחיים של האדם‬,‫ במה שנתבאר‬,‫וטעם הדבר הוא‬
‫ ונתקשרה ונתדבקה שם בתכלית‬,‫ שנכנסה בו בעת שנולד‬,‫ כמו הנפש של האדם עצמו בגלגול‬,‫האדם‬
.‫ ואינה יכולה לצאת משם עד יום המיתה‬,‫הדבוק‬
En de reden daarvan is in wat al uitgelegd werd, want de essentie van de
ieboer/verwekking is tijdens het leven van de mens en is niet aangehecht en verbonden
met het lichaam van de mens zoals wel het geval is met de nefesj van de mens zelf in zijn
incarnatie die in hem binnenkomt in de tijd wanneer hij geboren wordt en zij verbindt
zich en hecht zich daar aan door met een uiterste aanhechting en zij kan daaruit niet
uitkomen tot de dag van zijn overlijden.
59
.‫ ויוצאת ברצונה‬,‫ כי נכנסת ברצונה‬,‫משא"כ בנפש הצדיק שנכנסת שם בסוד העבור‬
In tegenstelling tot de nefesj van de tsaddiek die daar (in de mens) binnenkomt in
essentie van ieboer, want zij komt binnen als zij wenst en gaat uit wanneer zij wenst.
,‫ כדי ליטול חלק במעשה האיש הזה‬,‫ גם הצדיק ההוא יתמיד שכונתו אצלו‬,‫ואם האדם יתמיד בצדקתו‬
.‫ ויעלו שניהם יחד במדרגה אחת כנז"ל‬,‫ועומד שם עד שיפטר האיש הזה מן העולם‬
En indien de mens zal vasthoudend blijven in zijn rechtvaardigheid dan ook deze
tsaddiek zal standvastig blijven in zijn verblijf bij hem (bij de mens) om deel te nemen in
de daden van deze mens en hij staat daar (blijft daar) totdat deze mens zal heengaan van
deze wereld (zal overlijden) en dan zullen zij beiden opstijgen in één traptrede zoals
boven gezegd werd.
(Dat is heel iets anders dan geloof in Jezus dat hij voor ons gestorven is en wij dan kunnen
doen wat wij willen. Geloof je in Jezus, zo'n primitief geloof dat je zonden vergeven zijn en
klaar is kees. Zit daar iets van de mens zelf? Een mens, of hij gelooft of niet gelooft, hij moet
werken aan zichzelf; doet hij goed dat wordt hij beloond en doet hij niet goed dan moet hij dat
zelf weten).
,‫ כי הנה איננו עומד שם בקבע‬,‫ אז הצדיק ההוא מואס בחברתו והולך לו‬,‫ואם האיש הזה ירשיע מעשיו‬
‫ ואם אינו מוצא שם‬,‫ עד זמן שיוכשר בעיניו‬,‫ כדמיון אושפיזא המתאכסן בבית בעל הבית‬,‫רק בהשאלה‬
,‫נחת רוח הולך לו‬
(Geweldig wat hij ons hier vertelt en wat van toepassing is in ons dagelijks leven):
En indien deze mens ‫ ירשיע‬zal kwaad doen (van het woord ‫ רשע‬rasja/boosdoener) dan
hekelt deze tsaddiek dit verband met hem en gaat weg, want hij staat daar niet
permanent alleen op aanvraag zoals een gast die zich laat ontvangen in een huis van een
gastheer en hij blijft daar tot de tijd (de periode) dat de gastheer koosjer/geschikt zal
blijven in zijn ogen en indien hij (de gast) geen aardigheid zal vinden (bij die gastheer)
gaat hij weg, (een gast kan je niet permanent houden. Als je niet vriendelijk en aardig bent
tegen hem dan gaat hij weg. Een mooie vergelijking dat hij trekt met de nefesj van de tsaddiek
die ingebed wordt, als gast komt, om te wonen/verblijven bij een mens. Hij blijft daar zolang
die mens aardig is in zijn daden.)
‫ ואינו‬,‫ אין הצדיק ההוא מרגיש בצער כלל‬,‫ולסבה זו ג"כ כאשר יקרה איזה יסורין אל האיש הזה‬
:‫ יען כי איננו דבוק שם רק בהשאלה‬,‫סובלם עמו‬
en om deze reden eveneens wanneer het zal gebeuren (bij deze mens) dat één of ander
leed (in het Aramees is leed meervoud: ‫ יסורין‬jesoerien) zal gebeuren dan voelt deze
60
tsaddiek helemaal niet in zijn leed/pijn (Kijk goed wat hij ons vertelt) en hij verdraagt het
niet met hem samen (Hij hoeft het niet te verdragen. Waarom niet?) omdat hij daar niet is
aangehecht maar alleen op aanvraag. (Hij is niet verbonden met het lichaam van een mens.
Hij is alleen gekomen op aanvraag, door overeenkomst naar eigenschappen, maar niet
aangehecht aan het lichaam van een mens zoals het wel het geval is in een gilgoel/incarnatie.)
(Kijk, we hebben nu op pagina 8 al flink geleerd van het fenomeen incarnatie die eigenlijk
twee paden heeft: een pad van incarnatie, dus bij de geboorte, en een pad van ieboer tijdens
het leven van een mens.)
‫ אשר על ידה יזכה שיתעבר בו נפש איזה צדיק‬,‫ כי לפעמים יעשה האדם איזו מצוה גדולה‬,‫הכלל העולה‬
‫ במדרגת‬,‫ עד שתשוב נפשו של האיש הזה‬,‫ ואז אפשר להיות כי יתוקן ויזדכך כל כך‬,‫מן הראשונים‬
‫ עד אשר יהיו‬,‫ ואז צריך שישלים האדם גם רוחו ונשמתו בתכלית הזכוך‬,‫נפש הצדיק ההוא ממש‬
.‫ראויים להתלבש בנפש המזוככת ההיא‬
Het hoge principe is dat soms een mens zal doen één of andere grote voorschrift
(vervullen) daardoor zal hij waardig worden dat in hem ieboer zal plaatsvinden van één
of andere tsaddiek van de eerste tsaddiekiem (vanaf Awraham) en dan kan het zijn dat
hij zal gecorrigeerd worden en uitgedund zal zijn dermate totdat zijn nefesj van deze
mens zal terugkeren in de traptrede van daadwerkelijk de nefesj van deze tsaddiek (zal
samenkomen aan de nefesj van deze tsaddiek, zal dus helemaal gelijk zijn daar aan)
en dan is het nodig dat de mens zal ook vervullen/voltooien zijn roeach en zijn nesjama
tot de uiterste uitdunning totdat zij zullen geschikt zijn om zich in te bedden in deze
uitgedunde nefesj.
‫ ויעלה למעלה ממקום שרש נשמתו אשר ממנה‬,‫ואחרי זה יהיה שקול במדרגת הצדיק ההוא ממש‬
.‫חוצבה‬
En daarna/vervolgens zal hij gelijk zijn (dezelfde waarde hebben) daadwerkelijk met de
traptrede van deze tsaddiek (Het is gelijk zijn 'aan', maar ik vertaal met de Hebreeuwse
voorzetsels) en zal hij opstijgen naar boven van de plaats van de wortel van zijn ziel
waaruit hij werd uitgehouwen.
:‫ לסבת עזר וסיוע הצדיק ההוא‬,‫וכל זה הוא‬
En dat is allemaal om reden van de ‫ עזר‬hulp en ‫ סיוע‬hulp/bijstaan (‫ עזר‬en ‫ סיוע‬zijn
synoniemen) van deze tsaddiek.
(Ook hier raad ik ieder van jullie nadrukkelijk aan - nadrukkelijk als raad en niet een
verplichting… Er bestaat geen verplichting in de Kabbala, ook niet van een leraar naar zijn
61
leerling. We weten dat er geen geweld bestaat in het geestelijke. Een leraar in de Kabbala, in
de ware Leer, mag nooit oppermachtig blijven of directieven geven. Hij kan alleen maar
richting geven en dan ook nog als wijze van raad en niet 'doe dit en doe dat, volg mij'. Erg
belangrijk wat ik probeer te zeggen. Toch raad ik jullie aan om zoals ook bij onze andere
studieonderdelen, elke les - na de les of op een ander tijdstip - te herhalen. Niet alleen één
keer horen en dan niet meer herhalen. Herhaal het in ieder geval één keer. Hoor wat ik zeg.
Echt, probeer te horen wat ik zeg: herhalen, want dat maakt keliem. De eerste keer horen
maakt geen klie. Het maakt alleen een indruk binnen de ziel van de mens maar nog geen
keliem. Het licht is nog binnen, maar als je het de tweede keer doet, herhaalt, dan wordt wat je
bij de eerste beluistering verkreeg van jou en daar gaat het om. Duidelijk? Het gaat erom dat
het van jou gaat worden.)
‫ כי הנה כלל‬,‫ והוא‬,‫ עד שתהיה נפשו מעולם האצילות‬,‫ כי לפעמים אפשר שתתעלה נפש האדם‬,‫ודע‬
‫ הנה בכל עולם‬,‫ ואמנם בדרך פרט‬,‫ והנשמה מן בריאה‬,‫ והרוח מן יצירה‬,‫ כי הנפש מן עשיה‬,‫הדבר הוא‬
.‫ מעשיה יצירה בריאה‬,‫ ונמצא כי לפעמים יהיו באדם נר"ן‬,‫ יש בו בח" נר"ן‬,‫מאלו‬
En weet dat soms is het mogelijk dat de nefesj van de mens zal opstijgen totdat zijn
nefesj zal zijn van de wereld atsieloet en dat is want het principe daarvan is want de
nefesj is van de assieja en de roeach is van de jetsiera en de nesjama is van de brieja en
echter in het bijzondere aspect zie hier in elke wereld hiervan (die drie werelden brieja
jetsiera assieja) zijn er in hem aspecten nara'n (nefesj roeach nesjama) en het blijkt dus
dat soms zullen bij een mens nara'n zijn van assieja van jetsiera van brieja.
‫ ולפעמים שלשתם מעולם‬,‫ ולפעמים שלשתם מן היצירה‬,‫ולפעמים יהיו לו נר"ן ממלכות ומז"א ומאימא דעשיה‬
‫ מנוקבא דז"א‬,‫ נפש‬,‫ ולפעמים כלם מן האצילות‬,‫הבריאה‬,‫ מז"א‬,‫ רוח‬,‫ מאימא‬,‫ נשמה‬, ‫ ולפעמים נפש‬.‫ מאבא‬,‫חיה‬
.‫ ורוח ונשמה מיצירה‬,‫מעשיה‬
En soms zal hij hebben nara'n van de malchoet en van de z'a en van de iema van de
assieja (van de malchoet hebben we nefesj, van de z'a hebben we roeach, van de iema hebben
we nesjama, van assieja) en soms het drietal van de jetsiera en soms het drietal van de
wereld brieja en soms allemaal van de atsieloet, nefesj van de noekwa van z'a, roeach
van de z'a, nesjama van iema, chaja van abba.
.‫ ורוח ונשמה מיצירה‬,‫ולפעמים נפש מעשיה‬
En soms nefesj van de assieja (let op) en roeach en nesjama van jetsiera.
.‫ ורוח ונשמה מאצילות‬,‫ ולפעמים נפש מבריאה‬.‫ ורוח ונשמה מבריאה‬,‫ולפעמים נפש מיצירה‬
62
‫‪En soms nefesj van de jetsiera en roeach nesjama van brieja (Hij geeft ons voorbeelden‬‬
‫‪dat er zoveel mogelijkheden zijn; eigenlijk tot het oneindige toe) en soms nefesj van de‬‬
‫‪brieja en roeach en nesjama van de atsieloet.‬‬
‫וכן עד"ז בכל פרט ופרט שבכל עולם מד' עולמות אבי"ע כנודע כי כל עולם מאלו הד' עולמות‪ ,‬כלול‬
‫הוא מכל ד' עולמות אבי"ע‪ ,‬ומי"ס‪ ,‬וכן עשר מעשר עד אין מספר‪ ,‬ואין כח בקולמוס להאריך בכל‬
‫פרטים אלו כלם‪ ,‬כי עצמו מספר‪ ,‬והמשכיל יבין ויקיש מעצמו‪:‬‬
‫‪En zo op dergelijke manier in elke bijzonderheid die in elke wereld van de vier werelden‬‬
‫‪abiej'a is zoals het bekend is, want elke wereld van deze vier werelden die bevat alle vier‬‬
‫‪werelden abiej'a en van (bestaat uit) tien sfirot en zo tien van (elke) tien bestaat tot het‬‬
‫‪ontelbare toe (letterlijk: tot geen getal) en er is geen kracht in een pen om te verdragen‬‬
‫‪(letterlijk: om uitgebreid te gaan) in alle details samen, want het spreekt voor zich en de‬‬
‫‪verstandige die zal begrijpen en analogie trekken zelf.‬‬
‫‪Les 9‬‬
‫)‪Pag. 8 r.38‬‬
‫אבל צריך שתדע‪ ,‬כי מה שאמרנו‪ ,‬שפעמים יהיו לו נר"ן מן היצירה‪ ,‬או מן הבריאה וכו'‪ ,‬אין כונתינו‬
‫לומר‪ ,‬שאין לו נפש מצד העשיה כלל‪ ,‬כי הנה נודע שאפילו השכינה הנקראת מלכות‪ ,‬היא מקננא‬
‫בעשיה‪ ,‬ומכ"ש בנפש של האדם‪ .‬אבל כונתינו לומר‪ ,‬כי הנפש של האדם הבאה מעשיה‪ ,‬תזדכך כל כך‪,‬‬
‫עד שאינה נרגשת‪ ,‬בערך סבת אור הנפש דיצירה שבו‪ ,‬ואז נקרא הכל נפש דיצירה‪ .‬וכן עד"ז בשאר‬
‫החלוקות‪ ,‬כי אפילו כשאנו אומרים שיהיו לו נר"ן מן האצילות‪ ,‬הוא בהיותם מתלבשים תוך הנפש ורוח‬
‫ונשמה‪ ,‬דעשיה יצירה בריאה‪ ,‬אלא שאינם עולים בשם‪ ,‬וכלם נטפלים ונקראים בשם אצילות‪ .‬ומזה‬
‫תקיש אל שאר הפרטים הנזכרים‪:‬‬
‫עוד יש חלוק אחר בבחי' הגלגול בעצמה אם בענין המתגלגל בבחי' גלגול בכל גוף שיזדמן‪ ,‬או‬
‫במתגלגל ע"י אחיו‪ ,‬אשר זה נקרא סוד היבום‪ ,‬והוא‪ ,‬כי כשבא בבחי' גלגול לכך‪ ,‬הנה אינם מתגלים‬
‫ביחד שלשתם הנר"ן‪ ,‬ולא שניהם יחד‪ ,‬אלא הנפש לבדה עד שתתקן‪ ,‬ואח"כ בגלגול אחר‪ ,‬הנפש והרוח‬
‫לבדם‪ ,‬עד יתוקן הרוח‪ .‬ואח"כ בגלגול אחר‪ ,‬הנר"ן‪ ,‬עד שתתקן הנשמה‪ ,‬ואז נשלמו גלגוליו כנז"ל‪ .‬או‬
‫לפעמים כל אחד משלשתם יתגלגל לבדו בפני עצמו כנז"ל‪ .‬אבל כשמתגלגל ע"י אחיו‪ ,‬ובא בסוד יבום‪,‬‬
‫יכולים להתגלגל שם יחד שלשתם הנר"ן‪ .‬אמר הכותב חיים‪ ,‬הנה מן הסבא דמשפטים משם דאפילו‬
‫בסוד היבום‪ ,‬אינם באים יחד‪ ,‬אלא הנפש והרוח לבדם‪ ,‬ולא הנשמה וצ"ע‪:‬‬
‫הקדמה ג‬
‫‪63‬‬
‫בענין הגלגול והיבום והעבור‪ ,‬וז"ל‪ ,‬וראיתי להרחיב יותר בדרוש זה של הגלגול והיבום והעבור‪ .‬הנה‬
‫בחי' העבור היא בחיים כנז"ל‪ ,‬ר"ל‪ ,‬כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו מצוה‪ ,‬ויעשנה כתקנה‪ ,‬ואז יזדמן‬
‫לו נפש אחד‪ ,‬מן איזה צדיק קדמון‪ ,‬שעשה אותה המצוה עצמה כתקנה‪ ,‬וכיון שנתדמו יחד בענין מצוה‬
‫זאת‪ ,‬יתעבר בו נפש הצדיק ההוא‪ .‬ולא עוד‪ ,‬אלא שגם אפשר‪ ,‬שבהיות גם הצדיק ההוא נמצא עמו‬
‫בזמנו בחייו‪ ,‬תתעבר בו נפשו לסבה הנז'‪ ,‬כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצוה‪ ,‬או מצות המתייחסות‬
‫אל הצדיק ההוא‪ ,‬כי גם הוא עשאם כמוהו כתקנם‪ ,‬אז תתעבר בו נפש הצדיק ההוא‪ ,‬עם היות שניהם‬
‫ביחד בחיים‪ .‬וז"ס פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן‪ ,‬כי בהיות שניהם יחד בחיים‪ ,‬נתעברה נפש דוד‬
‫ביונתן‪ .‬ואמנם בחי' הגלגול‪ ,‬צריך להרחיב מעט בענינה‪ ,‬ולכן נתחיל עניינה מאדם הראשון‪ ,‬לכשיובנו‬
‫הדברים בנקל‪( .‬הגהה ‪ -‬אמר הכותב‪ ,‬נראה כי במצוה אחת כתקנה יספיק להמשיך התחלת העבור ולא‬
‫יצטרך להישתלם בכל המצות עד כאן‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫)‪Pag. 8 r.38‬‬
‫אבל צריך שתדע‪ ,‬כי מה שאמרנו‪ ,‬שפעמים יהיו לו נר"ן מן היצירה‪ ,‬או מן הבריאה וכו'‪ ,‬אין כונתינו‬
‫לומר‪ ,‬שאין לו נפש מצד העשיה כלל‪ ,‬כי הנה נודע שאפילו השכינה הנקראת מלכות‪ ,‬היא מקננא‬
‫בעשיה‪ ,‬ומכ"ש בנפש של האדם‪.‬‬
‫‪Maar het is nodig dat jij zal weten dat wat wij hebben gezegd dat soms hij (de mens) zal‬‬
‫‪hebben nara'n (nefesj roeach nesjama) van de jetsiera of van de brieja enz., het is niet in‬‬
‫‪onze bedoeling om te zeggen dat hij helemaal geen nefesj van de kant van assieja heeft,‬‬
‫‪want het is bekend dat zelfs de Sjechiena die malchoet heet, zij is genesteld in de assieja‬‬
‫‪en des te meer in de nefesj van de mens (de mens is het innerlijke gedeelte van de‬‬
‫‪schepping, van de werelden).‬‬
‫אבל כונתינו לומר‪ ,‬כי הנפש של האדם הבאה מעשיה‪ ,‬תזדכך כל כך‪ ,‬עד שאינה נרגשת‪ ,‬בערך סבת‬
‫אור הנפש דיצירה שבו‪ ,‬ואז נקרא הכל נפש דיצירה‪.‬‬
‫‪Maar onze bedoeling is te zeggen dat de nefesj van de mens, welke nefesj kwam van de‬‬
‫‪assieja zal zich dermate verdunnen totdat zij niet gevoeld wordt ten opzichte van de‬‬
‫‪reden van het licht nefesj van jetsiera dat in hem is en dan heet alles nefesj van de‬‬
‫‪jetsiera.‬‬
‫)‪Pag.9 r.1‬‬
‫וכן עד"ז בשאר החלוקות‪ ,‬כי אפילו כשאנו אומרים שיהיו לו נר"ן מן האצילות‪ ,‬הוא בהיותם‬
‫מתלבשים תוך הנפש ורוח ונשמה‪ ,‬דעשיה יצירה בריאה‪ ,‬אלא שאינם עולים בשם‪ ,‬וכלם נטפלים‬
‫ונקראים בשם אצילות‪ .‬ומזה תקיש אל שאר הפרטים הנזכרים‪:‬‬
‫‪En zo/eveneens op dergelijke manier in de overige gedeelten, want zelfs wanneer wij‬‬
‫‪zeggen dat hij nara'n zal hebben van de atsieloet, dat is wanneer zij ingebed is binnen de‬‬
‫‪64‬‬
nefesj en roeach en nesjama van assieja jetsiera en brieja, maar zij worden niet bij naam
genoemd en allemaal zijn secundair en heten met de naam atsieloet. (Secundair aan de
atsieloet. Wij weten dat in een traptrede, waar dan ook in het geestelijke, wordt alleen het
hoogste licht, de hoogste traptrede geteld. Wat niet genoemd wordt is allemaal inbegrepen in
dat hogere.)
En daarmee (op dezelfde manier) zal je analogie trekken met de overige bijzonderheden
die genoemd zijn.
‫ או‬,‫עוד יש חלוק אחר בבחי' הגלגול בעצמה אם בענין המתגלגל בבחי' גלגול בכל גוף שיזדמן‬
‫ הנה אינם מתגלים‬,‫ כי כשבא בבחי' גלגול לכך‬,‫ והוא‬,‫ אשר זה נקרא סוד היבום‬,‫במתגלגל ע"י אחיו‬
‫ הנפש והרוח‬,‫ ואח"כ בגלגול אחר‬,‫ אלא הנפש לבדה עד שתתקן‬,‫ ולא שניהם יחד‬,‫ביחד שלשתם הנר"ן‬
.‫ עד יתוקן הרוח‬,‫לבדם‬
Er bestaat nog een ander verschil in het aspect van de incarnatie op zichzelf zowel in de
kwestie van de incarnerende (de mens die incarneert) in het aspect van incarnatie met het
hele lichaam dat hij aantreft (zoals bij hem voorbereid wordt) of iemand die incarneert
door zijn broeder dat dat heet in essentie/geheim van ieboem
(Ieboem is liberate huwelijk. Als zij broeders zijn en één van de broeders overlijdt en heeft
geen kind in de wereld gebracht, dan neemt zijn broeder zijn weduwe tot vrouw en verwekt
een zoon/kind in de naam van zijn overleden broeder. Verder ga ik niet op deze kwestie in.
Het is een zeer speciale geheime kwestie, er valt daar niet meer over te hebben. Hij zal het één
en ander vertellen, maar voor jou is het belangrijk dat je weet wat het is, het liberate huwelijk.
Wat ik heb gezegd is voorlopig voldoende om dit fenomeen te volgen/begrijpen in dit boek
Sjaar hagilgoeliem.)
en dat is want wanneer hij komt in de incarnatie op deze manier, zie hier dan worden
niet onthuld samen alle drie (het hele drietal) nara'n (nefesj roeach nesjama) en niet twee
samen, maar (hij wordt geboren) alleen maar met de nefesj totdat hij haar gecorrigeerd
zal hebben.
‫ או לפעמים כל אחד‬.‫ ואז נשלמו גלגוליו כנז"ל‬,‫ עד שתתקן הנשמה‬,‫ הנר"ן‬,‫ואח"כ בגלגול אחר‬
.‫משלשתם יתגלגל לבדו בפני עצמו כנז"ל‬
En vervolgens in een andere incarnatie de nefesj roeach nesjama (komen apart) totdat de
roeach zal gecorrigeerd worden en vervolgens in een andere incarnatie de hele nefesj
roeach nesjama totdat de hele nesjama gecorrigeerd zal worden en dan zullen zijn
incarnaties volbracht worden zoals boven gezegd. Of soms elk van het drietal zal apart
geïncarneerd worden op zichzelf zoals boven gezegd werd.
65
.‫ יכולים להתגלגל שם יחד שלשתם הנר"ן‬,‫ ובא בסוד יבום‬,‫אבל כשמתגלגל ע"י אחיו‬
(Let op, dit is een bijzonderheid:)
Echter wanneer die incarneert door zijn broeder en komt in essentie van ieboem/liberate
huwelijk kunnen daar samen het hele drietal nefesj roeach nesjama geïncarneerd
worden (in één keer).
‫ אלא הנפש‬,‫ אינם באים יחד‬,‫ הנה מן הסבא דמשפטים משם דאפילו בסוד היבום‬,‫אמר הכותב חיים‬
:‫ ולא הנשמה וצ"ע‬,‫והרוח לבדם‬
(Hij geeft een andere plaats waar het anders staat):
De schrijver Chaim (Vital) zei zie hier uit (een groot stuk in de Zohar, commentaar bij het
hoofdstuk Misjpatiem/Wetten. We hebben het er al over gehad, daar voert Saba, een oude
wijze man... dat hele stuk uit dat hoofdstuk heet Saba de Misjpatiem) Saba de Misjpatiem
(dat stuk uit de Zohar) vandaar (hebben wij geleerd, leren wij) dat zelfs in essentie van
ieboem/liberate huwelijk komen samen alleen maar nefesj en roeach en niet de nesjama
en men dient hier erg soepel te werk te gaan.
(We beginnen een volgend fragment, paragraaf):
Inleiding 3 ‫הקדמה ג‬
(We zitten nog in Inleiding. Het is allemaal opgebouwd uit inleidingen. Inleiding bij een
bepaald onderwerp. Allemaal inleidingen, hier is de derde inleiding.
De eerste vijf woorden op regel 18 zijn inleidende woorden en volgens mij zijn dat de
woorden van de commentator, iemand die commentaar heeft geschreven bij dit boek.)
.‫ וראיתי להרחיב יותר בדרוש זה של הגלגול והיבום והעבור‬,‫ וז"ל‬,‫בענין הגלגול והיבום והעבור‬
De kwestie van de incarnatie en het liberate huwelijk en de verwekking en dat zijn zijn
woorden (waarschijnlijk de woorden van de commentator. Het is voor ons niet belangrijk...
Hij refereert aan de woorden van rabbi Chaim Vital. Zo lees ik het: dan beginnen de woorden
van rabbi Chaim Vital.)
en ik wilde uitgebreider ingaan in deze uiteenzetting van de incarnatie en van het
liberate huwelijk en de verwekking.
(Nu vraag ik jouw volledige aandacht. Je weet al wat dat is, volledige aandacht. Je moet het
maken, daar gaat het om.
Voor wij verder gaan breng ik je even in herinnering: gilgoel is de incarnatie, wanneer iemand
wordt geboren met de vonk die hij moet corrigeren. Hij draagt dat met zijn geboorte mee en
66
moet daar aan werken. Ieboer/verwekking betekent verwekking tijdens het leven van de mens.
Doordat de mens iets doet en zichzelf verdunt verkrijgt hij een vonk van één of andere
vroegere rechtvaardige in hem om hem te helpen op één of andere manier. We hebben dit
geleerd.)
‫ ואז‬,‫ ויעשנה כתקנה‬,‫ כי לפעמים יזדמן ליד האדם איזו מצוה‬,‫ ר"ל‬,‫הנה בחי' העבור היא בחיים כנז"ל‬
‫ וכיון שנתדמו יחד בענין‬,‫ שעשה אותה המצוה עצמה כתקנה‬,‫ מן איזה צדיק קדמון‬,‫יזדמן לו נפש אחד‬
.‫ יתעבר בו נפש הצדיק ההוא‬,‫מצוה זאת‬
Zie hier, het aspect van ieboer is tijdens het leven zoals genoemd werd bovenaan d.w.z.
want soms komt de mens één of ander voorschrift tegen (gebeurt het hem dat hij één of
ander voorschrift tegen komt, dat hij dat kan doen) en hij zal het doen/uitvoeren naar
behoren en dan zal in hem uitgenodigd worden (dus binnenkomen in hem) een nefesj van
één of andere vroegere rechtvaardige, die (vroegere rechtvaardige) voerde deze mitswa
zelf uit naar behoren in zijn tijd (wanneer hij nog leefde heeft hij dat ook naar behoren
uitgevoerd en deze mens die nu in deze bepaalde incarnatie is heeft deze mitswa ook
uitgevoerd met dezelfde precisie of zo.)
(Let op wat hij ons nu vertelt:)
en aangezien zij gelijk kwamen samen (op elkaar lijken) in de kwestie van dit voorschrift
(overeenkomst naar eigenschappen ten aanzien van deze mitswa) zal in die mens de nefesj
van die rechtvaardige verwekt worden.
(Zie je dat? Ook hier zien we duidelijk de overeenkomst naar eigenschappen. Niets anders
wordt er gevraagd van de mens en niets anders zal de mens redding brengen, alleen zijn eigen
innerlijk werk, zich in overeenstemming te brengen met een hogere traptrede en dan gebeurt
zoiets aan hem.)
(Geweldig wat hij ons nu extra vertelt over die ieboer. Let op.)
‫ תתעבר בו נפשו לסבה‬,‫ שבהיות גם הצדיק ההוא נמצא עמו בזמנו בחייו‬,‫ אלא שגם אפשר‬,‫ולא עוד‬
‫ כי גם הוא עשאם‬,‫ או מצות המתייחסות אל הצדיק ההוא‬,‫ כי כאשר האיש הזה יעשה איזו מצוה‬,'‫הנז‬
.‫ עם היות שניהם ביחד בחיים‬,‫ אז תתעבר בו נפש הצדיק ההוא‬,‫כמוהו כתקנם‬
En niet alleen dat (bovendien) maar het is ook mogelijk dat wanneer ook deze
rechtvaardige verblijft met hem (met die andere mens) in dezelfde tijd tijdens zijn leven
(dus iemand waar we over spreken, een mens die één of ander voorschrift uitvoert en bij wie
een tsaddiek komt door overeenkomt naar eigenschappen door het uitvoeren van een
voorschrift op dezelfde wijze, naar behoren. Het kan zijn dat die tsaddiek tijdens het leven van
die mens ook leeft, beiden zijn levend.) dan zal in hem (die mens) zijn nefesj (nefesj van die
tsaddiek) verwekt worden om reden zoals boven gezegd werd (overeenkomst naar
67
eigenschappen), dat wanneer deze mens zal één of andere voorschrift doen (uitvoeren) of
voorschriften die betrekking hebben op deze rechtvaardige, want ook hij (die
rechtvaardige) maakte (voerde uit) hen naar behoren, dan zal in hem de nefesj van deze
tsaddiek verwekt worden ondanks het feit dat zij beiden samen in leven zijn. (Ook dat is
geweldig).
.‫ נתעברה נפש דוד ביונתן‬,‫ כי בהיות שניהם יחד בחיים‬,‫וז"ס פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן‬
(De naam Jonatan schrijft hij in regel 27 met een hej en in regel 28 zonder hej. Misschien kan
je nakijken wat er in het boek van David staat?).
En dat is de essentie van het vers (in TeNaCh in het boek dat schrijft over David) En de
nefesj van David werd aangehecht aan Jehonatan (Jehonatan was zijn vriend en meer dan
zijn vriend. Ik kan er niet op ingaan, je moet zelf... Heb je tijd en zin, kan je dat lezen, maar
eigenlijk...we gaan gewoon verder. Hij geeft een voorbeeld:) want terwijl zij beiden samen
in leven waren werd de nefesj van David verwekt bij Jonatan. (David was als tsaddiek
gezien. Jonatan was de zoon van Koning Sjaoel. Het is een prachtig verhaal, hoe dat in elkaar
zat, hoe Jehonatan het leven van David gered had, op welke wonderlijke manier... Maar goed,
dat is jouw eigen plaatje, dat moet je zelf invullen.)
(Geweldig wat hij ons nu vertelt. Eigenlijk het begin van alle beginnen van de zielen. Let op.)
(Hij heeft ons nu iets verteld over het aspect van ieboer, tijdens het leven enz., maar het aspect
van gilgoel... Let nu op, geef alles om dat te begrijpen.)
.‫ נתעברה נפש דוד ביונתן‬,‫ כי בהיות שניהם יחד בחיים‬,‫וז"ס פסוק ותדבק נפש דוד ביהונתן‬
En echter het aspect van de gilgoel/incarnatie dan moet een beetje uitgebreid worden in
deze kwestie en daarom zullen wij beginnen deze kwestie (van gilgoel/incarnatie) vanaf de
eerste mens opdat deze kwestie met gemak zal worden begrepen.
(Om het ons gemakkelijker te maken om het te begrijpen zal hij dan gaan uitleggen - let op niet alleen vanwege het gemak, maar ook omdat al onze zielen van Adam komen; zijn ziel
werd verbrokkeld door zijn zonde. Als we leren vanaf zijn ziel en dat is wat we gaan doen, het
is een geweldige reis naar binnen van ons. Niet horizontaal, dat we een horizontale reis
maken, maar we maken een reis naar binnen naar onszelf naar de wortel van überhaupt het
mens-zijn, naar de ziel van Adam risjon.
Natuurlijk moet ieder van ons werken, zich transparant maken, zich openen. Daardoor, als je
naar behoren leert, zal je ook het hele traject binnen jezelf schoonmaken tot de ziel van Adam.
Dat is de hele bedoeling van deze introductie van wat hij ons vertelt, vanaf Adam en verder...
De incarnatie van de ziel van Adam en verderop. Daardoor verbind jij jezelf met de bron van
jouw ziel, de bron van elke ziel. Adam was de eerste mens. Daardoor breng jij a.h.w. licht in
jouw keliem, verbind je jouw huidige toestand met de oorspronkelijke toestand van Adam.
68
‫‪Wat er verder zal gebeuren zullen we leren op de volgende les. Op de volgende les gaan we‬‬
‫‪met hem beginnen aan de reis naar de oorsprong van de ziel van Adam risjon en verder. We‬‬
‫)‪stoppen hier.‬‬
‫‪Les 10‬‬
‫‪Pag. 9 r.33‬‬
‫דע‪ ,‬כי כאשר חטא אדה"ר‪ ,‬נפגמו כל הנצוצות‪ ,‬של נפשו ורוחו ונשמתו‪ .‬והענין הוא במה שנודע‪ ,‬כי‬
‫כמו שגופו של אדם‪ ,‬כלול מכמה נצוצות‪ ,‬ברמ"ח איברים ושס"ה גידים‪ ,‬ויש כמה נצוצות בראשו‪ ,‬וכן‬
‫בעיניו‪ ,‬וכן בכל אבר ואבר‪ ,‬כן הנפש ההיא‪ .‬וכמו שדרשו במדרש תנחומא‪ ,‬ובמ"ר‪ ,‬בפרשת נשא על‬
‫פסוק איפה היית ביסדי ארץ‪ ,‬מלמד שהיה אדה"ר מוטל גולם‪ ,‬וזה תלוי בראשו וכו'‪ .‬וכדמיון זה נחלק‬
‫הרוח שבו וכן הנשמה שבו‪ .‬וכשחטא‪ ,‬אז נפגמו רוב הנצוצות של נפשו ורוחו ונשמתו ונתעבר בין‬
‫הקליפות‪ .‬וז"ס מ"ש בספר התקונים‪ ,‬בהקדמה על פסוק כצפור נודדת מקנה‪ ,‬כי כמו שהשכינה גלתה‬
‫בין הקליפות‪ ,‬כן הצדיקים יגלו עמה‪ ,‬ואזלין מנדדין אבתרהא מדור לדור‪ .‬וכפי בחינת הנצוצות‪ ,‬כך גלו‬
‫במקום המכוון להם בתוך הקליפות‪ ,‬ראש בראש עין בעין וכו'‪ .‬וז"ס ענין גלות הנשמות הנזכר שם‪.‬‬
‫והנה גם קין והבל בניו‪ ,‬חטאו חטא אחר‪ ,‬זולתי חטא אדם אביהם‪ ,‬וגם הם נטבעו נצוצותיהם בעמקי‬
‫הקליפות אח"כ‪:‬‬
‫ואמנם בכל דור ודור‪ ,‬יוצאות קצת נצוצות ההם‪ ,‬ובאים בגלגול בעוה"ז‪ ,‬הכל כפי בחינת מחצב נשמות‬
‫הדור ההוא‪ ,‬או מנצוצי הראש‪ ,‬או מנצוצי העין וכיוצא‪ ,‬ונתקנים בעוה"ז‪ .‬ויש מי שאף גם שבא בגלגול‬
‫להתקן‪ ,‬לא נזהר מן החטא‪ ,‬וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות כבראשונה‪ ,‬הוא וכל הנצוצות הנמשכות‬
‫ממנו ותלויות בו‪ ,‬וזו היא בחינה בינונית‪ ,‬כוללות גלגול ועבור‪ ,‬כי כל נצוצי הנפש‪ ,‬אפילו אותם‬
‫שנתקנו‪ ,‬באים בגלגול גמור‪ ,‬עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד‪ ,‬ואינם נפרדים כלל עד יום‬
‫המיתה‪:‬‬
‫אמנם הגלגול של הנצוצות המתוקנות‪ ,‬נקרא עבור‪ ,‬לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף‪ ,‬רק‬
‫בזכיותיו בלבד‪ .‬כדרך שנתבאר בנפשות הצדיקים שכבר מתו‪ ,‬ובאות בסוד עיבור ממש בחיים‪ ,‬ולא‬
‫מיום שנולד‪ .‬ונמצא‪ ,‬כי הניצוץ שלא נתקן כלל‪ ,‬ע"י קיום המצות המתייחסות לו‪ ,‬או שעבר עבירה‬
‫מאותם שאין לו תחיה‪ ,‬הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו‪ .‬והנצוצות שנתקנו במצות‪ ,‬אלא‬
‫שנפגמו בעבירה קלה‪ ,‬באים בעבור הנז'‪ ,‬אע"פ שהוא ג"כ גלגול‪ .‬אך הנצוצות שלא נפגמו בעבירה‬
‫אחר שנתקנו במצות‪ ,‬אינם באים כלל‪ ,‬זולתי ע"י עבור בחיים‪ ,‬וגם זה אינו אלא אם יזכה‪:‬‬
‫העולה מזה הוא‪ ,‬כי כאשר הנפש מתגלגלת בעוה"ז‪ ,‬אין עיקר גלגולה‪ ,‬אלא באותו חלק הפרטי הפגום‪,‬‬
‫המתייחס אל הגוף ההוא‪ ,‬ושאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם‪ ,‬אינם באות שם‬
‫אלא בבחינת עבור‪ .‬ולכן כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא‪ ,‬יעשה איזו מצוה בעוה"ז‪ ,‬גם שאר‬
‫חלקי הנפש המתעברת בו‪ ,‬תטול חלקה במצוה ההיא‪ ,‬כי גם היא מסייעתו בעשותו המצוה הזאת‪ ,‬ע"ד‬
‫‪69‬‬
‫ כי אז אין לשאר הנפש‬,‫ משא"כ כשחוטא זה החלק הפרטיי‬.‫הנז"ל בסוד העבור של איזה צדיק אחד‬
:‫ ולא להרע‬,‫ יען כי היא מסייעתו להטיב‬,‫חלק בענשו‬
..........................
Pag. 9 r.33
(Hij begint te vertellen over Adam haRisjon, de eerste mens. Dat is cruciaal voor ons. Weet je
eenmaal van welke plaats je bent uitgehouwen van de partsoef Adam Kadmon, dan weet je
precies hoe jij je moet corrigeren en te komen tot de oorsprong, gecorrigeerd tot de oorsprong
van jouw zijn op de partsoef van Adam.)
‫ כי‬,‫ והענין הוא במה שנודע‬.‫ של נפשו ורוחו ונשמתו‬,‫ נפגמו כל הנצוצות‬,‫ כי כאשר חטא אדה"ר‬,‫דע‬
‫ וכן‬,‫ ויש כמה נצוצות בראשו‬,‫ ברמ"ח איברים ושס"ה גידים‬,‫ כלול מכמה נצוצות‬,‫כמו שגופו של אדם‬
.‫ כן הנפש ההיא‬,‫ וכן בכל אבר ואבר‬,‫בעיניו‬
Weet dat toen de eerste mens had gezondigd, werden beschadigd alle vonken van zijn
nefesj, zijn roeach en zijn nesjama.
(Kijk goed wat hij ons zegt) En het gaat er om van wat bekend is, want net zoals het
lichaam van een mens bestaat van vele stukken (letterlijk: vonken; hij bedoelt organen,
want hij spreekt hier echt van lichaam) in 248 organen en 365 pezen (totaal 613, net als 613
mitswot/voorschriften) er zijn een aantal vonken in zijn hoofd (Hij bedoelt materieel) en zo
in zijn ogen en zo in elk orgaan, zo is het ook die nefesj. (Net zoals het lichaam uit 613
organen en pezen bestaat, zo ook de nefesj).
‫ מלמד שהיה‬,‫ בפרשת נשא על פסוק איפה היית ביסדי ארץ‬,‫ ובמ"ר‬,‫וכמו שדרשו במדרש תנחומא‬
.'‫ וזה תלוי בראשו וכו‬,‫אדה"ר מוטל גולם‬
En zoals zij hebben verklaard/uiteengezet in de Midrasj Tanchoema en in de Midrasj
Raba (grote Midrasj. Tanchoema is de naam van een grote Thorageleerde en tanchoema is
ook van vertroosting) in (hun uiteenzetting van) het hoofdstuk Naso over het vers (Hij
citeert het vers:) Waar was bij de grondslagen de aarde, niet alleen dat de eerste mens
was gezet als golem (een figuur dat uit levenloze materie gemaakt werd) en dat is
gebonden aan zijn hoofd (oftewel: dat komt uit zijn hoofd, heeft betrekking op zijn hoofd.
Letterlijk: hangt aan zijn hoofd) enz. (Dat zijn woorden uit die Midrasj. We horen die verzen,
waar dan ook ze uitgehaald worden, Tenach, Midrasj... We horen dat en gaan verder. Hij leidt
het af van die verzen, maar voor ons is de uitleg belangrijk.)
70
‫ אז נפגמו רוב הנצוצות של נפשו ורוחו ונשמתו‬,‫ וכשחטא‬.‫וכדמיון זה נחלק הרוח שבו וכן הנשמה שבו‬
.‫ונתעבר בין הקליפות‬
En op dergelijke manier werd zijn roeach ingedeeld (op dezelfde manier) en ook zijn
nesjama.
(Let op wat hij nu vertelt) En toen hij (de eerste mens) gezondigd had, toen werden
beschadigd het merendeel van de vonken van zijn nefesj en zijn roeach en zijn nesjama
en hij werd verwekt tussen de kliepot (verwekt...hij kwam temidden van de kliepot).
(Het is de eerste lezing. Ik leg zeer weinig uit omdat ieder van jullie werk moet doen om te
groeien om steeds te volgen wat hij ons vertelt.)
‫ כי כמו שהשכינה גלתה בין‬,‫ בהקדמה על פסוק כצפור נודדת מקנה‬,‫וז"ס מ"ש בספר התקונים‬
.‫ ואזלין מנדדין אבתרהא מדור לדור‬,‫ כן הצדיקים יגלו עמה‬,‫הקליפות‬
En dat is de essentie van wat er gezegd/geschreven is in het boek Tiekoeniem (Zohar) in
de inleiding over het vers (in de Tenach) 'Zoals een trekvogel zich nestelt' (Wat zegt het
ons? Het kan ons niets zeggen. Voor ons is Tenach en allerlei andere bronnen van de Thora
alleen wat Ari, Zohar en HaSoelam ons daarover verklaart; hoe zij dat kabbalistisch verklaren
dat is eigenlijk voor ons de Thora. Niemand snapt een woord in de Thora. Onthoud dat goed.
Ik weet wat ik zeg. En ook ik niet, het is aan niemand gegeven, alleen aan die G'ddelijke
zielen zoals die vijf stadia van de Masjiach en van die kunnen wij wel leren wat daar allemaal
staat door wat zij ons uitleggen, de geheime betekenis. De rest is een kinderlijke bezigheid.
Wat zij doen...is dat Thora leren? Het is niet gek om de gewone vertaling van een vers voor je
geest te houden en te kijken hoe hij dat uitlegt) want net zoals de Sjechiena was verbannen
tussen de kliepot zo ook de rechtvaardigen zullen met haar verbannen worden en zij
gaan rondzweven haar achterna van generatie tot generatie.
Pag. 10 r.2 na punt)
.'‫ ראש בראש עין בעין וכו‬,‫ כך גלו במקום המכוון להם בתוך הקליפות‬,‫וכפי בחינת הנצוצות‬
En in overeenkomst met het aspect (de aard van) de vonken (waarop zij zondigen) zo
worden zij verbannen naar een overeenkomstige plaats voor hen binnen de kliepot (Zie
hoe geweldig. Ook hier zien we overeenkomst naar eigenschappen) hoofd in hoofd (hoofd
komt in hoofd van kliepot) oog in oog enz. (Zie je? Het is heel iets anders dan in de Thora
staat. Oog voor oog, tand voor tand... Waarmee de mens zondigt, hij valt daarmee in de
overeenkomstige plaats in de kliepot. Zondigt hij a.h.w. met de tand - de plaats in de partsoef
die tand heet - dan valt hij ook in overeenkomstige plaats, die tand is, in de kliepot... of oog
tegen oog).
71
,‫ זולתי חטא אדם אביהם‬,‫ חטאו חטא אחר‬,‫ והנה גם קין והבל בניו‬.‫וז"ס ענין גלות הנשמות הנזכר שם‬
:‫וגם הם נטבעו נצוצותיהם בעמקי הקליפות אח"כ‬
En dat is de essentie van de kwestie ballingschap van de zielen die daar genoemd werd.
En zie hier ook Kajin en Hewel zijn broeder, die hebben gezondigd een andere zonde
behalve de zonde van Adam hun vader, en ook hun vonken zijn ingeankerd in de
diepten van de kliepot vervolgens (Ik vertaal het in de volgorde van de zin).
‫ הכל כפי בחינת מחצב נשמות‬,‫ ובאים בגלגול בעוה"ז‬,‫ יוצאות קצת נצוצות ההם‬,‫ואמנם בכל דור ודור‬
.‫ ונתקנים בעוה"ז‬,‫ או מנצוצי העין וכיוצא‬,‫ או מנצוצי הראש‬,‫הדור ההוא‬
En echter in elke generatie een deel (beetje) van die vonken komen uit (uit de kliepot) en
komen in de incarnatie in deze wereld (om gecorrigeerd te worden) en alles is in
overeenkomst met de plaats waar de zielen van die desbetreffende generatie
uitgehouwen werden (dat is een plaats als een rots, geestelijk natuurlijk. Zij worden daar
uitgehouwen en komen daar uit / verschijnen.) of van de vonken van het hoofd of van de
vonken van het oog enz. en zij worden gecorrigeerd in deze wereld.
(Erg diep wat hij ons nu vertelt:)
‫ וחזר להשתקע עוד בתוך הקליפות‬,‫ לא נזהר מן החטא‬,‫ויש מי שאף גם שבא בגלגול להתקן‬
,‫ כוללות גלגול ועבור‬,‫ וזו היא בחינה בינונית‬,‫ הוא וכל הנצוצות הנמשכות ממנו ותלויות בו‬,‫כבראשונה‬
,‫ עם הנצוץ הפרטי המקולקל מעת שנולד‬,‫ באים בגלגול גמור‬,‫ אפילו אותם שנתקנו‬,‫כי כל נצוצי הנפש‬
:‫ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה‬
En er bestaat iemand, dat ondanks het feit dat hij kwam in een incarnatie om
gecorrigeerd te worden, was hij niet voorzichtig met de zonde (had dus gezondigd) en
was weer teruggezonken (weer verzonken) binnen de kliepot zoals eerst en alle vonken
die van hem aangetrokken werden en hangen aan/van hem dat is het middelste aspect
dat bevat gilgoel en ieboer (We hebben geleerd dat er twee manieren zijn: de ene is
incarnatie, dat bij de geboorte... de mens wordt geboren met bepaalde vonken die gecorrigeerd
moeten worden. Ieboer is terwijl de mens leeft. Dat is wat wij nu leren. Het is zo'n aspect
tussen die twee, tussen gilgoel en ieboer in)
want alle vonken van de nefesj zelfs die gecorrigeerd werden, komen in de volledige
incarnatie met een bijzondere vonk die beschadigd werd van de tijd toen hij geboren
werd en zij scheiden zich helemaal niet van hem tot de dag van zijn dood.
72
(Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Hij vertelde wat er gebeurt als een mens zondigt, wat er
met die vonken gebeurt.)
‫ רק‬,‫ לפי שאינה נוטלת חלק בעבירות של זה הגוף‬,‫ נקרא עבור‬,‫אמנם הגלגול של הנצוצות המתוקנות‬
.‫בזכיותיו בלבד‬
Echter de incarnatie van de uitgecorrigeerde vonken dat ieboer heet omdat die neemt
geen deel in de overtredingen van dat lichaam (waar die binnenkomt... bij een mens die in
dat lichaam leeft) alleen neemt deel in zijn verdienste. (Ieboer, die vonk van een tsaddiek
komt in het lichaam van iemand die leeft om hem te helpen. Wat hij ons vertelde, hij neemt
alleen deel in zijn verdienste).
(Hij bevestigt ons dat).
.‫ ולא מיום שנולד‬,‫ ובאות בסוד עיבור ממש בחיים‬,‫כדרך שנתבאר בנפשות הצדיקים שכבר מתו‬
‫ או שעבר עבירה מאותם שאין לו‬,‫ ע"י קיום המצות המתייחסות לו‬,‫ כי הניצוץ שלא נתקן כלל‬,‫ונמצא‬
.‫ הוא המתגלגל בגוף השני ונקרא על שמו‬,‫תחיה‬
Op dat manier zoals het uitgelegd is van de zielen (van het niveau nefesj) van de
rechtvaardigen die reeds dood waren, die komen daadwerkelijk als ieboer tijdens het
leven van een mens in hem en niet van de dag dat de mens geboren werd.
En het blijkt dus dat een vonk die helemaal niet gecorrigeerd werd door het vervullen
van voorschriften die betrekking heeft op die vonk, of dat die mens een zonde heeft
begaan van die zonden waar geen opleving uit de doden is/komt, die (vonk) wordt
geïncarneerd in een tweede (ander) lichaam en wordt genoemd naar zijn naam.
.‫ אע"פ שהוא ג"כ גלגול‬,'‫ באים בעבור הנז‬,‫ אלא שנפגמו בעבירה קלה‬,‫והנצוצות שנתקנו במצות‬
En de vonken die gecorrigeerd werden door de voorschriften (natuurlijk door het
vervullen van de voorschriften), maar dat zij beschadigd werden door een lichte
overtreding, die komen in de ieboer ondanks het feit dat hij eveneens incarnatie is.
‫ וגם זה‬,‫ זולתי ע"י עבור בחיים‬,‫ אינם באים כלל‬,‫אך הנצוצות שלא נפגמו בעבירה אחר שנתקנו במצות‬
:‫אינו אלא אם יזכה‬
(Het is geweldig wat hij hier toevoegt:)
Maar de vonken die niet beschadigd werden door een overtreding nadat zij door de
voorschriften gecorrigeerd werden, die komen helemaal niet terug anders dan door de
ieboer tijdens het leven en ook dat is alleen indien hij (de mens) waardig zal zijn.
73
(Stap voor stap. Het is leren, jezelf geestelijk verheffen. Verhef je en dan ga je meer bevatten,
ervaren, voelen wat je leert. En omgekeerd: door het leren zelf wordt je verheven.)
,‫ אלא באותו חלק הפרטי הפגום‬,‫ אין עיקר גלגולה‬,‫ כי כאשר הנפש מתגלגלת בעוה"ז‬,‫העולה מזה הוא‬
‫ אינם באות שם‬,‫ ושאר חלקי הנפש שכבר באו בגופות אחרים ונתקנו שם‬,‫המתייחס אל הגוף ההוא‬
.‫אלא בבחינת עבור‬
Hieruit volgt dat
haar incarnatie
betrekking heeft
andere lichamen
van ieboer.
wanneer de nefesj wordt geïncarneerd in deze wereld, de essentie van
is alleen maar in dat bijzondere deel dat beschadigd werd dat
op dat lichaam en de overige delen van de nefesj die al kwamen in
en werden daar gecorrigeerd, komen daar alleen maar in het aspect
‫ גם שאר חלקי הנפש המתעברת‬,‫ יעשה איזו מצוה בעוה"ז‬,‫ולכן כאשר החלק המתייחס אל הגוף ההוא‬
‫ ע"ד הנז"ל בסוד העבור של‬,‫ כי גם היא מסייעתו בעשותו המצוה הזאת‬,‫ תטול חלקה במצוה ההיא‬,‫בו‬
.‫איזה צדיק אחד‬
En daarom wanneer het deel dat betrekking heeft op dat lichaam zal één of andere
voorschrift doen (vervullen) in deze wereld, ook de overige delen van de nefesj worden
daardoor verwekt (dat betekent dat die ook aan andere delen zal helpen, dat werd verwekt,
wat gecorrigeerd werd door het vervullen van dat voorschrift, wat erbij kwam aan het goede.)
die zullen nemen dat deel van dit voorschrift (ook de overige delen van de nefesj zullen dat
deel van een voorschrift in zichzelf opnemen) want ook zij hielp hem bij het vervullen van
dit voorschrift (ook die andere delen van de nefesj hielpen dat bijzondere deel om dat
voorschrift te vervullen) zoals het bovenaan genoemd werd in essentie van ieboer van één
of andere tsaddiek/rechtvaardige.
(Kijk nou hoe geweldig. Als de mens iets goeds doet door één of ander voorschrift te
vervullen waardoor één bepaalde vonk daarbij wordt betrokken, dan profiteren ook de overige
daarvan, van het goede.)
,‫ יען כי היא מסייעתו להטיב‬,‫ כי אז אין לשאר הנפש חלק בענשו‬,‫משא"כ כשחוטא זה החלק הפרטיי‬
:‫ולא להרע‬
In tegenstelling tot wanneer dat bijzondere deel van de nefesj zondigt (de mens natuurlijk
zondigt met dat bijzondere deel, dat bepaalde deel. Bepaald, tegenovergesteld aan algemeen),
want dan de overige componenten van de nefesj nemen geen deel in zijn
straf/bestraffing, omdat die is gekomen om hem te helpen voor het goede en niet voor
het kwade.
74
‫‪Les 11‬‬
‫‪Pag. 10 r.33‬‬
‫ונמצא‪ ,‬כי בעת שנולד האדם בגלגול‪ ,‬כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם‪ ,‬אבל עיקר הגלגול‬
‫איננו‪ ,‬אלא לאותו החלק הפרטיי המתייחס אל הגוף ההוא‪ ,‬הבא ליתקן ממה שפגם בגוף הקודם‪ ,‬ובו‬
‫תלוי השכר והעונש‪ .‬אבל שארית חלקי הנפש‪ ,‬נוטלים חלק בשכר‪ ,‬ולא בעונש כנזכר‪ .‬והנה‪ ,‬כיון‬
‫שהנפש הזו בכללותה‪ ,‬סובלת עתה היסורין והעונשים‪ ,‬הבאים אל הגוף הזה בחייו‪ ,‬מלבד מה שסבלה‬
‫כבר בגופים הראשונים‪ ,‬של שאר נצוצותיה‪ ,‬וגם סובלת צער המיתה הזאת‪ ,‬וצער שלאחר המיתה‪,‬‬
‫עי"כ מתכפרים עונותיה הראשונים‪ .‬ואמנם המצות שעשתה בגלגולים הראשונים‪ ,‬וגם המצות שעשה‬
‫זה הנצוץ עתה‪ ,‬יש לה חלק בהם כנזכר‪ ,‬ועי"כ נשלמת תקוניה ושלימותה‪ .‬ואמנם אם היתה נוטלת חלק‬
‫גם בעבירות שעושה עתה זה הנצוץ‪ ,‬לא היה לעולם שום תקון אל הנפש‪ ,‬בכל הגלגולים שבעולם‪ ,‬כי‬
‫לעולם האדם חוטא‪ ,‬ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו בגלגולים אחרים‪ ,‬ואין קץ אליהם‪.‬‬
‫אבל כיון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הנצוץ הזה‪ ,‬אלא בזכיותיו‪ ,‬נמצא שהעבירות‬
‫נשלמים להתכפר‪ ,‬ואינם נתוספים‪ .‬והזכיות מתחדשים ונוספים בכל גלגול נצוץ ונצוץ‪ ,‬ועי"כ יש סיום‬
‫אל בחי' הגלגול‪ ,‬ואל תקוני הנפש‪ ,‬והבן זה היטב‪ .‬והנה עד"ז נשלמת הנפש בכל נצוצותיה‪ ,‬ע"י‬
‫הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הנצוצות‪ ,‬מראש הנפש ועד רגליה‪ ,‬וכדין יסתיימין רגלין‬
‫ליתיי משיחא‪ ,‬כנזכר בזוהר פרשת פקודי דף רנ"ח ובסוף פרשת ויקהל‪:‬‬
‫אמנם בבחי' היבום אינו כן‪ ,‬והטעם הוא‪ ,‬לפי שהמתגלגל לסבות אחרות‪ ,‬מחמת כל שאר העבירות‬
‫שבתורה‪ ,‬יש לו תקנה על ידי היסורין שסובל בעוה"ז‪ ,‬או בגיהנם‪ ,‬ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים‬
‫אל הגלגול‪ ,‬אלא בדרך עבור כנזכר‪ ,‬והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל‪ .‬אבל מי שבא בסוד היבום‪ ,‬הוא‬
‫לסבת שמת בלא בנים‪ ,‬והרי הוא כאלו לא הצליח כלל ועיקר‪ ,‬וכאלו לא היה בעולם‪ ,‬וגוף הראשון הוי‬
‫כלא היה‪ ,‬כנזכר בפרשת וישב ולכן צריך שהנפש ההיא שהיה בגוף הראשון בכל חלקיה‪ ,‬חוזרת‬
‫להתגלגל לגמרי עתה מחדש לצורך עצמה‪ ,‬וגוף השני זה הוא גופו העיקרי‪ ,‬וכשנתקן בו ויפטר מן‬
‫העה"ז‪ ,‬הנה בעת תחית המתים לא תשוב הנפש כי אם בו‪ ,‬אבל בגוף הא' אינו נכנס בו רק ההוא רוחא‬
‫דשבק באנתתיה‪ ,‬כנזכר בסבא דמשפטים‪ .‬והרי נתבאר חלוק שיש‪ ,‬בין מי שמת בלא בנים ובא בסוד‬
‫היבום‪ ,‬למי שמת לסבת שאר עבירות שבתורה שבא בגלגול כפי ההזדמן‪ ,‬ולא על ידי יבום‪ .‬והנה גם כל‬
‫הפרטים הנז'‪ ,‬נוהגים ברוח ונשמה‪ ,‬ע"ד מה שביארנו בענין נצוצי הנפש‪:‬‬
‫עוד יש חלוק אחר‪ ,‬בין היבום אל הגלגול‪ ,‬והוא‪ ,‬מה שנתבאר אצלינו בתחלת הדרוש הזה‪ ,‬כי הנה‬
‫המתגלגל בסוד יבום‪ ,‬כיון שגופו הראשון נחשב כלא היה כלל כנזכר‪ ,‬אשר לסבה זו תבא הנפש בגלגול‬
‫בכללות חלקיה כנזכר‪ ,‬ונמצא כי זהו בנין חדש ממש‪ ,‬ולכן יתגלגלו עמה גם הרוח והנשמה שלשתם‬
‫ביחד‪ ,‬אמנם לא בפעם אחת‪ ,‬רק כאשר יזכה ויעשה מצות הראויות אל הרוח‪ ,‬יכנס בו הרוח‪ .‬וכן בענין‬
‫הנשמה‪ .‬כדוגמת מה שביארנו למעלה בתחלת כל הדרוש‪ ,‬בענין תחילת ביאת האדם בעה"ז‪ ,‬בהיותו‬
‫חדש ממש‪ ,‬אשר עליו נזכר בסבא דמשפטים זכה יתיר‪ ,‬יהבין ליה רוחא וכו'‪ ,‬זכה יתיר‪ ,‬יהבין ליה‬
‫נשמתא וכו'‪ .‬משא"כ במגולגל‪ ,‬כמו שיתבאר‪ .‬ולכן גם הבא בסוד היבום‪ ,‬שהוה דומה לבנין חדש‪ ,‬יכול‬
‫להשיג שלשתם נר"ן יחד בפעם ההיא כפי מעשיו כנזכר‪:‬‬
‫‪75‬‬
..........................
Pag. 10 r.33
(Hij geeft ons hier een geweldig beeld...hij beschrijft het fenomeen hoe gilgoel enz. werkt.
Probeer hier absolute concentratie te maken.)
‫ אבל עיקר הגלגול‬,‫ כל הנפש בכללות חלקיה מתגלגלים שם‬,‫ כי בעת שנולד האדם בגלגול‬,‫ונמצא‬
‫ ובו‬,‫ הבא ליתקן ממה שפגם בגוף הקודם‬,‫ אלא לאותו החלק הפרטיי המתייחס אל הגוף ההוא‬,‫איננו‬
.‫תלוי השכר והעונש‬
En het blijkt dat in de tijd wanneer de mens geboren wordt in een incarnatie, zijn hele
nefesj in het geheel van haar delen wordt daar geïncarneerd, maar de essentie/kern van
de incarnatie is alleen maar dat bijzondere deeltje dat betrekking heeft op dat lichaam
welk gekomen was om gecorrigeerd te worden van wat er beschadigd werd in het
voorafgaande lichaam en daarmee hangt samen de beloning en de straf.
,‫ כיון שהנפש הזו בכללותה‬,‫ והנה‬.‫ ולא בעונש כנזכר‬,‫ נוטלים חלק בשכר‬,‫אבל שארית חלקי הנפש‬
,‫ מלבד מה שסבלה כבר בגופים הראשונים‬,‫ הבאים אל הגוף הזה בחייו‬,‫סובלת עתה היסורין והעונשים‬
‫ עי"כ מתכפרים עונותיה‬,‫ וצער שלאחר המיתה‬,‫ וגם סובלת צער המיתה הזאת‬,‫של שאר נצוצותיה‬
.‫הראשונים‬
(Hier geeft hij een kroonprincipe dat eigenlijk verantwoordelijk is voor het feit dat het
correctieproces eindig is, een einde heeft en niet eindeloos is. Let op:)
Echter de overige delen van de nefesj die nemen deel in de beloning en niet in de straf
zoals genoemd werd.
En ziehier, aangezien deze nefesj in haar geheel verdraagt nu het lijden (meervoud) en
straffen die komen aan dit lichaam tijdens het leven maar naast datgene wat zij geleden
had al in de eerste lichamen van haar overige vonken (in elke generatie komen weer
nieuwe vonken aan de beurt om gecorrigeerd te worden) en ook dat zij lijdt de pijn van
deze dood en de pijn die na de dood is, daardoor de eerste zonden worden
bedekt/verzoend (mitkapriem van het woord kappara...jom kipoer...).
‫ יש לה חלק בהם‬,‫ וגם המצות שעשה זה הנצוץ עתה‬,‫ואמנם המצות שעשתה בגלגולים הראשונים‬
.‫ ועי"כ נשלמת תקוניה ושלימותה‬,‫כנזכר‬
76
(Kijk goed hoe dat principe werkt. Geweldig hoe het functioneert. Het einde komt er wel aan.
Het is niet zo dat het steeds aan de gang blijft.)
En echter de voorschriften die zij deed/vervulde in de eerste incarnaties en ook de
voorschriften die deed deze vonk nu (in dit lichaam), heeft zij deel eraan zoals gezegd
werd en daardoor wordt aangevuld/volbracht haar correcties en haar voltooiing.
(Geweldig wat hij ons hier nu vertelt. Er is niemand anders dan Ari....niemand anders is het
gegeven, alleen aan Ari. Alleen Ari weet daarover te spreken, want Ari is de plaats van
jessod, die brengt de correcties van jessod en niet van de lichte keliem, maar van de meest
zware keliem. Let op:)
,‫ לא היה לעולם שום תקון אל הנפש‬,‫ואמנם אם היתה נוטלת חלק גם בעבירות שעושה עתה זה הנצוץ‬
‫ ומוסיף פשעים על חטאיו הראשונים שקדמו לו‬,‫ כי לעולם האדם חוטא‬,‫בכל הגלגולים שבעולם‬
.‫ ואין קץ אליהם‬,‫בגלגולים אחרים‬
En echter zou zij (de nefesj/ziel) hebben deelgenomen ook aan de overtredingen die nu
doet deze vonk dan zou absoluut geen correctie van de nefesj mogelijk zijn in alle
incarnaties in de wereld.
(Zie je dat? In elke generatie komt een zekere nietsoets om gecorrigeerd te worden van de
nefesj en die neemt alleen maar deel aan de verdienste die de mens in dat lichaam bij die
desbetreffende incarnatie volbrengt en niet in zijn zonden. Duidelijk? Anders zou een mens
blijven zondigen en wat zou er dan zijn? Hij corrigeert die vonk van de nefesj en blijft hij
zondigen. Hoe kan je dan ooit uitgecorrigeerd zijn? Kijk nu goed wat hij ons zegt. Hij geeft
ons de realiteit van de mens, hoe de mens is. Let op. Het is iets om regelmatig naar terug te
keren om dat beeld wat hij ons geeft steeds weer bij jezelf op te wekken, want iedereen meent
nu en dan dat hij iets goeds heeft, een goederik is of iets anders. Kijk nou wat Ari ons nu zegt.
Het slaat op elke en alle mensen die er zijn. Let op:)
want altijd de mens zondigt en hij voegt toe misdaden boven zijn eerste zonden die
voorafgingen in andere incarnaties en er is geen einde aan.
(Als jij wat hij gezegd heeft ter harte neemt en dat steeds voor ogen houdt, dat telkens
wanneer jij het gevoel hebt dat je iets goeds hebt, dat je niet zondigt, dan moet je dat lezen.
Elke dag zondigen wij en er is geen einde aan de zonde. Belangrijk, wat hij ons zegt, is die
speciale vonk van de nefesj die komt. Hij spreekt alleen over nefesj, maar natuurlijk dat
wanneer de hele nefesj is uitgecorrigeerd een bepaald vonkje van een roeach komt en als hij
zijn roeach helemaal heeft uitgecorrigeerd dan komt er een bepaald vonkje van nesjama totdat
hij helemaal uitgecorrigeerd is. Hier geeft hij een voorbeeld van een nefesj. Duidelijk? Het
gaat er om dat de mens wordt geboren met een bepaalde opdracht om een bepaalde vonk van
zijn nefesj - in dit geval nefesj - te corrigeren in dat bepaalde lichaam dat hij kreeg. Die vonk
neemt alleen maar deel aan de verdiensten. Wat de mens verdient, dat komt ten behoeve van
die vonk en niet wat de mens zondigt. Een mens zou zich anders nooit kunnen uitcorrigeren.
Het is een geweldig principe.)
77
‫ נמצא שהעבירות‬,‫ אלא בזכיותיו‬,‫אבל כיון ששאר חלקי הנפש אינם נוטלים חלק ברשעת הנצוץ הזה‬
.‫ ואינם נתוספים‬,‫נשלמים להתכפר‬
(Absoluut voortreffelijk. Niemand kent dat en niemand begrijpt dat. De kerk is verre van
begrijpen van iets, hoe dat in elkaar zit bij de mens. Kerk... ook de synagoge kent dat niet met
al hun tradities. Kijk nu goed wat hij ons verder zegt.)
Maar aangezien de overige delen van de nefesj nemen geen deel aan het boos doen
(overtredingen) van deze vonk , alleen maar aan zijn verdienste, blijkt dat de
overtredingen voltooien hun verzoeningen (correcties) en worden niet toegevoegd.
(Het is geweldig wat wij hier leren. Het betekent niet dat wij mogen zondigen wat wij willen
en alleen correcties doen aan die nietsoets waarmee wij geboren zijn en wat ons opgedragen is
van geboorte om te corrigeren. 'Ja, we kunnen zondigen in andere dingen, die worden toch
niet toegevoegd'...natuurlijk is het niet zo. Ik neem aan dat hij het ons zal gaan uitleggen,
anders lijkt het geen negatieve uitwerking te hebben op dat effect van incarnatie. Duidelijk?
Er bestaat een aspect om je zoveel mogelijk proberen bezig te houden met de leer van
bevrijding en met de correcties van wat aan ieder van ons is opgedragen bij de geboorte om te
corrigeren, dat je ook nog bij jezelf moet vinden.
En toch weten we nu... ik herhaal zoals hij zei: de mens zondigt altijd, zelfs als wij denken dat
we onopzettelijk iets doen dan zondigen wij regelmatig. Er is geen mens die niet zondigt.
Toch, het einde van de incarnaties is wel mogelijk, want het stukje, nietsoets, dat gecorrigeerd
wordt neemt geen deel aan de zonden die de mens doet in dat lichaam.)
,‫ ואל תקוני הנפש‬,‫ ועי"כ יש סיום אל בחי' הגלגול‬,‫והזכיות מתחדשים ונוספים בכל גלגול נצוץ ונצוץ‬
.‫והבן זה היטב‬
En terwijl de verdiensten worden vernieuwd en toegevoegd in elke incarnatie, vonk
achter vonk (één vonk na een andere vonk wordt gecorrigeerd, vonk na vonk) en daardoor
er is een einde aan het aspect incarnatie en aan de correctie van de nefesj en begrijp dat
goed.
,‫ ע"י הגלגולים עד שיושלמו להתגלגל ולהתקן כל הנצוצות‬,‫והנה עד"ז נשלמת הנפש בכל נצוצותיה‬
‫ כנזכר בזוהר פרשת פקודי דף רנ"ח‬,‫ וכדין יסתיימין רגלין ליתיי משיחא‬,‫מראש הנפש ועד רגליה‬
:‫ובסוף פרשת ויקהל‬
En ziehier op dergelijke manier wordt de nefesj voltooid in al haar vonken door de
incarnaties totdat zij zullen volbracht worden om te incarneren (hoeven niet meer te
incarneren) en om te corrigeren alle vonken van het hoofd van de nefesj tot haar voeten
(Hij gebruikt nu de woorden uit Zohar in het Aramees:) ' en dan zullen de voeten bereiken
78
het eindpunt bij de komst van de Masjiach', zoals genoemd werd in de Zohar in het
hoofdstuk
Pikoedee pagina 258 en aan het einde van het hoofdstuk Wajikahal.
(Kijk goed wat hij ons vertelt. We hebben ieboem geleerd, iemand die incarneert vanwege
ieboem, een mens - traditioneel slaat het op een man - die geen kinderen krijgt in deze wereld
tijdens zijn leven en dan gaat hij dood. We hebben geleerd dat in zo'n geval zijn correcties
enigszins anders zijn. Let op. Hoe gaat het dan op deze manier in zijn werk? Kijk goed,
openhartig, wat hij ons vertelt, zonder enig oordeel omdat je verheven wilt worden door de
kabbala. Kijk hoe het zit met iemand die geen kind maakt in zijn eerste lichaam, wanneer hij
hier op aarde is. Wat gebeurt er met hem? Let op:)
‫ מחמת כל שאר העבירות‬,‫ לפי שהמתגלגל לסבות אחרות‬,‫ והטעם הוא‬,‫אמנם בבחי' היבום אינו כן‬
‫ ולכן כל חלקי הנפש אינם צריכים‬,‫ או בגיהנם‬,‫ יש לו תקנה על ידי היסורין שסובל בעוה"ז‬,‫שבתורה‬
.‫ והנצוץ הפרטיי הוא המתגלגל‬,‫ אלא בדרך עבור כנזכר‬,‫אל הגלגול‬
Echter in het geval van ieboem is het niet zo en de reden daarvan is omdat degene die
incarneert (normaal) om andere redenen dan ieboem vanwege alle overige
overtredingen die in Thora zijn, hij heeft wel correctie door het leed dat hij lijdt in deze
wereld of in de hel en daarom alle delen van zijn nefesj hebben geen gilgoel nodig
(natuurlijk hebben ze wel gilgoel nodig, maar de zin is nog niet klaar) anders dan door
ieboer zoals boven gezegd werd en een bepaalde nitsoets die hij moet corrigeren die bij
hem incarneert.
(Erg fijn, het is het diepste van het diepste. Begrijp je iets niet, het komt stap voor stap. Het
verschijnsel van ieboem is een zeer speciaal iets. Kijk nou wat een speciale betekenis het
heeft dat de mens in deze wereld kinderen maakt. Het is niet zomaar de keuze van ' ik wil een
kind, ik wil geen kind, de wereld is slecht waarom zal ik kinderen hebben...' Hoe belangrijk
het is kan je zien aan wat hij ons nu vertelt. Het is geen kritiek of iets anders. Hij voert geen
kritiek op iemand, iedereen moet het zelf weten. Het kan ook zo zijn dat in een bepaalde
incarnatie iemand dat niet nodig vindt, niet wil of niet kan, dat het hem op welke manier dan
ook niet lukt om...)
‫ וכאלו לא‬,‫ והרי הוא כאלו לא הצליח כלל ועיקר‬,‫ הוא לסבת שמת בלא בנים‬,‫אבל מי שבא בסוד היבום‬
‫ כנזכר בפרשת וישב ולכן צריך שהנפש ההיא שהיה בגוף‬,‫ וגוף הראשון הוי כלא היה‬,‫היה בעולם‬
,‫ וגוף השני זה הוא גופו העיקרי‬,‫ חוזרת להתגלגל לגמרי עתה מחדש לצורך עצמה‬,‫הראשון בכל חלקיה‬
‫ אבל בגוף הא' אינו‬,‫ הנה בעת תחית המתים לא תשוב הנפש כי אם בו‬,‫וכשנתקן בו ויפטר מן העה"ז‬
.‫ כנזכר בסבא דמשפטים‬,‫נכנס בו רק ההוא רוחא דשבק באנתתיה‬
79
Maar iemand die komt (in een incarnatie) in essentie als ieboem (geboren wordt als
ieboem) dat is omdat die dood ging zonder zonen/kinderen (Wat zegt hij ons? Iemand
komt in de incarnatie als ieboem omdat die doodging daarvoor, zonder kinderen) en ziehier
hij is alsof hij helemaal niet geslaagd was in zijn leven en alsof hij helemaal niet in de
wereld was geweest en het eerste lichaam (wat hij had zonder kinderen te maken) was alsof
hij niet was, zoals genoemd werd in het hoofdstuk W'jasjew (alles heeft tiekoen. Waarom,
hoe het zo is, dat is niet aan ons gegeven. Alles moet tiekoen hebben.) daarom is het nodig
dat die nefesj (en nu: absolute concentratie) die er was in het eerste lichaam (dus het
lichaam dat geen kinderen heeft gemaakt) in al haar delen, dat die (nefesj) terugkeert om te
incarneren volledig (nu, opnieuw) ten behoeve van zichzelf en dat tweede lichaam dat is
het essentiële lichaam (want een mens die in het leven komt en zonder kinderen is, is - zoals
hij ons zegt - alsof hij niet geweest was. Nu, in een andere incarnatie komt in ieboem zijn
nefesj in een ander lichaam en dat tweede lichaam wordt dan zijn essentiële lichaam.) en
wanneer hij gecorrigeerd wordt daarin (in dat lichaam) en zal doodgaan van deze wereld
(overlijden) ziehier in de tijd van het opleven uit de doden zal zijn nefesj terugkeren naar
dat lichaam (dat tweede lichaam en niet dat eerste lichaam dat kinderloos was)
maar in het eerste lichaam komt alleen maar binnen de roeach/geest die hij (de
mens/man in het eerste lichaam) deed in zijn vrouw (hij had wel contact met zijn vrouw
maar had geen kinderen. Omdat hij gemeenschap had, kwam wel zijn roeach in zijn vrouw,
dat komt wel in het eerste lichaam) zoals genoemd werd in de Zohar van Saba
deMisjpatiem.
(Pak wat je kan pakken. We gaan verder. De kwestie van ieboem is zeer zeer zeer speciaal en
gecompliceerd.)
‫ למי שמת לסבת שאר עבירות‬,‫ בין מי שמת בלא בנים ובא בסוד היבום‬,‫והרי נתבאר חלוק שיש‬
.‫ ולא על ידי יבום‬,‫שבתורה שבא בגלגול כפי ההזדמן‬
En ziehier, het is nu uitgelegd het verschil dat er is tussen degene die doodgaat zonder
zonen/kinderen en komt in essentie van ieboem, en degene die doodgaat om reden van
de overige overtredingen die in Thora zijn, die komt in de incarnatie zoals het
gewoonlijk is en niet door de ieboem.
:‫ ע"ד מה שביארנו בענין נצוצי הנפש‬,‫ נוהגים ברוח ונשמה‬,'‫והנה גם כל הפרטים הנז‬
En ziehier, ook alle details zoals genoemd werd (alle bijzonderheden die hier genoemd
werden t.a.v. de nefesj. Nefesj, omdat we steeds over nefesj hebben gesproken) die zijn van
toepassing ook bij roeach en nesjama zoals we hebben uitgelegd in de kwestie van de
vonken van de nefesj. (Hij had het alleen over nefesj, maar op dezelfde manier is het wat
roeach en nesjama betreft.)
80
(Probeer alle concentratie te geven wat nodig is. Je weet wat ik bedoel. Door de geest van dit
boek wat we leren... de kracht waaruit het geschreven is.... De bedoeling is dat jij zelf zal
komen tot het ontdekken... aan jou moet ontdekt worden... je moet daarom vragen en intentie
ervoor hebben, dat aan jou ontdekt zal worden welke nitsoets je dient te corrigeren in deze
incarnatie. Als je dat kent dan heb je eigenlijk een gouden sleutel tot jouw verlossing in jouw
handen. Duidelijk? En ook de plaats...We gaan terug naar Adam en van hem steeds verder,
terug naar onze tijd, latere tijden, van één incarnatie naar een andere incarnatie...ook het
andere aspect is bijzonder belangrijk om te weten te komen: de plaats van jouw ziel in de
partsoef van Adam, de eerste mens. Waarvan ben je uitgehouwen? Van zijn schouder, zijn
vinger... Het doet er niet toe waar. Het leren van dit boek Sjaar haGilgoeliem moet jou
voldoende fijnheid geven, je moet het zelf ontvangen, jezelf laten beïnvloeden door wat je
leert, zodat je het te weten zal komen.)
‫ כי הנה‬,‫ מה שנתבאר אצלינו בתחלת הדרוש הזה‬,‫ והוא‬,‫ בין היבום אל הגלגול‬,‫עוד יש חלוק אחר‬
‫ אשר לסבה זו תבא הנפש בגלגול‬,‫ כיון שגופו הראשון נחשב כלא היה כלל כנזכר‬,‫המתגלגל בסוד יבום‬
‫ ולכן יתגלגלו עמה גם הרוח והנשמה שלשתם‬,‫ ונמצא כי זהו בנין חדש ממש‬,‫בכללות חלקיה כנזכר‬
.‫ יכנס בו הרוח‬,‫ רק כאשר יזכה ויעשה מצות הראויות אל הרוח‬,‫ אמנם לא בפעם אחת‬,‫ביחד‬
Er bestaat nog een ander verschil tussen ieboem en incarnatie en dat is wat uitgelegd
werd bij ons aan het begin van deze droesj/uiteenzetting, want ziehier wie incarneert als
ieboem aangezien zijn eerste lichaam wordt geacht alsof hij helemaal niet geweest was,
zoals genoemd werd, om deze reden zal de nefesj komen in de incarnatie in de
volledigheid van haar delen zoals genoemd werd en het blijkt dus dat dat is
daadwerkelijk een nieuwe opbouw en daarom zullen geincarneerd worden samen
daarmee ook de roeach en nesjama, al het drietal samen, maar niet in één keer, maar
alleen als hij het zal verdienen en voorschriften zal doen die geschikt zijn voor de roeach
dan zal bij hem roeach binnenkomen.
,‫ בענין תחילת ביאת האדם בעה"ז‬,‫כדוגמת מה שביארנו למעלה בתחלת כל הדרוש‬.‫וכן בענין הנשמה‬
‫ יהבין‬,‫ זכה יתיר‬,'‫ יהבין ליה רוחא וכו‬,‫ אשר עליו נזכר בסבא דמשפטים זכה יתיר‬,‫בהיותו חדש ממש‬
.‫ כמו שיתבאר‬,‫ משא"כ במגולגל‬.'‫ליה נשמתא וכו‬
En zo is het ook in de kwestie van de nesjama zoals het uitgelegd was bovenaan aan het
begin van de hele uiteenzetting/kwestie van het begin van het binnenkomen van de mens
in deze wereld, wanneer hij helemaal nieuw is, waarover genoemd werd in de Saba
d'Misjpatiem (hij citeert hier:) 'Als hij meer verdient, zal men hem roeach geven enz,
verdient hij meer zal men hem nesjama geven enz. In tegenstelling tot bij degene die
incarneert zoals het uitgelegd zal worden.
81
‫ולכן גם הבא בסוד היבום‪ ,‬שהוה דומה לבנין חדש‪ ,‬יכול להשיג שלשתם נר"ן יחד בפעם ההיא כפי‬
‫מעשיו כנזכר‪:‬‬
‫‪En daarom degene die komt in essentie van ieboem dat hij lijkt a.h.w. op een nieuw‬‬
‫‪gebouw, hij zal kunnen bereiken alle drie nara'n samen in die keer volgens (in‬‬
‫‪overeenstemming met) zijn daden zoals het genoemd werd.‬‬
‫‪Les 12‬‬
‫‪Pag. 11 r.40‬‬
‫וז"ס פסוק אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף‪ ,‬הנדרש בענין הבא בסוד היבום‪ ,‬בסבא‬
‫דמשפטים‪ .‬וביאורו הוא כאמור‪ ,‬כי כמו שיש כח ביד היבם‪ ,‬להחזיר חלק הנפש של אביו בעה"ז ע"י‬
‫היבום‪ ,‬כן יש כח ביבום ההוא‪ ,‬להחזיר ולאסוף אליו כל הנפש ההיא‪ ,‬גם את רוחו ונשמתו יחד‪ .‬אבל‬
‫ע"י מעשים טובים‪ ,‬כמש"ה אם ישים אליו לבו‪:‬‬
‫אמנם הגלגול שלא ע"י יבום‪ ,‬אין כח בהם להמשיך שלשתם‪ ,‬רק אחד לאחד בלבד כנז"ל‪ ,‬כי בתחלה‬
‫תתגלגל הנפש לבדה‪ ,‬עד אשר תתוקן לגמרי וימות‪ .‬אח"כ יתגלגל הרוח לבדו בגוף אחר עד שיתוקן‪,‬‬
‫ואמנם גם הנפש מתגלגלת עמו‪ ,‬אלא שהוא בסוד עבור בלבד‪ ,‬כיון שהיא מתוקנת‪ ,‬ואינה באה עמו אלא‬
‫לעזרו להיטיב אליו‪ ,‬ולא להרע‪ ,‬ולכן לוקחת חלק במעשה הרוח הטובים‪ ,‬ולא ברעים ממש‪ ,‬ע"ד מש"ל‬
‫בענין הנפש בעצמה‪ ,‬המתגלגלת כלה עם חלק אחד פרטיי שלה‪ ,‬ויושבת עמו בסוד עבור וכו'‪ .‬וגם בזה‬
‫יתבאר‪ ,‬איך יש סוף אל גלגולי הנפש‪ ,‬ויכולה להתתקן‪ ,‬כיון שאין לה חלק בעבירות הרוח כנזכר‪.‬‬
‫ואח"כ ימות‪ ,‬ואח"כ תתגלגל הנשמה לתקן עצמה‪ ,‬ואז הנפש והרוח באים בו עמו בסוד עבור לבד‬
‫כנזכר‪ ,‬עד שתזדכך‪ .‬ואז אין עוד צורך לאיש ההוא להתגלגל בעה"ז כלל לצורך עצמו‪ ,‬אמנם אפשר‬
‫שיבא בסוד עבור בעוה"ז‪ ,‬בעוד אדם אחר בחיים‪ ,‬לסייעו ולזכותו‪ ,‬וליטול חלק עמו‪ ,‬כנז"ל באורך‪:‬‬
‫ועתה נבאר מה שידענו למעלה בתחלת הדרוש לבאר‪ ,‬והוא‪ ,‬כי גם בסוד הגלגול‪ ,‬בדוחק גדול אפשר‪,‬‬
‫שיזכה החדשה קצת להשיג שלשתם ביחד‪ ,‬נר"ן בפעם אחד‪ ,‬בגוף אחד‪ ,‬ולא יצטרך לגלגולים רבים‪,‬‬
‫וישלים תקון שלשתם בגלגול אחד לבדו‪ .‬והענין הוא‪ ,‬כי הנה כאשר נתגלגל הנפש לבדה בתחלה‪ ,‬אם‬
‫נתקנה בתכלית הזכוך לגמרי‪ ,‬והנה אז אין הרוח יכול לבא עמה כנז"ל לפי שהיא שלימה‪ ,‬והוא חסר‬
‫התקון‪ ,‬אמנם יש לו תקנה אחת‪ ,‬כיון שנתקן הנפש לגמרי כנז"ל‪ ,‬והוא‪ ,‬כאשר האדם ישן בלילה‪ ,‬ואז‬
‫מפקיד נפשו בידו יתברך כנודע‪ ,‬אפשר שתשאר נפשו למעלה דבוקה בבאר העליון‪ ,‬בסוד מיין נוקבים‪,‬‬
‫כמבואר אצלינו בשער התפלה בשכיבת הלילה וע"ש‪ ,‬וכאשר יעור משנתו בבקר‪ ,‬יכנס בו הרוח לבדו‪,‬‬
‫והרי זה כאלו נתגלגל ממש פעם אחרת בגוף אחר‪ ,‬והולך ונתקן עד שיושלם לגמרי‪ ,‬ואז יכולה הנפש‬
‫לחזור בגוף כבראשונה‪ ,‬כיון ששניהם נתקנים‪ ,‬ויתלבש הרוח בנפש‪ ,‬ותהיה הנפש מרכבה אליו‪ .‬ואח"כ‬
‫אם יזדכך הרוח לגמרי‪ ,‬אפשר כי גם יצאו הנפש והרוח בלילה בעת השינה בסוד פקדון כנזכר‪ ,‬וישארו‬
‫שם למעלה‪ ,‬ואז בבקר בהקיצו משנתו‪ ,‬תכנס בו הנשמה‪ ,‬ותתקן בו‪ .‬ואחרי שנשלם תקונה יחזרו לבא‬
‫‪82‬‬
‫ ולא יצטרך עוד‬,‫ ויעשה זה מרכבה לזה כנודע‬,‫ ויתחברו שלשתם יחד בגוף הזה‬,‫הנפש והרוח המתוקנים‬
:‫לגלגולים אחרים‬
..........................
Pag. 11 r.40
‫ בסבא‬,‫ הנדרש בענין הבא בסוד היבום‬,‫וז"ס פסוק אם ישים אליו לבו רוחו ונשמתו אליו יאסוף‬
.‫דמשפטים‬
En dat is de essentie van het vers (hij citeert het:) 'Indien hij zijn hart erbij zet (d.w.z.
aandachtig blijft) zal aan hem zijn roeach en zijn nesjama toegevoegd worden, welke vers
werd uiteengezet in de kwestie van degene die komt als ieboem in (Zohar van:) Saba
d'Misjpatiem.
‫ כן יש‬,‫ להחזיר חלק הנפש של אביו בעה"ז ע"י היבום‬,‫ כי כמו שיש כח ביד היבם‬,‫וביאורו הוא כאמור‬
‫ אבל ע"י מעשים‬.‫ גם את רוחו ונשמתו יחד‬,‫ להחזיר ולאסוף אליו כל הנפש ההיא‬,‫כח ביבום ההוא‬
:‫ כמש"ה אם ישים אליו לבו‬,‫טובים‬
En de uitleg daarvan is zoals het gezegd is, want net zoals de kracht is in de hand van de
jabam (/degene die de functie vervult om een kind te maken voor een overleden broeder) om
een deel van de nefesj van zijn vader (Volgens mij moet er achaw/zijn broeder staan, maar
wie ben ik om dat te zeggen, maar de broeder moet een kind verwekken bij de weduwe van
zijn broeder die overleden is) terug te doen keren in deze wereld door de ieboem, zo is de
kracht van deze ieboem (het is geen gilgoel, maar een vorm van gilgoel die ieboem heet) om
terug te doen keren en toe te voegen aan hem die hele nefesj en ook zijn roeach en zijn
nesjama samen. (We hebben geleerd dat bij ieboem alle drie samen kunnen komen in een
incarnatie).
Maar door de goede daden zoals gezegd is (in dat vers) 'Indien hij zijn hart erbij legt'
(indien hij zijn best doet, aandachtig blijft enz.)
‫ כי בתחלה‬,‫ רק אחד לאחד בלבד כנז"ל‬,‫ אין כח בהם להמשיך שלשתם‬,‫אמנם הגלגול שלא ע"י יבום‬
.‫ עד אשר תתוקן לגמרי וימות‬,‫תתגלגל הנפש לבדה‬
Echter de gilgoel/incarnatie (de echte incarnatie, de mens krijgt een vonk bij zijn geboorte
die hij moet corrigeren, van nefesj, roeach of nesjama) die niet door de ieboem is, die heeft
geen kracht om het hele drietal (nara'n) aan te trekken, alleen één voor één zoals boven
gezegd werd, want eerst zal alleen de nefesj incarneren totdat hij (de mens) helemaal
gecorrigeerd zal worden en zal doodgaan.
83
‫ אלא שהוא בסוד עבור‬,‫ ואמנם גם הנפש מתגלגלת עמו‬,‫אח"כ יתגלגל הרוח לבדו בגוף אחר עד שיתוקן‬
‫ ולכן לוקחת חלק‬,‫ ולא להרע‬,‫ ואינה באה עמו אלא לעזרו להיטיב אליו‬,‫ כיון שהיא מתוקנת‬,‫בלבד‬
‫ המתגלגלת כלה עם חלק‬,‫ ע"ד מש"ל בענין הנפש בעצמה‬,‫ ולא ברעים ממש‬,‫במעשה הרוח הטובים‬
.'‫ ויושבת עמו בסוד עבור וכו‬,‫אחד פרטיי שלה‬
Vervolgens zal alleen de roeach geïncarneerd worden in een ander lichaam tot die
gecorrigeerd zal worden en echter ook de nefesj incarneert met hem (samen), maar die is
alleen in essentie van ieboer omdat die gecorrigeerd is en kwam met hem samen (in een
incarnatie) alleen om hem te helpen in het goede en niet in het kwade en daarom neemt
zij deel in de goede daden die de mens doet en helemaal niet in zijn kwade daden zoals
bovenaan uitgelegd werd in de kwestie van de nefesj op zichzelf die incarneert helemaal
met één bepaald deeltje en zit daarmee (bevindt zich met hem) in essentie van ieboer enz.
‫ כיון שאין לה חלק בעבירות הרוח‬,‫ ויכולה להתתקן‬,‫ איך יש סוף אל גלגולי הנפש‬,‫וגם בזה יתבאר‬
‫ ואז הנפש והרוח באים בו עמו בסוד עבור‬,‫ ואח"כ תתגלגל הנשמה לתקן עצמה‬,‫ ואח"כ ימות‬.‫כנזכר‬
.‫ עד שתזדכך‬,‫לבד כנזכר‬
En daarmee zal uitgelegd worden (duidelijk zijn) hoe er een einde is aan de incarnaties
van de nefesj en zij zal zich kunnen corrigeren (uitgecorrigeerd raken) omdat zij geen deel
neemt in de overtredingen van de roeach zoals genoemd werd.
En vervolgens zal men doodgaan en vervolgens zal de nesjama geïncarneerd worden om
zich te corrigeren en dan komen de nefesj en roeach daarmee samen alleen als ieboer
zoals boven gezegd werd totdat die zich zal uitdunnen.
‫ אמנם אפשר שיבא בסוד עבור‬,‫ואז אין עוד צורך לאיש ההוא להתגלגל בעה"ז כלל לצורך עצמו‬
:‫ כנז"ל באורך‬,‫ וליטול חלק עמו‬,‫ לסייעו ולזכותו‬,‫ בעוד אדם אחר בחיים‬,‫בעוה"ז‬
(Over wie gaat 'totdat hij zich zal uitdunnen'? Over de mens natuurlijk.)
En dan is het helemaal niet meer nodig voor deze mens om te incarneren in deze wereld
ten behoeve van zichzelf, maar het is mogelijk dat hij wel zal komen in deze wereld als
ieboer voor een ander mens die in leven is in deze wereld om hem te helpen en ten
behoeve van zijn verdiensten en om een deel samen met hem te nemen (in zijn
verdiensten) zoals bovenaan uitgebreid gezegd werd.
(Normaliter gesproken is het één voor één. In één generatie komt een mens met een nitsoets
nefesj en als die nefesj uitgecorrigeerd is dan komt in een andere generatie, een andere
incarnatie, ook de roeach; dus één en niet drie tegelijk, in iboem wel, maar in gilgoel niet.
Soms bestaat er wel een manier om dat voor elkaar te krijgen, ook in de gilgoel, om het in één
84
incarnatie klaar te spelen, om niet nefesj te corrigeren en dan dood te gaan en dan nog een
keer te komen enz. Hoor wat hij ons zegt:)
,‫ בדוחק גדול אפשר‬,‫ כי גם בסוד הגלגול‬,‫ והוא‬,‫ועתה נבאר מה שידענו למעלה בתחלת הדרוש לבאר‬
,‫ ולא יצטרך לגלגולים רבים‬,‫ בגוף אחד‬,‫ נר"ן בפעם אחד‬,‫שיזכה החדשה קצת להשיג שלשתם ביחד‬
.‫וישלים תקון שלשתם בגלגול אחד לבדו‬
En nu zullen wij uitleggen wat wij kwamen te weten bovenaan aan het begin van de
uiteenzetting/uitleg en dat is dat ook in de essentie van incarnatie door een grote druk is
het mogelijk dat de nieuwe nefesj zal waardig zijn een beetje, om te bereiken alle drie
samen nara'n (nefesj roeach nesjama) in één keer in één lichaam en de vele incarnaties
zullen niet nodig zijn en hij (de mens) zal dan afronden de correctie van alle drie alleen
maar in één incarnatie.
(En nu volledige aandacht:)
‫ והנה אז אין‬,‫ אם נתקנה בתכלית הזכוך לגמרי‬,‫ כי הנה כאשר נתגלגל הנפש לבדה בתחלה‬,‫והענין הוא‬
‫ כיון שנתקן‬,‫ אמנם יש לו תקנה אחת‬,‫ והוא חסר התקון‬,‫הרוח יכול לבא עמה כנז"ל לפי שהיא שלימה‬
‫ אפשר‬,‫ ואז מפקיד נפשו בידו יתברך כנודע‬,‫ כאשר האדם ישן בלילה‬,‫ והוא‬,‫הנפש לגמרי כנז"ל‬
‫ כמבואר אצלינו בשער התפלה בשכיבת‬,‫ בסוד מיין נוקבים‬,‫שתשאר נפשו למעלה דבוקה בבאר העליון‬
‫ והרי זה כאלו נתגלגל ממש פעם אחרת‬,‫ יכנס בו הרוח לבדו‬,‫ וכאשר יעור משנתו בבקר‬,‫הלילה וע"ש‬
‫ כיון ששניהם‬,‫ ואז יכולה הנפש לחזור בגוף כבראשונה‬,‫ והולך ונתקן עד שיושלם לגמרי‬,‫בגוף אחר‬
.‫ ותהיה הנפש מרכבה אליו‬,‫ ויתלבש הרוח בנפש‬,‫נתקנים‬
En het gaat erom wanneer alleen de nefesj incarneert, indien zij gecorrigeerd wordt
door een volledige uitdunning en ziehier dan de roeach kan er niet mee samen komen
zoals boven gezegd werd omdat zij volmaakt/volledig is, maar hij (roeach) aan hem
ontbreekt tiekoen/correctie echter hij (die roeach) heeft één correctie, aangezien de nefesj
is helemaal gecorrigeerd en dat is (de correctie, hoe dat in zijn werk gaat) wanneer een
mens in de nacht ('s nachts) slaapt dan (zoals wij weten) vertrouwt hij zijn nefesj toe in de
hand van de Gezegende zoals het bekend is (als piekadon/borg, mafkied van het woord
piekadon. Zoals we weten geeft de mens zijn nefesj als borg aan Hasjem, hij vertrouwt erop,
's morgens krijgt hij zijn nefesj terug, vernieuwd)
dan is het mogelijk dat zijn nefesj boven blijft aangehecht aan de hoge waterput als
vrouwelijke wateren (een soort ma'n) zoals bij ons is uitgelegd in de Poort van het gebed
in het liggend 's nachts, lees daar
en wanneer hij zal wakker worden van zijn slaap in de ochtend, zal in hem
binnenkomen alleen de roeach en dat is alsof (lijkt op) die daadwerkelijk geïncarneerd
heeft een andere keer in een ander lichaam (We hebben geleerd dat de Thorageleerden
85
trachten te zeggen dat slaap 1/60e van de dood is. Het heeft er wel mee te maken. Het kan dan
zo gebeuren dat het is als een nieuwe gilgoel.)
en gaat hij (die roeach) verder zich te corrigeren totdat hij helemaal uitgecorrigeerd zal
worden en dan zal de nefesj kunnen terugkeren in het lichaam zoals het eerst geweest
was (zoals vroeger) omdat beide zijn gecorrigeerd en de roeach zal zich inbedden in de
nefesj en de nefesj zal de wagen/drager zijn voor de roeach.
(Dat was alleen maar over de roeach ten opzichte van de nefesj. Zo is het ook ten opzichte van
de nesjama dat het zo verloopt.)
,‫ אפשר כי גם יצאו הנפש והרוח בלילה בעת השינה בסוד פקדון כנזכר‬,‫ואח"כ אם יזדכך הרוח לגמרי‬
.‫ ותתקן בו‬,‫ תכנס בו הנשמה‬,‫ ואז בבקר בהקיצו משנתו‬,‫וישארו שם למעלה‬
En vervolgens indien zijn roeach zal helemaal uitgedund worden dan is het mogelijk dat
ook de nefesj en de roeach in de nacht zullen uitkomen in de tijd van zijn slaap als borg
(voor Hasjem. Uitkomen, uit zijn lichaam naar de hoge waterput zoals hij ons zegt) zoals
genoemd werd en zij zullen daar blijven boven en dan in de ochtend wanneer hij wakker
wordt van zijn slaap zal in hem nesjama binnenkomen (binnen gebracht worden) en hij
zal die corrigeren.
‫ ויעשה זה‬,‫ ויתחברו שלשתם יחד בגוף הזה‬,‫ואחרי שנשלם תקונה יחזרו לבא הנפש והרוח המתוקנים‬
:‫ ולא יצטרך עוד לגלגולים אחרים‬,‫מרכבה לזה כנודע‬
En wanneer haar (nesjama) correctie zal volbracht worden dan zullen terugkeren (weer
komen) de gecorrigeerde nefesj en roeach en alle drie zullen zich verbinden samen in één
lichaam en de ene zal merkawa/drager worden voor de andere (Nefesj zal merkawa zijn
voor roeach. Roeach zal merkawa zijn voor de nesjama, zoals het bekend is) en hij zal niet
meer nodig hebben andere incarnaties.
Einde les 12
Les 13
Pag.12 r.36
,‫ כי הנה בחי' הנפש שלי‬,‫ פירוש‬.‫ נרמז בפסוק נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך‬,‫והנה ענין התקון הזה‬
,‫ אז אויתיך ונשתוקקתי מאד לדבקה בך‬,‫ בסוד ולדבקה בו‬,‫ עד שתוכל להתדבק עמך‬,‫כאשר נזדככה בתכלית הזכוך‬
86
‫ ומכח‬.‫ לעורר זווג עליון‬,‫ שעולות שם בסוד מיין נוקבים‬,‫ בעת פקדון הנפשות‬,‫ הוא בלילה‬,‫וענין תאוה וחשק הזה‬
‫ עת‬,‫ וכאשר הגיע השחר‬.‫ ואינה יורדת‬,‫ נשארת שם‬,‫ ויכולה להתדבק שם דבוק גמור‬,‫ כיון שהיא מזוככת‬,‫תאוה זו‬
'‫ אלא בבחי‬,‫ ולכן לא אשחרך בבחי' נפשי‬.‫ אלא רוחי ירד ונכנס בקרבי אז בשחר‬,‫ היא אינה יורדת‬,‫ירידת הנפשות‬
‫ כי נפשי‬,‫ לרמוז אל הנז"ל‬,‫ הוא באר‬,‫ ולכן ר"ת של תיבות 'בלילה 'אף 'רוחי‬.‫רוחי הנכנס אז בקרבי להתקן כנזכר‬
‫ נכון הוא לו שיאמר פסוק‬,‫ ואמנם האדם היודע בעצמו שהשלים בחי' נפשו‬.‫אויתיך לעלות אל בא"ר העליון כנזכר‬
,‫ וכן אל הנשמה‬,‫ ועי"כ ישיג אל סוד הרוח‬,‫ כשישכב על מטתו‬,‫ בכל הכונה הנז"ל‬,'‫ של נפשי אויתיך בלילה וגו‬,‫זה‬
‫ ואמנם מה שאנו אומרים פסוק בידך אפקיד רוחי‬.‫ והזהר בו‬,‫ והבן זה הסוד הנעלם‬,‫ולא יצטרך עוד לגלגולים אחרים‬
‫ אבל פסוק‬.‫ ויחזרו לירד בבקר‬,‫ כי אין כונתינו בו רק שיעלו נפשותינו בבחי' פקדון לבד‬,‫ איננו מועיל אל הנזכר‬,'‫וגו‬
‫ של‬,‫ ענין זה‬,‫ אמר שמואל‬- ‫ (הגהה‬.‫ ולהוריד הרוח או הנשמה כנז"ל‬,‫ הוא להשאיר הנפש למעלה‬,‫נפשי אויתיך‬
:)‫פסוק נפשי אויתיך נתבאר בש"ו שער הכונות ע"ש (לקמן הקדמה ו' אופן אחר‬
..........................
Pag.12 r.36
.‫ נרמז בפסוק נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך‬,‫והנה ענין התקון הזה‬
En ziehier, de kwestie van deze tiekoen (dat het mogelijk is om ’s nachts a.h.w. het in één
klap…Wat hij ons vertelde: de nefesj, roeach of nesjama, afhankelijk van het niveau van een
mens, vertrekt naar hogere waterput, zoals we geleerd hebben op r.25 van deze pagina, en
daardoor zal roeach aangetrokken worden of respectievelijk ook nesjama. Een mens hoeft dan
niet dood te gaan en in gilgoel te gaan, maar kan zijn werk klaren in één verschijning, in één
zielsomloop. Hij vertelt nu in concreto hoe dat in zijn werk gaat. Natuurlijk weten we niet
welk deel van onze ziel, nefesj, roeach, nesjama, zal opstijgen en waar naartoe en hoe dat zal
verlopen, maar er bestaat van onderen een bepaalde tiekoen, een concrete inbreng, opwekking
van de mens en een bepaalde vers die een mens kan zeggen om deze tiekoen te stimuleren.
Dat is wat we hier leren. Ik zou zeggen dat het de eerste keer is dat we een concrete
uitwerking, een concreet advies tegenkomen om iets te bewerkstelligen door het uitspreken
van een bepaalde zin, een bepaald vers uit het heilige schrift. Let op:)
‘En ziehier, de kwestie van deze tiekoen’ wordt gezinspeeld in de vers ‫נפשי אויתיך בלילה אף‬
.‫( רוחי בקרבי אשחרך‬Nafsji awiticha balajla af roechi b’kirbi esjcharecha) ‘Mijn nefesj
zal verlangen naar Jou ’s nachts en ook mijn roeach zal (in de ochtend) in mij naar Jou
verlangen’.
(En nu horen! Het is nu cruciaal om al jouw concentraties te geven in wat hij ons hier vertelt.
Hij geeft ons nu de kawanna van dat vers dat eigenlijk een mens zo geschikt mogelijk maakt
om deze tiekoen te mogen ondergaan, dat een mens a.h.w. zijn werk klaart in één klap, in één
nacht. Let op, in één nacht. Welke kawanna moet een mens hebben bij het uitspreken van dat
87
vers. We weten dat het uitspreken vanaf de lippen en naar buiten niets betekent. Wat staat
daar in dat vers? Hij legt het ons uit.)
‫ בסוד ולדבקה‬,‫ עד שתוכל להתדבק עמך‬,‫ כאשר נזדככה בתכלית הזכוך‬,‫ כי הנה בחי' הנפש שלי‬,‫פירוש‬
,‫ בעת פקדון הנפשות‬,‫ הוא בלילה‬,‫ וענין תאוה וחשק הזה‬,‫ אז אויתיך ונשתוקקתי מאד לדבקה בך‬,‫בו‬
.‫ לעורר זווג עליון‬,‫שעולות שם בסוד מיין נוקבים‬
Uitleg, want ziehier (Dit moet je ook tegen jezelf zeggen zoals in dat is gemeend) het aspect
van mijn nefesj wanneer die zich uitdunt door uiterste dunheid totdat die in staat zal
zijn om zich aan te hechten aan Jou, in essentie (zoals een andere vers zegt:) ‘En om zich
aan te hechten in Hem dan zal mijn nefesj verlangen en zeer hartstochtelijk verlangen
(in Hebreeuws is het een ander woord voor verlangen) om zich aan te hechten in Jou (niet
aan Jou, maar in Jou, in Hasjem) en de kwestie van vurig verlangen ( ‫ אויתיך‬owietiecha
komt van ‫תאוה‬tawa, is ook een woord van vurig verlangen) en hartstochtelijk verlangen is
’s nachts in de tijd van het borg geven van de nefesj (wanneer wij onze nefesj als borg
geven aan Hasjem om die ’s morgens weer terug te krijgen, vernieuwd) zodat die daar
naartoe opstijgen (zoals we hebben geleerd in r.25, naar ber ha-eljon/de hoge waterbron) in
essentie (als) vrouwelijke wateren (zie je dat het wordt geschreven als ‫מיין נוקבים‬majin
noekwiem? ‫ מיין‬is Aramees en ‫ נוקבים‬heeft hij in het Hebreeuws gezet. ‫ מיין נוקבין‬, beide in
het Aramees, maar hij heeft het anders gezet. ‫מיין נוקבים‬is afgekort ma’n) om de hoge
zievoeg op te wekken.
(Geweldig wat hij ons nu zegt. Let op. Wat het verschil is wat wij elke nacht doen, jouw
nefesj als pikadon/borg te geven om die ’s morgens weer te ontvangen. Met deze tiekoen is
het anders gesteld. Wat hij ons vertelt moet je als kawanna hebben:)
.‫ ואינה יורדת‬,‫ נשארת שם‬,‫ ויכולה להתדבק שם דבוק גמור‬,‫ כיון שהיא מזוככת‬,‫ומכח תאוה זו‬
En krachtens dit hartstochtelijk verlangen aangezien die (de nefesj) is uitgedund en in
staat is zich daar aan te hechten met een volledige aanhechting (let op:) zij blijft daar en
daalt niet af (dat is het verschil met de tiekoen waar hij ons nu over vertelt en de tiekoen die
wij normaal ’s avonds doen door pikadon ha-nefesj, borg geven aan Hasjem van onze nefesj).
(Dit is absoluut geweldig, wat hij ons nu vertelt. Daarvoor moet je oren hebben. Dat is wat
Jesjoea zegt: ‘wie oren heeft, die zal horen’. Want hier, dat is geestelijk, is eeuwig, is balsem
voor de ziel, geen kinderlijke religieuze vertroosting, maar het hoge licht dat samen met deze
woorden afdaalt en redding, bevrijding, geeft voor de ziel.)
88
.‫ אלא רוחי ירד ונכנס בקרבי אז בשחר‬,‫ היא אינה יורדת‬,‫ עת ירידת הנפשות‬,‫וכאשר הגיע השחר‬
En wanneer de ochtend komt, de tijd van het afdalen van de nefasjot, zij (de nefesj)
daalt niet af, maar mijn roeach (zoals in dat vers) daalt af en komt bij mij binnen (en dat
gebeurt:) dan in de ochtend.
Pag. 13 r.1)
.‫ אלא בבחי' רוחי הנכנס אז בקרבי להתקן כנזכר‬,‫ולכן לא אשחרך בבחי' נפשי‬
En daarom ’s ochtends zal ik niet in het aspect nefesj naar Jou verlangen, maar in het
aspect van mijn roeach die dan in mijn binnenste komt om gecorrigeerd te worden,
zoals genoemd werd.
(Goed kijken wat hij ons zegt, dat is Kabbala, dat is nergens te horen, nergens te leren, dat is
Kabbala, dat is wat helpt. Het is niet een nationaal iets. Elk volk, elke groepering heeft zijn
eigen opvattingen die geldig zijn voor die of voor die anderen. Russen hebben hun eigen
cultuur, religieus en traditioneel, dat is hun Russische realiteit. Amerikanen hebben hun eigen
realiteit met hun eigen tradities. Italianen…Allemaal hebben zij hun eigen zien van de
realiteit. Hun eigen aartsvaderen, van elk volk, hebben dat ontvangen en zij zijn historisch zo
gevormd. Let goed op wat ik probeer te zeggen: het is allemaal een nationale realiteit en niet
de realiteit van Hasjem zelf, globale eenduidige voor allen geldige realiteit, maar een
Hollandse realiteit, een Franse realiteit, ook Joodse realiteit, het is niet anders ook zij hebben
het tot cultuur gemaakt met al hun tradities. Over de hele wereld heb je dat, behalve in de
Kabbala.
In de Kabbala leren wij de realiteit van Hasjem en dat is heel iets anders dan het begrijpen van
de realiteit door één of ander volk, hun eigen visie. Dat is altijd beperkt en altijd aan tijd
gebonden. Wij leren hier de leer van bevrijding die voor elk mens geldig is. Wij leren de
realiteit van Hasjem zelf en alleen dat helpt. Andere realiteiten helpen alleen maar een mens
sociaal, om zich te handhaven in zijn maatschappij, om aangepast te zijn in zijn maatschappij,
om te slagen in zijn maatschappij, om zich prettig te voelen in zijn maatschappij, om
geïntegreerd te zijn in zijn maatschappij, maar het raakt zijn persoonlijkheid niet aan. Alleen
de Kabbala brengt een mens tot zijn persoonlijkheid gezien vanuit de eeuwige eenduidige
onveranderlijke realiteit van de Schepper. Daarom dat alleen dat een mens kan helpen. Dat is
wat wij hier leren. Vanuit het Heilige Schrift, dat vers dat men kan uitspreken met de juiste
kawanna.
We leren hier een aantal juiste kawannot en daardoor maak je jezelf zo mogelijk geschikt om
al die wonderen op te wekken. Jij doet die wonderen gebeuren. Je maakt jezelf ontvankelijk
voor deze transformaties van jouw ziel en daardoor bepaal jij jouw eigen lot. Je kan het klaren
in één generatie, in één incarnatie. Dat betekent niet dat jouw ziel niet meer terugkeert. Die
kan terugkeren, maar voor een heel ander doeleinde. Hij kan komen als ieboer, om een ander
te helpen enz. Dat is heel iets anders, je komt dan niet voor je eigen correcties terug in deze
wereld om te lijden en allerlei andere dingen, maar alleen voor goede, alleen maar voor
89
verdienste. Jij deelt mee met de verdiensten van de mens in wie jouw vonk komt om hem te
helpen. En alles wat hij goed doet, komt op jouw balans. Jij crediteert jezelf door zijn goede
daden en je deelt niet mee aan zijn kwade daden. Duidelijk? Ook niet aan zijn leed, in weerwil
van de kinderlijke adviezen aan de mens om met een ander zijn leed te delen. Hoe kan je
andermans leed delen met jezelf? Je kan alleen komedie spelen.
Kijk nu goed wat hij ons verder zegt.)
‫ כי נפשי אויתיך לעלות אל בא"ר‬,‫ לרמוז אל הנז"ל‬,‫ הוא באר‬,‫ולכן ר"ת של תיבות 'בלילה 'אף 'רוחי‬
.‫העליון כנזכר‬
En daarom de eerste letters van de woorden ‫’ ‘'בלילה אף רוחי‬s nachts ook mijn
roeach’ maken ‫ באר‬waterbron (We hebben geleerd waar de nefesj naartoe
opstijgt ’s nachts) om te zinspelen op datgene wat bovenaan gezegd werd ‘want
mijn nefesj hartstochtelijk verlangt om op te stijgen naar de hoge waterbron’,
zoals genoemd werd.
(Alles wat in deze les is…ik zal je aanraden om het meer dan één keer door te
nemen tot het einde van deze perek, het is een korte les qua tekst zodat je hem goed
kan doornemen, goed begrijpen, want dat zal je enorme krachten geven en
bevattingen die jou tot wonderen zullen doen opwekken. Wonderen zullen
gebeuren aan jou. Het is wel jóuw inspanning, jij moet het maken.
Hoor nu wat hij ons zegt. Op wie is het van toepassing deze tiekoen? Let op:)
‫ של נפשי אויתיך בלילה‬,‫ נכון הוא לו שיאמר פסוק זה‬,‫ואמנם האדם היודע בעצמו שהשלים בחי' נפשו‬
‫ ולא יצטרך עוד‬,‫ וכן אל הנשמה‬,‫ ועי"כ ישיג אל סוד הרוח‬,‫ כשישכב על מטתו‬,‫ בכל הכונה הנז"ל‬,'‫וגו‬
.‫ והזהר בו‬,‫ והבן זה הסוד הנעלם‬,‫לגלגולים אחרים‬
En echter de mens die weet bij zichzelf dat hij voltooid/volbracht/voleind heeft (de
correctie van) zijn aspect nefesj, is het correct (goed) voor hem dat hij dit vers zou zeggen
van ‘mijn nefesj zal hartstochtelijk verlangen naar Jou ’s nachts’…enz. (en dat moet je
zeggen) met alle kawanna zoals boven gezegd werd, wanneer hij zal gaan liggen op zijn
bed en daardoor zal hij bereiken essentie van roeach en zo ook van nesjama en hij zal
niet nodig hebben nog andere incarnaties en begrijp dat verborgen geheim en wees
voorzichtig daarmee.
(Hoor goed wat hij ons zegt:)
90
‫ואמנם מה שאנו אומרים פסוק בידך אפקיד רוחי וגו'‪ ,‬איננו מועיל אל הנזכר‪ ,‬כי אין כונתינו בו רק‬
‫שיעלו נפשותינו בבחי' פקדון לבד‪ ,‬ויחזרו לירד בבקר‪.‬‬
‫‪En echter wanneer wij zeggen (’s nachts wanneer wij naar bed gaan) het vers ‘In Jouw‬‬
‫‪hand zal ik mijn roeach als piekadon geven.… enz’, dat helpt niet bij deze tiekoen die‬‬
‫‪wij nu behandelen, want de bedoeling daarvan is dat onze nefasjot zullen opstijgen‬‬
‫‪alleen maar als borg en in de ochtend zullen zij terugkeren (dat is onze kawanna met dat‬‬
‫‪vers).‬‬
‫אבל פסוק נפשי אויתיך‪ ,‬הוא להשאיר הנפש למעלה‪ ,‬ולהוריד הרוח או הנשמה כנז"ל‪( .‬הגהה ‪ -‬אמר‬
‫שמואל‪ ,‬ענין זה‪ ,‬של פסוק נפשי אויתיך נתבאר בש"ו שער הכונות ע"ש (לקמן הקדמה ו' אופן אחר)‪:‬‬
‫‪ ‘Mijn nefesj zal hartstochtelijk naar Jou verlangen’ is‬נפשי אויתיך ‪Maar het vers‬‬
‫‪bedoeld om de nefesj boven achter te laten en te laten afdalen roeach of nesjama, zoals‬‬
‫‪boven genoemd werd.‬‬
‫‪Les 14‬‬
‫‪Pag. 13 r.15‬‬
‫הקדמה ד‬
‫בענין הגלגול‪ ,‬ויבאר בו ענין גלגול כפול מה ענינו‪ ,‬וז"ל‪ ,‬עוד יש שני חלוקים אחרים בענין הגלגול‬
‫לבדו‪ ,‬האחד הוא‪ ,‬כי מי שבפעם אחד החדשה שבא בעה"ז‪ ,‬זכה והשיג נר"ן‪ ,‬ואח"כ חטא ופגם אותם‪,‬‬
‫הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן‪ ,‬לא יוכל להשיג בגלגול ההוא נר"ן ביחד‪ ,‬אם לא ע"ד‬
‫התקנה שנתבארה לעיל‪( ,‬בדף הקודם) שיאמר בשכבו על מטתו‪ ,‬פסוק נפשי אויתיך בלילה וכו'‪ .‬והשני‬
‫הוא‪ ,‬כ מי שבפעם ראשונה החדשה‪ ,‬לא זכה אלא אל הנפש בלבד‪ ,‬וחטא ופגם אותה‪ ,‬הנה כשיתגלגל‪,‬‬
‫יוכל להשיג נר"ן בגלגול ההוא עצמו‪ ,‬כיון שמתחלה לא נפגמו הרוח והנשמה‪ ,‬יכולים עתה לבא עם‬
‫הנפש אחר שנתקנה‪ ,‬כאלו היה בפעם א' החדשה‪ ,‬שנאמר בה אז זכה יתיר וכו' כנז"ל‪ ,‬משא"כ כאשר‬
‫בתחילה באו כלם ונפגמו כלם‪ ,‬כי אז איך תהיה נפש המתוקנת מרכבה אל הרוח הנפגם‪ ,‬וכן בענין‬
‫הנשמה‪ .‬ואמנם כאשר לא פגם בראשונה רק את הנפש‪ ,‬יכולים לבא שלשתם אח"כ בגלגול כנזכר‪:‬‬
‫ונלע"ד‪ ,‬כי כל בחי' תקון‪ ,‬ר"ל קיום המצות התלויות באיברי הנפש‪ ,‬ובחי' פגם‪ ,‬היא עשיית עבירות של‬
‫מל"ת‪ .‬ונודע‪ ,‬כי השלמת כניסת הנפש בגוף‪ ,‬שהוא הנקרא תקון נפש‪ ,‬אינו אלא ע"י קיום המצות‪.‬‬
‫אמנם העבירות פוגמים הנפש‪ ,‬ואינם מחסרות נצוצותיה מליכנס‪ ,‬אבל יש ב' חלוקים אחרים בענין זה‪,‬‬
‫והוא‪ ,‬כי הנה אם בפעם א'‪ ,‬אשר לא השיג אלא נפש‪ ,‬אם לא זכה לתקן אותה כלה ומת‪ ,‬הנה כיון‬
‫שהגוף הזה הא' לא השלים לתקן את כל בחי' הנפש‪ ,‬לכן בעת תחית המתים‪ ,‬אין לו לגוף הא'‪ ,‬אלא‬
‫אותו החלק הפרטיי אשר תקן הוא בחיים‪ ,‬ולכן כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תקונה‪,‬‬
‫‪91‬‬
‫יכול להשיג נר"ן‪ ,‬ואז בחי' החלקים של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני‪ ,‬עם כל כללות הרוח עם‬
‫הנשמה‪ ,‬הם לזה הגוף הב' בזמן התחיה‪ ,‬באופן כי אין לגוף הא' שום חלק ברוח ובנשמה‪ ,‬אבל חולק עם‬
‫הב' במקצת הנפש‪ ,‬כפי החלקים אשר תקן ממנה‪ ,‬ושאר חלקיה הם לשני‪ .‬וזהו ע"ד הנז"ל בסבא‬
‫דמשפטים‪ ,‬בענין היבום‪ ,‬כי הגוף הא' דלא אצלח בפריה ורביה‪ ,‬אינו זוכה רק לנצוץ פרטיי של הנפש‬
‫ההיא‪ ,‬והוא אותו הנצוץ דשבק באנתתיה בביאה א'‪ ,‬ושארית חלקי הנפש עם הרוח והנשמה‪ ,‬הם לגוף‬
‫השני‪ .‬וז"ס מ"ש בזהר בפרשת חיי שרה דף קל"א ע"א‪ ,‬דהנהו גופין דלא אצלחו להוו כלא הוו‪ ,‬והדבר‬
‫הזה מתמיה‪ ,‬כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות כרמון‪ ,‬ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחיה‪ ,‬אבל‬
‫רמז אל האמור‪ ,‬כי הנה עיקר התענוג העתיד לבא‪ ,‬הוא לבחי' הרוח והנשמה‪ ,‬והגוף הא' שאין בו אפילו‬
‫נפש שלימה‪ ,‬רק נצוץ פרטיי‪ ,‬ההוא רוחא דשבק באנתתיה וכו'‪ ,‬נמצא כי אין לו תענוג‪ ,‬ובערך זה הוי‬
‫כלא הוי‪ .‬אבל אם זה הגוף הא'‪ ,‬זכה לתקן את כל הנפש‪ ,‬אלא שאח"כ חזר ופגם בה‪ ,‬הנה כאשר חוזרת‬
‫להתגלגל הנפש ההיא עם הרוח והנשמה בגוף הב' כנזכר‪ ,‬הם מתגלגלים בהתחברות נצוץ נפש אחרת‪,‬‬
‫כדי שתסייעם במצות‪ ,‬וזה נקרא גלגול כפול‪ ,‬וזכור ענין זה‪ .‬ואח"כ בעת התחיה‪ ,‬חוזרים הנר"ן בגוף‬
‫הא'‪ ,‬וזה הגוף הב' אינו זוכה אלא לנצוץ של נפש האחרת שבאו עמו‪ ,‬כי זה הנצוץ הוא העקרי בגוף‬
‫הזה הב'‪ ,‬כי נפש הראשונה כבר נתקנה בגוף הא' כלה‪ ,‬ונמצא שהוא יגע לאחרים‪ ,‬וכמו שנתבאר‬
‫אצלינו על מאמר רב ששת חדאי נפשי‪ ,‬לך קראי‪ ,‬לך תנאי וכו'‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪Pag. 13 r.15‬‬
‫הקדמה ד‬
‫‪Vierde inleiding‬‬
‫בענין הגלגול‪ ,‬ויבאר בו ענין גלגול כפול מה ענינו‪ ,‬וז"ל‪ ,‬עוד יש שני חלוקים אחרים בענין הגלגול‬
‫לבדו‪ ,‬האחד הוא‪ ,‬כי מי שבפעם אחד החדשה שבא בעה"ז‪ ,‬זכה והשיג נר"ן‪ ,‬ואח"כ חטא ופגם אותם‪,‬‬
‫הנה האיש הזה כאשר יחזור להתגלגל לתקן‪ ,‬לא יוכל להשיג בגלגול ההוא נר"ן ביחד‪ ,‬אם לא ע"ד‬
‫התקנה שנתבארה לעיל‪( ,‬בדף הקודם) שיאמר בשכבו על מטתו‪ ,‬פסוק נפשי אויתיך בלילה וכו'‪.‬‬
‫‪In de kwestie van gilgoel (deze woorden zijn het vervolg van de woorden 'vierde inleiding',‬‬
‫‪is wat hier besproken wordt.), en daarin zal uitgelegd worden de kwestie van dubbele‬‬
‫‪incarnatie, wat de essentie daarvan is en dat zijn zijn woorden (hij citeert de woorden van‬‬
‫‪zijn rav, van Ari) Er zijn nog twee andere verschillen alleen in de kwestie van‬‬
‫‪gilgoel/incarnatie, de eerste is dat wie voor de eerste nieuwe keer komt in deze wereld en‬‬
‫‪waardig gevonden wordt en bereikt nara'n (nefesj roeach nesjama) en vervolgens‬‬
‫‪zondigde en heeft schade toegebracht aan hen (aan die nara'n) ziehier deze mens wanneer‬‬
‫‪hij zal terugkeren in de incarnatie om correcties te doen, zal hij niet kunnen in die‬‬
‫‪92‬‬
incarnatie nara'n samen te bereiken anders dan door de correctie die uitgelegd werd
bovenaan (op de vorige pagina) (drukpagina en niet het grafische wat wij hebben) dat hij zal
zeggen (welke correctie is dat? We hebben dat geleerd op de vorige les) wanneer hij in zijn
bed ligt de pasoek 'Mijn nefesj zal hartstochtelijk verlangen 's nachts' enz.
‫ הנה‬,‫ וחטא ופגם אותה‬,‫ לא זכה אלא אל הנפש בלבד‬,‫ כ מי שבפעם ראשונה החדשה‬,‫והשני הוא‬
‫ יכולים עתה‬,‫ כיון שמתחלה לא נפגמו הרוח והנשמה‬,‫ יוכל להשיג נר"ן בגלגול ההוא עצמו‬,‫כשיתגלגל‬
‫ משא"כ‬,‫ שנאמר בה אז זכה יתיר וכו' כנז"ל‬,‫ כאלו היה בפעם א' החדשה‬,‫לבא עם הנפש אחר שנתקנה‬
‫ וכן‬,‫ כי אז איך תהיה נפש המתוקנת מרכבה אל הרוח הנפגם‬,‫כאשר בתחילה באו כלם ונפגמו כלם‬
.‫בענין הנשמה‬
En het tweede (verschil) is dat wie in de eerste nieuwe keer (in incarnatie komt) en
waardig is geworden (verdiende) alleen maar de nefesj en zondigde daarna en heeft
schade eraan toegebracht, ziehier wanneer hij zal incarneren zal hij in staat zijn om
nara'n te bereiken in die desbetreffende gilgoel zelf omdat eerst werden de roeach en de
nesjama niet beschadig en daarom kunnen zij nu komen met de andere nefesj die is
gecorrigeerd/ingesteld alsof het was de eerste nieuwe keer waarover gezegd werd dan (in
de Zohar) 'Als hij meer verdient etc. (verkrijgt hij roeach, en als hij meer verdient verkrijgt
hij nesjama) zoals boven is genoemd, in tegenstelling wanneer zij eerst komen samen en
zij allemaal worden beschadigd (dus niet alleen nefesj, maar allemaal) want hoe zal dan
de gecorrigeerde nefesj de wagen/drager zijn voor de roeach die beschadigd was en zo
ook is het in de kwestie van nesjama.
:‫ יכולים לבא שלשתם אח"כ בגלגול כנזכר‬,‫ואמנם כאשר לא פגם בראשונה רק את הנפש‬
En echter wanneer die de eerste keer schade had toegebracht alleen maar aan de nefesj,
dan kunnen zij alle drie (drietal) komen vervolgens in een andere gilgoel zoals (boven)
gezegd werd. (Waarom? We hebben dat boven geleerd.)
(Zoals ik al eerder heb gezegd, mag ik in dit studieonderwerp nauwelijks iets toevoegen,
alleen maar kleine toelichtingentjes, want hier is een kwestie van bevatting. Het komt
langzamerhand, met de studie, met de toewijding enz.)
‫ היא עשיית עבירות של‬,‫ ובחי' פגם‬,‫ ר"ל קיום המצות התלויות באיברי הנפש‬,‫ כי כל בחי' תקון‬,‫ונלע"ד‬
.‫מל"ת‬
En het schijnt aan de armoede van mijn (rabbi Chaim Vital) mening dat elk aspect van de
correctie (kijk goed wat dat wil zeggen) d.w.z. het aspect van het vervullen van
voorschriften die hangen af van de organen van de nefesj (aan de ene kant) en het aspect
93
van schade (wat is schade?) dat is het doen van overtredingen van voorschriften van nietdoen/verboden.
.‫ אינו אלא ע"י קיום המצות‬,‫ שהוא הנקרא תקון נפש‬,‫ כי השלמת כניסת הנפש בגוף‬,‫ונודע‬
En het is bekend dat het voltooien van het binnenbrengen van nefesj in het lichaam dat
dat heet tiekoen nefesj (let op de definities. Kabbala is definities en die moet je in je hart
leggen) is alleen maar door het vervullen van de voorschriften.
(Let op wat hij ons vertelt. Alles wat een mens doet in een bepaalde incarnatie is voor dat
lichaam wat hij heeft in die incarnatie. Duidelijk? En hij vertelt ons wat toekomt aan het
eerste lichaam en wat aan het tweede lichaam. Het eerste lichaam doet bijv. een deel van de
correctie van de nefesj en een andere volbrengt het enz. Kijk goed hoe dat werkt.)
,‫ אבל יש ב' חלוקים אחרים בענין זה‬,‫ ואינם מחסרות נצוצותיה מליכנס‬,‫אמנם העבירות פוגמים הנפש‬
‫ הנה כיון‬,‫ אם לא זכה לתקן אותה כלה ומת‬,‫ אשר לא השיג אלא נפש‬,'‫ כי הנה אם בפעם א‬,‫והוא‬
‫ אלא‬,'‫ אין לו לגוף הא‬,‫ לכן בעת תחית המתים‬,‫שהגוף הזה הא' לא השלים לתקן את כל בחי' הנפש‬
,‫ ולכן כשמתגלגלת הנפש הזאת בגוף אחר להשלים תקונה‬,‫אותו החלק הפרטיי אשר תקן הוא בחיים‬
‫ עם כל כללות הרוח עם‬,‫ ואז בחי' החלקים של הנפש שנתקנו בגוף הזה השני‬,‫יכול להשיג נר"ן‬
‫ אבל חולק עם‬,‫ באופן כי אין לגוף הא' שום חלק ברוח ובנשמה‬,‫ הם לזה הגוף הב' בזמן התחיה‬,‫הנשמה‬
.‫ ושאר חלקיה הם לשני‬,‫ כפי החלקים אשר תקן ממנה‬,‫הב' במקצת הנפש‬
Maar de overtredingen brengen schade aan de nefesj toe en aan haar vonken ontbreekt
het niet aan om binnen te komen (zij blijven binnenkomen) echter er zijn twee andere
verschillen in deze kwestie en dat is want ziehier indien in de eerste keer wanneer hij
bereikt alleen maar nefesj, indien hij niet verdienste had om haar (die nefesj) helemaal
uitgecorrigeerd te hebben en doodging, ziehier aangezien dit eerste lichaam heeft niet
volbracht de hele correctie van dat aspect nefesj, daarom in de tijd van het opleven uit
de doden aan dit eerste lichaam heeft alleen maar een bijzonder deel verkregen dat hij
gecorrigeerd had tijdens zijn leven en daarom wanneer deze nefesj incarneert in een
ander lichaam om haar correctie te voltooien (tot einde te brengen), kan hij nara'n
bereiken en dan het aspect van delen van de nefesj die in dat tweede lichaam
gecorrigeerd werden met het totaal van de roeach en de nesjama, die zijn voor dat
tweede lichaam (oftewel: komen toe aan dat tweede lichaam) in de tijd van het opleven uit
de doden op de manier dat dat eerste lichaam heeft helemaal geen deel aan de roeach en
de nesjama, maar die deelt met het tweede (lichaam) een beetje van nefesj (het eerste
lichaam had ook wel een beetje van de nefesj gecorrigeerd, dan deelt hij daarin mee met het
tweede lichaam) in overeenstemming met die delen die het ervan heeft gecorrigeerd en de
overige delen, die zijn voor het tweede (lichaam).
94
(Kijk nou hoe geweldig wat wij leren. Hoe concrete dingen leren we over de incarnatie, hoe
dat plaatsvindt en kwantitatief en kwalitatief.)
Pag. 14 r.1 na punt)
(Geweldig wat hij ons nu vertelt, stap voor stap.)
‫ אינו זוכה רק‬,‫ כי הגוף הא' דלא אצלח בפריה ורביה‬,‫ בענין היבום‬,‫וזהו ע"ד הנז"ל בסבא דמשפטים‬
‫ ושארית חלקי הנפש עם‬,'‫ והוא אותו הנצוץ דשבק באנתתיה בביאה א‬,‫לנצוץ פרטיי של הנפש ההיא‬
.‫ הם לגוף השני‬,‫הרוח והנשמה‬
En dat is op de manier zoals boven uitgelegd werd (en hij citeert dat) in (Zohar van) Saba
d'Misjpatiem in de kwestie van ieboem/levirate huwelijk (als je precies wilt weten wat
levirate huwelijk is, kan je dat op internet opzoeken. Ik had al gezegd wat het betekent, maar
als je meer wilt weten of het vergeet dan kan je dat opzoeken. Ieboem: wanneer er twee
broeders zijn en één is doodgegaan zonder kinderen in de wereld te brengen, dan moet de
andere broeder deze mitswa vervullen om een kind te maken in de naam van zijn overleden
broeder. Hetzelfde fenomeen is ook geldig wanneer een mens - let op, probeer te horen wat ik
zeg - in het eerste lichaam komt - we spreken van eerste om volgorde te houden - en laten we
zeggen dat hij wel contact heeft met zijn vrouw...We weten dat de eerste keer de roeach van
een man in een vrouw komt - gewoon horen dit, zonder na te denken - maar geen kinderen
verwekt bij haar en in een volgende generatie wel, komt zijn nefesj in een ander/tweede
lichaam en krijgt hij wel kinderen. Wat gaat er dan gebeuren? Dat gaat hij ons nu vertellen.)
want het eerste lichaam dat niet geslaagd was in het voorschrift van wees vruchtbaar en
vermenigvuldig je (m.a.w.: geen kinderen heeft verwekt) die wordt waardig alleen maar
een bepaald vonkje van die nefesj (en wat is dat?) dat is het vonkje dat hij
gooide/deponeerde bij zijn vrouw bij het eerste binnenkomen in haar (In onze primitieve
westerse cultuur...primitief wat zielkunde betreft. Seksuele omgang is net een wipje, is
vergelijkbaar met het gebruik maken van een wc. Men begrijpt niet wat men doet. Men doet
allerlei experimenten met dit aspect wat een cruciaal aspect is in het leven van een mens. Daar
zitten allerlei scheppende krachten, niet in de seksuele daad, maar van binnen, het is zievoeg
van mannelijk en vrouwelijk, allemaal geestelijke dingen waar hij... We moeten goed opletten
hoe wij dat aanpakken en niet denken dat het plat is en niets betekent.) en de overige delen
van de nefesj met de roeach en nesjama die zijn ten behoeve van het tweede (lichaam dat
het afmaakt in een volgende incarnatie of wanneer de incarnatie komt dat hij het afmaakt
oftewel kinderen maakt).
(Geweldig hoe hij ons dat uitlegt. Hoor wat hij ons nu zegt. Nergens hoor je dat. Alles wat zij
leren, Talmoed... het is als stro omdat zij kabbala niet leren en dat is de grootste ellende aller
tijden dat zij het nalaten om de ware kabbala te leren, Ets Chajiem te leren.)
95
‫ והדבר הזה‬,‫ דהנהו גופין דלא אצלחו להוו כלא הוו‬,‫וז"ס מ"ש בזהר בפרשת חיי שרה דף קל"א ע"א‬
‫ אבל רמז‬,‫ ולמה יתבטל לגמרי בזמן התחיה‬,‫ כי אין לך אדם מישראל שאינו מלא מצות כרמון‬,‫מתמיה‬
‫ והגוף הא' שאין בו אפילו נפש‬,‫ הוא לבחי' הרוח והנשמה‬,‫ כי הנה עיקר התענוג העתיד לבא‬,‫אל האמור‬
‫ ובערך זה הוי כלא‬,‫ נמצא כי אין לו תענוג‬,'‫ ההוא רוחא דשבק באנתתיה וכו‬,‫ רק נצוץ פרטיי‬,‫שלימה‬
.‫הוי‬
En dat is de essentie/geheim van wat gezegd is in de Zohar in het hoofdstuk Chajej
Sarah/Leven van Sarah lijst 131 voorkant (hij citeert:) want die lichamen die niet
geslaagd waren (die dit voorschrift van wees vruchtbaar en vermenigvuldig je, niet hebben
vervuld) zijn geweest alsof zij niet geweest waren (wat betekent dat? Let op:) en deze
kwestie verwondert, want er is geen mens van Israel die dit voorschrift van wees
vruchtbaar en vermenigvuldig je (karmon is een ander woord daarvoor) niet vervult en
waarom zal die helemaal tenietgaan in de tijd van opleven uit de doden, maar de hint
voor datgene wat gezegd werd is (Kijk goed wat daar zit, of je een kindje wel maakt of niet
maakt, wat is dat nou dat het effect heeft of de ziel zal opleven uit de doden, daaraan zal
deelnemen of...enz.) want ziehier de essentie/hoofdzaak van de genieting in de toekomst
die zal komen is het aspect roeach en nesjama en het eerste lichaam dat zelfs niet de hele
nefesj heeft alleen maar een vonkje daarvan (en niet het hele) oftewel de roeach/geest die
hij in zijn vrouw deponeerde (alleen een klein beetje heeft hij gecorrigeerd, maar niet
voldoende, hij heeft geen kinderen gemaakt. Hij zegt het niet zo expliciet/uitdrukkelijk, maar
het komt erop neer.) het blijkt dat hij geen genieting heeft (Duidelijk waarom niet?
Genieting... als nefesj gecorrigeerd is komt daarna roeach en nesjama, maar anders niet) en in
dit opzicht (zoals Zohar zegt) was hij alsof hij niet was.
(Natuurlijk dat als we hier spreken over kinderen maken of niet... De bedoeling is natuurlijk
jouw eigen mannelijk en vrouwelijk te corrigeren. Door de geestelijke correctie... Het is
natuurlijk niet plat. We hebben gezegd dat kabbala geen woord spreekt over de materie, of
een mens een kind verwekt of niet...wat doet het aan zijn nefesj, laat staan aan zijn roeach of
nesjama. Natuurlijk is er sprake van de innerlijke correctie die de mens doet, waar hij het over
heeft. En als de mens dan niet afdoende - zoals de Thorageleerden in de Talmoed hadden
gesproken over een man die alleen maar a.h.w. zijn roeach in zijn vrouw deponeert maar geen
kinderen verwekt...Wat betekent dat? Je moet het niet letterlijk nemen. Ze spreken van het
geestelijke. Nu ga ik weer een beetje toelichten, maar ik hoop dat je begrijpt dat het er niet om
gaat of een mens kinderen verwekt. Het is allemaal geestelijk. Wat zij vertellen...wat betekent
dat? Dat betekent dat als een mens correcties doet in zijn incarnatie op zo'n manier dat hij
bijv. alleen maar een vonkje van zijn hele nefesj corrigeert...dat is waar de Thorageleerden in
de Talmoed over spreken - Hoor goed wat ik probeer te zeggen, dan kom je klaar met dat
materiële beeld - dat beeld dat een man zijn roeach in zijn vrouw deponeert bij het eerste
binnenkomen...Het is niet genoeg, hij moet kinderen maken. Wat betekent dat? Hij moet de
hele nefesj gecorrigeerd hebben. Als een mens dan zijn hele nefesj corrigeert in zijn
incarnatie... Dat is bijzonder belangrijk wat we hier leren. Te proberen in jouw lichaam al
jouw nefesj te corrigeren. Niet denken: een beetje daarvan. Wat we ervan leren: we moeten
96
het karwei afmaken, in ieder geval nefesj gecorrigeerd hebben. Kijk nou wat hij ons verder
zegt. Zijn woorden heb ik een beetje toegelicht, want anders zullen we dat misschien in
materieel opzicht gaan begrijpen.)
‫ הנה כאשר חוזרת להתגלגל‬,‫ אלא שאח"כ חזר ופגם בה‬,‫ זכה לתקן את כל הנפש‬,'‫אבל אם זה הגוף הא‬
‫ כדי‬,‫ הם מתגלגלים בהתחברות נצוץ נפש אחרת‬,‫הנפש ההיא עם הרוח והנשמה בגוף הב' כנזכר‬
.‫ וזכור ענין זה‬,‫ וזה נקרא גלגול כפול‬,‫שתסייעם במצות‬
Maar indien dat eerste lichaam waardig is bevonden (verdienste had) om de hele nefesj
gecorrigeerd te hebben, maar dat daarna hij weer heeft beschadigd haar (door zonde),
ziehier wanneer deze nefesj weer terugkeert in een incarnatie met roeach en nesjama in
het tweede lichaam zoals boven gezegd werd, die incarneren door de verbondenheid van
een ander vonkje van de nefesj opdat die zal helpen in het vervullen van de
voorschriften en dat heet de dubbele incarnatie en onthoud deze kwestie.
‫ וזה הגוף הב' אינו זוכה אלא לנצוץ של נפש האחרת‬,'‫ חוזרים הנר"ן בגוף הא‬,‫ואח"כ בעת התחיה‬
‫ ונמצא‬,‫ כי נפש הראשונה כבר נתקנה בגוף הא' כלה‬,'‫ כי זה הנצוץ הוא העקרי בגוף הזה הב‬,‫שבאו עמו‬
:'‫ לך תנאי וכו‬,‫ לך קראי‬,‫ וכמו שנתבאר אצלינו על מאמר רב ששת חדאי נפשי‬,‫שהוא יגע לאחרים‬
(Hij spreekt over die nefesj die helemaal gecorrigeerd werd. En dan zegt hij ons:)
En vervolgens in de tijd van de opleving uit de doden dan de nara'n keren terug naar
het eerste lichaam en dat tweede lichaam (dat alleen maar een vonkje heeft gegeven) wordt
waardig alleen maar een vonkje van een andere nefesj welke (andere nefesj) kwam samen
met hem, want dat vonkje is de essentie/hoofdzaak (essentiële vonkje) in dat tweede
lichaam, want de eerste nefesj is al helemaal gecorrigeerd in het eerste lichaam (dit is een
heel ander geval dan wanneer het eerste lichaam niet de hele nefesj corrigeert) en het blijkt
dus dat het gezwoegd had voor de ander (het tweede lichaam a.h.w.) en zoals het bij ons
uitgelegd is over de uitspraak van rav Sjesjet (grote rav, ook in de Talmoed. Hij had
gezegd: "Verheug, mijn nefesj, voor Jou roep ik , voor Jou leer ik enz.
Les 15
pag. 14 r.20
‫ והנה נתבאר שכשחוזר‬,‫ ואח"כ פגם אותם‬,‫ כאשר האדם זכה לנפש ורוח ונשמה‬,‫והנה צריכים אנו לידע‬
‫ והנה צריך לידע מה יהיה משפט‬,‫ רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו‬,‫ אין שלשתם באים יחד‬,‫בגלגול‬
97
‫הנפש והרוח והנשמה האלו‪ ,‬דע‪ ,‬כי כאשר הנפש נתגלגלה בגוף אחר להתקן‪ ,‬ונתקנה‪ ,‬ואז אין הרוח‬
‫יכול ליכנס שם כנזכר‪ ,‬כי איך יתלבש רוח פגום בתוך נפש נתקנת‪ .‬ואם נאמר שיתלבש הרוח הנפגם‬
‫בנפש קודם שנתקנה‪ ,‬גם זה אי אפשר‪ ,‬כי אין הרוח נכנס‪ ,‬עד תשלום תקון הנפש‪ ,‬שהיא למטה‬
‫ממדרגתו‪ .‬ואמנם צריך שהרוח ההוא יבא בגלגול אחר לבדו‪ ,‬מורכב על נפש הגר תמורת נפשו‪ ,‬ושם‬
‫נתקן‪ .‬וכן עד"ז באה הנשמה בגוף אחד לבדה‪ ,‬מורכבת על נפש הגר‪ .‬וז"ס מ"ש בסבא דמשפטים דף‬
‫צ"ח ע"ב‪ ,‬דפגעי נשמתין בנפשי דגיורי וזכו בה וכו'‪ ,‬כי הרוח לבדו‪ ,‬או הנשמה לבדה‪ ,‬אינם יכולים‬
‫להתלבש בגוף אחד‪ ,‬אלא ע"י נפש‪ ,‬ולכן לוקחים תמורתה את נפש הגר‪ ,‬ועל ידה נתקנים‪:‬‬
‫ובזה יתבאר לך תימא גדולה‪ ,‬שיש אל מה שתמצא בדברינו‪ ,‬כי רוב בני אדם אינם זוכים רק לנפש‪,‬‬
‫ומועטים הם בדורותינו אלה האחרונים‪ ,‬שיזכו לרוח ונשמה‪ ,‬והרי נודע כי אין בן דוד בא עד שיכלו‬
‫רוחות ונשמות להתקן‪ ,‬אבל יובן עם הנזכר‪ ,‬כי גם הרוח או הנשמה נתגלגלו בגופות אחרים‪ ,‬בהיותם‬
‫מורכבים על נפש הגר ואז יתוקנו גם הם‪ .‬ואמנם הנפש העיקריית שלו כאשר זכה להתקן‪ ,‬תוכל לקבל‬
‫רוח אחר של איזה צדיק‪ ,‬שנדמה אליו במעשיו‪ ,‬ויהיה לו תמורת רוחו ממש‪ .‬וכן עד"ז יתקן‪ ,‬עד גדר‬
‫שיכול להשיג ג"כ נשמה של איזה צדיק‪ .‬וכשנפטר הנפש הזה מן העולם‪ ,‬אם עדיין הרוח העיקרי שלה‬
‫לא נגמר תקונו‪ ,‬אז ביני וביני הולכת נפש זו עם הרוח של הצדיק ההוא לעה"ב‪ ,‬ועל ידו תקבל השפע‬
‫הראוי לה‪ .‬וכאשר נגמר תקון הרוח שלו בגלגולו בגוף אחר כנז"ל‪ ,‬אז הנפש אומרת אלכה ואשובה אל‬
‫אישי הראשון‪ ,‬ומתחברת עם הרוח שלה‪ ,‬וכן הענין בנשמה כאשר נתקנה‪ ,‬חוזרים הנפש והרומ לחזור‬
‫עמה יחד בכל הנז"ל‪:‬‬
‫ונבאר עתה ההפרש שיש בענין הגלגול‪ ,‬לצדיק ולרשע‪ .‬ובזה יובן חלוק הנמצא בפסוקים ובדברי רז"ל‪,‬‬
‫כי פעמים ראינו שאין הגלגול נוהג אלא עד שלשה גלגולים‪ ,‬בסוד פעמים שלש עם גבר‪ .‬ובסוד על‬
‫שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו‪ .‬ובסוד פוקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רבעים‪.‬‬
‫ומצאנו בספר התקונים תקון ס"ט‪ ,‬דצדיק אתגלגל עד אלף דרין‪ ,‬וכיוצא בזה‪ .‬ואמנם הפסוק עצמו תירץ‬
‫זה‪ ,‬כי ענין ארבע דורות הוא לרשע‪ ,‬כמש"ה פוקד עון אבות וגו'‪ ,‬לשנאי‪ .‬אבל למי עושה חסד לאלפים‬
‫לגלגולם‪ ,‬לאוהביו ולשומרי מצותי‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪pag. 14 r.20‬‬
‫והנה צריכים אנו לידע‪ ,‬כאשר האדם זכה לנפש ורוח ונשמה‪ ,‬ואח"כ פגם אותם‪ ,‬והנה נתבאר שכשחוזר‬
‫בגלגול‪ ,‬אין שלשתם באים יחד‪ ,‬רק כל אחד מהם בגלגול בפני עצמו‪ ,‬והנה צריך לידע מה יהיה משפט‬
‫הנפש והרוח והנשמה האלו‪ ,‬דע‪ ,‬כי כאשר הנפש נתגלגלה בגוף אחר להתקן‪ ,‬ונתקנה‪ ,‬ואז אין הרוח‬
‫יכול ליכנס שם כנזכר‪ ,‬כי איך יתלבש רוח פגום בתוך נפש נתקנת‪.‬‬
‫‪En ziehier wij dienen te weten dat wanneer een mens wordt nefesj en roeach en nesjama‬‬
‫‪waardig (waardig worden, verdienen) en vervolgens heeft hij schade aan hen toegebracht‬‬
‫‪en ziehier het is uitgelegd dat wanneer hij terugkeert in een gilgoel/incarnatie het drietal‬‬
‫‪komt niet samen, maar elk van hen in een incarnatie op zichzelf (aparte incarnaties) en‬‬
‫‪98‬‬
ziehier het is nodig om te weten wat de wetsbepaling zal zijn van deze nefesj roeach en
nesjama, weet dat wanneer de nefesj werd geïncarneerd in een ander lichaam om
gecorrigeerd te worden en werd gecorrigeerd en dan de roeach kan daar niet
binnenkomen, zoals boven gezegd werd, want hoe zou de beschadigde roeach zich
inbedden binnen de gecorrigeerde nefesj (dat kan niet).
‫ עד תשלום‬,‫ כי אין הרוח נכנס‬,‫ גם זה אי אפשר‬,‫ואם נאמר שיתלבש הרוח הנפגם בנפש קודם שנתקנה‬
.‫ שהיא למטה ממדרגתו‬,‫תקון הנפש‬
En zouden wij zeggen dat de beschadigde roeach zich zou inbedden in de nefesj
voorafgaande aan haar tiekoen/correctie, ook dat is onmogelijk, want de roeach komt
niet binnen tot de volbrenging van de correctie van de nefesj, welke (nefesj) is onder zijn
traptrede.
.‫ ושם נתקן‬,‫ מורכב על נפש הגר תמורת נפשו‬,‫ואמנם צריך שהרוח ההוא יבא בגלגול אחר לבדו‬
En echter het is nodig dat die roeach zal komen in een andere incarnatie alleen, gezeteld
op de nefesj van de ger/proseliet als vervanging van zijn nefesj en daar wordt die
gecorrigeerd.
(Het is nog steeds een zeer diep concept, de nefesj van de ger die aan de mens dient als zijn
eigen nefesj die nog niet gecorrigeerd is. Stap voor stap...gewoon aannemen. Komt het, komt
het niet, wanneer komt het bevatten ervan... Alles komt op zijn tijd en op zijn plaats.)
.‫ מורכבת על נפש הגר‬,‫וכן עד"ז באה הנשמה בגוף אחד לבדה‬
En zo (op dergelijke manier) komt de nesjama in één lichaam, alleen, gezeteld op de nefesj
van de ger/proseliet.
‫ או הנשמה‬,‫ כי הרוח לבדו‬,'‫ דפגעי נשמתין בנפשי דגיורי וזכו בה וכו‬,‫וז"ס מ"ש בסבא דמשפטים דף צ"ח ע"ב‬
:‫ ועל ידה נתקנים‬,‫ ולכן לוקחים תמורתה את נפש הגר‬,‫ אלא ע"י נפש‬,‫ אינם יכולים להתלבש בגוף אחד‬,‫לבדה‬
En dat is de essentie van wat gezegd (of geschreven) is in Saba d'Misjpatiem (Zohar van
Saba d'Misjpatiem. Ik heb al meerdere malen herhaald, dat een flink stuk van de Zohar,
ongeveer 100 of 150 pagina's, zeer pittig, moeilijk doordringbaar onderwerp. Het draait daar
eigenlijk al om de incarnatie. Ari heeft het daar uit Saba d'Misjpatiem geput, die alle wetten
die in de Thora staan intepreteert als het onderwerp dat in de Thora slaat op de
gilgoeliem/incarnaties.) lijst 98, 2e zijde (ommezijde) de zielen die komen in de nefasjot
(meervoud van nefesj) van de proselieten en worden die waardig enz. (dat zijn de woorden
uit Zohar Saba d'Misjpatiem), want alleen roeach of alleen nesjama kunnen zich niet
inbedden in één lichaam anders dan door de nefesj en daarom nemen zij i.p.v. hun
99
nefesj (als vervanging omdat hun nefesj nog niet gecorrigeerd is) de nefesj van de ger en
daardoor worden zij gecorrigeerd.
(Ik ga het niet uitleggen. We gaan verder. Het is een kwestie van werken. Stap voor stap. Het
kan jaren duren...Het is niet belangrijk. Belangrijk is dat wij ontvangen wat wij leren.)
(Wat hij ons nu vertelt, elk woord daarvan is belangrijk, elk woord telt. Let op. Hij zegt ook
iets wat voor ons noodzakelijk is om te begrijpen, conceptueel wanneer de tijd komt dat de
Masjiach in het algemene aspect zal komen.):
,‫ כי רוב בני אדם אינם זוכים רק לנפש‬,‫ שיש אל מה שתמצא בדברינו‬,‫ובזה יתבאר לך תימא גדולה‬
‫ והרי נודע כי אין בן דוד בא עד שיכלו‬,‫ שיזכו לרוח ונשמה‬,‫ומועטים הם בדורותינו אלה האחרונים‬
‫ בהיותם‬,‫ כי גם הרוח או הנשמה נתגלגלו בגופות אחרים‬,‫ אבל יובן עם הנזכר‬,‫רוחות ונשמות להתקן‬
.‫מורכבים על נפש הגר ואז יתוקנו גם הם‬
En daarmee zal jou uitgelegd worden een grote vraag die is bij datgene wat jij zal
vinden in onze woorden ' dat de overgrote meerderheid van de mensen worden alleen
maar nefesj waardig (verdienen alleen maar nefesj) en weinigen zijn dat in onze generaties
degenen die roeach en nesjama waardig zullen zijn' en het is bekend dat de zoon van
David (oftewel de Masjiach) komt pas wanneer de roechot en nesjamot (meervoud van
roeach en nesjama) zullen gecorrigeerd kunnen worden. (in het Hebreeuws staat er:
wanneer de roechot en nesjamot zullen in staat zijn om zichzelf uitgecorrigeerd te zijn. Kijk
goed wat hij ons zegt: nefesj is niet genoeg, roeach is niet genoeg, maar wanneer alle roechot
en nesjamot uitgecorrigeerd zullen zijn...), maar het zal begrijpelijk worden datgene dat
genoemd werd dat ook de roeach of de nesjama zullen incarneren in andere lichamen
waarbij zij gezeteld zijn op de nefesj van de ger/proseliet en dan ook zij zullen
gecorrigeerd worden.
‫ שנדמה אליו‬,‫ תוכל לקבל רוח אחר של איזה צדיק‬,‫ואמנם הנפש העיקריית שלו כאשר זכה להתקן‬
.‫ ויהיה לו תמורת רוחו ממש‬,‫במעשיו‬
En echter zijn basisnefesj (de mens zijn eigen nefesj) wanneer hij waardig zal zijn om die
uit te corrigeren, dan zal die kunnen ontvangen een andere roeach van één of andere
tsaddiek/rechtvaardige die lijkt op hem in zijn daden (een zekere gelijkenis moet er zijn)
en die zal zijn daadwerkelijke vervanging van zijn roeach.
.‫ עד גדר שיכול להשיג ג"כ נשמה של איזה צדיק‬,‫וכן עד"ז יתקן‬
En zo (op dergelijke manier) zal het mogelijk zijn (jitaken betekent niet alleen tiekoen, maar
ook 'zal het mogelijk zijn' of in dit geval ' zal hij zich zodanig gecorrigeerd hebben') tot het
100
uiterste zodat hij in staat zal zijn om eveneens ook de nesjama van één of andere
tsaddiek te bereiken (l'hasieg: bereiken/bevatten).
‫ אז ביני וביני הולכת נפש‬,‫ אם עדיין הרוח העיקרי שלה לא נגמר תקונו‬,‫וכשנפטר הנפש הזה מן העולם‬
.‫ ועל ידו תקבל השפע הראוי לה‬,‫זו עם הרוח של הצדיק ההוא לעה"ב‬
En wanneer deze nefesj zal uitgaan van deze wereld (wanneer de mens zal doodgaan,
overlijden), indien haar oorspronkelijke roeach nog niet volbracht heeft zijn correctie tot
het einde, dan (hoe dan ook) gaat deze nefesj met de roeach van de tsaddiek naar de
toekomstige wereld en daardoor zal zij de overvloed ontvangen die geschikt is voor haar.
Pag. 15 r.1)
,‫ אז הנפש אומרת אלכה ואשובה אל אישי הראשון‬,‫וכאשר נגמר תקון הרוח שלו בגלגולו בגוף אחר כנז"ל‬
:‫ חוזרים הנפש והרומ לחזור עמה יחד בכל הנז"ל‬,‫ וכן הענין בנשמה כאשר נתקנה‬,‫ומתחברת עם הרוח שלה‬
En wanneer de correctie van zijn roeach volbracht wordt in zijn incarnatie in een ander
lichaam zoals boven gezegd werd, dan de nefesj zegt 'ik zal gaan en ik zal terugkeren
naar de eerste mens' (wiens correctie het betreft) en verbindt zich met haar roeach, en zo
gaat het ook met de nesjama wanneer zij zich uitgecorrigeerd heeft, de nefesj en roeach
keren samen in alles terug zoals boven gezegd werd.
(Hij geeft nu een heel ander onderwerp. Het verschil van een incarnatie bij een rechtvaardige
en een incarnatie bij een boosdoener. Let op:)
.‫ לצדיק ולרשע‬,‫ונבאר עתה ההפרש שיש בענין הגלגול‬
En nu zullen wij uitleggen het verschil dat er is in de kwestie van incarnatie tussen de
tsaddiek/rechtvaardige en de boosdoener.
(Hij brengt nu een reeks van verzen uit het Heilige Schrift, die op dit onderwerp betrekking
hebben.)
‫ כי פעמים ראינו שאין הגלגול נוהג אלא עד שלשה‬,‫ובזה יובן חלוק הנמצא בפסוקים ובדברי רז"ל‬
.‫ בסוד פעמים שלש עם גבר‬,‫גלגולים‬
En daarmee zal begrepen worden het verschil dat zich bevindt in de verzen van het
heilige schrift en in de woorden van de Thorageleerden, want soms zien wij dat de
incarnatie die plaatsvindt alleen maar tot drie gilgoeliem/incarnaties (in een rij), in
101
essentie zoals gezegd wordt in het Heilige Schrift 'twee of drie met de man'. (Wat het
allemaal is...In de verzen zelf kunnen we niets begrijpen anders dan door Ari en Zohar).
.‫ובסוד על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו‬
En in essentie (van een andere vers, Hasjem had gezegd:) 'op drie overtredingen van israel
en op vier zal Ik niet terugkijken/terugkeren' (m.a.w.: Hasjem zegt dat Hij niet zal
terugkeren met een straf, het zal ontzien).
.‫ובסוד פוקד עון אבות על בנים על שלישים ועל רבעים‬
(En een ander vers:) En in essentie van 'en hij brengt over de zonden van de vaderen op
zonen op drie en vier generaties' (m.a.w.: tot drie en vier generaties).
.‫ וכיוצא בזה‬,‫ דצדיק אתגלגל עד אלף דרין‬,‫ומצאנו בספר התקונים תקון ס"ט‬
En wij vinden in sefer hatiekoeniem (Zohar, boek van correcties) 69e tiekoen (in totaal zijn
er 70 in het boek, zoals we weten) (Aramees:) 'de tsaddiek/rechtvaardige wordt
geïncarneerd tot duizend generaties' (tot duizend generaties kan die geincarneerd worden)
enz.
.‫ לשנאי‬,'‫ כמש"ה פוקד עון אבות וגו‬,‫ כי ענין ארבע דורות הוא לרשע‬,‫ואמנם הפסוק עצמו תירץ זה‬
(Plat gezegd in mijn armoedige bewoordingen: voor een tsaddiek zijn a.h.w. duizend
incarnaties gereserveerd.)
En echter het vers zelf legt dit uit, want de kwestie van vier generaties is voor de
boosdoener zoals gezegd wordt (in het Heilige Schrift) ' hij herinnert zich de zonden van
de vaderen enz. (en brengt ze over op de zonen op drie en vier generaties. Dat slaat dus op de
boosdoeners, die kunnen drie tot vier generaties incarneren.) aan mijn haters' (degene die
Mij/Hasjem haten, die hebben drie tot vier incarnaties en niet meer. Interessant hoe dat in
elkaar zit).
:‫ לאוהביו ולשומרי מצותי‬,‫אבל למי עושה חסד לאלפים לגלגולם‬
(Er staat ook geschreven:) 'Maar wie genade doet tot tweeduizend incarnaties (generaties),
voor degenen die Hem liefhebben en degene die over Mijn voorschriften waken'.
102
‫‪Les 16‬‬
‫‪Pag. 15 r.14‬‬
‫ובאור הענין הוא‪ ,‬דע‪ ,‬כי כאשר נפש האדם‪ ,‬אחר שבא מחדש בפעם א'‪ ,‬וחטא ופגם בה‪ ,‬הנה אח"כ‬
‫מתגלגלת בגוף אחד להתקן‪ ,‬וזה נקרא גלגול א'‪ .‬ואם לא נתקנה אז‪ ,‬חוזרת בגלגול שני‪ .‬ואם לא נתקנה‬
‫אז‪ ,‬חוזרת בגלגול שלישי‪ .‬ומשם ואילך‪ ,‬אין לה עוד תקנה בגלגול‪ ,‬ואז נאמר בה‪ ,‬ונכרתה הנפש ההיא‬
‫מעמיה לגמרי‪ .‬אמנם אין זה‪ ,‬רק כאשר לא נתקנה כלל שום תקון בשום פעם מאלו‪ ,‬אבל אם באיזה‬
‫פעם מאלו השלשה‪ ,‬התחילה לתקן קצת‪ ,‬אינה נכרתת‪ ,‬אמנם יכולה לחזור ולהתקן‪ ,‬אפילו עד אלף דור‬
‫אם יצטרך‪ .‬ולכן הראשון שלא תקן כלל‪ ,‬נקרא רשע‪ .‬והאחרון שתקן קצת‪ ,‬נקרא צדיק‪ .‬וכל מה‬
‫שמתגלגל‪ ,‬הולך ומשלים תקונו‪:‬‬
‫ונלע"ד ששמעתי ממורי ז"ל‪ ,‬כי אין זה נוהג אלא בנפש‪ ,‬לפי שהיא מן העשיה‪ ,‬הטבועה בעמקי‬
‫הקליפות‪ .‬ולכן לא נזכר בתורה כרת‪ ,‬אלא בנפש‪ ,‬כי נכרתה מן הקדושה‪ ,‬ונטבעה בקליפות‪ .‬אבל בר"ן‪,‬‬
‫שהם מיצירה ובריאה‪ ,‬שאין שם כ"כ תגבורת אחיזת הקליפות‪ ,‬ודאי הוא שיתוקנו כלם‪ ,‬אלא שיש‬
‫שנתקנים מהרה‪ ,‬ויש באורך זמן אחר כמה גלגולים‪ .‬ועוד נבאר טעם ההפרש הנזכר שיש בין הצדיק‬
‫לרשע‪ ,‬ויובן במ"ש ז"ל על אלישע אחר‪ ,‬לא מידן לדייניה‪ ,‬משום דעסק בתורה וכו'‪ .‬כי הנה הצדיק‬
‫העוסק בתורה‪ ,‬ובפרט אם יהיה מן הקדמונים‪ ,‬אין דנים אותו בגיהנם‪ .‬והנה מוכרח הוא שיתמרקו‬
‫עונותיו כדי שיכנס בג"ע‪ ,‬ולכן אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול‪ ,‬כי על כל עון ועון אשר יש לו שלא‬
‫נתכפרו לו ע"י יסורין בחייו‪ ,‬וגם לא נכנס בגיהנם לקבל ענשו עליהם‪ ,‬צריך גלגול אחר לכל עון מהם‬
‫לתקנו‪ ,‬ולכן הוא מתגלגל גלגולים רבים‪ ,‬לכפר ולתקן עונותיו‪ .‬משא"כ ברשע‪ ,‬שנכנס לגיהנם‪,‬‬
‫ומתמרקים שם כל עונותיו יחד‪ ,‬ואין לו צורך לחזור בגלגולים‪:‬‬
‫ויש בזה מקום שאלה‪ ,‬כי כפי הנראה לכאורה‪ ,‬שיותר טובה הוא ליכנס לגיהנם למרק תכף כל עונותיו‪,‬‬
‫ולא לחזור בכמה גלגולים‪ .‬והנלע"ד חיים לתרץ‪ ,‬כי הקב"ה צופה ומביט‪ ,‬כי הרשע הזה אם יחזור‬
‫בגלגול יוסיף על חטאיו פשעים‪ ,‬וירבה בעבירות על הזכיות‪ ,‬ולכן בראותיו שכבר השלים אותם המצות‬
‫המועטות המוכרחות לו כפי שרש נפשו‪ ,‬מסלקו מן העולם ומורידו לגיהנם‪ ,‬ומתמרקין עונותיו‪,‬‬
‫ונשארים זכיותיו שלימים‪ ,‬כי חפץ חסד הוא‪ .‬אמנם הצדיק שעונותיו מועטים מזכיותיו‪ ,‬הם מתמרקים‬
‫ע"י כל היסורין שסובל בגלגולים‪ ,‬ונשארים לו זכיותיו המרובים הנוספים לו בכל גלגול עד אין קץ‪,‬‬
‫וגם שכרו נפלא ע"ד מ"ש רז"ל רצה הקב"ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪Pag. 15 r.14‬‬
‫ובאור הענין הוא‪ ,‬דע‪ ,‬כי כאשר נפש האדם‪ ,‬אחר שבא מחדש בפעם א'‪ ,‬וחטא ופגם בה‪ ,‬הנה אח"כ‬
‫מתגלגלת בגוף אחד להתקן‪ ,‬וזה נקרא גלגול א'‪.‬‬
‫‪103‬‬
En de uitleg van deze kwestie is, weet dat wanneer de nefesj van de mens nadat die
gekomen is opnieuw in de eerste keer (wanneer die voor het eerst in de wereld is) en hij
zondigde en heeft het beschadigd, ziehier daarna wordt zij geincarneerd in één lichaam
om zich te corrigeren (gecorrigeerd te worden) en dat heet de eerste incarnatie.
.‫ חוזרת בגלגול שלישי‬,‫ ואם לא נתקנה אז‬.‫ חוזרת בגלגול שני‬,‫ואם לא נתקנה אז‬
En indien de nefesj wordt niet uitgecorrigeerd dan (in het eerste lichaam) dan keert zij
terug in een tweede incarnatie en indien die dan niet gecorrigeerd wordt dan keert zij
terug in een derde incarnatie.
.‫ ונכרתה הנפש ההיא מעמיה לגמרי‬,‫ ואז נאמר בה‬,‫ אין לה עוד תקנה בגלגול‬,‫ומשם ואילך‬
En vandaar en verder heeft zij geen correctie meer in de incarnatie en dan wordt gezegd
over haar (in de Thora, over die nefesj) 'en deze nefesj wordt afgesneden van haar volk
helemaal'. (Kijk wat we leren: driemaal de correctie van de nefesj...)
‫ אבל אם באיזה פעם מאלו‬,‫ רק כאשר לא נתקנה כלל שום תקון בשום פעם מאלו‬,‫אמנם אין זה‬
.‫ אפילו עד אלף דור אם יצטרך‬,‫ אמנם יכולה לחזור ולהתקן‬,‫ אינה נכרתת‬,‫ התחילה לתקן קצת‬,‫השלשה‬
Maar dat is alleen maar wanneer zij helemaal niet gecorrigeerd werd (helemaal geen
correctie plaatsvindt) in geen van die drie keer, maar indien in welke keer dan ook van
deze drie begon zij zich een beetje te corrigeren, wordt zij niet afgesneden, echter kan zij
terugkeren en zich gaan corrigeren zelfs tot duizend generaties indien het nodig zal zijn.
(Kijk goed wat hij ons zegt:)
‫ הולך‬,‫ וכל מה שמתגלגל‬.‫ נקרא צדיק‬,‫ והאחרון שתקן קצת‬.‫ נקרא רשע‬,‫ולכן הראשון שלא תקן כלל‬
:‫ומשלים תקונו‬
En daarom de eerste die niets heeft gecorrigeerd heet boosdoener. En de laatste die een
beetje heeft gecorrigeerd die heet tsaddiek/rechtvaardige. En alles wat gecorrigeerd
wordt, gaat geleidelijk zijn correctie volbrengen.
104
‫ הטבועה בעמקי‬,‫ לפי שהיא מן העשיה‬,‫ כי אין זה נוהג אלא בנפש‬,‫ונלע"ד ששמעתי ממורי ז"ל‬
.‫הקליפות‬
En het schijnt aan de armoede van mijn (rabbi Chaim Vital) dat ik gehoord heb van mijn
leraar (Ari) van gezegende nagedachtenis, dat is van toepassing alleen maar van nefesj
omdat zij (nefesj) is van de assieja die geaard (verzonken) is in de diepten van de kliepot.
.‫ ונטבעה בקליפות‬,‫ כי נכרתה מן הקדושה‬,‫ אלא בנפש‬,‫ולכן לא נזכר בתורה כרת‬
En daarom wordt genoemd in de Thora 'keret/afsnijding' alleen bij nefesj (Er zijn zeer
zware overtredingen waarvoor de straf keret/afsnijding is. In de Thora wordt het alleen
genoemd bij nefesj, waar over nefesj wordt gesproken. Men vertaalt dat traditioneel als 'ziel'.
Men kent het verschil niet, in traditionele vertalingen…), want (de nefesj) wordt afgesneden
van het heilige (Wat betekent afsnijden? Afsnijden van het heilige) en wordt verzonken in
de kliepot.
,‫ ודאי הוא שיתוקנו כלם‬,‫ שאין שם כ"כ תגבורת אחיזת הקליפות‬,‫ שהם מיצירה ובריאה‬,‫אבל בר"ן‬
.‫ ויש באורך זמן אחר כמה גלגולים‬,‫אלא שיש שנתקנים מהרה‬
Maar in (t.a.v.) de roeach en nesjama die zijn (overeenkomstig van) de jetsiera en de
broeja, dat daar is niet zo een sterke kracht van aanhechten van de kliepot uiteraard is
het zo dat zij zullen allemaal gecorrigeerd worden, maar er zijn sommige die corrigeren
dat snel en er zijn (anderen) die doen een langere periode, na een aantal incarnaties.
‫ לא מידן‬,‫ ויובן במ"ש ז"ל על אלישע אחר‬,‫ועוד נבאר טעם ההפרש הנזכר שיש בין הצדיק לרשע‬
.'‫ משום דעסק בתורה וכו‬,‫לדייניה‬
En we zullen nog uitleggen de zin/betekenis van het verschil zoals genoemd werd dat er
is tussen de rechtvaardige en de boosdoener en dat zal begrijpelijk worden in datgene
wat de Thorageleerden hebben gesproken over de andere Elisja (Er was Elisja de profeet
en er was een andere Elisja - we hebben het wel eens gehad over die Elisja, ik noemde hem
niet bij naam. Hij was een grote rechtvaardige. Hij had dezelfde naam als de profeet Elisja,
daarom staat er 'een andere' Elisja. Hij hield zich altijd bezig met de Thora en de dood kon
hem niet pakken. Terwijl de mens zich bezighoudt met de Thora, natuurlijk de innerlijke
Thora, Kabbala, kan de dood hem niet pakken.) 'Hij wordt niet geoordeeld voor (door) het
gerechtshof omdat hij zich bezighield met de Thora' enz. (Duidelijk? Als de mens zich
bezighoudt met de Thora.... niet wat zij doen, de traditionele orthodoxen, want dat helpt voor
geen millimeter, maar als men de innerlijke Thora leert of de hele Thora vanuit de innerlijke
kant, Zohar, wat wij leren, dan kent men geen dien, is men niet onderhevig aan
dien/gestrengheid. Men ervaart dan geen dien.)
105
.‫ אין דנים אותו בגיהנם‬,‫ ובפרט אם יהיה מן הקדמונים‬,‫כי הנה הצדיק העוסק בתורה‬
Want ziehier de rechtvaardige die zich bezighoudt met de Thora en in het bijzonder
wanneer hij zal zijn van de eersten, die wordt niet geoordeeld (veroordeeld) in de hel.
(Waar is de hel? In eerste instantie is de hel hier. Het ervaren van binnen van de dien die niet
verzoet is door de chassadiem, daar is ook een niveau dat gehinnom/hel heet. Natuurlijk
bestaat er ook in algemene zin een geestelijke plaats, zo kunnen wij zeggen, waar de ziel
terugkeert in de geestelijke ruimte waar gehinnom is. Hel, in de zin van een plaats waar de
ziel verschoond kan worden.)
‫ כי על כל‬,‫ ולכן אין לו תקנה אחרת אלא בגלגול‬,‫והנה מוכרח הוא שיתמרקו עונותיו כדי שיכנס בג"ע‬
‫ צריך‬,‫ וגם לא נכנס בגיהנם לקבל ענשו עליהם‬,‫עון ועון אשר יש לו שלא נתכפרו לו ע"י יסורין בחייו‬
.‫ לכפר ולתקן עונותיו‬,‫ ולכן הוא מתגלגל גלגולים רבים‬,‫גלגול אחר לכל עון מהם לתקנו‬
(Zeer fijn wat hij ons nu vertelt. Let op. Hij spreekt nu over de rechtvaardige:)
En ziehier, noodzakelijkerwijs is het zo dat (het is vanzelfsprekend) dat zijn zonden zullen
hem vergeven worden (verzoend worden) opdat hij in Gan Eden / Het Paradijs zou
binnenkomen en daarom heeft hij geen andere correctie dan door een incarnatie, want
op elke zonde die hij heeft waarvoor hij niet verzoend was (nitchaproe, zelfde stam als
kippoer, jom kippoer) d.m.v. het lijden tijdens zijn leven (let op) waarvoor hij ook niet in
de hel kwam om zijn straf over hen te ontvangen, daarvoor is het nodig een andere
gilgoel voor elke zonde van hen om die te corrigeren en daarom wordt die geïncarneerd
door vele incarnaties om zijn zonden te verzoenen en te corrigeren.
(Kijk nou wat hij ons over de rechtvaardige zegt. We dachten eerst dat dit het lot was van een
boosdoener die in deze wereld moet komen om hier te lijden enz. We leren hier het
tegenovergestelde. Let op:)
:‫ ואין לו צורך לחזור בגלגולים‬,‫ ומתמרקים שם כל עונותיו יחד‬,‫ שנכנס לגיהנם‬,‫משא"כ ברשע‬
Maar in tegenstelling tot de boosdoener die binnen gebracht wordt in de hel (Let op wat
hij ons zegt) en daar worden al zijn zonden samen verzoend en het is niet nodig voor hem
om terug te keren in de incarnaties.
(Het lijkt wel tegensprekelijk, dat we daar eigenlijk een andere mening over hadden, dat een
mens die klaar is met zijn werk niet terug hoeft te keren in de incarnatie. Maar zie wat het is.
Vreemd wat hij ons nu vertelt. Natuurlijk is het interessant hoe hij ons dat kan verklaren.)
106
,‫ שיותר טובה הוא ליכנס לגיהנם למרק תכף כל עונותיו‬,‫ כי כפי הנראה לכאורה‬,‫ויש בזה מקום שאלה‬
.‫ולא לחזור בכמה גלגולים‬
(Hij stelt ook zo'n vraag.)
En in deze is een plaats voor een vraag, want op het eerste gezicht schijnt het dat het
beter zou zijn om binnen te komen in de hel om verzoend te worden om al zijn zonden
direct te verzoenen en niet terug te keren in vele incarnaties.
(Kijk goed. Hoe wonderlijk wat hij ons nu vertelt. Het is heel anders dan alles wat de
mensheid en al die religiën kent, allemaal kinderlijke dingen zijn dat. Kijk nou wat hij ons
zegt:)
,‫ כי הרשע הזה אם יחזור בגלגול יוסיף על חטאיו פשעים‬,‫ כי הקב"ה צופה ומביט‬,‫והנלע"ד חיים לתרץ‬
‫ ולכן בראותיו שכבר השלים אותם המצות המועטות המוכרחות לו כפי‬,‫וירבה בעבירות על הזכיות‬
‫ כי חפץ‬,‫ ונשארים זכיותיו שלימים‬,‫ ומתמרקין עונותיו‬,‫ מסלקו מן העולם ומורידו לגיהנם‬,‫שרש נפשו‬
.‫חסד הוא‬
En het schijnt aan de armoede van mijn mening Chaim (Vital) om het te verklaren (hij
geeft zijn eigen verklaring. Hoe kan je dat verklaren? De tsaddiek moet vele incarnaties
terugkeren hier en lijden hier in deze wereld om zijn zonden gedurende lange periode te
verzoenen - men zegt dat niet, maar ik gebruik dat woord omdat het dichtbij de letterlijke
betekenis ervan is - terwijl de rasja in gehinnom komt en alle zonden hem worden gegeven,
hij hoeft hier niet weer te komen. Let op:)
want de Heilige gezegend is Hij kijkt en ziet dat deze boosdoener indien hij zou
terugkeren inn een incarnatie dan zal hij toevoegen aan zijn zonden en overtredingen en
zal hij doen toenemen de overtredingen boven de verdiensten,
Pag. 16 r.1)
en daarom wanneer Hij ziet dat hij al volbracht heeft die weinige voorschriften die
noodzakelijk zijn voor hem volgens de wortel van zijn nefesj, dan haalt Hij hem weg van
de wereld en doet hem afdalen in de hel en zijn zonden worden daar verzoet terwijl zijn
verdiensten blijven heel, want Hij wenst chessed.
‫ ונשארים לו‬,‫ הם מתמרקים ע"י כל היסורין שסובל בגלגולים‬,‫אמנם הצדיק שעונותיו מועטים מזכיותיו‬
‫ וגם שכרו נפלא ע"ד מ"ש רז"ל רצה הקב"ה‬,‫זכיותיו המרובים הנוספים לו בכל גלגול עד אין קץ‬
:‫לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות‬
Echter de rechtvaardige wiens zonden zijn minder dan zijn verdiensten, zij (de zonden)
worden verzoend door al dat leed dat hij lijdt in de incarnaties en er blijven in hem zijn
verdiensten die veel meer zijn, die aan hem toegevoegd worden in elke incarnatie tot het
oneindige toe en ook zijn beloning is wonderlijk zoals de Thorageleerden hadden gezegd
107
(het ons bekende citaat:) 'De Heilige gezegend is Hij wenste Israel te belonen (liskot
betekent ook: zuiveren) daarom heeft Hij vermeerderd voor hen de Thora en de
voorschriften.
Les 17
108
‫‪Pag. 16 r.8‬‬
‫גלגול רב ששת‪ .‬כבר נתבאר בדרושים שקדמו‪ ,‬ענין גלגול כפול‪ ,‬והנה זהו ג"כ ענין מ"ש בגמרא על רב‬
‫ששת‪ ,‬שהיה סגי נהור‪ ,‬וכשהיה עוסק בתורה‪ ,‬היה שמח‪ ,‬ואומר חדאי נפשאי‪ ,‬לך קראי‪ ,‬לך תנאי וכו'‪.‬‬
‫ולכאורה אין הבנה בדברים אלו‪ ,‬כי לעצמו היה מטיב ולא לזולתו‪ ,‬וכמש"ה אם חכמת חכמת לך‪ .‬גם‬
‫נדקדק אומרו נפשי‪ ,‬וגם מה ענין זה אל רב ששת מזולתו‪:‬‬
‫ולהבין זה‪ ,‬נקדים תחלה ענין רב ששת‪ ,‬מי היה גלגולו‪ .‬דע‪ ,‬כי בבא בן בוטא החסיד‪ ,‬מתלמידי שמאי‬
‫הזקן‪ ,‬שכל ימיו היה מקריב אשם ספק‪ ,‬הוא שחזר עתה להתגלגל ברב ששת‪ ,‬להשלים איזה תקון שהיה‬
‫צריך לו עדיין‪ ,‬ולפי שהורדוס המלך נקר את עיניו‪ ,‬גם עתה היה ג"כ סגי נהור כנודע‪ .‬והנה אותיות‬
‫בב"א הם שש"ת בא"ת ב"ש‪ .‬ובזה נבא אל הבאור‪ ,‬דע‪ ,‬כי הנה מי שלא השלים תקונו בגלגול א'‪,‬‬
‫מוכרח להתגלגל עוד שנית להשתלם‪ ,‬אף אם חסרונו דבר מועט‪ .‬והנה אם בגלגול א' השלים נפשו‪ ,‬ולא‬
‫חסר לו כי אם דבר מועט‪ ,‬הנה כשחוזר להתגלגל שנית‪ ,‬כל השכר של התורה והמצות שעשה עשה‬
‫בגלגול השני הוא לצורך נפשו הבאה עתה בגוף השני הזה להשתלם‪ ,‬וכאשר יקומו בזמן התחיה‪ ,‬תחזור‬
‫נפשו אל הגוף הראשון‪ ,‬שבו עסק בתורה ובמצות רוב הצריך לו‪ ,‬ולא בא בגוף הב' הזה‪ ,‬אלא‬
‫בהשאלה‪ .‬לכן רב ששת ידע בנפשו‪ ,‬כי היה בראשונה בגוף בבא בן בוטא‪ ,‬שהיה אדם גדול בתורה‬
‫ובחסידות מפורסם‪ ,‬ולא חזר להתגלגל עתה בזה הגוף הב'‪ ,‬אלא על דבר מועט שהיה חסר ממנו‪ ,‬ולכן‬
‫היה גופו עצב על הדבר הזה‪ ,‬כי הנה כל עמלו לוקחו הנפש ההיא‪ ,‬וסופו ללכת לחזור בגוף הא' בזמן‬
‫התחיה‪ .‬באופן כי כל מה שהיה עוסק בתורה ובמצות תועלת נפשו הוא‪ ,‬ולא לגופו‪ ,‬ולכן הנפש ראויה‬
‫לשמוח‪ ,‬ולא הגוף‪ .‬וז"ש חדאי נפשי וכו'‪ ,‬ולא אני‪ ,‬יען כי לך אני קורא‪ ,‬ולך אני שונה לתועלתך‪ ,‬ולא‬
‫לתועלתי‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪Pag. 16 r.8‬‬
‫גלגול רב ששת‪.‬‬
‫‪Incarnatie van rav Sjesjet. (Opeens begint Sjaar hagilgoeliem te vertellen over‬‬
‫‪incarnatie van een grote rav, rav Sjesjet van de amorajiem, de talmoedgeleerden die‬‬
‫‪ook participeerden aan het opstellen van de Babylonische Talmoed zo’n beetje‬‬
‫‪tegen het einde van het opstellen van die Talmoed. Sjaar hagilgoeliem vertelt over‬‬
‫‪zijn gilgoel, natuurlijk ter illustratie van wat wij hier leren. Let op):‬‬
‫)‪(Probeer elk woord te horen wat hij ons vertelt.‬‬
‫כבר נתבאר בדרושים שקדמו‪ ,‬ענין גלגול כפול‪ ,‬והנה זהו ג"כ ענין מ"ש בגמרא על רב ששת‪ ,‬שהיה סגי נהור‪,‬‬
‫וכשהיה עוסק בתורה‪ ,‬היה שמח‪ ,‬ואומר חדאי נפשאי‪ ,‬לך קראי‪ ,‬לך תנאי וכו'‪.‬‬
‫‪109‬‬
Het is al uitgelegd in de voorafgaande uiteenzettingen de kwestie van de
dubbele incarnatie en ziehier dat is eveneens de kwestie van wat gezegd is in
de Gemarra (dit is Aramees voor Talmoed) over rav Sjesjet, die een groot licht
was (een grote rav was hij. Hij trok groot licht aan.) en terwijl hij zich bezighield
met de Thora was hij verheugd en zei: wees blij mijn nefesj (Aram: nafsjaj. Let
op, elk woord wat hij zei is belangrijk.) voor jou lees ik, voor jou leer ik enz.
.‫ וכמש"ה אם חכמת חכמת לך‬,‫ כי לעצמו היה מטיב ולא לזולתו‬,‫ולכאורה אין הבנה בדברים אלו‬
En op het eerste gezicht de betekenis van deze woorden is dat hij begunstigde
voor zichzelf (gunst gedaan aan zichzelf) en niet voor een ander, zoals gezegd is
(Misjlee/Spreuken van Salomo 9:12): als je wijs werd dan werd je wijs voor
jezelf.
:‫ וגם מה ענין זה אל רב ששת מזולתו‬,‫גם נדקדק אומרו נפשי‬
En hij verduidelijkt ook in zijn zeggen: mijn nefesj (Hebr. nafsji. Hij spreekt
eigenlijk over zichzelf. Een beetje vreemd wat hij daar zegt.) en ook wat maakt
deze kwestie uit of het over rav Sjesjet gaat of over iemand anders.
(En nu de volledige aandacht. Je zal zien hoe Ari tot die inzichten komt wat de ziel
van rav Sjesjet was en wat zijn incarnatie was. Incarnatie heeft te maken met een
bepaalde correctie die iemand moet verrichten in een of ander lichaam en dat komt
niet van één dag op een andere, het is onderling verbonden met elkaar. Een ziel van
een mens in een bepaalde generatie, incarnatie kan afkomstig zijn – of een deel
ervan – van iemand anders, andermans ziel. Let op:)
.‫ מי היה גלגולו‬,‫ נקדים תחלה ענין רב ששת‬,‫ולהבין זה‬
En om dat te begrijpen zullen wij eerst de kwestie van rav Sjesjet vooraf laten
gaan, wie was zijn incarnatie (dus wie moest incarneren in hem).
‫ הוא שחזר עתה להתגלגל ברב‬,‫ שכל ימיו היה מקריב אשם ספק‬,‫ מתלמידי שמאי הזקן‬,‫ כי בבא בן בוטא החסיד‬,‫דע‬
‫ גם עתה היה ג"כ סגי נהור‬,‫ ולפי שהורדוס המלך נקר את עיניו‬,‫ להשלים איזה תקון שהיה צריך לו עדיין‬,‫ששת‬
.‫כנודע‬
Weet dat Babba ben (zoon van) Boeta (een grote goedertierende man, een heilige
kan je zeggen, die bijgenaamd werd:) de chassied, die was van de leerlingen van
de grote oude Sjammaj (de grote rav Sjammaj die tegenover Hillel stond; twee
110
scholen. Dat was zo’n beetje in de tijd van Jesjoea) die (Babba ben Boeta) al zijn
dagen (gedurende zijn leven) bracht hij een schuldoffer van twijfel (Toen was
nog de tijd dat men offers kon brengen. Hij bracht schuldoffers van twijfel, want hij
realiseerde niet bij zichzelf of hij daadwerkelijk schuld had, overtredingen had
begaan. Zelfs wanneer hij voelde dat hij geen overtredingen pleegde, bracht hij
schuldoffer, want hij dacht dat hij misschien een overtreding had begaan zonder op
te letten, zonder daar bewust van te zijn. Dat spreekt van een enorm hoog niveau
van zijn geestelijk leven.) hij (Babba ben Boeta) keerde nu terug om te
incarneren in rav Sjesjet om aan te vervullen (te volbrengen) een of andere
correctie die hij nog nodig had
en aangezien de koning Herodos (dezelfde Herodos die in de tijd van Jesjoea was,
die al die bevelen had gegeven – herinner jij je nog in Briet Chadasja – om Joodse
jongetjes die geboren werden in die tijd van Jesjoea, te doden. Het is dezelfde
Herodos, maar in het Hebreeuws is het Hordos.) had zijn ogen uitgestoken (hij
vertelt tussen de lippen heen over zijn lot) ook nu was hij eveneens een groot
licht zoals het bekend is. (Parallel met het uitsteken van ogen. Hij was zo licht in
de tijd van Hordos en Hordos dacht op deze manier – het uitsteken van zijn ogen,
hem blind gemaakt… Kijk nou wat we tussendoor zien, het leven van de heilige
chassidiem, de echte chassidiem die toen op allerlei verschrikkelijke wijze vervolgd
werden en nergens klaagden zij over de verschrikkingen die zij eigenlijk om niets,
zonder schuld, ondervonden. Uiteindelijk wat wij ook zien bij Jesjoea. Ook bij hem
was men op verschrikkelijke wijze omgegaan met het lichaam enz.)
.‫והנה אותיות בב"א הם שש"ת בא"ת ב"ש‬
Ziehier de letters babba zijn (de letters) sjesjet in (het systeem van) atbasj (alef
wordt vervangen door taw, bet wordt vervangen door sjin. De eerste wordt dus
vervangen door de laatste en de één na eerste door de één na laatste. We weten dat
systeem. En in dat systeem komt i.p.v. bet sjin en i.p.v. alef komt taw. In dit
systeem is baba dus sjesjet. De correlatie in dit systeem verwijst dus naar
verwantschap tussen die twee.)
(Absolute aandacht nu. Hier kan je veel leren hoe dat verschijnsel gilgoel enz. in
werkelijkheid plaatsvindt.)
111
‫ אף אם‬,‫ מוכרח להתגלגל עוד שנית להשתלם‬,'‫ כי הנה מי שלא השלים תקונו בגלגול א‬,‫ דע‬,‫ובזה נבא אל הבאור‬
.‫חסרונו דבר מועט‬
En daarmee zullen we komen tot de uitleg, weet dat wie zijn correctie niet
afgemaakt heeft in één incarnatie, die moet noodzakelijkerwijs incarneren nog
een tweede keer om het af te maken (die correctie) zelfs wanneer zijn tekort
(aan deze correctie) zeer klein is.
‫ כל השכר של התורה‬,‫ הנה כשחוזר להתגלגל שנית‬,‫ ולא חסר לו כי אם דבר מועט‬,‫והנה אם בגלגול א' השלים נפשו‬
‫ וכאשר יקומו בזמן‬,‫והמצות שעשה עשה בגלגול השני הוא לצורך נפשו הבאה עתה בגוף השני הזה להשתלם‬
‫ אלא‬,‫ ולא בא בגוף הב' הזה‬,‫ שבו עסק בתורה ובמצות רוב הצריך לו‬,‫ תחזור נפשו אל הגוף הראשון‬,‫התחיה‬
.‫בהשאלה‬
(Geweldig. Hij geeft ons de regel, de wet van het Heelal op dat soort incarnatie.)
Ziehier, indien hij bij één gilgoel heeft volbracht (uitgecorrigeerd) zijn nefesj en
er ontbrak (aan deze correctie) alleen iets kleins, ziehier wanneer hij terug zal
incarneren een tweede keer (let op) de hele beloning van de Thora en de
voorschriften die hij deed in de tweede incarnatie is ten behoeve van zijn
nefesj die nu gekomen is in dat tweede lichaam om het af te maken en wanneer
zij zullen opstaan in de tijd van het opleven uit de doen (let op) dan zal zijn
nefesj terugkeren naar het eerste lichaam waarmee hij zich bezighield met de
Thora en voorschriften, het merendeel van wat hij nodig had en komt niet in
dat tweede lichaam, alleen maar in het uitlenen (het wordt uitgeleend aan het
tweede lichaam om het kleine beetje correctie wat nog over was, af te maken.
Duidelijk? Wat komt ten behoeve van het tweede lichaam? Nefesj. Bij het opstaan
uit de doden krijgt nefesj wel beloning, maar het lichaam niet, dat komt ten
behoeve van het eerste lichaam.)
(Kijk goed wat rav Sjesjet wist en waarom hij dat soort woorden had uitgesproken.
Vreemd, hij had het over wat hij had gezegd.)
‫ ולא‬,‫ שהיה אדם גדול בתורה ובחסידות מפורסם‬,‫ כי היה בראשונה בגוף בבא בן בוטא‬,‫לכן רב ששת ידע בנפשו‬
‫ כי הנה‬,‫ ולכן היה גופו עצב על הדבר הזה‬,‫ אלא על דבר מועט שהיה חסר ממנו‬,'‫חזר להתגלגל עתה בזה הגוף הב‬
.‫ וסופו ללכת לחזור בגוף הא' בזמן התחיה‬,‫כל עמלו לוקחו הנפש ההיא‬
Daarom rav Sjesjet wist in zijn nefesj dat eerst was hij in het lichaam van
Babba ben Boeta, die (Babba ben Boeta) was een grote man in Thora en
112
chassadoet, bekend in goedertierendheid en dat hij terugkeerde om nu in dat
tweede lichaam te incarneren alleen om wat kleine dingetjes die ontbraken bij
hem (dat moest rav Sjesjet aanvullen) en daarom zijn lichaam (van rav Sjesjet)
was droevig over deze kwestie , want al zijn zwoegen (van rav Sjesjet) neemt
dat nefesj en het einde van hem is dat die weer zal komen ten behoeve van het
eerste lichaam in de tijd van het opleven uit de doden (dat wist rav Sjesjet. Een
grote rav die zich al zijn leven bezighield met de Thora, op topniveau).
.‫ ולא הגוף‬,‫ ולכן הנפש ראויה לשמוח‬,‫ ולא לגופו‬,‫באופן כי כל מה שהיה עוסק בתורה ובמצות תועלת נפשו הוא‬
Op de manier dat al wat hij zich bezighield met Thora en voorschriften was
voor zijn nefesj (van rav Sjesjet) maar niet voor zijn lichaam (niet voor het
lichaam van rav Sjesjet) en daarom zijn nefesj is wel geschikt om zich te
verheugen, maar niet het lichaam.
(Zijn uitspraak wordt deels in het Hebreeuws weergegeven):
:‫ ולא לתועלתי‬,‫ ולך אני שונה לתועלתך‬,‫ יען כי לך אני קורא‬,‫ ולא אני‬,'‫וז"ש חדאי נפשי וכו‬
En dat is wat hij zegt: wees blij mijn nefesj enz. maar niet ik (mijn lichaam)
omdat voor jou lees ik (voor de ziel van Baba ben Boeta) en voor jou leer ik, ten
behoeve van jou (Babba ben Boeta) en niet ten behoeve van mij (rav Sjesjet).
Les 18
Pag. 16 r.36
‫הקדמה ה‬
‫ כי הנה בגלגול‬,‫ והוא זה‬.‫ וב' מיני עובר‬.‫ והם ב' מיני גלגול‬.‫ לעבור‬,‫ בין הגלגול‬,‫בעניו ההפרש שיש‬
‫ שלפעמים אפשר‬,‫ והב' הוא‬.‫ מיום שנולד ויוצא לאויר העולם‬,‫ הוא כניסת נפש אחת בגוף האדם‬,'‫הא‬
‫ כמו שנתבאר בדרוש‬,‫ וזה נקרא גלגול כפול‬,‫ וגם זה בעת שנולד האדם‬,‫שיתגלגלו יחד שתי נפשות‬
113
‫שקדם‪ ,‬ובמקומות אחרים‪ .‬והנה שתיהם הנפשות מתגלגלות יחד ובאות לעולם‪ ,‬בעת שנולד גוף האדם‪,‬‬
‫ואינם נפרדים כלל עד יום המיתה‪ .‬ושתיהם נקראות נפש אחת‪ ,‬ונעשות נפש אחד‪ ,‬וסובלות הצער‬
‫והיסורין הבאים אל הגוף ההוא כל ימי חייו‪ ,‬וצער המיתה‪ .‬אמנם העבור אינו באדם ביום שנולד‪ ,‬כמו‬
‫שנתבאר למעלה‪ .‬אבל יש בו ב' בחינות‪ ,‬האחת הוא‪ ,‬כאשר בא לצורך עצמו של הצדיק‪ ,‬המתעבר‬
‫באדם להשתלם באיזה דבר שחסר לו‪ ,‬כמו שיתבאר במקומו‪ .‬והשנית הוא‪ ,‬כאשר בא לצורך האדם‪,‬‬
‫לעזרו ולסייעו בתורה ובמצות‪ .‬והנה כאשר בא לצורך עצמו‪ ,‬אינו נכנס באדם עד היות בן י"ג שנה ויום‬
‫אחד‪ ,‬שאז נתחייב האדם בתורה ובמצות‪ ,‬ויכול הוא לתקן גם את עצמו ע"י מצות האדם‪ ,‬ולכן אינו‬
‫נכנס קודם זמן הזה‪ ,‬רק אמר שנתחייב במצות‪ ,‬ואז נכנס ומתפשט תוך הגוף ההוא‪ ,‬כדמיון שנתפשטה‬
‫בו נפש האדם עצמה‪ ,‬ושתיהם סובלים היסורין הבאים על הגוף הזה‪ ,‬בהשואה אחת‪ ,‬ויושבת שם עד‬
‫מלאת לה זמן קצוב לה‪ ,‬לתקן ולהשלים מה שהיא צריכה‪ ,‬ואז יוצאת בחייו‪ ,‬וחוזרת למקומה העליון‬
‫בג"ע‪ .‬אבל כאשר בא לתועלת האדם‪ ,‬ולא לצורך עצמו‪ ,‬הנה הוא בא בבחירת עצמו‪ ,‬ולא בהכרח‪ ,‬ולכן‬
‫איננו כפוף לסבול צער הגוף הזה כלל‪ ,‬ואיננו מרגיש כלל בצערו וביסורין הבאים עליו‪ ,‬ואם מוצא נחת‬
‫רוח באדם‪ ,‬הוא יושב שם עמו‪ ,‬ואם לאו הוא יוצא משם והולך לו‪ ,‬ואומר סורו נא מעל אהלי האנשים‬
‫הרשעים האלה וגו'‪:‬‬
‫‪…………………………………….‬‬
‫‪Pag. 16 r.36‬‬
‫הקדמה ה ‪Inleiding vijf‬‬
‫בעניו ההפרש שיש‪ ,‬בין הגלגול‪ ,‬לעבור‪ .‬והם ב' מיני גלגול‪ .‬וב' מיני עובר‪ .‬והוא זה‪ ,‬כי הנה בגלגול‬
‫הא'‪ ,‬הוא כניסת נפש אחת בגוף האדם‪ ,‬מיום שנולד ויוצא לאויר העולם‪.‬‬
‫‪(Deze inleiding gaat in:) In de kwestie van het verschil dat er is tussen de‬‬
‫‪gilgoel/incarnatie en ieboer. (Een erg belangrijke inleiding. Eigenlijk een‬‬
‫‪opsomming van wat hij ons al vertelde.) En dat zijn twee typen gilgoel/incarnatie‬‬
‫‪en twee typen van ieboer. En dat (het verschil tussen die twee) is dat in de eerste‬‬
‫‪gilgoel/incarnatie is het binnenbrengen van één nefesj in het lichaam van de‬‬
‫‪mens vanaf de dag dat hij geboren wordt en uitkomt naar de lucht van de‬‬
‫‪wereld (letterlijk vertaald uit het Hebreeuws, oftewel wanneer hij verschijnt in de‬‬
‫‪wereld, oftewel het licht ziet).‬‬
‫והב' הוא‪ ,‬שלפעמים אפשר שיתגלגלו יחד שתי נפשות‪ ,‬וגם זה בעת שנולד האדם‪ ,‬וזה נקרא גלגול‬
‫כפול‪ ,‬כמו שנתבאר בדרוש שקדם‪ ,‬ובמקומות אחרים‪.‬‬
‫‪114‬‬
(Let op. Het is een algemene inleiding. Geeft eigenlijk een beeld tussen incarnatie
en ieboer.)
En de tweede (type van incarnatie) is dat soms is het mogelijk dat samen zullen
geïncarneerd worden twee nefasjot (meervoud van nefesj) en ook dat is in de
tijd dat de mens geboren wordt en dat heet dubbele incarnatie, zoals het
uitgelegd werd in de voorafgaande uiteenzetting en op andere plaatsen.
‫ ואינם נפרדים כלל עד יום‬,‫ בעת שנולד גוף האדם‬,‫והנה שתיהם הנפשות מתגלגלות יחד ובאות לעולם‬
.‫המיתה‬
(Nu gaat hij verder in op het tweede type van gilgoel. Hij gaat het verder
uiteenzetten.)
En zie hier, beide nefasjot (zoals in het tweede type van gilgoel) die worden
samen geïncarneerd en komen in de wereld in de tijd wanneer het lichaam van
de mens geboren wordt en die worden helemaal niet gescheiden tot de dag van
de dood.
‫ וסובלות הצער והיסורין הבאים אל הגוף ההוא כל ימי‬,‫ ונעשות נפש אחד‬,‫ושתיהם נקראות נפש אחת‬
.‫ וצער המיתה‬,‫חייו‬
(Let op. Geweldig wat hij ons vertelt, hoe het zich verhoudt en wat het is.)
En beide nefasjot heten één en worden tot één nefesj en zij lijden pijn en
lijdens (leed in meervoud) die komen bij dat lichaam alle dagen van zijn leven
en deelt ook mee de pijn (ellende) van de dood.
.‫ כמו שנתבאר למעלה‬,‫אמנם העבור אינו באדם ביום שנולד‬
Echter de ieboer komt niet bij de mens op de dag dat hij geboren wordt, zoals
bovenaan uitgelegd werd.
(Kijk nu goed naar twee varianten a.h.w. van ieboer. Goed opletten. Het is
bijzonder belangrijk. Het is cruciaal voor het begrijpen van het geheel. Hij zal ons
dat straks in de praktijk eigenlijk van de Thora, van de personages, aan de hand van
de zielen allemaal uitleggen. De basis leren wij hier, in al deze inleidingen. Let op:)
115
‫ המתעבר באדם להשתלם באיזה‬,‫ כאשר בא לצורך עצמו של הצדיק‬,‫ האחת הוא‬,‫אבל יש בו ב' בחינות‬
.‫ כמו שיתבאר במקומו‬,‫דבר שחסר לו‬
Echter er zijn in hem (in de ieboer) twee aspecten (twee varianten), het eerste
(aspect van die ieboer) is wanneer die komt ten behoeve van de tsaddiek zelf
(terwijl de mens leeft, komt de vonk van een andere tsaddiek ten behoeve van die
tsaddiek zelf en niet ten behoeve van die mens die dan in die bepaalde incarnatie
leeft, maar ten behoeve van die tsaddiek wiens vonk nu komt in het lichaam van
deze mens.) die (rechtvaardige) verwekt wordt in de mens om een of ander iets
wat aan die tsaddiek ontbreekt te volbrengen (het karwei af te maken) zoals op
zijn plaats uitgelegd zal worden. (Hou het goed in de gaten: dat is ten behoeve
van die tsaddiek)
.‫ לעזרו ולסייעו בתורה ובמצות‬,‫ כאשר בא לצורך האדם‬,‫והשנית הוא‬
En het tweede (aspect/variant van de ieboer) is wanneer die komt ten behoeve
van de mens (die leeft) om hem te helpen in de Thora en de voorschriften. (L'
azro en l'siejao zijn synoniemen van helpen.)
(Let goed op wat hij ons vertelt over de eerste variant van de ieboer wanneer die
komt ten behoeve van die tsaddiek. Niet de tweede variant wanneer die komt ten
behoeve van de mens, dat een vonk van de tsaddiek, de nefesj, komt in de mens
wanneer de mens leeft om die mens te helpen tijdens zijn leven. De eerste variant is
wanneer die tsaddiek het zelf wel nodig heeft, dat die vonk in de mens die leeft
komt om door het vervullen van de Thora en de voorschriften door die mens het
karwei af te maken van die tsaddiek die in hem verwekt wordt. Geweldig wat hij
ons nu vertelt. Waar kan je dat lezen? Al die oosterse filosofie over incarnatie is
kinderlijk gebabbel. Let op:)
‫ שאז נתחייב האדם‬,‫ אינו נכנס באדם עד היות בן י"ג שנה ויום אחד‬,‫והנה כאשר בא לצורך עצמו‬
‫ רק אמר‬,‫ ולכן אינו נכנס קודם זמן הזה‬,‫ ויכול הוא לתקן גם את עצמו ע"י מצות האדם‬,‫בתורה ובמצות‬
‫ ושתיהם‬,‫ כדמיון שנתפשטה בו נפש האדם עצמה‬,‫ ואז נכנס ומתפשט תוך הגוף ההוא‬,‫שנתחייב במצות‬
‫ לתקן‬,‫ ויושבת שם עד מלאת לה זמן קצוב לה‬,‫ בהשואה אחת‬,‫סובלים היסורין הבאים על הגוף הזה‬
.‫ וחוזרת למקומה העליון בג"ע‬,‫ ואז יוצאת בחייו‬,‫ולהשלים מה שהיא צריכה‬
En zie hier wanneer die (vonk, nefesj) komt ten behoeve van hemzelf (die
tsaddiek) komt niet binnen de mens (terwijl die leeft) tot hij dertien jaar en één
116
dag is (Waarom?) want dan is de mens verplicht in de Thora en voorschriften
(om de Thora te leren en de voorschriften te vervullen. Het is duidelijk waarom dat
zo is.) en hij (deze tsaddiek) kan (omdat die mens Thora en voorschriften doet
vanaf dertien jaar) ook zichzelf laten corrigeren door het vervullen van de
voorschriften door die mens (die in een bepaalde incarnatie komt en bij wie die
tsaddiek zich laat verwekken)
en daarom komt hij niet eerder dan deze tijd (van dertien jaar en één dag) alleen
wanneer hij verplicht wordt om de voorschriften te vervullen (pas dan), en dan
wordt binnen gebracht (de vonk van de tsaddiek - nefesj roeach of nesjama,
afhankelijk van welk niveau) en verspreidt zich binnen dat lichaam (van die
mens) zoals de nefesj van die mens zelf verspreidt zich in hem en beide (de
nefesj van die tsaddiek en de nefesj van die mens) verdragen de lijdens (leed in
meervoud) die komen naar dit lichaam (van deze mens) in gelijke mate (Zij
lijden beide in dezelfde mate. Duidelijk waarom? Die tsaddiek komt voor zichzelf,
om zichzelf door die mens te laten corrigeren, zijn werk af te maken. Zij worden tot
één nefesj en daarom lijden zij samen.)
en hij blijft daar tot de tijd die afgebakend is voor haar (die nefesj van die
tsaddiek) totdat die tijd vol (voleind) wordt om te corrigeren en te doen
afronden datgene wat voor haar nodig is en dan komt die uit (gaat weg a.h.w.)
terwijl die mens nog leeft (een vonk oftewel de nefesj van die tsaddiek verlaat
hem zodra de correctie is afgemaakt) en keert terug naar haar hoge plaats in het
Paradijs.
‫ ולכן איננו‬,‫ ולא בהכרח‬,‫ הנה הוא בא בבחירת עצמו‬,‫ ולא לצורך עצמו‬,‫אבל כאשר בא לתועלת האדם‬
‫ ואם מוצא נחת רוח‬,‫ ואיננו מרגיש כלל בצערו וביסורין הבאים עליו‬,‫כפוף לסבול צער הגוף הזה כלל‬
‫ ואומר סורו נא מעל אהלי האנשים‬,‫ ואם לאו הוא יוצא משם והולך לו‬,‫ הוא יושב שם עמו‬,‫באדם‬
:'‫הרשעים האלה וגו‬
(Geweldig. Hij spreekt nu over de tweede variant van de ieboer, wanneer die vonk
of nefesj van de tsaddiek komt ten behoeve van die mens die incarneert. Dus niet
voor de tsaddiek, maar als hulp voor die mens.)
Maar wanneer die komt ten behoeve van die mens en niet ten behoeve van
hem zelf (van die tsaddiek die zich laat verwekken in de mens) zie hier dan komt
hij (die tsaddiek) in de mens door zijn eigen keuze en niet nood gedwongen
117
‫‪(omdat hij dat moet omdat hij zijn eigen correctie nog moet afmaken. Let op wat‬‬
‫‪hij ons zegt:) en daarom hij hoeft helemaal niet te verdragen de pijn en het leed‬‬
‫‪van dat lichaam (tijdens het leven van die mens) en die voelt helemaal niet‬‬
‫‪pijnen en lijdens die over hem (die mens) komen, en indien hij zich prettig‬‬
‫‪voelt bij die mens dan verblijft hij met hem en indien niet dan gaat hij van‬‬
‫‪hem uit (vertrekt hij van hem) en gaat weg, en hij zegt (zoals in het Heilige‬‬
‫‪Schrift staat en hij ons citeert:) ' Gaat alsjeblieft weg van die tenten van deze‬‬
‫‪boze mensen enz' .‬‬
‫‪(Een zeer krachtige les wat hij ons nu vertelt in deze inleiding. Ik stop hier op deze‬‬
‫‪plaats o.a. om jou weer een gelegenheid te geven om het nog een keer door te‬‬
‫‪nemen, want het is bijzonder belangrijk voor ons en niet het pagina's maken, maar‬‬
‫‪de kwaliteit. Zoals ik steeds herhaal: kabbala is de kwaliteit. Elke letter moet‬‬
‫‪aandachtig bestudeerd worden. Wat we hier zien zijn de kroonprincipes van de‬‬
‫‪incarnatie en van de ieboer. Die moeten goed bij jou ingeprent worden om het‬‬
‫‪vervolg te kunnen volgen, om verder te kunnen leren en je daar goed in te kunnen‬‬
‫)‪oriënteren.‬‬
‫‪Les 19‬‬
‫‪Pag. 17 r.22‬‬
‫ועתה נבאר את אשר התחלנו‪ ,‬כי הנה הפסוק אומר פוקד עון אבות על בנים‪ .‬פירוש‪ ,‬כי עד שלשה נפשות מגולגלות‬
‫וישנות‪ ,‬עם נפש אחת חדשה‪ ,‬יכולות להתגלגל יחד בגוף אחד‪ ,‬מיום שנולד‪ ,‬באופן שהם ארבעה נפשות יחד‪ .‬וז"ס‬
‫על רבעים‪ .‬גם ז"ס פעמים שלש עם גבר‪ .‬כי שלשה נפשות מגולגלות‪ ,‬יוכלו להתגלגל עם גבר אחד‪ ,‬הוא הנפש הזה‬
‫החדש‪ .‬אבל יותר מזה‪ ,‬אי אפשר להתגלגל ביחד‪ .‬אמנם אפשר להיות פחות מחשבון זה‪ ,‬כי אפשר להיות שתתגלגל‬
‫נפש אחת לבדה בגוף אחד‪ ,‬או נפש אחת מגולגלת‪ ,‬עם נפש אחת חדשה בגוף אחד‪ ,‬או שתי נפשות מגולגלות לבדם‬
‫בגוף אחר‪ ,‬או שנים מגולגלות עם חדשה אחת‪ ,‬או שלשה מגולגלות לבדם‪ ,‬או שלשה מגולגלות עם חדשה אחת‪.‬‬
‫אבל יותר מחשבון זה‪ ,‬אי אפשר להכנס בגוף אחד כנזכר‪:‬‬
‫ודע‪ ,‬כי אלו המתגלגלים יחד בגוף אחד כנזכר‪ ,‬אינו נוהג אלא בזמן שכלם הם נאחזים בשרש אחד‪ ,‬בסוד וגאל את‬
‫ממכר אחיו‪ .‬ואע"פ שזה המגולגל החדש‪ ,‬לא חטא באיזה חטא של המגולגלים אחרים‪ ,‬עכ"ז אם הוא מבחינת‬
‫הפנימית יותר מכולם‪ ,‬כמו אם הוא מבחינת הגידים שבאבר ההוא של אדה"ר‪ ,‬והם מבחי' הבשר שהוא גרוע‬
‫מהגידים‪ ,‬צריך זה החדש לנקות הפגם והעפוש שנעשה מחמת עונות הראשונים‪ ,‬כדי שימשך החיות אל כל השרש‬
‫ההוא‪:‬‬
‫והנה גם בבחי' העבור הוא עד"ז כי אי אפשר שיתעברו באדם‪ ,‬ויתגלגלו בו רק שלושה נפשות הבאות לסייע הנפש‬
‫ההיא עצמה של האדם הזה‪ ,‬אשר עמו הם ארבעה‪ ,‬אבל לא יותר מזה‪ .‬אבל פחות אפשר להיות‪ .‬ואמנם אותם הבאות‬
‫בסוד גלגול ממש‪ ,‬כלם באות לצורך עצמם‪ ,‬לתקן את אשר עוית‪ ,‬או להשלים איזה מצוה שחסר להם‪:‬‬
‫‪118‬‬
‫ואודיעך ענין סדר העבור יותר בהרחבה‪ ,‬ונמשיל משל אחד‪ ,‬ונאמר‪ ,‬הגע עצמך‪ ,‬שזה האדם המתגלגל עתה בגוף‬
‫הזה לתקן עצמו‪ ,‬יש בשרשו עשרה נפשות אחרות עליונות ממנו‪ ,‬והנה אם יזכה האדם הזה‪ ,‬יתעבר בו נפש‬
‫העשירית‪ ,‬התחתונה מכל העשרה‪ ,‬והוא עליון ממנו עצמו‪ ,‬ולכן עוזרו ומסייעו להתקן‪ .‬ואם יזכה יותר‪ ,‬יתעבר בו‬
‫נפש התשיעית‪ .‬ואם יזכה יותר‪ ,‬יתעבר בו גם נפש השמינית‪ .‬והרי נתעברו בו שלשה נפשות‪ ,‬ועמו הם ארבעה‪ .‬ואי‬
‫אפשר להתעבר בו יותר מזה‪ .‬אבל אם יזכה יותר‪ ,‬יתעבר בו גם הנפש השביעית‪ ,‬ואז נפש העשירית‪ ,‬יתבטל הארתה‬
‫בעבור ההוא‪ ,‬בתוך הארת שלשה עבורים העליונים ממנה‪ .‬וכן עד"ז הולך הענין ונמשך‪ ,‬עד שנמצא שאפשר‬
‫שיתעברו בו שלשה נפשות גבוהות מכל העשרה‪ ,‬והם‪ ,‬הא'‪ ,‬והב'‪ ,‬והג'‪ ,‬ואלו השלשה תתגלה הארתם בעבור ההוא‬
‫לעזרו‪ ,‬ושאר השבעה אחרים תתבטל הארתם שם‪ ,‬מכח הארתם של השלשה עליונים‪ ,‬ויחשבו כאלו אינם‪ .‬באופן כי‬
‫אי אפשר להתגלות בסוד עבור‪ ,‬רק שלשה נפשות בלבד‪ ,‬ועם נפש האדם עצמו‪ ,‬הם ארבעה‪ ,‬אבל יותר מזה אי‬
‫אפשר כנזכר‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪Pag. 17 r.22‬‬
‫‪(Erg belangrijk. Hij gaat ons een heel stuk vertellen aan de hand van een vers in het Heilige‬‬
‫)‪Schrift.‬‬
‫ועתה נבאר את אשר התחלנו‪ ,‬כי הנה הפסוק אומר פוקד עון אבות על בנים‪.‬‬
‫‪En nu zullen wij uitleggen datgene wat wij zijn begonnen, want zie hier het vers zegt: Hij‬‬
‫‪(Hasjem) brengt in herinnering de zonde van vaderen op zonen.‬‬
‫‪(Dit vers is niet afgemaakt, want het vers luidt zo dat Hasjem brengt in herinnering‬‬
‫‪de zonde van de vaderen op de zonen tot vier generaties. Wat betekent dat? Hij zegt‬‬
‫)‪het:‬‬
‫פירוש‪ ,‬כי עד שלשה נפשות מגולגלות וישנות‪ ,‬עם נפש אחת חדשה‪ ,‬יכולות להתגלגל יחד בגוף אחד‪,‬‬
‫מיום שנולד‪ ,‬באופן שהם ארבעה נפשות יחד‪.‬וז"ס על רבעים‪.‬גם ז"ס פעמים שלש עם גבר‪..‬‬
‫‪Uitleg, want tot drie nefasjot die zich incarneren en die oude zijn (oude‬‬
‫‪nefasjot) plus één nieuwe nefesj kunnen samen in één lichaam geïncarneerd‬‬
‫‪worden vanaf de dag dat de mens geboren wordt op de manier dat zij zijn vier‬‬
‫‪nefasjot samen. En dat is de essentie (van het vers, het vers voegt toe) tot vier.‬‬
‫‪119‬‬
Dat is ook de essentie (van het vers uit het heilige Schrift) driemaal met (plus)
de gewer/mannelijk persoon.
‫ אבל יותר מזהאי‬.‫ הוא הנפש הזה החדש‬,‫ יוכלו להתגלגל עם גבר אחד‬,‫כי שלשה נפשות מגולגלות‬
.‫אפשר להתגלגל ביחד‬
Want drie nefasjot die incarnerende zijn, zullen kunnen incarneren met één mens, dat is deze
nieuwe nefesj. Maar meer dan dat is onmogelijk om samen geïncarneerd te worden.
‫ או נפש‬,‫ כי אפשר להיות שתתגלגל נפש אחת לבדה בגוף אחד‬,‫אמנם אפשר להיות פחות מחשבון זה‬
‫ או שנים‬,‫ או שתי נפשות מגולגלות לבדם בגוף אחר‬,‫ עם נפש אחת חדשה בגוף אחד‬,‫אחת מגולגלת‬
‫ אבל יותר‬.‫ או שלשה מגולגלות עם חדשה אחת‬,‫ או שלשה מגולגלות לבדם‬,‫מגולגלות עם חדשה אחת‬
:‫ אי אפשר להכנס בגוף אחד כנזכר‬,‫מחשבון זה‬
Echter het kan zijn minder dan dit getal, want het is mogelijk zo te zijn dat
alleen maar één nefesj zal geincarneerd worden in één lichaam of (een andere
mogelijkheid) één nefesj die incarnerende is met één nieuwe nefesj in één
lichaam, of twee nefasjot die incarnerende zijn alleen maar in een ander
lichaam, of twee incarnerende (nefasjot) met één nieuwe, of alleen drie
incarnerende nefasjot, of drie incarnerende (nefasjot) met één nieuwe. Maar
meer dan dit getal is het onmogelijk dat die binnen één lichaam zouden
intrekken zoals genoemd werd.
(Gewoon horen. Als je het niet begrijpt, het is niet belangrijk hoe en wat. Belangrijk is dat jij
het ontvangt. Stap voor stap komt alles op zijn plaats.)
(Nu goed kijken wat de voorwaarde is voor die incarnatie van die nefasjot samen in één
lichaam.)
,‫ אינו נוהג אלא בזמן שכלם הם נאחזים בשרש אחד‬,‫ כי אלו המתגלגלים יחד בגוף אחד כנזכר‬,‫ודע‬
.‫בסוד וגאל את ממכר אחיו‬
120
En weet dat deze die zich samen in één lichaam incarneren zoals genoemd
werd, dat is van toepassing alleen maar in de tijd wanneer zij allemaal (let op
wat hij ons zegt) hangen aan één wortel, in essentie (zoals gezegd werd in de
Thora. Er bestaat een wet in de Thora:) ‘En bevrijdt/loskoopt de handel van zijn
broeder. (Zij denken natuurlijk dat het een sociale of religieuze wet is. Het staat zo
in de Thora, als men dat traditioneel vertaalt, dat als jouw broeder of een andere
Hebreeër in de problemen komt door wat dan ook – soms worden zij als slaaf
genomen en wordt beschreven wanneer het plaatsvindt – zijn broeder moet zijn
handel dan niet verloren laten gaan, opkopen en dat soort. Dat is waar de Thora van
spreekt hier en niet van de handel, de toestanden van deze wereld maar dat is wat
de Thora zegt: redt/bevrijdt de handel/bezit van jouw broeder.)
(Kijk nou wat geweldig wat hij ons nu vertelt. Zie je dat? Die andere nefasjot die
worden voor een bepaalde reden in hem meegeboren, omdat zij allemaal één wortel
hebben en dat is een wortel op een plaats in de partsoef van adam risjon / de eerste
mens, Adam. Laten we zeggen dat zijn wortel schouder is. We hebben dan
schouderblad, schijf aan de schouder, allerlei andere sub-organen a.h.w. die te
maken hebben met het goed functioneren van het hele schouderblad. Die liggen dus
allemaal in de buurt en hebben één wortel, zoals hier het schouderblad, in de
partsoef van adam risjon. Kijk wat hij ons nu zegt:)
‫ עכ"ז אם הוא מבחינת‬,‫ לא חטא באיזה חטא של המגולגלים אחרים‬,‫ואע"פ שזה המגולגל החדש‬
‫ והם מבחי' הבשר שהוא‬,‫ כמו אם הוא מבחינת הגידים שבאבר ההוא של אדה"ר‬,‫הפנימית יותר מכולם‬
‫ כדי שימשך‬,‫ צריך זה החדש לנקות הפגם והעפוש שנעשה מחמת עונות הראשונים‬,‫גרוע מהגידים‬
:‫החיות אל כל השרש ההוא‬
En ondanks het feit dat deze nieuwe incarnerende niet gezondigd had door een
of andere zonde van de andere incarnerende (dus de andere nefasjot die in
hem bij zijn geboorte mee geïncarneerd zijn in zijn lichaam) desalniettemin
indien hij (deze mens die in het lichaam is geïncarneerd met nog andere nefasjot in
zichzelf) zijn aard/essentie/innerlijk is van het aspect van het meest innerlijke
van alle (die samen met hem geïncarneerd werden) (hij geeft ons een voorbeeld:)
zoals indien hij is van het aspect pezen die in (het desbetreffende) orgaan is van
adam risjon (want alle zielen hebben hun plaats oorspronkelijk in de partsoef van
adam, de eerste mens. Hij is van de GIEDIEM/PEZEN pezen) terwijl zij zijn van
het vlees (dat is dan uiterlijker t.o.v. de pezen) welk (vlees) is grover/lager
121
(kwalitatief) dan de pezen deze nieuwkomer (die komt in zijn incarnatie ook in
het lichaam. Let op wat hij ons zegt) die dient dan te zuiveren de beschadiging
en de bevuiling die gemaakt is vanwege de zonde van de eersten (die in hem
kwamen, die mee geïncarneerd zijn.) opdat hij zal aantrekken de levenskracht
(let op) naar deze hele wortel.
(Kijk nou wat het allemaal is. Zij dachten dat het gaat over dat de mens een ander
moet liefhebben als zichzelf. Daar gaat het over: dat de anderen, de naasten…Wie
zijn de naasten bij de mens? Zij die van dezelfde wortel komen, die een
gemeenschappelijke wortel hebben in de partsoef van adam, de eerste mens. Dus
naastgelegen, en die hebben één gemeenschappelijke wortel, a.h.w. een
overkoepelende wortel hebben zij samen. Die mens die samen met andere nefasjot
incarneert en hij niet heeft gezondigd, maar zij wel bepaalde zonden hebben
begaan, dat hij wel moet zuiveren die schade die zij hebben toegebracht om de
levenskracht aan te trekken aan hun hele wortel. Dat is eigenlijk de solidariteit maar
niet horizontaal gezien, want daar komt niets van terecht. Horizontaal, met jouw
buurman, jouw religieuze collega’s…groepsvorming…, maar binnen één mens en
dan kan je dat ook projecteren, naar buiten uitstralen, naar buiten jezelf. Maar eerst
op deze wijze worden verbanden gelegd tussen de zielen onderling. Daar gaat het
om.)
(Hij heeft gesproken over de gilgoeliem/incarnaties.)
‫ ויתגלגלו בו רק שלושה נפשות הבאות‬,‫והנה גם בבחי' העבור הוא עד"ז כי אי אפשר שיתעברו באדם‬
‫ אבל פחות אפשר‬.‫ אבל לא יותר מזה‬,‫ אשר עמו הם ארבעה‬,‫לסייע הנפש ההיא עצמה של האדם הזה‬
.‫להיות‬
En ziehier ook in het aspect van de ieboer is op dezelfde manier (vindt plaats op dergelijke
manier), want het is onmogelijk dat in de mens zullen verwekt worden en in hem zullen
geïncarneerd worden meer dan drie nefasjot die komen bij hem om die nefesj van de mens
zelf te helpen waarbij die drie samen met hem (samen met zijn nefesj) worden vier nefasjot,
maar niet meer dan dat. Echter minder is wel mogelijk.
122
Pag. 18 r.1 na punt)
(Erg belangrijk om goed in te prenten wat hij ons zegt. Hij had ons gezegd dat als het ieboer is
dat het kan zijn om de mens te helpen die in het lichaam geïncarneerd wordt.)
‫ או להשלים איזה מצוה‬,‫ לתקן את אשר עוית‬,‫ כלם באות לצורך עצמם‬,‫ואמנם אותם הבאות בסוד גלגול ממש‬
:‫שחסר להם‬
En echter zij die komen in essentie van daadwerkelijke gilgoel (dus die nefasjot die komen in
essentie van gilgoel, dus die samen met de mens bij zijn geboorte geïncarneerd zijn) allemaal
komen zij ten behoeve van zichzelf om datgene te corrigeren (door die mens) wat door het
zondigen verdraaid werd, of aan te vullen een of ander voorschrift dat ontbreekt aan hen. (Dus
het vervullen van een of ander voorschrift, gebod of verbod, om dat te laten corrigeren door
de mens die geïncarneerd wordt met een lichaam.)
(Kijk goed wat hij ons vertelt, want het klonk een beetje vreemd in onze oren dat een mens
a.h.w. vier incarnaties en niet meer, oftewel alle vier in één incarnatie, die drie plus de nefesj
van één mens. Het kan ook zijn dat elke nefesj in een andere generatie komt en dan hebben
we vier generaties en niet meer. Wat is dat? Waarom kan het zo zijn? We hebben geleerd dat
Hasjem erech apajiem wordt genoemd, Hij die lang van geduld is, die veel verdraagt, wacht
tot de mens is uitgecorrigeerd. Hoe kan het dan zo’n strenge meester zijn die alleen vier
mogelijkheden geeft en het dan afgelopen is met de mens, dat hij zichzelf niet meer kan
corrigeren. Hoe kan dat? Let op, hij geeft hier een geweldige vergelijking:)
‫ שזה האדם המתגלגל‬,‫ הגע עצמך‬,‫ ונאמר‬,‫ ונמשיל משל אחד‬,‫ואודיעך ענין סדר העבור יותר בהרחבה‬
,‫ והנה אם יזכה האדם הזה‬,‫ יש בשרשו עשרה נפשות אחרות עליונות ממנו‬,‫עתה בגוף הזה לתקן עצמו‬
.‫ ולכן עוזרו ומסייעו להתקן‬,‫ והוא עליון ממנו עצמו‬,‫ התחתונה מכל העשרה‬,‫יתעבר בו נפש העשירית‬
En ik zal je laten weten de kwestie van de orde van ieboer (hoe dat gaat met
ieboer) meer uitgebreid en ik zal een voorbeeld (vergelijking) geven, en wij (niet
ik, maar wij) zullen zeggen, vergewis jou dat deze mens die nu in dit lichaam
incarneert om zichzelf te corrigeren, er zijn in zijn wortel tien andere nefasjot
die hoger zijn dan hem (Hij geeft ons dat als voorbeeld, laten we zeggen dat de
mens die nu geboren wordt, geïncarneerd wordt, dat er in zijn wortel – niet in hem,
123
maar in zijn wortel – tien andere nefasjot zijn die hoger zijn dan hem. Hoe kan hij
dan in vier keer klaar komen met zijn correctie, zijn wortel enz.? Let op:)
en zie hier indien deze mens zal waardig zijn dan zal in hem de tiende nefesj
verwekt worden, de laatste van alle tien en hij (die tiende nefesj die nu in hem
verwekt is) is hoger dan de nefesj van die mens zelf (die in die desbetreffende
generatie in het lichaam geïncarneerd is) en daarom deze tiende nefesj helpt hem
om zich te corrigeren.
.‫ יתעבר בו גם נפש השמינית‬,‫ יתעבר בו נפש התשיעיתואם יזכה יותר‬,‫ואם יזכה יותר‬
En indien hij nog waardiger zal zijn (zichzelf nog meer zal zuiveren. Jizke is waardig en
zuiveren) dan zal in hem de negende nefesj verwekt worden (dus nog hogere) en indien hij
zich nog meer zuivert/waardig wordt dan zal in hem ook de achtste nefesj geïncarneerd
worden. (We hebben dan drie gehad, de tiende, negende en achtste. We hebben gezegd drie
plus de nefesj van de mens. Het kan niet meer dan drie zijn plus de nefesj van die mens. We
hebben die wet geleerd.)
.‫ ואי אפשר להתעבר בו יותר מזה‬.‫ ועמו הם ארבעה‬,‫והרי נתעברו בו שלשה נפשות‬
En zie hier er werden verwekt in hem drie nefasjot en samen met hem (zijn
eigen nefesj) wordt dat vier. En het is onmogelijk om in hem verwekt te laten
worden meer dan dat. (Wat te doen? Kijk goed nu hoe dat wonderlijke G’ddelijke
mechanisme werkt:)
(Geweldig wat hij ons nu vertelt. Let op hoe het verder in zijn werk gaat:)
,‫ יתבטל הארתה בעבור ההוא‬,‫ ואז נפש העשירית‬,‫ יתעבר בו גם הנפש השביעית‬,‫אבל אם יזכה יותר‬
.‫בתוך הארת שלשה עבורים העליונים ממנה‬
Maar indien hij nog meer zichzelf zuivert/waardig wordt dan zal in hem
verwekt worden ook de zevende nefesj en dan de tiende nefesj (de eerste die hij
gecorrigeerd had, de meest lage van alle tien) het schijnen ervan zal opgaan in
124
die ieboer binnen het schijnen van drie bovenste belendende ieboeriem.
(Duidelijk? Dus die tiende gaat a.h.w. op…we hebben altijd geleerd dat het lagere
licht niet genoemd wordt als het hogere komt, a.h.w. wordt die opgelost in die
hogere).
,‫ עד שנמצא שאפשר שיתעברו בו שלשה נפשות גבוהות מכל העשרה‬,‫וכן עד"ז הולך הענין ונמשך‬
‫ ושאר השבעה אחרים תתבטל‬,‫ ואלו השלשה תתגלה הארתם בעבור ההוא לעזרו‬,'‫ והג‬,'‫ והב‬,'‫ הא‬,‫והם‬
.‫ ויחשבו כאלו אינם‬,‫ מכח הארתם של השלשה עליונים‬,‫הארתם שם‬
En zo, op dergelijke manier gaat het verder dat aan te trekken (die mens die
zichzelf zuivert, meer en meer waardig wordt) totdat het zal blijken dat het wel
mogelijk is dat in hem zullen verwekt worden de drie bovenste nefasjot de
hoogste van alle tien en die zijn de eerste, de tweede en de derde (Herinner jij je
nog dat hij begon met de tiende en daarna de negende en de achtste en nu alleen de
hoogste bovenste drie heeft hij behaald) en deze bovenste drie hun schijnen zal
onthuld worden in deze ieboer om hem te helpen terwijl de zeven overige
(lagere) nefasjot daar zal al hun schijnen oplossen in de drie bovenste en die
zullen geacht worden alsof ze er niet zijn.
,‫ הם ארבעה‬,‫ ועם נפש האדם עצמו‬,‫ רק שלשה נפשות בלבד‬,‫באופן כי אי אפשר להתגלות בסוד עבור‬
:‫אבל יותר מזה אי אפשר כנזכר‬
Op de manier dat het niet mogelijk is om tot onthulling te komen als ieboer
anders dan alleen maar drie nefasjot en samen met de nefesj van de mens zelf
(die geïncarneerd is in het lichaam in die desbetreffende incarnatie) worden zij
vier (nefasjot), maar meer dan dat is onmogelijk zoals genoemd werd.
125
‫‪Les 20‬‬
‫‪Pag. 18 r.20‬‬
‫הנה הכתוב אומר‪ ,‬הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר‪ .‬פירוש‪ ,‬כי בג' הגלגולים הראשונים‪ ,‬אז‬
‫מתגלגל נפש האדם לבדה‪ ,‬בלי שתוף זולתה‪ ,‬תוך הגוף‪ .‬אבל אם עדיין לא נתקנה בשלשתם‪ ,‬ותצטרך‬
‫‪126‬‬
‫לחזור עוד בג' הגלגולים שניים‪ ,‬אינה באה לבדה‪ ,‬כיון שאין בה כח לתקן‪ ,‬ולכן באה בשתוף גבר שהוא‬
‫צדיק אחד המתעבר בו‪ ,‬כדי לסייעו ולהדריכו למוטב‪ .‬ולכן לא אמר שלש פעמים‪ ,‬שהיה נראה שהוא‬
‫בשלשה פעמים הראשונות‪ ,‬אמנם אמר פעמים שלש‪ ,‬להורות כי בפעם השניה הכוללת שלשה גלגולים‬
‫שניים‪ ,‬אז הוא עם גבר זולתו משותף עמו כנזכר‪:‬‬
‫ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים‪ ,‬בענין המגולגל בכמה פעמים‪ ,‬באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה‪.‬‬
‫דע‪ ,‬כי הלא נתבאר אצלינו מ"ש בהקדמת התיקונים‪ ,‬על פסוק כצפור נודדת מקנה וגו'‪ .‬וכן מ"ש בזוהר‬
‫פרשת פקודי בענין השכינה‪ ,‬איך גלתה בקליפות‪ ,‬עד דמטאת רגלין ברגלין וכו'‪ .‬ואמרנו‪ ,‬איך גם‬
‫נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה‪ .‬ואמנם בזמנים הקדמונים‪ ,‬היו הנשמות ההם הגולים‬
‫עמה‪ ,‬בחי' אותם הניצוצים והחלקים אשר הם מבחי' מדרגה‪ ,‬ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא‪,‬‬
‫ועד"ז בכל דור ודור‪ .‬ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו‪ ,‬כבר השכינה ירדה עד רגלין‪ ,‬וגם הנשמות‬
‫שבדורות אלו‪ ,‬הם מבחינת הרגלים‪ .‬ולפי שבתחילה גלו כל הנשמות כולם שם עם השכינה‪ ,‬לכן עתה‬
‫אותם הנשמות הראשונות העליונות‪ ,‬שכבר עלו ונתקנו‪ ,‬אז הם יורדות להדריך ולהיישיר את אלו‬
‫הנשמות השפלות‪ ,‬כדי שיתוקנו‪ .‬ונמצא כי כמה חלקים ונצוצות יש בכל נשמה ונשמה‪ ,‬וכל החלקים‬
‫ההם נקראים בשם נשמה אחת‪ ,‬וכן הענין בכל נשמה ונשמה‪ ,‬וכאשר יהיה זמן התחיה‪ ,‬כל גוף וגוף יקח‬
‫חלקו של נשמתו‪ ,‬כפי חלק הזמן שלו באיזו מדרגה היתה‪:‬‬
‫הנה לפעמים יארע‪ ,‬כי אע"פ שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה‪ ,‬יבוא איזה פעם לידי כעס‪ ,‬ואז‬
‫תצא ממנו‪ ,‬ותכנס במקומה נפש אחרת גרועה‪ ,‬או ג"כ יחלה האדם איזה חולי גדול‪ ,‬ואז תתחלף נפשו‬
‫בנפש אחרת‪ ,‬או יארע לו חולי הנופל והנכפה‪ ,‬ותתחלף נפשו ותלך באיש אחר‪ ,‬ותכנס בו נפש אחרת‪.‬‬
‫וז"ס צדיק כל ימיו‪ ,‬ובסוף הרשיע‪ .‬או להפך‪ .‬וכיון שהדבר כך‪ ,‬אפשר ג"כ שימשך מזה עוד דבר אחר‪,‬‬
‫והוא‪ ,‬כי אם עד עתה היתה מזומנת אל האיש הזה איזו אשה בת זוגו‪ ,‬כיון שנתחלפה נפשו ונתנה לאיש‬
‫אחר‪ ,‬אותו איש אחר יקחנה‪:‬‬
‫דע‪ ,‬כי יש יכולת ביד נפש האדם‪ ,‬או רוחו‪ ,‬או נשמתו‪ ,‬ללקט נצוצותיהם המוטבעות בעמקי הקליפות‪,‬‬
‫ולהעלותם משם‪ ,‬ויתוקנו על ידו‪ ,‬כדוגמת מה שנתבאר אצלינו‪ ,‬בענין טעם הריגת עשרה הרוגי מלכות‪,‬‬
‫ועיין שם‪:‬‬
‫דע כי יש חלוק בין המתגלגל לסיבת תקון שאר עבירות‪ ,‬למתגלגל לסיבת שלא היו לו בנים‪ ,‬ולא קיים‬
‫מצות פריה ורביה‪ .‬כי המתגלגל לסיבת בטול פריה ורביה‪ ,‬אע"פ שיהיה כשמעון בן עזאי שלא הוצרך‬
‫להתגלגל על בנים‪ ,‬עכ"ז כשיתגלגל איזה פעם באיזה גוף בעת שנולד‪ ,‬לסבת צרכו לתקן איזו פגם‬
‫אחר‪ ,‬או שבא להועיל לאחרים‪ ,‬וכן אם יבא בסוד העבור בחיים כנודע‪ ,‬הנה אי אפשר לו לבא יחידי‪,‬‬
‫אלא משותף עם אחר‪ ,‬לפי שהוא פלגא דגופא‪ ,‬ואינו יכול לבא יחידי‪ .‬ואפשר כי זה ג"כ נקרא גלגול‬
‫כפול‪ ,‬כנז"ל בדרושים הקודמים‪ .‬וזהו המתגלגל שלא ע"י יבום‪ ,‬כנלע"ד חיים‪:‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪127‬‬
Pag.18 r.20
‫ אז‬,‫ כי בג' הגלגולים הראשונים‬,‫ פירוש‬.‫ הן כל אלה יפעל אל פעמים שלש עם גבר‬,‫הנה הכתוב אומר‬
‫ ותצטרך‬,‫ אבל אם עדיין לא נתקנה בשלשתם‬.‫ תוך הגוף‬,‫ בלי שתוף זולתה‬,‫מתגלגל נפש האדם לבדה‬
‫ ולכן באה בשתוף גבר שהוא‬,‫ כיון שאין בה כח לתקן‬,‫ אינה באה לבדה‬,‫לחזור עוד בג' הגלגולים שניים‬
‫ שהיה נראה שהוא‬,‫ ולכן לא אמר שלש פעמים‬.‫ כדי לסייעו ולהדריכו למוטב‬,‫צדיק אחד המתעבר בו‬
‫ להורות כי בפעם השניה הכוללת שלשה גלגולים‬,‫ אמנם אמר פעמים שלש‬,‫בשלשה פעמים הראשונות‬
:‫ אז הוא עם גבר זולתו משותף עמו כנזכר‬,‫שניים‬
Ziehier het vers (uit het heilige schrift) zegt (hij citeert ons:) al deze zal Kel maken
twee keer drie keer met een heer/man. (Wat is de toevoeging 'met heer'? We
hebben dat boven al gehoord.)
Uitleg, want in drie eerste gilgoeliem dan wordt alleen de nefesj van de mens
geïncarneerd zonder partnerschap met de ander binnen een lichaam.
Maar indien in het drietal van de incarnaties zij is nog niet uitgecorrigeerd en
het is nodig om terug te keren in nog drie tweede (andere) gilgoeliem dan komt
zij niet alleen, aangezien zij geen kracht heeft om gecorrigeerd te worden en
daarom komt zij in partnerschap van een heer, welke (heer) is een of andere
tsaddiek/rechtvaardige die in hem verwekt wordt om hem te helpen en om hem
te begeleiden naar (geestelijke) beterschap (hem corrigeren voor het goede).
(Hoor goed wat hij ons zegt:)
En daarom (het vers) zegt niet drie keer, dat zou lijken alsof het in de drie eerste
keren (incarnaties) was, maar die zegt twee drie keer (het kan ook dat in het vers
staat pa-amiem sjelosj: keren drie, maar dat is tegen de grammatica in. Daarom lees
ik het als pa-amajiem sjelosj:twee drie keer.) en dat is om te leren dat in de tweede
keer die uit drie andere gilgoeliem bestaat, dan is hij met een gewer/heer naast
hem die met hem in partnerschap is zoals genoemd werd.
.‫ באיזה גוף מהם יקום בזמן התחיה‬,‫ בענין המגולגל בכמה פעמים‬,‫ענין מתמיה שבאר הסבא דמשפטים‬
‫ וכן מ"ש בזוהר‬.'‫ על פסוק כצפור נודדת מקנה וגו‬,‫ כי הלא נתבאר אצלינו מ"ש בהקדמת התיקונים‬,‫דע‬
‫ איך גם‬,‫ ואמרנו‬.'‫ עד דמטאת רגלין ברגלין וכו‬,‫ איך גלתה בקליפות‬,‫פרשת פקודי בענין השכינה‬
‫ היו הנשמות ההם הגולים‬,‫ ואמנם בזמנים הקדמונים‬.‫נשמות הצדיקים גלו בתוך הקליפות עם השכינה‬
,‫ ששם עומדת השכינה בגלות בזמן ההוא‬,‫ בחי' אותם הניצוצים והחלקים אשר הם מבחי' מדרגה‬,‫עמה‬
.‫ועד"ז בכל דור ודור‬
128
Kwestie van uiteenzetting die uiteengezet heeft Saba d'Misjpatiem in de
kwestie van degene die geïncarneerd is meerdere malen (de vraag die hij
uiteengezet had is dus:) van welk van die lichamen die hij heeft meegemaakt zal
hij opstaan in de tijd van de opleving uit de doden. (Een mens heeft zoveel
incarnaties meegemaakt en dan is de vraag in welk lichaam hij zal opstaan in de tijd
van opleving uit de doden.)
Weet, want het is toch uitgelegd bij ons wat gezegd/geschreven werd in de
inleiding van de Tiekoeniem (Tikoenee Zohar) over het vers (in het heilige schrift)
zoals een vogel nestelt zich enz.
En zo ook wat geschreven/gezegd is in de Zohar hoofdstuk Pikoedee in de
kwestie van Sjechiena hoe zij is verbannen naar de kliepot zodat zij in de benen
komt (tot de plaats komt waar de benen zijn. We zullen straks zien wat dat betekent)
enz.
(Hoor. Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Het slaat straks ook op onze zielen. We
zullen zien wat hij ons nu vertelt. Het is zeer zeer belangrijk.)
We hebben gezegd hoe ook de nesjamot/zielen van de tsaddiekiem werden
verbannen binnen de kliepot met de Sjechiena (samen met de Sjechiena).
En echter in de vroegere tijden waren deze zielen die met haar (Sjechiena)
werden verbannen waren het aspect van die vonken en die delen van de
traptrede waar de Sjechiena in de galoet staat in die desbetreffende tijd en op
dergelijke manier in elke generatie. (Duidelijk? Dus in elke generatie waar de
Sjechiena in de galoet is, ook de zielen van die generatie zijn met haar in galoet in
die traptrede die zich manifesteert.)
(Let goed op wat hij ons nu vertelt. Alvorens wij verder gaan is het misschien wel de
plaats om een kleine inleiding te geven. We weten het, maar even herhalen. Let op.
We hebben geleerd dat eerst in de schepping, in het algemene aspect, worden
lichtere keliem gecorrigeerd en daarna zwaardere keliem. Precies hetzelfde is het in
de zielen, eerst de lichtere/hogere zielen worden gecorrigeerd, dat betekent kether
chochma van de mensheid, die zijn dichter bij de Schepper, verder hoeven ze niet
geïncarneerd te worden voor zichzelf. Hoe later, hoe grovere zielen er in de wereld
komen en hoe sterker licht is er nodig om hen uit de kliepot te halen. Natuurlijk dat de
Sjechiena die verbannen is, in die latere generaties waar lagere keliem zijn,
overeenkomstig die keliem van die zielen van die latere generaties ook dieper gaat in
de stof der aarde, in de kliepot verzonken wordt. Let op, nu horen we wat hij zegt:)
129
‫ הם‬,‫ וגם הנשמות שבדורות אלו‬,‫ כבר השכינה ירדה עד רגלין‬,‫ואמנם עתה בדורות אחרונים אלו‬
‫ לכן עתה אותם הנשמות‬,‫ ולפי שבתחילה גלו כל הנשמות כולם שם עם השכינה‬.‫מבחינת הרגלים‬
,‫ אז הם יורדות להדריך ולהיישיר את אלו הנשמות השפלות‬,‫ שכבר עלו ונתקנו‬,‫הראשונות העליונות‬
‫ וכל החלקים ההם נקראים בשם‬,‫ ונמצא כי כמה חלקים ונצוצות יש בכל נשמה ונשמה‬.‫כדי שיתוקנו‬
,‫ כל גוף וגוף יקח חלקו של נשמתו‬,‫ וכאשריהיה זמן התחיה‬,‫ וכן הענין בכל נשמה ונשמה‬,‫נשמה אחת‬
:‫כפי חלק הזמן שלו באיזו מדרגה היתה‬
En echter nu in deze laatste generaties (want vanaf de generatie van Ari begon de
periode van laatste generaties) de Sjechiena daalde al tot de voeten (voeten van
de partsoef van de zielen van de mensheid) en ook de zielen die in deze
generaties zijn, die zijn van het aspect voeten/benen (Ook wij zijn zielen van dat
stuk van de benen, grovere zielen zijn wij. We zijn gekomen in de laatste tijden van
de laatste tijd).
(Voortreffelijk wat hij ons vertelt. Let op)
En aangezien eerst alle zielen (zonder uitzondering) samen werden verbannen
daar met de Sjechiena (naar de kliepot) daarom is nu die eerste hogere zielen
die al opgestegen waren en al zijn uitgecorrigeerd dan dalen zij af (let op) om te
begeleiden en te corrigeren (letterlijk: om recht te doen) deze lagere zielen van de
lagere generaties (lager omdat ze horen tot de benen/voeten) opdat zij (die lagere
zielen) gecorrigeerd zullen worden. (Ze waren samen in de kliepot gevallen. Okay,
die lichtere/hogere zielen werden al uitgecorrigeerd, maar eens waren alle zielen in
de kliepot gevallen. En nu dalen zij af om die lagere zielen die tot benen/voeten
behoren te helpen, dat zij gecorrigeerd zullen worden.)
(Hij geeft nu het antwoord op de vraag in onze oorspronkelijke pagina in regel 29 in
de uiteenzetting van Saba d'Misjpatiem in de Zohar in de kwestie als een ziel
meerdere malen incarneert in welk lichaam hij dan zal opstaan in de tijd van opleving
uit de doden.)
En het blijkt dus want veel zijn er deeltjes en vonken die er zijn in elke nesjama
en al deze deeltjes heten met de naam één nesjama (in elke generatie was iets
van de nesjama uitgecorrigeerd) en zo is de kwestie in elke nesjama en wanneer
zal de tijd zijn van opleving uit de doden elk lichaam zal zijn deel nemen van
zijn nesjama volgens/overeenkomstig dat deel van zijn tijd in welke traptrede
het was. (In elke incarnatie in dat bepaalde lichaam in die incarnatie wat
gecorrigeerd werd van die nesjama, dat desbetreffende lichaam zal het nemen bij het
opleven uit de doden.)
Pag.19 r.3)
130
‫ ואז‬,‫ יבוא איזה פעם לידי כעס‬,‫ כי אע"פ שיהיה באדם נפש אחת טהורה ועליונה‬,‫הנה לפעמים יארע‬
‫ ואז תתחלף נפשו‬,‫ או ג"כ יחלה האדם איזה חולי גדול‬,‫ ותכנס במקומה נפש אחרת גרועה‬,‫תצא ממנו‬
.‫ ותכנס בו נפש אחרת‬,‫ ותתחלף נפשו ותלך באיש אחר‬,‫ או יארע לו חולי הנופל והנכפה‬,‫בנפש אחרת‬
,‫ אפשר ג"כ שימשך מזה עוד דבר אחר‬,‫ וכיון שהדבר כך‬.‫ או להפך‬.‫ ובסוף הרשיע‬,‫וז"ס צדיק כל ימיו‬
‫ כיון שנתחלפה נפשו ונתנה לאיש‬,‫ כי אם עד עתה היתה מזומנת אל האיש הזה איזו אשה בת זוגו‬,‫והוא‬
:‫ אותו איש אחר יקחנה‬,‫אחר‬
(Hoor wat hij zegt. Een geweldig mechanisme kan komen.)
Zie hier soms zal (kan) het gebeuren dat een of ander mens zal hebben een
zuivere en hogere ziel, zal hij komen tot woede/boosheid en dan zal zij (de
nefesj) van hem uitgaan (Let op wat hij ons zegt over die woede, het boos zijn) en
in plaats daarvan (letterlijk: op haar plaats) zal binnenkomen een andere nefesj
(lagere, grovere nefesj) of eveneens het kan zijn de mens zal ziek worden door
een of andere ziekte en dan zal zijn nefesj vervangen worden door een andere
nefesj (of: de nefesj van een ander) of zal hem gebeuren vallende ziekte (nechapa
is een synoniem daarvan, een technische term) epilepsie en zijn nefesj zal
vervangen worden en zal gaan in een ander mens en in hem zal een andere
nefesj binnenkomen. (Kijk nou welk mechanisme in werking kan komen.)
En dat is de essentie van het vers (als ik mij niet vergis komt het van
Misjlee/Spreuken van Salomo. Hij citeert het vers:) Iemand is rechtvaardige alle
dagen van zijn leven en aan het einde is hij als boosdoener geworden,
overtreding gepleegd (Het kan zo zijn dat een mens zijn hele leven
tsaddiek/rechtvaardige is en dan op het einde pleegt hij opeens een overtreding. In
het Engels zegt men: all is well if the end is well. In dit geval is het geen goed end.)
Of het omgekeerde (dat iemand alle dagen van zijn leven een boosdoener kan zijn
en alleen op het einde van zijn leven inkeer kan doen en tsaddiek wordt. Zie je dat?
Het is absoluut aan de mens zelf om dat allemaal door zijn eigen voorkeuren, door
zijn eigen overwinningen op het kwaad dat te kunnen doen.)
(Hij geeft ons nu iets grandioos. Let nu goed op wat hij ons nu zegt. We hebben
geleerd dat Jesjoea heeft gezegd dat als iemand een vrouw trouwt, hij haar nooit
mag verlaten of haar wegsturen. Of hij van haar scheidt, officieel of niet officieel dat
speelt geen rol in het geestelijke. Als zij van hem weg is en met een andere man
gaat, dan pleegt zij ontucht met die andere man. Zij kan ook trouwen met een andere
man, maar geestelijk kan men geen komedie spelen. Sociaal pleegt men
regelmatig...niets anders dan ontucht ' ik heb deze man lief' en dan weer een andere
man. Men kan dat onderling spelen, maar in het geestelijke is dat niet zo. Jesjoea
heeft dat gezegd. Kijk nou wat hij ons zegt en dat spreekt niet tegen wat Jesjoea
zegt, maar geeft wel een zekere nuance dat het ook anders kan zijn. De gronden hoe
het anders kan zijn spreekt zijn gronden niet tegen. Let op. Het is geweldig wat hij
ons nu vertelt. Mijn vraag aan jou is om te aanvaarden wat hij zegt. En vanaf dit
131
moment dat je het gehoord en geleerd hebt en werk hebt gedaan om het te
aanvaarden, niet tegenstribbelen maar aanvaarden wat hij in dit ene zinnetje zegt dat
grandioos is. Hanteer dat bij jezelf, begrijp dat het in werkelijkheid wel plaats kan
vinden. Let op:)
En aangezien de zaak zo staat (zo staat het met dit aspect) dan eveneens is het
mogelijk dat hieruit zal een ander aspect aangetrokken worden (een ander
aspect, een andere consequentie, een ander vraagstuk zal naar voren kunnen
komen. Eigenlijk gaf hij ons een algemeen aspect van deze kwestie en nu geeft hij
ons een bijzonder aspect.) want indien tot nu toe was aan hem (een man)
gegeven een of andere vrouw (zijn echte partner) aangezien zijn nefesj
vervangen is (door een of andere gebeurtenis zoals we hebben geleerd in deze
alinea vanaf r.3 door ziekte of doordat hij woedend werd en zijn nefesj hem heeft
verlaten en een andere nefesj, een lagere nefesj bij hem binnen kwam enz.) en zijn
nefesj is gegeven aan een andere man, die (andere man die de nefesj van de
eerste gekregen had) zal haar tot vrouw nemen.
(Zie je hoe dat in elkaar zit en waarom? Het is niet tegensprekelijk aan wat Jesjoea
had gezegd, want Jesjoea spreekt van lichamelijk wegzenden van een vrouw,
scheiden van een vrouw door de wil van een man. Maar hier spreken we niet van de
wil van een man. Jesjoea zei wat Hasjem heeft verenigd mag niet gescheiden
worden. Hier is er geen sprake van scheiding van wat Hasjem heeft verenigd, want
Hasjem heeft ervoor gezorgd dat de nefesj van die 'arme' man die op een of andere
manier door zijn eigen toedoen, boosheid of iets anders, een andere nefesj kreeg.
Zijn nefesj ging naar een andere man, en voor Hasjem telt de ziel van de mens en
niet het vlees. Dan is het helemaal rechtmatig dat die andere man die deze nefesj
kreeg van de eerste man, dat die haar tot vrouw zal nemen. Dat is een erg diepe
kwestie.)
,‫ ללקט נצוצותיהם המוטבעות בעמקי הקליפות‬,‫ או נשמתו‬,‫ או רוחו‬,‫ כי יש יכולת ביד נפש האדם‬,‫דע‬
,‫ בענין טעם הריגת עשרה הרוגי מלכות‬,‫ כדוגמת מה שנתבאר אצלינו‬,‫ ויתוקנו על ידו‬,‫ולהעלותם משם‬
:‫ועיין שם‬
Weet dat er bestaat een vermogen in de hand van de nefesj van de mens of in
zijn roeach of zijn nesjama om vonken te nemen die ingeankerd/verzonken zijn
in de diepte van de kliepot en zij te doen opstijgen daarvandaan en zij zullen
door hem gecorrigeerd worden zoals bij ons is uitgelegd in de kwestie van de
reden van het doden van 'harogee malchoet' (dit zijn de tien grootste
Thorageleerden in de tijd van de Romeinen, die door de macht van de Romeinen om
het leven werden gebracht, o.a.: rabbi Akiwa, rabbi Jismael enz.) en lees daar.
132
‫ ולא קיים‬,‫ למתגלגל לסיבת שלא היו לו בנים‬,‫דע כי יש חלוק בין המתגלגל לסיבת תקון שאר עבירות‬
‫ אע"פ שיהיה כשמעון בן עזאי שלא הוצרך‬,‫ כי המתגלגל לסיבת בטול פריה ורביה‬.‫מצות פריה ורביה‬
‫ לסבת צרכו לתקן איזו פגם‬,‫ עכ"ז כשיתגלגל איזה פעם באיזה גוף בעת שנולד‬,‫להתגלגל על בנים‬
,‫ הנה אי אפשר לו לבא יחידי‬,‫ וכן אם יבא בסוד העבור בחיים כנודע‬,‫ או שבא להועיל לאחרים‬,‫אחר‬
‫ ואפשר כי זה ג"כ נקרא גלגול‬.‫ ואינו יכול לבא יחידי‬,‫ לפי שהוא פלגא דגופא‬,‫אלא משותף עם אחר‬
:‫ כנלע"ד חיים‬,‫ וזהו המתגלגל שלא ע"י יבום‬.‫ כנז"ל בדרושים הקודמים‬,‫כפול‬
(Kijk goed naar elk woord. Er is geen einde aan de diepte van wat wij leren.)
Weet dat er een verschil bestaat tussen degene die incarneert om de reden van
de correctie van de overige overtredingen en degene die incarneert om de
reden dat hij geen kinderen had en niet het voorschrift vervulde van 'wees
vruchtbaar en vermenigvuldig je'.
Want degene die incarneert om de reden van het negeren van (het voorschrift)
wees vruchtbaar en vermenigvuldig je, ondanks het feit dat hij zal zijn als
Sjimon ben Azaj (één van de grootste Thorageleerde. Hij wilde zich niet
bezighouden met dit voorschrift. Hij wilde geen vrouw huwen omwille van de hemel.
Hij zei: laat anderen dat doen, er zijn velen die dat wel willen, kunnen doen, maar ik
houd mij met de Thora bezig. Al mijn krachten, alles wat ik geef, geef ik aan de
Thora. Hij werd op de vingers getikt door vele grote Thorageleerden, berispingen
enz. Zijn naam is ook bekend...hij hoort bij de Tanajiem.) dat hij (Sjimon ben Azaj)
hoefde niet geïncarneerd te worden omwille van de kinderen (dat het hem als
negatief, negatie werd toegerekend. Nee, hij hoefde niet nog geïncarneerd te worden
om kinderen te maken) desalniettemin (als iemand is zoals hij) wanneer hij zal
incarneren een of andere keer in een of ander lichaam dan in de tijd dat hij
geboren wordt om reden voor zichzelf (te corrigeren) door een of andere
beschadiging die hij moest corrigeren of dat hij kwam (in een incarnatie) om
anderen te helpen, of hij zal komen als ieboer tijdens het leven (van iemand
anders) zoals het bekend is, zie hier het is voor hem onmogelijk (Let op, dit is de
essentie van wat hij wil zeggen:) om alleen te komen, maar hij komt in
partnerschap met een ander (Waarom is dat zo?) omdat hij de helft van het
lichaam is (een mens die geen kinderen heeft nagelaten is als de helft van het
lichaam. Hoor wat het is. Probeer geen conclusies te trekken. Denk niet dat jij iets
begrijpt. Hoor gewoon wat het is.) en die zal niet kunnen alleen komen in een
incarnatie.
En het is mogelijk (schrijft rabbi Chaim Vital uit zichzelf) dat ook deze heet
dubbele incarnatie, zoals bovenaan werd uiteengezet in de eerdere
uiteenzetting.
133
En dat is degene die incarneert niet door ieboem (We hebben geleerd wat
ieboem is, degene die incarneert om...) zoals het schijnt aan de armoede van mijn
mening Chaim.
134
Les 21
Pag. 19 r.26
‫הקדמה ו‬
Inleiding 6
‫ גם נבאר‬.‫ וכבר נתבאר קצת ענין זה בש"ה שער המצות במצות שלוח הקן‬.‫בענין נשמות חדשות וישנות מה עניינם‬
:‫התחלת שורש הנשמות מהיכן התחילה‬
(Zesde inleiding) in de kwestie van de nieuwe zielen en de oude, wat is hun aspect.
(Erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. We hebben geleerd dat de zielen van Adam, de eerste
mens komen. Hier spreekt hij van nieuwe zielen en oude zielen.)
En we hebben al een beetje van deze kwestie uitgelegd in de vijfde poort van de poort
van voorschriften (De verzameling van de manuscripten van Ari, de Acht Poorten, uiteraard
op schrift gesteld door Chaim Vital, de vijfde poort daarvan is de poort van voorschriften.) in
het voorschrift van 'wegzenden van het nest', (dat is een technische naam van dit
voorschrift. Normaal worden ze naar de eerste woorden genoemd zoals die in de Thora zijn,
die noemen een bepaald voorschrift. Hier is het het wegzenden van het nest. Ik ga er niet op
in, maar ik heb gezegd dat als iemand 'toevallig' ergens wandelt en een nest ziet en de moeder
zit op hen en hij wil de kuikentjes wegnemen of de eieren waar zij op zit, dan moet hij de
moeder wegzenden.)
We zullen ook uitleggen het begin van de wortel van de zielen waar vandaan begint het.
(Hier moet de absolute concentratie, want hier spreekt hij van essentiële dingen die ook voor
ons gelden, zowel in de werelden als op de schaal van de zielen. Let op:)
‫ ואח"כ חזר‬.‫ נתהוה בתחלה בסוד זווג אחור באחור‬,‫ ואפילו עולם האצילות‬,‫ כי כאשר נבראו כל העולמות‬,‫דע‬
.‫ כי תחלה נתהוו בבחי' אחור באחור‬,‫ היו כך‬,‫ והנה גם בחי' נשמות של בני אדם‬.‫להתהוות בבחי' פנים בפנים‬
Weet dat toen alle werelden geschapen werden en zelfs de wereld atsieloet, die is
geworden eerst in essentie van zievoeg rug tot rug (katnoet).
En vervolgens was het geworden weer in het aspect gezicht tot gezicht. (Het is altijd zo:
eerst katnoet en dan gadloet.)
(Kijk nou wat hij ons zegt:) Zie hier, ook het aspect van de zielen van de mensen waren op
deze manier (allemaal hetzelfde patroon) want zij (de zielen van de mensen) zijn geworden
in het aspect rug tot rug.
(Geweldig wat hij ons nu zegt, het is cruciaal om het vervolg te kunnen volgen. Let op:)
,‫ הוא לאותם הנשמות‬,‫ התקון הנעשה מאז ואילך‬,‫ עד ביאת המשיח‬,‫ואח"כ מן העת אשר נברא אדם הראשון ואילך‬
.‫ שיהיו עתה חדשות יוצאות מזווג פנים בפנים‬,‫שאז נתהוו בבחי' אחור באחור‬
135
En vervolgens vanaf de tijd toen de eerste mens werd geschapen en verder tot de komst
van de Masjiach (moge het snel zijn in onze dagen) de correctie die is geworden vanaf
toen en verder is voor die zielen die toen waren in het aspect rug tot rug zodat zij nu
nieuw zullen zijn die uitkomen van de zievoeg gezicht tot gezicht. (Duidelijk? Hij zei ons
dat de zielen die eerst rug tot rug waren oude zielen zijn, en de zielen die vervolgens
uitgekomen waren van de zievoeg panim b'panim/gezicht tot gezicht dat zijn de nieuwe
zielen.
(Kijk goed, aandachtig. Hij geeft ons hier het mechanisme, hoe het in zijn werking gaat:)
‫ וכאשר איזה צדיק מכוין‬,‫ ירדו עם גלות השכינה למטה בתוך הקליפות‬,‫לפי שאחר שנתהוו בתחלה מאהור באחור‬
‫ תתעלה‬,‫ שהנשמה שבתוך הקליפה‬,‫ פירוש‬,‫ יכול להמשיך ע"י כונתו ההיא איזו נשמה חדשה‬,‫איזו כונה גמורה טובה‬
‫ ועתה‬,‫ ואח"כ תרד משם בעה"ז מבח" פנים בפנים‬,‫ ושם תתחדש‬,‫ בסוד חדשים לבקרים רבה אמונתך‬,‫משם ולמעלה‬
.‫ ונקראים חדשות‬,‫הם תחלת ברייתם‬
Aangezien nadat zij eerst geworden zijn van rug tot rug en daalden af met de
verbanning van de Sjechiena naar beneden binnen de kliepot, en wanneer een of andere
tsaddiek/rechtvaaardige maakt een of andere volledige goede kawanna kan hij
aantrekken door deze kawanna een of andere nieuwe ziel. (Wat betekent dat hij een of
andere nesjama kan aantrekken?) de ziel die binnen de kliepa is zal opstijgen van daar (van
de kliepot) en naar boven in essentie (zoals in het Heilige Schrift, en in het ochtendgebed
zegt men dat ook)' 's ochtends zijn zij vernieuwd, groot is Jouw geloof/vertrouwen' en
daar (in de hogere plaats waar zij aangetrokken worden) zullen zij zich vernieuwen en
vervolgens zal (de ziel) afdalen naar deze wereld van het aspect van gezicht tot gezicht
(toestand van gadloet) en nu is het begin van hun scheppen en zij heten nieuwen.
(Duidelijk? Het zijn dus nieuwe zielen die vanuit die toestand, die aantrekking van die
tsaddiek zijn ontstaan oftewel uit de kliepot komen en weer in deze wereld terecht komen in
een of andere lichaam, dat zijn nieuwe zielen. Nieuwe zielen betekent dat ze nog geen
gilgoeliem hebben meegemaakt. Hun zielen zijn dus rein en nieuw, hebben geen geschiedenis
van gilgoeliem.)
(Een geweldige toevoeging zegt hij ons:)
:‫ואלו הנשמות מוכנות שלא לחטוא כשאר הנשמות‬
En deze zielen zijn voorbereid om niet te zondigen zoals de overige zielen.
(Wat betekent dat? Zij zijn zo gemaakt dat....Omdat zij nieuw zijn, ook t.o.v. het aspect
zondigen. Dikwijls zijn dat zeer hoge, krachtige zielen. We zullen dat verder leren.)
Pag. 20 r.5)
(Voortreffelijk wat hij ons hier vertelt. We komen nu tot concretisatie van... we belanden nu
bij het prille begin, het ontstaan van de zielen, hoe het ging en gaat. Voor ons is het van
cruciaal belang te weten waar onze ziel vandaan komt. Niet onze ziel, maar mijn ziel. Ieder
van ons heeft zijn eigen unieke ziel en unieke plaats, ook in het prille begin bij het ontstaan
136
van de zielen. Als je straks leert, te weten komt wat de bron/wortel van jouw ziel is dan kan je
steeds een relatie opbouwen met de wortel van jouw ziel. Je kan je dan in elke toestand steeds
verschonen, vanaf jouw wortel tot nu toe. Al jouw krachten kan je daaruit putten en autonoom
worden en blijven. Let op:)
‫ שהם סוד נשמה‬,‫ אותם שהם מן הבי"ע‬,‫ כי אין בנו כח בכל הזמן הזה רק להמשיך אלו הנשמות החדשות‬,‫אך דע‬
‫ שהם מעולם האצילות והם‬,‫ יבואו נשמות חדשות יותר מעולות‬,‫ אבל לעתיד לבא אחר התחיה‬.‫רוח נפש כנודע‬
.‫ כמו שיתבאר בדרושים הבאים‬,‫ הנקראת בשם זיהרא עילאה‬,‫מבחי' הנשמה דאצילות שהיה לאדה"ר‬
Maar weet dat wij hebben de kracht in al deze tijd om alleen maar aan te trekken van
deze nieuwe zielen die zijn van de biej'a (brieja jetsiera assieja) die zijn in essentie
nesjama roeach nefesj zoals bekend is. (Uit brieja komt nesjama, uit jetsiera komt roeach en
uit assieja komt nefesj. Dat is wat wij nu in onze tijd kunnen doen.)
Maar in de toekomst die zal komen na het opleven uit de doden, zullen nieuwe zielen
komen die veel verhevener zijn, die zijn van de wereld atsieloet en die zijn van het aspect
nesjama van de atsieloet die was bij de eerste mens, welke (nesjama van adam risjon) heet
met de naam 'de hoge schittering' (Aramees: ziehara ielaa) zoals het uitgelegd zal worden
in de komende uiteenzetting.
‫ כי אלו‬.‫ לא נכנסו נשמות בהיכל האהבה‬,‫ שמיום שנחרב בית המקדש‬,‫וז"ס מ"ש בס"ה פרשת פקודי דף רנ"ג ע"א‬
‫ אפשר שיבואו אפילו‬,‫ אבל הנשמות שמן הבי"ע החדשות‬.‫ לא נכנסו שם‬,‫החדשות דפנים בפנים מן עולם האצילות‬
.‫בזמן שלאחר החרבן‬
En dat is de essentie van wat geschreven is in het boek Zohar hoofdstuk Pikoedee
bladzijde 253 voorpagina (daar is gezegd en hij citeert het nu. In het Heilige Schrift zijn
geen aanhalingstekens:) 'vanaf de dag toen de Tempel (in Jeruzalem) werd vernietigd, de
zielen werden niet binnengebracht in de zaal van de liefde.
Want deze nieuwe zielen van gezicht tot gezicht (die ontstaan zijn door zievoeg van gezicht
tot gezicht) van de wereld atsieloet, die werden daar niet binnen gebracht.
Maar de zielen die van de werelden biej'a (brieja jetsiera assieja) zijn, het is mogelijk dat
zij zullen komen zelfs in de tijd na de vernietiging van de Tempel.
‫ חזר‬,‫ אחר אשר נברא אחור באחור‬,‫ הם מאותם שהיו כלולות בנשמת אדה"ר‬,‫אבל כל שאר נשמות הבאות בעולם‬
.‫ והחזירו פנים בפנים‬,‫ונסרו מבחי' פנים בפנים‬
Maar alle overige zielen die in de wereld komen, die zijn van die zielen die waren
samengevoegd aan de ziel van de eerste mens, nadat hij geschapen werd rug tot rug, zij
kwamen uit van het aspect panim b'panim en werden a.h.w. afgescheurd van het aspect
gezicht tot gezicht en keerden dan terug (in de toestand van) panim b'panim/gezicht tot
gezicht. (Een beetje vreemd, niet helemaal duidelijk, dat doet er niet toe. Wat voor ons
belangrijk is, is dat alle overige zielen van achor b'achor/rug tot rug zijn.
137
(O, dat is belangrijk. Pak altijd wat je pakken kan.)
:‫ונמצא כי כל הנשמות הישנות הם באים ממנו‬
En het blijkt dus dat alle oude zielen die komen van hem (van adam risjon, van de eerste
ziel.) (Er zijn ook in onze wereld...ik heb van alles meegemaakt, mensen ontmoet juist in de
tijd dat ik kabbala ging leren...er waren mensen die zeiden dat ze voelden dat ze een oude ziel
hebben. Zij begrijpen misschien niet wat een oude ziel is...En anderen voelen dat zij nieuwe
zielen zijn. Hier zien we de origine ervan. Let op.)
'‫ והם מבחי‬,‫ גם יש בו בחי' אחרות‬.‫ על דרך גופו הנכלל מן רמ"ח איברים‬,‫ כי אדה"ר מתחלק לרמ"ח איברים‬,‫ודע‬
‫ כולם הם מבחי' אלו שיש באדה"ר‬,‫ והנה כל נצוצי פרטי הנשמות שבעה"ז‬.‫כמה מיני שערות התלוים בו לאין קץ‬
‫ ואלו הפרטים הם‬.‫ נמשכו אח"כ בגופות האנשים הנולדים מן אדה"ר‬,'‫ ואמנם אלו הפרטים והבחי' הנז‬.‫כנזכר‬
.‫ להיותם כולם נמשכות משם מבחי' אלו של אדם כנזכר‬,‫הנקראים אצלינו שרשי הנשמות‬
En weet dat de eerste mens is ingedeeld in 248 organen zoals zijn lichaam die 248
organen bevat. En hij heeft ook van andere aspecten en die zijn van vele soorten haren
die afdalen (letterlijk: aan hem hangen) tot het oneindige toe. (Als we van haren
spreken...afgeleide partsoefiem enz.)
(Absolute concentratie, want hier is de basis voor alles wat wij zullen leren daarna.)
En zie hier alle vonken van de bijzonderheden/details (variaties) van de zielen die in
deze wereld zijn, die zijn allemaal van dat aspect van deze zielen die er zijn in de eerste
mens, zoals genoemd werd.
En echter deze bijzonderheden (allerlei variaties en aspecten) zijn vervolgens
aangetrokken naar lichamen van mensen die van de eerste mens geboren waren.
(Duidelijk? Alle zielen verder komen van Adam).
En al die vele variaties die heten bij ons (in onze terminologie) de wortels van de zielen
omdat zij allemaal aangetrokken worden van daar van het aspect van deze Adam zoals
genoemd werd.
‫ במי נתחלקו כל פרטי נצוצות איברים‬,‫ צריך שידע ויכיר‬,‫ מה שרש של נשמתו‬,‫והנה לדעת עתה כל איש ואיש‬
‫ ע"ד מה שדרשו חז"ל בפסוק איפה‬,‫ וכן בכל אבר ואבר‬,‫ וזה יקרא שרשי הנשמות הבאות ממנו‬,‫ושערות של אדה"ר‬
:‫היית ביסדי ארץ‬
(Geweldig. Het is cruciaal voor ons om te weten wat de wortel van mijn ziel is.)
En zie hier om te weten te komen nu voor elk mens (hij zegt elk mens en niet wie kabbala
leert of wie Jood is of Papoea. Let op. We leren de chochmat emet, de wijsheid van de
waarheid en niet nationale religieuze toebehorigheid, iets leren vanuit één bepaalde
groepering of zo. We leren iets wat behoort tot elk mens, de hele mensheid.)
wat de wortel van zijn ziel is, het is nodig om te weten en te herkennen in wie werden
verdeeld alle varianten van de vonken van de organen en de haren van de eerste mens.
138
(Wat wil hij daarmee zeggen? Wat zijn de belangrijkste eerste tussenschakels tussen Adam en
die mens die wil weten wat zijn wortel is. Let op:) en dat zal genoemd worden de wortels
van de zielen komende van hem (Adam risjon. Vroeger had ik simplistisch gezegd: om te
weten welke plaats in de partsoef van Adam, de eerste mens... We kunnen het weten door
bepaalde zielen die dichter bij ons omen, die de wortels van de zielen zijn, die ook van Adam
komen) en zo is het in elk orgaan (op de partsoef van de eerste mens. En zo zijn er ook
zielen die komen uit hen die de wortels zijn van de zielen van elk orgaan. De ene komt van de
schouder, de andere komt van de vinger enz.) op de manier zoals de Thorageleerden
hadden uiteengezet in het vers (uit het Heilige Schrift) 'waar was zij bij het stichten van
de elementen/grondbeginselen van de aarde' (Dat, het fundament van zijn ziel, is wat een
mens ook te weten moet komen).
.‫ ומשם יפרדו אח"כ לכל הנולדים מאז ואילך‬,‫ בניו של אדה"ר‬,‫ כי רוב הנשמות הם בחי' קין והבל‬,‫וכבר ביארנו לך‬
.‫ אמנם בדרך משל נבאר ענינן‬,‫ כי אין פה מקום הדרוש הזה‬,‫ואע"פ שלא נבאר עתה הענין הזה בדיוק גמור‬
En we hebben jou al uitgelegd dat het merendeel van de zielen zijn het aspect Kajin en
Hewel (de twee zonden van de eerste mens, van Adam) en vandaar zullen zij zich
afscheiden vervolgens naar alle die geboren worden van toen en verder.
En ondanks het feit dat wij hier nu deze kwestie niet zullen uitleggen met volledige
duidelijkheid, want hier is geen plaats voor deze uiteenzetting, echter als voorbeeld
zullen we hier deze kwestie uitleggen.
(Geweldig. Hij gaat ons nu vertellen de plaats van de zielen die komen van Hewel.)
‫ היא השורש של כל פרטי‬,‫ נמצא כי נשמת הבל‬,‫ שהבל הוא בחי' הראש של הנשמות כלם‬,‫כי הגע עצמך שנאמר‬
.‫ שהם מבחי' הראש‬,‫נצוצי הנשמות שבבני אדם‬
En vergewis je het is gezegd dat Hewel (één van de twee zonen van Adam die gedood werd
door Kajin, herinner jij je?) het aspect rosj is van alle zielen (Hewel is aspect hoofd van alle
zielen. Er is een hele partsoef van alle zielen, maar het hoofd van alle zielen, de bron daarvan
is Hewel. Duidelijk?) het blijkt dus dat de ziel van Hewel is de wortel van alle
verscheidenheid van vonken van zielen die in de mensen zijn, welke (zielen) zijn van het
aspect hoofd.
(Dat is een prachtig voorbeeld wat hij ons gegeven heeft. Let op: alle zielen komen in het
algemene aspect van Adam, de eerste mens. Hier zegt hij dat zijn zonen als wortels zijn van
de zielen. Van Hewel heeft hij ons verteld dat die het hoofd is van alle zielen. Dat betekent
dat elke ziel die van het aspect hoofd is van Hewel komt.)
(Het is alleen maar voorbeeld wat hij ons nu geeft:)
'‫ נאמר כי כל פרטי נצוצי הנשמות שבבני אדם מבחי‬,‫וכן אם אברהם אבינו ע"ה הוא בחינת זרוע ימין של אדה"ר‬
.‫ והוא שרש שלהם‬,‫ הם נכללים באברהם‬,‫הזרוע ימין של אדם‬
En zo ook indien Awraham onze vader van gezegende nagedachtenis van het aspect
rechterhand is van de eerste mens (we weten dat Awraham is chessed, hand, rechterhand.
Dus Awraham is één van de wortels van de zielen die de plaats heeft in de partsoef van Adam,
zijn rechterhand) dan zullen wij zeggen dat alle verscheidenheden van de vonken van de
139
zielen die in de mensen zijn die van het aspect rechterhand van Adam zijn, dat zij
allemaal samengevoegd zijn in Awraham en hij is hun wortel.
(Kijk hoe geweldig wat wij allemaal leren. Wat we ook in de Thora hebben geleerd dat
Awraham vader van vele volkeren genoemd worden. Wat betekent dat? Traditioneel denken
ze dat hij met al die prinsessen van het Oosten had geslapen en kinderen had verwekt. Hij
stuurde hen weg om Jitschak te beschermen en zij gingen allemaal terug. Kijk nou wat we
leren i.p.v. kinderlijke sprookjes die zij leren. De Thora spreekt er ook over: Awraham zal de
vader van vele volkeren zijn. Dat betekent van degenen wiens plaats in de partsoef van Adam,
de eerste mens, ook de rechterhand is. Zij hebben Awraham tot hun wortel, vader.)
:‫ ואין כאן מקום דרוש זה‬,‫ועד"ז בכל שאר איברים ושערות של נשמת אדה"ר‬
En op dergelijke manier t.o.v. alle overige organen en haren van de ziel van Adam
risjon, en hier is geen plaats om deze uiteenzetting uit te leggen.
Les 22
Pag. 20 r.38
140
‫אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה הצריכה לבני אדם‪ ,‬ובהם יובן קצת מן הדרוש הזה‪ ,‬הנה‬
‫חלקי התשובה הם שמונה‪ ,‬האחת היא‪ ,‬כי מי שיש בו נפש מעולם העשיה‪ ,‬הנה כשחוטא אדם‪ ,‬גורם‬
‫להפריד העשיה מן היצירה‪ ,‬בבחי' פרטיות המקום‪ ,‬שהוא תלוי בו שרש נפשו‪ ,‬ולכן היא תשובתו‬
‫שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשיה ביצירה‪ ,‬בבחי' המקום ההוא של שרש נפשו‪ .‬וכן מי שיש בו רוח מן‬
‫היצירה‪ ,‬וחטא‪ ,‬צריך לחבר יצירה בבריאה בפרטות בחי' שרשו כנזכר‪ .‬ומי שיש בו נשמ"ה מן בריאה‪,‬‬
‫צריך לחבר בריאה באצילות עד הנז"ל‪ .‬והרי אלו שלשה חלקי תשובה תחתונים‪ ,‬כי הם בעולמות בי"ע‪:‬‬
‫עוד יש חמשה חלקי תשובה יותר עליונים כי הם בעולם האצילות עצמו‪ .‬הא' היא‪ ,‬להחזיר המלכות‬
‫דאצילות למקומה‪ ,‬אשר הוא תחת היסוד‪ ,‬וזה בבחי' פרטיות שרש נשמתו כנזכר‪ .‬הב'‪ ,‬להשיבה יותר‬
‫למעלה עד נה"י‪ ,‬כי שם מקום אצילותה כנודע‪ .‬הג'‪ ,‬להשיבה יותר למעלה‪ ,‬עד חג"ת‪ .‬הד'‪ ,‬להשיבה‬
‫יותר למעלה‪ ,‬עד חב"ד‪ ,‬שהם שלשה מוחין דז"א‪ .‬והרי ארבעה עליות אלו‪ ,‬וכולם בבחי' מדרגת ז"א‪.‬‬
‫עוד יש תשובה חמישית עיקריית ועליונה מכלם‪ ,‬והיא להשיבה ולהעלותה עד מקום או"א‪ .‬ואל חלק זה‬
‫רמזו בס"ה‪ ,‬ובספר התקונין‪ ,‬וקראוה תשובה דרגא תמינאה‪ ,‬כנודע כי אימא היא תמינאה ממטה‬
‫למעלה‪:‬‬
‫וצריך שתדע‪ ,‬כי כפי מעלת מקום נשמת האדם‪ ,‬כך חוזק וחומר פגימת חטאו‪ ,‬כי מי שיהיה לו נפש‬
‫ממלכות דאצילות‪ ,‬יעלה פגמו עד שם‪ ,‬ויפגום בחלק שרשו אשר שם‪ ,‬ועד"ז בשאר הבחי'‪ .‬גם צריך‬
‫שתדע‪ ,‬כי אם איזה אדם מן הראשונים שקדמו אליו‪ ,‬שהיו מבחי' בעלי נשמתו‪ ,‬היו לו נפש ורוח מן‬
‫העשיה ויצירה‪ ,‬וחטא ופגם בחי' רוחו‪ ,‬והוצרך להתגלגל באדם הזה הב' אשר נולד עתה‪ ,‬הנה עם היות‬
‫שהאדם הזה לא נכנסה בו רק בחינת הנפש בלבד‪ ,‬הנה כאשר חוטא‪ ,‬הוא פוגם עד למעלה ביצירה‪,‬‬
‫כאלו נכנס בו גם בחי' רוח‪ .‬וכאשר ירצה לשוב בתשובה‪ ,‬צריך שיתקן כאילו היה בו רוח ונפש ונפגמו‬
‫שניהם‪ ,‬ועד"ז בשאר הפרטים‪:‬‬
‫גם לענין תקון תשובתו של האדם‪ ,‬צריך האדם עוד אופן גלגולו‪ ,‬באופן אחר שנבאר עתה בקצור‪ ,‬עם‬
‫שכבר נתבאר אצלינו במקום אחר‪ ,‬והוא‪ ,‬כי הנה אם בסדר גלגולי נשמתו קדמו אליו ע"ד משל‪ ,‬עשרים‬
‫או שלשים מגולגלים‪ ,‬צריך לדעת אם הראשון שבכל אלו השלשים‪ ,‬היו בו ע"ד משל נר"ן מבי"ע‪,‬‬
‫ופגם בהם‪ ,‬הנה כל השלשים הבאים אחריו‪ ,‬אעפ"י שלא נכנס בהם רק בחי' נפש בלבד‪ ,‬צריכים להתקן‬
‫כאלו פגמו בכל בי"ע‪ .‬לפי שבתחלה בראשון שקדם לכלם‪ ,‬היתה הנפש מקבלת אור מן הנשמה של‬
‫הבריאה‪ ,‬ועתה צריך להחזיר אליה האור ההוא שהיה לה בתחלה‪ ,‬ואז יושלם תקון תשובתה‪ .‬וז"ס פסוק‬
‫כי לקחה מיד ה' כפלים בכל חטאתיה‪ .‬כי לפעמים יחטא האדם חטא קל מאד‪ ,‬וידקדקו עמו‪ ,‬ונפרעים‬
‫ממנו כאלו חטא חמור מאד‪ ,‬כפלים מאשר חטא‪ .‬ולכן אין להרהר אחר מדותיו יתברך‪ ,‬אם יראה האדם‬
‫כיוצא בדברים אלו‪ ,‬שלכאורה אין הדעת סובלתם‪ ,‬והכל מאתו יתברך בצדק ובמשפט‪ .‬ואמנם אם מן‬
‫הראשון עד הט' הראשונים שבאלו השלשים‪ ,‬לא זכו רק אל נפש ורוח‪ ,‬והעשירי זכה גם אל הנשמה‪,‬‬
‫ואחר כך חטא ופגם בה‪ ,‬הנה החטא ראשונים פגימתם וגם תקונם ותשובתם‪ ,‬היא סוד רוח לבד‪ ,‬ומכ"ש‬
‫נפש‪ .‬אבל העשירי‪ ,‬וכן כל השאר שממנו ואילך‪ ,‬עד סיום השלשים‪ ,‬פגימתם ותקונם הוא גם בסוד‬
‫נשמה‪ .‬ומזה תקיש לשאר פרטי פרטים עצמו מספר‪ .‬ונמצא‪ ,‬כי אין האדם יכול לשוב בתשובה שלימה‬
‫כתקנה‪ ,‬עד שידע שרש מקום אחיזת נשמתו‪ ,‬ובחי' המגולגלים מבחי' נשמתו שקדמו אליו אשר על כן‬
‫‪141‬‬
‫ ועל‬,‫ שצריך האדם לידע מי נשמתו‬,'‫ בפסוק הגידה לי שאהבה נפשי וכו‬,‫החמירו בזוהר שיר השירים‬
:‫ כנזכר שם בארך‬,‫ ומה צריכה לתקן‬,‫מה בא לעה"ז‬
..........................
Pag. 20 r.38
‫ הנה‬,‫ ובהם יובן קצת מן הדרוש הזה‬,‫אמנם נבאר עתה ענין חלוקי פרטי התשובה הצריכה לבני אדם‬
‫ גורם‬,‫ הנה כשחוטא אדם‬,‫ כי מי שיש בו נפש מעולם העשיה‬,‫ האחת היא‬,‫חלקי התשובה הם שמונה‬
‫ ולכן היא תשובתו‬,‫ שהוא תלוי בו שרש נפשו‬,‫ בבחי' פרטיות המקום‬,‫להפריד העשיה מן היצירה‬
.‫ בבחי' המקום ההוא של שרש נפשו‬,‫שיתקן עד שיחזיר להתחבר עשיה ביצירה‬
Echter nu zullen wij uitleggen een kwestie van variaties van inkeer die nodig is
voor de mensen, en daardoor zal begrepen worden een beetje van deze
uiteenzetting (en hij begint:) delen van de tesjoewa/inkeer daar zijn acht
varianten van, de eerste is iemand die nefesj heeft van de wereld assieja, zie
hier wanneer deze mens zondigt veroorzaakt hij daarmee het scheiden van (de
wereld) assieja van jetsiera in het aspect van de bijzondere plaats, welke
(bijzondere plaats) hangt bij hem aan de wortel van zijn nefesj en daarom
bestaat zijn tesjoewa/inkeer ook daarin opdat hij zal moeten corrigeren totdat
hij weer assieja zal verbinden met de jetsiera in het aspect van die plaats van
de wortel van zijn nefesj. (Kijk nou hoe belangrijk het is om te weten te komen de
plaats van de wortel van je nefesj. Uiteraard is het ook belangrijk om de plaats van
de wortel van de roeach enz. te weten, maar als eerste is belangrijk de wortel van je
nefesj. Hoe weten wij anders wat we moeten corrigeren?)
‫ ומי שיש‬.‫ צריך לחבר יצירה בבריאה בפרטות בחי' שרשו כנזכר‬,‫ וחטא‬,‫וכן מי שיש בו רוח מן היצירה‬
,‫ והרי אלו שלשה חלקי תשובה תחתונים‬.‫ צריך לחבר בריאה באצילות עד הנז"ל‬,‫בו נשמ"ה מן בריאה‬
‫כי הם בעולמות בי"ע‬
En zo ook iemand wiens roeach is van de jetsiera (dat betekent dat zijn wortel
van de jetsiera is) en hij had gezondigd dan moet hij jetsiera verbinden met de
brieja met de bijzondere plaats van zijn wortel, zoals genoemd. En wie nesjama
heeft van de brieja dient de brieja te verbinden met atsieloet, zoals bovenaan
genoemd werd. En zie hier deze drie onderste delen (varianten van in totaal acht.
Er zijn er nog vijf overgebleven.) van de inkeer zijn in de werelden biej'a (brieja
jetsiera assieja. Beginnend met assieja.)
142
‫ וזה בבחי' פרטיות שרש‬,‫ אשר הוא תחת היסוד‬,‫ להחזיר המלכות דאצילות למקומה‬,‫ הא' היא‬.‫עצמו‬
‫ להשיבה יותר‬,'‫ הג‬.‫ כי שם מקום אצילותה כנודע‬,‫ להשיבה יותר למעלה עד נה"י‬,'‫ הב‬.‫נשמתו כנזכר‬
‫ שהם שלשה מוחין דז"אוהרי ארבעה עליות‬,‫ עד חב"ד‬,‫ להשיבה יותר למעלה‬,'‫ הד‬.‫ עד חג"ת‬,‫למעלה‬
.‫ וכולם בבחי' מדרגת ז"א‬,‫אלו‬
Nog (bovendien) zijn er vijf delen (varianten) van tesjoewa nog hogere, want die
zijn in de wereld atsieloet zelf. De eerste (uit die vijf overige) is om de malchoet
van de atsieloet te doen terugkeren naar haar plaats welke is onder de jessod,
en dat is in het aspect van het bijzondere van zijn wortel van zijn nesjama (van
de mens) zoals (boven) gezegd. De tweede is om haar (die malchoet) te doen
terugkeren nog meer naar boven tot nh'j want daar is de plaats van haar
uitstraling zoals bekend is. De derde is om haar te doen terugkeren nog hoger
tot chaga't. De vierde is om haar (de malchoet) te doen terugkeren nog hoger tot
chaba'd, welke (chaba'd) zijn drie mochin van de z'a. (Geweldig, zie je dat?
Chaba'd is altijd de drie mochin van de z'a)
En zie hier deze vier opstijgingen zijn allemaal in het aspect van de traptrede
van z'a.
‫ ואל חלק זה‬.‫ והיא להשיבה ולהעלותה עד מקום או"א‬,‫עוד יש תשובה חמישית עיקריית ועליונה מכלם‬
‫ כנודע כי אימא היא תמינאה ממטה‬,‫ וקראוה תשובה דרגא תמינאה‬,‫ ובספר התקונין‬,‫רמזו בס"ה‬
:‫למעלה‬
Er is nog de vijfde tesjoewa/inkeer de meest essentiële en hoogste van alle en
die bestaat daarin (daarvoor, wat men erdoor bereikt) om haar (de malchoet) te
doen terugkeren en te doen opstijgen tot de plaats van abba en iema. (Alles slaat
natuurlijk op die malchoet. Aw'i, z'a interesseren ons alleen maar wanneer de
malchoet daar naar opstijgt. Daar draait het om en niet deze entiteiten op zichzelf
genomen. Ze zijn belangrijk, we leren ook over hen, maar met de bedoeling om dat
alles - die opstijgingen enz. - te doen door die malchoet.)
En over dit deel (dit type van inkeer) was een hint gegeven in het boek Zohar en
in het boek Tiekoeniem (correcties van Zohar) en zij noemden haar tesjoewa darga
t’miena inkeer van de achtste traptrede (t'miena is in het Aramees achtste. Normaal
is het sjmone in het Hebreeuws. In het Aramees wordt sjin vaak vervangen door
taw.) zoals het bekend is omdat iema is de achtste van beneden naar boven.
(Als je van beneden begint te tellen, van malchoet, is iema de achtste. En kijk naar
het woord iema dat wordt met een joed geschreven. Normaal hebben we iema
zonder joed. In het Aramees wordt het vaak op deze manier geschreven.)
143
‫ כי מי שיהיה לו נפש‬,‫ כך חוזק וחומר פגימת חטאו‬,‫ כי כפי מעלת מקום נשמת האדם‬,‫וצריך שתדע‬
.'‫ ועד"ז בשאר הבחי‬,‫ ויפגום בחלק שרשו אשר שם‬,‫ יעלה פגמו עד שם‬,‫ממלכות דאצילות‬
En jij dient te weten dat in overeenstemming met de hoogte van de plaats van
de nesjama van de mens, zo is ook de kracht en de hardheid/ernst van de
beschadiging door zijn zonde (Er bestaat dus overeenkomst: is het meer dan is het
meer, en is het minder dan is het minder.) want wie nefesj heeft van de malchoet van
de atsieloet zal zijn beschadiging opstijgen tot daar en hij zal beschadiging brengen
in het deel van de wortel dat daar is) en op dergelijke manier in de overige
aspecten. (Duidelijk? Men kan schade toebrengen tot de plaats van zijn wortel, de
wortel van zijn nefejs, roeach of nesjama).
(Dat is merkwaardig wat hij ons zegt:)
‫ היו לו נפש‬,‫ שהיו מבחי' בעלי נשמתו‬,‫ כי אם איזה אדם מן הראשונים שקדמו אליו‬,‫גם צריך שתדע‬
‫ הנה‬,‫ והוצרך להתגלגל באדם הזה הב' אשר נולד עתה‬,‫ וחטא ופגם בחי' רוחו‬,‫ורוח מן העשיה ויצירה‬
‫ הוא פוגם עד למעלה‬,‫ הנה כאשר חוטא‬,‫עם היות שהאדם הזה לא נכנסה בו רק בחינת הנפש בלבד‬
‫ צריך שיתקן כאילו היה בו רוח‬,‫ וכאשר ירצה לשוב בתשובה‬.‫ כאלו נכנס בו גם בחי' רוח‬,‫ביצירה‬
:‫ ועד"ז בשאר הפרטים‬,‫ונפש ונפגמו שניהם‬
Ook dien jij te weten dat indien een of ander mens van de eersten die hem
vooraf gingen, die waren bezitters van zijn nesjama (in vroegere incarnaties) die
waren voor hem nefesj en roeach van assieja en jetsiera en hij zondigde en
beschadigde het aspect van zijn roeach (wat het eerste was, niet in deze lopende
incarnatie maar daarvoor) en dan is het nodig voor hem om te incarneren in deze
tweede mens die nu geboren is, zie hier ondanks het feit dat deze mens in hem
binnenkwam alleen het aspect nefesj, zie hier dat wanneer hij zondig hij schade
toebrengt tot boven in de jetsiera alsof in hem binnengebracht werd ook het
aspect roeach.
En wanneer hij zal wensen om terug te keren in de tesjoewa (inkeer doet) dat hij
zich zal corrigeren alsof in hem roeach en nefesj waren en dat beide
beschadigd werden, en op dergelijke manier is het in de overige details
(varianten. Letterlijk: bijzonderheden. Duidelijk wat dat zijn? Hij spreekt van roeach
en nefesj. Het kan van roeach en nesjama zijn).
(Hoe belangrijk is het te weten wat de wortel van jouw nefesj is. Zeer belangrijk om
dat te weten te komen. Dat is wat we leren, stap voor stap om te weten te komen wat
de wortel van de nefesj is en andere dingen die nog uit de hoek komen. Dat is wat hij
vertelt. Let op:)
144
‫ עם‬,‫ באופן אחר שנבאר עתה בקצור‬,‫ צריך האדם עוד אופן גלגולו‬,‫גם לענין תקון תשובתו של האדם‬
‫ עשרים‬,‫ כי הנה אם בסדר גלגולי נשמתו קדמו אליו ע"ד משל‬,‫ והוא‬,‫שכבר נתבאר אצלינו במקום אחר‬
,‫ היו בו ע"ד משל נר"ן מבי"ע‬,‫ צריך לדעת אם הראשון שבכל אלו השלשים‬,‫או שלשים מגולגלים‬
‫ צריכים להתקן‬,‫ אעפ"י שלא נכנס בהם רק בחי' נפש בלבד‬,‫ הנה כל השלשים הבאים אחריו‬,‫ופגם בהם‬
.‫כאלו פגמו בכל בי"ע‬
Ook t.a.v. de kwestie van de correctie door de inkeer van de mens, heeft de
mens nog een manier van zijn incarnatie nodig op een andere manier dan tot
nu zoals we in het kort gaan uitleggen ondanks dat we het op een andere
plaats al hebben uitgelegd, en dat is want zie hier indien in de orde van de
incarnaties van zijn nesjama hem voorafgingen bijvoorbeeld 20 of 30
incarnerenden dan dient hij te weten te komen of de eerste die in al deze dertig
waren hadden bijv. nara'n van de werelden biej'a en hij beschadigde deze, zie
hier (stel dat de eerste van die dertig allemaal schade had toegebracht in die nara'n
van biej'a) dan alle dertig (andere incarnaties) die komen na hem ondanks het feit
dat in hen kwam binnen alleen het aspect nefesj, dienen zij zich te corrigeren
alsof zij schade hadden toegebracht in alle biej'a (brieja jetsiera assieja. Zie je?
Ook dat is belangrijk te weten: wie was de eerste en wat heeft die allemaal gedaan.
Kijk hoe wij, de mens, moet teruggaan naar de bron van onze ziel om dat allemaal te
weten te komen. We leren stap voor stap hoe de mens dat te weten komt.)
‫ ועתה צריך‬,‫ היתה הנפש מקבלת אור מן הנשמה של הבריאה‬,‫לפי שבתחלה בראשון שקדם לכלם‬
'‫ וז"ס פסוק כי לקחה מיד ה‬.‫ ואז יושלם תקון תשובתה‬,‫להחזיר אליה האור ההוא שהיה לה בתחלה‬
‫ ונפרעים ממנו כאלו חטא‬,‫ וידקדקו עמו‬,‫ כי לפעמים יחטא האדם חטא קל מאד‬.‫כפלים בכל חטאתיה‬
‫ אם יראה האדם כיוצא בדברים‬,‫ ולכן אין להרהר אחר מדותיו יתברך‬.‫ כפלים מאשר חטא‬,‫חמור מאד‬
.‫ והכל מאתו יתברך בצדק ובמשפט‬,‫ שלכאורה אין הדעת סובלתם‬,‫אלו‬
Aangezien eerst in de eerste die alle (dertig) voorafgingen, zijn nefesj ontving
het licht van de nesjama van brieja, maar nu moet die doen terug brengen naar
haar dat licht dat eerst in haar was en dan zal de correctie van haar tesjoewa
volbracht/voleind worden. En dat is de essentie van het vers (hij citeert het vers:)
Want zij nam van de hand van Hasjem dubbele in al haar zondigen. (Wat
betekent dat vers?) Want soms een mens zal een lichte zonde begaan, maar men
zal (van boven) met hem zeer precies te werk gaan en men zal dat toerekenen
(nifraiem betekent vergelden, maar van boven komt geen vergelding) alsof hij een
zeer ernstige/zware zonde had begaan, dubbel dan wat hij gezondigd had.
(Let goed op wat hij ons nu vertelt, het kan dus dubbel zijn. En de mens met zijn
aards verstand kan het niet thuis brengen. Hij heeft een lichte zonde begaan,
waarom wordt hem het toegerekend alsof hij een zware zonde heeft begaan. Let op
wat hij ons nu zegt. Het is geweldig wat hij ons nu zegt. We kunnen het altijd
gebruiken in ons geestelijk werk, want het zijn de gronden waarom. De mens kan niet
145
precies weten waarom het zo wordt gezien alsof het een zeer zware zonde was. Let
op, hij legt het ons nu geweldig uit:)
En daarom moet een mens niet overpeinzen over de eigenschappen van de
Gezegende (Hasjem. Overpeinzen, kwaad spreken, 'waarom gebeurt het zo aan
mij?'. Hasjem niet rechtvaardigen hoe hij mij behandelt.) want indien een mens ziet
dat soort dingen dat op het eerste gezicht het verstand het niet kan verdragen
en alles komt uit dezelfde Gezegende (Hasjem) met rechtvaardigheid en
wetmatig. (Het is helemaal rechtvaardig wat Hasjem met hem doet. Het is moeilijk te
begrijpen. Het komt dus door de eerste die heeft gezondigd en alle dertig zijn er de
dupe van. In mijn armoedige taal, we kunnen zeggen: waarom moet het zo zijn? De
mens moet Hasjem rechtvaardigen.)
(Nu zegt hij een andere variant:)
‫ והעשירי זכה גם‬,‫ לא זכו רק אל נפש ורוח‬,‫ואמנם אם מן הראשון עד הט' הראשונים שבאלו השלשים‬
‫ היא סוד רוח‬,‫ הנה החטא ראשונים פגימתם וגם תקונם ותשובתם‬,‫ ואחר כך חטא ופגם בה‬,‫אל הנשמה‬
‫ פגימתם ותקונם הוא‬,‫ עד סיום השלשים‬,‫ וכן כל השאר שממנו ואילך‬,‫ אבל העשירי‬.‫ ומכ"ש נפש‬,‫לבד‬
.‫גם בסוד נשמה‬
En echter indien vanaf de eerste tot negen eerste die van deze dertig
(incarnerenden) zij waren waardig alleen maar nefesj en roeach terwijl de tiende
(incarnerende) werd ook de nesjama waardig en vervolgens hij (die tiende) heeft
gezondigd en heeft haar beschadigd, zie hier dan de zonde van de eersten hun
beschadiging en ook hun correcties en hun inkeren zijn in essentie van alleen
maar roeach en des te meer nefesj. (Natuurlijk als het roeach is zit daar ook nefesj
in.)
Maar de tiende en zo alle overige die van hem en verder zijn tot het einde van
de dertig (incarnerenden), hun beschadigingen en correctie is ook in essentie
nesjama.
Pag. 22 r.1 na punt)
,‫ כי אין האדם יכול לשוב בתשובה שלימה כתקנה‬,‫ ונמצא‬.‫ומזה תקיש לשאר פרטי פרטים עצמו מספר‬
‫ ובחי' המגולגלים מבחי' נשמתו שקדמו אליו אשר על כן החמירו‬,‫עד שידע שרש מקום אחיזת נשמתו‬
‫ ועל מה בא‬,‫ שצריך האדם לידע מי נשמתו‬,'‫ בפסוק הגידה לי שאהבה נפשי וכו‬,‫בזוהר שיר השירים‬
:‫ כנזכר שם בארך‬,‫ ומה צריכה לתקן‬,‫לעה"ז‬
En hieruit kan je door analogiewerking het toepassen bij overige varianten, dat
spreekt voor zich. (Geweldig. Dat is wat hij concludeert en voor ons bijzonder
belangrijk is om nog een keer van hem zelf te horen:) En het blijkt dus dat geen
mens kan terugkeren in de volledige inkeer zoals naar behoren totdat hij te
weten komt de wortel van het aanhechten van zijn nesjama (nesjama in de zin
van ziel) en het aspect van de incarnerenden (die daarvoor waren in zijn ziel) in
146
het aspect van zijn nesjama die hem vooraf gingen, dat juist daarom was
verzwaard in (het boek) Zohar (het onderwerp) Sjier haSjieriem in het vers (hij
citeert het:) Vertel mij dat de liefde van mijn nefesj, enz. (Dat is waar het over gaat
in Sjier haSjieriem: vertel mij Hasjem over de wortel van mijn nefesj enz.), dat een
mens dient te weten wie is zijn nesjama (Hij bedoelt hier niet persé nesjama zoals
nefesj roeach nesjama, maar nesjama als ziel in het algemeen.) en waarvoor is hij
gekomen in deze wereld en wat dient hij te corrigeren, zoals daar uitgebreid
genoemd werd.
Les 23
147
‫‪Pag. 22 r.9‬‬
‫הקדמה ז‬
‫וז"ל‪ ,‬ועוד נרחיב בדרוש הזה‪ ,‬ענין נשמות החדשות והישנות מי הם‪ .‬הנה כבר נתבאר כי קצת נשמות‬
‫יש‪ ,‬שלא באו כלולות בנשמת אדה"ר כשנברא‪ ,‬ואלו נקראים נשמות חדשות באמת לגמרי‪ .‬אבל כל‬
‫הנשמות אשר כבר באו כלולות בנשמת אדה"ר‪ ,‬הם הנקראים נשמות ישנות‪ ,‬בערך החדשות האמתיות‬
‫הנז'‪ .‬אמנם יש בהם בעצמם ב' מדרגות חלוקות‪ .‬ועתה נבאר ענין אלו הנשמות‪ ,‬כי הנה יש בהם שלש‬
‫מדרגות‪ ,‬האחת היא‪ ,‬הנשמות שלא נכללו בנשמת אדה"ר‪ ,‬ואלו נקראים נשמות חדשים לגמרי‪ .‬השנית‬
‫הוא‪ ,‬כי כשמטא אדה"ר‪ ,‬נודע הוא כי נשרו ממנו איבריו‪ ,‬והלך ונתמעט‪ ,‬עד אשר לא עמד אלא עד ק'‬
‫אמה‪ ,‬בסוד ותשת עלי כפכה‪ .‬וכמו שאירע זה בבתי' גופו‪ ,‬כן אירע לו בבחי' נשמתו‪ .‬והנה אותם‬
‫הנצוצות של נשמתו‪ ,‬שנשארו קיימות בו אחר החטא‪ ,‬שהם העצמות הנשאר לחלק אדה"ר‪ ,‬הנה כאשר‬
‫אחר חטאו הוליד את קין והבל כסברת רז"ל וס"ה‪ ,‬הנה מנצוצות הנז' יצאו קין והבל‪ ,‬ואלו נקראים‬
‫מדרגה שניה‪ .‬השלישית הוא‪ ,‬אותם הנצוצות של נשמתו‪ ,‬שנסתלקו ממנו כאשר חטא‪ ,‬וחזרו לרדת‬
‫וליפול לעמקי הקליפות‪ ,‬אשר לזה רמזו חז"ל וקראום בשם נשירת אברים‪ .‬ודע‪ ,‬כי מזו המדרגה‬
‫השלישית‪ ,‬היתה נשמתו של שת‪ ,‬בנו של אדה"ר‪:‬‬
‫והנה המדרגה הראשונה‪ ,‬היא נקראת נשמה חדשה לגמרי‪ ,‬ולכן כאשר תרד נשמה זו בעה"ז בגוף איזה‬
‫נפש כשנולד‪ ,‬עליו רמזו רז"ל‪ ,‬בריש פרשת משפטים דף צ"ד ע"ב‪ ,‬וז"ל‪ ,‬ת"ח בר נש כד אתייליד‪,‬‬
‫יהבין ליה נפשא וכו'‪ ,‬זכה יתיר וכו'‪ .‬כי באותה הפעם הא' שבא לעולם‪ ,‬יכול להשיג מנפש דעשיה‪ ,‬עד‬
‫נשמה לנשמה של אצילות‪ ,‬מדרגה אחר מדרגה‪ ,‬כמ"ש זכה יתיר וכו'‪ .‬וכל זה בקלות גדול‪ ,‬שלא ע"י‬
‫טורח מרובה‪ ,‬וכבר נתבאר למעלה בענין זו המדרגה הא'‪:‬‬
‫אבל אם בפעם ההיא חטא ופגם‪ ,‬וימות‪ ,‬ויצטרך לחזור בעולם‪ ,‬הנה אז יקרא מגולגל וישן‪ ,‬וכבר נתבאר‬
‫למעלה‪ ,‬כי הנפש בא לו בעת שנולד‪ ,‬והרוח א"א לבא עד י"ג שנים ויום אחד‪ ,‬והנשמה מבן כ' שנה‬
‫ואילך‪ .‬ועד"ז הולך וגבה מאד כפי מעשיו‪ ,‬עד שיכול להשיג נר"ן דאצילות‪ ,‬כפי מדרגת שנותיו‪:‬‬
‫המדרגה השנית‪ ,‬והיא נצוצות הנשמה שנשארו באדה"ר אחר שחטא‪ ,‬אשר מהם הוריש אח"כ לקין‬
‫והבל בעו כשנולדו‪ ,‬הנה אלו נקראים נשמות חדשות בבחי' מה‪ ,‬ולא לגמרי‪ .‬וכאשר יתוקנו‪ ,‬תהיה‬
‫מעלתם גדולה על שאר הנשמות שנשרו ונפלו מאדה"ר כנזכר‪ ,‬כיון שהיה גם בהם כח להשאר קיימים‬
‫באדם‪ ,‬ולא נפלו בקליפות‪ ,‬ויש להם מעלה זו בפרטות‪ ,‬והוא‪ ,‬כי כאשר הורישם אדם לקין והבל בניו‪,‬‬
‫אין זה נחשב לגלגול ממש כשאר המגולגלים‪ ,‬שמת הגוף הא'‪ ,‬ונשמתו מתגלגלת בגוף הב'‪ ,‬אבל זה הם‬
‫בחיים חייתו של אדה"ר‪ ,‬שהורישם לבניו כשנולדו‪ ,‬ולכן כל הנצוצות שהיו כלולים בקין והבל‪,‬‬
‫נחשבים כאלו עדיין היו כלולים באדה"ר עצמו‪ ,‬ולא נשרו ממנו‪ .‬ונמצא‪ ,‬כי כשבאו כלולות אלו‬
‫הנצוצות בנשמת אדם‪ ,‬שלא באו לתקון עצמם‪ ,‬כי אינם שלו‪ ,‬רק שנכללו בו כאלו לא באו כלל דמיין‪.‬‬
‫וגם כשבאו אח"כ כלולות עם נשמת קין והבל בחיי אדם‪ ,‬גם זו אינה נחשבת ביאה כלל‪ ,‬כיון שלא באו‬
‫‪148‬‬
‫ אלא שהיו כלולות‬,‫ דכיון שעדיין לא נתחלקו לנצוצות בפני עצמם בגופות שלהם‬,‫שם לצורך עצמם‬
‫ ולכן כאשר איזה נצוץ יתחלק ויבא‬.‫ עדיין גם זה אין נחשב להם לביאה כלל‬,‫בלבד בגוף בקין והבל‬
‫ כי נקרא ביאה‬,‫ אז תחשב להם ביאה ראשונה חדשה בצד מה ולא לגמרי‬,‫ בגוף איזה איש‬,‫אח"כ בעולם‬
‫ ויחזור לבא בגוף‬,‫ וימות‬,‫ ויפגום‬,‫ ואם אז בפעם ההיא יחטא‬.‫ כמו שיתבאר‬,‫מה שבאו באדם וקין והבל‬
:‫ אז יקרא מגולגל וישן‬,'‫ב‬
..........................
Pag. 22 r.9
‫הקדמה ז‬
Zevende inleiding
(Merkwaardig, we hebben meer dan 1/10e van het boek al achter de rug en zijn we
nog steeds bezig met de inleiding. Als ik het doorblader zie ik dat het hele boek uit
hakdamot/inleidingen bestaat. Ik heb er nooit bij stil gestaan, maar het is zeer
merkwaardig dat hij het zo indeelt i.p.v. perakiem zoals het normaal is, perek of
sjaar/poort. Hier is de indeling in inleidingen. Inleiding bij het zeer zeer geheime
onderwerp van incarnaties.)
(Aan het einde van de vorige les heeft hij verteld dat een mens dient te weten wie
zijn nesjama is. Interessant hoe hij dat zegt, niet wát is zijn nesjama, maar wíe is zijn
nesjama en waarvoor kwam zijn nesjama in deze wereld en wat dient zij te
corrigeren. Dat werd o.a. in de Zohar van Sjier haSjieriem behandeld, de speciale
Zohar die gewijd is aan het Lied der Liederen.)
‫ הנה כבר נתבאר כי קצת נשמות‬.‫ ענין נשמות החדשות והישנות מי הם‬,‫ ועוד נרחיב בדרוש הזה‬,‫וז"ל‬
‫ אבל כל‬.‫ ואלו נקראים נשמות חדשות באמת לגמרי‬,‫ שלא באו כלולות בנשמת אדה"ר כשנברא‬,‫יש‬
‫ בערך החדשות האמתיות‬,‫ הם הנקראים נשמות ישנות‬,‫הנשמות אשר כבר באו כלולות בנשמת אדה"ר‬
.‫ אמנם יש בהם בעצמם ב' מדרגות חלוקות‬.'‫הנז‬
En dat zijn zijn woorden, en wij zullen nog uitgebreid hebben in deze
uiteenzetting in de kwestie van de nieuwe zielen en de oude zielen wie zijn zij.
(Ik breng hier nog een keer onder de aandacht hoe hij dat zegt: niet wát zijn zij, maar
149
wíe zijn zij. De zielen noemt hij mi/wie. Het is een levend wezen, nesjama en daarom
noemt hij in mijn ogen die als wie en niet wat.)
Zie hier het is al uitgelegd dat er zijn een beetje van de nesjamot/zielen die
kwamen niet samengesteld aan de ziel van de eerste mens toen hij geschapen
werd (zij maakten geen deel uit van zijn ziel toen hij geschapen werd) en deze heten
daadwerkelijk volledig de nieuwe zielen. (De indeling van de zielen, wat hij ons nu
vertelt is zeer belangrijk als basis.)
Maar alle zielen die al gekomen waren die deel uitmaakten van adam
harisjon/de eerste mens/Adam die heten oude zielen ten opzichte van de
waarlijk nieuwe zielen zoals genoemd werd.
Echter er zijn in hen zelf (hij bedoelt waarschijnlijk in zowel de oude als de nieuwe
zielen) twee verschillende traptreden.
‫ הנשמות שלא נכללו בנשמת‬,‫ האחת היא‬,‫ כי הנה יש בהם שלש מדרגות‬,‫ועתה נבאר ענין אלו הנשמות‬
.‫ ואלו נקראים נשמות חדשים לגמרי‬,‫אדה"ר‬
En nu zullen wij uitleggen het aspect van deze zielen, want zie hier er zijn in
hen drie traptreden, de eerste (traptrede) is de zielen die niet samengesteld zijn
(geen deel uitmaken) van de ziel van adam harisjon/de eerste mens en die heten
helemaal de nieuwe zielen.
‫ עד אשר לא עמד אלא‬,‫ והלך ונתמעט‬,‫ נודע הוא כי נשרו ממנו איבריו‬,‫ כי כשמטא אדה"ר‬,‫השנית הוא‬
.‫ כן אירע לו בבחי' נשמתו‬,‫ וכמו שאירע זה בבתי' גופו‬.‫ בסוד ותשת עלי כפכה‬,‫עד ק' אמה‬
De tweede (traptrede) is dat toen de eerste mens heeft gezondigd, het is bekend
dat zijn organen werden van hem afgevallen en hij verminderde zich steeds
totdat hij bestond alleen maar uit honderd ama in essentie (zoals een vers zegt
in een of andere psalm:) ‘En U legde op mij Uw hand’ en net zoals het gebeurde
in de behuizing van zijn lichaam zo is het gebeurd aan hem in het aspect van
zijn nesjama.
,‫ שהם העצמות הנשאר לחלק אדה"ר‬,‫ שנשארו קיימות בו אחר החטא‬,‫והנה אותם הנצוצות של נשמתו‬
‫ ואלו‬,‫ הנה מנצוצות הנז' יצאו קין והבל‬,‫הנה כאשר אחר חטאו הוליד את קין והבל כסברת רז"ל וס"ה‬
.‫נקראים מדרגה שניה‬
En zie hier die vonken van zijn nesjama die blijven in hem voortbestaan na de
zonde, dat die de essentie is die overgebleven was als aandeel van de eerste
mens, zie hier wanneer na zijn zonde deed hij Kajin en Hewel geboren worden
(vertaling is letterlijk) naar de redenering van de Thorageleerden van gezegende
nagedachtenis en het boek Zohar, zie hier uit de genoemde vonken kwamen uit
150
(verschenen) Kajin en Hewel (twee zonen van Adam) en deze heten de tweede
traptrede (in die classificatie van de zielen).
‫ וחזרו לרדת וליפול לעמקי‬,‫ שנסתלקו ממנו כאשר חטא‬,‫ אותם הנצוצות של נשמתו‬,‫השלישית הוא‬
‫ היתה‬,‫ כי מזו המדרגה השלישית‬,‫ ודע‬.‫ אשר לזה רמזו חז"ל וקראום בשם נשירת אברים‬,‫הקליפות‬
:‫ בנו של אדה"ר‬,‫נשמתו של שת‬
De derde traptrede is die vonken van zijn nesjama toen die uitgegaan waren
(vervlogen waren) van hem toen hij gezondigd had en die werden verder
afgedaald en gevallen naar de diepte van de kliepot, de hint daarop is gegeven
door Thorageleerden en zij noemden dat met de naam het afvallen van de
organen.
En weet dat van deze derde traptrede was de ziel van Sjet, de zoon van de
eerste mens. (Zoals we weten had hij drie zonen. Eerst had hij twee zonen: Kajin en
Hewel. En daarna stopte hij zijn omgang met Chawwa, en na 130 jaar is hij weer een
intieme relatie a.h.w. met haar begonnen. Daaruit is Sjet gekomen. Dat is wat hij ons
nu vertelt. Sjet kwam uit deze derde traptrede.)
‫ ולכן כאשר תרד נשמה זו בעה"ז בגוף איזה‬,‫ היא נקראת נשמה חדשה לגמרי‬,‫והנה המדרגה הראשונה‬
,‫ ת"ח בר נש כד אתייליד‬,‫ וז"ל‬,‫ בריש פרשת משפטים דף צ"ד ע"ב‬,‫ עליו רמזו רז"ל‬,‫נפש כשנולד‬
.'‫ זכה יתיר וכו‬,'‫יהבין ליה נפשא וכו‬
En zie hier, de eerste traptrede die heet helemaal nieuwe nesjama en daarom
(Hoor goed. Hij gaat ons nu over die eerste traptrede vertellen, over het niveau van
een ziel die helemaal nieuw in deze wereld komt.) wanneer deze nesjama afdaalt
naar deze wereld naar het lichaam van een of andere nefesj (mens) wanneer die
geboren wordt, over hem zinspeelde de Thorageleerden aan het begin van het
hoofdstuk Misjpatiem (de hele uitleg van de misjpatiem is, zoals ik al meerdere
malen had gezegd, is eigenlijk toegewijd aan het onderwerp dat we hier leren:
incarnaties) lijst 94 2e zijde en dat zijn hun woorden 'Kom en zie, een mens
wanneer die geboren wordt, men geeft hem nefesj enz. als hij meer waard is
enz.'
(We hebben dat al meerdere malen geleerd, ook in onze studie van Sjlavej
haSoelam en elders: als hij meer waard wordt dan geeft men hem roeach en als hij
meer waard wordt dan geeft men hem nesjama.)
(Kijk nu goed wat hij ons nu vertelt. Geweldig, het is aangaande een nieuwe
nesjama die komt. Kijk nou wat een tiekoen. Hij heeft niet zo verschrikkelijk veel te
corrigeren. Kijk wat er gezegd wordt, wat het correctiewerk van zo'n helemaal nieuwe
nesjama inhoudt:)
‫ מדרגה‬,‫ עד נשמה לנשמה של אצילות‬,‫ יכול להשיג מנפש דעשיה‬,‫כי באותה הפעם הא' שבא לעולם‬
.'‫ כמ"ש זכה יתיר וכו‬,‫אחר מדרגה‬
151
Want op de eerste keer wanneer zij in de wereld komt kan (de mens) bereiken
vanaf de nefesj van assieja tot nesjama van de nesjama van de wereld atsieloet
(eigenlijk alles wat er nodig is, de hele nara'n) traptrede na traptrede, zoals het
gezegd/geschreven is (in de Zohar) 'als ik meer waard wordt enz.' (dan krijgt die
een nieuwe traptrede). (Geweldig wat hij ons nu vertelt:)
:'‫ וכבר נתבאר למעלה בענין זו המדרגה הא‬,‫ שלא ע"י טורח מרובה‬,‫וכל זה בקלות גדול‬
En dat allemaal met groot gemak (Kijk wat hij ons zegt, omdat het een nieuwe ziel
is kan het hele karwei in één keer klaar zijn) zonder veel moeite en boven is al
uitgelegd in deze kwestie van de eerste traptrede.
‫ וכבר נתבאר‬,‫ הנה אז יקרא מגולגל וישן‬,‫ ויצטרך לחזור בעולם‬,‫ וימות‬,‫אבל אם בפעם ההיא חטא ופגם‬
‫ והנשמה מבן כ' שנה‬,‫ והרוח א"א לבא עד י"ג שנים ויום אחד‬,‫ כי הנפש בא לו בעת שנולד‬,‫למעלה‬
:‫ כפי מדרגת שנותיו‬,‫ עד שיכול להשיג נר"ן דאצילות‬,‫ ועד"ז הולך וגבה מאד כפי מעשיו‬.‫ואילך‬
Maar indien in die keer (dus de eerste keer wanneer die nieuwe ziel gekomen is)
zondigde die en heeft schade toegebracht en ging dood en heeft die nodig om
terug te keren in de wereld, zie hier dat dan zal die genoemd worden
geïncarneerde en oude (ziel), en het is al boven uitgelegd want de nefesj komt
bij hem (de mens) wanneer die geboren wordt en roeach kan niet komen tot 13 jaar
en één dag, en nesjama komt vanaf twintig jaar en verder.
En op dergelijke manier gaat die stapsgewijs hoger in overeenstemming
(volgens) zijn daden totdat hij zal kunnen bereiken nara'n (nefesj roeach
nesjama) van atsieloet volgens de traptreden van zijn jaren.
Pag. 23 r.1)
‫ אשר מהם הוריש אח"כ לקין‬,‫ והיא נצוצות הנשמה שנשארו באדה"ר אחר שחטא‬,‫המדרגה השנית‬
.‫ ולא לגמרי‬,‫ הנה אלו נקראים נשמות חדשות בבחי' מה‬,‫והבל בעו כשנולדו‬
De tweede traptrede (nu gaat hij over de tweede traptrede spreken van de nesjama)
en dat zijn de vonken van de nesjama/ziel die overgebleven waren bij de eerste
mens na zijn zonde, dat daaruit heeft hij nagelaten vervolgens aan Kajin en
Hewel zijn zonen toen zij geboren werden, zie hier deze (zielen) heten nieuwe
zielen in zekere zin (in één of ander aspect) maar niet helemaal. (In de eerste
traptrede waren het helemaal nieuwe zielen en hier zijn het nieuwe zielen maar niet
helemaal.)
‫ כיון שהיה גם‬,‫ תהיה מעלתם גדולה על שאר הנשמות שנשרו ונפלו מאדה"ר כנזכר‬,‫וכאשר יתוקנו‬
‫ כי כאשר‬,‫ והוא‬,‫ ויש להם מעלה זו בפרטות‬,‫ ולא נפלו בקליפות‬,‫בהם כח להשאר קיימים באדם‬
‫ ונשמתו‬,'‫ שמת הגוף הא‬,‫ אין זה נחשב לגלגול ממש כשאר המגולגלים‬,‫הורישם אדם לקין והבל בניו‬
152
‫ ולכן כל הנצוצות‬,‫ שהורישם לבניו כשנולדו‬,‫ אבל זה הם בחיים חייתו של אדה"ר‬,'‫מתגלגלת בגוף הב‬
.‫ ולא נשרו ממנו‬,‫ נחשבים כאלו עדיין היו כלולים באדה"ר עצמו‬,‫שהיו כלולים בקין והבל‬
(Geweldig wat hij ons nu vertelt, de nuance van deze categorie van zielen:)
En wanneer zij uitgecorrigeerd zullen worden dan zal hun verhevenheid groot
zijn boven de overige zielen die van de eerste mens werden afgevallen zoals
boven gezegd werd (als de zielen van de tweede traptrede gecorrigeerd zullen
worden, zal hun niveau groter/hoger zijn dan alle overige zielen die van hem
afgevallen waren), omdat ook in hen (die zielen van de tweede traptrede) was
kracht die overgebleven was (stand gehouden had) in de mens en zij vielen niet
naar de kliepot en zij hebben deze verhevenheid in het bijzondere aspect (en
dat is:) omdat toen de eerste mens heeft nagelaten aan Kajin en Hewel zijn
zonen dat wordt dan niet geacht als daadwerkelijke incarnatie zoals wel het
geval is bij de overige incarnerenden (normaal is het zo:) dat wanneer het eerste
lichaam dood gaat, wordt zijn nesjama/ziel geïncarneerd in het tweede lichaam
(maar hier is het niet zo) maar hier (t.a.v. Kajin en Hewel) zij (beide zielen) zijn
tijdens het leven van de eerste mens (Adam, hun vader) die (Adam) heeft hun (de
zielen) nagelaten aan zijn zonen toen zij geboren waren en daarom alle vonken
die deel uitmaken (samengevoegd zijn aan) Kajin en Hewel worden geacht alsof zij
nog deel uitmaken (samengesteld zijn) van de eerste mens (Adam) zelf en niet van
hem zijn afgevallen.
(Duidelijk? Omdat er nog geen incarnatie is, het is nog tijdens het leven van hun
vader.)
‫ רק‬,‫ כי אינם שלו‬,‫ שלא באו לתקון עצמם‬,‫ כי כשבאו כלולות אלו הנצוצות בנשמת אדם‬,‫ונמצא‬
‫ גם זו‬,‫ וגם כשבאו אח"כ כלולות עם נשמת קין והבל בחיי אדם‬.‫שנכללו בו כאלו לא באו כלל דמיין‬
‫ דכיון שעדיין לא נתחלקו לנצוצות בפני‬,‫ כיון שלא באו שם לצורך עצמם‬,‫אינה נחשבת ביאה כלל‬
‫ עדיין גם זה אין נחשב להם לביאה‬,‫ אלא שהיו כלולות בלבד בגוף בקין והבל‬,‫עצמם בגופות שלהם‬
.‫כלל‬
(Kijk nu goed:)
En het blijkt dus dat toen deze vonken gekomen waren samengevoegd (deel
uitmakend) van de ziel van Adam (de eerste mens) zij kwamen niet voor hun
eigen tiekoen (voor tiekoen/correctie van Adam. Die zielen van Kajin en Hewel die
hij in zich droeg) zijn niet voor hem (Adam) bedoeld, alleen dat zij tot hem waren
samengevoegd alsof zij helemaal niet gekomen waren in hem (omdat zij niet van
hem horen. M.a.w. kan men ze beschouwen alsof ze helemaal niet gekomen waren
t.a.v. Adam zelf).
En ook toen zij kwamen vervolgens samengevoegd met de zielen van Kajin en
Hewel bij het leven van Adam (toen Adam nog leefde) ook dat wordt helemaal
niet geacht als het komen van deze zielen omdat zij daar niet kwamen ten
behoeve van zichzelf, aangezien zij nog niet ingedeeld zijn in de vonken op
153
zichzelf in hun lichamen maar waren alleen samengevoegd aan de lichamen
van Kajin en Hewel, ook dat wordt helemaal nog niet geacht bij hen als het
komen van deze zielen.
‫ אז תחשב להם ביאה ראשונה חדשה‬,‫ בגוף איזה איש‬,‫ולכן כאשר איזה נצוץ יתחלק ויבא אח"כ בעולם‬
.‫ כמו שיתבאר‬,‫ כי נקרא ביאה מה שבאו באדם וקין והבל‬,‫בצד מה ולא לגמרי‬
(Kajin en Hewel zijn inderdaad dragers van die zielen, maar in hen manifesteert zich
nog niet ten behoeve van hun correctie.)
En daarom wanneer een of andere vonk zich zal verdelen en komen vervolgens
in de wereld in het lichaam van een of ander mens dan wordt aan hen geacht
als de eerste nieuwe komst in zekere zin maar niet helemaal, want het wel
komen van een ziel (vonk) heet datgene wat kwam in Adam en Kajin en Hewel,
zoals het uitgelegd zal worden.
(Wat wil hij zeggen? Als het na Kajin en Hewel in een mens komt, de ziel die in een
mens komt zonder tussen-incarnaties dat is een nieuwe zin in zekere zin, maar niet
helemaal nieuw. Helemaal nieuw waren ze alleen bij Adam, Kajin en Hewel. Zo
kunnen we het tot nu toe even stellen.)
(Geweldig. We moeten deze classificatie goed zien. Dat begrip wat nieuw en oud is.
We zien dat de mens die na Kajin en Hewel komt, zonder tussenliggende incarnaties
in zekere zin een nieuwe ziel is maar niet helemaal. Helemaal nieuwe zielen zijn die
van Adam, Kajin en Hewel. En dan zegt hij in deze zin wat ons verduidelijkt:)
:‫ אז יקרא מגולגל וישן‬,'‫ ויחזור לבא בגוף ב‬,‫ וימות‬,‫ ויפגום‬,‫ואם אז בפעם ההיא יחטא‬
En indien dan (bij de mens, de ziel die na Kajin en Hewel komt, een vonk van hem
komt in zijn lichaam) in die keer (wanneer bij die mens die dan voor alle incarnaties
die vonk van Kajin en Hewel ontvangt) hij (de mens) zal zondigen en schade zal
toebrengen en zal doodgaan en weer zal komen (terugkeren) in het tweede
lichaam dan zal het genoemd worden geïncarneerde en de oude (ziel).
154