הגדרת תפקידים בשלטון המקומי

‫מערכות מידע‬
‫תוכן עניינים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪2.............. (CIO) Chief Information Officer -‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) ‪(CIO) Chief -‬‬
‫‪5................................... ................................ ................................ Information Officer‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪ -(CIO) Chief Information Officer-‬הוראות הדין‬
‫הקיים ‪7.................... ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪.2‬‬
‫מנהל אבטחת מידע – ‪8................................................ Chief Security officer‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל אבטחת מידע – ‪11................ Chief Security officer‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל אבטחת מידע – ‪ - Chief Security officer‬הוראות הדין הקיים ‪11....................‬‬
‫‪.1‬‬
‫מנהל פרוייקט‪11.............................................................. Project Manager -‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל פרוייקט‪17............................... Project Manager -‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל פרוייקט‪ -Project Manager -‬הוראות הדין הקיים ‪11....................................‬‬
‫‪.1‬‬
‫מנהל רשת‪22.......................................................... System Administrator -‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל רשת‪22............................ System Administrator -‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל רשת‪ -System Administrator -‬הוראות הדין הקיים ‪21.................................‬‬
‫‪.5‬‬
‫מנהל תפעול– )‪25......................................... Chief Operating Officer (COO‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל תפעול – )‪27............. Chief Operating Officer (COO‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל תפעול– )‪ - Chief Operating Officer (COO‬הוראות הדין הקיים ‪21..................‬‬
‫‪.6‬‬
‫מנהל האינטרנט העירוני‪12.............................................................................‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל אתר האינטרנט העירוני ‪12.....................................‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל אתר האינטרנט העירוני‪ -‬הוראות הדין הקיים ‪11..........................................‬‬
‫‪1‬‬
‫‪ .1‬מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪(CIO) Chief Information -‬‬
‫‪Officer‬‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד אינו מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫תכנון וניהול מערכות המידע הניהוליות של הרשות המקומית כתשתית אסטרטגית‪ .‬מתן מענה‬
‫למחשוב התהליכים ברשות למתן שירות מיטבי ללקוחות‪ ,‬שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת‬
‫ההחלטות‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬גיבוש ויישום של מדיניות בתחום מערכות מידע ברשות‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול עובדי מערכות המידע‪.‬‬
‫‪ .4‬ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬גיבוש והטמעה של מדיניות בתחום מערכות מידע ברשות‬
‫א‪.‬‬
‫ייזום‪ ,‬סיוע וייעוץ לרשות המקומית בגיבוש אסטרטגיות מחשוב ומערכות מידע בהתאם‬
‫למדיניותה ובראייה כוללת של צורכי הרשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתן תמיכה מקצועית בקבלת החלטות אסטרטגיות ותפעוליות על ידי ניהול וניתוח‬
‫הידע המצטבר ברשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ביצוע בקרה על יישום המדיניות שגובשה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניתוח צרכי הרשות בתחום מערכות מידע מבחינת מצב קיים‪ ,‬מצב נדרש ומציאת‬
‫אמצעים ותהליכים מתאימים ליישום צרכים אלה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עדכון והטמעת טכנולוגיות חדשות במערך מערכות המידע‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות המידע‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫תכנון‪ ,‬ביצוע ובקרה של התקציב בתחום מערכות המידע (תקציב שוטף ותקציב פיתוח)‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הכנת תוכניות העבודה תקופתיות בתחום מערכות המידע לטווח הקצר ולטווח הארוך‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על ביצוע ויישום תוכניות העבודה התקופתיות ופרויקטים מיוחדים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫גיבוש והטמעת יעדים ונוהלי עבודה במערך מערכות המידע‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול עובדי מערכות המידע‬
‫א‪.‬‬
‫גיוס עובדים בתיאום עם מערך משאבי אנוש ברשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הנחייה‪ ,‬הכוונה והדרכה מקצועית של העובדים העוסקים במתן שירות בתחום מערכות‬
‫‪2‬‬
‫המידע ברשות המקומית‪ ,‬בהתאם למדיניות‪ ,‬לנהלים ולתוכניות העבודה של הרשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פיתוח וקידום ההון האנושי‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫בניית מערכי הכשרה לעובדים תוך דגש על הכשרה מקצועית‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תיאום פרויקטים בין עובדי היחידה לבין לקוחותיהם ברשות המקומית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על התקדמות ועמידה בלוחות הזמנים ובמשאבים של ביצוע המשימות‬
‫והפרויקטים על‪-‬ידי העובדים תחת אחרותו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫ניוד עובדים בהתאם לצורכי המערך‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ביצוע שיחות משוב תקופתיות לעובדים‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ניטור שביעות הרצון של לקוחות (פנימי וחיצוני) במערך מערכות המידע‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫אחריות ניהולית לתפעול ולמתן מענה לתקלות במערכות המחשוב ברשות‪.‬‬
‫‪ .4‬ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע‬
‫א‪.‬‬
‫מתן סיוע וליווי מקצועי בהליכים התקשרות של הרשות בתחום המחשוב ומערכות‬
‫המידע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחירה של ספקים ונותני שירות וניהול מו"מ עימם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בנושאי מחשוב‪ ,‬לרבות וידוא עמידת‬
‫הקבלנים בהתחייבויותיהם וכן ברמת ובתקני האיכות והשירות (‪ ,)SLA‬בהתאם ללו"ז‬
‫ולתקציב שנקבע‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ביצוע משימות רב מערכתיות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫היכרות עם החוקים בתחום אבטחת המידע והגנת הפרטיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫חשיפה למידע לרגיש‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬מנכ"ל או סמנכ"ל הרשות‪.‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' או ג'‪ -‬מנכ"ל או מזכ"ל הרשות‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫בעל תואר אקדמי‪ ,‬שנרכש במוסד המוכר על ידי‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה‬
‫מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ‬
‫לארץ עם התמחות במערכות מידע‪.‬‬
‫השכלה‪:‬‬
‫ידע והשכלה‪:‬‬
‫קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫רישום‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות כמנהל או‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫כסגן מנהל מערכות מידע‪ ,‬או מנתח‪ /‬מאפיין מערכות מחשוב בגוף ציבורי‪/‬גוף‬
‫פרטי עם ‪ 57‬משתמשים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל‬
‫או כסגן מנהל מערכות מידע‪ ,‬או מנתח‪ /‬מאפיין מערכות מחשוב בגוף‬
‫ציבורי‪/‬גוף פרטי עם ‪ 75‬משתמשים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 8‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 7‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל מערכות מידע ראשי‬
‫(מנמ"ר) ‪(CIO) Chief Information Officer -‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר) ‪(CIO) Chief Information -‬‬
‫‪Officer‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫תכנון וניהול מערכות המידע הניהוליות של הרשות המקומית‬
‫כתשתית אסטרטגית‪ .‬מתן מענה למחשוב התהליכים ברשות למתן‬
‫שירות מיטבי ללקוחות‪ ,‬שיפור יכולת הניהול ותהליכי קבלת‬
‫ההחלטות‪ .‬עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫גיבוש והטמעה של מדיניות בתחום מערכות מידע ברשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכנון תוכניות עבודה וניהול התקציב בתחום מערכות‬
‫המידע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול עובדי מערכות המידע‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול התקשרויות ורכש בתחום מערכות המידע‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫בעל תואר אקדמי‪ ,‬שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה‬
‫גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים‬
‫בחוץ לארץ עם התמחות במערכות מידע‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים‬
‫לפחות כמנהל או כסגן מנהל מערכות מידע‪ ,‬או מנתח‪/‬‬
‫מאפיין מערכות מחשוב בגוף ציבורי‪/‬גוף פרטי עם ‪57‬‬
‫משתמשים לפחות‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש‬
‫שנים לפחות כמנהל או כסגן מנהל מערכות מידע‪ ,‬או‬
‫מנתח‪ /‬מאפיין מערכות מחשוב בגוף ציבורי‪/‬גוף פרטי עם‬
‫‪ 75‬משתמשים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 8‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫‪5‬‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 7‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – לא נדרש‪.‬‬
‫מאפייני‬
‫העשייה‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ביצוע משימות רב מערכתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫היכרות עם החוקים בתחום אבטחת המידע והגנת‬
‫הפרטיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חשיפה למידע רגיש‪.‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬מנכ"ל או סמנכ"ל הרשות‪.‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' או ג'‪ -‬מנכ"ל או מזכ"ל הרשות‪.‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪6‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪(CIO) Chief -‬‬
‫‪ -Information Officer‬הוראות הדין הקיים‬
‫‪7‬‬
‫‪ .2‬מנהל אבטחת מידע – ‪Chief Security officer‬‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫כל גוף ציבורי (לרבות רשויות מקומיות) ימנה ממונה על אבטחת המידע (סעיף ‪ 15‬ב' לחוק הגנת‬
‫‪1‬‬
‫הפרטיות)‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫הטמעה‪ ,‬בקרה והנחייה מקצועית בהובלת נושאי אבטחת מידע ברשות המקומית וכל זאת‬
‫בהתאם להוראות הדין הקיים ולנהלי הרשות המקומית ומדיניותה‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬תכנון מדיניות אבטחת המידע‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול ההרשאות‪ ,‬ודרכי הגישה למשתמשים‪.‬‬
‫‪ .4‬תכנון ויישום תוכנית התאוששות ‪.DRP -‬‬
‫‪ .7‬ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫‪ .6‬ניהול מערך אבטחת המידע לכלל מערכות המידע ברשות‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬תכנון מדיניות אבטחת המידע‬
‫א‪.‬‬
‫שמירה ואבטחת המידע ברשות תוך דגש על אבטחת מידע רגיש ו‪/‬או מסווג והיבטים‬
‫נוספים בהתאם להוראות הדין הקיים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרה ואשרור מדיניות אבטחת המידע ברשות בשיתוף מנהל מערכות המידע והנהלת‬
‫הרשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫יצירה ותחזוקה של רשימת מאגרי המידע העיקריים של כלל מערכות המידע‬
‫והתקשורת בהתאם לדרישות החוק‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫סיווג נכסי המידע לפי רמת רגישותם והגדרת בקרות אבטחת המידע הנדרשות להם‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫הערכת סיכוני אבטחת מידע במערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫עדכון פרטי הערכת הסיכונים עם שינויים משמעותיים בתהליכים במערכות המידע או‬
‫באיומי אבטחת מידע‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫רישום מאגרי מידע ועמידה בדרישות החוק בנושא אבטחת מידע והגנת הפרטיות‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫הגדרת דרישות אבטחת המידע ההכרחיות ליישום בתהליך העברת המידע ברשות ואל‬
‫מחוץ לרשות המקומית‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫הגדרת אירועי אבטחת המידע וצורת התגובה לאירועים אלה‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫הנחיית הנהלת הרשות המקומית בהפניית משאבים נאותים להטמעת אמצעי אבטחת‬
‫הבסיס החוקי‪ :‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א‪( 1881-‬להלן "חוק הגנת הפרטיות")‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫מידע ולמיקוד בסקרי סיכוני אבטחת המידע במערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫יא‪.‬‬
‫הדרכת משתמשים בנושא אבטחת מידע‪.‬‬
‫‪ .2‬תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע‬
‫א‪.‬‬
‫ייזום סקרי אבטחת מידע של מערך מערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית‪,‬‬
‫עריכת סקרי אבטחת מידע לפני הטמעת שינויים משמעותיים או כאשר חלו שינויים‬
‫במערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחינת יעילות אמצעי ההגנה שיושמו ברשות המקומית ורמת הגדרות אבטחת המידע‬
‫במערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ייזום מבחני חדירה (‪ )Penetration Tests‬במערכות המידע והתקשורת להדמיית‬
‫ניסיונות פריצה ע"י פורצים מתוך ומחוץ לרשות המקומית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגדרת בקרות פיזיות‪ ,‬בהתאם להערכת הסיכונים‪ ,‬לאבטחת המידע‪ .‬בקרות אלה יכללו‬
‫נושאים כגון בקרת גישה‪ ,‬הגנה פיזית של נכסים וכיו"ב‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ווידוא כי סקרי אבטחת המידע ומבחני החדירה נערכים ע"י גורם מקצועי‪ ,‬עצמאי‪ ,‬בלתי‬
‫תלוי וחיצוני לרשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .3‬ניהול ההרשאות‪ ,‬ודרכי הגישה למשתמשים‬
‫א‪.‬‬
‫חלוקת סביבת העבודה למעגלי אבטחה‪/‬אזורים מאובטחים לפי רמות רגישות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫יישום מנגנונים לניהול בקרות גישה במערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית תוך‬
‫מידור מתאים של הרשאות בין הרשות לגורמים חיצוניים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קביעת אמצעי זיהוי למערכות ושירותים לצורך זיהוי המשתמש תוך הקפדה על מניעת‬
‫אפשרות העתקה או שחזור פריטי המידע של הרשות המקומית‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הגדרת מדיניות סיסמאות ותהליכי גישה למערכות מידע והתקשורת ברשות המקומית‪.‬‬
‫‪ .4‬תכנון ויישום תכנית התאוששות ‪DRP -‬‬
‫א‪.‬‬
‫פיתוח תוכנית התאוששות של מערכות המידע והתקשורת ממצבי חירום ומצבי משבר‬
‫ברשות המקומית (‪.)Disaster Recovery Plan -DRP‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סיוע בקביעת תהליכים קריטיים שיש להפעיל במצבי משבר וחירום ברשות המקומית‪,‬‬
‫בהתייחס למכלול היחידות של הרשות המקומית ובהתאם לצרכי הרשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הקמת אתר חירום לצורך הפעלת מערך מערכות המידע והתקשורת ולגיבוי מערך‬
‫הנתונים‪ ,‬החומרה וכיו"ב ולהפעלתו מרגע התרחשות האסון‪ ,‬משבר או מצב חירום‪.‬‬
‫‪ .5‬ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת‬
‫א‪.‬‬
‫התקנת אמצעים המצמצמים את החשיפה לניסיונות פגיעה‪ ,‬כולל איתור‪ ,‬זיהוי ומניעה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הגדרת דרישות הגיבוי למערכות המידע והתקשורת ברשות המקומית בהתאם לצרכים‬
‫השונים של הרשות המקומית‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫בקרת איכות הגיבויים ואופן אבטחתם‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מתן אישור להעברת מידע בטרם העברת המידע לגוף ציבורי‪.‬‬
‫‪ .6‬ניהול מערך אבטחת המידע לכלל מערכות המידע ברשות‬
‫‪9‬‬
‫אחריות להחתמת עובדים חדשים ברשות המקומית בהתייחסות לאחריות העובד בכל‬
‫א‪.‬‬
‫הנוגע להיבטי אבטחת מידע‪ ,‬וילווה בהצהרת סודיות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כתיבת נוהלים לכל תהליך המטפל בניהול‪ ,‬הכנסה‪ ,‬תפעול‪ ,‬תחזוקה‪ ,‬והוצאה של מידע‬
‫ברשות המקומית בהתאם למדיניות וצרכי אבטחת המידע ברשות המקומית ויאשרם‬
‫עם כתיבתם ו‪/‬או שינויים ויפעל להטמעתם‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קיום הדרכות להעלאת רמת מודעות העובדים לאבטחת המידע ויעניק הדרכות אבטחת‬
‫מידע בהתאם למידת הידע הנחוץ לכל בעל תפקיד‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ריבוי משימות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫חשיפה למידע רגיש‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ידיעת החוקים הבאים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.7‬‬
‫חוק‪-‬יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪.‬‬
‫חוק האזנת סתר‪ ,‬תשל"ט‪ 1858-‬והתקנות שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א‪ 1881-‬והתקנות שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫חוק המחשבים‪ ,‬תשנ"ה‪.1887-‬‬
‫חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪ 1888-‬והתקנות שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫ידע והשכלה‪ :‬קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫רישום‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל או‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫כסגן מנהל מערכות מידע‪ ,‬או מנהל אבטחת מידע בחברה בעלת ‪ 75‬עובדים‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שנה לפחות כמנהל או כסגן‬
‫מנהל מערכות מידע‪ ,‬או מנהל אבטחת מידע בחברה בעלת ‪ 25‬עובדים ומעלה‪.‬‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון או בעברה מהעבירות‬
‫המנויות בסעיפים ‪ 7‬ו‪31 -‬א לחוק הגנת הפרטיות (סעיף ‪15‬ב (ג))‬
‫‪11‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל אבטחת מידע – ‪Chief‬‬
‫‪Security officer‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫אבטחת מידע – ‪Chief Security officer‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫הטמעה‪ ,‬בקרה והנחייה מקצועית בהובלת נושאי אבטחת מידע‬
‫ברשות המקומית וכל זאת בהתאם לנוהלי הרשות המקומית‬
‫ומדיניותה‪ .‬עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תכנון מדיניות אבטחת המידע‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תכנון וביצוע סקרי אבטחת מידע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול ההרשאות‪ ,‬ודרכי הגישה למשתמשים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תכנון ויישום תוכנית התאוששות ‪.DRP -‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניהול ההגנה על מערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫ניהול מערך אבטחת המידע לכלל מערכות המידע ברשות‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים‬
‫לפחות כאחראי אבטחת מידע‪ ,‬בחברה בעלת ‪ 75‬עובדים‬
‫ומעלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שנה‬
‫לפחות כאחראי מידע אבטחת מידע‪ ,‬בחברה בעלת ‪25‬‬
‫עובדים ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪ -‬לא נדרש‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש‬
‫עמה קלון‪.‬‬
‫העשייה‬
‫מאפייני‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ריבוי משימות‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫חשיפה למידע רגיש‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ידיעת החוקים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬חוק‪-‬יסוד‪ :‬כבוד האדם וחירותו‪.‬‬
‫‪ .2‬חוק האזנת סתר‪ ,‬תשל"ט‪ 1858-‬והתקנות‬
‫שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫‪ .3‬חוק הגנת הפרטיות‪ ,‬תשמ"א‪ 1881-‬והתקנות‬
‫שהותקנו מכוחו‪.‬‬
‫‪ .4‬חוק המחשבים‪ ,‬תשנ"ה‪.1887-‬‬
‫‪ .7‬חוק חופש המידע‪ ,‬תשנ"ח‪ 1888-‬התקנות שהותקנו‬
‫מכוחו‪.‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪12‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל אבטחת מידע – ‪ - Chief Security officer‬הוראות‬
‫הדין הקיים‬
‫בקשה והסכמה להעברת מידע טעונות‪ ,‬ביו היתר אישור של הממונה על אבטחת המידע של הגוף‬
‫הציבורי המוסר ושל הגוף הציבורי המקבל‪ ,‬על גבי טופס א' או טופס ב' בתוספת לתקנות ‪ ,‬לפי‬
‫העניין (סעיף ‪ 5‬לתקנות הגנת הפרטיות‪.) 2‬‬
‫‪2‬‬
‫הבסיס החוקי‪ :‬תקנות הגנת הפרטיות (תנאי החזקת מידע ושמירתו וסדרי העברת מידע בין גופים ציבוריים)‪,‬‬
‫תשמ"ו‪( 1886-‬להלן "תקנות הגנת הפרטיות")‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫‪ .3‬מנהל פרוייקט‪Project Manager -‬‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד אינו מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫תכנון וניהול פרויקטים בתחום מערכות המידע בהתאם לצורכי הרשות המקומית‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬הגדרת צרכי הרשות‪.‬‬
‫‪ .2‬הובלת פרוייקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות‪.‬‬
‫‪ .3‬הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרשות‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬הגדרת צרכי הרשות‬
‫א‪.‬‬
‫ניתוח הצרכים המיידים של מנהלים ועובדי הרשות תוך בחינת פיתרון טכנולוגי קיים‬
‫לצרכים או לחילופין לפיתרון פיתוחי‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בחינת ואפיון צרכי המשתמשים ובחינת פתרונות נדרשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫איסוף מידע על מאפייני הפעילויות הנדרשות של הפתרונות ומערכות המידע והתקשורת‬
‫באמצעות פגישות עם עובדי ומנהלי הרשות המקומית ‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫הכנת מסמכי אפיון הצטיידות ובחינת פתרונות ומערכות מידע ותקשורת ממוחשבים‬
‫קיימים או ייעודיים תוך בחינת הפיתרון על כל היבטיו ובחינת הפער בין הצרכים לבין‬
‫הפיתרון (‪.)GAP ANALISYS‬‬
‫ה‪.‬‬
‫כתיבת נהלי עבודה והטמעתם בקרב המשתמשים‪.‬‬
‫‪ .2‬הובלת פרוייקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות‬
‫א‪ .‬תכנון סדר הקדימויות בפרויקטים אשר בתחום אחריותו תוך התחשבות באבני הדרך‪,‬‬
‫צווארי בקבוק‪ ,‬מחזור החיים הכולל של הפרויקט וכיו"ב‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫בניית לוחות הזמנים (‪ (GANT‬של הפרויקטים שבאחריותו בהתאם לאבני הדרך‪ ,‬המגבלות‬
‫והמשאבים הנדרשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול תקציבי הפרויקטים שבאחריותו‪ ,‬הבאה לאישור ותיעוד שינוים בתקציב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניתוח הסיכונים‪ ,‬הצגתם ונקיטת צעדים להקטנתם עבור הפרויקטים שתחת תחום‬
‫אחריות‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על כל שלבי ביצוע וההתקדמות הפרויקטים שבתחום אחריותו‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על עבודתם של קבלני המשנה בפרויקטים בתחום אחריותו‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מתן פיתרונות לבעיות ותקלות שצצו בשלבי ביצוע במסגרת הפרויקט‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫מדידה ובחינת התקדמות וזיהוי כשלים לאורך כל הפרויקטים בתחום אחריותו‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫ט‪.‬‬
‫אחריות לאינטגרציית כל הפרויקטים המצויים באחריותו‪ ,‬תוך בחינת כל הנתיבים‬
‫בתכנית העבודה ‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫הצגת תקופתית של הפרויקטים ומצב התקדמותם להנהלת הרשות ובתאום עם הממונה‪.‬‬
‫יא‪ .‬ליווי ובקרה של טיפול בכל הקשור בהפעלת תוצרי הפרוייקט (מערכת) לאורך כל מחזור‬
‫חיי המערכת‪.‬‬
‫‪ .3‬הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע ותקשורת בקרב משתמשי הרשות‬
‫א‪.‬‬
‫איתור והצגת פתרונות מחשוב ותקשורת בהתאם לצרכי הרשות המקומית תוך ביצוע‬
‫פגישות עם קבוצות משתמשים פוטנציאליות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫כתיבת מסמכי אפיון (‪ )SRS‬ותיכון (‪ )SDD‬מבוססי מתודולוגיות כגון ‪ ,UML‬נוהל מפת"ח‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הגדרת התצורה של פתרונות ומערכות המידע והתקשורת בהתאם לצרכי המשתמשים‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫גיבוש והפצת מתודולוגיות וכלי ניהול תצורה (תצורת הקוד‪ ,‬תצורת מסמכים וכיו"ב)‬
‫למטרת שמירה ועדכון גרסאות של פתרונות ומערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫בחינה כלים לביצוע בדיקות איכות (בדיקות ידניות‪ ,‬בדיקות אוטומטיות‪ ,‬בדיקות עומסים‬
‫וכיו"ב) לפתרונות ומערכות המידע בתחום אחריותו‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ביצוע משימות רב מערכתיות‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בעל תואר אקדמי‪ ,‬שנרכש במוסד המוכר על ידי‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה‬
‫מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ‬
‫לארץ‪.‬‬
‫קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫בוגר קורס לניהול פרוייקטים‪.‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫ידע והשכלה‪:‬‬
‫רישום‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות כמנהל או‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫מערכות מידע או מנהל פרוייקטים בתחום המחשוב בחברה בעלת ‪155‬‬
‫עובדים ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל‬
‫‪15‬‬
‫או מערכות מידע או מנהל פרוייקטים בתחום המחשוב בחברה בעלת ‪75‬‬
‫עובדים ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 15‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 6‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל פרוייקט‪-‬‬
‫‪Project‬‬
‫‪Manager‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫מנהל פרוייקט‪Project Manager -‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫תכנון וניהול פרויקטים של פתרונות ומערכות המידע ותקשורת‬
‫ברשות המקומית בהתאמה לצורכי הרשות המקומית‪ .‬עיקרי‬
‫התפקיד‪:‬‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫הגדרת צורכי הרשות‬
‫ב‪.‬‬
‫הובלת פרוייקטים הקשורים למערכות המידע של הרשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הטמעה ויישום של כלים מתקדמים ופתרונות מידע‬
‫ותקשורת בקרב משתמשי הרשות‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫‪‬‬
‫בעל תואר אקדמי‪ ,‬שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה‬
‫להשכלה גבוהה‪ ,‬או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת‬
‫תארים אקדמיים בחוץ לארץ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בוגר קורס בניהול פרויקטים‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים‬
‫לפחות כמנהל או מערכות מידע או מנהל פרוייקטים‬
‫בחברה בעלת ‪ 155‬עובדים ומעלה‪.‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש‬
‫שנים לפחות כמנהל או מערכות מידע או מנהל פרוייקטים‬
‫בחברה בעלת ‪ 75‬עובדים ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 15‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 6‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫‪17‬‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – לא נדרש‪.‬‬
‫העשייה‬
‫מאפייני‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ביצוע משימות רב מערכתיות‪.‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪18‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל פרוייקט‪ -Project Manager -‬הוראות הדין הקיים‬
‫‪19‬‬
‫‪ .4‬מנהל רשת‪System Administrator -‬‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד אינו מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫ניהול רשת המשתמשים של הרשות המקומית תוך מתן שירות לכל משתמשי הרשת בכדי להבטיח‬
‫זמינות ושימוש מיטבי במערכות המידע בהתאם לנהלי הרשות המקומית ומדיניותה‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬ניהול ותפעול רשת המשתמשים (שרתים‪ ,‬עמדות קצה‪ ,‬ציוד תקשורת וציוד היקפי) של‬
‫הרשות‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול יישומי תוכנה‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬ניהול ותפעול רשת המשתמשים (שרתים‪ ,‬עמדות קצה‪ ,‬ציוד תקשורת וציוד היקפי) של‬
‫הרשות‪.‬‬
‫א‪.‬‬
‫אחריות להתקנה‪ ,‬שדרוג ועדכון של חומרה ותוכנה במערכות הרשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫טיפול ואחריות להפעלה תקינה ובצוע בדיקות סדירות של מערך הגיבויים והשחזורים‬
‫ברשות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫טיפול בשרתים אשר בשימוש הרשות הכולל‪ :‬הקמה‪ ,‬תחזוקה‪ ,‬תיקון‪ ,‬החלפה‪ ,‬שדרוג‬
‫וכיו"ב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול ביצועים ותכנון הקיבולת של המחשבים והתקשורת של הרשות המקומית‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניהול והקצאה של משאבי הרשות (שרתים‪ ,‬דיסקים‪ ,‬מדפסות‪,‬שטחי אחסון וכיו"ב)‬
‫ברשת המחשבים של הרשות המקומית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫התקנה של ציוד מחשבים חדש ו‪/‬או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי הרשות ו‪/‬או‬
‫באתרי הרשות לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫תחזוקה וטיפול של ציוד המחשבים והתקשורת ברשות המקומית בתדירות המומלצת‬
‫על ידי היצרן‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫טיפול בתקלות ברשת המשתמשים‪ ,‬בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות‪ ,‬אפיון‬
‫הסיבה לתקלה‪ ,‬קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה‪.‬‬
‫ט‪.‬‬
‫ניהול הקשר עם ספקי החומרה והתוכנה ופיקוח על קבלת שירותים מתאימים‪.‬‬
‫י‪.‬‬
‫יישום נהלי אבטחת מידע וניהול הרשת‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול יישומי תוכנה‬
‫א‪.‬‬
‫עדכון ושדרוג תוכנות (אפליקטיביות‪ ,‬תוכנות מדף‪ ,‬תשתיות וכדומה) תוך הקפדה על‬
‫אינטגרציה בין כל תשתיות המחשוב של הרשות‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התקנה תקופתית ותחזוקה של תוכנות הגנה ואבטחת מידע‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ניהול הרשאות של משתמשים הכוללת הוספה‪ ,‬גריעה ועדכון ההרשאות במערכות‬
‫המחשוב‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫ניהול של תיבות הדואר האלקטרוני של המשתמשים ברשות המקומית (הפצת נהלים‪,‬‬
‫מתן גישה מהבית‪ ,‬הגבלה או הגדלה של קיבולת התיבות וכיו"ב)‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫ניהול גיבויים וכתיבת תהליכי גיבוי של המידע הממוחשב של הרשות המקומית‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫תאום ויישום מערך ‪( DRP‬התאוששות מאסון) ברשות‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫יכולת למידה מהירה של יישומים ומערכות מידע‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫ידע והשכלה‪ :‬קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫רישום‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות כמנהל רשת‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫בת חמישה שרתים לפחות ובעלת ‪ 155‬משתמשי קצה ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל‬
‫רשת בת שלושה שרתים לפחות ובעלת ‪ 75‬משתמשי קצה ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 7‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 3‬עובדים לפחות‪ ,‬כאשר על‬
‫תקופת הניהול לעלות על משך זמן של שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל רשת‪-‬‬
‫‪System‬‬
‫‪Administrator‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫מנהל רשת‪System Administrator -‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫ניהול רשת המשתמשים של הרשות המקומית תוך מתן שירות לכל‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫משתמשי הרשת בכדי להבטיח זמינות ושימוש מיטבי במערכות‬
‫המידע בהתאם לנהלי הרשות המקומית ומדיניותה‪ .‬עיקרי‬
‫התפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ניהול ותפעול רשת המשתמשים (שרתים‪ ,‬עמדות קצה‪,‬‬
‫ציוד תקשורת וציוד היקפי) של הרשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניהול יישומי תוכנה‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים‬
‫לפחות כמנהל רשת בת חמישה שרתים לפחות ובעלת ‪155‬‬
‫משתמשי קצה ומעלה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש‬
‫שנים לפחות כמנהל רשת בת שלושה שרתים לפחות ובעלת‬
‫‪ 75‬משתמשי קצה ומעלה‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 7‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון בניהול של ‪ 3‬עובדים‬
‫לפחות‪ ,‬כאשר על תקופת הניהול לעלות על משך זמן של‬
‫שלוש שנים לפחות‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – לא נדרש‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫העשייה‬
‫מאפייני‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫יכולת למידה מהירה של יישומים ומערכות מידע‪.‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪23‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל רשת‪ -System Administrator -‬הוראות הדין‬
‫הקיים‬
‫‪24‬‬
‫‪ .5‬מנהל תפעול– )‪Chief Operating Officer (COO‬‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד אינו מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי מערכות המידע ברשות המקומית‪ ,‬בכדי להבטיח‬
‫שימוש מיטבי במערכות המידע בהתאם לנוהלי הרשות המקומית ומדיניותה‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬תמיכה במשתמשי מערכות המידע והתקשורת ברשות‪.‬‬
‫‪ .2‬תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬תמיכה במשתמשי מערכות המידע והתקשורת ברשות‬
‫א‪.‬‬
‫קבלת פניות מהמשתמשים במערכות המידע והתקשורת‪ ,‬בדיקתן וטיפול בבעיה או‬
‫העברת הטיפול לגורמים המתאימים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫מתן סיוע והדרכה פרטנית או קבוצתית למשתמשים להכרות ותפעול מערכות המידע‬
‫והתקשורת על‪-‬ידי המשתמשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מתן שירותי מחשוב ותקשורת לעובדי הרשות המקומית כולל הזמנת ציוד‪ ,‬וידוא קבלת‬
‫ציוד‪ ,‬התקנת הציוד ובדיקת תקינותו ותפעולו‪.‬‬
‫‪ .2‬תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת‬
‫א‪.‬‬
‫התקנה‪ ,‬שדרוג‪ ,‬עדכון ותפעול שוטף של חומרה ותוכנה לסביבת המשתמש‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫התקנה של ציוד מחשבים חדש ו‪/‬או העתקת מחשבים קיימים בתוך משרדי הרשות ו‪/‬או‬
‫באתרי הרשות לרבות כל המרכיבים הנדרשים להתקנת והפעלת הציוד‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫דיווח לממונה על ציוד לא תקין ומעקב אחר הטיפול וההחלפה‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫טיפול בתקלות ברשת המשתמשים‪ ,‬בתוכנה ובחומרה כולל איתור התקלות‪ ,‬אפיון הסיבה‬
‫לתקלה‪ ,‬קביעת אופן הטיפול וטיפול עד לפתרון הבעיה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫התקנה ועדכון של תוכנות חדשות תוך הקפדה על אינטגרציה של התוכנות לבין כל‬
‫תשתיות המחשוב של הרשות‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫העברה וניוד של מחשבים וציוד היקפי בין משתמשים לפי הצורך‪.‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫הדרכת משתמשים‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫ה‪.‬‬
‫התמודדות עם ריבוי יישומים ומערכות מידע‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫ידע והשכלה‪ :‬קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫רישום‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים לפחות כטכנאי‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫מחשבים בחברת בעלת ‪ 155‬משתמשי קצה לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כטכנאי‬
‫מחשבים בחברת בעלת ‪ 75‬משתמשי קצה לפחות‪.‬‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל תפעול –‬
‫‪Chief‬‬
‫)‪Operating Officer (COO‬‬
‫היחידה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫מנהל תפעול – )‪Chief Operating Officer (COO‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫מתן תמיכה טכנית ושירותי תפעול למשתמשי מערכות המידע‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫ברשות המקומית‪ ,‬בכדי להבטיח שימוש מיטבי במערכות המידע‬
‫בהתאם לנוהלי הרשות המקומית ומדיניותה‪ .‬עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תמיכה במשתמשי מערכות המידע והתקשורת ברשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫תפעול ותחזוקה של מערכות המידע והתקשורת‪.‬‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫בעל תעודת טכנאי או הנדסאי‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של חמש שנים‬
‫לפחות כטכנאי מחשבים בחברת בעלת ‪ 155‬משתמשי קצה‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫לפחות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש‬
‫שנים לפחות כטכנאי מחשבים בחברת בעלת ‪ 75‬משתמשי‬
‫קצה לפחות‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪ -‬לא נדרש‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – לא נדרש‪.‬‬
‫העשייה‬
‫מאפייני‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הדרכת משתמשים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה בשעות בלתי שגרתיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫התמודדות עם ריבוי יישומים ומערכות מידע‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫‪27‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪28‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל תפעול– )‪ - Chief Operating Officer (COO‬הוראות‬
‫הדין הקיים‬
‫‪29‬‬
‫‪ .6‬מנהל האינטרנט העירוני‬
‫נתוני המשרה‬
‫(סעיף תקציבי *****)‬
‫סוג תפקיד‪ :‬תפקיד אינו מוגדר בחקיקה‪.‬‬
‫תיאור התפקיד‬
‫ייעוד‪:‬‬
‫בנייה‪ ,‬ניהול ותפעול של הפורטל הרשותי‪ ,‬המדיה החברתית‪ ,‬ואתר האינטרנט הרשותי‪.‬‬
‫תחומי אחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬פיתוח ותחזוקה של הפורטל ואתר האינטרנט של הרשות‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול מערכת התוכן של הפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .3‬קידום האתר והנגשתו לציבור‪.‬‬
‫פירוט הביצועים והמשימות העיקריות‪ ,‬הנגזרים מתחומי האחריות‪:‬‬
‫‪ .1‬פיתוח ותחזוקה של הפורטל ואתר האינטרנט של הרשות‬
‫א‪.‬‬
‫תכנון הפורטל ואתר האינטרנט‪ ,‬מטרותיו‪ ,‬והמשאבים הנדרשים לקיומו‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫וידוא יישום של המרכיבים התפעוליים של הפורטל ואתר האינטרנט דוגמת‪ ,‬סוגי‬
‫הטפסים להורדה‪ ,‬תשלומים וכדומה‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫אפיון ועריכה של הפורטל‪ ,‬המדיה החברתית ואתר האינטרנט עם דוברות הרשות‬
‫ד‪.‬‬
‫עיצוב הפורטל ואתר האינטרנט‪ ,‬קביעת המבנה ואופן הניווט באתר‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫פיקוח ובקרה על תקינות התפעול והשימוש בפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫גיבוי הפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ז‪.‬‬
‫מתן מענה וטיפול בתקלות בפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ח‪.‬‬
‫ביצוע התקשרות עם ספקים לצורך שידרוג הפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .2‬ניהול מערכת התוכן של הפורטל ואתר האינטרנט‬
‫א‪.‬‬
‫קביעת מדיניות הפצת התוכן באתר‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ווידוא העלאת תכנים לפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הסדרה וניהול של זכויות הגישה של משתמשים שונים בפורטל ואתר האינטרנט‬
‫ד‪.‬‬
‫בקרת השינויים הנערכים בפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫מעקב אחר תקינות הקישורים בפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מעקב אחר פעילות המשתמשים בפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫‪ .3‬קידום האתר והנגשתו לציבור‬
‫א‪.‬‬
‫כתיבת תוכן יעודי לקידום האתר במנועי החיפוש בשיתוף עם דוברות הרשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניטור שביעות רצון המבקרים באתר‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫הפקת דוחות סטטיסטים על השימוש באתר‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫מאפייני העשייה הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כתיבה מרובה‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫תנאים מקדימים למינוי‬
‫השכלה‪:‬‬
‫בעל תעודת בגרות‪.‬‬
‫ידע והשכלה‪ :‬קורסים והכשרות מקצועיות‪:‬‬
‫שפות‪:‬‬
‫רישום‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים לפחות כמנהל אתר‬
‫ניסיון‬
‫מקצועי‪:‬‬
‫אינטרנט‪.‬‬
‫‪ ‬ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שנה לפחות כמנהל אתר‬
‫אינטרנט‪.‬‬
‫ניסיון‬
‫ניהולי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫רישום‬
‫פלילי‪:‬‬
‫לא נדרש‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫נספח א'‪ -‬מכרז פנימי‪/‬חיצוני לתפקיד מנהל אתר האינטרנט העירוני‬
‫היחידה‪:‬‬
‫מערכות מידע‪.‬‬
‫תואר המשרה‪:‬‬
‫בנייה‪ ,‬ניהול ותפעול של הפורטל הרשותי‪ ,‬המדיה החברתית‪ ,‬ואתר‬
‫האינטרנט הרשותי‪.‬‬
‫דרגת המשרה ודירוגה‪:‬‬
‫היקף העסקה‪:‬‬
‫סוג מכרז‪:‬‬
‫פנימי‪/‬חיצוני‪.‬‬
‫בנייה‪ ,‬ניהול ותפעול פורטל ואתר האינטרנט האינטרנט של הרשות‪.‬‬
‫עיקרי התפקיד‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫תיאור תפקיד‪:‬‬
‫פיתוח ותחזוקה של הפורטל ואתר האינטרנט של‬
‫הרשות‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ניהול מערכת התוכן של הפורטל ואתר האינטרנט‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫קידום האתר והנגשתו לציבור‬
‫השכלה ודרישות מקצועיות‬
‫‪‬‬
‫בעל תעודת בגרות‪.‬‬
‫דרישות ניסיון‬
‫‪ ‬ניסיון מקצועי‪-‬‬
‫‪‬‬
‫תנאי סף‪:‬‬
‫ברשות מקומית ברמה א'‪ -‬ניסיון מקצועי של שלוש שנים‬
‫לפחות כמנהל אתר אינטרנט‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ברשות מקומית ברמה ב' וג'‪ -‬ניסיון מקצועי של שנה‬
‫לפחות כמנהל אתר אינטרנט‪.‬‬
‫‪ ‬ניסיון ניהולי‪ -‬לא נדרש‪.‬‬
‫דרישות נוספות‬
‫‪ ‬שפות‪ -‬עברית ואנגלית ברמה גבוהה‪.‬‬
‫‪ ‬רישום פלילי – לא נדרש‪.‬‬
‫העשייה‬
‫מאפייני‬
‫הייחודיים בתפקיד‪:‬‬
‫‪‬‬
‫עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה‪.‬‬
‫‪‬‬
‫שירותיות‪.‬‬
‫‪‬‬
‫כתיבה מרובה‪.‬‬
‫כפיפות‪:‬‬
‫מנהל מערכות מידע ראשי (מנמ"ר)‪.‬‬
‫מינהלה‪:‬‬
‫מועד פרסום המכרז‪_________ :‬‬
‫בקשות למכרז יש להגיש עד יום‪________:‬‬
‫טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית‬
‫בכתובת‪__________________:‬‬
‫איש הקשר לעניין מכרז זה הינו‪,_______________:‬‬
‫טלפון‪________________:‬‬
‫‪32‬‬
‫על החתום‪-‬‬
‫ראש הרשות‬
‫__________‬
‫המכרז נכתב בלשון זכר‪ ,‬אך מופנה לגברים ונשים כאחד‬
‫‪33‬‬
‫נספח ב'‪ -‬מנהל אתר האינטרנט העירוני‪ -‬הוראות הדין הקיים‬
‫‪34‬‬