סטטוס התקדמות פרויקט

‫אפרתי מדפיס‬
‫נהול פרויקטים בע"מ‬
‫אמנון אפרתי‬
‫יוני אפרתי‬
‫חיים הוניגמן‬
‫רון בן דוד‬
‫‪Ephrati - Madpis‬‬
‫‪Project Management Ltd‬‬
‫‪Amnon Ephrati‬‬
‫‪Yoni Ephrati‬‬
‫‪Haim Honigman‬‬
‫‪Ron Ben David‬‬
‫תאריך‪1019911994 :‬‬
‫סימוכין‪1332190239 :‬‬
‫לכבוד‪,‬‬
‫נציגות בניין ‪63‬ב' הגוש הגדול‬
‫גב' סיגל דדון לוי‬
‫מר אהרון אורן ישרים‬
‫מר יונתן אפללו‬
‫ג‪.‬א‪.‬נ‪,.‬‬
‫הנדון‪ :‬סטאטוס התקדמות פרויקט בניין ‪63‬ב' בגוש הגדול – חודש אוקטובר ‪3106‬‬
‫בוצע החודש‬
‫‪ ‬אזור ‪( A‬אזור בניין עגול )‬
‫‪ ‬גמר ביצוע ביטון רזה ואיטום רצפת מרתף ‪- 4‬‬
‫‪ ‬גמר יציקת ריצפה מרתף ‪-4‬‬
‫‪ ‬יציקת קירות ורטיקאליים בקומת מרתף ‪-4‬‬
‫‪ ‬ביצוע התזת ביטון על קירות דיפון‬
‫‪ ‬ביצוע איטום בקירות דיפון‬
‫‪ ‬יציקת ריצפה מרתף ‪1-‬‬
‫‪ ‬ביצוע הכנות חשמל ואינסטלציה ביציקות‬
‫‪ ‬אזור ‪( B‬בניין מרובע בסמוך בניין עגול)‬
‫‪ ‬גמר ביצוע קירות ורטיקאליים של מרתף ‪-4‬‬
‫‪ ‬ביצוע טפסנות תקרה מרתף ‪-4‬‬
‫‪ ‬יציקת מערכות ורטיקליות מרת‪4- ,‬‬
‫‪ ‬יציקת ריצפה מרתף ‪1-‬‬
‫‪ ‬יציקת קירות וממדים מרתף ‪1-‬‬
‫‪ ‬ביצוע הכנות חשמל ואינסטלציה ביציקות‬
‫‪ ‬יציקת רצפה ‪9-‬‬
‫‪ ‬יציקת קירות וממד"ם‬
‫‪ ‬אזור ‪( C‬בניין מרובה קיצוני)‬
‫‪ ‬גמר יציקת ריצפת מרתף ‪-1‬‬
‫‪ ‬גמר קירות ורטיקאליים של מרתף ‪-1‬‬
‫‪ ‬יציקת תקרה של מרתף ‪-1‬‬
‫‪ ‬יציקת מהקירות וממ"דים מרתף ‪9-‬‬
‫‪ ‬גמר טפסנות קומת קרקע‬
‫‪ ‬תחילת עבודות בניה במרתפים‬
‫‪ ‬אזור ‪( D‬אזור חניון בלבד)‬
‫‪ ‬גמר ביצוע עבודות איטום ובטון רזה‬
‫‪ ‬גמר יציקת רצפה ‪-1‬‬
‫‪ ‬יציקת עמודים במרתף ‪1-‬‬
‫‪ ‬יציקת רצפה מרתף ‪( 9-‬חצי מהשטח)‬
‫בית גמלא בפארק‪ ,‬דרך ירושלים ‪ 43‬רעננה טל‪ 90-0990999 :‬פקס‪Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 90-0995599 :‬‬
‫‪e-mail:[email protected]‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫יציקת חצי מהעמודים באזור שקיימת רצפה‬
‫התחלת טפסנות תקרה כולל חדר טרפו‬
‫תוכניות ‪ :‬הושלמו ונמסרו תוכניות של המערכות‬
‫היתר בניה מגדלים‪ :‬התיק נמצא בהשבחה ובאגרות‬
‫יעדי חודש הבא‬
‫‪ ‬אזור ‪ – A‬תחילת טפסנות קומת קרקע‬
‫‪ ‬אזור ‪ – B‬יציקת רצפה קומת קרקע‬
‫‪ ‬אזור ‪ – C‬ורטיקאלי קומת קרקע‬
‫‪ ‬אזור ‪ – D‬תחילת טפסנות קומת קרקע‬
‫מצ"ב מספר תמונות מהאתר‪,‬‬
‫בברכה‬
‫יאנה צילמן‬
‫בית גמלא בפארק‪ ,‬דרך ירושלים ‪ 43‬רעננה טל‪ 90-0990999 :‬פקס‪Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 90-0995599 :‬‬
‫‪e-mail:[email protected]e-m.co.il‬‬
Gamla on the park, 34 Jerusalem St. Raananna :Fax 90-0995599 :‫ פקס‬90-0990999 :‫ רעננה טל‬43 ‫ דרך ירושלים‬,‫בית גמלא בפארק‬
e-mail:[email protected]