חיים בכושר

‫‪1‬‬
‫חיי בכושר‬
‫
מס‪ / 47 .‬מאי ‪2011‬‬
‫מידעו המרכז לרפואת הפעילות הגופנית והספורט של הדסה אופטימל‬
‫חדשות‬
‫• צוות המרכז לרפואת ספורט מאחל לכל לקוחותיו חג עצמאות שמח‪.‬‬
‫•‬
‫צוות המרכז לרפואת ספורט מבר" את רקפת אריאלי לאחר שסיימה בהצלחה רבה‬
‫קורס תזונת ספורט ייחודי ויוקרתי מטע הועד האולימפי הבינ"ל‪ .‬הקורס שמנוהל‬
‫ע"י טובי המומחי בתזונת ספורט בעול מכשיר תזונאי מכל רחבי תבל העומדי‬
‫בתנאי קבלה גבוהי ובדרישות סיו מחמירות‪ .‬הקורס המתנהל בלמידה מרחוק )קורס‬
‫אינטרנטי( נמש" שנתיי וחובותיו הלימודיי כוללי ‪ 10‬עבודות ו
‪ 2‬מבחני סיו ) ‪1‬‬
‫בכל שנה(‪ .‬רקפת היא הראשונה באר& לקבל תואר זה‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫רקפת אריאלי מספקת לנו חדשות טובות ג בהיבט הספורטיבי יישומי‪ .‬רקפת הובילה‬
‫את נבחרת הכדורסל של אס"א ירושלי לזכייה בגביע איגוד הכדורסל‪ .‬רקפת שהיתה‬
‫הקלעית המצטיינת )‪ 19‬נקודות( הצטיינה במשחק וזכתה בתואר השחקנית היעילה‬
‫)‪(MVP - Most Valuable Player‬‬
‫•‬
‫תוכנית הכושר והבריאות של תרכובות ברו עברה את מחצית‬
‫הדר"‪ .‬גולת הכותרת של התוכנית היא ספירת הצעדי האישית‬
‫שנעשית באמצעות מד צעדי משוכלל של חבר ‪ .OMRON‬להל‬
‫ההישגי הבולטי‪:‬‬
‫‪ o‬כמות צעדי מצטברת ‪) 5,807,205‬כ
‪ 3,000‬ק"מ!!!(‬
‫‪ o‬ממוצע צעדי יומי ‪) 36,148‬כ
‪ 18‬ק"מ(‬
‫‪ o‬שיא צעדי יומי ‪) 63,022‬כ
‪ 32‬ק"מ(‬
‫‪ o‬ממוצע צעדי אירוביי ‪) 24,402‬כ
‪ 14‬ק"מ(‬
‫‪ o‬ממוצע צעדי ספונטניי ‪) 16,205‬כ
‪ 8‬ק"מ(‬
‫יישר כוח למשתתפי ומלוא התודה והערכה לגברת זיוה בשארי‪ ,‬מנהלת יחידת רווחת‬
‫עובדי בתרכובות ברו‪ ,‬שבזכותה התוכנית זוכה להצלחה חסרת תקדי!!!‬
‫רשמו לפניכ את כתובת המייל החדשה של המרכז לרפואת ספורט‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪3‬‬
‫נושא החודש‪ :‬משקאות ספורט ו‪ ...‬קולה‬
‫משקה ספורט )משקה איזוטוני( מכיל מלחי כמו נתר ואשלג בריכוז הזהה לזה שבגו‪ /‬האד‪,‬‬
‫ופחמימות )סוכרי( זמינות בריכוז של ‪) 6
8%‬בכל ‪ 100‬מ"ל משקה יש ‪ 8
6‬גר פחמימות(‪.‬‬
‫משקאות הספורט מיועדי לספק לגו‪ ,/‬בזמ מאמ& ממוש"‪ ,‬נוזלי לשמירה על מאז המי בגו‪,/‬‬
‫פחמימות להפקת אנרגיה בשרירי ולשיפור ספיגת הנוזלי במערכת העיכול‪ ,‬ומלחי להשלמת‬
‫האובד בזיעה‪.‬‬
‫משקה הקוקה קולה הוכ לראשונה בשנת ‪ 1886‬כמי טוניק )משקה קל מוגז המכיל את החומר כיני(‬
‫לתרופות ע"י רוקח מאטלנטה בש ‪ .PEMBERTON‬במשקה המקורי היו ‪ 2‬מרכיבי עיקריי‪ :‬קוקאי‬
‫מעלי הקוקה‪ ,‬וקפאי מזרעי הקולה ומכא שמו המוכר קוקה קולה‪ .‬בשנת ‪ 1905‬חברת קולה הסירה‬
‫את הקוקאי מרשימת הרכיבי‪ .‬ג היו משקה הקולה עדיי מכיל קפאי הידוע כתוס‪ /‬מזו ארגוגני‬
‫)משפר ביצועי ספורטיביי( המאושר לשימוש עפ"י חוקי הועד האולימפי‪.‬‬
‫מבט על הרכבו של משקה הקולה מראה שאינו מתאי להיות משקה ספורט ריכוז סוכרי גבוה‬
‫מידי )‪ ,(11%‬מעט מאוד אלקטרוליטי‪ ,‬גזי‪ ,‬חומציות וצבעי מאכל‪.‬‬
‫במחקר שנער" בשנת ‪ 1970‬נמצא ששתיית ‪ 300‬מ"ל משקה ע הרכב הדומה לקולה ותכולת קפאי של‬
‫‪ 150‬מ"ג )בפחית קולה ‪ 30
45‬מ"ג קפאי( האיצה הפרשה של ההורמוני אפינפרי ונוראפינפרי‪,‬‬
‫העלתה את רמת חומצות השומ החופשיות בד שמעידה על הגברת השימוש בה כדלק מטבולי‬
‫בשרירי‪ ,‬והביאה לעליה ברמת הגלוקוז בד‪ .‬חשוב לציי שהמחקר לא בוצע בזמ מאמ&‪ ,‬אול יש‬
‫ביכולתו לרמוז על מספר אפקטי חיוביי לזמ פעילות כמו חסכו בגליקוג‪ ,‬שמירה על רמות גלוקוז‬
‫גבוהות בד בזמ מאמ&‪ ,‬ושחרור של הורמוני מפתח שעשויי‪ ,‬בי היתר‪ ,‬להעלות את כוח כיוו&‬
‫השריר‪.‬‬
‫חוקרי בביה"ס לרפואה באוניברסיטת וושינגטו בדקו את השפעת הגזי במשקאות דמויי קולה על‬
‫מערכת העיכול ועל הביצועי ספורטיביי‪ .‬במחקר ביצעו רוכבי האופניי ‪ 4‬מאמצי של שעה ו
‪45‬‬
‫דקות ‪ ,‬ואח"כ המשיכו עד לעצימות מקסימלית במש" ‪ 15‬דקות נוספות‪ .‬בכל אחד מארבעת המאמצי‬
‫שתו הרוכבי משקה ע תכולת פחמימות וגזי שונה כמפורט להל‪:‬‬
‫•‬
‫מוגז ע פחמימות בריכוז ‪10%‬‬
‫•‬
‫לא מוגז ללא פחמימות‬
‫•‬
‫לא מוגז ע פחמימות בריכוז ‪10%‬‬
‫•‬
‫מוגז ללא פחמימות‬
‫ממצאי המחקר הראו שהגזי שבמשקה אינ פוגעי בקצב ספיגת הנוזלי במערכת העיכול‪ .‬ריכוז‬
‫פחמימות של ‪ 10%‬הגבוה מהמומל& במשקאות ספורט )‪ (8
6%‬מעט את ספיגת הנוזלי‪ .‬הפחמימות‬
‫הביאו לשיפור של ‪ 8%‬בביצוע ב
‪ 15‬הדקות האחרונות של המאמ&‪ .‬הגזי לא פגעו בהשפעה המועילה‬
‫של הפחמימות‪ .‬רוכבי האופניי דיווחו על תחושה נוחה ע המשקה המוגז במערכת העיכול‪ ,‬וכי הדבר‬
‫היחיד שהציק היה גיהוק‪ .‬חשוב לזכור שהנבדקי היו רוכבי אופניי‪ ,‬וייתכ שאצל רצי או ספורטאי‬
‫בענפי אחרי התחושות במערכת העיכול תהיינה שונות‪.‬‬
‫אחת הטענות כנגד שימוש בקולה כמשקה ספורט היתה שהקפאי עלול לגרו להשתנה מרובה‬
‫ולהתייבשות במהירות‪ .‬במחקרי נמצא כי האפקט המשת של קפאי הנלקח לפי או בזמ מאמ& מזערי‬
‫ביותר ואי סיבה לחשוש מאיבוד נוזלי מוגבר והתייבשות‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫לסיכו‪ ,‬ע ההסתייגויות וה"תנאי מקדימי" הבאי החוקרי הנ"ל ממליצי לאמ& את הקולה‬
‫כמשקה ספורט‪:‬‬
‫•‬
‫דילול של ‪ 2/3‬קולה ע ‪ 1/3‬מי יצור משקה ספורט מצוי בריכוז של ‪ 7.3%‬וע טע סביר‪.‬‬
‫•‬
‫יש לצרו" את המשקה באינטרוואלי של ‪ 15‬דקות כדי להגיע לצריכה מספקת של קפאי‪.‬‬
‫•‬
‫בכדי ליהנות מהאפקט הארגוגני של הקפאי מש" הפעילות צרי" להיות מעל ‪ 3‬שעות‪.‬‬
‫•‬
‫הכמות המתונה של קפאי בקולה כנראה ולא תשפר יכולת אצל צרכני קפאי "כרוניי"‪.‬‬
‫•‬
‫כמו ע כל תוס‪ /‬חדש‪ ,‬יש להתנסות בשתיית קולה כמשקה ספורט במהל" האימוני‪.‬‬
‫עמדתנו בנושא הנה שהמשקה המומל& לכלל הנו מי‪ ,‬ספורטאי מקצועני המבצעי פעילות‬
‫גופנית עצימה למש" למעלה מ
‪ 60‬דקות‪ ,‬ייהנו מהתועלות שבמשקה ספורט‪ ,‬א" אז מומל&‬
‫לרכוש אבקה מוכנה או להכינו ממי& לא מוגז‪.‬‬
‫מתכו החודש של הש‪ /‬ד"ר רני פולק מהמרכז לבישול בריא הדסה אופטימל‬
‫‪....‬לכבוד יו העצמאות ‪ ...‬מנגל בטע אחר‬
‫נקטרינות צלויות בטעם תפוז ותמר‬
‫החומרים )‪ 4‬מנות(‬
‫‪-‬‬
‫‪ 4‬נקטרינות בינוניות חצויות ללא גלעין‬
‫‪-‬‬
‫‪ 2‬כפות מיץ תפוזים‬
‫‪-‬‬
‫‪ 1‬כפית סילאן ללא תוספת סוכר‬
‫‪-‬‬
‫נייר אלומיניום עבה באורך ‪ 1‬מטר‬
‫אופן ההכנה‬
‫‪-‬‬
‫הדליקו את המנגל‪ .‬בינתיים קחו את נייר האלומיניום וקפלו אותו לשניים ליצירת מלבן‬
‫ברוחב ‪ 1/2‬מטר הסגור באחת מצלעות האורך שלו‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫סגרו צלע אורך נוספת ואת אחת מצלעות הרוחב‪ ,‬ליצירת שקית‪ ,‬על ידי קיפול השוליים‬
‫על עצמם‪ .‬קפלו את השוליים לפחות פעמיים ליצירת סגירה חזקה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הכניסו לשקית את הפירות וסגרו גם את הצלע הרביעית על ידי קיפול השוליים שלה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫לאלה מכם שלא אוהבים את מגע האוכל עם נייר האלומיניום‪ ,‬ניתן גם לרפד את נייר‬
‫האלומיניום בנייר אפייה לפני הקיפול‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫הכניסו את הנקטרינות עם מיץ התפוזים והסילאן לשקית וסיגרו אותה‪.‬‬
‫‪-‬‬
‫שימו על המנגל ל ‪ 5 -‬דקות והיפכו ל ‪ 5‬דקות נוספות עד לריכוך חלקי של הנקטרינות‪.‬‬