נוהל המעבדה לאישור יבוא ושחרור קסדות ליבוא מסחרי

‫המעבדה‪ :‬להנדסת רכב ומכונות‬
‫טלפון ‪40-2840028 :‬‬
‫פקס‪40-2880042 :‬‬
‫דרישות מיבואן קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי טרקטורון‬
‫עפ"י הוראת נוהל ‪ – 40/44‬נוהל יבוא ושחרור קסדות מגן לרוכבי אופנוע ולרוכבי‬
‫טרקטורון מתאריך ‪ . 42/40/8444‬יבוא ושחרור הטובין י היה בהתאם לתנאים שבפרט‬
‫מכס ‪ 50.45‬לצו יבוא חופשי‪.‬‬
‫להלן ריכוז דרישות המעבדה לאישור יבוא קס דות מגן ‪:‬‬
‫תהליך העבודה לצורך יבוא הטובין ‪:‬‬
‫* הסכם פיקוח שנתי‬
‫* פתיחת תיק מוצ ר‬
‫* שחרור מהמכס‬
‫* ביקורת במחסן היבואן‬
‫התהליך‬
‫הדרישות‬
‫פירוט‬
‫הסכם פיקוח‬
‫שנתי‬
‫היבואן ימלא‬
‫את הטפסים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫‪ -‬בקשה להסכם קשר מק צועי‪.‬‬
‫פתיחת תיק‬
‫מוצר‬
‫היבואן‬
‫יעביר את‬
‫ טופס לפתיחת לקוח במערכת ‪. S AP‬‬‫ שאלון להכרה ראשונית‪.‬‬‫ תעודת מנהל מק צועי‪.‬‬‫‪ -‬תשלום עבור פיקוח‪.‬‬
‫הטפסים‬
‫הבאים‪:‬‬
‫ תעודות ‪ ECE‬בהתאם לתקן ‪( 88‬התעודות ישלחו‬‫מ המעבדה הבודקת באירופה ישירות לטכניון או בצי רוף‬
‫מסמך מהמעבדה באירופה לאימות התעודות)‬
‫ עבור קסדות תוצרת צפון אמריקה בלבד – נדרשת תעודת‬‫התאמה לתקן פדראלי רלוונטי *(ראה הערה) ותעודת‬
‫‪Li a b i l i t y In s u r a n ce‬‬
‫ ‪ COP‬בהתאם לסעיף ‪ 2‬בתקן (מ צורף בסוף נוהל זה)‬‫ הזמנת עבוד ה‬‫*‬
‫‪. 4‬תק ן ‪ fmvss 842‬ס ימו ן ‪D.O.T‬‬
‫כתובת‪ :‬קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ ,00333‬טל‪ ,39 -2049920 .‬פקס‪39 -2009932 :‬‬
‫‪Technion City, Haifa 32000, Israel, Tel: 972-4-2048308, Fax: 972-4-8209932‬‬
‫‪E-mail: [email protected], http://iim.technion.ac.il‬‬
‫המעבדה‪ :‬להנדסת רכב ומכונות‬
‫טלפון ‪40-2840028 :‬‬
‫פקס‪40-2880042 :‬‬
‫התהליך‬
‫הדרישות‬
‫פירוט‬
‫שחרור מהמכס‬
‫בכל בקשה לשחרור‬
‫טובין שאושרו בתיק‬
‫מוצר יעביר יבואן או‬
‫נציגו‪:‬‬
‫ בקשה חתומה לשחרור מהמכס‬‫חשבונית המפרטת‪ :‬כמות‪ ,‬תוצ ר‪ ,‬מידות ודגם‬
‫הקסדות ‪.‬‬
‫‪ -‬שטר מטען‬
‫ביקורת במחסן‬
‫יבואן‬
‫ביקורת ל כל מ שלוח‪.‬‬
‫לפחות ‪ 8‬בדיקות בשנ ה‪.‬‬
‫סעיף ‪ 44‬מתוך תקן ‪ ECE 22‬עבור קסדות – ‪COP‬‬
‫(צילו ם חלק מהדריש ות)‬
‫שימו לב כי ישנה דרישה להגשת ‪ COP‬לתיק מוצר מתאריך ‪. /2/2/1/1‬‬
‫מערכת היבוא הינה מערכת ממוחשבת ולא תאפשר שחרור למוצר ללא תיק מוצר בתוקף‬
‫כתובת‪ :‬קרית הטכניון‪ ,‬חיפה ‪ ,00333‬טל‪ ,39 -2049920 .‬פקס‪39 -2009932 :‬‬
‫‪Technion City, Haifa 32000, Israel, Tel: 972-4-2048308, Fax: 972-4-8209932‬‬
‫‪E-mail: [email protected], http://iim.technion.ac.il‬‬