היבטים כלכליים בביטוחי בריאות

‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكليةللرفاه االجتماعي ولعلومالصحة‬
‫المدرسةللصحة العامة‬
‫ד"ר שולי ברמלי‪-‬גרינברג‬
‫יום ה' ‪61-61‬‬
‫בחירה‬
‫סמסטר א' תשע"ה‬
‫היבטים כלכליים של ביטוחי בריאות‬
‫‪421146682‬א‪64‬‬
‫קורס סמינריון‬
‫מרצה‪ :‬ד"ר שולי ברמלי‪-‬גרינברג ‪[email protected]‬‬
‫שעות קבלה‪ :‬בתיאום מראש‬
‫דרישות קדם‪ :‬יסודות הכלכלה‬
‫מטרות הקורס‪:‬‬
‫הקורס דן ביישום הכלים והעקרונות הכלכליים להבנה ולפתרון בעיות בשוק ביטוח הבריאות שהוא שוק מיוחד בעל‬
‫מאפיינים ייחודיים ומעניינים בתוך שוק הבריאות‪.‬הרפורמות הגדולות של השנים האחרונות במערכות הבריאות בעולם‬
‫נעשו רובן בשוק ביטוחי הבריאות‪ .‬הקורס משלב בין התיאוריה הכלכלית לממצאים האמפיריים ממחקרים מובילים בארץ‬
‫ובעולם כדי להעמיק את ידיעותיהם של הסטודנטים על שוק ביטוחי הבריאות בישראל‪.‬‬
‫במהלך הקו רס ינותחו פוליסות מרכזיות בשוק וכן הרפורמות השונות המוצעות על ידי משרד הבריאות והמפקח על‬
‫הביטוח‪..‬‬
‫נושאי ההרצאות‬
‫זוהי רשימה טנטטיבית של סדר הופעת נושאי השעורים‪ .‬בגלל אופי הקורס ובתלות בדיון שיתפתח בכיתה ייתכנו שינויים‬
‫בסדר הופעת הנושאים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫הקדמה והצגת שוק ביטוחי הבריאות בישראל‬
‫כלים כלכליים לניתוח הצע וביקוש לביטוח‬
‫ביטוח משלים (שב"ן)‬
‫ביטוחי בריאות מסחריים ‪ -‬תרופות‬
‫ביטוחי בריאות מסחריים ‪ -‬ביטוח סיעודי‬
‫ביטוחי בריאות מסחריים – ניתוחים‬
‫כשל השוק ‪ Adverse Selection‬תגובת השוק ורגולציה‬
‫כשל השוק ‪ Moral Hazard‬תגובת השוק ורגולציה‬
‫כלכלה התנהגותית (היבטים פסיכולוגיים בכלכלת ביטוח)‬
‫מטלות וציונים‪:‬‬
‫בחירת נושא‪ ,‬הצגתו בכיתה וכתיבת עבודת סמינריון ‪ 01%‬מהציון‬
‫נוכחות והשתתפות פעילה בשעורים ‪ 21% -‬מהציון‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬
‫הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות‬
‫בית הספר לבריאות הציבור‬
‫‪Faculty of Social Welfare & Health Sciences‬‬
‫‪School of Public Health‬‬
‫الكليةللرفاه االجتماعي ولعلومالصحة‬
‫المدرسةللصحة العامة‬
‫העבודה הסמינריונית‬
‫המטלה המרכזית של הקורס היא הגשת עבודה סמינריונית‪.‬‬
‫מבנה העבודה ונושאים אפשריים יועברו לסטודנטים בתחילת הסמסטר‪.‬‬
‫על העבודה הסמינריונית להיות מוגשת עד תחילת סמסטר ב' אלא אם כן אושר אחרת על ידי המרצה‪.‬‬
‫אתר האינטרנט של הקורס‪ :‬לקורס נפתח אתר אינטרנט בפורטל הלמידה המתוקשבת של האוניברסיטה‪.‬‬
‫מבנה הקורס‪:‬‬
‫הרצאות – במתכונת של שיחה עם המרצה‪ .‬כל הקבוצה‬
‫ספרי לימוד מובילים‪:‬‬
‫‪Phelps, Charles. 2009. Chapters 10 & 11 Health Economics. Forth Edition‬‬
‫‪Handbook of health economics 2012‬‬
‫בהצלחה‬
‫פקס‪Fax: 972-4-8288637 :‬‬
‫הר הכרמל‪ ,‬חיפה ‪50913 Mount Carmel, Haifa | 50913‬‬
‫דוא"ל‪E-mail: [email protected] :‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫טל' ‪Phone: 972-4-8288675 :‬‬
‫‪972-4-8288597‬‬