הנכם מוזמנים להשתתף בהשתלמויות סמסטר אביב תשע

‫המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים‬
‫הנכם מוזמנים להשתתף בהשתלמויות‬
‫סמסטר אביב תשע"ג ‪2013‬‬
‫השתלמות מתקדמת בניהול ויישוב סכסוכים‬
‫מרכזות אקדמיות‪ :‬פרופ' מיכל אלברשטין‪ ,‬הפקולטה למשפטים וראש התכנית לניהול ויישוב סכסוכים‪ ,‬אוני' בר‪-‬אילן;‬
‫ד"ר קרני פרלמן‪ ,‬עו"ד ומגשרת‪ ,‬אוני' בר‪-‬אילן והמכללה למינהל‬
‫ימי שני‪ ,‬בין התאריכים ‪ ,3.6.13–4.3.13‬בין השעות ‪ 10( 20:00-16:30‬מפגשים‪ 40 ,‬שעות)‬
‫הרצאות וסדנאות שיספקו חידושים וכלים מעשיים להתנהלות (ייצוג והשתתפות) בהליכים כגון גישור‪ ,‬בוררות‪ ,‬בניית הסכמות‪ ,‬הליכים‬
‫מקוונים‪ ,‬הליך גירושין בשיתוף פעולה ותוך שיתוף ילדים בהליך‪ ,‬ניהול ויישוב קונפליקטים במערכת הבריאות‪ ,‬הליכים פליליים חלופיים‬
‫לשפיטה‪ ,‬בוררות בינלאומית‪ ,‬תורת המשחקים ורגשות‪ ,‬יישוב סכסוכים בעידן הדיגיטלי‪ ,ODR-‬כלים לתקשורת בין אישית במו"מ‪ ,‬תורת‬
‫משפט טיפולי‪ ,‬אתיקה בגישור‪ ,‬התמודדות עם התנגדויות וכשלים במו"מ ובגישור ועוד‪.‬‬
‫ההשתלמות מתאימה לצורכי הניקוד המיטיב במכרזי מגשרי המהו"ת‪.‬‬
‫השתלמות עומק במשפט מינהלי ודיני מכרזים ציבוריים‬
‫מרכזים אקדמיים‪ :‬פרופ' אריאל בנדור‪ ,‬הפקולטה למשפטים אוני' בר‪-‬אילן‪ ,‬יחד עם יועמ"ש בכיר משירות המדינה‬
‫המומחה בתחום המכרזים‬
‫ימי שני‪ ,‬בין התאריכים‪ ,10.6.13–11.3.13 ,‬בין השעות ‪ 10 20:00–16:30‬מפגשים‪ 10( ,‬מפגשים‪ 40 ,‬שעות)‬
‫ההרצאות והסדנאות יעסקו בחידושים במשפט מינהלי (לרבות דיני חוזים מינהליים) ובדיני מכרזים ציבוריים‪ ,‬שעברו רפורמה נרחבת‬
‫בשנים האחרונות‪ ,‬המשפיעה הן על ניהול המכרז והן על תקיפת המציעים את דרך ניהול המכרז‪.‬‬
‫בין הנושאים‪ :‬משפט מינהלי כללי – סמכויות המינהל; כללי הצדק הטבעי; שיקול‪-‬דעת מינהלי; הנחיות מינהליות; התחולה בזמן של‬
‫תקנות והחלטות מינהליות; דיני מכרזים ציבוריים – סוגי המכרזים; ערבויות; המעמד והתפקידים של היועצים המשפטיים של ועדות‬
‫מכרזים; פרשנות מכרזים; הצעת הפסד והצעה תכסיסנית; זכות העיון במסמכי המכרז; הליכים מקוצרים; מכרזים מרכזיים; חוזרי החשב‬
‫הכללי; אמות‪-‬המידה לבחירת ההצעה הזוכה; סעדים בשל הפרת דיני המכרזים‪.‬‬
‫נדל"ן‪ ,‬משפט ואסטרטגיה‬
‫מרכז אקדמי‪ :‬עו"ד ורו"ח שי עינת‬
‫ימי שלישי‪ ,‬בין התאריכים ‪ ,11.6.13-12.3.13‬בין השעות ‪ 10( 20:00 – 16:30‬מפגשים‪ 40 ,‬שעות)‬
‫השתלמות מיוחדת המיועדת למגוון רחב של ציבור העוסקים בענף הנדל"ן בהיבטים המשפטיים‪ ,‬התכנוניים‪ ,‬השמאיים והכלכליים‪.‬‬
‫בין הנושאים‪ :‬התחדשות עירונית ופינוי‪-‬בינוי; תמ"א ‪ – 38‬היבטים עירוניים ביישום‪ ,‬ביצוע מנקודת מבט היזם והיבטי המס; חברות‬
‫עירוניות‪ ,‬רשויות מקומיות‪ ,‬תאגידי מים עירוניים; תוכניות שימור – היבטים משפטיים‪ ,‬תכנוניים ועסקיים; רפורמות במינהל מקרקעין‬
‫ישראל וחברות משכנות; תכנון ובנייה – רפורמות‪ ,‬אכיפה‪ ,‬פגיעה ופיצוי‪ ,‬איכות הסביבה; תחליפי מימון לפרויקטים של תשתית ונדל"ן;‬
‫נדל"ן בשוק במשבר – מימוש משכנתאות‪ ,‬גיבוש הסדרי חוב‪,‬ניהול מקרקעין בהקפאת הליכים; עסקאות ‪ BOT‬ו‪ ;PFI-‬תחזיות ומגמות‬
‫בשוק הנדל"ן‪.‬‬
‫המשך מעבר לדף‬
‫‪1‬‬
‫המרכז למשפט מסחרי | הפקולטה למשפטים‬
‫המשך מהעמוד הקודם‬
‫היבטים משפטיים ופיננסיים בכהונת דירקטור‬
‫מרכזת אקדמית‪ :‬עו"ד ענבל ציון ‪ ,‬יועצת בתחומי ממשל תאגידי‪ ,‬לשעבר סמנכ"ל ומזכירת חברה באי‪.‬די‪.‬בי‬
‫ימי רביעי‪ ,‬בין התאריכים ‪ ,24.4.13 – 6.2.13‬בין השעות ‪ 11( 20:00 – 16:30‬מפגשים‪ 44 ,‬שעות)‬
‫סקירה מקיפה של ההיבטים המשפטיים והחשבונאיים‪ ,‬הנוגעים לכהונת הדירקטור‪ ,‬לכל בעל תפקיד רלוונטי לחברה‪ ,‬בדגש על שינוי‬
‫החקיקה והרגולציה מהשנים האחרונות והתיקונים החדשים המתהווים ותרגול כלים יישומיים גם דרך סדנאות ופאנלים ומבט מהשטח‪.‬‬
‫בין הנושאים‪ :‬ממשל תאגידי; נושאי משרה ודירקטורים; חובות דירקטורים ונושאי משרה במישור האזרחי; הדירקטוריון וועדותיו; דוחות‬
‫כספיים של תאגיד מדווח והצגה נאותה; מדידה‪ ,‬הצגה וגילוי בדוחות וניתוח דוחות כספיים; חובות רו"ח המבקר; נורות אזהרה בדוחות‬
‫הכספיים; הסתמכות על מומחים חשבונאיים ועל מעריכים; כללי "עשה ואל תעשה" בכהונת דירקטור; תהליכי גיוס הון וחוב בחברות;‬
‫ביקורת פנימית בעידן הממשל התאגידי; החשיפה הפלילית של דירקטורים; היבטים ייחודיים לעבודת הדירקטור בחברה ממשלתית;‬
‫תביעה נגזרת ותביעה ייצוגית; אחריות מנהלים ואכיפה פנימית; מנגנוני הגנה‪ :‬פטור‪ ,‬שיפוי וביטוח‪.‬‬
‫דיני מכרזים ברשויות מקומיות‪ ,‬תאגידים עירוניים ותאגידי מים‬
‫מרכזים אקדמיים‪ :‬עו"ד גידי פרישטיק‪ ,‬משרד עו"ד מיתר ליקוורניק‪ ,‬גבע את לשם וברנדווין; עו"ד אלי לוי‪ ,‬יועמ"ש החברה למשק וכלכלה‬
‫של השלטון המקומי בע"מ‬
‫ימי רביעי‪ ,‬בין התאריכים‪ ,19.6.13 – 1.5.13 ,‬בין השעות ‪ 7( 15:00 – 09:00‬מפגשים‪ 40 ,‬שעות)‬
‫ההשתלמות מיועדת לחברי ועדות מכרזים ויועצים משפטיים ברשויות מקומיות‪ ,‬תאגידים עירוניים ותאגידי מים‪ ,‬ולעורכי‪-‬הדין במגזר‬
‫הפרטי העוסקים בתחום‪ .‬בהרצאות ובסדנאות יושם דגש על היבטים פרקטיים עדכניים‪.‬‬
‫בין הנושאים‪ :‬חובת המכרז‪ ,‬עיצוב המכרז ופרסומו‪ ,‬הגדרת "כללי המשחק" במסמכי המכרז‪" ,‬תורת המשחקים" ככלי בגיבוש המכרז‪,‬‬
‫סוגי מכרזים‪ ,‬מכרזים בחברות עירוניות ותאגידי מים‪ ,‬מכרזי משכ"ל‪ ,‬מכרזים משותפים‪ ,‬תנאי סף‪ ,‬פגמים בהצעה‪ ,‬ועדות המכרזים‪,‬‬
‫פטורים ממכרז‪ ,‬ביטול מכרז‪ ,‬סוגיות בהגבל עסקי במכרזים‪ ,‬רישיון וסיווג קבלני כתנאי סף ותקיפה מנהלית של מכרז‪.‬‬
‫לציבור המשתלמים תחולקנה תעודות השתתפות מטעם הפקולטה למשפטים‬
‫מוכר כגמול השתלמות‬
‫שכר הלימוד מוכר כהוצאה לצורכי מס; הנחות לקבוצות‬
‫בדבר פרטים נוספים והרשמה נא לפנות לטלפון‪ 03-5318837 :‬פקס‪03-7384045 :‬‬
‫דוא"ל‪ | [email protected] :‬אתר‪www.law.biu.ac.il/he/comcenter :‬‬
‫‪2‬‬