מתקן טיפול בפסולת

‫ועידת עסקים וסביבה‬
‫מתקני טיפול בפסולת בישראל – לאן?‬
‫‪16.6.2013‬‬
‫עלייה במחירי ‪ GATE FEE‬באתר חירייה‬
‫בין השנים ‪1998-2015‬‬
‫‪$‬‬
‫‪90‬‬
‫‪₪‬‬
‫‪350‬‬
‫‪80‬‬
‫‪80‬‬
‫‪300‬‬
‫‪68‬‬
‫‪70‬‬
‫‪250‬‬
‫‪57‬‬
‫‪60‬‬
‫‪50‬‬
‫‪200‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪35‬‬
‫‪290‬‬
‫‪249‬‬
‫‪30‬‬
‫‪217‬‬
‫‪20‬‬
‫‪187‬‬
‫‪150‬‬
‫‪100‬‬
‫‪16‬‬
‫‪124‬‬
‫‪10‬‬
‫‪60‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2007‬‬
‫שנים‬
‫‪2005‬‬
‫‪2000‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪1998‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0‬‬
‫תאימות לתוכניות‪:‬‬
‫‪ .1‬ארציות‬
‫‪ .2‬מחוזיות‬
‫‪ .3‬מקומיות‬
‫תזרים מזומנים‬
‫‪ .1‬מימון ביניים‬
‫ההטמנהמת‬
‫מאיפה‬
‫‪ .2‬היטל‬
‫‪ .3‬מימון משלים‬
‫מכרז‬
‫לבחירת יזם‬
‫השפעות‬
‫סביבתיות‬
‫תכנון‬
‫ראשוני‬
‫ובחירת‬
‫טכנולוגיה‬
‫תסקיר?‬
‫תכנון‬
‫הנדסי‬
‫מפורט‬
‫מתקן קצה מול‬
‫הממשק הפנים‬
‫עירוני‬
‫כמה זה עולה היום ?‬
‫וכמה יעלה מחר ?‬
‫שלבי פיתוח‬
‫מימון מכספי היטל ההטמנה‬
‫נקודת התפנית‬
‫‪80 $‬‬
‫תחנת מעבר ממיינת!?!‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫המחשה ‪ -‬מתקן מיון לדוגמא‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫מערכות מיון אלקטרו‪-‬אופטי‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫דחיסה ואחסון‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫מתקן מיון ‪ -‬הדמיה‬
‫אדריכלות‪ :‬איריס בחנא טולדנו‬
‫תכנון המתקן‪ :‬שחף תכנון סביבתי‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫מתקן ‪RDF‬‬
‫צ‪ .‬מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫צ‪ .‬מוססקו אדריכל ומתכנן ערים בע"מ‬
‫הדמיה למסלול לימודי במתקן מיון‬
‫מפלס עליון המשמש‬
‫למסלול לימודי‬
‫למבקרים‬
‫מערך המיון‬
‫©כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬
‫איך מפתחים מתקן קצה?‬
‫‪ ‬מאתרים שטח (יזם‪/‬רשות מקומית‪/‬משרד ממשלתי)‬
‫‪ ‬משכנעים את כל הנוגעים בדבר (ציבור תחילה ‪)NIMBY -‬‬
‫‪ ‬מגייסים מימון (כספי היטל) וערבות מדינה‬
‫‪ ‬מתקשרים עם משרד תכנון מתמחה (בפסולת לא בהנדסה)‬
‫‪ ‬בוחרים בטכנולוגיה המתאימה‬
‫‪ ‬מעדכנים תכנית עסקית‬
‫לאורך כל התכנון‬
‫© כל הזכויות שמורות לשחף תכנון סביבתי בע"מ‬