ד ר רענן כהן

MSD /Research Director - ‫ד"ר רענן כהן‬
Quintiles /Director Clinical Operations - ‫נוית בר יהודה‬
1
‫‪ / Vision‬חזוןן‬
‫מיצוב ישראל כמקום מועדף ומצטיין לביצוע מחקר קליני‬
‫תהליכים‪:‬‬
‫ל‬
‫וזאת ע"י שני‬
‫™ שיפור אופן הביצוע של מחקר קליני בישראל‬
‫קליני –‬
‫של מחקר ל‬
‫יכולות ישראלל בתחום ל‬
‫של ל‬
‫™ "פירסום" ל‬
‫ברמה מקומית ובינלאומית‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫מטרות‬
‫™‬
‫הגברת המודעות לחשיבות מחקרים קליניים בארץ –‬
‫קהלי היעד השונים )פירוט בהמשך(‬
‫בקרב ל‬
‫™‬
‫המחקר ‪-‬‬
‫ק‬
‫‪ Compliance‬ליעדי‬
‫‪p‬‬
‫הבטחת היענות‬
‫יעדי גיוס‪ ,‬לוחות זמנים וכו'‬
‫™‬
‫‪3‬‬
‫התייעלות וקיצור תהליכים‬
‫קהל היעד‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫ברמה מקצועית ‪ /‬אקדמית –‬
‫™ איגודים מקצועיים‬
‫הר"י‬
‫™‬
‫™ בתי ספר לרפואה ‪ /‬לרוקחות‪ /‬לסיעוד‪.‬‬
‫ברמת ביה"ח –‬
‫™ חוקרים עם ניסיון ‪ /‬חוקרים צעירים ניסיון מועט ‪ /‬ללא‪.‬‬
‫‪. Study‬‬
‫‪d staff‬‬
‫™ ‪ff‬‬
‫™ הנהלה ‪ +‬אדמיניסטרציה‬
‫™ ‪EC's‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪4‬‬
‫ברמת דעת קהל ‪ /‬מטופלים ‪-‬‬
‫™‬
‫™‬
‫™‬
‫™‬
‫המשתתפים‬
‫פוטנציאליים‬
‫ם‬
‫ם פוטנצ אל‬
‫משתתפים‬
‫משתתפ‬
‫ציבור‬
‫עמותות חולים ‪ /‬מחלות )מידד גיסין(‬
‫‪ .4‬ברמת משרדי הממשלה ‪-‬‬
‫™ משרד הבריאות‬
‫™ משרד התמ"ת‬
‫™ משרד האוצר‬
‫כלים ‪-‬‬
‫מקומיים ובינלאומיים‪.‬‬
‫מקצועיים‪ ,‬ק‬
‫™ימי עיוןן ק‬
‫™תקשורת ‪ :‬עיתונות מקצועית‪ ,‬עיתונות ציבורית‪TV ,‬‬
‫™אינטרנט‬
‫™א נטרנט‬
‫ להתחבר לתוכניות קודמות‪/‬נוספות של קבוצות מקבילות‬‫שעבדו ‪/‬עובדות בתחום‪.‬‬
‫ לרתום את נציגי ביה"ח‪.‬‬‫‪5‬‬
‫גופים בתחום לשיתוף פעולה ‪-‬‬
‫™ הר"י‬
‫™ פארמה ישראל‬
‫™ פורום יו"ר ‪EC's‬‬
‫™ תמ"ת‬
‫™ ‪ , ILSI‬יצואנים‪ ,‬תעשיית ביוטק )ניר קנטור‪ -‬מנהל תחום הכימיה בהתאחדות התעשיינים(‬
‫™ אוניברסיטאות ‪ /‬דיקנים של בתי ספר לרפואה‬
‫הנהלות ביה"ח‬
‫ל‬
‫™‬
‫הגדרת החוזקות של ישראל ‪-‬‬
‫‪6‬‬
‫‪EMR ((electronic‬‬
‫‪l‬‬
‫‪i medical‬‬
‫)‪di l records‬‬
‫™) ‪d‬‬
‫™ רמה טכנולוגית‬
‫™ רמה רפואית‬
‫™ נגישות לטיפול רפואי‬
‫™ קשרים והתמחויות בחו"ל‪.‬‬
‫ת עבודה – שלב א‬
‫תוכנ‬
‫תוכנית‬
‫‪ .1‬ליצור קבוצות עבודה קטנות שיעבדו במקביל – עם‬
‫קהלי היעד השונים‬
‫‪ .2‬הגדרת מטרות לכל קבוצה ‪ /‬קהל יעד‪:‬‬
‫™ ללטווח קצר‬
‫™ לטווח ארוך‬
‫‪7‬‬
Number of studies currently listed in
<clinicaltrials.gov>
in Europe
p and Middle East
(info for discussion)
Data :<www.clinicaltrials.gov>
Updated for Sep. 2010
8
Middle East - Number of Studies*
3000
2585
2500
2000
1500
1000
500
690
270
10
19
6
37
20
96
8
18
128
8
36
2
0
*Updated for Sep. 2010
9
Western Europe - Number of Studies*
6509
7000
5581
6000
4889
5000
3670
4000
2817
3000
2000
1000
3250
3042
2321
1915 2013
1390
1140
486
630
57
0
*Updated for Sep. 2010
10
Eastern Europe - Number of Studies*
2500
2009
2000
1779
1374
1500
1209
856
1000
495
500
8
4
60
841
639
356
352
310
39 4
336
266
35 51 18 7
7
195
1
0
*Updated for Sep. 2010
11