מדריך למשתמש - עברית

Sony Ericsson
Cedar™
‫מדריך מורחב למשתמש‬
‫תוכן העניינים‬
‫תחילת העבודה‪5.................................................................................‬‬
‫סקירה כוללת של הטלפון‪6.........................................................................‬‬
‫הדלקת הטלפון‪7.......................................................................................‬‬
‫עזרה‪9....................................................................................................‬‬
‫טעינת הטלפון‪9........................................................................................‬‬
‫מקסום ביצועי הסוללה‪10...........................................................................‬‬
‫סמלי המסך‪11.........................................................................................‬‬
‫סקירה כוללת של מערכת התפריטים‪12........................................................‬‬
‫ניווט בטלפון‪13.........................................................................................‬‬
‫זיכרון‪14..................................................................................................‬‬
‫שפת הטלפון‪15........................................................................................‬‬
‫הזנת טקסט‪15.........................................................................................‬‬
‫שיחות‪17............................................................................................‬‬
‫ביצוע של שיחות ומענה על שיחות‪17...........................................................‬‬
‫אנשי קשר ‪19..........................................................................................‬‬
‫חיוג מהיר‪21............................................................................................‬‬
‫תכונות נוספות של שירותי השיחות‪22..........................................................‬‬
‫מוסיקה ‪25..........................................................................................‬‬
‫נגן המוסיקה‪25........................................................................................‬‬
‫רשימות הפעלה‪26....................................................................................‬‬
‫ספרי שמע‪27...........................................................................................‬‬
‫רכוש כעת‪27...........................................................................................‬‬
‫מוסיקה וסרטוני וידיאו מקוונים‪27................................................................‬‬
‫בידור‪28..............................................................................................‬‬
‫רדיו ‪28...................................................................................................‬‬
‫היישום ™‪28............................................................................. TrackID‬‬
‫היישום ™‪29.............................................................................PlayNow‬‬
‫הקלטת קול ‪29........................................................................................‬‬
‫צילום ‪30.............................................................................................‬‬
‫מקשי מסך התצוגה המקדימה והמצלמה‪30...................................................‬‬
‫השימוש במצלמת הסטילס‪30.....................................................................‬‬
‫השימוש במצלמת הווידאו‪31.......................................................................‬‬
‫הצגת תצלומים ותיוגם‪32...........................................................................‬‬
‫שימוש בתצלומים‪33.................................................................................‬‬
‫השימוש באלבומי אינטרנט‪33.....................................................................‬‬
‫גישה לסרטוני וידאו דרך הטלפון שלך‪34.......................................................‬‬
‫העברת תכנים וטיפול בהם‪35................................................................‬‬
‫ארגון התוכן‪35.........................................................................................‬‬
‫תוכן מוגן בזכויות יוצרים‪35.........................................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫טיפול בתכנים השמורים בטלפון‪35..............................................................‬‬
‫שליחת תכנים לטלפון אחר‪36.....................................................................‬‬
‫חיבור הטלפון למחשב‪36...........................................................................‬‬
‫העברת תכנים מהמחשב ואליו‪38................................................................‬‬
‫שם הטלפון‪38..........................................................................................‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪38.............................Bluetooth‬‬
‫גיבוי ושחזור‪39........................................................................................‬‬
‫עדכון הטלפון‪40..................................................................................‬‬
‫עדכון הטלפון באמצעות ‪40........................Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫עדכון הטלפון בצורה אלחוטית‪40.................................................................‬‬
‫הודעות‪41...........................................................................................‬‬
‫הודעות טקסט והודעות תמונה‪41................................................................‬‬
‫שיחות‪42................................................................................................‬‬
‫הודעות קוליות‪42......................................................................................‬‬
‫דוא"ל‪42.................................................................................................‬‬
‫אינטרנט ‪45........................................................................................‬‬
‫לגישה לסרגל הכלים של דפדפן האינטרנט‪45................................................‬‬
‫קיצורי דרך של דפדפן האינטרנט‪45.............................................................‬‬
‫סימניות‪45...............................................................................................‬‬
‫דפי היסטוריה‪46......................................................................................‬‬
‫תכונות נוספות של הדפדפן‪46.....................................................................‬‬
‫הגדרות אינטרנט‪46..................................................................................‬‬
‫תפקודיות המודם‪47..................................................................................‬‬
‫העברות קבצים‪49....................................................................................‬‬
‫הזנות אינטרנט‪49.....................................................................................‬‬
‫סנכרון‪51............................................................................................‬‬
‫אפשרויות סנכרון ב‪51..............................Sony Ericsson PC Companion-‬‬
‫סנכרון באמצעות ™‪51.................................................................SyncML‬‬
‫סנכרון באמצעות שרת ‪52........................................Microsoft® Exchange‬‬
‫סנכרון באמצעות מחשב‪52.........................................................................‬‬
‫סנכרון באמצעות שירות באינטרנט‪53...........................................................‬‬
‫תכונות נוספות‪54................................................................................‬‬
‫מצב טיסה‪54...........................................................................................‬‬
‫שעון מעורר‪54.........................................................................................‬‬
‫יומן‪55....................................................................................................‬‬
‫פתקים‪55................................................................................................‬‬
‫משימות‪56..............................................................................................‬‬
‫פרופילים‪56.............................................................................................‬‬
‫שעה ותאריך‪56........................................................................................‬‬
‫ערכות נושא‪57.........................................................................................‬‬
‫פריסת התפריט הראשי‪57.........................................................................‬‬
‫כיוון המסך‪57...........................................................................................‬‬
‫‪3‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫צלצולים‪57..............................................................................................‬‬
‫משחקים‪57.............................................................................................‬‬
‫יישומים‪58...............................................................................................‬‬
‫אנטי‪-‬וירוס‪58...........................................................................................‬‬
‫קודים אישיים ‪59......................................................................................‬‬
‫נעילת לוח המקשים‪59...............................................................................‬‬
‫מספר ה‪60.....................................................................................IMEI-‬‬
‫פתרון בעיות‪61....................................................................................‬‬
‫שאלות נפוצות‪61......................................................................................‬‬
‫הודעות שגיאה‪62.....................................................................................‬‬
‫מידע משפטי‪64...................................................................................‬‬
‫מפתח‪65............................................................................................‬‬
‫‪4‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫תחילת העבודה‬
‫מידע חשוב‬
‫קרא את העלון מידע חשוב לפני שתתחיל להשתמש בטלפון הנייד‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫סקירה כוללת של הטלפון‬
‫‪ 1‬מחבר לדיבורית‬
‫‪1‬‬
‫‪ 2‬רמקול אוזנייה‬
‫‪2‬‬
‫‪ 3‬מחבר למטען וכבל ‪USB‬‬
‫‪ 4‬מסך‬
‫‪ 5‬מקשי בחירה‬
‫‪3‬‬
‫‪ 6‬מקש החיוג‬
‫‪4‬‬
‫‪ 7‬מקש תפריט הפעילות‬
‫‪ 8‬מקש ניווט‬
‫‪ 9‬רמקול‬
‫‪5‬‬
‫‪ 10‬מקש נעילת המקשים‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 11‬מקש סיום‪ ,‬מקש הפעלה‪/‬כיבוי‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪ 12‬מקש ‪) C‬מחיקה(‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪ 13‬עדשת המצלמה‬
‫‪ 14‬מקש עוצמת קול‪ ,‬זום דיגיטלי‬
‫‪ 15‬מיקרופון‬
‫‪13‬‬
‫‪ 16‬חריר לרצועת נשיאה‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪6‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫כדי להכניס את כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫פתח את מכסה כרטיס ה‪ SIM-‬והכנס את הכרטיס לחריץ כאשר המגעים הזהובים פונים כלפי‬
‫מטה‪.‬‬
‫כדי להכניס את הסוללה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הכנס את הסוללה כאשר הצד שעליו התווית פונה מעלה והמחברים פונים זה לזה‪.‬‬
‫הצמד את מכסה תא הסוללה‪.‬‬
‫הדלקת הטלפון‬
‫כדי להדליק את הטלפון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫הזן את 'קוד אישי ‪ '1‬של כרטיס ה‪ ,SIM-‬אם התבקשת לעשות זאת‪ ,‬ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר בשפה הרצויה‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫אם ברצונך לתקן שגיאה במהלך הזנת 'קוד אישי ‪ ,'1‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫כרטיס ה‪ ,( Subscriber Identity Module) SIM-‬שאותו קיבלת ממפעיל הרשת‪ ,‬הוא כרטיס חכם המכיל‬
‫מידע על המינוי שלך‪ .‬לפני כל הכנסה או הסרה של כרטיס ה‪ ,SIM-‬הקפד לכבות את הטלפון ולנתק את‬
‫המטען‪.‬‬
‫לפני הסרת כרטיס ה‪ SIM-‬מן הטלפון מסיבה כלשהי )כגון החלפת מכשיר( ניתן לשמור בו אנשי קשר מתוך זיכרון‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫קוד אישי ‪(PIN) 1‬‬
‫כדי להפעיל את השירותים והפונקציות שבטלפון‪ ,‬ייתכן כי יידרש לך 'קוד אישי ‪ .(PIN) '1‬קוד זה מתקבל‬
‫ממפעיל הרשת‪ .‬כל ספרה של 'קוד אישי ‪ '1‬מופיעה במסך ככוכבית )*( ‪ -‬אלא אם הוא מתחיל בספרות של‬
‫מספר חירום‪ ,‬כגון ‪ 112‬או ‪ .911‬באפשרותך לראות מספרי חירום ולחייגם גם מבלי להזין את הקוד‪.‬‬
‫הזנה שגויה של 'קוד אישי ‪ '1‬שלוש פעמים ברציפות גורמת לחסימת כרטיס ה‪ .SIM-‬ראה הגנה על כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫בעמוד ‪.59‬‬
‫מסך ההמתנה‬
‫לאחר הדלקת הטלפון והזנת 'קוד אישי ‪ '1‬יוצג שם מפעיל הרשת במסך‪ .‬תצוגה זו נקראת 'מסך ההמתנה'‪.‬‬
‫כעת הטלפון מוכן לשימוש‪.‬‬
‫מנהל הרכיבים הגרפיים )וידג'טים(‬
‫באפשרותך להציג‪ ,‬להסתיר או להוסיף רכיבים גרפיים באמצעות מנהל הרכיבים הגרפיים‪ .‬רכיב גרפי הוא‬
‫עדכון חי באתר אינטרנט‪ ,‬דף אינטרנט או שולחן עבודה‪ ,‬לדוגמה ™‪ .Twitter™ ,Facebook‬רכיבים‬
‫גרפיים מכילים תכנים או יישומים מותאמים אישית שנבחרו על‪-‬ידי המשתמש‪.‬‬
‫יתכן ויישום זה אינו זמין בכל השווקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להפעיל רכיב גרפי )וידג'ט(‬
‫ממסך ההמתנה‪ ,‬לחץ על מקש הניווט מעלה‪.‬‬
‫כדי לבחור רכיב גרפי‪ ,‬לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫לחץ על בחר כדי להפעיל את הרכיב הגרפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לנהל רכיבים גרפיים )וידג'טים(‬
‫ממסך ההמתנה‪ ,‬לחץ על מקש הניווט מעלה‪.‬‬
‫בחר נהל‪ .‬מופיעים סמלים של רכיבים גרפיים‪.‬‬
‫כדי לבחור רכיב גרפי‪ ,‬לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫בחר הסתר כדי להסתיר רכיב גרפי או הצג אם ברצונך שהרכיב הגרפי יופיע במסך ההמתנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לכבות את מנהל הרכיבים הגרפיים‬
‫ממצב המתנה‪ ,‬בחר תפריט < הגדרות < צג < יישום בהמתנה‪.‬‬
‫בחר ללא‪.‬‬
‫רכיב גרפי של הערות‬
‫השתמש ברכיב הגרפי 'הערות' כדי לרשום הערות ותזכורות‪ ,‬להוסיף משימות חדשות ולהציג את ההערות‬
‫שרשמת ממסך הרכיב הגרפי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לגשת לרכיב הגרפי של הערות‬
‫ממסך ההמתנה‪ ,‬לחץ על מקש הניווט למעלה כדי לגשת למסך 'רכיב גרפי'‪.‬‬
‫מצא וסמן את הרכיב הגרפי 'הערות' על‪-‬ידי לחיצה על מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫בחר הצג אם ברצונך שהרכיב הגרפי יופיע במסך 'רכיב גרפי'‪.‬‬
‫רכיב גרפי של שעון‬
‫השתמש ברכיב הגרפי 'שעון' כדי להתאים אישית את השעון בעזרת מגוון אפשרויות פריסה ותצוגות אזורי‬
‫זמן‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לגשת לרכיב הגרפי של שעון‬
‫ממסך ההמתנה‪ ,‬לחץ על מקש הניווט למעלה כדי לגשת למסך 'רכיב גרפי'‪.‬‬
‫מצא וסמן את הרכיב הגרפי של שעון על‪-‬ידי לחיצה על מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫בחר הצג אם ברצונך שהרכיב הגרפי יופיע במסך 'רכיב גרפי'‪.‬‬
‫שימוש ברשתות אחרות‬
‫ייתכן שנדידה מחוץ לרשת הבית שלך תהיה כרוכה בעלויות נוספות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬אם תבצע שיחות או‬
‫תשתמש בשירותי הודעות ובשירותים מבוססי‪-‬אינטרנט ברשת אחרת‪ ,‬ייתכן שתחויב בתשלום גבוה יותר‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה אל מפעיל הרשת‪.‬‬
‫עזרה‬
‫בנוסף למדריך למשתמש‪ ,‬מידע נוסף זמין בכתובת ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫הטלפון כולל גם פונקציות עזרה ומדריך למשתמש‪ .‬ראה ההוראות הבאות לגבי הגישה לפונקציות אלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להיכנס אל המדריך למשתמש שבמכשיר הטלפון שלך‬
‫בחר תפריט < הגדרות < עזרה למשתמש < מדריך למשתמש‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג טיפים וטריקים‬
‫בחר תפריט < הגדרות < עזרה למשתמש < טיפים וטריקים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג מידע על פונקציות שונות‬
‫גלול לפונקציה הרצויה ובחר מידע‪ ,‬אם זמין‪ .‬במקרים מסוימים‪ ,‬האפשרות מידע מופיעה תחת‬
‫אפשר'‪.‬‬
‫•‬
‫הצגת הדגמה של הטלפון‬
‫בחר תפריט < בידור < סיור הדגמה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג את מצב הטלפון‬
‫לחץ על מקש עוצמת קול‪ .‬יוצגו פרטים על הטלפון‪ ,‬הזיכרון והסוללה‪.‬‬
‫שירותים ותכונות נתמכים‬
‫חלק מהשירותים והתכונות המתוארים במדריך זה אינם נתמכים בהכרח על‪-‬ידי כל הרשתות ו‪/‬או ספקי השירות בכל‬
‫האזורים‪ .‬הדבר חל‪ ,‬ללא הגבלה‪ ,‬גם על התמיכה במספר החירום הבינלאומי ‪ 112‬לרשתות ‪ .GSM‬פנה למפעיל‬
‫הרשת או לספק השירות כדי לברר במדויק אילו שירותים או תכונות עומדים לרשותך ברשת ואם חלים עליהם דמי‬
‫גישה או דמי שימוש נוספים‪.‬‬
‫טעינת הטלפון‬
‫בעת רכישת הטלפון‪ ,‬סוללת הטלפון טעונה באופן חלקי‪ .‬ניתן לטעון את הסוללה בשתי דרכים‪.‬‬
‫‪9‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫•‬
‫כדי לטעון את הטלפון בעזרת ספק כוח‬
‫חבר את הטלפון לשקע חשמלי בעזרת כבל ה‪ USB-‬המצורף וספק הכוח‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לטעון את הטלפון באמצעות מחשב‬
‫חבר את הטלפון ליציאת ‪ USB‬במחשב בעזרת כבל ה‪ USB-‬המצורף‪.‬‬
‫אם הטלפון כבוי בעת חיבורו למחשב באמצעות כבל ה‪ ,USB-‬הוא יופעל אוטומטית‪.‬‬
‫הסוללה תתחיל להיפרק מעט לאחר טעינתה המלאה ולאחר פרק זמן מסוים היא תיטען שוב‪ .‬הדבר נועד להאריך את‬
‫משך חיי הסוללה ועלול לגרום למצב שבו מצב הטעינה יהיה נמוך מ‪ 100-‬אחוזים‪.‬‬
‫מקסום ביצועי הסוללה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫טען את הטלפון שלך לעתים קרובות‪ .‬הסוללה תשרוד לאורך זמן אם תטען אותה לעתים קרובות‪.‬‬
‫אם אתה נמצא באזור שבו אין כיסוי‪ ,‬מכשיר שלך יבצע סריקה חוזרת אחר רשתות זמינות‪ .‬פעולה זו צורכת‬
‫כוח‪ .‬אם אין באפשרותך לעבור לאזור שבו כיסוי טוב יותר‪ ,‬כבה את הטלפון שלך באופן זמני‪.‬‬
‫אין לכסות את אנטנת הטלפון במהלך שיחה‪.‬‬
‫עבור לכתובת ‪ www.sonyericsson.com/support‬כדי לקבל מידע נוסף אודות האופן בו ניתן למקסם את ביצועי‬
‫הסוללה‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫סמלי המסך‬
‫הסמלים הבאים עשויים להופיע על מסך הטלפון‪:‬‬
‫סמל‬
‫תיאור‬
‫הסוללה כמעט טעונה במלואה‬
‫יש לטעון את הסוללה‬
‫כיסוי הרשת טוב‬
‫אין כיסוי רשת )מוצג גם במצב טיסה(‬
‫רשת ‪ 3G‬זמינה‬
‫רשת ‪ UMTS HSPA‬זמינה‬
‫שיחות שלא נענו‬
‫הפניית שיחות‬
‫שיחה נוכחית‬
‫המיקרופון מושתק‬
‫הרמקול החיצוני מופעל‬
‫הטלפון במצב שקט‬
‫הודעת טקסט חדשה‬
‫הודעת מולטימדיה חדשה‬
‫דוא"ל חדש‬
‫נגן המוסיקה מופעל‬
‫הרדיו מופעל‬
‫דיבורית מחוברת‬
‫פונקציית ה‪ Bluetooth-‬מופעלת‬
‫אוזניית ‪ Bluetooth‬מחוברת‬
‫הטלפון מחובר לאינטרנט‬
‫אתר אינטרנט מאובטח‬
‫שעון מעורר מופעל‬
‫תזכורת פעילות‬
‫תזכורת משימה‬
‫‪ GPS‬מופעל‬
‫יישום ™‪ Java‬מופעל‬
‫מפעיל אנטי‪-‬וירוס‬
‫כבל ‪ USB‬מחובר‬
‫‪11‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫סקירה כוללת של מערכת התפריטים*‬
‫™‪PlayNow‬‬
‫מצלמה‬
‫‪Alarms‬‬
‫שיחות**‬
‫הכול‬
‫שנענו‬
‫שחויגו‬
‫שלא נענו‬
‫אינטרנט‬
‫הודעות‬
‫כתוב חדשה‬
‫דואר נכנס‪/‬שיחות‬
‫הודעות‬
‫דוא"ל‬
‫חייג לתא הקולי‬
‫אנשי קשר‬
‫אני עצמי‬
‫איש קשר חדש‬
‫ארגונית‬
‫יישומים‬
‫מנהל הקבצים **‬
‫העברת קבצים‬
‫משימות‬
‫פתקים‬
‫שיחת וידיאו‬
‫סנכרון‬
‫טיימר‬
‫סטופר‬
‫מחשבון‬
‫בידור‬
‫שירותים מקוונים‬
‫רדיו‬
‫™‪TrackID‬‬
‫™‪PlayNow‬‬
‫‪Location services‬‬
‫משחקים‬
‫הקלט פריט קול‬
‫סיור הדגמה‬
‫מדיה‬
‫תצלום‬
‫מוסיקה‬
‫וידיאו‬
‫משחקים‬
‫הזנות אינטרנט‬
‫הגדרות‬
‫יומן‬
‫הגדרות‬
‫כלליות‬
‫פרופילים‬
‫שעה ותאריך‬
‫שפה‬
‫‪Update software‬‬
‫שליטה קולית‬
‫קיצורי דרך‬
‫מצב טיסה‬
‫נעילת מקשים אוטו'‬
‫קודים אישיים‬
‫אבטחה‬
‫מצב הטלפון‬
‫איפוס מלא‬
‫צלילים והתרעות‬
‫עוצמת צלצול‬
‫צלצול‬
‫מצב שקט‬
‫צלצול מתגבר‬
‫רטט‬
‫התרעת הודעה‬
‫צליל מקשים‬
‫ערכת נושא‬
‫מסך הדלקה‬
‫שומר מסך‬
‫בהירות‬
‫שיחות‬
‫חיוג מהיר‬
‫חיפוש חכם‬
‫הפניית שיחות‬
‫נהל שיחות‬
‫‪Time‬‬
‫הצג‪/‬הסתר המס' שלי‬
‫דיבורית‬
‫קישוריות‬
‫‪Bluetooth‬‬
‫‪USB‬‬
‫שם טלפון‬
‫סנכרון‬
‫ניהול התקנים‬
‫רשתות סלולריות‬
‫הגדרות אינטרנט‬
‫הגדרות הזרמה‬
‫הגדרות הודעה‬
‫הגדרות ‪SIP‬‬
‫אבזרים‬
‫עזרה למשתמש‬
‫מדריך למשתמש‬
‫הורדת הגדרות‬
‫הגדרה בסיסית‬
‫טיפים וטריקים‬
‫™‪GreenHeart‬‬
‫* חלק מהתפריטים תלויים במפעיל‬
‫הרשת‪ ,‬בתכונות הרשת עצמה‬
‫ובמנוי שלך‪.‬‬
‫** באפשרותך להשתמש במקש‬
‫הניווט כדי לגלול בין הכרטיסיות‬
‫בתפריטי המשנה‪.‬‬
‫צג‬
‫טפט‬
‫פריסת תפ' ראשי‬
‫‪12‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫ניווט בטלפון‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי להיכנס לתפריט הראשי‬
‫כאשר הכיתוב תפריט מופיע במסך‪ ,‬לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי לבחור באפשרות‬
‫תפריט‪.‬‬
‫‪ ,‬ולאחר מכן לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי‬
‫אם הכיתוב תפריט אינו מופיע במסך‪ ,‬לחץ על‬
‫לבחור באפשרות תפריט‪.‬‬
‫כדי לנווט במערכת התפריטים‬
‫•‬
‫כדי לעבור בין התפריטים‪ ,‬לחץ את מקש הניווט כלפי מעלה‪ ,‬כלפי מטה‪ ,‬ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבחור פעולות במסך‬
‫לחץ על מקש הבחירה השמאלי‪ ,‬המרכזי או הימני‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג אפשרויות עבור פריט כלשהו‬
‫בחר אפשר' כדי לבצע‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬עריכה של הפריט‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפסיק פונקציה‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫•‬
‫כדי לחזור למסך ההמתנה‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לנווט במדיה שברשותך‬
‫בחר תפריט < מדיה‪.‬‬
‫גלול לפריט הרצוי בתפריט ולחץ על מקש הניווט ימינה‪.‬‬
‫כדי לחזור‪ ,‬לחץ על מקש הניווט שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למחוק פריטים‬
‫כדי למחוק פריטים כגון מספרים‪ ,‬אותיות‪ ,‬תמונות וצלילים‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫כרטיסיות‬
‫כרטיסיות עשויות להיות זמינות‪ .‬לדוגמה‪ ,‬תפריט שיחות כולל כרטיסיות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לגלול בין הכרטיסיות‬
‫לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫קיצורי דרך‬
‫באפשרותך להשתמש בקיצורי הדרך של מקש הניווט כדי לעבור ישירות לפונקציות מסוימות מתוך המסך‬
‫ההמתנה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להשתמש בקיצורי דרך ממקש הניווט‬
‫כדי לעבור ישירות לפונקציה הרצויה‪ ,‬לחץ את מקש הניווט כלפי מעלה‪ ,‬כלפי מטה‪ ,‬ימינה או‬
‫שמאלה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר קיצור דרך ממקש הניווט‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < קיצורי דרך‪.‬‬
‫גלול לאפשרות הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל אפשרות התפריט הרצויה ובחר ק' דרך‪.‬‬
‫קיצורי דרך בתפריט הראשי‬
‫מספור התפריטים מתחיל מהסמל השמאלי העליון‪ ,‬ממשיך לרוחב המסך ועובר מטה‪ ,‬שורה אחר‬
‫שורה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לעבור ישירות לפריט הרצוי בתפריט הראשי‬
‫או‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫–‬
‫בחר תפריט ולחץ על‬
‫‪.‬‬
‫פריסת התפריט פריסת תפ' ראשי צריכה להיות מוגדרת כ סריג‪ .‬ראה כדי לשנות את פריסת התפריט הראשי‬
‫בעמוד ‪.57‬‬
‫תפריט הפעילות‬
‫תפריט הפעילות מאפשר לך גישה מהירה אל‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫ארועים חדשים ‪ -‬שיחות שלא נענו והודעות חדשות‪.‬‬
‫יישומים פעילים ‪ -‬יישומים הפועלים ברקע‪.‬‬
‫קיצורי הדרך שלי ‪ -‬גישה מהירה לפונקציות מועדפות‪.‬‬
‫אינטרנט ‪ -‬התחבר לאינטרנט בנוחות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לפתוח את תפריט הפעילות‬
‫לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫זיכרון‬
‫באפשרותך לשמור תכנים בכרטיס זיכרון‪ ,‬בזיכרון הטלפון ובכרטיס ה‪ .SIM-‬תצלומים ומוסיקה נשמרים‬
‫בכרטיס הזיכרון‪ ,‬אם אכן הוכנס לטלפון‪ .‬אם לא‪ ,‬או אם כרטיס הזיכרון מלא‪ ,‬הם נשמרים בזיכרון הטלפון‪.‬‬
‫הודעות ואנשי קשר נשמרים בזיכרון הטלפון‪ ,‬אבל ניתן לבחור שיישמרו בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫כרטיס זיכרון‬
‫ייתכן כי תצטרך לרכוש את כרטיס הזיכרון בנפרד‪.‬‬
‫הטלפון שלך תומך בכרטיס זיכרון מסוג ™‪ ,microSD‬המוסיף לו שטח אחסון‪ .‬סוג כרטיס זה ניתן לשימוש‬
‫ככרטיס זיכרון שליף גם בהתקנים תואמים אחרים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן להעביר תכנים בין כרטיס זיכרון וזיכרון הטלפון‪.‬‬
‫כדי להכניס כרטיס זיכרון‬
‫•‬
‫הסר את מכסה תא הסוללה והכנס את כרטיס הזיכרון כאשר המגעים הזהובים פונים מטה‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫כדי להסיר כרטיס זיכרון‬
‫•‬
‫הסר את מכסה תא הסוללה ולחץ על קצה כרטיס הזיכרון כדי לשחררו ולהסירו‪.‬‬
‫שפת הטלפון‬
‫באפשרותך לבחור שפת שימוש עבור הטלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשנות את שפת הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שפה < שפת הטלפון‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫הזנת טקסט‬
‫כדי להזין טקסט‪ ,‬באפשרותך להשתמש בשיטת הכתיבה בריבוי הקשות או בשיטת הטקסט המהיר‬
‫שיטת הכתיבה של הטקסט המהיר עושה שימוש ביישום המילון המובנה במכשיר הטלפון‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשנות את שפת הכתיבה‬
‫כשאתה מזין טקסט‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫•‬
‫כדי לשנות את שיטת הכתיבה‬
‫כשאתה מזין טקסט‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫•‬
‫כדי לעבור בין אותיות גדולות‪ ,‬אותיות קטנות וספרות‬
‫‪.‬‬
‫כשאתה מזין טקסט‪ ,‬לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להזין מספרים‬
‫כאשר אתה מזין טקסט‪ ,‬לחץ לחיצות חוזרות על‬
‫כדי להזין מספר‪ ,‬לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫–‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫עד להופעת‬
‫כדי להזין מספר במצב של שיטת כתיבה‪ ,‬ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להזין סימני פיסוק וסמלים‬
‫כשאתה מזין טקסט‪ ,‬לחץ לחיצה קצרה על‬
‫גלול לסמל הגרפי הרצוי ובחר הכנס‪.‬‬
‫בחלק העליון של המסך‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫–‬
‫‪.‬‬
‫כדי לבחור מתוך סימני הפיסוק הנפוצים ביותר‪ ,‬ניתן ללחוץ גם על המקש‬
‫‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להזין טקסט בשיטת הטקסט המהיר‬
‫בחר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬תפריט < הודעות < כתוב חדשה < הודעה‪.‬‬
‫כדי לעבור לשיטת הטקסט המהיר‪.‬‬
‫אינו מוצג‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫אם הסמל‬
‫לחץ על כל מקש פעם אחת בלבד‪ ,‬גם אם האות הרצויה אינה במקום הראשון באותו מקש‪.‬‬
‫‪ .‬כתוב את המילה במלואה‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫לדוגמה‪ ,‬כדי לכתוב את המילה '‪ ,'Jane‬לחץ על‬
‫לפני שתתבונן בהצעות השונות‪.‬‬
‫או לחץ על מקש הניווט כלפי מטה‪.‬‬
‫כדי להציג הצעות למילים‪ ,‬לחץ על‬
‫כדי לאשר מילה מוצעת ולהוסיף רווח‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להזין טקסט בשיטת ריבוי ההקשות‬
‫בחר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬תפריט < הודעות < כתוב חדשה < הודעה‪.‬‬
‫כדי לעבור לשיטת ריבוי ההקשות‪.‬‬
‫אם מוצג הסמל ‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪ ,‬עד שתופיע האות הרצויה‪.‬‬
‫עד‬
‫לחץ לחיצות חוזרות על המקשים‬
‫כדי להוסיף רווח‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪15‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להוסיף מילים למילון שבטלפון‬
‫כשאתה מזין טקסט בשיטת הטקסט המהיר‪ ,‬בחר אפשר' < איית מילה‪.‬‬
‫כתוב את המילה בשיטת ריבוי ההקשות ובחר שמור‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫שיחות‬
‫עליך להדליק את הטלפון ולהימצא בטווח קליטה של רשת סלולרית‪.‬‬
‫ביצוע של שיחות ומענה על שיחות‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבצע שיחה‬
‫הזן מספר טלפון )כולל קידומת בינלאומית וקידומת אזור חיוג‪ ,‬אם ישימות(‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫באפשרותך לחייג מספרים מתוך רשימת אנשי הקשר ורשימת השיחות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסיים שיחה‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבצע שיחות בינלאומיות‬
‫עד שיופיע הסימן "‪."+‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫הזן את הקידומת הבינלאומית‪ ,‬קידומת אזור החיוג )בלי האפס המוביל( ומספר הטלפון לחיוג‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫•‬
‫כדי לבצע חיוג חוזר של מספר‬
‫כאשר הכיתוב לנסות שוב? מופיע‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫אל תחזיק את הטלפון ליד האוזן במהלך ההמתנה לחיבור השיחה‪ .‬כאשר השיחה מתחברת‪ ,‬הטלפון שלך משמיע‬
‫צליל חזק‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לענות לשיחה‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫•‬
‫כדי לדחות שיחה‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫•‬
‫כדי לשנות את עוצמת הרמקול הפנימי במהלך שיחה‬
‫לחץ על מקשי עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להשתיק את המיקרופון במהלך שיחה‬
‫יופיע‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫כדי לחדש את השיחה‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את הרמקול החיצוני במהלך שיחה‬
‫בחר רמקול‪ .‬מופיע במסך‪.‬‬
‫פעם נוספת‪.‬‬
‫הימנע מלהחזיק את הטלפון ליד האוזן בעת שימוש ברמקול‪ .‬הדבר עלול לפגוע בשמיעתך‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג שיחות שלא נענו ממסך ההמתנה‬
‫כדי לפתוח את רשימת השיחות‪.‬‬
‫מופיע במסך‪ .‬לחץ על‬
‫מוסיקת רקע‬
‫ניתן להוסיף מוסיקת רקע לשיחה מתמשכת‪ .‬כאשר היא מופעלת‪ ,‬מוסיקת הרקע נשמעת על‪-‬ידי כל‬
‫המשתתפים בשיחה‪ .‬כאשר המיקרופון מושתק‪ ,‬מוסיקת הרקע ממשיכה לפעול‪.‬‬
‫•‬
‫להתחיל בהפעלת מוסיקת הרקע במהלך שיחה‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬בחר מוסיקה‪.‬‬
‫ראה כדי להשמיע מוסיקה בעמוד ‪.25‬‬
‫•‬
‫כדי להפסיק את הפעלת מוסיקת הרקע במהלך שיחה‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשנות את עוצמת מוסיקת הרקע במהלך שיחה‬
‫לחץ על מקש עוצמת הקול מעלה או מטה‪.‬‬
‫במהלך השמעת המוסיקה ניתן לשנות את עוצמת המוסיקה בלבד‪.‬‬
‫שיחת וידיאו‬
‫במהלך שיחת וידיאו תוכל לשתף תכני וידיאו מהמצלמה הראשית‪.‬‬
‫לפני ביצוע שיחות וידיאו‬
‫כאשר הסמל‬
‫או מופיע‪ ,‬המשמעות היא ששירותי דור ‪ (UMTS) 3‬זמינים לשימוש‪ .‬כדי לבצע שיחת‬
‫וידיאו‪ ,‬שני המשתתפים זקוקים לטלפון דור ‪ ,(UMTS) 3‬כזה התומך בשירותי דור ‪ ,(UMTS) 3‬ועליהם‬
‫להימצא באזור עם כיסוי טוב של רשת ‪.UMTS‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבצע שיחת וידאו‬
‫הזן מספר טלפון )כולל קידומת בינלאומית וקידומת אזור חיוג‪ ,‬אם ישימות(‪.‬‬
‫בחר אפשר' < בצע שיחת וידיאו‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבצע זום בשיחת וידיאו יוצאת‬
‫לחץ על מקש הניווט כלפי מעלה או כלפי מטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫שיתוף תצלומים וסרטונים במהלך שיחת וידאו‬
‫במהלך שיחת וידאו‪ ,‬לחץ על מקש הניווט שמאלה כדי לעבור לכרטיסיית מצב שיתוף הווידאו‪.‬‬
‫גלול לסרטון או לצילום הרצוי ובחר שתף‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג אפשרויות שיחת וידיאו‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬בחר אפשר'‪.‬‬
‫שיחות חירום‬
‫הטלפון שלך תומך במספרי חירום בינלאומיים‪ ,‬כגון ‪ 112‬ו‪ .911-‬בדרך כלל‪ ,‬ניתן להשתמש בהם לביצוע‬
‫שיחות חירום בכל מדינה ‪ -‬עם כרטיס ה‪ SIM-‬ובלעדיו ‪ -‬בתנאי שהטלפון נמצא בטווח קליטה של רשת‬
‫סלולרית‪.‬‬
‫במדינות מסוימות עשויים להיות בשימוש גם מספרי חירום אחרים‪ .‬אי לכך‪ ,‬ייתכן שמפעיל הרשת שמר מראש מספרי‬
‫חירום נוספים‪ ,‬מקומיים‪ ,‬בכרטיס ה‪ SIM-‬שלך‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבצע שיחת חירום‬
‫הזן ‪) 112‬מספר החירום הבינלאומי( ולחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג את מספרי החירום המקומיים‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מספרים מיוחדים < מספרי חירום‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫רשתות‬
‫)מסוג ‪ (UTMS‬או‬
‫הטלפון שברשותך יכול לעבור אוטומטית בין רשתות ‪ GSM‬ורשתות‬
‫לזמינותן‪ .‬חלק ממפעילי הרשתות מאפשרים לעבור בין רשתות באופן ידני‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫בהתאם‬
‫כדי לעבור ידנית בין רשתות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < רשתות סלולריות < רשתות ‪/GSM‬דור ‪.3‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫רשימת השיחות‬
‫אפשרות להציג פרטים לגבי שיחות שנענו‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ ,‬שיחות שחויגו‬
‫וכן שיחות שלא נענו או שיחות שנדחו‬
‫כדי לחייג מספר מרשימת השיחות‬
‫וגלול לכרטיסייה הרצויה‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫גלול לשם או למספר הרצוי ולחץ על‬
‫‪18‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫אנשי קשר‬
‫באפשרותך לשמור שמות‪ ,‬מספרי טלפון ופרטים אישיים כרישומי אנשי קשר בתיקיית אנשי קשר‪ .‬ניתן‬
‫לשמור רישומי אנשי הקשר בזיכרון הטלפון או בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫באפשרותך לסנכרן את אנשי הקשר באמצעות ‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫ייבוא אנשי קשר‬
‫ניתן להעביר לטלפון ‪ Sony Ericsson‬פרטים של אנשי קשר מרוב דגמי ‪ .Nokia‬הטלפון יכול להמיר‬
‫תבניות של קבצים המכילים פרטי אנשי קשר מדגמי ‪ S40‬ו‪ S60-‬של ‪ .Nokia‬עם זאת‪ ,‬ייתכן שלא ניתן יהיה‬
‫להעביר פרטי מידע מסוימים אם שדות הנתונים אינם תואמים זה לזה‪ .‬לפני שתוכל להעביר את פרטי אנשי‬
‫הקשר‪ ,‬עליך לגבות את אנשי הקשר בכרטיס הזיכרון של מכשיר ה‪.Nokia-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫כדי לייבא פרטי אנשי קשר מטלפון ‪ Nokia‬לטלפון ‪Sony Ericsson‬‬
‫גבה את פרטי אנשי הקשר בכרטיס ‪ MicroSD‬של ה‪.Nokia-‬‬
‫הכנס את אותו כרטיס ‪ MicroSD‬לטלפון ‪.Sony Ericsson‬‬
‫בחר תפריט < ארגונית < יישומים < העברת אנשי קשר כדי לחפש אוטומטית קבצים בכרטיס‬
‫ה‪.MicroSD-‬‬
‫בחר בקבצים שברצונך להוסיף ליישום אנשי קשר בטלפון ‪.Sony Ericsson‬‬
‫עבור כל קובץ‪ ,‬סמן את אנשי הקשר שברצונך לייבא‪.‬‬
‫בחר אפשר' < יבא כדי לייבא את אנשי הקשר שנבחרו‪.‬‬
‫לסיום‪ ,‬לחץ על אישור‪.‬‬
‫אנשי הקשר המוגדרים כברירת המחדל‬
‫באפשרותך לבחור אילו פרטי אנשי קשר יוצגו כברירת מחדל‪ .‬אם אנשי קשר בטלפון נבחרה כברירת‬
‫מחדל‪ ,‬רק פרטי אנשי קשר שנשמרו לזיכרון הטלפון יוצגו ב‪-‬אנשי קשר‪ .‬אם תבחר אנשי קשר ב‪SIM-‬‬
‫כברירת המחדל‪ ,‬רק שמות ומספרים שנשמרו על כרטיס ה‪ SIM-‬יוצגו ב‪-‬אנשי קשר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבחור מיקום ברירת מחדל של אנשי קשר‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < מיקום אנשי הקשר‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫אנשי הקשר בטלפון‬
‫כאמור‪ ,‬רישומי אנשי הקשר בטלפון יכולים לכלול שמות‪ ,‬מספרי טלפון ופרטים אישיים‪ .‬הם נשמרים‬
‫בזיכרון הטלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫כדי להוסיף איש קשר בטלפון‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן את השם ובחר אישור‪.‬‬
‫גלול אל מספר חדש‪ :‬ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן את המספר ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר אפשרות מתאימה לגבי המספר‪.‬‬
‫גלול בין הכרטיסיות והוסף פרטים לשדות השונים‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫חיוג לאנשי הקשר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לחייג לאיש קשר‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול לאיש הקשר המיועד למחיקה ולחץ על‬
‫•‬
‫כדי לעבור ישירות לרשימת אנשי הקשר‬
‫‪.‬‬
‫–‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבצע שיחה באמצעות חיפוש חכם‬
‫כדי להזין רצף של )לפחות שתי( ספרות‪ .‬כל הערכים שתואמים לרצף‬
‫–‬
‫לחץ על‬
‫הספרות‪ ,‬או האותיות המתאימות‪ ,‬מופיעים ברשימה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫גלול לשם איש קשר או למספר טלפון ולחץ על‬
‫כדי להפעיל או להפסיק את אפשרות החיפוש החכם‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < חיפוש חכם‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫עריכת אנשי קשר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫להוסיף פרטים לאיש קשר בטלפון‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול לאיש הקשר הרצוי ובחר אפשר' < ערוך איש קשר‪.‬‬
‫גלול בין הכרטיסיות ובחר הוסף או ערוך‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות וכן פריט להוספה או לעריכה‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫במידה והמינוי שלך כולל שירות שיחה מזוהה‪ ,‬תוכל להגדיר צלצולים אישיים ותמונות אישיות לאנשי הקשר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להעתיק שמות ומספרים לאנשי הקשר שבטלפון‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < העתק מה‪.SIM-‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להעתיק שמות ומספרים לכרטיס ה‪SIM-‬‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < העתק ל‪.SIM-‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫כשאתה מעתיק את כל אנשי הקשר מהטלפון לכרטיס ה‪ ,SIM-‬כל הפרטים הקיימים בכרטיס מוחלפים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר שמירה אוטומטית של שמות ומספרים בכרטיס ה‪SIM-‬‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < שמירה אוטו' ב‪.SIM-‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשמור אנשי קשר בכרטיס זיכרון‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < גבה בכרט' הזיכרון‪.‬‬
‫אנשי קשר ב‪SIM-‬‬
‫רישומי אנשי הקשר ב‪ SIM-‬יכולים לכלול רק שמות ומספרים‪ .‬הם נשמרים בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫הוספת איש קשר ב‪SIM-‬‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן את השם ובחר אישור‪.‬‬
‫הזן את המספר ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר אפשרות מתאימה לגבי המספר והוסף עוד פרטים‪ ,‬אם זמינים‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫עליך להגדיר אנשי קשר ‪ SIM‬כברירת מחדל‪ .‬גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < מיקום אנשי הקשר‬
‫< אנשי קשר ב‪.SIM-‬‬
‫‪20‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫מחיקת אנשי קשר‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי למחוק את כל רישומי אנשי הקשר‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < מחק כל אנשי הקשר‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫מצב זיכרון אנשי הקשר‬
‫מספר אנשי הקשר שבאפשרותך לשמור בטלפון או בכרטיס ה‪ SIM-‬תלוי בזיכרון הפנוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג את מצב הזיכרון‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מתקדם < מצב הזיכרון‪.‬‬
‫אני‬
‫באפשרותך להזין פרטים על עצמך כדי לשלוח‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬את כרטיס הביקור האישי שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להזין פרטים במסגרת 'אני עצמי'‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל אני עצמי ובחר פתח‪.‬‬
‫גלול לאפשרות הרצויה וערוך את הפרטים‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להוסיף את כרטיס הביקור שלך‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל אני עצמי ובחר פתח‪.‬‬
‫גלול אל פרטי הקשר שלי ובחר הוסף < צור חדש‪.‬‬
‫גלול בין הכרטיסיות והוסף פרטים לשדות השונים‪.‬‬
‫הזן את הפרטים ובחר שמור‪.‬‬
‫קבוצות‬
‫ניתן ליצור קבוצה של מספרי טלפון ושל כתובות דוא"ל דרך אנשי קשר בטלפון לצורך משלוח הודעות‪ .‬ניתן‬
‫גם להשתמש בקבוצות )עם מספרי טלפון( בעת יצירת רשימות מתקשרים מאושרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫כדי ליצור קבוצה של מספרים ושל כתובות דוא"ל‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < קבוצות‪.‬‬
‫גלול אל קבוצה חדשה ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן שם עבור הקבוצה ובחר המשך‪.‬‬
‫גלול אל חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫עבור כל מספר טלפון או כתובת דוא"ל של איש קשר שברצונך לסמן‪ ,‬גלול אל הפריט הרצוי ובחר‬
‫סמן‪.‬‬
‫בחר המשך < בוצע‪.‬‬
‫חיוג מהיר‬
‫החיוג המהיר מאפשר לך לבחור תשעה אנשי קשר שאליהם ניתן לחייג במהירות ממסך ההמתנה‪ .‬ניתן‬
‫לשמור את אנשי הקשר במיקומים ‪.1-9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לשיוך מספרי חיוג מהיר לאנשי קשר‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < חיוג מהיר‪.‬‬
‫גלול לאחד ממספרי המיקומים ובחר הוסף‪.‬‬
‫בחר איש קשר‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבצע חיוג מהיר‬
‫הזן את מספר המיקוםג ולחץ על‬
‫‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫תכונות נוספות של שירותי השיחות‬
‫תא קולי‬
‫אם המינוי שלך כולל שירות מענה ואין באפשרותך לענות לשיחה‪ ,‬יוכל המתקשר להשאיר לך הודעת תא‬
‫קולי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫•‬
‫כדי להזין את מספר הגישה לתא הדואר הקולי שלך‬
‫בחר תפריט < הודעות < הודעות < כרטיסיית הגדרות < הגדרות הודעה < מספר לתא‬
‫הקולי‪.‬‬
‫הזן את המספר ובחר אישור‪.‬‬
‫כדי לחייג אל שירות התא הקולי שלך‬
‫‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫שליטה קולית‬
‫על‪-‬ידי יצירת פקודות קוליות מתאימות בטלפון‪ ,‬תוכל‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫לבצע חיוג קולי‪ ,‬כלומר לחייג על‪-‬ידי אמירת שמו של נמען השיחה‬
‫לענות לשיחות נכנסות או לדחות שיחות כאלה בעת שימוש באוזנייה‬
‫כדי להקליט פקודה קולית לצורך חיוג קולי‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שליטה קולית < חיוג קולי < הפעל‪.‬‬
‫בחר כן < פקודה קולית חדשה‪ ,‬ולאחר מכן בחר באיש הקשר הרצוי‪ .‬במידה ואיש הקשר כולל‬
‫יותר ממספר אחד‪ ,‬בחר במספר שאליו יש להוסיף את הפקודה הקולית‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך‪ .‬המתן לצליל ואמור את הפקודה להקלטה‪ .‬הקלט פקודה‬
‫קולית‪ ,‬לדוגמה‪' :‬שלומי בנייד'‪ .‬הפקודה הקולית שהקלטת מושמעת לך מיד‪.‬‬
‫במידה וההקלטה נשמעת תקינה‪ ,‬בחר כן‪ .‬אם היא אינה תקינה‪ ,‬בחר לא וחזור על שלבים ‪3‬‬
‫ו‪.4-‬‬
‫הפקודות הקוליות נשמרות בזיכרון הטלפון בלבד‪ .‬לא ניתן להשתמש בהן בטלפון אחר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫לחיוג קולי לאיש קשר‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על מקש עוצמת הקול‪.‬‬
‫המתן לצליל ואמור פקודה קולית מוקלטת‪ ,‬למשל "שלומי בנייד"‪ .‬הטלפון ישמיע את הפקודה ויחייג‬
‫אל איש הקשר‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫להפעלת מענה קולי והקלטת פקודות מענה קוליות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שליטה קולית < מענה קולי < הפעל‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך ובחר המשך‪ .‬המתן לצליל ואמור "מענה"‪ ,‬או אמור מילה‬
‫אחרת‪.‬‬
‫בחר כן לאישור או לא לביצוע הקלטה חדשה‪.‬‬
‫המתן לצליל ואמור "תפוס"‪ ,‬או אמור מילה אחרת‪.‬‬
‫בחר כן לאישור או לא לביצוע הקלטה חדשה‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך ובחר המשך‪.‬‬
‫בחר את הסביבות שבהן אתה מעוניין להפעיל את המענה הקולי‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לענות לשיחה באמצעות פקודות קוליות‬
‫אמור 'ענה'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להקליט פקודה קולית מחדש‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שליטה קולית < חיוג קולי < ערוך שמות‪.‬‬
‫גלול לפקודה הרצויה ובחר אפשרויות < החלף פק' קולית‪.‬‬
‫המתן לצליל ואמור את הפקודה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫הפניית שיחות‬
‫באפשרותך להפנות שיחות נכנסות ליעדים שונים‪ ,‬כגון שירות המענה שלך‪.‬‬
‫כאשר משתמשים בפונקציית חסימת שיחות‪ ,‬חלק מהאפשרויות של הפניית שיחות אינן זמינות‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להפנות שיחות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < הפניית שיחות‪.‬‬
‫בחר סוג שיחה ואפשרות הפניה‪.‬‬
‫מופיע במסך‪.‬‬
‫בחר הפעל‪.‬‬
‫הזן את המספר שאליו יופנו השיחות ובחר אישור‪.‬‬
‫שיחה ממתינה‬
‫כאשר אתה מקבל שיחה נוספת כששירות שיחה ממתינה פעיל‪ ,‬יישמע צפצוף‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את השיחה הממתינה‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < נהל שיחות < שיחה ממתינה < הפעל‪.‬‬
‫יותר משיחה אחת‬
‫ניתן לטפל ביותר משיחה אחת בכל זמן נתון‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להעביר את השיחה הנוכחית למצב‬
‫החזקה בעת שאתה מבצע או עונה לשיחה נוספת‪ .‬ניתן גם לעבור בין שתי השיחות‪ .‬אין אפשרות לענות‬
‫לשיחה שלישית מבלי לסיים את אחת משתי השיחות הקודמות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לעבור בין שתי שיחות‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫•‬
‫כדי לצרף את שתי השיחות‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬בחר אפשר' < צרף שיחות‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסיים שיחה קיימת ולחזור לשיחה מוחזקת‬
‫תחילה לחץ על‬
‫‪.‬‬
‫ולאחר מכן לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבצע שיחה נוספת‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫בחר אפשר' < הוסף שיחה‪.‬‬
‫הזן את המספר לחיוג ולחץ על‬
‫•‬
‫כדי לענות לשיחה נוספת‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫‪ .‬פעולה זו מעבירה את השיחה הקיימת למצב החזקה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לדחות שיחה נוספת‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫והמשך בשיחה הקיימת‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסיים שיחה קיימת ולענות לשיחה נוספת‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬בחר החלף שיחה פעילה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪ .‬פעולה זו מעבירה את השיחה הקיימת למצב החזקה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫שיחות ועידה‬
‫באמצעות שיחת ועידה ניתן לנהל שיחה משותפת עם עד חמישה אנשים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להוסיף משתתף חדש‬
‫במהלך השיחה‪ ,‬לחץ על‬
‫בחר אפשר' < הוסף שיחה‪.‬‬
‫הזן את המספר לחיוג ולחץ על‬
‫‪.‬‬
‫בחר אפשר' < צרף שיחות כדי להוסיף את המשתתף החדש‪.‬‬
‫חזור על שלב זה כדי להוסיף עוד משתתפים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשחרר משתתף מהשיחה‬
‫במהלך שיחת ועידה‪ ,‬בחר אפשר' < שחרר את‪.‬‬
‫בחר במשתתף שברצונך לשחרר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪ .‬בחירה זו מעבירה את השיחות המצורפות למצב החזקה‪.‬‬
‫כדי לנהל שיחה פרטית‬
‫במהלך שיחת ועידה‪ ,‬בחר אפשר' < דבר עם‪ ,‬ולאחר מכן בחר במשתתף שאתו ברצונך‬
‫לשוחח‪.‬‬
‫כדי לחדש את שיחת הוועידה‪ ,‬בחר אפשר' < צרף שיחות‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫המספרים שלי‬
‫באפשרותך להציג‪ ,‬להוסיף ולערוך את מספרי הטלפון שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבדוק מהם מספרי הקווים שלך‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול אל איש קשר חדש ובחר אפשר' < מספרים מיוחדים < המספרים שלי‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫סינון שיחות‬
‫באפשרותך לבחור שיתקבלו שיחות ממספרי טלפון מסוימים בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להוסיף מספרים לרשימת המתקשרים המאושרים‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < נהל שיחות < קבל שיחות < רק מהרשימה‪.‬‬
‫גלול אל חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫בחר איש קשר או קבוצות‪.‬‬
‫•‬
‫לקבלת כל השיחות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < נהל שיחות < קבל שיחות < כל המתקשרים‪.‬‬
‫חסימת שיחות‬
‫באפשרותך לחסום שיחות יוצאות או נכנסות‪ .‬דרושה לכך סיסמה‪ ,‬שאותה ניתן לקבל מספק השירות‪.‬‬
‫במצב של הפניית שיחות נכנסות‪ ,‬חלק מהאפשרויות של חסימת שיחות אינן זמינות‪.‬‬
‫הגבלת פעולות השיחה‬
‫האפשרויות הרגילות הן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כל היוצאות – הגבל את כל השיחות היוצאות‬
‫שיחות בינ"ל יוצאות – הגבל את כל השיחות היוצאות הבינלאומיות‬
‫בנ"ל יוצאות בנדידה – הגבל את כל השיחות היוצאות הבינלאומיות‪ ,‬להוציא אלה המחויגות לארצך‬
‫כל הנכנסות – הגבל את כל השיחות הנכנסות‬
‫נכנסות במצב נדידה – הגבל את כל השיחות הנכנסות כאשר אתה בחוץ לארץ‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫הגבלת שיחות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < נהל שיחות < חסימת שיחות‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫בחר הפעל‪.‬‬
‫הזן את הסיסמה שלך ובחר אישור‪.‬‬
‫זמן ועלות של שיחות‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬מכשיר הטלפון מראה במשך כמה זמן אתה משוחח‪ .‬לרשותך מידע על שלושה סוגים של‬
‫זמני שיחות ‪ -‬זמן שיחה אחרונה‪ ,‬זמן שיחות יוצאות וזמן שיחות כולל‪.‬‬
‫זמן השיחה המוצג הוא ערך מקורב‪ .‬השימוש בטלפון והחיובים בפועל נקבעים אך ורק לפי רשומות ספק השירות‬
‫שלך‪ .‬לאימות השימוש בפועל‪ ,‬פנה אל ספק השירות שלך‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבדוק את זמן השיחות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < זמן < מוני זמן שיחות‪.‬‬
‫הצגה או הסתרה של מספר הטלפון שלך‬
‫באפשרותך להחליט אם להציג או להסתיר את המספר המוצג על מסך הטלפון של מקבל השיחה כאשר‬
‫אתה מבצע שיחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג את מספר הטלפון שלך‬
‫בחר תפריט < הגדרות < שיחות < הצג‪/‬הסתר המס' שלי‪.‬‬
‫בחר הסתר מספר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫מוסיקה‬
‫באפשרותך להאזין למוסיקה‪ ,‬לספרי שמע ולפודקאסטים‪ .‬השתמש ביישום תוכנת ™‪Media Go‬‬
‫להעברת תכנים אל הטלפון וממנו‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬ראה העברת תכנים מהמחשב ואליו‬
‫בעמוד ‪.38‬‬
‫נגן המוסיקה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להשמיע מוסיקה‬
‫בחר תפריט < מדיה < מוסיקה‪.‬‬
‫חפש לפי קטגוריה באמצעות מקש הניווט‪.‬‬
‫גלול אל הכותרת הרצויה ובחר הפעל‪.‬‬
‫בתוך קטגוריה‪ ,‬ניתן ללחוץ על‬
‫–‬
‫כדי להגיע לרישומים המתחילים באות מסוימת‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפסיק את המוסיקה‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להריץ קדימה ולהריץ אחורה‬
‫לחץ על מקש הניווט לחיצה ארוכה‪ ,‬ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לעבור בין הרצועות‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשנות את עוצמת הקול‬
‫לחץ על מקשי עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למזער את נגן המוסיקה‬
‫בחר אפשר' < מזער‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לחזור לנגן‬
‫בחר תפריט < מדיה‪.‬‬
‫תבניות קבצים נתמכות‬
‫תבניות הקבצים הבאות נתמכות על‪-‬ידי הטלפון שלך‪:‬‬
‫תכונה‬
‫תבניות‬
‫סיומות‬
‫השמעת צלצול‬
‫‪3GP‬‬
‫‪.3gp‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪.aac‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪.mp4‬‬
‫‪M4A‬‬
‫‪.m4a‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪.mp3‬‬
‫‪AMR‬‬
‫‪.amr‬‬
‫‪AMR-WB‬‬
‫‪.awb‬‬
‫‪WAV‬‬
‫‪.wav‬‬
‫‪ SP-MIDI ,GML ,GM) SMF‬נתמכים(‬
‫‪.mid‬‬
‫‪iMelody‬‬
‫‪.imy‬‬
‫‪ XMF/DLS) XMF‬נייד נתמך(‬
‫‪.mxmf ,.xmf‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪.wma‬‬
‫‪25‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫הפעלת וידאו ושמע ‪) MP4‬וידאו‪ MPEG4 :‬או ‪ ,H.264‬שמע‪,AAC+ ,AAC :‬‬
‫‪(eAAC+‬‬
‫הזרמה והורדה‬
‫הדרגתית ‪ -‬וידאו‬
‫‪.mp4‬‬
‫™‪) 3GPP‬וידאו‪ H.263 ,MPEG4 :‬או ‪ ,H.264‬שמע‪AMR- :‬‬
‫‪(eAAC+ ,AAC+ ,AAC ,AMR-WB+ ,AMR-WB ,NB‬‬
‫‪.3gp‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪.asf ,.wmv‬‬
‫‪3GPP™ PSS Rel6‬‬
‫‪) MP4‬וידאו‪ MPEG4 :‬או ‪ ,H.264‬שמע‪,AAC+ ,AAC :‬‬
‫‪(eAAC+‬‬
‫™‪) 3GPP‬וידאו‪ H.263 ,MPEG4 :‬או ‪ ,H.264‬שמע‪AMR- :‬‬
‫‪(eAAC+ ,AAC+ ,AAC ,AMR-WB+ ,AMR-WB ,NB‬‬
‫‪WMV‬‬
‫הזרמה והורדה‬
‫הדרגתית ‪ -‬שמע‬
‫‪3GP‬‬
‫‪AAC‬‬
‫‪MP4‬‬
‫‪AMR‬‬
‫צילום וידאו‬
‫‪ H.263‬פרופיל ‪ ,0‬רמה ‪10‬‬
‫פרופיל פשוט ‪ MPEG-4 Visual‬רמה ‪4a‬‬
‫הקלטת שמע‬
‫‪AMR-NB‬‬
‫‪) AAC‬רק לצילום וידאו(‬
‫‪ - WAV‬תוכן ‪ PCM‬ליניארי )מ‪(Java™-‬‬
‫תכונה‬
‫תבנית המפענח‬
‫נתמך בתבנית קובץ‬
‫הפעלת וידאו‬
‫פרופיל פשוט ‪MPEG-4 Visual‬‬
‫‪3GP/MP4‬‬
‫פרופיל ‪H.264 Baseline‬‬
‫‪3GP/MP4‬‬
‫‪ H.263‬פרופיל ‪0‬‬
‫‪3GP‬‬
‫פרופיל פשוט ‪(WMV9) VC-1‬‬
‫‪WMV‬‬
‫‪ ,MPEG-1/2/2.5‬שכבת שמע ‪3‬‬
‫‪MP3‬‬
‫‪eAAC+/AAC+/AAC‬‬
‫‪M4A/MP4/AAC/3GP‬‬
‫‪ WMA‬גירסה ‪ :8,7,2‬דרגה ‪1‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪ WMA‬גירסה ‪ :9‬רמה ‪3‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪) WMA Pro‬פרופיל ‪(M0a‬‬
‫‪WMA‬‬
‫‪μ-law PCM/A-law/Linear‬‬
‫‪WAV‬‬
‫השמעת מוסיקה‬
‫רשימות הפעלה‬
‫אתה יכול ליצור רשימות הפעלה כדי לארגן את המוסיקה שלך וכדי להוסיף רצועות ותיקיות לרשימת‬
‫הפעלה‪ .‬אתה יכול גם ליצור רשימת הפעלה על ידי שימוש בשיר‪ ,‬במהלך הפעלתו‪ .‬רשימות הפעלה כאלה‬
‫יכולות לכלול מוסיקה דומה‪ ,‬למשל ‪ -‬של אותו אמן או מאותו ז'אנר‪ .‬ייתכן שיצירת רשימת הפעלה בטלפון‬
‫תארך מספר דקות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי ליצור רשימת הפעלה‬
‫בחר תפריט < מדיה < מוסיקה < רשימות הפעלה‪.‬‬
‫גלול אל רשימת הפעלה חדשה ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן שם ובחר אישור‪.‬‬
‫לגבי כל רצועה שברצונך להוסיף‪ ,‬גלול אליה ובחר סמן‪.‬‬
‫בחר הוסף כדי להוסיף את הרצועות המסומנות לרשימת ההפעלה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להוסיף רצועות לרשימת הפעלה‬
‫בחר תפריט < מדיה < מוסיקה < רשימות הפעלה‪.‬‬
‫פתח רשימת הפעלה‪.‬‬
‫גלול אל הוסף מוסיקה ובחר הוסף‪.‬‬
‫לגבי כל רצועה שברצונך להוסיף‪ ,‬גלול אליה ובחר סמן‪.‬‬
‫בחר הוסף כדי להוסיף את הרצועות המסומנות לרשימת ההפעלה‪.‬‬
‫ספרי שמע‬
‫אם אתה משתמש ביישום תוכנת ™‪ Media Go‬להעברת ספרי שמע למכשיר הטלפון שלך ממחשב‪ ,‬תוכל‬
‫להאזין לספרי השמע במכשיר הטלפון‪ .‬ייתכן שיחלפו מספר דקות לפני שספר השמע שהועבר יופיע‬
‫ברשימת ספרי השמע הזמינים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להיכנס לספרי שמע‬
‫בחר תפריט < מדיה < מוסיקה < ספרי שמע‪.‬‬
‫ספרי שמע שאינם בתבנית ‪ M4B‬או כאלה החסרים תגיות פרקים ‪ ID3v2‬ניתנים לאיתור בתיקיית רצועות‪.‬‬
‫רכוש כעת‬
‫אם נרשמת כמנוי לשירות מוסיקה הניתן לשימוש מוגבל ולא קבוע בטלפון‪ ,‬באפשרותך לסמן רצועה‬
‫כלשהי לרכישה במועד מאוחר יותר‪ .‬בפעם הבאה שתסנכרן את קובצי המוסיקה שלך באמצעות יישום‬
‫‪ Microsoft® Windows Media® Player‬במחשב בעל גישה לאינטרנט‪ ,‬צפוי שתוצג בפניך האפשרות‬
‫לרכוש את הרצועה שסימנת קודם לכן‪ .‬אם תאשר זאת‪ ,‬הרצועה תורד למחשבך וחשבון שירות המוסיקה‬
‫שבחרת יחויב בהתאם‪ .‬שירות זה מחייב מנוי וחשבון בשירות מוסיקה להורדה‪ ,‬מחשב שמותקן בו היישום‬
‫‪ Microsoft® Windows Media® Player 11‬או גרסה תואמת מאוחרת יותר של היישום ®‪Microsoft‬‬
‫‪ Windows Media® Player‬וכן חיבור ‪ USB‬במחשב‪.‬‬
‫לא ניתן לראות שרצועה כלשהי מסומנת לרכישה‪ .‬לא ניתן לבטל את סימונן של רצועות שכבר סומנו‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסמן רצועה‬
‫כאשר הרצועה שברצונך לסמן מופעלת‪ ,‬לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫‪.‬‬
‫מוסיקה וסרטוני וידיאו מקוונים‬
‫באפשרותך להציג סרטוני וידאו ולהאזין למוסיקה באמצעות הזרמתם מן האינטרנט אל מכשיר הטלפון‪.‬‬
‫אם אינך יכול להשתמש בשירותי האינטרנט‪ ,‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט‬
‫בעמוד ‪.61‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבחור חשבון נתונים להזרמה‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות הזרמה < התחבר באמצעות‪.:‬‬
‫בחר בחשבון הנתונים שבו ברצונך להשתמש‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להזרים קובצי מוסיקה ווידיאו‬
‫בחר תפריט < אינטרנט‪.‬‬
‫בחר ולאחר מכן בחר ‪.‬‬
‫בחר קישור שממנו תתבצע ההזרמה‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫בידור‬
‫רדיו‬
‫אל תשתמש בטלפון כמקלט רדיו במקומות בהם הדבר אסור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להדליק את הרדיו‬
‫חבר אוזנייה לטלפון‪.‬‬
‫בחר תפריט < בידור < רדיו‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לחפש ערוצים אוטומטית‬
‫בחר חפש‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לכוונן את התדירות‬
‫לחץ על מקש הניווט ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשנות את עוצמת הקול‬
‫לחץ על מקשי עוצמת הקול כלפי מעלה או מטה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי למזער את הרדיו‬
‫בחר אפשר' < מזער‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לחזור לרדיו‬
‫בחר תפריט < בידור < רדיו‪.‬‬
‫שמירת ערוצים‬
‫ניתן לשמור עד ‪ 20‬ערוצים מוגדרים מראש‬
‫•‬
‫כדי לשמור ערוצים באופן אוטומטי‬
‫בחר אפשר' < ערוצים < שמירה אוטומטית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לשמור ערוצים באופן ידני‬
‫כשאתה מאתר את ערוץ הרדיו הרצוי‪ ,‬בחר אפשר' < ערוצים < שמור‪.‬‬
‫גלול למספר המיקום הרצוי ובחר הכנס‪.‬‬
‫אם אתה מעוניין‪ ,‬באפשרותך לשנות את שם הערוץ‪ .‬בחר שמור‪.‬‬
‫תוכל גם לשמור ערוצים במיקומים שונים על‪-‬ידי לחיצה ארוכה על‬
‫•‬
‫עד‬
‫‪.‬‬
‫כדי לעבור בין ערוצים שמורים‬
‫לחץ על מקש הניווט כלפי מעלה או כלפי מטה‪.‬‬
‫ניתן גם לבחור בערוץ שמור באמצעות לחיצה על‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬‬
‫היישום ™‪TrackID‬‬
‫טכנולוגיית ™‪ TrackID‬היא שירות לזיהוי מוסיקה‪ .‬באפשרותך לחפש אחר הכותרת‪ ,‬שם האמן ושם‬
‫האלבום של רצועה שאתה מאזין לה ברמקול החיצוני או ברדיו של הטלפון‪ .‬אם אינך יכול להשתמש ביישום‬
‫™‪ ,TrackID‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי לחפש פרטי רצועה‬
‫כאשר אתה מאזין לרצועה ברמקול החיצוני‪ ,‬בחר תפריט < בידור < ™‪ < TrackID‬הפעל‪.‬‬
‫כאשר אתה מאזין לרצועה ברדיו של הטלפון‪ ,‬בחר אפשר' < ™‪.TrackID™ < TrackID‬‬
‫לקבלת תוצאות מיטביות‪ ,‬השתמש בשירות ™‪ TrackID‬במקום שקט‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫היישום ™‪PlayNow‬‬
‫כשאתה פותח את היישום ™‪ ,PlayNow‬אתה נכנס ל‪ ,PlayNow™-‬שם באפשרותך להוריד מוסיקה‪,‬‬
‫משחקים‪ ,‬צלצולים‪ ,‬ערכות נושא וטפטים‪ .‬השירות מאפשר תצוגה מקדימה או האזנה לתוכן לפני רכישתו‬
‫והורדתו לטלפון‪ .‬אם אינך יכול להשתמש ביישום ™‪ ,PlayNow‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים‬
‫מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫שירות זה אינו זמין בהכרח בכל המדינות‪.‬‬
‫לפונקציות נוספות‪ ,‬תוכל גם להיכנס באמצעות מחשב לחנות המקוונת של ™‪ PlayNow‬באתר‬
‫‪ .www.sonyericsson.com/playnow‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪ www.sonyericsson.com/support‬כדי לקרוא את מדריך התכונות של ™‪.PlayNow‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להשתמש ביישום ™‪PlayNow‬‬
‫בחר תפריט < ™‪.PlayNow‬‬
‫גלול ב‪ PlayNow™ -‬ופעל לפי ההנחיות כדי לראות תכנים בתצוגה מקדימה ולרכוש אותם‪.‬‬
‫הקלטת קול‬
‫ניתן להקליט תזכיר קולי או שיחה‪ .‬בנוסף‪ ,‬ניתן להגדיר את הצלילים המוקלטים כצלצולים‪.‬‬
‫במדינות שונות‪ ,‬החוק מחייב ליידע את האדם שמצדו האחר של הקו לפני הקלטת השיחה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להקליט פריט קול‬
‫בחר תפריט < בידור < הקלט פריט קול < הקלט‪.‬‬
‫בחר שמור כדי להפסיק את ההקלטה ולשמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להקליט שיחה‬
‫במהלך שיחה קיימת‪ ,‬בחר אפשר' < הקלט‪.‬‬
‫בחר שמור כדי לשמור את ההקלטה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להאזין להקלטה‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫גלול אל מוסיקה ובחר פתח‪.‬‬
‫גלול להקלטה הרצויה ובחר הפעל‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫צילום‬
‫באפשרותך לצלם תצלומים ולהקליט סרטוני וידיאו‪ ,‬וכן להציג‪ ,‬לשמור או לשלוח אותם‪ .‬ניתן למצוא‬
‫תצלומים וסרטונים שמורים בתוך מדיה ובתוך מנהל הקבצים‪.‬‬
‫מקשי מסך התצוגה המקדימה והמצלמה‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪+‬‬
‫‪– 0.0‬‬
‫‪6‬‬
‫‪2MP‬‬
‫‪+‬‬
‫‪– 0.0‬‬
‫‪1.0x‬‬
‫‪1.0x‬‬
‫‪300+‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪00:00‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫זום הגדלה או הקטנה‬
‫‪2‬‬
‫צלם תצלומים ‪ /‬הקלט וידיאו‬
‫‪3‬‬
‫בחר במצלמת התמונות או במצלמת הווידיאו‬
‫‪4‬‬
‫מחוון זום‬
‫‪5‬‬
‫מחוון בהירות‬
‫‪6‬‬
‫כוונון רמת הבהירות‬
‫‪7‬‬
‫צילום עצמי‬
‫‪8‬‬
‫מצב לילה‬
‫‪9‬‬
‫מצלמה‪ :‬מצב צילום‬
‫וידיאו‪ :‬אורך סרטון‬
‫‪10‬‬
‫•‬
‫מדריך מקשי המצלמה‬
‫כדי להפעיל את המצלמה‬
‫בחר תפריט < מצלמה‪.‬‬
‫השימוש במצלמת הסטילס‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לצלם תצלום‬
‫הפעל את המצלמה והשתמש במקש הניווט כדי לגלול אל ‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי לצלם תצלום‪ .‬התצלום נשמר אוטומטית‪.‬‬
‫לחץ על חזרה כדי לחזור אל מסך התצוגה המקדימה ולצלם תמונה אחרת‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להשתמש בבקרת הזום‬
‫לחץ על מקש הניווט כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לבצע זום הגדלה או הקטנה של התמונה‪.‬‬
‫בקרת הזום זמינה רק בעת צילום תצלומים בגודל ‪.VGA‬‬
‫‪30‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לכוונן את הבהירות‬
‫לחץ על מקש עוצמת הקול כלפי מעלה או כלפי מטה‪.‬‬
‫תיקון תצלומים‬
‫ניתן להשתמש בפונקציית 'תיקון תמונה' לצורך שיפור התצלומים‪ .‬בלחיצה אחת ניתן לכוונן את הבהירות‪,‬‬
‫התאורה והניגודיות כדי להשיג את הצילום הטוב ביותר האפשרי‪ .‬השיפורים נשמרים כהעתק של הצילום‪.‬‬
‫התצלום המקורי אינו מושפע‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי לשפר תצלום באמצעות 'תיקון תצלום'‬
‫הפעל את המצלמה והשתמש במקש הניווט כדי לגלול אל ‪.‬‬
‫ודא שהתכונה סקירה מוגדרת למצב מופעל‪ .‬בחר אפשר' וגלול אל סקירה < מופעל‪.‬‬
‫צלם תצלום‪.‬‬
‫כשאתה סוקר את התצלום‪ ,‬בחר אפשר' < תיקון תמונה‪.‬‬
‫בדוק את השיפור ובחר שמור כדי לשמור‪.‬‬
‫אם אינך מעוניין לשמור את השיפור‪ ,‬בחר חזרה‪.‬‬
‫טיפים לשימוש במצלמה‬
‫כלל השלישים‬
‫אל תמקם את הנושא המצולם באמצע המסגרת‪ .‬אם תמקם אותו בשליש המרחק‪ ,‬תשיג תוצאה טובה‬
‫יותר‪.‬‬
‫החזקה יציבה‬
‫הימנע מתמונות מטושטשות על‪-‬ידי החזקה יציבה של המצלמה‪ .‬נסה לייצב את היד על‪-‬ידי הישענות על‬
‫עצם יציב‪ .‬באפשרותך גם להשתמש בפונקציית הצילום העצמי כדי להבטיח שהטלפון יהיה יציב בעת‬
‫צילום התמונה‪.‬‬
‫התקרב לנושא‬
‫ככל שתתקרב לנושא המצולם תוכל להימנע מלהסתמך על פונקציית הזום‪ .‬נסה למלא את מסך התצוגה‬
‫המקדימה בנושא המצולם‪.‬‬
‫הישאר בטווח המבזק‬
‫תמונות שתצלם מעבר לטווח היעיל המרבי של המבזק יהיו כהות מדי‪ .‬טווח המבזק המרבי הוא כארבעה‬
‫צעדים מן הנושא‪.‬‬
‫גיוון בצילום‬
‫חשוב על זוויות שונות‪ ,‬תוך התקדמות לעבר הנושא המצולם‪ .‬נסה לצלם תמונות אנכיות ולא רק אופקיות‪.‬‬
‫נסה עמדות שונות מהרגיל‪.‬‬
‫השתמש ברקע חלק‬
‫רקע חלק ושקט מסייע להבליט את הנושא המצולם‪.‬‬
‫שמור על עדשה נקייה‬
‫טלפונים ניידים נמצאים בשימוש בכל מיני מקומות ותנאי מזג אוויר‪ ,‬ונמצאים בכיס או בתיק‪ .‬כתוצאה‬
‫מכך‪ ,‬עדשת המצלמה מתלכלכת ומוכתמת בטביעות אצבעות‪ .‬השתמש במטלית רכה לניקוי העדשה‪.‬‬
‫השימוש במצלמת הווידאו‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להקליט סרטון וידיאו‬
‫בחר תפריט < מצלמה‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי לגלול אל ‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי להתחיל להקליט‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי להפסיק להקליט‪ .‬הסרטון נשמר אוטומטית‪.‬‬
‫כדי לחזור למסך התצוגה המקדימה ולהקליט סרטון וידאו נוסף‪ ,‬לחץ על חזרה‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫הצגת תצלומים ותיוגם‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להציג תצלומים‬
‫הפעל את המצלמה והשתמש במקש הניווט כדי לגלול אל‬
‫בחר אפשר' < כל התצלומים‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי לגלול לתצלום הרצוי‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫כדי להציג סרטוני וידיאו‬
‫הפעל את המצלמה והשתמש במקש הניווט כדי לגלול אל‬
‫בחר אפשר' < הצג כל הסרטונים‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי לגלול אל הסרטון הרצוי ולחץ על מקש הבחירה המרכזי‪.‬‬
‫בפינה השמאלית העליונה‪.‬‬
‫סרטוני וידיאו מסומנים באמצעות‬
‫‪.‬‬
‫כדי להציג תצלומים בתצוגת שקופיות‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלבום המצל'‪.‬‬
‫בחר חודש‪.‬‬
‫גלול לתצלום הרצוי ובחר הצג‪.‬‬
‫בחר אפשר' < תצוגת שקופיות‪.‬‬
‫בחר סוג אווירה‪.‬‬
‫הצגת תצלומים על‪-‬גבי מפה‬
‫בעת צילום תצלום‪ ,‬באפשרותך להצמיד אליו את מיקומך הגיאוגרפי‪ .‬תהליך זה נקרא 'תיוג גיאוגרפי'‪.‬‬
‫תצלומים בעלי תיוג גיאוגרפי מתויגים באמצעות בתוך מדיה‪ .‬אם אינך יכול לראות תצלומים על מפה‪,‬‬
‫ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫המידע המתקבל על ידי ‪ cell-id‬הינו מקורב‪ Sony Ericsson .‬מסירה מעצמה כל אחריות לדיוק של מידע מיקום‬
‫שכזה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג תצלומים על‪-‬גבי מפה‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < גיאו‪-‬תגיות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להפעיל או לכבות תיוג גיאוגרפי‬
‫הפעל את המצלמה והשתמש במקש הניווט כדי לגלול אל‬
‫בחר אפשר' < הוסף גיאו‪-‬תגיות‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫תגיות תמונה‬
‫באפשרותך לארגן את תצלומיך באמצעות תגיות תמונה‪ .‬באפשרותך ליצור תגיות חדשות‪ ,‬להקצות תגית‬
‫אחת או יותר לתצלום‪ ,‬או להסיר תגית מתצלום‪ .‬תצלומים בעלי תגית זהה נשמרים יחד תחת תגיות‬
‫תצלום‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך להוסיף את התגית 'חופשה' לכל התצלומים מחופשתך ולהציג את כולם‬
‫בתוך תגיות תצלום‪ ,‬תחת התגית 'חופשה'‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי ליצור תגית תצלום חדשה‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלבום המצל'‪.‬‬
‫בחר חודש‪.‬‬
‫גלול לתצלום הרצוי ובחר הצג‪.‬‬
‫בחר אפשר' < תייג תצלום זה < אפשר' < תגית חדשה‪.‬‬
‫הזן שם תגית ולחץ על אישור‪.‬‬
‫גלול אל הסמל הרצוי תחת תייג סמלים ולחץ על מקש הבחירה המרכזי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי לתייג תצלומים‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלבום המצל'‪.‬‬
‫בחר חודש‪.‬‬
‫גלול לתצלום הרצוי ובחר הצג‪.‬‬
‫בחר אפשר' < תייג תצלום זה‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לגלול אל תג‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי‪ .‬סמל התג שנבחר מופיע במסך‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי למחוק תג מצילום‬
‫במהלך הצגת הצילום‪ ,‬לחץ את מקש הניווט כלפי מטה‪.‬‬
‫גלול אל התג הרצוי ובחר אפשר' < בטל תיוג‪.‬‬
‫שימוש בתצלומים‬
‫באפשרותך להוסיף תצלום לאיש קשר‪ ,‬להשתמש בו בעת ההדלקה של הטלפון‪ ,‬כטפט במסך ההמתנה או‬
‫כשומר מסך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להשתמש בתצלומים‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלבום המצל'‪.‬‬
‫בחר חודש‪.‬‬
‫גלול לתצלום הרצוי ובחר הצג‪.‬‬
‫בחר אפשר' < השתמש כ‪.:‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫ניתן להוסיף תצלומים רק לאנשי קשר השמורים בזיכרון הטלפון‪.‬‬
‫השימוש באלבומי אינטרנט‬
‫אם המינוי שלך תומך בשירות זה‪ ,‬תוכל לשלוח תצלומים או סרטוני וידיאו לאלבומי אינטרנט‪ .‬אם אינך יכול‬
‫לשלוח תוכן לאלבומי אינטרנט‪ ,‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫שירותי האינטרנט עשויים לחייב הסכם רישיון נפרד בינך ובין ספק השירות‪ .‬עשויים לחול כללים וחיובים נוספים‪.‬‬
‫לקבלת פרטי עלות‪ ,‬פנה לספק השירות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי לשלוח תצלומים השמורים בטלפון לאלבום אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלבום המצל'‪.‬‬
‫בחר חודש ושנה‪.‬‬
‫גלול לתצלום הרצוי ובחר אפשר' < שלח < לאלב' אינטרנט‪.‬‬
‫בחר שירות אלבומי אינטרנט‪ .‬הזן את פרטי ההתחברות שלך‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬
‫בחר אלבום קיים או צור אלבום חדש‪.‬‬
‫הזן טקסט כרצונך ובחר שלח‪.‬‬
‫כדי לשלוח סרטוני וידאו השמורים בטלפון לאלבום אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < וידיאו < סרטונים‪.‬‬
‫גלול לסרטון וידאו ובחר אפשר' < שלח < לאלב' אינטרנט‪.‬‬
‫בחר שירות אלבומי אינטרנט‪ .‬פתח את המסך המחליק והזן את פרטי ההתחברות שלך‪ ,‬אם‬
‫נדרש‪.‬‬
‫בחר אלבום אינטרנט‪ ,‬או הוסף אלבום אינטרנט חדש‪.‬‬
‫הזן טקסט ובחר שלח‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשלוח תצלומים או סרטונים שזה עתה צילמת לאלבום אינטרנט‬
‫לאחר שצילמת תצלום או סרטון וידאו‪ ,‬בחר שלח < לאלב' אינטרנט‪.‬‬
‫בחר שירות אלבומי אינטרנט‪ .‬פתח את המסך המחליק והזן את פרטי ההתחברות שלך‪ ,‬אם‬
‫נדרש‪.‬‬
‫בחר אלבום‪ ,‬או הוסף אלבום חדש‪.‬‬
‫הזן טקסט ובחר שלח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג אלבומי אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < אלב' אינטרנט‪.‬‬
‫בחר אלבום אינטרנט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לעבור לכתובת אינטרנט מתוך אנשי הקשר‬
‫בחר תפריט < אנשי קשר‪.‬‬
‫גלול לאיש הקשר הרצוי ובחר פתח‪.‬‬
‫גלול לכתובת אינטרנט ובחר עבור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪33‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫גישה לסרטוני וידאו דרך הטלפון שלך‬
‫ניתן לעיין ולהפעיל סרטוני וידאו באמצעות נגן הווידאו מתוך מדיה ומתוך מנהל הקבצים‪ .‬תוכל למצוא את‬
‫סרטוני הווידאו שהקלטת באמצעות המצלמה תחת אלבום המצלמה‪ .‬תוכל לגשת אל סרטוני וידאו אחרים‬
‫מתוך קליפי וידיאו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להפעיל סרטון וידיאו‬
‫בחר תפריט < מדיה < וידיאו < סרטונים או אלבום המצל'‪.‬‬
‫גלול אל הכותרת הרצויה ובחר הפעל‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפסיק סרטון וידיאו‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להריץ קדימה ולהריץ אחורה‬
‫לחץ על מקש הניווט לחיצה ארוכה‪ ,‬ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לעבור בין סרטוני וידאו‬
‫לחץ על מקש הניווט ימינה או שמאלה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לשנות את גודל מסך הווידאו‬
‫לחץ על מקש הניווט כלפי מטה‬
‫‪34‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫העברת תכנים וטיפול בהם‬
‫הטלפון מאפשר לך להעביר תכנים כמו תמונות ומוסיקה ולטפל בהם‪.‬‬
‫אינך מורשה לבצע חילופים של חומר המוגן בזכויות יוצרים‪ .‬הסמל‬
‫מציין פריט מוגן‪.‬‬
‫ארגון התוכן‬
‫תוכן טלפון כגון תמונות‪ ,‬וידאו‪ ,‬צלילים‪ ,‬ערכות נושא‪ ,‬דפי אינטרנט‪ ,‬משחקים ויישומים נשמרים בזיכרון‬
‫הטלפון שלך או בכרטיס הזיכרון‪ .‬תוכן זה נשמר בתיקיות נפרדות ב מנהל הקבצים‪ ,‬כך קל יותר לחפש את‬
‫מה שתרצה למצוא‪.‬‬
‫תוכל למצוא את מנהל הקבצים תחת תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪ .‬קיימות שלוש כרטיסיות‬
‫לעיון‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כל הקבצים ‪ -‬כל התוכן בזיכרון הטלפון ובכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫בכרטיס הזיכרון ‪ -‬כל התוכן בכרטיס הזיכרון‪.‬‬
‫בטלפון ‪ -‬כל התוכן בזיכרון הטלפון‪.‬‬
‫תוכן מוגן בזכויות יוצרים‬
‫פריטים שתוריד או שתקבל באמצעות אחת משיטות ההעברה הזמינות עשויים להיות מוגנים על‪-‬ידי‬
‫‪) DRM‬ניהול זכויות דיגיטלי(‪ .‬לא תוכל להעתיק‪ ,‬לשלוח או להעביר פריטים מסוג זה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להציג פרטי זכויות יוצרים של קובץ‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫גלול לתיקייה הרצויה ובחר פתח‪.‬‬
‫גלול אל קובץ ובחר אפשרויות < פרטים‪.‬‬
‫טיפול בתכנים השמורים בטלפון‬
‫באפשרותך להשתמש ביישום מנהל הקבצים בטלפון שלך כדי לטפל בתוכן השמור בזיכרון הטלפון או‬
‫בכרטיס הזיכרון‪ .‬הכרטיסיות והסמלים בתוך מנהל הקבצים מראים היכן שמורים התכנים‪ .‬אם הזיכרון‬
‫מלא‪ ,‬תוכל למחוק חלק מהתכנים כדי לפנות שטח אחסון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להציג את מצב הזיכרון‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫בחר אפשר' < מצב הזיכרון‪.‬‬
‫בחר כרטיס זיכרון או טלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לבחור ביותר מפריט אחד בתיקייה‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫גלול לתיקייה הרצויה ובחר פתח‪.‬‬
‫בחר אפשר' < סמן < סמן כמה‪.‬‬
‫עבור כל פריט שברצונך לסמן‪ ,‬גלול אל הפריט ובחר סמן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להעביר פריטים בין כרטיס הזיכרון וזיכרון הטלפון‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫חפש את הפריט הרצוי ובחר אפשר' < נהל קובץ < העבר‪.‬‬
‫בחר כרטיס זיכרון או טלפון‪.‬‬
‫גלול לתיקייה הרצויה ובחר פתח‪.‬‬
‫בחר הדבק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג פרטי תוכן‬
‫בחר תפריט < ארגונית < מנהל הקבצים‪.‬‬
‫חפש את הפריט הרצוי ובחר אפשר' < פרטים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫שליחת תכנים לטלפון אחר‬
‫באפשרותך לשלוח תכנים באמצעות שיטות העברה שונות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬הודעות או תקשורת אלחוטית‬
‫‪.Bluetooth‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשלוח תכנים‬
‫גלול לפריט הרצוי ובחר אפשר' < שלח‪.‬‬
‫בחר שיטת העברה‪.‬‬
‫ודא כי ההתקן המקבל תומך בשיטת ההעברה שבחרת‪.‬‬
‫חיבור הטלפון למחשב‬
‫קיימות שתי דרכים ליצור חיבור בין הטלפון למחשב‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪Bluetooth‬‬
‫חיבור באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫באפשרותך לחבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬המתאים לטלפון‪.‬‬
‫לפני שתחבר את הטלפון שלך למחשב‪ ,‬עליך לבחור מצב ‪.PC‬‬
‫•‬
‫כדי לבחור מצב מחשב אישי‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < USB‬הגדר מצב בר' מחדל ולאחר מכן בחר מצב‬
‫‪.PC‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫חיבור הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪USB‬‬
‫חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫מחשב‪ :‬אם טרם התקנת את ‪ , Sony Ericsson PC Companion‬מוצגת תיבת הדו‪-‬שיח ‪Install‬‬
‫‪ .Sony Ericsson PC software‬לחץ על התקן כדי להתקין אוטומטית את התוכנה הדרושה‪.‬‬
‫בתיבת הדו‪-‬שיח התקן נייד‪ ,‬בחר אל תבצע פעולה כלשהי‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫אל תנתק את כבל ה‪ USB-‬בעת העברת תוכן כיוון שהדבר עלול לפגוע בתוכן‪.‬‬
‫‪PC Companion‬‬
‫‪ PC Companion‬מאפשר לך‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫לסייר בתוכן הטלפון‪.‬‬
‫להשתמש בטלפון כמודם‪.‬‬
‫להתקין תוכנות מחשב לסנכרון‪ ,‬העברה וגיבוי של תוכן הטלפון‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף‪ ,‬בקר באתר ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫כדי להוריד תוכנה תואמת ®‪ ,Mac‬עבור אל ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫להתקנת ‪PC Companion‬‬
‫אם תוכנת ה‪ USB-‬הנחוצה לא הותקנה על המחשב שלך‪ ,‬תתבקש להתקין את ‪Sony Ericsson PC‬‬
‫‪ .Companion‬בנוסף‪ ,‬יש להפעיל את פונקציית ההפעלה האוטומטית )‪ (Autoplay‬במחשב‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫באמצעות כבל ‪ USB‬הנתמך על‪-‬ידי מכשיר הטלפון שלך‪ ,‬חבר את הטלפון למחשב שפועלת בו‬
‫מערכת הפעלה ®‪.Microsoft® Windows‬‬
‫מחשב‪ :‬פעל לפי ההנחיות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫העברת תכנים בגרירה ושחרור‬
‫באפשרותך להעביר תכנים בין הטלפון‪ ,‬כרטיס הזיכרון והמחשב על‪-‬ידי גרירה ושחרור באמצעות היישום‬
‫סייר ®‪.Microsoft® Windows‬‬
‫כדי לעיין בזיכרון הטלפון או בכרטיס הזיכרון מהמחשב‬
‫אל תנתק את כבל ה‪ USB-‬בעת העברת תוכן כיוון שהדבר עלול לפגוע בתוכן‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫חבר את הטלפון למחשב‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל המחשב שלי על שולחן העבודה‪.‬‬
‫כדי לעיין בתיקיות זיכרון הטלפון וכרטיס הזיכרון‪ ,‬לחץ לחיצה כפולה על סמל הטלפון תחת התקנים‬
‫עם אחסון שליף בחלון המחשב שלי‪.‬‬
‫כדי להעביר תכנים בגרירה ושחרור‬
‫חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬שהטלפון תומך בו‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬המתן עד שזיכרון הטלפון וכרטיס הזיכרון יופיעו ככוננים חיצוניים ביישום סייר‬
‫®‪.Microsoft® Windows‬‬
‫גרור ושחרר קבצים כדי להעביר אותם בין הטלפון והמחשב‪.‬‬
‫כדי לנתק את כבל ה‪ USB-‬בצורה בטוחה‬
‫אל תנתק את כבל ה‪ USB-‬בעת העברת תוכן כיוון שהדבר עלול לפגוע בתוכן‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה ימנית על סמל הסרה בטוחה של חומרה ביישום סייר ®‪Microsoft‬‬
‫®‪.Windows‬‬
‫בחר בכוננים שברצונך לנתק‪ .‬בחר עצור‪.‬‬
‫המתן עד שתקבל הודעת יידוע‪ ,‬כי ניתן להסיר את הכונן בצורה בטוחה‪ .‬נתק את כבל ה‪.USB-‬‬
‫מערכות הפעלה דרושות‬
‫כדי להשתמש בתוכנת ‪ Sony Ericsson PC‬דרושה אחת ממערכות ההפעלה הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪Microsoft® Windows® 7‬‬
‫™‪Microsoft® Windows Vista‬‬
‫®‬
‫‪ Microsoft Windows® XP, Service Pack 2‬או מתקדם יותר‬
‫חיבור באמצעות טכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪Bluetooth‬‬
‫באפשרותך ליצור חיבור אלחוטי בין הטלפון שלך לבין מחשב שתומך בטכנולוגיית תקשורת אלחוטית‬
‫™‪ .Bluetooth‬תכונת ™‪ Bluetooth‬חייבת להיות מופעלת בטלפון ובמחשב לפני שתתחיל בתהליך‬
‫החיבור‪ .‬להבטחת חיבור ™‪ Bluetooth‬יעיל‪ ,‬מומלץ שתקפיד על טווח שאינו עולה על ‪ 10‬מטר )‪ 33‬רגל(‬
‫בין ההתקנים ועל אי חציצה של גופים מוצקים ביניהם‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את פונקציית ™‪Bluetooth‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < Bluetooth‬הפעל‪.‬‬
‫ודא כי פונקציית ™‪ Bluetooth‬מופעלת בהתקן שאליו ברצונך לשייך את הטלפון שלך וכי ההתקן גלוי להתקנים‬
‫אחרים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לכבות את פונקציית ™‪Bluetooth‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < Bluetooth‬הפסק‪.‬‬
‫כדי לצמצם את צריכת החשמל של הסוללה‪ ,‬כבה את פונקציית ‪ Bluetooth‬כאשר זו אינה בשימוש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להציג או להסתיר את הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪.Bluetooth‬‬
‫בחר אפשר' < אפשרות גילוי‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫כדי לחבר את הטלפון למחשב באמצעות טכנולוגיית תקשורת אלחוטית ‪Bluetooth‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל ™‪ Bluetooth‬על המחשב‪.‬‬
‫בחר ‪/Bluetooth‬חיפוש התקנים‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על שם הטלפון ובחר שייך התקן‪.‬‬
‫בחר קוד ‪ PIN‬ולחץ על אישור‪.‬‬
‫טלפון‪ :‬כאשר הכיתוב להוסיף ל'התקנים שלי'? מופיע במסך‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫הזן את קוד ‪ PIN‬שלך ובחר אישור‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה כפולה על שם הטלפון‪.‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על הסמל 'יציאה טורית'‪.‬‬
‫טלפון‪ :‬כאשר הכיתוב לאפשר? מופיע במסך‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫העברת תכנים מהמחשב ואליו‬
‫באפשרותך להשתמש ביישום תוכנת ™‪ Media Go‬כדי להעביר תכני מדיה בין הטלפון והמחשב‪ .‬היישום‬
‫תוכנת ™‪ Media Go‬זמין להורדה דרך ‪ PC Companion‬או מהאתר‬
‫‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫תוכנה תואמת ®‪ Mac‬זמינה להורדה באתר ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להעביר תכנים באמצעות תוכנת ™‪Media Go‬‬
‫חבר את הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪ USB‬שהטלפון תומך בו‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬כאשר מופיעה תיבת הדו‪-‬שיח התקן נייד‪ ,‬בחר העברה אל התקן או ממנו באמצעות‬
‫‪ Media Go‬ולחץ על אישור‪ .‬היישום ™‪ Media Go‬נפתח‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬המתן עד להופעת ההתקן שלך בחלונית הניווט ספרייה בצד שמאל של חלון ‪Media‬‬
‫™‪ .Go‬כעת באפשרותך לבחור ולהעביר קבצים בין הטלפון והמחשב‪.‬‬
‫העבר קבצים בין הטלפון והמחשב באמצעות היישום ™‪.Media Go‬‬
‫שם הטלפון‬
‫באפשרותך להזין עבור הטלפון שלך שם שבו יוצג בפני התקנים אחרים ‪ -‬לדוגמה‪ ,‬בעת שימוש בתקשורת‬
‫™‪.Bluetooth‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להזין שם טלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < שם טלפון‪.‬‬
‫הזן את שם הטלפון ובחר אישור‪.‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪Bluetooth‬‬
‫השתמש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪ Bluetooth‬כדי להתחבר באופן אלחוטי להתקנים אחרים‪,‬‬
‫ללא תשלום‪ .‬לדוגמה‪ ,‬באפשרותך‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫להתחבר לאוזניות שונות‪.‬‬
‫להתחבר לכמה התקנים בו‪-‬זמנית‪.‬‬
‫להתחבר למחשב ולקבל גישה לאינטרנט‪.‬‬
‫להחליף קובצי ‪ ,MP3‬כרטיסי ביקור וירטואליים‪ ,‬תמונות ועוד‪.‬‬
‫להפעיל משחקים מרובי שחקנים‪.‬‬
‫להבטחת תקשורת ‪ Bluetooth‬יעילה‪ ,‬מומלץ להקפיד על טווח של פחות מ‪ 10-‬מטר בין ההתקנים ועל אי חציצה של‬
‫גופים מוצקים ביניהם‪.‬‬
‫בטרם תשתמש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית ™‪Bluetooth‬‬
‫עליך להפעיל את פונקציית ™‪ Bluetooth‬כדי שתוכל לתקשר עם התקנים אחרים‪ .‬כמו כן‪ ,‬ייתכן שתצטרך‬
‫לשייך את מכשיר הטלפון שלך להתקני ™‪ Bluetooth‬אחרים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לשייך את הטלפון להתקן אחר‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < Bluetooth‬הוסף התקן חדש‪.‬‬
‫בחר התקן‪.‬‬
‫הזן קוד גישה‪ ,‬אם דרוש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לאפשר חיבור למכשיר הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪.Bluetooth‬‬
‫בחר התקן מהרשימה‪.‬‬
‫בחר אפשר' < אפשר חיבור‪.‬‬
‫בחר שאל תמיד או אפשר תמיד‪.‬‬
‫הדבר אפשרי רק עם מכשירים אשר דורשים גישה לשירות מאובטח‪.‬‬
‫חיסכון בכוח הסוללה‬
‫הפונקציה 'חיסכון בכוח' מאפשרת לחסוך בכוחה של סוללת הטלפון‪ .‬במצב חיסכון ניתן להתחבר להתקן‬
‫‪ Bluetooth‬אחד בלבד‪ .‬אם ברצונך להתחבר ליותר מהתקן ‪ Bluetooth‬אחד בו זמנית‪ ,‬עליך להפסיק‬
‫פונקציה זו‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את מצב החיסכון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < Bluetooth‬אפשר' < חיסכון בכוח < מופעל‪.‬‬
‫העברת קול אל דיבורית ‪ Bluetooth‬וממנה‬
‫ניתן להעביר קול מדיבורית ‪ Bluetooth‬ואליה באמצעות לוח המקשים של הטלפון או באמצעות המקש‬
‫המתאים על הדיבורית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להעביר קול‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < Bluetooth‬אפשר' < שיחה נכנסת‪.‬‬
‫בחר באפשרות הרצויה‪ .‬בטלפון מעביר קול אל הטלפון‪ .‬בדיבורית מעביר קול אל הדיבורית‪.‬‬
‫אם תבחר את האפשרות בטלפון ותענה באמצעות מקש הדיבורית‪ ,‬הצליל יעבור לדיבורית‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להעביר קול במהלך שיחה‬
‫במהלך שיחה‪ ,‬בחר שמע‪.‬‬
‫בחר מבין רשימת דיבוריות זמינות‪.‬‬
‫גיבוי ושחזור‬
‫באפשרותך לגבות ולשחזר את אנשי הקשר‪ ,‬היומן‪ ,‬המשימות‪ ,‬ההערות והסימניות באמצעות‬
‫‪ Sony Ericsson PC Companion‬או באתר ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫ניתן גם לגבות ולשחזר אנשי קשר בטלפון על‪-‬ידי העברת תכנים בין כרטיס הזיכרון לבין זיכרון הטלפון‪.‬‬
‫ראה טיפול בתכנים השמורים בטלפון בעמוד ‪.35‬‬
‫הקפד לגבות את התכנים שבטלפון בקביעות כדי לא לאבדם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫יצירת גיבוי באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫מחשב‪ :‬הפעל את ‪ Sony Ericsson PC Companion‬בנתיב התחל‪/‬תוכניות‪/Sony Ericsson/‬‬
‫‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫כדי להתחבר‪ ,‬פעל לפי ההוראות שכלולות בתוכנת ‪.Sony EricssonPC Companion‬‬
‫עבור אל אזור הגיבוי והשחזור בתוכנה ‪ Sony EricssonPC Companion‬ובצע גיבוי של תכולת‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫שחזור תכנים באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫במהלך תהליך השחזור ‪ Sony Ericsson PC Companion‬דורסת את כל התכנים שבטלפון‪ .‬קטיעת תהליך‬
‫השחזור עלולה לגרום נזק לטלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫מחשב‪ :‬הפעל את ‪ Sony Ericsson PC Companion‬בנתיב התחל‪/‬תוכניות‪/Sony Ericsson/‬‬
‫‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫כדי להתחבר‪ ,‬פעל לפי ההוראות שכלולות בתוכנת ‪.Sony EricssonPC Companion‬‬
‫עבור אל אזור הגיבוי והשחזור של ‪ Sony Ericsson PC Companion‬ובצע שחזור לתכולת‬
‫הטלפון‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫עדכון הטלפון‬
‫באפשרותך לעדכן את הטלפון שלך בתוכנה העדכנית ביותר לצורך השגת ביצועים מיטביים וקבלת‬
‫השיפורים האחרונים‪ .‬תזדקק לכבל ‪ USB‬ולמחשב המחובר לאינטרנט‪.‬‬
‫למידע אודות ביצוע השדרוג‪ ,‬עבור אל‬
‫‪.www.sonyericsson.com/update‬‬
‫זכור לגבות את תוכן הטלפון שלך לפני העדכון‪ .‬ראה גיבוי ושחזור בעמוד ‪.39‬‬
‫עדכון הטלפון באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫באפשרותך לעדכן את הטלפון באמצעות כבל ‪ USB‬וחבילת ‪ .Sony Ericsson PC Companion‬כאשר‬
‫הטלפון מחובר‪ ,‬יתבצע באופן אוטומטי חיפוש של עדכונים חדשים ותוצג הודעה לגביהם‪.‬‬
‫עדכון הטלפון בצורה אלחוטית‬
‫באפשרותך לעדכן את הטלפון שלך 'דרך האוויר' באמצעות היישום ‪ Update Service‬שבטלפון‪ .‬לא‬
‫תאבד מידע אישי או את נתוני הטלפון‪.‬‬
‫שימוש בשירות ‪ Update Service‬מחייב חיבור נתונים‪ ,‬כגון ‪ 3G ,GPRS‬או ‪.HSDPA‬‬
‫•‬
‫כדי לבחור הגדרות עבור היישום ‪Update Service‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שירות עדכוני תוכנה < הגדרות < הגדרות אינטרנט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להשתמש ב‪Update Service-‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שירות עדכוני תוכנה‪.‬‬
‫בחר חפש עדכון ופעל לפי ההוראות שמופיעות‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫הודעות‬
‫הודעות טקסט והודעות תמונה‬
‫ההודעות יכולות להכיל טקסט‪ ,‬תמונות‪ ,‬אפקטים קוליים‪ ,‬אנימציות ומנגינות‪.‬‬
‫כשאתה שולח הודעות‪ ,‬הטלפון בוחר אוטומטית בשיטה המתאימה ביותר לשליחתה של כל אחת מהן‬
‫)כהודעת טקסט או כהודעת תמונה(‪.‬‬
‫אם אינך יכול להשתמש בהודעות תמונה‪ ,‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט‬
‫בעמוד ‪.61‬‬
‫משלוח הודעות‬
‫באפשרותך לשלוח הודעות ממכשיר הטלפון שלך‪ .‬הגודל המרבי של הודעת טקסט רגילה הוא ‪160‬‬
‫תווים )כולל מרווחים(‪ ,‬כאשר להודעה לא מתווספים פריטים נוספים‪ .‬אם אתה מזין יותר מ‪ 160-‬תווים‪,‬‬
‫נוצרת הודעה נוספת‪ .‬ההודעות שלך נשלחות כהודעה משורשרת אחת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי ליצור הודעה ולשלוח אותה‬
‫בחר תפריט < הודעות < כתוב חדשה < הודעה‪.‬‬
‫הזן טקסט‪ .‬כדי להוסיף פריטים להודעה‪ ,‬לחץ את מקש הניווט כלפי מטה‪ ,‬גלול באמצעות לחיצת‬
‫מקש הניווט שמאלה או ימינה ובחר בפריט הרצוי‪.‬‬
‫בחר המשך < איתור ב'אנשי קשר'‪.‬‬
‫בחר נמען ולאחר מכן בחר שלח‪.‬‬
‫כשאתה שולח הודעה לקבוצה‪ ,‬ייתכן שתחויב בתשלום עבור כל אחד מחבריה‪ .‬לפרטים‪ ,‬פנה לספק השירות שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להעתיק ולהדביק טקסט בהודעה‬
‫כשאתה כותב את ההודעה‪ ,‬בחר אפשר' < העתק והדבק‪.‬‬
‫בחר העתק הכול או סמן והעתק‪ .‬גלול לטקסט הרצוי בהודעה וסמן אותו‪.‬‬
‫בחר אפשר' < העתק והדבק < הדבק‪.‬‬
‫קבלה ושמירה של הודעות‬
‫כאשר מתקבלת הודעה בטלפון‪ ,‬מופיע יידוע מתאים על כך‪ .‬או מופיע‪ .‬ההודעות נשמרות אוטומטית‬
‫בזיכרון הטלפון‪ .‬כאשר זיכרון הטלפון מלא‪ ,‬באפשרותך למחוק הודעות או לשמור אותן בכרטיס זיכרון או‬
‫בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫•‬
‫כדי לשמור הודעה נכנסת בכרטיס זיכרון‬
‫בחר תפריט < הודעות < הודעות < הגדרות < שמור בתוך < כרטיס זיכרון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשמור הודעה בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫תפריט < הודעות < הודעות ובחר תיקייה‪.‬‬
‫גלול להודעה הרצויה ובחר אפשר' < שמור הודעה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג הודעה בתיבת הדואר הנכנס‬
‫בחר תפריט < הודעות < הודעות < דואר נכנס‪.‬‬
‫גלול להודעה הרצויה ובחר הצג‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לחייג מספר הכלול בהודעה‬
‫כשאתה מציג את ההודעה‪ ,‬גלול למספר הרצוי ולחץ על‬
‫‪.‬‬
‫אפשרויות הודעה‬
‫ניתן להגדיר אפשרויות הודעה מסוימות ‪ -‬כגון התרעת הודעה ומיקום ברירת מחדל לאחסון ‪ -‬כך שיחולו על‬
‫כל ההודעות‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬ניתן להגדיר אפשרויות אחרות ‪ -‬כגון קדימות מסירה ושעת מסירה ‪ -‬כך שיחולו‬
‫רק על הודעה מסוימת שאתה שולח‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות עבור כל ההודעות‬
‫בחר תפריט < הודעות < הודעות < הגדרות‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר אפשרויות להודעה מסוימת‬
‫לאחר הכנת ההודעה ובחירת הנמען‪ ,‬בחר אפשר' < מתקדם‪.‬‬
‫גלול לאפשרות הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫שיחות‬
‫באפשרותך לבחור אם להציג את הודעותיך בשיחות או בדואר נכנס‪ .‬שיחת הודעות מציגה את כל‬
‫תקשורת ההודעות בינך לבין אחד מאנשי הקשר שלך‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי להציג הודעות מתוך 'שיחות צ'ט'‬
‫בחר תפריט < הודעות < דואר נכנס < כרטיסיית שיחות‪.‬‬
‫בחר תפריט < הודעות < שיחות ובחר בשיחה הרצויה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשלוח הודעה מתוך 'שיחות צ'ט'‬
‫בחר תפריט < הודעות‪.‬‬
‫בחר שיחות‪ ,‬או בחר דואר נכנס < כרטיסיית שיחות‪.‬‬
‫בחר בשיחה הרצויה‪.‬‬
‫כתוב את הודעתך ובחר שלח‪.‬‬
‫הודעות קוליות‬
‫באפשרותך לשלוח ולקבל הקלטה קולית כהודעה קולית‪.‬‬
‫השולח והנמען חייבים שניהם בשירות מינוי התומך בהודעות מולטימדיה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להקליט הודעה קולית ולשלוח אותה‬
‫בחר תפריט < הודעות < כתוב חדשה < הודעה קולית‪.‬‬
‫הקלט את ההודעה ובחר עצור < שלח < איתור ב'אנשי קשר'‪.‬‬
‫בחר נמען ולאחר מכן בחר שלח‪.‬‬
‫דוא"ל‬
‫ניתן לקבל דוא"ל בטלפון ולהשתמש בכל פונקציות הדוא"ל הרגילות‪.‬‬
‫ניתן לסנכרן את הדוא"ל באמצעות היישום ®‪.Microsoft® Exchange ActiveSync‬‬
‫בטרם תשתמש בשירותי הדוא"ל‬
‫ניתן להשתמש באשף ההגדרה כדי לבדוק האם ניתן להוריד אוטומטית הגדרות עבור חשבון הדוא"ל‬
‫שלך‪ .‬אם האשף אינו פועל‪ ,‬תופיע הנחיה להזין את ההגדרות באופן ידני‪.‬‬
‫לשימוש בדוא"ל‪ ,‬דרושות לך הגדרות האינטרנט הנכונות בטלפון‪ .‬אם אינך יכול להשתמש בשירותי האינטרנט‪ ,‬ראה‬
‫אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫הזנה ידנית של הגדרות דוא"ל‬
‫באפשרותך ליצור חשבון דוא"ל בטלפון שלך על‪-‬ידי הזנה ידנית של הגדרות הדוא"ל‪ .‬לפני שימוש באשף‬
‫ההגדרה‪ ,‬עליך לברר את פרטי החשבון ואת ההגדרות הנכונות‪ .‬תוכל ליצור קשר עם מפעיל הרשת בנוגע‬
‫לחשבונות דוא"ל הכלולים במינוי הטלפון שלך‪ .‬אחרת‪ ,‬עליך ליצור קשר עם ספק שירות הדוא"ל‪.‬‬
‫תזדקק למידע הבא‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כתובת דוא"ל ‪ -‬הכתובת שבה משתמשים אנשים שרוצים לשלוח אליך דואר אלקטרוני‪ .‬כתובת זו כוללת‬
‫תמיד תו '@'‪.‬‬
‫שם משתמש דוא"ל ‪ -‬השם שבו אתה משתמש כדי להיכנס לחשבון הדוא"ל שלך‪ .‬בהתאם לחשבון הדוא"ל‬
‫שלך‪ ,‬שם זה עשוי להיות זהה לכתובת הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫סיסמת דוא"ל ‪ -‬הסיסמה שבה אתה משתמש כדי להיכנס לחשבון הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫שרת דוא"ל נכנס )‪ POP3‬או ‪ .(IMAP4‬מזהה את השרת שבו שמורות הודעות הדואר האלקטרוני‬
‫הנכנסות שלך )לדוגמה‪.(mail.example.com ,‬‬
‫‪42‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי ליצור חשבון דוא"ל בפעם הראשונה‬
‫כדי להפעיל את אשף הגדרת הדוא"ל‪ ,‬בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך כדי ליצור את החשבון‪.‬‬
‫אם אתה נדרש להזין את ההגדרות ידנית‪ ,‬באפשרותך לפנות לספק הדוא"ל שלך לקבלת מידע נוסף‪ .‬ספק זה הוא‬
‫כנראה הגורם שהקצה לך את כתובת הדוא"ל שבשימושך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫כדי ליצור ידנית חשבון דוא"ל ‪POP3‬‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר חשבונות‪.‬‬
‫גלול אל חשבון חדש ובחר הוסף‪ .‬נפתח אשף ההגדרה‪.‬‬
‫בחר את סוג החשבון‪.‬‬
‫הזן את שמך ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את כתובת הדוא"ל שלך ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם המשתמש שלך עבור השרת הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את הסיסמה שלך עבור השרת הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫כדי להשלים את ההגדרה ידנית‪ ,‬בחר לא‪.‬‬
‫בחר ‪ POP3‬ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם שרת ‪ POP3‬הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם השרת היוצא )‪ (SMTP‬ובחר המשך‪.‬‬
‫ספק שירות הדוא"ל שלך עשוי להשתמש בהגדרות נוספות להגדרת הדוא"ל‪ .‬אם כך‪ ,‬עליך לערוך את חשבון הדוא"ל‬
‫שלך לפני שתוכל להשתמש בו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫כדי ליצור ידנית חשבון דוא"ל ‪IMAP4‬‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר חשבונות‪.‬‬
‫גלול אל חשבון חדש ובחר הוסף‪ .‬נפתח אשף ההגדרה‪.‬‬
‫בחר את סוג החשבון‪.‬‬
‫הזן את שמך ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את כתובת הדוא"ל שלך ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם המשתמש שלך עבור השרת הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את הסיסמה שלך עבור השרת הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫כדי להשלים את ההגדרה ידנית‪ ,‬בחר לא‪.‬‬
‫גלול אל ‪ IMAP4‬ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם שרת ‪ IMAP4‬הנכנס ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את שם השרת היוצא )‪ (SMTP‬ובחר המשך‪.‬‬
‫ספק שירות הדוא"ל שלך עשוי להשתמש בהגדרות נוספות להגדרת הדוא"ל‪ .‬אם כך‪ ,‬עליך לערוך את חשבון הדוא"ל‬
‫שלך לפני שתוכל להשתמש בו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לכתוב הודעת דוא"ל ולשלוח אותה‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר בחשבון שממנו ברצונך לשלוח את ההודעה‪.‬‬
‫בחר כתוב חדשה‪.‬‬
‫כדי להוסיף נמען‪ ,‬גלול אל אל‪ :‬ובחר הוסף < הזן כתובת דוא"ל‪ .‬הזן את כתובת הדוא"ל ובחר‬
‫אישור‪.‬‬
‫כדי להוסיף עוד נמענים‪ ,‬גלול אל אל‪\~:‬ובחר ערוך‪ .‬גלול לאפשרות הרצויה ובחר הוסף‪ .‬כאשר‬
‫תהיה מוכן‪ ,‬בחר בוצע‪.‬‬
‫כדי להזין נושא‪ ,‬גלול אל נושא‪ ,:‬בחר ערוך‪ ,‬הזן את הנושא ובחר אישור‪.‬‬
‫כדי להזין את טקסט ההודעה‪ ,‬גלול אל טקסט‪ ,:‬בחר ערוך‪ ,‬הזן את הטקסט ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר הוסף כדי לצרף קובץ‪.‬‬
‫בחר המשך < שלח‪.‬‬
‫כדי לקבל הודעת דוא"ל ולקרוא אותה‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר דואר נכנס < אפשר' < בדוק דואר חדש‪.‬‬
‫גלול להודעה הרצויה ובחר הצג‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשמור הודעת דוא"ל‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר דואר נכנס‪.‬‬
‫גלול להודעה הרצויה ובחר הצג < אפשר' < שמור הודעה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי להשיב להודעת דוא"ל‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר דואר נכנס‪.‬‬
‫גלול אל ההודעה הרצויה ובחר אפשר' < השב‪.‬‬
‫כתוב את תשובתך ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר המשך < שלח‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג קובץ מצורף מתוך הודעת דוא"ל‬
‫כשאתה מציג את ההודעה‪ ,‬בחר אפשר' < קבצים מצורפים < השתמש < הצג‪.‬‬
‫חשבון דוא"ל פעיל‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬באפשרותך להגדיר אחד מהם כחשבון הפעיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי ליצור חשבונות דוא"ל נוספים‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר חשבונות‪.‬‬
‫גלול אל חשבון חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר את חשבון הדוא"ל הפעיל‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר חשבונות‪.‬‬
‫בחר בחשבון שברצונך להפעיל‪.‬‬
‫בדיקה אוטומטית של הודעות דוא"ל חדשות‬
‫ניתן להגדיר את הטלפון כך שיבצע בדיקה אוטומטית של הודעות דוא"ל חדשות‪ .‬באפשרותך להשתמש‬
‫במרווח זמן לצורך הבדיקה‪ ,‬או להניח לטלפון להישאר מחובר לשרת הדוא"ל )דואר בדחיפה(‪ .‬מכשיר‬
‫הטלפון יבדוק הודעות דוא"ל עבור חשבון הדוא"ל הפעיל בלבד‪ .‬כאשר אתה מקבל הודעת דוא"ל חדשה‪,‬‬
‫מוצג על המסך ‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר מרווח בדיקה להודעות דוא"ל חדשות‬
‫בחר תפריט < הודעות < דוא"ל‪.‬‬
‫אם לרשותך כמה חשבונות דוא"ל‪ ,‬בחר אחד מהם‪.‬‬
‫בחר הגדרות< כרטיסיית הורד < מרווח זמן בדיקה‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫אינטרנט‬
‫אם אינך יכול להשתמש בשירותי האינטרנט‪ ,‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט‬
‫בעמוד ‪.61‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫להתחיל לגלוש‬
‫בחר תפריט < אינטרנט‪.‬‬
‫הזן כתובת אינטרנט‪ ,‬צירוף מילים לחיפוש או את שם הסימנייה‪.‬‬
‫גלול אל הפריט הרצוי מתוך הרשימה ובחר עבור או חפש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לצאת מהדפדפן‬
‫כשאתה גולש באינטרנט‪ ,‬בחר‬
‫בחר צא מהדפדפן‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪.‬‬
‫לגישה לסרגל הכלים של דפדפן האינטרנט‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט‪ ,‬בחר‬
‫סמל‬
‫‪ .‬האפשרויות הבאות מופיעות‪:‬‬
‫פונקציה‬
‫בצע פנורמה וזום לדף האינטרנט‬
‫חפש באינטרנט או הזן כתובת אינטרנט‬
‫נהל את דפי האינטרנט המועדפים עליך‬
‫נהל את הקבצים שהורדו מהאינטרנט‬
‫קיצורי דרך של דפדפן האינטרנט‬
‫באפשרותך להשתמש בלוח המקשים כדי לעבור ישירות לאחת הפונקציות בדפדפן האינטרנט‪.‬‬
‫קיצור דרך‬
‫מקש‬
‫סימניות‬
‫‪-‬‬
‫הזנת טקסט לכתובת‪ ,‬חיפוש באינטרנט או חיפוש ב‪-‬סימניות‬
‫זום‬
‫מבט כללי )כשפונקציית ‪ Smart-Fit‬מופסקת(‬
‫סימניות‬
‫באפשרותך ליצור או לערוך סימניות‪ ,‬המשמשות כקישורים מהירים לדפי האינטרנט המועדפים שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי ליצור סימנייה‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט שברצונך להוסיף לסימניות שלך‪ ,‬בחר‬
‫בחר הוסף כסימנייה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫לבחור סימנייה‬
‫בחר תפריט < אינטרנט‪.‬‬
‫כשאתה גולש באינטרנט‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר‬
‫גלול לסימנייה הרצויה ובחר עבור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשלוח סימנייה‬
‫בחר תפריט < אינטרנט ‪.‬‬
‫במהלך גלישה באינטרנט‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר‬
‫גלול לסימנייה הרצויה ובחר אפשר'‪.‬‬
‫בחר שלח ובחר שיטת העברה‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫דפי היסטוריה‬
‫ניתן גם להציג ולעבור לדפי אינטרנט שבהם ביקרת בעבר‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫להציג דפי היסטוריה‬
‫בחר תפריט < אינטרנט‪.‬‬
‫בחר ולאחר מכן בחר ‪.‬‬
‫בחר היסטוריה‪.‬‬
‫תכונות נוספות של הדפדפן‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להפעיל או להפסיק את היישום ™‪Smart-Fit Rendering‬‬
‫בחר תפריט < אינטרנט‪.‬‬
‫בחר ולאחר מכן בחר ‪.‬‬
‫בחר הגדרות < ‪.Smart-Fit‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להשתמש בפנורמה וזום בדפי אינטרנט‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר ‪.‬‬
‫השתמש במקש הניווט כדי להזיז את המסגרת‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי לבצע זום מקרב לחלק מדף האינטרנט‪.‬‬
‫כדי להשתמש בפנורמה וזום‪ ,‬יש להפסיק את פונקציית ‪.Smart-Fit‬‬
‫•‬
‫כדי לבצע שיחה בעת גלישה באינטרנט‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לשמור תמונה מתוך דף אינטרנט‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר‬
‫בחר שמור תמונה‪.‬‬
‫בחר בתמונה הרצויה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לחפש טקסט בדף אינטרנט‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט‪ ,‬בחר‬
‫בחר חפש בדף‪.‬‬
‫הזן טקסט ובחר חפש‪.‬‬
‫ולאחר מכן בחר‬
‫‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשלוח קישור‬
‫כשאתה מציג דף אינטרנט‪ ,‬בחר ולאחר מכן בחר‬
‫בחר שלח קישור ובחר שיטת העברה‪.‬‬
‫‪.‬‬
‫ודא כי ההתקן המקבל תומך בשיטת ההעברה שבחרת‪.‬‬
‫הגדרות אינטרנט‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫תוכל לקבל או להזין הגדרות חשבון נתונים בארבע דרכים‪:‬‬
‫אוטומטית באמצעות הפונקציה 'הורדת הגדרות' בטלפון‪.‬‬
‫אוטומטית באמצעות הגדרות טלפון ‪) Sony Ericsson‬אם הדבר נתמך על‪-‬ידי ספק השירות(‪.‬‬
‫אוטומטית על‪-‬ידי קבלתם מספק השירות‪.‬‬
‫ידנית על‪-‬ידי הזנת ההגדרות בטלפון‪.‬‬
‫אנו ממליצים להזין את ההגדרות אוטומטית‪ ,‬מכיוון שדרך זו קלה וקצרה יותר מאשר הזנה ידנית‪.‬‬
‫הזנה ידנית של הגדרות‬
‫כדי להזין ידנית הגדרות‪ ,‬עליך לקבל את פרטי ההגדרות מספק השירות‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬תזדקק ל‪) APN -‬שם‬
‫נקודת גישה(‪.‬‬
‫‪46‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫כדי להזין הגדרות חשבון נתונים מסוג מיתוג מנות )‪ (PS‬בטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות אינטרנט < התחבר באמצעות‪.:‬‬
‫גלול לפריט חשבון נתונים ובחר אפשר' < צור חדש‪.‬‬
‫בחר חשבון נתונים ‪.PS‬‬
‫בחר שם < ערוך‪.‬‬
‫הזן שם עבור חשבון הנתונים ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר נקודת גישה )‪ < (APN‬ערוך‪.‬‬
‫הזן את שם נקודת הגישה )‪ (APN‬שקיבלת מספק השירות‪ ,‬ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר שמור כדי לשמור את החשבון‪.‬‬
‫בחר את חשבון הנתונים שיצרת‪ ,‬ובחר שמור‪ .‬כעת אתה מוכן להשתמש באינטרנט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫כדי להזין הגדרות חשבון נתונים מסוג מיתוג מעגלים )‪ (CS‬בטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות אינטרנט < התחבר באמצעות‪.:‬‬
‫גלול לפריט חשבון נתונים ובחר אפשר' < צור חדש‪.‬‬
‫בחר חשבון נתונים ‪.CS‬‬
‫בחר שם < ערוך‪.‬‬
‫הזן שם עבור חשבון הנתונים ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר מספר טלפון < ערוך‪.‬‬
‫הזן את מספר הטלפון שקיבלת מספק השירות‪ ,‬ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר שם משתמש < ערוך‪.‬‬
‫הזן את שם המשתמש שקיבלת מספק השירות‪ ,‬ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר סיסמה < ערוך‪.‬‬
‫הזן את הסיסמה שקיבלת מספק השירות‪ ,‬ובחר אישור‪.‬‬
‫בחר שמור כדי לשמור את החשבון‪.‬‬
‫בחר את חשבון הנתונים שיצרת‪ ,‬ובחר שמור‪ .‬כעת אתה מוכן להשתמש באינטרנט‪.‬‬
‫אבטחת אינטרנט ואישורים‬
‫המכשיר שלך תומך בגלישה בטוחה‪ .‬שירותי אינטרנט מסוימים‪ ,‬כגון בנקאות‪ ,‬דורשים אישורים במכשיר‬
‫הטלפון‪ .‬הטלפון שלך עשוי להכיל אישורים כבר בעת רכישתו‪ ,‬ולחילופין ניתן להוריד אישורים חדשים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג את אישורי הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < אבטחה < אישורי אבטחה‪.‬‬
‫תפקודיות המודם‬
‫הטלפון כולל מודם מובנה‪ .‬תוכל להשתמש בו כדי לחבר מחשב לספק שירותי האינטרנט שלך )‪ (ISP‬כדי‬
‫לגלוש באינטרנט או לנהל את הודעות הדוא"ל שלך‪.‬‬
‫עליך להתקין במחשב את ‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫לפני שתתחיל‬
‫לפני שתגדיר את המחשב ותתחיל להשתמש במודם‪ ,‬תזדקק לפריטים הבאים‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מינוי טלפון ‪ GSM‬עם תמיכה ב‪ GPRS ,EDGE-‬או ‪.3G‬‬
‫מינוי טלפון עם תמיכה בגלישה באינטרנט‪ .‬אם אינך בטוח שיש לך מינוי מתאים‪ ,‬צור קשר עם מפעיל‬
‫הרשת‪.‬‬
‫הגדרת חיבורים לאינטרנט‬
‫באפשרותך ליצור חיבור לאינטרנט דרך הטלפון בדרכים הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫•‬
‫מצב אינטרנט ‪ USB‬בטלפון‬
‫•‬
‫טכנולוגיית תקשורת אלחוטית‬
‫™‪Bluetooth‬‬
‫הגדרת חיבור לאינטרנט באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫באמצעות ‪ Sony Ericsson PC Companion‬תוכל לגשת לאינטרנט בעזרת חיבור כבל בין המחשב‬
‫לטלפון‪ .‬כאשר שני ההתקנים מחוברים בכבל מתאים‪ How to connect wizard ,‬ב‪PC Companion-‬‬
‫מדריך אותך בתהליך החיבור‪ .‬חיבור לאינטרנט נוצר אוטומטית באחת משלוש דרכים‪:‬‬
‫‪47‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫אם קיים חשבון נתונים באינטרנט תחת הגדרות אינטרנט המתאים למפעיל הנוכחי שלך‪ ,‬החיבור יתבצע‬
‫אוטומטית‪.‬‬
‫אם לא קיים חשבון נתונים באינטרנט תחת הגדרות אינטרנט המתאים למפעיל הנוכחי שלך‪ ,‬היישום יוצר‬
‫חשבון נתונים בטלפון‪.‬‬
‫אם אין מספיק מקום לשמירת נתוני האינטרנט בטלפון שלך‪ ,‬תתבקש לדרוס חשבון נתונים קיים‪.‬‬
‫כדי להתחבר לאינטרנט באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על הסמל ‪ Sony Ericsson PC Companion‬בשולחן העבודה של המחשב‪.‬‬
‫כדי לפתוח את האשף ‪ How to connect‬לחץ על הלחצן ‪.How to connect‬‬
‫באשף ‪ ,How to connect‬לחץ על ‪.Next‬‬
‫בחר סוג חיבור‪ USB cable :‬או ‪.Bluetooth wireless technology‬‬
‫לחץ על ‪ Next‬ובצע את ההנחיות‪.‬‬
‫לחץ על ‪.Internet connection‬‬
‫בחלון ‪ Internet connection‬לחץ על ‪.Connect‬‬
‫ודא שעוצמת האות טובה מספיק כדי ליצור חיבור נתונים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסיים חיבור‬
‫לחץ על התנתק בחלון חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫ניהול חיבורים ב‪Sony Ericsson PC Companion-‬‬
‫כאשר אתה מחובר לאינטרנט באמצעות ‪ ,Sony Ericsson PC Companion‬תוכל לנהל את החיבורים‬
‫שלך מתוך התפריט ‪ Advanced settings‬בחלון ‪ .Internet connection‬באפשרותך לבצע את הפעולות‬
‫הבאות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שימוש בחיבור אחר‬
‫יצירת חיבור חדש‬
‫ניהול החיבורים‬
‫הצגת יומני חיבור‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להשתמש בחיבור שאינו חיבור ברירת המחדל‬
‫בחר ניהול החיבורים‪ .‬מוצג החלון ניהול החיבורים‪.‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על החיבור‪ .‬נוצר החיבור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי ליצור חיבור חדש‬
‫בחר ניהול החיבורים‪ .‬מוצג החלון ניהול החיבורים‪.‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על צור חיבור חדש‪ .‬נפתח אשף החיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות‪ .‬החיבור שנוצר הופך לחיבור ברירת המחדל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לנהל את החיבורים‬
‫בחר ניהול החיבורים‪ .‬החלון ניהול החיבורים נפתח‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על החיבור שברצונך לשנות‪ ,‬ובחר מאפיינים‪ .‬החלון מאפיינים נפתח‪.‬‬
‫בצע את השינויים הרצויים בכרטיסיות השונות‪.‬‬
‫לחץ על אישור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי למחוק חיבור‬
‫בחר ניהול החיבורים‪ .‬החלון ניהול החיבורים נפתח‪.‬‬
‫בחר את הסמל של החיבור שברצונך למחוק‪ .‬לחץ על המקש ‪) Delete‬מחיקה( במקלדת‪ .‬מוצג‬
‫חלון אישור‪.‬‬
‫לחץ על כן‪.‬‬
‫הגדרת מודם כבל ‪USB‬‬
‫באפשרותך להשתמש בטלפון כמודם על‪-‬ידי חיבור הטלפון למחשב באמצעות כבל ‪.USB‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר מודם כבל ‪USB‬‬
‫חבר כבל ‪ USB‬לטלפון ולמחשב‪.‬‬
‫טלפון‪ :‬בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < ‪ < USB‬מתקדם < גישה לאינטרנט < אינטרנט‬
‫בטלפון‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬החיבור החדש מוצג בתיקייה חיבורי רשת‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫הגדרת מודם ™‪Bluetooth‬‬
‫אם הטלפון תומך בטכנולוגיית תקשורת אלחוטית ™‪ ,Bluetooth‬תוכל לחבר את הטלפון ולהשתמש בו‬
‫כמודם‪ .‬החיבור מוצג בתיקייה חיבורי רשת במחשב‪ .‬תכונת ™‪ Bluetooth‬חייבת להיות מופעלת בטלפון‬
‫ובמחשב לפני שתתחיל בתהליך הגדרת המודם‪ .‬להבטחת חיבור ™‪ Bluetooth‬יעיל‪ ,‬מומלץ שתקפיד על‬
‫טווח מרבי של ‪ 10‬מטר )‪ 33‬רגל( בין ההתקנים ועל אי חציצה של גופים מוצקים ביניהם‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫כדי להגדיר מודם ‪Bluetooth‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה כפולה על הסמל ™‪.Bluetooth‬‬
‫לחץ על הצג התקנים בטווח‪ .‬אם הטלפון שלך אינו מוצג‪ ,‬לחץ על חפש התקנים בטווח‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ימנית על שם הטלפון ובחר שייך התקן‪.‬‬
‫בחר קוד ‪ PIN‬ולחץ על אישור‪.‬‬
‫טלפון‪:‬כאשר הכיתוב להוסיף ל'התקנים שלי'? מופיע במסך‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫הזן את קוד ‪) PIN‬זהה לקודם( ובחר אישור‪.‬‬
‫מחשב‪ :‬לחץ לחיצה כפולה על שם הטלפון שלך בחלון התקני ‪.Bluetooth‬‬
‫לחץ לחיצה כפולה על סמל היציאה הטורית‪.‬‬
‫טלפון‪:‬כאשר הכיתוב לאפשר? מופיע במסך‪ ,‬בחר כן‪.‬‬
‫העברות קבצים‬
‫מנהל העברת הקבצים עורך מעקב אחר הקבצים שאתה מוריד מן האינטרנט‪ ,‬כגון קובצי מדיה‪,‬‬
‫פודקאסטים ומשחקים ומסייע לך לגשת אל הקבצים‪ .‬הוא אף מנהל מעקב אחר העלאת קבצים לאתרי‬
‫אינטרנט‪ ,‬כגון אלבומי אינטרנט ובלוגים‪ .‬מנהל העברת הקבצים אף מאפשר לך להתקין יישומי ‪Java‬‬
‫לאחר הורדה וכן להשהות‪ ,‬לחדש או לבטל הורדות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לגשת לקובץ באמצעות העברת קבצים‬
‫בחר תפריט < ארגונית < העברת קבצים‪.‬‬
‫גלול לקובץ‪.‬‬
‫לחץ על מקש הבחירה המרכזי כדי לגשת לקובץ‪ ,‬או בחר אפשר' לפעולות אחרות‪.‬‬
‫הזנות אינטרנט‬
‫באמצעות הזנות אינטרנט באפשרותך להירשם להורדת תכנים המתעדכנים לעיתים קרובות‪ ,‬כגון מבזקי‬
‫חדשות‪ ,‬פודקאסטים או תצלומים‪.‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להוסיף הזנות חדשות מתוך דף אינטרנט‬
‫כשאתה מעיין בדף אינטרנט אשר מספק הזנות אינטרנט‪ ,‬כמצוין על‪-‬ידי‬
‫‪.‬‬
‫לגבי כל הזנה שברצונך להוסיף‪ ,‬גלול אליה ובחר הוסף < כן‪.‬‬
‫בחר תדירות עדכון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לחפש אחר הזנות אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < הזנות אינטרנט‪.‬‬
‫בחר הזנה חדשה והזן כתובת אינטרנט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪ ,‬בחר‬
‫ולאחר מכן‬
‫כדי להוריד תכנים דרך הזנות אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < הזנות אינטרנט‪.‬‬
‫בחר אפשר' < עדכן הזנה‪.‬‬
‫גלול להזנה המעודכנת הרצויה ובחר הצג‪.‬‬
‫גלול אל הכותרת הרצויה באמצעות לחיצת מקש הניווט שמאלה או ימינה‪.‬‬
‫גלול אל הפריט שברצונך להוריד באמצעות לחיצת מקש הניווט כלפי מטה ולאחר מכן בחר אפשר'‬
‫< הורד קובץ‪.‬‬
‫ניתן לגשת אל הקבצים שהורדו מתוך מנהל העברת הקבצים‪ .‬ראה העברות קבצים בעמוד ‪.49‬‬
‫כמו כן‪ ,‬באפשרותך להירשם כמנוי להורדת תכני הזנות אינטרנט למחשב באמצעות היישום ™‪ . Media Go‬ראה כדי‬
‫להעביר תכנים באמצעות תוכנת ™‪ Media Go‬בעמוד ‪.38‬‬
‫עדכון הזנות אינטרנט‬
‫באפשרותך לבצע עדכון ידני של ההזנות‪ ,‬או לתזמן עדכונים כרצונך‪ .‬כאשר מתקבלים עדכונים‪ ,‬הסמל‬
‫מופיע במסך‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לתזמן עדכונים להזנות אינטרנט‬
‫בחר תפריט < מדיה < הזנות אינטרנט‪.‬‬
‫גלול להזנה הרצויה ובחר אפשר' < תזמן עדכון‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫עדכונים תכופים עשויים להיות יקרים‪.‬‬
‫הזנות אינטרנט במסך הההמתנה‬
‫באפשרותך להציג עדכוני חדשות במסך ההמתנה באמצעות יישום טיקר‪.‬‬
‫יתכן ויישום זה אינו זמין בכל השווקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג הזנות אינטרנט במסך ההמתנה‬
‫בחר תפריט < מדיה < הזנות אינטרנט‪.‬‬
‫גלול אל ההזנה הרצויה ובחר אפשר' < הגדרות < כתובית מסך המתנה < הצג בהמתנה‪.‬‬
‫כדי לגשת להזנות אינטרנט דרך מסך ההמתנה‬
‫מתוך מסך ההמתנה‪ ,‬בחר כתוב'‪.‬‬
‫לקריאת מידע נוסף אודות ההזנה‪ ,‬לחץ את מקש הניווט כלפי מעלה או כלפי מטה כדי לגלול‬
‫לכותרת ולאחר מכן בחר הצג‪.‬‬
‫פודקאסטים‬
‫פודקאסטים הם קבצים של תכנים שונים ‪ -‬כגון תוכניות רדיו או קטעי וידיאו ‪ -‬שבאפשרותך להוריד‬
‫ולהפעיל‪ .‬ניתן להירשם ולהוריד פודקאסטים דרך הזנות אינטרנט‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לגשת לפודקאסטים של שמע‬
‫בחר תפריט < מדיה < מוסיקה < הזנות מוסיקה‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להיכנס לפודקאסטי וידיאו‬
‫בחר תפריט < מדיה < וידיאו < הזנות וידיאו‪.‬‬
‫הזנת תצלומים‬
‫ניתן להירשם להורדת תצלומים ולהורדת תצלומים‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להשתמש בהזנות תמונה‬
‫בחר תפריט < מדיה < תצלום < הזנות תמונה‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫סנכרון‬
‫קיימות שתי דרכים שונות שבהן תוכל לסנכרן את הטלפון‪ :‬באמצעות תוכנת מחשב‪ ,‬או באמצעות שירות‬
‫באינטרנט‪.‬‬
‫אין להשתמש ביותר משיטת סנכרון אחת בו‪-‬זמנית בטלפון‪.‬‬
‫אפשרויות סנכרון ב‪Sony Ericsson PC Companion-‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫הגדרת אפשרויות סנכרון ב‪Sony Ericsson PC Companion-‬‬
‫מחשב‪ :‬הפעל את ‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫חבר את הטלפון למחשב‪.‬‬
‫בחלון ‪ Synchronisation‬של ‪ ,Sony Ericsson PC Companion‬לחץ על ‪ Settings‬ובחר את‬
‫האפשרויות הרצויות‪.‬‬
‫סנכרון פריטי הארגונית‬
‫בחלון ‪ Settings‬בתוכנה ‪ Sony Ericsson PC Companion‬ניתן לגשת להגדרות סנכרון עבור פריטי‬
‫ארגונית כגון אנשי קשר‪ ,‬פריטי יומן‪ ,‬משימות‪ ,‬הערות וסימניות‪ .‬עבור אנשי קשר‪ ,‬פריטי יומן‪ ,‬משימות‬
‫והערות‪ ,‬ניתן להשתמש ברשימה הנפתחת לבחירת הארגונית האישית שלך )‪ .(PIM‬הרשימה הנפתחת‬
‫כוללת את כל היישומים שזוהו במחשב שלך‪ .‬בחלון ‪ Properties‬ניתן לקבוע מול אילו תיקיות יתבצע‬
‫הסנכרון‪.‬‬
‫סימניות‬
‫בעת התקנת ‪ ,Sony Ericsson PC Companion‬נוצרת תיקיית משנה עבור סימניות ‪My Sony‬‬
‫‪ Ericsson‬בתוך תיקיית הסימניות של ‪ .Internet Explorer‬תיקייה זו הופכת להיות תיקיית ברירת‬
‫המחדל לסנכרון‪.‬‬
‫אם ‪ Internet Explorer‬אינו מותקן או שאינו דפדפן ברירת המחדל‪ ,‬תיקיית ברירת המחדל עבור‬
‫הסימניות תהיה המסמכים שלי‪/Sony Ericsson PC Companion/‬סימניות‪.‬‬
‫כללים‬
‫בחלון כללים‪ ,‬תוכל להגדיר כללים לגבי מה שקורה כאשר נמצאות סתירות בין הטלפון לבין המחשב‬
‫במהלך סינכרון‪.‬‬
‫לוח זמנים‬
‫באפשרותך להפעיל את התכונה סנכרון אוטומטי בחלון לוח זמנים‪ .‬הדבר מאפשר לך לקבוע את תדירות‬
‫הסנכרון בין הטלפון למחשב‪.‬‬
‫סנכרון באמצעות ™‪SyncML‬‬
‫לפני הסינכרון‬
‫כדי שתוכל לסנכרן את הטלפון שלך עם שרת אינטרנט‪ ,‬עליך ליצור חשבון בטלפון‪ .‬צור קשר עם המפעיל‬
‫כדי לקבל את המידע הדרוש‪.‬‬
‫ההגדרות הדרושות לצורך סינכרון ‪ SyncML‬ולצורך רישום חשבון סינכרון מקוון עם ספק שירות הן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כתובת שרת ‪ -‬כתובת ‪ URL‬של שרת‬
‫שם מסד נתונים ‪ -‬מסד נתונים שאיתו יתבצע הסינכרון‬
‫‪51‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫כדי להזין הגדרות עבור ™‪SyncML‬‬
‫טלפון‪ :‬בחר תפריט < ארגונית < סנכרון‪.‬‬
‫גלול אל חשבון חדש ובחר הוסף < ‪.SyncML‬‬
‫הזן שם עבור החשבון החדש ובחר המשך‪.‬‬
‫גלול אל כתובת שרת‪ .‬הזן את המידע הדרוש ובחר אישור‪.‬‬
‫הזן שם משתמש וסיסמה‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬
‫גלול אל הכרטיסייה יישומים וסמן את היישומים שברצונך לסנכרן‪.‬‬
‫גלול אל הכרטיסייה הגדרות יישום ובחר יישום‪.‬‬
‫בחר שם מסד נתונים והזן את המידע הדרוש‪.‬‬
‫כדי לשמור הגדרות‪ ,‬בחר אישור‪.‬‬
‫הזן שם משתמש וסיסמה‪ ,‬אם נדרש‪.‬‬
‫בחר חזרה‪.‬‬
‫כדי להזין הגדרות נוספות‪ ,‬גלול אל הכרטיסייה מתקדם‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי למחוק חשבון‬
‫טלפון‪ :‬בחר תפריט < ארגונית < סנכרון‪.‬‬
‫גלול אל החשבון ובחר אפשרויות < מחק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להתחיל סנכרון‬
‫טלפון‪ :‬בחר תפריט < ארגונית < סנכרון‪.‬‬
‫גלול לחשבון ובחר הפעל‪.‬‬
‫סנכרון באמצעות שרת ‪Microsoft® Exchange‬‬
‫באפשרותך לגשת אל ולסנכרן פרטי ‪ corporate exchange‬כגון הודעות דוא"ל‪ ,‬אנשי קשר‪ ,‬ופריטי יומן‬
‫בטלפון שלך תוך שימוש בשרת ‪.Microsoft® Exchange‬‬
‫למידע נוסף בנוגע להגדרות סנכרון‪ ,‬צור קשר עם מנהל ‪ IT‬שלך‪.‬‬
‫לפני שתתחיל סינכרון‬
‫ההגדרות הדרושות ל‪ Microsoft® Exchange ActiveSync®-‬לצורך גישה אל שרת ®‪Microsoft‬‬
‫‪ Exchange‬הן‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫כתובת שרת ‪ -‬כתובת ‪ URL‬של שרת‬
‫שם תחום ‪ -‬שם תחום של השרת‬
‫שם משתמש ‪ -‬שם משתמש בחשבון‬
‫סיסמה ‪ -‬סיסמה של החשבון‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי להזין הגדרות עבור ‪Microsoft® Exchange ActiveSync‬‬
‫בחר תפריט < ארגונית < סנכרון‪.‬‬
‫גלול אל חשבון חדש ובחר הוסף < ‪.Exchange ActiveSync‬‬
‫הזן שם עבור החשבון החדש ובחר המשך‪.‬‬
‫הזן את ההגדרות הנדרשות‪.‬‬
‫גלול בין הכרטיסיות כדי להזין הגדרות נוספות‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להתחיל סנכרון‬
‫טלפון‪ :‬בחר תפריט < ארגונית < סנכרון‪.‬‬
‫גלול לחשבון ובחר הפעל‪.‬‬
‫סנכרון באמצעות מחשב‬
‫באפשרותך להשתמש בכבל ‪ USB‬או בטכנולוגיית תקשורת אלחוטית ‪ Bluetooth‬כדי לסנכרן את אנשי‬
‫הקשר‪ ,‬הפעילויות‪ ,‬הסימניות‪ ,‬המשימות וההערות שבטלפון באמצעות שירות מקוון או תוכנית מחשב‪ ,‬כגון‬
‫היישום ®‪.Microsoft® Outlook‬‬
‫‪52‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫לפני ביצוע הסנכרון עליך להתקין במחשב את ‪ .Sony Ericsson PC Companion‬התוכנה‬
‫‪ Sony Ericsson PC Companion‬זמינה להורדה באמצעות ‪ PC Companion‬או באתר‬
‫‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫תוכנה תואמת ‪ www.sonyericsson.com/support.‬רתאב הדרוהל הנימז ®‪Mac‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫סנכרון באמצעות ‪Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫מחשב‪ :‬הפעל את ‪ Sony Ericsson PC Companion‬בנתיב התחל‪/‬תוכניות‪/Sony Ericsson/‬‬
‫‪.Sony Ericsson PC Companion‬‬
‫פעל לפי הנחיות ההתחברות הניתנות ב‪. Sony Ericsson PC Companion-‬‬
‫כאשר תתקבל הודעה שתוכנת ‪ Sony Ericsson PC Companion‬איתרה את הטלפון שלך‪,‬‬
‫תוכל להתחיל בסנכרון‪.‬‬
‫לקבלת מידע נוסף על השימוש ביישומים‪ ,‬עיין במערכת העזרה של ‪ Sony Ericsson PC Companion‬לאחר‬
‫התקנת התוכנה במחשב‪.‬‬
‫סנכרון באמצעות שירות באינטרנט‬
‫ניתן לסנכרן את נתוני הטלפון מול שירות אינטרנט באמצעות ™‪ ,SyncML‬או להשתמש ב‪-‬‬
‫‪ Microsoft® Windows® Server‬בשילוב עם היישום ®‪.Microsoft® Exchange ActiveSync‬‬
‫‪53‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫תכונות נוספות‬
‫מצב טיסה‬
‫מצב טיסה הוא מצב בטלפון שבו המקמ"שים )מקלטים‪-‬משדרים( המשמשים את הרשת ואת הרדיו‬
‫כבויים כדי למנוע הפרעה לציוד רגיש‪.‬‬
‫כאשר תפריט מצב הטיסה מופעל‪ ,‬בפעם הבאה שתדליק את הטלפון תקבל הנחיה לבחור עבורו מצב‬
‫הפעלה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מצב רגיל – לתפקודיות מלאה של המכשיר‬
‫מצב טיסה – לתפקודיות מוגבלת של המכשיר‬
‫•‬
‫כדי להפעיל את תפריט מצב הטיסה‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < מצב טיסה < המשך < הצג בהדלקה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבחור מצב טיסה‬
‫כאשר תפריט מצב הטיסה מופעל‪ ,‬כבה את הטלפון‪.‬‬
‫הדלק את הטלפון ובחרמצב טיסה‪.‬‬
‫מופיע‪.‬‬
‫שעון מעורר‬
‫באפשרותך להגדיר פריט קול כלשהו בטלפון או את הרדיו כצליל התזכורת של השעון המעורר‪ .‬תזכורת זו‬
‫מושמעת גם אם הטלפון כבוי‪ .‬כאשר התזכורת נשמעת‪ ,‬ניתן להשתיק או לכבות אותה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר תזכורת רגילה‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל שעה‪ :‬ובחר ערוך‪.‬‬
‫הזן זמן ובחר אישור < שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי להגדיר תזכורת חוזרת‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל חוזר‪ :‬ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול ליום הרצוי ובחר סמן‪.‬‬
‫כדי לבחור יום אחר‪ ,‬גלול אל היום הרצוי ובחר סמן‪.‬‬
‫בחר בוצע < שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להגדיר צליל תזכורת‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל הכרטיסייה ‪.‬‬
‫גלול אל צליל תזכורת‪ :‬ובחר ערוך‪.‬‬
‫חפש ובחר צליל תזכורת‪ .‬בחר שמור‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫כדי להשתיק את התזכורת‬
‫עם הישמע התזכורת‪ ,‬לחץ על מקש כלשהו‪.‬‬
‫כדי לחזור על התזכורת‪ ,‬בחר נודניק‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להפסיק את התזכורת‬
‫עם הישמע התזכורת‪ ,‬לחץ על מקש כלשהו ובחר הפסק‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבטל את התזכורת‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר הפסק‪.‬‬
‫‪54‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר את משך הנודניק‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל מרווח הנודניק‪ :‬ובחר ערוך‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫התזכורת במצב שקט‬
‫ניתן להגדיר את התזכורת כך‪ ,‬שלא תושמע כאשר הטלפון במצב שקט‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ניתן להגדיר את התזכורת כך‪ ,‬שתושמע או לא תושמע כאשר הטלפון במצב שקט‪.‬‬
‫בחר תפריט < שעון מעורר‪.‬‬
‫גלול לתזכורת הרצויה ובחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל הכרטיסייה ‪.‬‬
‫גלול אל מצב שקט‪ :‬ובחר ערוך‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫יומן‬
‫באפשרותך לסנכרן את יומן הטלפון שלך מול תוכנית לוח שנה במחשב‪ ,‬מול יומן המתנהל באינטרנט או‬
‫מול יישום ®‪.Microsoft® Outlook‬‬
‫פעילויות‬
‫ניתן להוסיף פעילויות חדשות או לעשות שימוש חוזר בפעילויות קיימות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להוסיף פעילות‬
‫בחר תפריט < יומן‪.‬‬
‫בחר תאריך‪.‬‬
‫גלול אל רישום חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן את הפרטים ואשר כל ערך‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להציג פעילות‬
‫בחר תפריט < יומן‪.‬‬
‫בחר תאריך‪.‬‬
‫גלול לפעילות הרצויה ובחר הצג‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫כדי לערוך פעילות‬
‫בחר תפריט < יומן‪.‬‬
‫בחר תאריך‪.‬‬
‫גלול לפעילות הרצויה ובחר הצג‪.‬‬
‫בחר אפשר' < ערוך‪.‬‬
‫ערוך את הפעילות ואשר כל ערך‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר את מועד ההשמעה של התזכורות‬
‫בחר תפריט < יומן‪.‬‬
‫בחר תאריך‪.‬‬
‫בחר אפשר' < מתקדם < תזכורות יומן‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫אפשרות תזכורת המוגדרת ביישום יומן משפיעה על אפשרות תזכורת המוגדרת ב‪ -‬משימות‪.‬‬
‫פתקים‬
‫באפשרותך ליצור פתקים ולשמור אותם‪ .‬ניתן גם להציג פתקים בתצוגת מסך ההמתנה‪.‬‬
‫‪55‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להוסיף פתק‬
‫בחר תפריט < ארגונית < פתקים‪.‬‬
‫גלול אל פתק חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫כתוב פתק ובחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להציג פתק במסך ההמתנה‬
‫בחר תפריט < ארגונית < פתקים‪.‬‬
‫גלול לפתק הרצוי ובחר אפשר' < הצג בהמתנה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להסתיר פתק המוצג ב מסך ההמתנה‬
‫בחר תפריט < ארגונית < פתקים‪.‬‬
‫גלול לפתק המוצג במסך ההמתנה‪ .‬הוא מסומן בסמל ‪ .‬בחר אפשר' < הסתר בהמתנה‪.‬‬
‫משימות‬
‫ניתן להוסיף משימות חדשות או לעשות שימוש חוזר במשימות קיימות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להוסיף משימה‬
‫בחר תפריט < ארגונית < משימות‪.‬‬
‫בחר משימה חדשה ובחר הוסף‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫הזן את הפרטים ואשר כל רישום‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר את מועד ההשמעה של התזכורות‬
‫בחר תפריט < ארגונית < משימות‪.‬‬
‫גלול אל המשימה הרצויה ובחר אפשר' < תזכורות יומן‪.‬‬
‫בחר אפשרות‪.‬‬
‫אפשרות תזכורת המוגדרת ב'משימות' משפיעה על אפשרות תזכורת המוגדרת ב'יומן'‪.‬‬
‫פרופילים‬
‫ניתן לשנות הגדרות כגון עוצמת הקול של הצלצול והתרעת הרטט‪ ,‬כדי להתאימן למיקומים שונים‪ .‬ניתן‬
‫לאפס את כל הפרופילים להגדרות המקוריות של הטלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבחור פרופיל‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < פרופילים‪.‬‬
‫בחר פרופיל‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבחור פרופיל ולערוך אותו‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < פרופילים‪.‬‬
‫גלול לפרופיל הרצוי ובחר אפשר' < הצג וערוך‪.‬‬
‫אין אפשרות לשנות את שם הרגילפרופיל‪.‬‬
‫שעה ותאריך‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לכוון את השעה‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שעה ותאריך < שעה‪.‬‬
‫הזן את השעה ובחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר את התאריך‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שעה ותאריך < תאריך‪.‬‬
‫הזן את התאריך ובחר שמור‪.‬‬
‫‪56‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר אזור זמן‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < שעה ותאריך < אזור הזמן שלי‪.‬‬
‫בחר באזור הזמן שבו אתה נמצא‪.‬‬
‫אם בחרת עיר‪ ,‬אזור הזמן שלי מעדכן גם את השעה כאשר שעון הקיץ מתחלף‪.‬‬
‫ערכות נושא‬
‫באפשרותך לשנות את מראה המסך באמצעות פריטים מתוך ערכות נושא‪ ,‬כגון צבעים שונים וסוגי טפט‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ניתן ליצור ערכות נושא חדשות או להוריד ערכות‪ .‬לקבלת מידע נוספת‪ ,‬בקר באתר‬
‫‪.www.sonyericsson.com/fun‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר ערכת נושא‬
‫בחר תפריט < הגדרות < צג < ערכת נושא‪.‬‬
‫גלול לערכת הנושא הרצויה ובחר הגדר‪.‬‬
‫פריסת התפריט הראשי‬
‫באפשרותך לשנות את פריסת הסמלים בתפריט הראשי של הטלפון‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשנות את פריסת התפריט הראשי‬
‫בחר תפריט < אפשר' < פריסת תפ' ראשי‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫כיוון המסך‬
‫באפשרותך לשנות את כיוון המסך למצב אופקי )'לרוחב'( או למצב אנכי )'לאורך'(‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לשנות את כיוון המסך בתפריט המדיה‬
‫בחר תפריט < מדיה < הגדרות < כיוון‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫צלצולים‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר צלצול‬
‫בחר תפריט < הגדרות < צלילים והתרעות < צלצול‪.‬‬
‫חפש אחר הצלצול הרצוי ובחר בו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר את עוצמת הצלצול‬
‫בחר תפריט < הגדרות < צלילים והתרעות < עוצמת צלצול‪.‬‬
‫לחץ על מקש הניווט שמאלה או ימינה כדי לכוונן את עוצמת הקול‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להשתיק את הצלצול‬
‫‪.‬‬
‫לחץ לחיצה ארוכה על‬
‫מופיע‪.‬‬
‫התזכורת אינה מושפעת מכך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר מצב רטט‬
‫בחר תפריט < הגדרות < צלילים והתרעות < רטט‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫משחקים‬
‫הטלפון שלך מכיל משחקים שנטענו מראש‪ .‬באפשרותך גם להוריד משחקים‪ .‬לקבלת מידע נוספת‪ ,‬בקר‬
‫באתר ‪ .www.sonyericsson.com/fun‬עבור רוב המשחקים יש טקסטים זמינים של עזרה‪.‬‬
‫‪57‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להתחיל במשחק‬
‫בחר תפריט < מדיה < משחקים‪.‬‬
‫בחר משחק‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לסיים משחק‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫יישומים‬
‫באפשרותך להוריד ולהפעיל יישומי ™‪ .Java‬ניתן גם להציג מידע או להגדיר הרשאות שונות‪ .‬אם אינך‬
‫יכול להשתמש ביישומי ‪ ,Java‬ראה אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט בעמוד ‪.61‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבחור יישום ‪Java‬‬
‫בחר תפריט < ארגונית < יישומים‪.‬‬
‫בחר ביישום הרצוי‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר הרשאות עבור יישום ‪Java‬‬
‫בחר תפריט < ארגונית < יישומים‪.‬‬
‫גלול ליישום הרצוי ובחר אפשר' < הרשאות‪.‬‬
‫הגדר הרשאות‪.‬‬
‫גודל מסך עבור יישום ‪Java‬‬
‫יישומי ‪ Java‬מסוימים מיועדים לגודל מסך ספציפי‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬
‫יתכן ויישום זה אינו זמין בכל השווקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להגדיר גודל מסך עבור יישום ‪Java‬‬
‫בחר תפריט < ארגונית < יישומים‪.‬‬
‫גלול ליישום הרצוי ובחר אפשר' < גודל מסך‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להגדיר יישום ‪ Java‬כטפט‬
‫בחר תפריט < הגדרות < צג‪.‬‬
‫בחר יישום בהמתנה < טפט של יישום‪.‬‬
‫תוכל לראות אך ורק את יישומי ה‪ Java-‬אשר תומכים בטפט‪.‬‬
‫אנטי‪-‬וירוס‬
‫תוכנית האנטי‪-‬וירוס מזהה ומסירה יישומים שמותקנים במכשיר הטלפון והופכים נגועים בוירוסים‪.‬‬
‫התוכנית סורקת את היישומים אוטומטית במהלך ההתקנה‪ .‬כאשר מתגלה יישום נגוע‪ ,‬ניתן למחוק את‬
‫היישום הנגוע או לשחרר אותו‪ .‬ניתן לבחור בגרסת ניסיון ללא תשלום למשך ‪ 30‬יום או להזין מספר מנוי‪.‬‬
‫מומלץ לעדכן את יישום האנטי‪-‬וירוס לעתים תכופות‪ ,‬בהגנה העדכנית ביותר מפני וירוסים‪ .‬לשימוש‬
‫בפונקציה זו‪ ,‬דרושות לך הגדרות האינטרנט הנכונות בטלפון‪.‬‬
‫ההכללה מצדנו או השימוש שתעשה בתוכנות אנטי‪-‬וירוס אינו מבטיח כי השימוש במוצר זה יהיה נטול חשיפה‬
‫לוירוסים‪ ,‬לתוכנות זדוניות או לתוכנות מזיקות אחרות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להפעיל את סריקת האנטי‪-‬וירוס‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < אבטחה < אנטי‪-‬וירוס‪.‬‬
‫כדי להשתמש באשף ההגדרה‪ ,‬פעל לפי ההוראות‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להפסיק את סריקת האנטי‪-‬וירוס‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < אבטחה < אנטי‪-‬וירוס < סריקת וירוסים‪.‬‬
‫בחר מופסק‪.‬‬
‫‪58‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫קודים אישיים‬
‫הגנה על כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫נעילה זו משמשת אך ורק להגנה על המנוי שלך‪ .‬הטלפון ימשיך לפעול עם כל כרטיס ‪ SIM‬חדש‪ .‬אם‬
‫הנעילה מופעלת‪ ,‬עליך להזין ‪) PIN‬קוד אישי ‪.(1‬‬
‫הזנה שגויה של 'קוד אישי ‪ '1‬שלוש פעמים ברציפות גורמת לחסימת כרטיס ה‪ ,SIM-‬וכדי לבטלה עליך‬
‫להזין את 'קוד שחרור ‪' .(PUK) '1‬קוד אישי ‪ ,'1‬ו'קוד שחרור ‪ '1‬שלך ניתנים על‪-‬ידי מפעיל הרשת שלך‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לבטל את חסימת כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫כאשר הכיתוב 'קוד אישי ‪ '1‬חסום מופיע‪ ,‬הזן את ''קוד שחרור ‪ '1‬ובחר אישור‪.‬‬
‫לאישור‪ ,‬הזן 'קוד אישי ‪ '1‬בן ארבע‪-‬עד‪-‬שמונה ספרות ובחר אישור‪.‬‬
‫חזור על 'קוד אישי ‪ '1‬החדש ובחר אישור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשנות את 'קוד אישי ‪'1‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < קודים אישיים < הגנה על ה‪ < SIM-‬שנה 'קוד אישי ‪.'1‬‬
‫הזן את 'קוד אישי ' שלך ובחר אישור‪.‬‬
‫לאישור‪ ,‬הזן 'קוד אישי ‪ '1‬בן ארבע‪-‬עד‪-‬שמונה ספרות ובחר אישור‪.‬‬
‫חזור על 'קוד אישי ‪ '1‬החדש ובחר אישור‪.‬‬
‫אם מופיעה ההודעה אין התאמה בין הקודים‪ ,‬הזנת את 'קוד אישי ‪ '1‬החדש בצורה שגויה‪ .‬אם מופיעה ההודעה 'קוד‬
‫אישי ‪ '1‬לא נכון‪ ,‬הזנת את 'קוד אישי ‪ '1‬הישן בצורה שגויה‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להשתמש בנעילת כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < קודים אישיים < הגנה על ה‪ < SIM-‬הגנה‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫הזן את 'קוד אישי ' שלך ובחר אישור‪.‬‬
‫הגנת הטלפון‬
‫באפשרותך למנוע שימוש בלתי מורשה במכשיר הטלפון שלך על‪-‬ידי נעילת הטלפון‪ .‬לאחר ההפעלה‪,‬‬
‫תתבקש להזין את קוד נעילת הטלפון בכל פעם שתפעיל מחדש את מכשיר הטלפון‪ .‬קוד ברירת המחדל‬
‫לנעילת הטלפון הוא ‪ .0000‬מומלץ לשנות קוד זה לכל קוד אישי אחר בן ארבע עד שמונה ספרות‪.‬‬
‫חשוב מאוד שתזכור את הקוד החדש שלך‪ .‬אם תשכח אותו‪ ,‬יהיה עליך למסור את הטלפון לטיפול הסוכן המקומי של‬
‫חברת ‪.Sony Ericsson‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי להפעיל את נעילת הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < קודים אישיים < הגנה על הטלפון < הגנה‪.‬‬
‫בחר מופעל אם ברצונך להזין קוד נעילה בכל פעם שאתה מפעיל את הטלפון‪ ,‬או אוטומטי אם‬
‫ברצונך שהקוד יוזן רק כאשר הטלפון מופעל מחדש לאחר הכנסת כרטיס ‪ SIM‬חדש‪.‬‬
‫הזן את קוד נעילת הטלפון )‪ 0000‬כברירת מחדל( ובחר אישור‪.‬‬
‫•‬
‫כדי לבטל את נעילת הטלפון‬
‫כאשר הטלפון נעול מופיע‪ ,‬הזן את קוד נעלת הטלפון ובחר אישור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי לשנות את קוד נעילת הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < קודים אישיים < הגנה על הטלפון < שנה קוד‪.‬‬
‫הזן את הקוד הישן ובחר אישור‪.‬‬
‫הזן את הקוד החדש ובחר אישור‪.‬‬
‫חזור על הקוד החדש ובחר אישור‪.‬‬
‫נעילת לוח המקשים‬
‫באפשרותך להגדיר את נעילת לוח המקשים כדי למנוע חיוג מקרי בטלפון‪ .‬כאשר לוח המקשים נעול‪ ,‬מוצג‬
‫הסמל ‪ .‬באפשרותך לענות לשיחות נכנסות גם מבלי לבטל את נעילת לוח המקשים‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬תוכל לבצע שיחות למספר החירום הבינלאומי ‪.112‬‬
‫‪59‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבטל את נעילת לוח מקשים‬
‫‪.‬‬
‫לחץ על‬
‫בחר בטל נ'‪.‬‬
‫מספר ה‪IMEI-‬‬
‫רשום לעצמך את מספר ה‪ - IMEI-‬מספר הזיהוי הבינלאומי של הטלפון ‪ -‬למקרה שהמכשיר ייגנב‪.‬‬
‫•‬
‫כדי להציג את מספר ‪ IMEI‬שלך‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫‪,‬‬
‫לחץ על‬
‫‪,‬‬
‫‪.‬‬
‫‪60‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫פתרון בעיות‬
‫בעיות מסוימות ניתנות לפיתרון באמצעות ‪ .Update Service‬שימוש קבוע ב‪ Update Service-‬יבטיח‬
‫שיפור של ביצועי הטלפון‪ .‬ראה עדכון הטלפון בעמוד ‪.40‬‬
‫בעיות מסוימות מחייבות פנייה למפעיל הרשת עצמו‪.‬‬
‫לקבלת תמיכה נוספת‪ ,‬בקר באתר ‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫שאלות נפוצות‬
‫היכן אוכל למצוא מידע מווסת‪ ,‬כגון מספר ה‪ IMEI-‬שלי‪ ,‬אם אינני יכול להדליק את מכשיר‬
‫הטלפון?‬
‫אני נתקל בבעיות של נפח זיכרון או שהמכשיר פועל באיטיות‬
‫בצע הפעלה מחדש של הטלפון כל יום כדי לפנות זיכרון או בצע איפוס מלא‪.‬‬
‫איפוס מלא‬
‫אם תבחר אפס הגדרות‪ ,‬אזי השינויים שביצעת בהגדרות יימחקו‪.‬‬
‫אם תבחר אפס הכול‪ ,‬אזי ההגדרות והתכנים שלך ‪ -‬כגון אנשי קשר‪ ,‬הודעות‪ ,‬תמונות‪ ,‬פריטי קול‬
‫ומשחקים מהורדה ‪ -‬יימחקו‪ .‬כמו כן‪ ,‬ייתכן שתאבד תכנים שהיו שמורים בטלפון עם רכישתו‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫כדי לאפס את הטלפון‬
‫בחר תפריט < הגדרות < כלליות < איפוס מלא‪.‬‬
‫בחר אחת מהאפשרויות‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות במסך‪.‬‬
‫אינני יכול לטעון את הטלפון או שקיבולת הסוללה נמוכה‬
‫המטען אינו מחובר כראוי או שחיבור הסוללה פגום‪ .‬הסר את הסוללה ונקה את החיבורים‪.‬‬
‫הסוללה ריקה וצריך להחליפה‪ .‬ראה טעינת הטלפון בעמוד ‪.9‬‬
‫כשאני מתחיל לטעון את מכשיר הטלפון לא מופיע סמל סוללה‬
‫ייתכן כי יידרשו כמה דקות לפני שסמל הסוללה יופיע במסך‪.‬‬
‫אפשרויות תפריט מסוימות מופיעות באפור‬
‫השירות אינו מופעל‪ .‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬
‫אינני יכול להשתמש בשירותים מבוססי אינטרנט‬
‫שירותי המינוי שלך אינם כוללים יכולת טיפול בנתונים‪ .‬חסרות הגדרות‪ ,‬או שההגדרות הקיימות אינן‬
‫נכונות‪.‬‬
‫באפשרותך להוריד את ההגדרות באמצעות הורדת הגדרות או מהאתר‬
‫‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫‪61‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי להוריד הגדרות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < עזרה למשתמש < הורדת הגדרות‪.‬‬
‫פעל לפי ההנחיות המופיעות על המסך‪.‬‬
‫יתכן ותכונה זו אינה זמינה בכל השווקים‪ .‬לקבלת מידע נוסף‪ ,‬פנה למפעיל הרשת או לספק השירות‪.‬‬
‫איני יכול לשלוח הודעות מהטלפון‬
‫לשליחת הודעות‪ ,‬עליך להגדיר מספר מרכז שירות‪ .‬מספר הגישה מתקבל מספק השירות‪ ,‬ובדרך כלל הוא‬
‫שמור בכרטיס ה‪ .SIM-‬אם המספר של מרכז השירות אינו שמור בכרטיס ה‪ ,SIM-‬עליך להזינו בעצמך‪.‬‬
‫כדי שתוכל לשלוח הודעות תמונה‪ ,‬עליך להגדיר פרופיל ‪) MMS‬שירות הודעות מולטימדיה( וכן את כתובת‬
‫שרת ההודעות שלך‪ .‬אם לא קיים פרופיל ‪ MMS‬או שרת הודעות‪ ,‬ניתן לקבל את כל ההגדרות אוטומטית‬
‫ממפעיל הרשת‪ ,‬באמצעות פונקציית הורדת ההגדרות או לעבור לכתובת‬
‫‪.www.sonyericsson.com/support‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫כדי להזין מספר של מרכז שירות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות הודעה < הודעת טקסט וגלול אל מרכז שירות‪.‬‬
‫המספר מופיע אם הוא שמור בכרטיס ה‪.SIM-‬‬
‫אם לא מופיע מספר‪ ,‬בחר ערוך‪.‬‬
‫גלול אל מרכז שירות חדש ובחר הוסף‪.‬‬
‫הזן את המספר‪ ,‬כולל סימן ה"‪ "+‬הבינלאומי וקידומת המדינה‪.‬‬
‫בחר שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫כדי לבחור פרופיל ‪MMS‬‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות הודעה < הודעת מולטימדיה‪.‬‬
‫בחר פרופיל קיים או צור פרופיל חדש‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫כדי להגדיר את כתובת שרת ההודעות‬
‫בחר תפריט < הגדרות < קישוריות < הגדרות הודעה < הודעת מולטימדיה‪.‬‬
‫גלול לפרופיל הרצוי ובחר אפשר' < ערוך‪.‬‬
‫גלול אל שרת הודעות ובחר ערוך‪.‬‬
‫הזן את הכתובת ובחר אישור < שמור‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫הטלפון אינו מצלצל או שצלצולו חלש מדי‬
‫ודא כי האפשרות מצב שקט לא הוגדרה למצב מופעל‪ .‬ראה כדי להשתיק את הצלצול בעמוד ‪.57‬‬
‫בדוק את עוצמת הצלצול‪ .‬ראה כדי להגדיר את עוצמת הצלצול בעמוד ‪.57‬‬
‫בדוק את הפרופיל הנוכחי‪ .‬ראה כדי לבחור פרופיל בעמוד ‪.56‬‬
‫בדוק את אפשרויות הפניית השיחות‪ .‬ראה כדי להפנות שיחות בעמוד ‪.23‬‬
‫הטלפון אינו ניתן לגילוי על‪-‬ידי התקנים אחרים בתקשורת ‪Bluetooth‬‬
‫לא הפעלת את פונקציית ‪ .Bluetooth‬ודא כי הניראות מוגדרת כ‪-‬הצג טלפון‪ .‬ראה כדי להפעיל את‬
‫פונקציית ™‪ Bluetooth‬בעמוד ‪.37‬‬
‫אינני מצליח לבצע סנכרון או להעביר תכנים בין הטלפון והמחשב באמצעות כבל‬
‫‪.USB‬‬
‫הכבל או מנהלי ההתקן של ה‪ USB-‬לא הותקנו כיאות‪ .‬עבור אל ‪www.sonyericsson.com/support‬‬
‫כדי לקרוא את הנחיות ההתקנה המפורטות ואת הסעיפים אודות פתרון בעיות‪.‬‬
‫הודעות שגיאה‬
‫הכנס כרטיס ‪SIM‬‬
‫אין כל כרטיס ‪ SIM‬בטלפון‪ ,‬או שהכרטיס הוכנס בצורה לא נכונה‪.‬‬
‫ראה כדי להכניס את כרטיס ה‪ SIM-‬בעמוד ‪.7‬‬
‫צריך לנקות את חיבורי כרטיס ה‪ .SIM-‬אם כרטיס פגום‪ ,‬פנה למפעיל הרשת‪.‬‬
‫‪62‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬הנכון‬
‫המכשיר שלך מוגדר לעבודה עם כרטיסי ‪ SIM‬מסוימים בלבד‪ .‬בדוק אם אתה משתמש בכרטיס ה‪SIM-‬‬
‫של המפעיל המתאים‪.‬‬
‫'קוד אישי ‪ '1‬לא נכון‪'/‬קוד אישי ‪ '2‬לא נכון‬
‫שגית בהזנת 'קוד אישי ‪ (PIN) '1‬או 'קוד אישי ‪.(PIN2) '2‬‬
‫הזן את 'קוד אישי ‪ '1‬או 'קוד אישי ‪ '2‬הנכון ובחר אישור‪.‬‬
‫'קוד אישי ‪ '1‬חסום‪'/‬קוד אישי ‪ '2‬חסום‬
‫שגית בהזנת 'קוד אישי ‪ (PIN) '1‬או ''קוד אישי ‪ '2‬שלוש פעמים ברציפות‪.‬‬
‫לביטול החסימה‪ ,‬ראה הגנה על כרטיס ה‪ SIM-‬בעמוד ‪.59‬‬
‫אין התאמה בין הקודים‬
‫הקודים שהזנת אינם תואמים‪ .‬כשברצונך לשנות קוד אבטחה‪ ,‬לדוגמה את "קוד אישי ‪ ,"1‬עליך לאשר את‬
‫הקוד החדש‪ .‬ראההגנה על כרטיס ה‪ SIM-‬בעמוד ‪.59‬‬
‫אין כיסוי רשת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫הטלפון נמצא במצב טיסה‪ .‬ראה מצב טיסה בעמוד ‪.54‬‬
‫הטלפון אינו קולט אותות מהרשת או שעוצמת האות הנקלט חלשה מדי‪ .‬פנה למפעיל הרשת כדי לוודא כי‬
‫קיימת קליטה של הרשת במקום שבו אתה נמצא‪.‬‬
‫כרטיס ה‪ SIM-‬אינו פועל כיאות‪ .‬הכנס את כרטיס ה‪ SIM-‬לטלפון אחר‪ .‬אם הכרטיס פועל כיאות‪ ,‬נראה כי‬
‫מקור הבעיה בטלפון שלך‪ .‬פנה לאתר השירות הקרוב של חברת ‪.Sony Ericsson‬‬
‫שיחות חירום בלבד‬
‫הטלפון נמצא בטווח הקליטה של רשת סלולרית‪ ,‬אולם אינך מורשה להשתמש בה‪ .‬עם זאת‪ ,‬במקרה‬
‫חירום‪ ,‬מפעילים מסוימים מאפשרים לך לחייג את מספר החירום הבינלאומי ‪ .112‬ראה שיחות חירום‬
‫בעמוד ‪.18‬‬
‫'קוד שחרור ‪ '1‬חסום‪ .‬פנה למפעיל‪.‬‬
‫שגית בהזנת 'קוד שחרור ‪ 10 '1‬פעמים ברציפות‪.‬‬
‫‪63‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫מידע משפטי‬
‫‪Sony Ericsson J108i/J108a‬‬
‫מדריך זה יוצא לאור על‪-‬ידי חברת ‪ Sony Ericsson Mobile Communications AB‬או החברה המקומית המסונפת אליה‪ ,‬בלא כל‬
‫אחריות‪ .‬חברת ‪ Sony Ericsson Mobile Communications AB‬עשויה לבצע שיפורים ושינויים במדריך זה עקב שגיאות דפוס‪ ,‬אי‪-‬‬
‫דיוקים במידע הקיים או שיפורים בתוכניות ו‪/‬או בציוד‪ ,‬וזאת בכל זמן שהוא ובלא הודעה מוקדמת‪ .‬עם זאת‪ ,‬שינויים כאלה ייכללו‬
‫במהדורות החדשות של המדריך‪.‬‬
‫כל הזכויות שמורות‪.‬‬
‫‪©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2010‬‬
‫מספר פרסום‪1241-2595.1 :‬‬
‫הטלפון הנייד שברשותך מאפשר הורדה‪ ,‬אחסון והעברה של תכנים נוספים‪ ,‬כגון צלצולים‪ .‬השימוש בתכנים אלו עשוי להיות מוגבל או‬
‫אסור עקב זכויות צד שלישי‪ ,‬לרבות‪ ,‬אך לא רק‪ ,‬הגבלה מכוח חוקים ישימים להגנה על זכויות יוצרים‪ .‬האחריות המלאה על כל הורדה או‬
‫העברה של תכנים נוספים אל הטלפון או ממנו חלה עליך לבדך‪ ,‬ולא על חברת ‪ .Sony Ericsson‬לפני שימוש בתכנים נוספים כלשהם‪ ,‬ודא‬
‫כי השימוש נעשה בהרשאה הולמת או מאושר בדרך אחרת‪ .‬חברת ‪ Sony Ericsson‬אינה אחראית לדיוק‪ ,‬לשלמות או לאיכות של תכנים‬
‫נוספים כלשהם או לתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי‪ .‬בכל מקרה‪ ,‬חברת ‪ Sony Ericsson‬לא תישא בכל דרך שהיא באחריות לשימוש‬
‫בלתי‪-‬הולם מצדך בתכנים נוספים או בתכנים אחרים כלשהם של צד שלישי‪.‬‬
‫מדריך למשתמש זה עשוי לכלול התייחסות לשירותים או ליישומים המסופקים על‪-‬ידי גורמים חיצוניים‪ .‬שימוש בתוכניות או בשירותים אלו‬
‫עשוי לחייב רישום נפרד אצל ספק חיצוני ועשוי להיות כרוך בתנאי שימוש נוספים‪ .‬עבור יישומים שהגישה אליהם מתבצעת באמצעות אתר‬
‫אינטרנט של גורם חיצוני‪ ,‬אנא עיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של אותו אתר לפני תחילת השימוש‪ Sony Ericsson .‬אינה‬
‫אחראית ואינה מספקת ערבות לזמינות או לביצועים של אתרים או שירותים כלשהם המוצעים על‪-‬ידי גורמים חיצוניים‪.‬‬
‫‪ Smart-Fit Rendering‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.ACCESS Co., Ltd.‬‬
‫השם ‪ Bluetooth‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪ , Bluetooth SIG, Inc.‬וכל שימוש בו על‪-‬ידי חברת ‪ Sony Ericsson‬נעשה‬
‫ברישיון‪.‬‬
‫הלוגו ‪ Liquid Identity‬והלוגו ‪ PlayNow ,SensMe, Cedar ,Liquid Energy‬ו‪ TrackID-‬הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים‬
‫רשומים של ‪.Sony Ericsson Mobile Communications AB‬‬
‫שירות ™‪ TrackID‬מופעל על‪-‬ידי ™‪ . Gracenote Mobile MusicID‬השמות ‪ Gracenote‬ו‪ Gracenote Mobile MusicID-‬הם סימנים‬
‫מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪.Gracenote, Inc.‬‬
‫‪ Walkman ,"make.believe" ,Sony‬והלוגו ‪ Walkman‬הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של ‪.Sony Corporation‬‬
‫‪ Media Go‬היא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Sony Media Software and Services‬‬
‫‪ microSD‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.SanDisk Corporation‬‬
‫‪ PictBridge‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Canon Kabushiki Kaisha Corporation‬‬
‫השם ™‪ Google Maps‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Google Inc.‬‬
‫‪ SyncML‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Open Mobile Alliance LTD.‬‬
‫‪ Facebook‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Facebook, Inc.‬‬
‫‪ Twitter‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Twitter, Inc.‬‬
‫השם ‪ Ericsson‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.Telefonaktiebolaget LM Ericsson‬‬
‫‪ Mac‬הוא סימן מסחרי של ‪ ,Apple Computer Inc.‬הרשום בארה"ב ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫‪ 3GPP‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪.ETSI‬‬
‫השם ‪ Adobe Photoshop Album Starter Edition‬הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של ‪Adobe Systems Incorporated‬‬
‫בארה"ב ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫‪ Windows Media ,Windows Server ,Windows Vista ,Outlook ,Windows ,Microsoft‬ו‪ ActiveSync-‬הם סימנים מסחריים‬
‫רשומים או סימנים מסחריים של ‪ Microsoft Corporation‬בארה"ב ו‪/‬או במדינות אחרות‪.‬‬
‫מוצר זה מוגן בזכויות קניין רוחני מסוימות של ‪ .Microsoft‬השימוש בטכנולוגיה מוגנת או הפצתה שלא כחלק ממוצר זה אסורים ללא‬
‫רישיון מאת ‪.Microsoft‬‬
‫בעלי תכנים נוהגים להשתמש בטכנולוגיית ‪ ( Windows Media Digital Rights Management) WMDRM‬כדי להגן על קניינם הרוחני‪,‬‬
‫לרבות זכויות יוצרים‪ .‬התקן זה משתמש בתוכנת ‪ WMDRM‬כדי לגשת לתוכן מוגן ‪ .WMDRM‬אם תוכנת ה‪ WMDRM-‬נכשלת בהגנת‬
‫התוכן‪ ,‬בעליו של התוכן עשוי לבקש מ‪ Microsoft-‬לבטל את האפשרות שהתוכנה תשתמש בטכנולוגיית ‪ WMDRM‬להפעלה או להעתקה‬
‫של תוכן מוגן‪ .‬הביטול אינו משפיע על תכנים שאינם מוגנים‪ .‬בעצם ההורדה של רישיונות לתכנים מוגנים‪ ,‬אתה מסכים לכך ש‪Microsoft-‬‬
‫תכלול רשימת ביטול כנ"ל יחד עם הרישיונות‪ .‬בעלי תכנים עשויים לדרוש ממך לשדרג את תוכנת ה‪ WMDRM-‬כדי שתוכל לגשת לתכנים‬
‫שלהם‪ .‬אם תסרב לשדרג כנדרש‪ ,‬לא תוכל לגשת לתכנים המחייבים שדרוג‪.‬‬
‫על‪-‬פי רישיון מסוג ‪ MPEG-4 visual‬ו‪ ,AVC Patent Portfolio License-‬מוצר זה ניתן לשימוש אישי ולא מסחרי של לקוח לצורך )‪(1‬‬
‫קידוד וידיאו בתקן ‪') MPEG-4 Visual‬סרטוני ‪ ('MPEG-4‬או בתקן ‪') AVC‬סרטוני ‪ ('AVC‬ו‪/‬או לצורך )‪ (2‬פענוח סרטוני ‪ MPEG-4‬או‬
‫סרטוני ‪ AVC‬אשר קודדו על‪-‬ידי לקוח העוסק בפעילות אישית ולא מסחרית ו‪/‬או התקבלו מספק סרטונים המורשה בידי ‪MPEG LA‬‬
‫לספק סרטוני ‪ MPEG-4‬או סרטוני ‪ .AVC‬לא יינתן רישיון‪ ,‬גם לא במשתמע‪ ,‬לכל שימוש אחר שהוא‪ .‬ניתן לקבל מידע נוסף‪ ,‬לרבות מידע‬
‫המתייחס לשימושים שיווקיים‪ ,‬פנימיים או מסחריים ומידע בענייני רישוי‪ ,‬מידי ‪ .MPEG LA, L.L.C.‬ראה ‪.http://www.mpegla.com‬‬
‫טכנולוגיית פענוח השמע ‪ MPEG Layer-3‬נמצאת בשימוש ברישיון מחברת ‪ Fraunhofer IIS‬ו‪.Thomson-‬‬
‫השמות ‪ Java‬ו‪ JavaScript-‬וכן כל הסימנים המסחריים והסמלילים )סימני לוגו( מבוססי השם ‪ Java‬הם סימנים מסחריים או סימנים‬
‫מסחריים רשומים של ‪ Sun Microsystems, Inc.‬בארה"ב ובמדינות אחרות‪.‬‬
‫רישיון למשתמש קצה עבור ערכת הפיתוח ‪.Sun Java Platform, Micro Edition‬‬
‫‪ .1‬מגבלות‪ :‬התוכנה הנה מידע שמור ומוגן בזכויות יוצרים של ‪ ,Sun‬והבעלות על כל עותקיה שמורה בידי ‪ Sun‬ו‪/‬או המורשים מטעמה‪.‬‬
‫הלקוח לא יבצע כל שינוי‪ ,‬שחזור לשפת‪-‬על‪ ,‬שחזור לשפת‪-‬סף‪ ,‬פענוח‪ ,‬חילוץ או כל פעולת הנדסה מהופכת אחרת בתוכנה‪ .‬התוכנה יכולה‬
‫להימסר בחכירה‪ ,‬בהקצאה או ברישוי משנה‪ ,‬בשלמותה או בחלקה‪.‬‬
‫‪ .2‬תקנות יצוא‪ :‬מוצר זה‪ ,‬לרבות כל תוכנה או נתונים טכניים הנכללים בו או המלווים אותו‪ ,‬עשוי להיות כפוף לחוקי הפיקוח על היצוא של‬
‫האיחוד האירופי‪ ,‬ארה"ב ומדינות אחרות‪ .‬הן המשתמש והן בעליו של המוצר מסכימים בזאת לציית לכל התחיקה בעניינים אלה ומכירים‬
‫בחובתם לקבל רישיונות נדרשים כלשהם לצורך יצוא‪ ,‬יצוא מחדש או יבוא של מוצר זה‪ .‬ללא הגבלת הנאמר לעיל‪ ,‬וכדוגמה‪ ,‬הן המשתמש‬
‫והן בעליו של המוצר‪ (1) :‬לא ייצא או ייצא מחדש מוצרים ליעדים המוגדרים על‪-‬פי הסעיפים בפרק ‪ 2‬של ‪European Council‬‬
‫‪ (2) ;Regulation (EC) 1334/2000‬חייבים להתאים לתקנות ‪"EAR",) U.S. government Export Administration Regulations‬‬
‫‪ (15 C.F.R.§§ 730-774, http://www.bis.doc.gov/‬כפי שנקבעו על‪-‬ידי מחלקת הסחר‪ ,‬משרד התעשייה והאבטחה‪ ,‬וכן )‪ (3‬מחויבים‬
‫לציית לתקנות הסנקציות הכלכליות )‪ ,(30 C.F.R §§ 500 et. seq.,., http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/‬כפי‬
‫שנקבעו על‪-‬ידי משרד האוצר של ארה"ב‪ ,‬מחלקת בקרת נכסים זרים‪ .‬נאסר על המשתמש והן בעליו של המוצר להעביר או לספק את‬
‫המוצר‪ ,‬האביזרים הנלווים או תוכנה נפרדת לכל מדינה‪ ,‬אזור‪ ,‬ישות או אדם האסורים על פי התקנות הללו‪.‬‬
‫זכויות מוגבלות‪ :‬כל שימוש‪ ,‬שכפול או גילוי על‪-‬ידי ממשלת ארה"ב כפוף להגבלות שנקבעו בסעיפים העוסקים בזכויות במידע טכני‬
‫ובתוכנת מחשב )‪ (Rights in Technical Data and Computer Software‬במסמכים‪ DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) :‬או ‪FAR‬‬
‫)‪ - 52.227-19(c) (2‬על‪-‬פי הישים‪.‬‬
‫כולל את "‪.http://code.google.com/p/protobuf-c/ ,"protobuf-c‬‬
‫זכויות יוצרים ‪.Dave Benson ,2008‬‬
‫על‪-‬פי רישיון ‪) Apache License, Version 2.0‬ה"רישיון"(; נאסר עליך להשתמש בקובץ זה מלבד בהתאם לרישיון‪ .‬באפשרותך לקבל‬
‫עותק של הרישיון בכתובת ‪.http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0‬‬
‫אלא אם הדבר נדרש על‪-‬פי החוק הישים או שניתנה הסכמה בכתב‪ ,‬תוכנה המופצת בכפוף לרישיון מופצת על בסיס "כמות שהיא"‪ ,‬ללא‬
‫אחריות או תנאים מכל סוג שהוא‪ ,‬בין אם במפורש או במרומז‪ .‬עיין ברישיון עבור שפה מסוימת כדי לברר את ההרשאות וההגבלות החלות‬
‫בהתאם לרישיון‪.‬‬
‫שמות אחרים של מוצרים וחברות הנזכרים בזאת עשויים להיות סימנים מסחריים של בעליהם המתאימים‪.‬‬
‫הזכויות שאינן מוענקות בזאת במפורש‪ ,‬שמורות‪.‬‬
‫כל האיורים הנם לצורכי המחשה בלבד‪ ,‬וייתכן כי אין הם מתארים במדויק את הטלפון עצמו‪.‬‬
‫‪64‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫מפתח‬
‫א‬
‫העברה‬
‫מוסיקה ‪38..............................................................‬‬
‫קול ‪39....................................................................‬‬
‫תצלומים ‪38.............................................................‬‬
‫העברות קבצים ‪49............................................................‬‬
‫העברת מדיה ‪38..............................................................‬‬
‫העברת תכנים ‪35.............................................................‬‬
‫הפניית שיחות ‪22.............................................................‬‬
‫הקלטות‬
‫האזנה ל‪29............................................................ -‬‬
‫אוזנייה ‪22.......................................................................‬‬
‫אזור זמן ‪57.....................................................................‬‬
‫אינטרנט ‪45.....................................................................‬‬
‫אבטחה ואישורים ‪47.................................................‬‬
‫הגדרות ‪61..............................................................‬‬
‫סימניות ‪45..............................................................‬‬
‫איפוס מלא ‪61..................................................................‬‬
‫אלבום אינטרנט ‪33...........................................................‬‬
‫אנטי‪-‬וירוס ‪58...................................................................‬‬
‫אנשי קשר‬
‫אנשי הקשר המוגדרים כברירת המחדל ‪19....................‬‬
‫הוספת אנשי קשר בטלפון ‪19......................................‬‬
‫חיפוש חכם ‪20.........................................................‬‬
‫קבוצות ‪21...............................................................‬‬
‫ארגון התוכן ‪35.................................................................‬‬
‫אשף החיבור ‪48 ,47.........................................................‬‬
‫אתר אינטרנט ‪33..............................................................‬‬
‫ו‬
‫וידאו ‪33..........................................................................‬‬
‫ז‬
‫זום ‪30............................................................................‬‬
‫זיכרון ‪14.........................................................................‬‬
‫זיכרון הטלפון ‪14 ,9..........................................................‬‬
‫זמן השיחה ‪24.................................................................‬‬
‫ב‬
‫ח‬
‫בדיקה אוטומטית של דוא"ל ‪44............................................‬‬
‫חיבור‬
‫באמצעות כבל ‪36.............................................USB‬‬
‫הטלפון למחשב ‪36...................................................‬‬
‫שימוש בטכנולוגיית התקשורת האלחוטית‬
‫™‪37......................................................Bluetooth‬‬
‫חיוג למספרים המופיעים בהודעה ‪41....................................‬‬
‫חיוג מהיר ‪21...................................................................‬‬
‫חיסכון בכוח הסוללה ‪38.....................................................‬‬
‫חיפוש‬
‫בדפי אינטרנט ‪46.....................................................‬‬
‫חסימת שיחות ‪24.............................................................‬‬
‫חשבון דוא"ל ‪42................................................................‬‬
‫ג‬
‫גיבוי ושחזור ‪39................................................................‬‬
‫ד‬
‫דגם ‪9.............................................................................‬‬
‫דוא"ל ‪42.........................................................................‬‬
‫דחיפת דוא"ל ‪44...............................................................‬‬
‫ה‬
‫הגדרה‬
‫צלצולים ‪57..............................................................‬‬
‫הגדרות‬
‫אינטרנט ‪61.............................................................‬‬
‫הורדה ‪62................................................................‬‬
‫הגדרות דוא"ל ‪42.............................................................‬‬
‫הגדרת המודם ‪47.............................................................‬‬
‫הגדרת מודם כבל ‪48................................................USB‬‬
‫הגדרת מודם ™‪49...........................................Bluetooth‬‬
‫הגנה‬
‫טלפון ‪59.................................................................‬‬
‫הדלקה‪/‬כיבוי‬
‫הגנה מפני נעילת כרטיס ה‪59.............................SIM -‬‬
‫נעילת הטלפון ‪59......................................................‬‬
‫פונקציית ™‪37.........................................Bluetooth‬‬
‫הודעות‬
‫דוא"ל ‪42.................................................................‬‬
‫טקסט ‪41................................................................‬‬
‫קול ‪42....................................................................‬‬
‫תמונה ‪41................................................................‬‬
‫הודעות טקסט ‪41.............................................................‬‬
‫הודעות קוליות ‪42.............................................................‬‬
‫הודעות תמונה ‪41.............................................................‬‬
‫הורדה‬
‫הגדרות ‪62..............................................................‬‬
‫מוסיקה ‪29..............................................................‬‬
‫הזנה ידנית של הגדרות ‪46.................................................‬‬
‫הזנות אינטרנט ‪49............................................................‬‬
‫הזנות מוסיקה ‪50.............................................................‬‬
‫הזנות ‪ - RSS‬ראה הזנות אינטרנט‬
‫הזרמה‬
‫מוסיקה ‪27..............................................................‬‬
‫מקוונת ‪27...............................................................‬‬
‫היסטוריה של דפי אינטרנט ‪46............................................‬‬
‫המספרים שלי ‪24.............................................................‬‬
‫הסתרת מספר הטלפון שלך ‪24...........................................‬‬
‫ט‬
‫טכנולוגיית תקשורת אלחוטית ™‪38.....................Bluetooth‬‬
‫טכנולוגיית ™‪28.................................................TrackID‬‬
‫טלפון‬
‫הדלקה ‪7.................................................................‬‬
‫י‬
‫יומן ‪55............................................................................‬‬
‫ייבוא אנשי קשר ‪19...........................................................‬‬
‫יישומים ‪58......................................................................‬‬
‫כ‬
‫כיוון המסך ‪57..................................................................‬‬
‫כללים ‪51.........................................................................‬‬
‫כרטיס ביקור ‪21...............................................................‬‬
‫כרטיס ה‪SIM-‬‬
‫הכנסה ‪7.................................................................‬‬
‫העתקה אל‪/‬מתוך ‪20.................................................‬‬
‫כרטיס זיכרון ‪14...............................................................‬‬
‫כרטיס ‪SIM‬‬
‫ביטול חסימה ‪59.......................................................‬‬
‫נעילה ‪59.................................................................‬‬
‫ל‬
‫לוח זמנים ‪51...................................................................‬‬
‫לפני הסינכרון ‪51..............................................................‬‬
‫מ‬
‫מוסיקת רקע ‪17................................................................‬‬
‫מיקרופון ‪17.....................................................................‬‬
‫מנהל הקבצים ‪35.............................................................‬‬
‫מנהל הרכיבים הגרפיים )וידג'טים( ‪8....................................‬‬
‫מסך ההמתנה ‪8...............................................................‬‬
‫פתקים ‪56...............................................................‬‬
‫מספר הטלפון שלי ‪9..........................................................‬‬
‫‪65‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬
‫ר‬
‫מספר ה‪60.............................................................IMEI -‬‬
‫מספרי חירום ‪18...............................................................‬‬
‫מצב הזיכרון ‪21................................................................‬‬
‫מצב טיסה ‪54...................................................................‬‬
‫מצלמה ‪30.......................................................................‬‬
‫מצלמת וידאו ‪31...............................................................‬‬
‫מצלמת וידיאו ‪30..............................................................‬‬
‫מצלמת סטילס ‪30.............................................................‬‬
‫מצלמת תמונה ‪30.............................................................‬‬
‫מקשי בחירה ‪13...............................................................‬‬
‫מקשים ‪6.........................................................................‬‬
‫משחקים ‪57.....................................................................‬‬
‫משימות ‪56......................................................................‬‬
‫ראה‪ :‬הודעות טקסט‬
‫ראה‪ :‬הודעות תמונה‬
‫רדיו ‪28...........................................................................‬‬
‫רכיב גרפי של הערות ‪8......................................................‬‬
‫רכיב גרפי של שעון ‪8.........................................................‬‬
‫רשימות הפעלה ‪26...........................................................‬‬
‫רשימת השיחות ‪18...........................................................‬‬
‫רשמקול ‪29......................................................................‬‬
‫ש‬
‫שיחות ‪42........................................................................‬‬
‫בינלאומיות ‪17..........................................................‬‬
‫ביצוע וקבלה ‪17.......................................................‬‬
‫החזקת שיחה ‪23......................................................‬‬
‫הקלטה ‪29..............................................................‬‬
‫וידיאו ‪18.................................................................‬‬
‫חירום ‪18.................................................................‬‬
‫מענה ודחייה של שיחות ‪17........................................‬‬
‫סינון ‪24..................................................................‬‬
‫שיחות ועידה ‪23...............................................................‬‬
‫שיטות העברה‬
‫טכנולוגיית תקשורת אלחוטית ™‪38.............Bluetooth‬‬
‫שיטת הטקסט המהיר ‪15...................................................‬‬
‫שירות מענה ‪22................................................................‬‬
‫שליטה קולית ‪22...............................................................‬‬
‫של סרטוני וידאו ‪27...........................................................‬‬
‫שם הטלפון ‪38.................................................................‬‬
‫שעה ‪57 ,56....................................................................‬‬
‫שפה ‪15..........................................................................‬‬
‫שרת ‪52.........................................Microsoft Exchange‬‬
‫נ‬
‫נגן הווידיאו ‪34..................................................................‬‬
‫נגן המוסיקה ‪25................................................................‬‬
‫נגן מוסיקה ‪25..................................................................‬‬
‫נדידה ‪9...........................................................................‬‬
‫ניווט במערכת התפריטים ‪13..............................................‬‬
‫נעילה‬
‫כרטיס ‪59.........................................................SIM‬‬
‫לוח מקשים ‪59.........................................................‬‬
‫נעילת לוח המקשים ‪59......................................................‬‬
‫ס‬
‫סוללה‬
‫הכנסה ‪7.................................................................‬‬
‫קיבולת ‪9.................................................................‬‬
‫סימניות ‪51 ,45................................................................‬‬
‫סמלי המסך ‪11.................................................................‬‬
‫סנכרון ‪51........................................................................‬‬
‫אנשי קשר ‪51..........................................................‬‬
‫הערות ‪51...............................................................‬‬
‫משימות ‪51..............................................................‬‬
‫סימניות ‪51..............................................................‬‬
‫רישומי יומן ‪51.........................................................‬‬
‫ספרי שמע ‪27..................................................................‬‬
‫סקירה כוללת של הטלפון ‪6.................................................‬‬
‫סקירה כוללת של מערכת התפריטים ‪12...............................‬‬
‫ת‬
‫תא קולי ‪22......................................................................‬‬
‫תאריך ‪56........................................................................‬‬
‫תוכן מוגן בזכויות יוצרים ‪35................................................‬‬
‫תזכורות ‪54.....................................................................‬‬
‫תיוג גיאוגרפי ‪32...............................................................‬‬
‫תיוג תצלומים ‪32..............................................................‬‬
‫תיקון תצלום ‪31................................................................‬‬
‫תמונות ‪33 ,32.................................................................‬‬
‫תפריט הפעילות ‪14...........................................................‬‬
‫תצלום ‪33........................................................................‬‬
‫תצלומים ‪32.....................................................................‬‬
‫הזנות ‪50................................................................‬‬
‫שיפור ‪31................................................................‬‬
‫תגיות ‪32.................................................................‬‬
‫תיוג גיאוגרפי ‪32.......................................................‬‬
‫ע‬
‫עדכון תוכנת הטלפון ‪40.....................................................‬‬
‫עוצמת הקול‬
‫צלצול ‪57.................................................................‬‬
‫רמקול פנימי ‪17........................................................‬‬
‫עזרה ‪9...........................................................................‬‬
‫עלויות ‪9..........................................................................‬‬
‫ערכות נושא ‪57................................................................‬‬
‫‪I‬‬
‫פ‬
‫‪43......................................................................IMAP4‬‬
‫פודקאסטים ‪50.................................................................‬‬
‫פנורמה וזום‬
‫דפי אינטרנט ‪46.......................................................‬‬
‫פעילות ‪55.......................................................................‬‬
‫פרופילים ‪56....................................................................‬‬
‫פתקים ‪55.......................................................................‬‬
‫‪M‬‬
‫™‪38.............................................................Media Go‬‬
‫‪P‬‬
‫‪36........................................................PC Companion‬‬
‫‪52........................................................PC Companion‬‬
‫™‪29...............................................................PlayNow‬‬
‫‪43.......................................................................POP3‬‬
‫צ‬
‫צילום ‪30.........................................................................‬‬
‫צלצולי וידאו ‪57.................................................................‬‬
‫צלצולים ‪57......................................................................‬‬
‫הגדרה ‪57...............................................................‬‬
‫צלצולים אישיים ‪20............................................................‬‬
‫‪S‬‬
‫‪ ,SOS‬ראה‪ :‬מספרי חירום‬
‫ק‬
‫קבוצות ‪21.......................................................................‬‬
‫קוד אישי ‪8..........................................................PIN) ) 1‬‬
‫קוד אישי ‪59........................................................(PIN) 1‬‬
‫קוד שחרור ‪59............................................................... 1‬‬
‫קיצורי דרך ‪13..................................................................‬‬
‫דפדפן אינטרנט ‪45...................................................‬‬
‫‪66‬‬
‫זוהי גירסת אינטרנט של פרסום זה‪ © .‬הדפס לשימוש פרטי בלבד‪.‬‬