מחקרים בקהילה ונוהל משרד הבריאות

‫מחקרים בקהילה‬
‫ונוהל משרד הבריאות‬
‫‪CTrials 3/4/2014‬‬
‫היחידה למחקרים קליניים‬
‫חטיבת הבריאות‬
‫מכבי שירותי בריאות‬
‫מחקרים בקהילה – מכבי שירותי בריאות‬
‫• המבטח השני בישראל‬
‫• מעל ‪ 2‬מיליון מבוטחים‬
‫• מרפאות בפיזור ארצי‬
‫•‬
‫רופאים‪ ,‬אחיות‪ ,‬דיאטנים‪ ,‬ריפוי בעיסוק‪ ,‬קלינאי תקשורת‪,‬‬
‫פיזיותרפיה‪ ,‬מעבדות‪ ,‬דימות‪ ,‬מכבי‪-‬דנט‪ ,‬מכבי טבעי ועוד‪...‬‬
‫• ‪ 2‬ועדות הלסינקי‬
‫• ביה"ח אסותא‬
‫• ביה"ח בית בלב‬
‫מחקרים בקהילה – מכבי שירותי בריאות‬
‫• כ‪ 150-‬מחקרים חדשים מדי שנה (כולל חברות‬
‫בת)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מחקרי נתונים (‪)DB‬‬
‫מחקרי נתונים קיימים ושאלונים‬
‫מחקרי אמ"ר‬
‫מחקרי פארמה‬
‫• צוותי חוקרים‪SC ,CRA ,‬‬
‫• פנימי‪ ,‬חיצוני‬
‫הלסינקי בקהילה‬
‫סעיף ‪ 6‬להגדרות הנוהל "ועדת הלסינקי של‬
‫בית חולים או של מוסד רפואי"‬
‫בית חולים או מוסד רפואי‬
‫הגדרת מוסד רפואי‬
‫"‪...‬דרכי מינויה ומניינה החוקי מוגדרים בתקנות‪".‬‬
‫האם תתכן ועדה בקהילה ‪ /‬אוניברסיטה ‪/‬‬
‫מוסד מחקר ?‬
‫החוקר הראשי‬
‫ס' ‪ 10‬להגדרות "רופא מורשה או רופא שיניים מורשה‬
‫המשמש חוקר אחראי להגשת הבקשה‪"...‬‬
‫ס'‪ 1.4‬ו' תת ועדת הלסינקי‪" :‬החוקר הראשי הינו בעל תואר‬
‫שני לפחות‪"...‬‬
‫אבל‪ .....‬ויתור על דרישת הסכמה מדעת‪:‬‬
‫ס' ‪..." 2.9.1‬ובלבד שהחוקר הראשי הוא מבית חולים‬
‫אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק‬
‫המועצה להשכלה גבוהה‪"...‬‬
‫רצוי‪ :‬לפי זהות החוקר ושיוכו ‪ /‬המחלקה בה עובד‬
‫מחקרים הדורשים ביצוע הקלטות‬
‫מחקרים איכותניים‬
‫קבוצות מיקוד‬
‫ראיונות עומק וכיו"ב‬
‫ס' ‪ 4.3‬מגדיר 'ניסויים אחרים' שיוגדרו‬
‫כמיוחדים‬
‫האם לא ניתן שיחשב ניסוי מיוחד?‬
‫‪ 48‬שעות או ‪ 2‬ימי עבודה‬
‫טיפול בבקשות חדשות לניסויים שאינם‬
‫מיוחדים‬
‫ס'‪..." 5.2.1‬יו"ר הועדה יקבע בתוך ‪ 48‬שעות מקבלת הבקשה‬
‫המלאה אם יש צורך באישור נוסף של משרד הבריאות‪"...‬‬
‫ס'‪" 5.2.1‬ועדת הלסינקי תעביר את הבקשות המלאות‪ ...‬בתוך‬
‫‪ 48‬שעות מקבלתן לצורך דיון מקביל‪"...‬‬
‫שישי – שבת נכללים במניין השעות?‬
‫אספקת מוצר המחקר במהלך הניסוי‬
‫סעיף ‪ 1‬יב‪" :‬תובטח אספקת מוצר המחקר ללא‬
‫תשלום למשתתפים בניסוי למשך כל תקופת‬
‫הניסוי; בכל מקרה המשתתף לא ישלם עבור‬
‫השתתפותו בניסוי"‬
‫מוצר המחקר ‪ /‬מוצר הייחוס‬
‫דרושה התייחסות נוספת‪:‬‬
‫טיפולים נלווים‪/‬נגזרים‬
‫בדיקות נלוות‪/‬נגזרות‬