טופס הרשמה לקורסים

‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫טופס בקשה לרישום לקורסים המכינה לרפואה‪:‬‬
‫אני‪ ,‬החתום מטה )שם משפחה(_______________)שם פרטי(______________‬
‫ת‪.‬ז‪ ____________________.‬מבקש להירשם לקורסים הבאים בשנה"ל‬
‫תשע"ה‪/‬ו‪ ,‬במסגרת מכינה לרפואה ‪:‬‬
‫שנה‬
‫רישום‬
‫סמסטר מספר קורס שם הקורס‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 96-200-30‬מבוא לכימיה )מיועד לחסרי רקע בלבד(‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-145-30‬מבוא לביוכימה‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-145-31‬מבוא לביוכמיה ‪ -‬תרגיל‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-203-30‬מיקרוביולוגיה כללית‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-220-30‬ביולוגיה מולוקולרית א'‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-103-30‬ביולוגיה של התא‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-219-30‬פיזיולוגיה של המערכות‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-150-30‬ביוסטטיסטיקה‬
‫תשע"ה‬
‫ב'‬
‫‪ 80-150-31‬ביוסטטיסטיקה – תרגיל‬
‫רישום‬
‫מספר קורס שם הקורס‬
‫שנה‬
‫סמסטר‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-548-30‬התא מבנה ותפקוד‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-206-30‬מבוא לפיזיולוגיה של החי‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-206-31‬מבוא לפיזיולוגיה של החי – תרגיל‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-710-30‬מיקרוביולוגיה רפואית‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-208-30‬גנטיקה כללית‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-208-31‬גנטיקה כללית – תרגיל‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-222-30‬ביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים‬
‫תשע"ו‬
‫א'‬
‫‪ 80-221-30‬ביולוגיה מולוקרית ב'‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫תאריך __________________‬
‫חתימת הסטודנט ________________‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫חתימת היועץ האקדמי _______________ תאריך___________________‬
‫‪www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬‬
‫פקס‪Fax: 03- 7361988 :‬‬
‫טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬