לסטודנטים מצטיינים תוכנית אפקה אתגרים ג "ע נהלים לשנת תש ם נהלי

‫תוכנית אפקה אתגרים לסטודנטים מצטיינים‬
‫נהלים לשנת תשע"ג‬
‫קהל היעד‬
‫סטודנטים המצטיינים בלימודיהם החל מהשנה השנייה ללימודיהם‪ ,‬שממוצע ציונם המצטבר ‪ 90‬ומעלה‪,‬‬
‫בעלי פוטנציאל ליכולת מקצועית אקדמית והנדסית גבוהה ובעלי כישורים בולטים בתחום היצירתיות‬
‫ויזמות‪.‬‬
‫לתלמידי שנה א' המזוהים כתלמידים בעלי פוטנציאל להצטיין‪ ,‬ניתנת האפשרות להשתתף בתוכנית החל‬
‫מהסמסטר השני במתכונת "קדם אתגרים"‪ ,‬בכפוף לתנאי הקבלה המפורטים‪.‬‬
‫מספר הסטודנטים המתקבלים לתוכנית‪ ,‬לרבות "קדם אתגרים" לשנת לימודים נתונה‪ ,‬לא יעלה על ‪.60‬‬
‫נהלים‬
‫מסגרת התוכנית וחוקת הזכאות לנ"ז‬
‫‪ .1‬תוכנית אתגרים נפרסת על פני ‪ 3‬שנים וכוללת מפגשי העשרה‪ ,‬סיורים לימודיים‪ ,‬סדנות ייעודיות‬
‫וקורס העשרה‪ .‬בנוסף‪ ,‬הסטודנט נדרש לתרומה לקהילה במכללה ו‪/‬או מחוצה לה‪.‬‬
‫‪ .2‬לתוכנית אתגרים מתקבלים סטודנטים החל מתום שנה"ל הראשונה )בכפוף לעמידה בדרישות הקבלה‬
‫של התוכנית(‪ ,‬הרשאים להצטרף בתום שנת הלימודים הראשונה ו‪/‬או השנייה‪ .‬לשנה השלישית‬
‫בתוכנית רשאים להצטרף רק סטודנטים שהשתתפו בתוכנית בשנה השנייה שלה‪.‬‬
‫‪ .3‬לתוכנית אתגרים נלווית תוכנית "קדם אתגרים"‪ ,‬אליה רשאים להצטרף סטודנטים לקראת סמסטר‬
‫ב' של שנת הלימודים הראשונה במכללה )בכפוף לתנאי הקבלה ל"קדם אתגרים'(‪.‬‬
‫‪ .4‬לתוכנית יתקבלו סטודנטים מכלל המחלקות לתואר ראשון‪ ,‬ע"פ תמהיל מנורמל‪ ,‬הנקבע בהתאם‬
‫להקצאת המקומות הכללית לתוכנית בשנתון והיחס בין מספר הסטודנטים בכל מחלקה לכלל מספר‬
‫הסטודנטים בשנתון‪.‬‬
‫‪ .5‬לדוגמא‪ ,‬אם מוקצים ‪ 20‬מקומות לתוכנית בשנה כלשהיא‪ ,‬ובמחלקה מסוימת ‪ 100‬סטודנטים בשנתון‬
‫מתוך ‪ 500‬באותו השנתון‪ ,‬ממחלקה זו יתקבלו ‪ 4‬סטודנטים לתוכנית )בהנחה שיהיו לפחות ‪ 4‬העומדים‬
‫בקריטריונים ומעוניינים(‪.‬סטודנט שישתתף בתוכנית יזוכה ב‪ 4 -‬נ"ז לכל היותר‪ ,‬בהתאם לעמידה‬
‫במטלות התוכנית‪ .‬נ"ז שיצבור הסטודנט במסגרת התוכנית יחשבו כ‪-‬נ"ז בלימודים כלליים למניין נ"ז‬
‫הנדרשות להשלמת חובותיו האקדמיים‪:‬‬
‫לסטודנטים שהתקבלו לתוכנית עד לשנת תש"ע )כולל(‪:‬‬
‫•‬
‫‪ 2‬נ"ז בגין השתתפות ועמידה בחובות התוכנית למשך שנתיים לפחות‪.‬‬
‫• ‪ 2‬נ"ז בגין עמידה בכל מטלות קורס העשרה‪ ,‬הניתן לסטודנטים בתוכנית‪ ,‬בשנה השלישית של‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫לסטודנטים שהתקבלו לראשונה לתוכנית בשנת תשע"א‪:‬‬
‫•‬
‫‪ 2‬נ"ז בגין עמידה בכל מטלות הקורס "פילוסופיה של המדע וחשיבה מדעית"‪ ,‬הניתן לכל‬
‫סטודנט חדש בתוכנית‪.‬‬
‫•‬
‫‪ 2‬נ"ז בגין עמידה בכל מטלות קורס העשרה‪ ,‬הניתן לסטודנטים בתוכנית‪ ,‬בשנה השלישית של‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫לסטודנטים שהתקבלו לראשונה משנה"ל תשע"ב‪:‬‬
‫•‬
‫‪ 2‬נ"ז בגין עמידה בסדנת פרויקטים הנדסיים רב‪-‬תחומיים‬
‫•‬
‫‪ 2‬נ"ז בגין עמידה בכל מטלות קורס העשרה‪ ,‬הניתן לסטודנטים בתוכנית‪ ,‬בשנה השלישית של‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫‪ .6‬תלמידים הלומדים במסלול מואץ )פחות מ‪ 4 -‬שנים( ולחילופין תלמידי המסלול המשולב‪ ,‬הלומדים‬
‫‪ 5-6‬שנים ‪ ,‬ההתייחסות לשנת לימודיהם תשוקלל לעניין תוכנית אתגרים בהתאמה אישית‪.‬‬
‫‪ .7‬הבהרות לתוכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬סטודנט המצטרף לתוכנית "קדם אתגרים" הוא בבחינת תלמיד נלווה ולא במעמד מן המניין‬
‫בתוכנית‪.‬‬
‫ב‪ .‬השנה הראשונה בתוכנית אתגרים מוקדשת בעיקרה לחשיבה יצירתית והמצאתית והעשרה‬
‫טכנולוגית והנדסית לקראת ביצוע פרויקטים רב תחומיים ומאתגרים‪.‬‬
‫ג‪ .‬שנים ב' ו‪ -‬ג' בתוכנית מהוות נדבך מרכזי בהן הסטודנט ממוקד הנדסה בדגש על ביצוע פרויקט‬
‫אתגרי בהעדפה לרב תחומי וקבוצתי‪ .‬בנוסף‪ ,‬כהשלמה לפן ההנדסי הסטודנט יוכשר בתהליכים‬
‫בבדיקת נאותות להשקעה‪.‬‬
‫תנאי קבלה ויציאה מהתוכנית‬
‫‪ .1‬קריטריונים לקבלה )ו‪/‬או המשך השתתפות בתוכנית(‬
‫סטודנט מתקבל לתוכנית למשך שנת לימודים אחת נתונה‪ .‬המשך השתתפותו נבחנת מידי שנה‪.‬‬
‫סטודנט לקדם אתגרים )החל מסמסטר ב' לשנה"ל הראשונה(‪:‬‬
‫סטודנט לקדם אתגרים רשאי להתקבל עפ"י אחד משלושת הקריטריונים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬בהתבסס על נתוני קבלה ל"אפקה" )א‪-‬ה כולם(‬
‫א‪ .‬ציון פסיכומטרי‪ :‬החל מ‪.680 -‬‬
‫ב‪ .‬בגרות במתמטיקה‪ 4 :‬יחידות בציון לפחות ‪ 5 ,85‬יחידות בציון לפחות ‪.75‬‬
‫ג‪ .‬בגרות במקצוע מדעי‪/‬טכנולוגי נוסף )פיסיקה‪/‬כימיה‪/‬ביולוגיה‪/‬מקצוע טכנולוגי(‪4 :‬‬
‫יחידות בציון לפחות ‪ 5 ,85‬יחידות בציון לפחות ‪.80‬‬
‫ד‪ .‬בגרות באנגלית‪ 5 :‬יחידות בציון לפחות ‪ 80‬ו‪/‬או ציון פסיכומטרי המקנה רמת‬
‫מתקדמים‪.‬‬
‫ה‪ .‬במידה וקיימים תנאי מכינות‪ :‬יש לעבור כל מכינה בציון לפחות ‪.85‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪6‬‬
‫‪ .2‬הנדסאים מדופלמים עם ממוצע ציונים שאינו פחות מ‪ ,90-‬ייחשב להם הדבר כמו מלאו‬
‫את תנאי הפסיכומטרי לקבלה‪ ,‬וכל שאר התנאים כמו שהוגדרו לעיל‪.‬‬
‫‪ .3‬ממוצע ציוניו בסמסטר א' ‪ -‬סיים את סמסטר א' בממוצע ציונים של ‪ 85‬לפחות )מסלול‬
‫בוקר – ‪ 15‬נ"ז ‪ /‬מסלול משולב – ‪ 10‬נ"ז(‬
‫הערה‪ :‬לא יתקבל מי שעונה על התנאים‪ ,‬אבל למד במוסד אקדמי אחר‪ ,‬ולימודיו בו הופסקו בשל‬
‫הישגים נמוכים‪ .‬וועדת הקבלה לאתגרים תקבע פרטנית במקרים אלה‪ ,‬מהם ההישגים הנדרשים‬
‫לקבלתו לתוכנית קדם אתגרים‪.‬‬
‫סטודנט לאתגרים‪:‬‬
‫א‪ .‬ממוצע מצטבר ‪ 90‬ומעלה‪ .‬ייבחן בכל סוף שנה לאחר תום סמסטר ב'‪ ,‬ללא ציון נכשל‪.‬‬
‫ב‪ .‬מינימום נ"ז שצבר בלימודיו באפקה עבור כניסה לתוכנית‪ 40 :‬נ"ז לתלמידי בוקר ו‪ 30-‬נ"ז‬
‫לתלמידי המסלול המשולב‪.‬‬
‫ג‪ .‬לפחות ‪ 30‬נ"ז עבור כל שנת לימודים נוספת‪.‬‬
‫ד‪ .‬קבלה לשנה השלישית בתוכנית אתגרים‪ ,‬מותנית בהשתתפות בתוכנית ועמידה בחובותיה‬
‫בשנה השנייה של התוכנית‪.‬‬
‫ה‪ .‬תלמידי המסלול המשולב ישולבו בהתאמה אישית‪.‬‬
‫ו‪ .‬המלצה מראש המחלקה‪.‬‬
‫ז‪ .‬מתן אפשרות לראשי מחלקה להמליץ לקבל לתוכנית תלמידים שאינם עומדים בקריטריונים‬
‫הכמותיים אך מהווים פוטנציאל למהנדסים מהשורה הראשונה‪ ,‬כפוף לראיון אישי עם ראש‬
‫התוכנית‪.‬‬
‫ח‪ .‬במקרים חריגים מאלה המפורטים בסעיפים א'‪ -‬ו' ‪ ,‬לפי שיקול דעת ראש התוכנית‪.‬‬
‫‪ .2‬יציאה מהתוכנית‬
‫אי עמידה בכל חובות התוכנית יהווה עילה להפסקת השתתפותו של הסטודנט בתוכנית‪.‬‬
‫‪ .3‬הודעות על קבלה ‪ /‬המשך השתתפות ‪ /‬יציאה מהתוכנית‬
‫אתגרים‪:‬‬
‫א‪ .‬מכתבי פנייה לסטודנטים על פתיחת תהליך הקבלה יתבצע ‪ 8‬שבועות לפני פתיחת סמסטר א' של‬
‫שנה"ל העוקבת‪ ,‬לסטודנטים המיועדים לתוכנית אתגרים‪.‬‬
‫ב‪ .‬מכתבי הודעה ישלחו לסטודנטים ‪ 14‬יום טרם פתיחת סמסטר א' של שנה"ל העוקבת‪ ,‬כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫הודעה על קבלה )סטודנט חדש בתוכנית(‬
‫•‬
‫הודעה על המשך השתתפות )סטודנט שהשתתף בשנה"ל הקודמת ועומד בתנאי הקבלה להמשך(‬
‫• הודעה על יציאה מהתוכנית‪.‬‬
‫קדם אתגרים‪:‬‬
‫א‪ .‬מכתבי פנייה לסטודנטים על פתיחת תהליך הקבלה ישלחו ביום האשון לסמסטר ב' של שנה"ל‪,‬‬
‫לסטודנטים העונים לקריטריונים לקדם אתגרים‪.‬‬
‫•‬
‫מכתבי הודעה לקבלה‪/‬דחייה ישלחו לסטודנטים ‪ 14‬יום לפתיחת סמסטר ב' של שנה"ל‪.‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪6‬‬
‫•‬
‫הודעה על המשך השתתפות )סטודנט שהשתתף בשנה"ל הקודמת ועומד בתנאי הקבלה להמשך‬
‫בתוכנית אתגרים(‬
‫•‬
‫הודעה על יציאה מהתוכנית‪.‬‬
‫חובות‬
‫•‬
‫השתתפות בכלל מטלות "אתגרים"‪ ,‬במהלך שנת הלימודים‪ ,‬בהתאם לשנת ההשתתפות בתוכנית‪,‬‬
‫הכוללות‪ :‬מפגשי העשרה‪ ,‬סיורים לימודיים‪ ,‬סדנות ייעודיות‪.‬‬
‫•‬
‫ביצוע תרומה לקהילה ‪ -‬חובת הסטודנט בתוכנית "אתגרים" בשנים השנייה עד השלישית ל‪-‬‬
‫‪ 100%‬ביצוע של אחד מהבאים‪:‬‬
‫‪ o‬תרומה בהיקף של ‪ 30‬שעות לקהילת הסטודנטים שיקבע בתיאום עם דקאנית הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ o‬תרומה בהיקף של ‪ 30‬שעות כמוביל חברתי ב"אפקה"‪ ,‬בתיאום עם דקאנית הסטודנטים‪.‬‬
‫‪ o‬תרומה בהיקף של ‪ 60‬שעות כעוזר מחקר בתיאום עם יו"ר וועדת מחקר‪.‬‬
‫ביצוע פרויקט גמר אתגרי‬
‫•‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫•‬
‫סטודנט בתוכנית יועדף בביצוע פרויקט גמר רב תחומי‪ ,‬צוותי ואתגרי‪ ,‬כמפורט מטה‪.‬‬
‫פרויקט גמר בתוכנית אתגרים חייב להיות מוגדר כאתגרי ע"י מחלקת פרויקטים ואחד‬
‫מארבעת הטיפוסים הבאים‪:‬‬
‫‪ .1‬פרויקט רב תחומי )רב מחלקתי( – מזכה ב ‪ 10‬נ"ז‬
‫‪ .2‬פרויקט עם שותף תעשייתי – מזכה ב ‪ 10‬נ"ז‬
‫‪ .3‬פרויקט הנדסי בעל אופי מחקרי – מזכה ב ‪ 8‬נ"ז‬
‫‪ .4‬פרויקט מיוחד לסטודנט יחיד– מזכה ב ‪ 8‬נ"ז‬
‫עמידה במטלות קורס העשרה לסטודנטים שנה שלישית בתוכנית )או סטודנט שעומד לסיים‬
‫לימודיו בשנה"ל נוכחית(‪ :‬ילמד קורס העשרה "תהליכים בבדיקת נאותות טכנולוגית" בהיקף של‬
‫שעתיים שנתיות )‪ 1‬ה'‪ 1+‬ת'(‪.‬‬
‫•‬
‫חריגים – תוקם ועדת חריגים בהמלצת ראש התוכנית‪ ,‬הרשאית לאשר חריגה מהכללים שהוצגו‬
‫לעיל במקרים מוצדקים‪.‬‬
‫זכויות‬
‫מלגות‬
‫‪ .1‬סטודנטים שהתקבלו לתוכנית עד שנה"ל תשע"ב‪:‬‬
‫סטודנטים‪ ,‬שהשתתפו בתוכנית אתגרים לפני שנה"ל תשע"ב‪ ,‬בשנה הראשונה או השנייה לתוכנית‪ ,‬שיעמדו‬
‫בחובות התוכנית ובדרישות האקדמיות )ציון מצטבר ‪ 90‬לפחות ללא נכשל בתום סמסטר קיץ(‪ ,‬יזכו‬
‫במלגות לימודים‪ .‬מלגות לסטודנטים תוענקנה בטקס מלגות הצטיינות של המכללה בשנה"ל העוקבת‪.‬‬
‫מלגת הלימודים תהא השלמה דיפרנציאלית של מלגת שכ"ל שנתית למלגת ההצטיינות כדלקמן‪:‬‬
‫•‬
‫מלגות בסך ‪ 33%‬מגובה שכ"ל שנתי יורחבו ל‪65% -‬‬
‫•‬
‫מלגות בסך ‪ 75%‬יורחבו ל‪110% -‬‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪6‬‬
‫•‬
‫מלגת נשיא בסך ‪ 100%‬תורחב ל‪150%-‬‬
‫•‬
‫סטודנטים שיתקבלו לתוכנית ולא קיבלו מלגת הצטיינות יקבלו מלגה בגובה ‪ 50%‬משכ"ל‪.‬‬
‫מלגות לסטודנטים בשנה השלישית בתוכנית תוענקנה בטקס הענקת תארים בתחילת שנה"ל העוקבת‪ ,‬לזו‬
‫בה נמצא זכאי לקבלת תואר בוגר בהנדסה‪ .‬המלגה תהא בגובה ‪ 50%‬משכ"ל‪.‬‬
‫*תלמידי המסלול המשולב יהיו זכאים למקסימום מלגות כמו סטודנט בוקר‪.‬‬
‫‪ .2‬סטודנטים שהתקבלו בתוכנית לתוכנית לראשונה‪ ,‬החל משנה"ל תשע"ב‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫סטודנטים שיתקבלו לתוכנית אתגרים לראשונה החל משנה"ל תשע"ב‪ ,‬יהיו זכאים למלגת אתגרים‬
‫בתגמול דיפרנציאלי ע"פ המפתח המפורט‪ .‬הסטודנטים בתוכנית אתגרים יהיו זכאים לקבלת מלגת‬
‫אתגרים בתוספת למלגת הצטיינות על הישגיהם האקדמיים‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫סטודנטים בתוכנית קדם אתגרים אינם זכאים למלגות‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫מלגות לסטודנטים בתום השנה הראשונה והשנייה להשתתפותם בתוכנית תוענקנה בטקס מלגות‬
‫הצטיינות של המכללה בשנה"ל העוקבת‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫מלגות לסטודנטים בתום השנה השלישית להשתתפותם בתוכנית תוענקנה בטקס הענקת תארים‬
‫בתחילת שנה"ל העוקבת לשנה בה נמצא זכאי לקבלת תואר בוגר בהנדסה‪.‬‬
‫ה‪.‬‬
‫תלמידי המסלול המשולב יהיו זכאים למקסימום מלגות כמו סטודנט בוקר‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫מפתח המלגות‪:‬‬
‫•‬
‫השתתפות בשנה הראשונה בתוכנית ועמידה בכל דרישותיה – ‪ 25%‬שכ"ל‪.‬‬
‫•‬
‫השתתפות בשנה השנייה בתוכנית ועמידה בכל דרישותיה – ‪ 40%‬שכ"ל‪.‬‬
‫•‬
‫השתתפות בשנה השלישית בתוכנית ועמידה בכל דרישותיה – ‪ 50%‬שכ"ל‪ .‬סטודנט שהשתתף‬
‫בביצוע בפרויקט אתגרי רב תחומי )רב מחלקתי( שהציון לכל אחד מכלל חברי הצוות בפרויקט ‪90‬‬
‫ומעלה‪ ,‬תינתן השלמה ל‪ 75% -‬שכ"ל‪ .‬סטודנט שהשתתף בביצוע בפרויקט אתגרי רב תחומי )רב‬
‫מחלקתי( שהציון לכל אחד מכלל חברי הצוות בפרויקט ‪ 95‬ומעלה‪ ,‬תינתן השלמה ל‪ 100% -‬שכ"ל‪.‬‬
‫הטבות‬
‫•‬
‫אפשרות לימוד‪ ,‬ללא תשלום‪ ,‬של קורסים נוספים‪ .‬ניתן לבחור קורסים ממחלקות אחרות או‬
‫במחלקה בה לומד הסטודנט‪ ,‬בהתמחות שאינה ההתמחות שבחר הסטודנט‪ .‬הקורס יינתן על‬
‫בסיס מקום פנוי‪ ,‬קורס אחד בסמסטר‪ .‬חייב לעמוד בדרישות הקורס‪ ,‬במידה ולא סיים הקורס‬
‫יחויב במלוא התשלום‪* .‬‬
‫•‬
‫עדיפות לשמש כבודקי תרגילים‪.‬‬
‫•‬
‫השתתפות בקורסי קיץ בתעריף רגיל ולא תעריף קיץ )רלבנטי רק ללימודי בוקר‪ -‬לימודי ערב‬
‫זכאים לכך ממילא(‪ .‬מותנה בפתיחת הקורס במינימום משתתפים‪* .‬‬
‫•‬
‫מימון חלקי בהשתתפות בכנסים מקצועיים בארץ )כנס אחד בשנה(‪.‬‬
‫•‬
‫אפשרות לתואר כפול בשתי מחלקות ללא תשלום בכפוף לתקנון ‪* .‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪6‬‬
‫* הזיכוי בגין ההטבה‪/‬ות הניתנות לסטודנט אתגרים ייערך עם בקשת הזכאות לתואר‪.‬‬
‫תעודת בוגר תוכנית אתגרים‬
‫סטודנט בוגר אתגרים בתום השנה השלישית בתוכנית‪ ,‬יקבל תעודה המציינת את השתתפותו בתוכנית‬
‫אתגרים‪ ,‬מותנה במילוי חובות התוכנית‪ .‬הענקת התעודות תתקיים‪:‬‬
‫‪ o‬לזכאים לקבלת תואר בוגר בהנדסה באותה שנה – תוענק התעודה בטקס הענקת תארים בתחילת‬
‫שנה"ל העוקבת‪.‬‬
‫לסטודנטים שהתקבלו לתוכנית לפני שנת תשע"א‪ ,‬תוענק התעודה באם השתתף בתוכנית בשנה השנייה‬
‫והשלישית לפחות‪.‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪6‬‬