בע ובנייה תשתיות , תחבורה נוף יפה חברת "מ

‫‪09264‬‬
‫חברת יפה נוף תחבורה‪ ,‬תשתיות ובנייה בע"מ‬
‫וועדת המכרזים של חברת יפה נוף תחבורה‪ ,‬תשתיות ובנייה בע"מ מודיעה בזאת כי בכוונתה‬
‫להכריז על "חב' תסקיר סקרים ומחקרים" בע"מ כספק יחיד למתן שירותי ייעוץ בסקרי תחבורה‬
‫הכוללים‪ :‬א‪ .‬המשך תכנון‪ ,‬ניהול ופיקוח‪/‬בקרת סקרי תחבורה ציבורית שבטיפולה‪.‬‬
‫ב‪ .‬המשך והשלמת פיתוח מתודולוגיות וכלים לצורך איסוף ועיבוד נתונים‪.‬‬
‫משך ההתקשרות‪ 72 :‬חודשים ‪ +‬אופציה ל‪ 72-‬חודשים נוספים‬
‫סכום התקשרות כוללת ‪ 3,444,444 :‬ש"ח לא כולל מע"מ לכל התקופה‬
‫על גוף הסבור כי הינו מסוגל ורוצה לבצע את העבודות‪ ,‬להודיע בתוך ‪ 75‬ימי עבודה ממועד פרסום‬
‫מודעה זו ) היינו עד ליום ‪ ( 22.7.75‬לוועדת המכרזים של חברת יפה יפה נוף תחבורה תשתיות‬
‫ובנייה בע"מ בפקס מס' ‪ 074-7880176‬לידי עו"ד ימית קליין על כוונתו זו‪ ,‬בצירוף פרטים בדבר‬
‫ניסיונו בתחום‪.‬‬
‫טלפון רב קווי‪ ,470-7004444 :‬פקס‪470-7004447-5 .‬‬
‫רח' ביאליק ‪ ,3‬קומה ‪ ,0‬חיפה ‪33772‬‬