08/06/2014 - מערכת מוקד מקצוע

‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על מגמות המכונות‬
‫ו' סיון תשע"ד‬
‫‪ 84‬יוני ‪0884‬‬
‫לכבוד‬
‫מרכזי ומורי מגמות המכונות‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הנדון‪ :‬חוזר מפמ"ר ‪ 2‬לתשע"ד‬
‫למידה משמעותית במגמות המכונות‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בחוזר זה אנחנו מבקשים להבהיר עקרונות יסוד ליישום הרפורמה במערך הבחינות של מגמות המכונות ותכנון‬
‫פריסת שעות הלימוד בשלושת שנות התיכון‪:‬‬
‫‪ .1‬אין שינוי בתכניות הלימודים הכלליות סה"כ שעות הלימוד נשאר ‪ 054‬שעות למקצוע המדעי‪034 ,‬‬
‫למקצוע המוביל ו‪ 504 -‬למקצוע ההתמחות‪ ,‬רצוי מאוד לקרוא היטב את חוזר שכ"ל תשע"ה המצ"ב כאן‪.‬‬
‫‪ .2‬אין בחינות בכתב חיצוניות בכיתה י'‪.‬‬
‫‪ .3‬כל תלמיד נבחן בהיקף מינימלי של ‪ 3‬יח"ל במקצוע ההתמחות ובמקצוע המוביל‪.‬‬
‫‪ .0‬תכנית הלימודים תחולק למרכיב הערכה פנימית בבתי הספר בהיקף של לפחות ‪ )a( 34%‬ולמרכיב הערכה‬
‫חיצונית בהיקף ‪ .04%‬ציון הבחינה החיצונית (‪ )b‬ישוקלל כ‪ 04% -‬ולו יתווסף ציון שנתי (‪ )c‬במשקל של‬
‫‪ .34%‬כלומר הציון הסופי (‪ )x‬במקצוע המוביל יחושב כך‪x = 0.3*a+0.7*(0.7*b + 0.3*c) :‬‬
‫‪ .5‬כל בחינה פנימית מזכה את המורים בגמול הכנה לבגרות לפי מספר היחידות ובהתאם להסכם השכר‬
‫ותנאי השירות של המורים כבעבר‪.‬‬
‫‪ .0‬מסמכי ההלימה של תשע"ד‪ ,‬לגבי ההתמחויות‪ ,‬תקפים כאשר אופן הערכה היחידי בהתמחויות הוא פ"ג ‪3‬‬
‫יח"ל או עבודת גמר ‪ 5‬יח"ל (אין אפשרות להשלים פ"ג ‪ 3‬יח"ל ל‪ 5 -‬יח"ל בהתמחות)‪.‬‬
‫‪ .0‬מדעי הטכנולוגיה ‪ 1-5‬יח"ל בהערכה פנימית מלאה‪ .‬מאחר שברפורמת ‪ 2443‬בוטל אחד מהמקצועות‬
‫המובילים של המגמה‪ ,‬מומלץ מאוד שרכזי המגמות יבקשו מהנהלות בתי הספר ללמד מדעי הטכנולוגיה‬
‫‪ 5‬יח"ל לתלמידים שאינם לומדים מקצוע מדעי מורחב‪.‬‬
‫‪ .8‬תכנית טו"ב‪ :‬אם לא יתקיימו בחינות חיצוניות בכיתה י גם לתכנית טו"ב ‪ -‬הפיקוח על מגמות המכונות‬
‫ממליץ לבחון בסוף כיתה יא את השאלונים הבאים‪ 838981/300 :‬ו‪ 854300 -‬או ‪( 888300‬תיב"מ או אוטו‪-‬‬
‫טק)‪ .‬מומלץ ללמד בכיתה י' את כל תכנית הלימודים של ‪ 838981/200‬ולהחליט בכיתה יא האם התלמיד‬
‫יכול להצליח ב‪ 5 -‬יח"ל או אולי להסתפק בהערכה שבוצעה בכיתה י' כמגן בהיקף של ‪ 34%‬מתוך שאלון‬
‫‪ 3‬יח"ל – ‪ 838981/300‬שיובצע בכיתה יא‪.‬‬
‫אנו יוצאים לדרך חדשה‪ ,‬וכפי שהשר אמר בכנס ארצי ללמידה משמעותית‪" :‬נסלול את השביל תוך כדי הליכה"‪.‬‬
‫העיקרון שלנו במגמת מכונות יישאר לשמור שהתלמידים לא ייפגעו תוך קידום מצוינות בכל הרמות‪.‬‬
‫כל סמלי השאלונים המוזכרים במסמך זה טעונים אישור של אגף הבחינות וייתכנו שינויים בסמלי השאלונים‪.‬‬
‫לחוזר זה מצורפים‪:‬‬
‫‪ .1‬אוגדן שעות חדש למגמות המכונות בו מופיעות לדוגמא שתי התמחויות‪,‬‬
‫‪ .2‬מסמכי הלימה למקצועות המובילים המעודכנים לתשע"ה ומותאמים לרפורמת הלמידה המשמעותית‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל למדע וטכנולוגיה‪ ,‬רחוב השלושה ‪ ,2‬יד‪-‬אליהו‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪29012‬‬
‫‪ ‬מזכירות‪ ;80-906-9086 :‬נייד‪[email protected] ;858-900-0088 :‬‬
‫אתר המינהל‪; http://education.gov.il/SciTech :‬אתר המגמה‪www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem:‬‬
‫~‪~8‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על מגמות המכונות‬
‫יישום הרפורמה במגמות המכונות‬
‫‪ ‬שאלון ‪ 3( 81/9838300‬יח"ל) שאלון מעבדה עם ‪ 54%‬מרכיב בכתב להערכה באמצעות בוחן חיצוני‪.‬‬
‫‪ ‬שאלון ‪ 1( 81/9838200‬או ‪ 2‬יח"ל בהתאם להחלטת בית הספר לקראת ינואר של כיתה יא) שאלון מעבדה עם‬
‫‪ 54%‬מרכיב בכתב להערכה פנימית בבתי הספר‪.‬‬
‫‪ ‬שאלון ‪ 81/98385//‬עבודת גמר ‪ 5‬יח"ל מיועדת לתלמידים מצטיינים במיוחד אשר לומדים פיסיקה ‪ 5‬יח"ל‪.‬‬
‫‪ .1‬בכיתה י' נדרש ללמד את כל המרכיבים ההתנסותיים במקצועות המובילים ולהעריך באמצעות בחינת‬
‫מעבדה עם מרכיב בכתב את דרגות ההבנה של מושגי הליבה והמיומנויות בהנדסת מכונות‪ .‬הערכה זו‬
‫תהיה שקולה ל‪ 34% -‬מתוך תכנית הלימודים של ‪ 3‬יח"ל ול‪ 04% -‬מתוך תכנית הלימודים של ‪ 5‬יח"ל‬
‫במקצועות המובילים‪ .‬הרציונל של יישום הרפורמה באופן הזה במגמות המכונות להפוך את הלמידה‬
‫המשמעותית ממילא שאנחנו עושים במעבדות שלנו לעיקר הלמידה דווקא במקצוע המוביל‪ .‬באמצעות‬
‫שיכלול הכלים ההתנסותיים מורים יכולים להביא יותר תלמידים להבנה עמוקה יותר של מושגי הליבה‬
‫של הנדסת המכונות‪.‬‬
‫במקרה שבית ספר מחליט שתלמיד יסיים את לימודיו עם ‪ 3‬יח"ל במקצוע המוביל‪ ,‬שאלון ‪)a( 81/200‬‬
‫ישוקלל בהיקף של ‪ 34%‬מתוך שאלון חיצוני ‪ – b ,)0.7b+0.3c( 81/983800‬ציון בחינה‪ – c ,‬ציון שנתי‬
‫עבור הערכה חיצונית‪ .‬החישוב מתבצע כך‪x = 0.3*a+0.7*(0.7*b + 0.3*c) :‬‬
‫במקרה שבית ספר מחליט שתלמיד יסיים את לימודיו עם ‪ 5‬יח"ל במקצוע המוביל‪ ,‬שאלון ‪,)a( 81/200‬‬
‫המהווה למעשה ‪ 04%‬מהציון של התלמיד‪ ,‬מצטרף אל שאלון ‪ – b , )0.7b+0.3c( 81/9838300‬ציון בחינה‪,‬‬
‫‪ – c‬ציון שנתי עבור הערכה חיצונית‪ .‬החישוב מתבצע כך‪x = 0.4*a+0.6*(0.7*b + 0.3*c) :‬‬
‫לכן‪ ,‬נצטרך להקפיד ששאלוני ‪ ,81/9838300‬בחינת מעבדה עם מרכיב בכתב של ‪ ,54%‬יהיה מבחן בעל‬
‫רמה נאותה‪ .‬הבוחן יביא לבחינה שאלון מפמ"ר ברמת ‪ 3‬יח"ל ושאלון שונה ברמת ‪ 5‬יח"ל‪ .‬התכנים‬
‫העיוניים של החלק שבכתב יהיו בהתאמה לשאלות הנמצאות בשאלוני ‪ 81/243 ,838142‬ו‪838242 -‬‬
‫‪ .2‬הפיקוח על מגמות המכונות החליט לפרוס את למידת התכנים במקצוע המובול ובמקצוע ההתמחות‬
‫מכיתה י' על מנת להקל על העומס המוטל על התלמיד‪ .‬אופן ההערכה היחיד‪ ,‬שיופעל במקצועות‬
‫ההתמחות‪ ,‬יהיה פ"ג ‪ 3‬יח"ל או פ"ג ‪ 5‬יח"ל‪ .‬פרויקט גמר מכיל מרכיבי העמקה רבים ונושאים נבחרים‬
‫להעמקה שתלמידים מבצעים בעת ביצוע הפרויקט‪ .‬לכן‪ ,‬הכלל של ‪ 34%‬מתכנית הלימודים בהערכה‬
‫פנימית מוטמע באופן טבעי בתוך הלמידה סביב פרויקט ובאחריות מלאה של בתי הספר‪ .‬הערכה של‬
‫מקצוע ההתמחות מתבצעת באופן חיצוני ע"י בוחן‪.‬‬
‫מבוטלים המבחנים בכתב במקצוע ההתמחות של מגמות המכונות‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫‪ .1‬התכנים בתכניות הלימודים אינם משתנים!!! ויילמדו בהתאם למסמך הלימה המצורף לחוזר זה‪.‬‬
‫‪ .2‬יש ללמד את סל השעות המפורט באוגדן החל מכיתה י' ועד כיתה יב‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל למדע וטכנולוגיה‪ ,‬רחוב השלושה ‪ ,2‬יד‪-‬אליהו‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪29012‬‬
‫‪ ‬מזכירות‪ ;80-906-9086 :‬נייד‪[email protected] ;858-900-0088 :‬‬
‫אתר המינהל‪; http://education.gov.il/SciTech :‬אתר המגמה‪www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem:‬‬
‫~‪~0‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על מגמות המכונות‬
‫מבחן מעבדה מכניקה הנדסית ‪ 9‬בקרה במכונות ‪838981/200‬‬
‫מבחן מעבדה‪ ,‬עם מרכיב בכתב של ‪ ,54%‬יבוצע בהערכה פנימית בסוף כיתה י'‬
‫בהיקף של ‪ 214‬שעות ובאחריות‬
‫בית הספר‪ .‬במהלך חודש ינואר (של כיתה יא)‪ ,‬בית הספר יחליט עבור כל תלמיד האם שאלון זה מהווה ‪ 34%‬מתוך‬
‫‪ 3‬יח"ל או ‪ 04%‬מתוך ‪ 5‬יח"ל‪.‬‬
‫למידה משמעותית הינה למידה המתבצעת בסביבה התנסותית בה התלמיד פעיל ובונה את עולם המושגים של‬
‫הנדסת המכונות‪ ,‬תוך למידה פעילה בשיתוף עם עמיתים‪ .‬הסביבות המגוונות של הנדסת מכונות‪ ,‬ייחשפו כל שנה‬
‫לתלמיד‪ ,‬באמצעות מערכת משולבת של ‪ 13‬ש"ש מרתקות במקצוע המוביל ובמקצוע ההתמחות‪ .‬התוצרים של‬
‫התלמידים יוצגו במהלך השנה בימי שיא פנימיים‪ ,‬שהמורה ייקבע בכיתה‪ ,‬בשיווק המגמות לכיתות ט' ובימי‬
‫ההורים‪.‬‬
‫הלמידה הפעילה‪ ,‬ההתנסותית והמשמעותית תתבצע במסגרת המעבדות הבאות‪:‬‬
‫‪ ‬מכניקה הנדסית‪ :‬מנגנונים חכמים לשירות האדם‪ :‬מרכז כובד‪ ,‬מנופים‪ ,‬גלגלות‪ ,‬תמסורות ועוד‪.‬‬
‫‪ ‬סביבות לימוד של מעגלים פניאומטיים‪ ,‬אלקטרו‪-‬פניאומטיים ובקרים‪.‬‬
‫‪ ‬בקרה בעזרת ערכות מודולריות ועוד‪.‬‬
‫‪ ‬פרויקטון (בהיקף ‪ 214‬שעות)‪ ,‬המאגד בתוכו למידה התנסותית משמעותית של התכנים ההנדסיים מתוך פרקי‬
‫הלימוד שפורטו במעבדות‪ .‬ניתן להגיש גם תלקיט של התנסויות‪.‬‬
‫הוראת תכני הלימוד העיוניים תעשה תוך כדי ההתנסות המגוונת ותאפשר למורה לחשוף את התלמידים למגוון‬
‫פעילויות מרתקות הכוללות תכן הנדסי‪ ,‬חקר והנדסה הפוכה של מערכות טכנולוגיות בשירות האדם והחברה‪.‬‬
‫הערות‪:‬‬
‫התכנים בתכנית הלימודים אינם משתנים‪ ,‬שכן תכנים עיוניים והתנסותיים‪ ,‬למשל‪ ,‬מתוך סרטוט טכני ולוגיקה‬
‫(עיוני) וסרטוט ממוחשב ‪ 9‬לוגיקה (התנסותי) או פרויקטון שהיו חלק מ‪ 838142 -‬עוברים למבחן החיצוני ‪.300‬‬
‫מבנה הלמידה הנ"ל בכיתה י' מניח‪ ,‬שלצורך הוראת התכנים ההתנסותיים‪ ,‬כל מורה נדרש ללמד גם מושגי ליבה‬
‫ומיומנויות יסוד באופן תיאורטי‪ .‬המכלול השלם של למידה זו יתמוך בלמידה איכותית יותר ומעמיקה של נושאים‬
‫בכתב‪ ,‬שיבואו לידי ביטוי בשאלון החיצוני של כיתה יב המפורט בעמוד הבא‪.‬‬
‫שימו לב‪ :‬בית ספר שלא ילמד את תכנית הלימודים ההתנסותית בכיתה י בהיקף של ‪ 2‬יח"ל לפחות (‪ 214‬שעות‬
‫שהם ‪ 0‬ש"ש בכיתה י‪ ,‬מתוך תכנית לימודים של ‪ 034‬שעות במקצוע המוביל)‪ ,‬לא יזכה את התלמיד באפשרות‬
‫לקבל ‪ 5‬יח"ל‪.‬‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל למדע וטכנולוגיה‪ ,‬רחוב השלושה ‪ ,2‬יד‪-‬אליהו‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪29012‬‬
‫‪ ‬מזכירות‪ ;80-906-9086 :‬נייד‪[email protected] ;858-900-0088 :‬‬
‫אתר המינהל‪; http://education.gov.il/SciTech :‬אתר המגמה‪www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem:‬‬
‫~‪~0‬‬
‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫המינהל למדע וטכנולוגיה‬
‫הפיקוח על מגמות המכונות‬
‫מבחן מעבדה ‪ 838300‬או ‪81/300‬‬
‫המרכיב שבכתב‬
‫במתכונת הישנה היו שני שאלונים בכתב ‪ 838242 + 838142‬או ‪ .81/243 + 838142‬השאלונים הנ"ל יבוטלו ויהיה‬
‫שאלון אחד בלבד ברמת ‪ 3‬יח"ל‪ .‬בחלק שבכתב של מבחן המעבדה החיצוני הבוחן יציג לנבחנים שאלון בכתב‪.‬‬
‫התכנים העיוניים של החלק שבכתב יהיו בהתאמה לשאלות הנמצאות בשאלוני ‪ 81/243 ,838142‬ו‪ .838242 -‬בחלק‬
‫זה הנבחן נידרש לענות על שאלה אחת מכל פרק ועוד ‪ 3‬שאלות לבחירה מכל השאלון‪ .‬השאלון יורכב מ‪14 -‬‬
‫שאלות בשני פרקים‪:‬‬
‫פרק א' – לוגיקה ובקרה‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫מציאת פונקציה על פי תרשים לוגי או מתוך טבלת אמת או מתוך תיאור מילולי של פעולת מערכת‪.‬‬
‫צמצום פונקציה בעזרת מפת קרנו ומימוש בעזרת סמלים לוגיים‪.‬‬
‫ניתוח לוגי של מערכת מתגים ומנורות או מערכת פניאומטית תוך בניית טבלת אמת‪.‬‬
‫מערכות פניאומטיות או הידראוליות‪.‬‬
‫מערכות בקרה‪.‬‬
‫פרק ב' – מכניקה הנדסית‪.‬‬
‫‪.8‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.0‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫חישובי מנגנונים חכמים (מנופים‪ ,‬גלגלות ועוד) – סטטיקה בלבד‪.‬‬
‫מחברים (פינים‪ ,‬שגמים‪ ,‬מסמרות וריתוך) מבוססי סטטיקה ותורת החוזק‪.‬‬
‫פרקי מכונות מתקדמים (גלים‪ ,‬ברגים‪ ,‬ממסרות‪ ,‬מיסבים‪ ,‬מצמדים‪ ,‬קפיצים)‪.‬‬
‫שרטוט היטלים או חתכים על פי איזומטריה ומתן מידות‪.‬‬
‫סרטוט הרכבה בו נדרשת הבנה של סרטוט היטלים חתכים ומתן מידות‪.‬‬
‫המרכיב ההתנסותי‬
‫מעבדת חובה‪ :‬תכן הנדסי דיגיטלי (סרטוט ממוחשב ברמת ‪ ,)SOLID‬ניתן לשלב תכנון של הייצור במגוון‬
‫אפשרויות למשל חריטה וכרסום קונבנציונליים ו‪ ,CNC -‬עיבוד בלתי שבבי ו‪9‬או מדפסת תלת מימד‪.‬‬
‫בחירה של מעבדה אחת נוספת מתוך האפשרויות הבאות‪:‬‬
‫‪‬‬
‫מכניקה הנדסית‪ :‬מנגנונים חכמים לשירות האדם‪ :‬מרכז כובד‪ ,‬מנופים‪ ,‬גלגלות‪ ,‬תמסורות ועוד‪.‬‬
‫סביבות לימוד של מעגלים פניאומטיים‪ ,‬אלקטרו‪-‬פניאומטיים ובקרים‪.‬‬
‫‪‬‬
‫בקרה בעזרת ערכות מודולריות ועוד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫הערה‪ :‬ניתן להחליף את כל המעבדות בפרויקטון‪ ,‬או תלקיט של התנסויות‪ ,‬בהיקף של ‪ 3‬יח"ל (‪ 024‬שעות)‪ ,‬המאגד‬
‫בתוכו למידה התנסותית משמעותית של התכנים ההנדסיים מתוך פרקי הלימוד שפורטו במעבדות‪.‬‬
‫בברכה‪ ,‬דר' ירון דופלט‬
‫ממונה מגמות הנדסת תכנון ובקרה ומפמ"ר מגמות הנדסת מכונות ומערכות ייצור ממוחשבות‬
‫משרד החינוך‪ ,‬המינהל למדע וטכנולוגיה‪ ,‬רחוב השלושה ‪ ,2‬יד‪-‬אליהו‪ ,‬תל‪-‬אביב ‪29012‬‬
‫‪ ‬מזכירות‪ ;80-906-9086 :‬נייד‪[email protected] ;858-900-0088 :‬‬
‫אתר המינהל‪; http://education.gov.il/SciTech :‬אתר המגמה‪www.amalnet.k12.il/EngineeringSystem:‬‬
‫~‪~4‬‬