: פעילות מוקד שירות הלקוחות שעות | 06:30-16:30 `ו | 06:30-00:00 `ה

‫שעון קיץ‬
‫לוח זמנים קווים בינעירוניים‬
‫החל מתאריך ‪01.09.14‬‬
‫ו' באלול התשע"ד‬
‫קו‬
‫‪408‬‬
‫‪410‬‬
‫ימים א'‪-‬ה'‬
‫מרמב"ש‪-‬לאלעד‬
‫‪06:35‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪19:00‬‬
‫מאלעד‪-‬לרמב"ש‬
‫‪08:15‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪23:00‬‬
‫מרמב"ש‪-‬לת"א‬
‫‪05:55‬‬
‫מת"א‪-‬לרמב"ש‬
‫‪17:30‬‬
‫מבית שמש ‪ -‬לתל אביב‬
‫‪05:30‬‬
‫‪ #‬מתחיל ברמב''ש‬
‫‪411‬‬
‫* ימי א' בלבד‬
‫‪ #‬מסיים ברמב''ש‬
‫מרמב''ש ‪ -‬לתל אביב‬
‫‪412‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪07:30 07:20* #06:45 *06:31 06:30‬‬
‫‪08:10‬‬
‫‪09:40 #08:35‬‬
‫‪13:40 #12:25 11:40‬‬
‫‪14:40‬‬
‫‪19:30 #17:55 #16:30 15:40‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪#08:40 07:45 07:00 #06:15 05:45‬‬
‫‪20:40‬‬
‫‪09:40‬‬
‫‪12:30 11:40 10:40‬‬
‫‪23:30‬‬
‫‪#21:05‬‬
‫‪#22:00‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪#14:50 #13:45‬‬
‫‪23:10‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪09:10‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12:45‬‬
‫‪13:40‬‬
‫‪14:20‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪17:45‬‬
‫‪10:45‬‬
‫‪#13:45 #13:05 12:15 11:30‬‬
‫‪14:15‬‬
‫‪15:15 14:45‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪11:10‬‬
‫‪23:00 #22:05 21:05 #20:00 19:20 #18:30‬‬
‫‪05:30‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪06:50‬‬
‫‪07:10‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪08:15‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪09:55‬‬
‫‪11:10‬‬
‫‪12:10‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪10:10‬‬
‫‪17:05‬‬
‫מרמב"ש ‪ -‬לראשל"צ‬
‫‪16:30‬‬
‫‪18:35‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪22:30‬‬
‫מרמב"ש ‪-‬לקרית הממשלה (ירושלים)‬
‫‪06:20‬‬
‫‪15:10‬‬
‫‪07:35‬‬
‫‪16:10‬‬
‫מראשל"צ ‪ -‬לרמב"ש‬
‫מקרית הממשלה (ירושלים) ‪-‬לרמב"ש‬
‫‪09:00‬‬
‫‪#21:05‬‬
‫‪10:05‬‬
‫‪20:50‬‬
‫‪ #‬מתחיל מרמב''ש‬
‫‪12:10‬‬
‫‪18:05‬‬
‫‪15:05 14:00‬‬
‫‪21:35 20:05‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪19:05‬‬
‫‪16:05‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪11:10‬‬
‫‪22:20‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪#22:10‬‬
‫‪#23:00‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪05:35‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪06:15‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪06:45‬‬
‫‪07:05‬‬
‫‪07:35‬‬
‫‪08:05‬‬
‫‪05:30‬‬
‫‪07:25 06:45 06:05‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪20:45‬‬
‫‪21:15‬‬
‫‪08:35‬‬
‫‪09:05‬‬
‫‪09:20‬‬
‫‪09:40‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10:20‬‬
‫‪10:40‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪10:00 09:30 09:00‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪22:15‬‬
‫‪22:45‬‬
‫‪11:20‬‬
‫‪11:40‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12:20‬‬
‫‪12:40‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪12:30 12:00 11:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪19:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪13:30 18:00 17:30 17:00 16:30‬‬
‫‪16:00 #22:55 22:00 #21:15 20:30‬‬
‫שעת היציאה ‪ - 23:55‬לא פעילה בימים ה' ובמוצ"ש‬
‫‪23:55‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪06:55‬‬
‫‪07:05‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪08:30‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪08:30 08:00 07:00‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪10:00‬‬
‫‪10:30‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪12:30‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪09:30‬‬
‫‪11:00 10:30 10:00‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪22:15‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪14:20‬‬
‫‪14:40‬‬
‫‪15:00‬‬
‫‪15:20‬‬
‫‪15:40‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪12:00‬‬
‫‪13:30 13:00 12:30‬‬
‫‪14:00‬‬
‫‪#23:59‬‬
‫‪ #‬מסיים ברמב''ש‬
‫‪16:20‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪16:40‬‬
‫‪20:30‬‬
‫‪18:00 17:30 17:00‬‬
‫‪22:00 #21:30 21:00‬‬
‫‪19:30‬‬
‫‪16:30 16:00 15:30 15:00 14:30‬‬
‫מרמב"ש ‪ -‬לירושלים‬
‫‪06:10‬‬
‫‪06:50‬‬
‫מירושלים ‪ -‬לרמב''ש‬
‫‪19:00 18:30‬‬
‫‪#23:59 22:50‬‬
‫‪06:20‬‬
‫‪06:55‬‬
‫‪13:20‬‬
‫‪22:20‬‬
‫‪14:10‬‬
‫‪23:15‬‬
‫‪16:30‬‬
‫‪17:10‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪19:15‬‬
‫‪20:15‬‬
‫‪21:15‬‬
‫‪11:55‬‬
‫‪13:50 12:50‬‬
‫‪14:50‬‬
‫‪15:50‬‬
‫‪05:30‬‬
‫‪05:40‬‬
‫‪05:50‬‬
‫‪06:00‬‬
‫‪06:10‬‬
‫‪06:20‬‬
‫‪06:25‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪05:35‬‬
‫‪06:20 05:55 05:45‬‬
‫‪06:40‬‬
‫‪06:40‬‬
‫‪06:50‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪07:10‬‬
‫‪07:20‬‬
‫‪07:30‬‬
‫‪07:40‬‬
‫‪07:50‬‬
‫‪06:55‬‬
‫‪07:50 07:30 07:10‬‬
‫‪08:00‬‬
‫‪08:20‬‬
‫‪08:40‬‬
‫‪09:00‬‬
‫מירושלים ‪ -‬לבית שמש‬
‫‪13:50‬‬
‫‪16:40‬‬
‫‪14:20‬‬
‫‪16:55‬‬
‫‪14:40‬‬
‫‪17:20‬‬
‫‪14:55‬‬
‫‪17:40‬‬
‫‪420‬‬
‫‪21:45‬‬
‫‪23:15‬‬
‫‪15:30 15:00 14:30 14:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫מבית שמש ‪ -‬לירושלים‬
‫‪23:30‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪20:45‬‬
‫מירושלים ‪ -‬לבית שמש‬
‫‪424‬‬
‫‪15:45‬‬
‫‪20:55‬‬
‫‪06:05‬‬
‫‪18:30‬‬
‫‪416‬‬
‫‪21:30‬‬
‫‪09:05 08:05 07:05‬‬
‫‪11:10‬‬
‫‪17:30‬‬
‫מבית שמש‪ -‬לירושלים‬
‫‪415‬‬
‫‪10:40‬‬
‫‪11:10‬‬
‫‪08:15‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪15:30‬‬
‫‪19:45‬‬
‫מתל אביב ‪ -‬לרמב''ש‬
‫‪414‬‬
‫‪23:15‬‬
‫‪06:35‬‬
‫‪11:30‬‬
‫‪21:30‬‬
‫שעת היציאה ‪ - 23:10‬לא פעילה בימים ה' ובמוצ"ש‬
‫מתל אביב ‪ -‬לבית שמש‬
‫‪413‬‬
‫‪21:00‬‬
‫יום ו'‬
‫‪13:30‬‬
‫מוצ''ש‬
‫‪15:20‬‬
‫‪17:50‬‬
‫‪15:40‬‬
‫‪18:45‬‬
‫‪15:50‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪16:20‬‬
‫‪12:20‬‬
‫מרמב"ש ‪ -‬לקרית יערים‬
‫‪14:00‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪18:00‬‬
‫‪20:00‬‬
‫‪12:15‬‬
‫מקרית יערים ‪ -‬לרמב"ש‬
‫‪07:20‬‬
‫‪16:00‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪21:45‬‬
‫‪07:20‬‬
‫בית שמש ‪ -‬זנוח‬
‫‪10:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪17:00‬‬
‫‪10:20‬‬
‫‪17:20‬‬
‫‪14:20 13:20‬‬
‫‪15:20‬‬
‫‪21:15‬‬
‫‪21:45‬‬
‫‪22:45‬‬
‫‪23:15‬‬
‫‪16:20‬‬
‫קווי מושבים‬
‫קו‬
‫‪13‬‬
‫‪23‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫זנוח ‪ -‬בית שמש‬
‫‪28‬‬
‫‪182‬‬
‫‪13:00‬‬
‫‪07:00‬‬
‫‪13:20‬‬
‫בית שמש ‪ -‬קרית גת‬
‫‪08:30‬‬
‫‪*21:15‬‬
‫‪12:15‬‬
‫‪*14:00 *12:30 18:15‬‬
‫קרית גת ‪ -‬בית שמש‬
‫‪09:45 *06:05‬‬
‫‪*22:00 19:45‬‬
‫‪*13:15 *06:05 13:45‬‬
‫*עד לוזית‬
‫*מתחיל מלוזית‬
‫‪24‬‬
‫ו'‬
‫קו‬
‫בית שמש ‪ -‬צ‪.‬קסטינה‬
‫‪08:40‬‬
‫‪10:00‬‬
‫בית שמש ‪ -‬מסילת ציון‬
‫‪14:00‬‬
‫‪06:25‬‬
‫‪17:20‬‬
‫‪18:00‬‬
‫בית שמש ‪ -‬מטע‬
‫‪06:30‬‬
‫‪06:00‬‬
‫מסילת ציון ‪ -‬בית שמש‬
‫מטע ‪ -‬בית שמש‬
‫‪15:10‬‬
‫‪16:10‬‬
‫‪18:15‬‬
‫‪19:50‬‬
‫‪12:15‬‬
‫‪13:50‬‬
‫‪18:45‬‬
‫‪19:45‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪05:45‬‬
‫קווי לילה‬
‫קו ‪ - 115‬לילה‬
‫בית שמש ‪ -‬ירושלים‬
‫ירושלים ‪ -‬בית שמש‬
‫קו ‪ - 211‬לילה‬
‫בית שמש ‪ -‬נווה מיכאל‬
‫נווה מיכאל ‪ -‬בית שמש‬
‫‪12:00 09:00 06:20‬‬
‫‪22:00 19:40 17:20‬‬
‫‪06:30‬‬
‫‪12:00‬‬
‫בית שמש‪ -‬נחושה‬
‫‪13:20 *11:00 *09:30‬‬
‫‪17:20‬‬
‫‪14:00‬‬
‫נחושה ‪ -‬בית שמש‬
‫‪14:20 *11:45 *06:30‬‬
‫‪18:20‬‬
‫מסיים במחסום ג'בעה‬
‫*עד צפרירים‬
‫*מצפרירים‬
‫‪29‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪14:30‬‬
‫‪323‬‬
‫בית שמש ‪ -‬בית שמש‬
‫(דרך צרעה)‬
‫‪08:00‬‬
‫‪13:30‬‬
‫‪11:00‬‬
‫‪09:00‬‬
‫‪14:25‬‬
‫‪18:45 05:55‬‬
‫בית שמש‪-‬קריית גת‬
‫‪14:20‬‬
‫‪21:00‬‬
‫קריית גת‪-‬בית שמש‬
‫‪15:50‬‬
‫‪22:20‬‬
‫טלפון לנסיעות מיוחדות ‪1700-700-623 -‬‬
‫ימים ה' ומוצ"ש‬
‫‪00:00‬‬
‫‪01:00‬‬
‫‪27‬‬
‫א'‪-‬ה'‬
‫‪16:20 11:00 08:00‬‬
‫‪21:00 18:40‬‬
‫מתחיל במחסום ג'בעה‬
‫‪12:15‬‬
‫‪13:50‬‬
‫צ‪.‬קסטינה ‪ -‬בית שמש‬
‫‪26‬‬
‫ו'‬
‫מוצ''ש‬
‫‪01:00 00:30‬‬
‫‪02:00 01:30‬‬
‫יום ה' ומוצ"ש‬
‫בית שמש ‪ -‬תל אביב‬
‫‪22:40‬‬
‫‪23:10‬‬
‫‪23:40‬‬
‫תל אביב ‪ -‬בית שמש‬
‫‪01:00‬‬
‫‪02:00‬‬
‫‪03:00‬‬
‫‪03:00‬‬
‫שעות פעילות מוקד שירות הלקוחות‪:‬‬
‫| א'‪-‬ה' ‪ | 06:30-00:00‬ו' ‪| 06:30-16:30‬‬
‫מוצ''ש ‪| 21:00-00:00‬‬
‫‪www.superbus.co.il 1-700-700-181‬‬