שובר תמר

‫שובר תמר‬
www.shiruchan.co.il ‫יתר התנאים מופיעים באתר שירוחן בכתובת‬
‫ לילות רצופים בסוף שבוע או באמצע שבוע לזוג לינה (כולל ארוחת בוקר כפוף‬2 ‫אירוח בחדרי אירוח בקיבוצים ובאנ"א‬
* ‫מס' החדרים מוגבל‬
‫במלונות השובר תקף ללילה אחד לינה כולל ארוחת בוקר‬
‫הערות‬
‫מפת הגעה‬
‫טלפון‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/manara/ma
‫ ארוחת בוקר קונטיננטלית‬p
04-6908198
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/in-front-ofcaramel/map
04-9898113
‫ האירוח‬.‫ארוחת בוקר קונטיננטלית‬
‫ כרוך בתשלום עבור אבטחה‬http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/‫אפיקים‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7
%95%D7%9C%D7%9F
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/afik/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/hakokbalev/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%94%D7%9E%D7
‫ סופ"ש תדרש תוספת עבור פנסיון‬%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A
‫ מלא‬A
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7
%AA%20%D7%A9%D7%90%D7%9F
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/nesamim/map
‫שם המקום‬
‫קיבוץ מנרה‬
‫קיבוץ רמת השופט‬
04-6754150
‫אפיקי נופש‬-‫קיבוץ אפיקים‬
04-6851100
04-6761292
‫מושב קשת יהונתן‬
‫קיבוץ אפיק‬
1700-550380
04-6078884
‫חקוק בלב‬-‫קיבוץ חוקוק‬
‫קיבוץ טירת צבי‬
04-6533026 ‫אלפא אירוח‬-‫קיבוץ בית אלפא‬
04-9950000
‫קיבוץ נס עמים‬
‫האירוח למשפחות עם ילדים‬
‫ בלבד בתוספת תשלום עבור‬http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/kafri‫ הילדים‬village/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
‫ סופ"ש תדרש תוספת עבור פנסיון‬A2%D7%9E%D7%A7%20%D7%91%D7%99%D7
‫ מלא‬%AA%20%D7%A9%D7%90%D7%9F
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%9E%D7
%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/travelhotel-ayalon/map
‫האירוח הוא למשפחות עם שני‬
‫ תוספת עבור הילדים‬.‫ ילדים בלבד‬http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/travel.‫ תשולם במקום‬hotel-malkiya/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/kafrigadot/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A0%D7%92%D7%91
‫ לילות ללא ארוחת‬2 ‫ השובר מקנה‬http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/alaska-inn‫ בוקר בקומת ארוח קרקע‬hotel/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%2‫בית‬
‫ג'אן‬0
‫ לילה אחד כולל ארוחת בוקר‬http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/‫חיפה‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%2‫תל‬
‫אביב לילה אחד כולל ארוחת בוקר‬0
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7
%91
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%20%
D7%AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99
%D7%91
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%2‫גליל‬
‫ שוברים‬2 ‫ לילות כנגד‬2 ‫מערבי בסופ"ש מינימום‬0
04-6907183
‫קיבוץ כפר סאלד‬
04-6062200 "‫קיבוץ שלוחות "לציבור הדתי‬
04-9958568
‫מלון מטיילים גשר הזיו‬
04-9958568
‫מלון מטיילים איילון‬
04-9958416
‫מלון מטיילים מלכיה‬
04-6939188
‫קיבוץ גדות‬
08-6597109
‫קיבוץ כרמים‬
04-6997111
‫אלסקה אין מלון בוטיק‬
050-2479604
04-8677325
‫בית ג'אן‬-2000 ‫אלג'רמק‬
‫חיפה‬-‫מלון תיאדור‬
03-5264526 ‫תל אביב‬-‫משכנות רות דניאל‬
03-6288888
‫תל אביב‬-‫מלון מרקיור‬
03- 5162727
‫תל אביב‬-‫מלון גולדן ביץ‬
04-9922832
‫נהריה‬-‫מלון שטרקמן ארנה‬
‫ שוברים‬2 ‫ לילות כנגד‬2 ‫בסופ"ש מינימום‬
‫לילה אחד כולל ארוחת בוקר‬
‫ שוברים‬2 ‫ לילות כנגד‬2 ‫בסופ"ש מינימום‬
‫בסופ"ש בלבד לילה אחד כולל‬
‫ארוחת בוקר‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.israeltraveler.co.il/heb/place/levjerusalem1/map
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A0%D7%94%D7%A8%D7%99%D7%94
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%2‫תל‬
‫אביב‬0
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
99%D7%9D%20%D7%94%D7%9E%D7%9C%D7
%97
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
90%D7%99%D7%9C%D7%AA
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%9E%D7
%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%A2%D7
%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%9E%D7
%A2%D7%A8%D7%91%D7%99
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99
%D7%9D
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A2%D7%A8%D7%93
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
AA%D7%9C%20%D7%90%D7%91%D7%99%D7
%91
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%AA%D7
%97%D7%AA%D7%95%D7%9F
04-9005511
‫מלון קרלטון נהריה‬
02-5300333
‫מלון לב ירושלים‬
073-2005000
‫נהריה‬-‫מלון מדיסון‬
03-5192727
‫תל אביב‬-‫מלון מטרופוליטן‬
02-5945600
‫אכסנית נוער עין גדי‬
02-5945611
‫אכסנית נוער אילת‬
02-5945700
‫אכסנית נוער שלומי‬
02-5945666
‫אכסנית נוער תל חי‬
02-5945677
‫אכסנית נוער פקיעין‬
02-5945522
‫אכסניית נוער אגרון‬
02-5945599
‫אכסניית נוער ערד‬
02-5945655 ‫אכסניית נוער בני דן תל אביב‬
04-6766250
‫בית ספר שדה אלון תבור‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A8%D7%9E%D7%AA%20%D7%94%D7%92%D7
%95%D7%9C%D7%9F
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
A2%D7%A8%D7%91%D7%94
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/‫נגב‬
http://www.israeltraveler.co.il/heb/smartmap/%D7%
92%D7%9C%D7%99%D7%9C%20%D7%A2%D7
%9C%D7%99%D7%95%D7%9F
04-6961234
‫בית ספר שדה גולן‬
08-6581576
08-6588615
‫בית ספר שדה חצבה‬
‫בית ספר שדה הר הנגב‬
04-6947091
‫בית ספר שדה חרמון‬
‫התמונות באתרי האינטרנט להמחשה בלבד‬