פרוטוקול מישיבת ועדת מכרזים מס` 5/13

‫פירוט החלטת ועדת המכרזים לביצוע התקשרות שלא באמצעות מכרז‬
‫התקבלה על ידי ועדת המכרזים ביום‪62.6.602. :‬‬
‫נושא ההתקשרות‪ :‬התקשרות לביצוע מיזם על ידי צד ג' לפיתוח מרכז מבקרים בסוסיא‪.‬‬
‫שם הספק‪ :‬מועצה אזורית הר חברון‪.‬‬
‫תוכן החלטה‪ :‬לאשר התקשרות בפטור ממכרז לפי תקנה ‪ )22(3‬לתקנות חובת המכרזים‪,‬‬
‫תשנ"ג – ‪.2993‬‬
‫תוקף ההתקשרות‪ :‬עד לסיום העבודות‪.‬‬
‫‪http://www.igtc.co.il‬‬
‫גן הטכנולוגי‪ ,‬מלחה‪ ,‬בנין המגדל‪ ,‬קומה ‪ ,4‬ירושלים‪ .‬ת‪.‬ד‪ 4258 .‬מיקוד‪ 62019 :‬טל‪ 02-6363400 :‬פקס‪02-6363401 :‬‬
‫‪th‬‬
‫‪The Malcha Technology Park, Tower Building (4 floor) Jerusalem 91026 P.O.B. 4258‬‬
‫‪Tel: 02-6363400 fax: 02-6363401‬‬