תמונה אריזה שם הפריט מפתח פריט קטלוגי ` מס נעל כבל לחץ מ מ" 4 חור מ מ"

‫שם הפריט‬
‫מס' קטלוגי‬
‫מפתח פריט‬
‫‪41060000‬‬
‫‪41060005‬‬
‫‪41060010‬‬
‫‪41060015‬‬
‫‪41060020‬‬
‫‪41060025‬‬
‫‪41060030‬‬
‫‪41060035‬‬
‫‪41060040‬‬
‫‪41060045‬‬
‫‪41060050‬‬
‫‪41060055‬‬
‫‪41060060‬‬
‫‪41060065‬‬
‫‪41060070‬‬
‫‪41060075‬‬
‫‪41060080‬‬
‫‪41060085‬‬
‫‪41060090‬‬
‫‪41060095‬‬
‫‪41060100‬‬
‫‪41060105‬‬
‫‪41060110‬‬
‫‪41060115‬‬
‫‪41060120‬‬
‫‪41060123‬‬
‫‪41060125‬‬
‫‪41060130‬‬
‫‪41060135‬‬
‫‪41060140‬‬
‫‪41060145‬‬
‫‪41060150‬‬
‫‪41060155‬‬
‫‪ AT 1.5-4‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0..1‬מ"מ חור ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ AT 1.5-5‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0..1‬מ"מ חור ‪ .‬מ"מ‬
‫‪ AT 2.5-4‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0..1‬מ"מ חור ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ AT 2.5-5‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0..1‬מ"מ חור ‪ .‬מ"מ‬
‫‪ AT 4-5‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 4‬מ"מ חור ‪ .‬מ"מ‬
‫‪ AT 4-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 4‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 6-5‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 6‬מ"מ חור ‪ .‬מ"מ‬
‫‪ AT 6-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 6‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 10-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 01‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 10-8‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 01‬מ"מ חור ‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ AT 10-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 01‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 16-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 06‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 16-8‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 06‬מ"מ חור ‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ AT 16-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 06‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 25-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0.‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 25-8‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0.‬מ"מ חור ‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ AT 25-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0.‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 35-6‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ AT 35-8‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ AT 35-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 35-12‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 00‬מ"מ‬
‫‪ AT 50-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ .1‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 50-12‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ .1‬מ"מ חור ‪ 00‬מ"מ‬
‫‪ AT 70-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 01‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 70-12‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 01‬מ"מ חור ‪ 00‬מ"מ‬
‫‪ AT 95-8‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 8‬מ"מ‬
‫‪ AT 95-10‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ AT 95-12‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 5.‬מ"מ חור ‪ 00‬מ"מ‬
‫‪ AT 120-14‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 001‬מ"מ חור ‪ 04‬מ"מ‬
‫‪ AT 150-14‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 0.1‬מ"מ חור ‪ 04‬מ"מ‬
‫‪ AT 185-14‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 08.‬מ"מ חור ‪ 04‬מ"מ‬
‫‪ AT 240-14‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 041‬מ"מ חור ‪ 04‬מ"מ‬
‫‪ AT 300-14‬נ‪.‬כ‪ .‬לחץ ‪ 511‬מ"מ חור ‪ 04‬מ"מ‬
‫אריזה‬
‫נעל כבל לחץ‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪75‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫תמונה‬
‫שרוול לחץ‬
‫‪41060200‬‬
‫‪41060205‬‬
‫‪41060210‬‬
‫‪41060215‬‬
‫‪41060220‬‬
‫‪41060225‬‬
‫‪41060230‬‬
‫‪41060235‬‬
‫‪41060240‬‬
‫‪41060245‬‬
‫‪41060250‬‬
‫‪41060255‬‬
‫‪41060260‬‬
‫‪41060265‬‬
‫‪41060270‬‬
‫‪41060275‬‬
‫‪ ALB-1.5‬שרוול לחץ ‪ 0..1‬מ"מ‬
‫‪ ALB-2.5‬שרוול לחץ ‪ 0..1‬מ"מ‬
‫‪ ALB-4‬שרוול לחץ ‪ 4‬מ"מ‬
‫‪ ALB-6‬שרוול לחץ ‪ 6‬מ"מ‬
‫‪ ALB-10‬שרוול לחץ ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ ALB-16‬שרוול לחץ ‪ 06‬מ"מ‬
‫‪ ALB-25‬שרוול לחץ ‪ 0.‬מ"מ‬
‫‪ ALB-35‬שרוול לחץ ‪ 5.‬מ"מ‬
‫‪ ALB-50‬שרוול לחץ ‪ .1‬מ"מ‬
‫‪ ALB-70‬שרוול לחץ ‪ 01‬מ"מ‬
‫‪ ALB-95‬שרוול לחץ ‪ 5.‬מ"מ‬
‫‪ ALB-120‬שרוול לחץ ‪ 001‬מ"מ‬
‫‪ ALB-150‬שרוול לחץ ‪ 0.1‬מ"מ‬
‫‪ ALB-185‬שרוול לחץ ‪ 08.‬מ"מ‬
‫‪ ALB-240‬שרוול לחץ ‪ 041‬מ"מ‬
‫‪ ALB-300‬שרוול לחץ ‪ 511‬מ"מ‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪100‬‬
‫‪80‬‬
‫‪50‬‬
‫‪40‬‬
‫‪30‬‬
‫‪20‬‬
‫‪15‬‬
‫לפרטים‪ ,‬פגישה‪ ,‬דוגמאות או כל שאלה אחרת ניתן לפנות לחנן ברודזקי ‪1.4-4485500‬‬