הסיכום של איתי רון מצנציפר לחודש מרץ 2015

‫אפריל ‪2015‬‬
‫מה קרה למחירים בחודש שעבר?‬
‫צנציפר – חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬
‫כללי‬
‫המחירים היו נמוכים במהלך החודש בעיקר כתוצאה מיבולי שיא בחלקים רבים של העולם (ארה"ב‪,‬‬
‫ברזיל‪ ,‬ארגנטינה‪ ,‬ברה"מ לשעבר ועוד)‪ .‬בימים הקרובים תתחיל הזריעה בארה"ב ואז יתחילו‬
‫הספקולציות לגבי היבול הבא‪ .‬טוב‪ ...‬אחרת יהיה לנו משעמם‪...‬‬
‫בחצי השני של החודש הייתה מגמת עלייה קלה עד שהתפרסמו‬
‫הדו"חות הרבעוניים של ‪.USDA‬‬
‫כמה מילים על הדו"חות של ‪USDA‬‬
‫ניתוח השנה שהיתה בארה"ב‪-‬תירס‬
‫(הדו"ח האחרון בצהוב‪ ,‬במיליוני איקר‪ ,‬בושל לאיקר ובמיליוני בושל)‬
‫נושא‬
‫מרץ‪15-‬‬
‫פב‪15-‬‬
‫ינ‪15-‬‬
‫דצמ‪14-‬‬
‫נוב‪14-‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫שטח שנזרע (מ"א)‬
‫‪90.6‬‬
‫‪90.6‬‬
‫‪90.6‬‬
‫‪90.9‬‬
‫‪90.9‬‬
‫‪95.4‬‬
‫‪97.3‬‬
‫‪91.9‬‬
‫שטח שנקצר (מ"א)‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪87.5‬‬
‫‪87.4‬‬
‫‪84.0‬‬
‫יבול לאיקר (בל"א)‬
‫‪171.0‬‬
‫‪171.0‬‬
‫‪171.0‬‬
‫‪173.4‬‬
‫‪173.4‬‬
‫‪158.1‬‬
‫‪123.1‬‬
‫‪147.2‬‬
‫יבול (מ"ב)‬
‫‪14,216‬‬
‫‪14,216‬‬
‫‪14,216‬‬
‫‪14,407‬‬
‫‪14,407‬‬
‫‪13,829‬‬
‫‪10,755‬‬
‫‪12,360‬‬
‫מלאי פתיחה (מ"ב)‬
‫‪1,232‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪1,236‬‬
‫‪821‬‬
‫‪989‬‬
‫‪1,128‬‬
‫יבוא (מ"ב)‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪25‬‬
‫‪36‬‬
‫‪160‬‬
‫‪25‬‬
‫סה"כ היצע (מ"ב)‬
‫‪15,472‬‬
‫‪15,472‬‬
‫‪15,472‬‬
‫‪15,668‬‬
‫‪15,668‬‬
‫‪14,686‬‬
‫‪11,904‬‬
‫‪13,516‬‬
‫בע"ח (מ"ב)‬
‫‪5,300‬‬
‫‪5,250‬‬
‫‪5,275‬‬
‫‪5,375‬‬
‫‪5,375‬‬
‫‪5,036‬‬
‫‪4,315‬‬
‫‪4,545‬‬
‫מזון ותעשיה (מ"ב)‬
‫‪6,595‬‬
‫‪6,645‬‬
‫‪6,570‬‬
‫‪6,545‬‬
‫‪6,535‬‬
‫‪6,501‬‬
‫‪6,038‬‬
‫‪6,439‬‬
‫מתוך זה אתנול (מ"ב)‬
‫‪5,200‬‬
‫‪5,250‬‬
‫‪5,175‬‬
‫‪5,150‬‬
‫‪5,150‬‬
‫‪5,134‬‬
‫‪4,641‬‬
‫‪5,011‬‬
‫יצוא (מ"ב)‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪1,750‬‬
‫‪1,917‬‬
‫‪730‬‬
‫‪1,543‬‬
‫ביקוש כולל (מ"ב)‬
‫‪13,695‬‬
‫‪13,645‬‬
‫‪13,595‬‬
‫‪13,670‬‬
‫‪13,660‬‬
‫‪13,454‬‬
‫‪11,083‬‬
‫‪12,527‬‬
‫מלאי סגירה (מ"ב)‬
‫‪1,777‬‬
‫‪1,827‬‬
‫‪1,877‬‬
‫‪1,998‬‬
‫‪2,008‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪821‬‬
‫‪989‬‬
‫ניתוח השנה שהיתה בארה"ב‪-‬סויה‬
‫(הדו"ח האחרון בצהוב‪ ,‬במיליוני איקר‪ ,‬בושל לאיקר ובמיליוני בושל)‬
‫נושא‬
‫מרץ‪15-‬‬
‫פב‪15-‬‬
‫ינ‪15-‬‬
‫דצמ‪14-‬‬
‫נוב‪14-‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫שטח שנזרע (מ"א)‬
‫‪83.7‬‬
‫‪83.7‬‬
‫‪83.7‬‬
‫‪84.2‬‬
‫‪84.2‬‬
‫‪76.8‬‬
‫‪77.2‬‬
‫‪75.0‬‬
‫שטח שנקצר (מ"א)‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.1‬‬
‫‪83.4‬‬
‫‪83.4‬‬
‫‪76.3‬‬
‫‪76.1‬‬
‫‪73.8‬‬
‫יבול לאיקר (בל"א)‬
‫‪47.8‬‬
‫‪47.8‬‬
‫‪47.8‬‬
‫‪47.5‬‬
‫‪47.5‬‬
‫‪44.0‬‬
‫‪40.0‬‬
‫‪41.9‬‬
‫יבול (מ"ב)‬
‫‪3,969‬‬
‫‪3,969‬‬
‫‪3,969‬‬
‫‪3,958‬‬
‫‪3,958‬‬
‫‪3,358‬‬
‫‪3,042‬‬
‫‪3,094‬‬
‫מלאי פתיחה (מ"ב)‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪141‬‬
‫‪169‬‬
‫‪215‬‬
‫יבוא (מ"ב)‬
‫‪25‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪15‬‬
‫‪72‬‬
‫‪41‬‬
‫‪16‬‬
‫סה"כ היצע (מ"ב)‬
‫‪4,086‬‬
‫‪4,086‬‬
‫‪4,076‬‬
‫‪4,065‬‬
‫‪4,065‬‬
‫‪3,570‬‬
‫‪3,252‬‬
‫‪3,325‬‬
‫מיצוי (מ"ב)‬
‫‪1,795‬‬
‫‪1,795‬‬
‫‪1,780‬‬
‫‪1,780‬‬
‫‪1,780‬‬
‫‪1,734‬‬
‫‪1,689‬‬
‫‪1,703‬‬
‫יצוא (מ"ב)‬
‫‪1,790‬‬
‫‪1,790‬‬
‫‪1,770‬‬
‫‪1,760‬‬
‫‪1,720‬‬
‫‪1,647‬‬
‫‪1,317‬‬
‫‪1,362‬‬
‫זריעה (מ"ב)‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪92‬‬
‫‪97‬‬
‫‪89‬‬
‫‪90‬‬
‫אחר (התאמות) (מ"ב)‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪23‬‬
‫‪0‬‬
‫‪16‬‬
‫‪1‬‬
‫ביקוש כולל (מ"ב)‬
‫‪3,701‬‬
‫‪3,701‬‬
‫‪3,666‬‬
‫‪3,655‬‬
‫‪3,615‬‬
‫‪3,478‬‬
‫‪3,111‬‬
‫‪3,155‬‬
‫מלאי סגירה (מ"ב)‬
‫‪385‬‬
‫‪385‬‬
‫‪410‬‬
‫‪410‬‬
‫‪450‬‬
‫‪92‬‬
‫‪141‬‬
‫‪169‬‬
‫ניתוח השנה שהיתה בארה"ב‪-‬חיטה‬
‫(הדו"ח האחרון בצהוב‪ ,‬במיליוני איקר‪ ,‬בושל לאיקר ובמיליוני בושל)‬
‫נושא‬
‫מרץ‪15-‬‬
‫פב‪15-‬‬
‫ינ‪15-‬‬
‫דצמ‪14-‬‬
‫נוב‪14-‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫שטח שנזרע (מ"א)‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.8‬‬
‫‪56.2‬‬
‫‪55.3‬‬
‫‪54.4‬‬
‫שטח שנקצר (מ"א)‬
‫‪46.4‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪46.4‬‬
‫‪45.3‬‬
‫‪48.8‬‬
‫‪45.7‬‬
‫יבול לאיקר (בל"א)‬
‫‪43.7‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪43.7‬‬
‫‪47.1‬‬
‫‪46.2‬‬
‫‪43.7‬‬
‫יבול (מ"ב)‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,026‬‬
‫‪2,135‬‬
‫‪2,252‬‬
‫‪1,999‬‬
‫מלאי פתיחה (מ"ב)‬
‫‪590‬‬
‫‪590‬‬
‫‪590‬‬
‫‪590‬‬
‫‪590‬‬
‫‪718‬‬
‫‪743‬‬
‫‪862‬‬
‫יבוא (מ"ב)‬
‫‪160‬‬
‫‪160‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪170‬‬
‫‪169‬‬
‫‪123‬‬
‫‪112‬‬
‫סה"כ היצע (מ"ב)‬
‫‪2,776‬‬
‫‪2,776‬‬
‫‪2,796‬‬
‫‪2,795‬‬
‫‪2,785‬‬
‫‪3,021‬‬
‫‪3,118‬‬
‫‪2,974‬‬
‫מזון (מ"ב)‬
‫‪960‬‬
‫‪960‬‬
‫‪960‬‬
‫‪960‬‬
‫‪960‬‬
‫‪952‬‬
‫‪945‬‬
‫‪941‬‬
‫זריעה (מ"ב)‬
‫‪75‬‬
‫‪74‬‬
‫‪74‬‬
‫‪76‬‬
‫‪76‬‬
‫‪77‬‬
‫‪73‬‬
‫‪76‬‬
‫מספוא (מ"ב)‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪226‬‬
‫‪370‬‬
‫‪166‬‬
‫יצוא (מ"ב)‬
‫‪900‬‬
‫‪900‬‬
‫‪925‬‬
‫‪925‬‬
‫‪925‬‬
‫‪1,176‬‬
‫‪1,012‬‬
‫‪1,048‬‬
‫ביקוש כולל (מ"ב)‬
‫‪2,085‬‬
‫‪2,084‬‬
‫‪2,109‬‬
‫‪2,141‬‬
‫‪2,141‬‬
‫‪2,431‬‬
‫‪2,400‬‬
‫‪2,231‬‬
‫מלאי סגירה (מ"ב)‬
‫‪691‬‬
‫‪692‬‬
‫‪687‬‬
‫‪654‬‬
‫‪644‬‬
‫‪590‬‬
‫‪718‬‬
‫‪743‬‬
‫תחזית הזריעה ודו"ח המלאים‬
‫(הדו"ח האחרון בצהוב‪ ,‬במיליוני איקר‪ ,‬ובמיליוני בושל)‬
‫תחזיות הזריעה מול הערכות השוק‪:‬‬
‫ממוצע הערכות‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫סוג‬
‫‪88,732‬‬
‫‪89,199‬‬
‫תירס‬
‫‪85,919‬‬
‫‪84,635‬‬
‫סויה‬
‫‪55,797‬‬
‫‪55,367‬‬
‫חיטה‬
‫‪8,129‬‬
‫‪7,900‬‬
‫סורגום‬
‫טווח הערכות‬
‫‪87,000-89,700‬‬
‫‪83,100-88,000‬‬
‫‪54,950-56,800‬‬
‫‪7.560-8,800‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪95,365‬‬
‫‪76,840‬‬
‫‪56,236‬‬
‫‪8,076‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪90,597‬‬
‫‪83,701‬‬
‫‪56,822‬‬
‫‪7,138‬‬
‫המלאי הרבעוני מול תחזיות השוק‪:‬‬
‫שימו לב שהמלאי בתירס ובסויה בדצמבר מסכם את הקציר (נובמבר) ואילו בחיטה הקציר מוקדם‬
‫יותר ולכן הוא משתקף בספטמבר‪.‬‬
‫דצמ‪14-‬‬
‫ספט‪14-‬‬
‫יוני‪14-‬‬
‫מרץ‪14-‬‬
‫ממוצע הערכות טווח הערכות‬
‫סוג‬
‫מרץ ‪2015‬‬
‫‪7,459-7,800‬‬
‫‪11,211‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪3,852‬‬
‫‪7,008‬‬
‫תירס‬
‫‪7,745‬‬
‫‪7,609‬‬
‫‪2,528‬‬
‫‪92‬‬
‫‪405‬‬
‫‪994‬‬
‫סויה‬
‫‪1,334‬‬
‫‪1,346‬‬
‫‪1,273-1,404‬‬
‫‪1,530‬‬
‫‪1,907‬‬
‫‪590‬‬
‫‪1,057‬‬
‫חיטה‬
‫‪1,124‬‬
‫‪1,140‬‬
‫‪1,038-1,200‬‬
‫כמה מילים על השנה הבאה בארה"ב‬
‫תובנות‪:‬‬
‫שנה שעברה דיי ברורה‪ ,‬היבול היה גדול מאוד‪ USDA ,‬מעריכים את ההיצע בדיוק גבוה ולכן המלאי ידוע‬
‫(פחות או יותר)‪ .‬השאלה הגדולה היא מה יהיה בשנה הבאה‪ .‬שתי נקודות חשובות שצריך לזכור‪:‬‬
‫‪ .1‬החקלאים בארה"ב צריכים לשמור על "מחזור זרעים" כלומר‪ ,‬תחלופת הגידול בשטח הנזרע כדי להקטין‬
‫את השפעת המזיקים‪ .‬לכן‪ ,‬תחלופת הגידול הנזרע בשטח נתון מוגבלת‪.‬‬
‫‪ .2‬זריעת התירס קודמת לסויה בשבועיים בערך‪ .‬לכן‪ ,‬חקלאים ינסו למצות את זריעת התירס ורק לאחר‬
‫מכן יזרעו סויה‪ .‬במילים אחרות‪ ,‬מזג האוויר באפריל ובמאי יקבע את הגידול הספציפי (תנאי זריעה‬
‫טובים באפריל – יותר שטחי תירס ולהיפך)‪.‬‬
‫הנתונים הברורים הם שהשנה יזרעו פחות תירס ויותר סויה אולם עוצמת השינוי קטנה מהערכות השוק‪.‬‬
‫מה קורה למחירי התבואות העיקריים???‬
‫מקור‪CME :‬‬
‫השינויים במחירי התירס‬
‫מהומות‬
‫באוקראינה‬
‫יצוא גדול‬
‫מארה"ב‬
‫ירידה במחירי‬
‫הנפט‬
‫שביתת‬
‫נהגים‬
‫בברזיל‬
‫חשש ליובש‬
‫בברזיל‬
‫צפי ליבולים‬
‫טובים בארה"ב‬
‫יבולים טובים‬
‫בארה"ב‬
‫צפי ליבולים טובים בדר'‬
‫אמריקה‪ ,‬זריעה בארה"ב‬
‫השינויים במחירי הסויה‬
‫ביקושים‬
‫גדולים‬
‫מסין‬
‫דו"ח‬
‫מלאים‬
‫בארה"ב‬
‫יובש‬
‫בברזיל‬
‫יבולים טובים‬
‫בדר' אמריקה‬
‫שביתת נהגים‬
‫בברזיל‬
‫יבולים‬
‫טובים‬
‫בארה"ב‬
‫זריעה‬
‫בארה"ב‬
‫ירידה במחירי‬
‫הנפט‬
‫מקור‪CME :‬‬
‫חשש ליובש‬
‫בברזיל‬
‫יצוא‬
‫גדול‬
‫מארה"ב‬
‫יבולים טובים‬
‫בדר' אמריקה‬
‫השינויים במחירי החיטה‬
‫מקור‪CME :‬‬
‫מהומות‬
‫באוקראינה‬
‫מזג אוויר‬
‫קר בארה"ב‬
‫חשש‬
‫ליובש‬
‫בברזיל‬
‫ירידה‬
‫במחירי‬
‫הנפט‬
‫יבולי טובים‬
‫בארה"ב‪ ,‬קנדה‬
‫ואוסטרליה‬
‫יבולים‬
‫טובים‬
‫בארה"ב‬
‫תובנות‬
‫החודש האחרון לא "בישר" שום בשורה מלבד שביתת משאיות בברזיל שפוגעת ביבול וביצוא מברזיל‬
‫(השפעה בעיקר על הסויה והתירס)‪ .‬מחירי החיטה יציבים‪.‬‬
‫בראייה ארוכת טווח‬
‫מקור‪CME :‬‬
‫מחירי התבואות העיקריות‬
‫(בסנט לבושל)‬
‫‪2,000‬‬
‫‪1,800‬‬
‫‪1,600‬‬
‫‪1,400‬‬
‫‪1,200‬‬
‫סויה‬
‫‪1,000‬‬
‫חיטה‬
‫תירס‬
‫‪800‬‬
‫‪600‬‬
‫‪400‬‬
‫‪200‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫מקור‪CME :‬‬
‫השינוי היחסי במחירי התבואות העיקריות‬
‫‪%350‬‬
‫‪%300‬‬
‫‪%250‬‬
‫‪%200‬‬
‫סויה‬
‫‪%150‬‬
‫חיטה‬
‫תירס‬
‫‪%100‬‬
‫‪%50‬‬
‫‪%0‬‬
‫)‪(%50‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫תובנות‬
‫המחירים התנדנדו במהלך החודש‪ ,‬הנפט עלה קצת (עלייה מחירים)‪ ,‬התפרסמה תחזית הזריעה הטובה‬
‫(הורדת מחירים) אבל בסיכומו של החודש המחירים נשארו כמעט באותה הרמה‪.‬‬
‫יתר הקומודיטיס‬
‫התפתחות השינויים ביבולי מזון עיקריים הנסחרים‬
‫כ‪"-‬קומודיטיס"מקור‪CME :‬‬
‫‪%700‬‬
‫‪%600‬‬
‫‪%500‬‬
‫‪%400‬‬
‫קקאו‬
‫‪%300‬‬
‫סוכר‬
‫כותנה‬
‫קפה‬
‫‪%200‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%0‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫התפתחות השינויים במתכות עיקריות הנסחרות‬
‫כ‪"-‬קומודיטיס" מקור‪CME :‬‬
‫‪%900‬‬
‫‪%800‬‬
‫‪%700‬‬
‫‪%600‬‬
‫‪%500‬‬
‫זהב‬
‫כסף‬
‫‪%400‬‬
‫נחושת‬
‫פלטינה‬
‫‪%300‬‬
‫‪%200‬‬
‫‪%100‬‬
‫‪%0‬‬
‫)‪(%100‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2001‬‬
‫‪2000‬‬
‫תובנות‬
‫רוב הקומודיטיס יורדים‪ .‬הזהב‪ ,‬הפלטניום‪ ,‬הקקאו‪ ,‬הקפה‪ ,‬הסוכר‪ ,‬הכותנה‪ ,‬רכז התפוזים‪.‬‬
‫במקביל התירס והסויה יורדים‪ ...‬כלומר‪ ,‬הקרנות אינן מעלות את המחירים ואם הם פעילות זה בכיוון של‬
‫הורדת מחירים‪...‬‬
‫מה קורה למחירי ההובלה הימית?‬
‫מקור‪Baltic :‬‬
‫‪exchange‬‬
‫‪16,000‬‬
‫מחירי מדד ה ‪ Biffex‬מול מחירי הנפט‬
‫‪160‬‬
‫‪140‬‬
‫‪14,000‬‬
‫‪120‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪80‬‬
‫‪8,000‬‬
‫‪60‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪40‬‬
‫‪4,000‬‬
‫‪20‬‬
‫‪2,000‬‬
‫‪BDI‬‬
‫נפט‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫מקור‪Baltic :‬‬
‫‪exchange‬‬
‫מחירי מדד ה‪ Biffex -‬מול מחירי שכירות יומיים‬
‫(המדד בנקודות והשכירות בדולרים ליום)‬
‫‪100,000‬‬
‫‪15,000‬‬
‫‪90,000‬‬
‫‪13,500‬‬
‫‪80,000‬‬
‫‪12,000‬‬
‫‪70,000‬‬
‫‪10,500‬‬
‫‪60,000‬‬
‫‪9,000‬‬
‫‪50,000‬‬
‫‪7,500‬‬
‫‪40,000‬‬
‫‪6,000‬‬
‫‪30,000‬‬
‫‪4,500‬‬
‫‪20,000‬‬
‫‪3,000‬‬
‫‪10,000‬‬
‫‪1,500‬‬
‫‪BDI-Panamax‬‬
‫‪BDI‬‬
‫שכירות פנמקס‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2015‬‬
‫‪2014‬‬
‫‪2013‬‬
‫‪2012‬‬
‫‪2011‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫תובנות‪:‬‬
‫הבורסה בשנגחאי עלתה‪ ,‬הנפט יציב ועדיין מחירי ההובלה הימית "מתחת למים"‪( ...‬אני קצת חוזר על‬
‫עצמי לאחרונה)‪ .‬כמה זמן ישארו המחירים ברמה הזו? נראה לי שבקצב הנוכחי יש עוד זמן עד‬
‫שהמחירים הללו יעלו‪.‬‬
‫סיכום‬
‫(מנוחה אחרונה לפני זריעת התירס‪)...‬‬
‫(עוד) סיכום‬
‫(גזר מישהו‪)?...‬‬
‫מישהו כאן שוביניסט?‬
‫סיכום‪:‬‬
‫עוד חודש שקט (עבר על כוחותינו‪ )...‬וכמו שנבחרת הכדורגל שלנו שוב פישלה גם המחירים ממשיכים‬
‫באותו הכיוון‪( ...‬מה יהיה אלי גוטמן?) מחירי ההובלה הימית נשארו נמוכים ונראה על פניו שאם בשנה‬
‫הבאה יהיו גשמים ראויים אז יהיו יבולים טובים והמחירים ימשיכו להיות נמוכים (ואנחנו נמשיך‬
‫לראות את המונדיאל בטלוויזיה‪.)...‬‬
‫סוף‬
‫צנציפר – חברה ליבוא תבואות ומספוא בע"מ‬
‫אפריל ‪2015‬‬