הנחיות לגבי אופן השימוש באזורי הרצליה לאחר סגירת השדה

‫‪2.4.2015‬‬
‫הנחיות לגבי אופן השימוש באזורי הרצליה לאחר סגירת השדה‬
‫רקע‪:‬‬
‫אלא אם ייפסק אחרת‪ ,‬בתאריך ה‪ 15.04.2015-‬שדה תעופה הרצליה יפסיק את פעילותו‪ ,‬ובעקבות כך יחולו מספר‬
‫שינויים באופן הפעלת אזורי הרצליה‪.‬‬
‫מטרת מסמך זה הינה להציג את האופן בו ניתן יהיה לטוס אל‪/‬מאזורי הרצליה ומה יהיו נהלי השימוש בהם‪.‬‬
‫נוהל זה יפורסם כפרסום תעופתי בסמוך למועד תחילת השימוש באזורי האימון‪.‬‬
‫בחלוף כחודש‪ ,‬תבוצע הערכה מחדש של נוהל זה‪ ,‬והפרסומים התעופתיים יעודכנו בהתאם‪.‬‬
‫בימים הסמוכים לאחר תאריך הסגירה אזורי האימון יהיו סגורים‪ ,‬על פי ‪ .NOTAM‬יש להתעדכן בתאריך פתיחתם‬
‫בפרסומי המידע התעופתיים‪.‬‬
‫הקצאה ושליטה באזורים‪:‬‬
‫בשלב ראשון‪ ,‬אזור ‪ 8‬יוקצה ע"י שדה דב למטוסים הממריאים משדה דב בלבד‪ .‬אזור ‪ 12‬יוקצה למטוסים הממריאים‬
‫מחיפה‪ .‬אזורים ‪ 3+9+13‬אינם מוקצים‪ ,‬ומנוהלים 'עצמאית' ע"י הטייסים בינם לבין עצמם )יפורט מטה(‪.‬‬
‫נהלי השימוש מפורטים בעמ' ‪ 2‬לנוהל זה‪.‬‬
‫אלא אם צוין אחרת‪ ,‬האזורים‪ ,‬תיחומם ונהלי השימוש בהם מופיעים בפמ"ת‪ ,‬פרק הרצליה‪ ,‬סע' ‪ ,23‬ונספחים ז ‪ +‬ז‪.1-‬‬
‫תחום הפיקוח )‪ (CTR‬הרצליה‪:‬‬
‫התיחום האווירי של הרצליה ייסגר בתאריך ‪ 15.04.2015‬בשעה ‪ ,19:00‬ולא תתאפשר טיסה בו אלא במקרים חריגים‪,‬‬
‫באישור פקח שדה דב‪ ,‬או בהתאם לפרסומים הרשמיים העתידיים‪.‬‬
‫נוהל אובדן קשר –‬
‫ככלל‪ ,‬יש לפעול בהתאם לנוהל תקלת הקשר הכללי )בנוהל ג‪ 01-‬בפמ"ת(‪.‬‬
‫מטוס שבסיסו הוא שדה דב‪ ,‬ישוב לנחיתה בשדה דב‪ ,‬לפי הנחיות הפרק בפמ"ת‪.‬‬
‫מטוסים שבסיסם אינו שדה דב‪ ,‬בעת תקלת קשר‪ ,‬ישובו לבסיס ההמראה שלהם‪.‬‬
‫מטוסים שבסיסם הוא שדה תימן‪ ,‬לא ישובו לתימן בשל המורכבות בחציית מרחבי פיקוח רבים ומורכבים ללא קשר‪,‬‬
‫אלא ינחתו במגידו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫רשות התעופה האזרחית | מנהל מחלקת תשתיות אוויריות | ליבי בהט‬
‫‪TEL: 972-3-9774512 | FAX: 972-3-9774546 | CELL: 972-50-6212794‬‬
‫‪EMAIL: [email protected]‬‬
‫עמוד ‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫שימוש באזורי האימון‪:‬‬
‫ככלל‪ ,‬בבקשת אישור ההתנעה בשדה דב‪ ,‬יש לציין כי היעד הוא "לאזורים"‪.‬‬
‫אזור אימון ‪– 8‬‬
‫במידה והטייס מבקש את אזור ‪ 8‬בלבד )לדוגמה סוליסט(‪ ,‬יש לציין זאת בשלב בקשת אישור ההתנעה בשדה דב‪.‬‬
‫ניתן יהיה לקבל את האזור לאחר התנעה‪ ,‬על ערוץ המגדל של שדה דב‪.‬‬
‫לאחר קבלת אישור לשימוש באזור‪ ,‬ימריא המטוס על פי הנהלים הקבועים ויצטרף לאזור ‪ 8‬דרך הנקודה "שפיים"‬
‫בגובה '‪ 800‬רגל‪ .‬יש לקרוא ל‪'-‬פלוטו' בכניסה לאזור‪.‬‬
‫בעת האימון באזור זה יאזין הטייס לערוץ 'פלוטו' ויפעיל טרנספונדר בקוד ‪.5102‬‬
‫בסיום האימון ולפני יציאה מהאזור‪ ,‬יבקש הטייס מ‪'-‬פלוטו' לעזוב את האזור‪ .‬לאחר קבלת אישור פוזיטיבי לעזיבה‪,‬‬
‫יטוס לנקודה "וינגייט" בגובה '‪ 2,000‬רגל ומשם יצטרף לנתיב בכיוון "שפיים"‪.‬‬
‫אזור אימון ‪– 12‬‬
‫האזור בבקרת 'פלוטו'‪ .‬יש לבקש את האזור מהבקר‪ ,‬על ערוץ 'פלוטו'‪.‬‬
‫הצטרפות ועזיבת האזור תבוצע בגבהי הנתיב‪ ,‬דרך הנקודות "חדרה"‪" ,‬אולגה"‪" ,‬פלג" או "צומת השרון"‪ ,‬לפי הנחיות‬
‫הבקר‪.‬‬
‫בסיום האימון ולפני יציאה מהאזור‪ ,‬יש לקבל אישור פוזיטיבי לעזיבה ולהצטרפות לנתיב‪.‬‬
‫בעת האימון יאזין הטייס לערוץ "פלוטו" ויפעיל טרנספונדר בקוד ‪.5112‬‬
‫אזורי אימון ‪ 9 + 3‬ו‪– 13-‬‬
‫האזורים אינם מפוקחים ואינם מוקצים על ידי יחידות נת"א )מראש‪ ,‬או בזמן אמת‪/‬בקשר(‪ .‬חלוקת האזורים מבוצעת‬
‫בין הטייסים לבין עצמם‪ .‬יודגש – ייתכן מצב בו יהיה יותר ממטוס אחד בכל אזור טיסה‪.‬‬
‫המרחב האווירי של אזורים ‪ 9+13‬ישויך למרחב האווירי של 'פלוטו'‪.‬‬
‫אזור ‪ 3‬אינו מיועד לתרגולים‪ ,‬אלא לשימוש מנהלתי בעת העזיבה וההצטרפות לאזורים ‪) 9+13‬לדוגמה‪ ,‬ביצוע המתנה‬
‫עד לקבלת אישור שדה דב לעזיבת האזור‪ ,‬או המתנה בעת ביצוע תיאום מול טייס אחר לגבי אופן השימוש המשותף‬
‫באזורים(‪.‬‬
‫יודגש כי בשלב ראשון כלל אזור ‪ ,3‬כולל בסופ"ש‪ ,‬מוגבל למירבי ‪) 1,500‬בניגוד לאמור בפרק הרצליה‪ ,‬סע' ‪.(23‬‬
‫בהנחה והחלוקה אותה ביצעו הטייסים נסמכת על חלוקת האזורים הקיימת‪ ,‬יש להפעיל טרנספונדר בהתאם לנהלים‬
‫הקיימים לשימוש באזורים בפרק הרצליה‪:‬‬
‫לאחר הכניסה לאזורים‪ ,‬וקבלת אישור יחידת הנת"א‪ ,‬יש לעבור לתדר האזורים ‪ ,129.4‬יש להודיע על כוונותיך ובמידת‬
‫הצורך לבצע תיאומים עם משתמשים נוספים במרחב זה‪ .‬יש להישאר בהאזנה על תדר זה‪.‬‬
‫הצטרפות ועזיבת האזורים אל‪/‬מצפון דרך הנקודה 'חדרה' בגבהי נתיב ולפי הנחיות הבקר‪.‬‬
‫כניסה מדרום או משדה דב לאזורים תיעשה דרך הנתיב 'קאנטרי' – 'גני‪-‬עם' בגובה ‪ ,1,200‬לאזורים ‪.13 ,9 ,3‬‬
‫יציאה מן האזור לשדה דב ודרומה תיעשה דרך אזור ‪ 3‬לנקודה 'בצרה' בגובה ‪ ,1,200‬ומשם לפי הנחיות הפקח )נתיב‬
‫צפוי 'מסלול הרצליה' ‪' ,1,200‬קאנטרי' ‪.(1,200‬‬
‫עזיבת האזורים לנק' העזיבה רק לאחר קבלת אישור פוזיטיבי מיח' הנת"א הרלוונטית )'שדה דב'‪'/‬פלוטו'(‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪2‬‬