פרטים מלאים אודות החיסכון

‫טבלה מס'‬
‫‪15/2015‬‬
‫חטיבת שווקים פיננסיים ‪ -‬מחלקת ניהול פיננסי‬
‫תאריך ‪31/03/15:‬‬
‫בתוקף מ‪01/04/15 :-‬‬
‫טבלת ריבית תעריפית בפקדונות חסכון הפעילים‬
‫טבלה זו מחליפה טבלה מתאריך‬
‫מספר ‪14/2015‬‬
‫‪22/03/2015‬‬
‫א‪ .‬פקדונות חסכון צמודים למדד ‪ -‬בהפקדה חד פעמית מינימום להפקדה‪ 5,000 :‬ש"ח‬
‫שם פקדון‬
‫החסכון‬
‫יתרון ‪ 10‬שנים‬
‫סעיף‬
‫מאזני‬
‫‪629‬‬
‫שיעור הריבית השנתית‪/‬שיעור המענק‬
‫סוג‬
‫הצמדה‬
‫מדד‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪ 10‬שנים‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫תחנה בתום ‪ 6,5‬שנים‬
‫תחנה בתום ‪ 9,8,7‬שנים‬
‫ב‪ .‬פקדון חסכון צמודים למט"ח ‪ -‬בהפקדה חד פעמית‬
‫דולר ריבית שנתית ‪:‬‬
‫‪215‬‬
‫מט"חית‬
‫‪ 10‬ש' בדיוק (מתום‬
‫‪ 5‬שנים כל שנה בדיוק)‬
‫מינימום להפקדה‪ 5,000 :‬ש"ח‪.‬‬
‫ל‪ 5-‬שנים‬
‫ג‪ .‬פקדון חסכון מיוחד‪ -‬בהפקדה חד פעמית‬
‫והצמדה מלאה למדד‬
‫והצמדה מלאה למדד‬
‫תקופת החסכון‬
‫)ו"תחנות"(‬
‫‪1.75%‬‬
‫‪ 5‬שנים בדיוק‬
‫)ללא "תחנות"(‬
‫מינ' ‪ 5,000‬ש"ח‬
‫מענק ל‪ 18-‬חודש‬
‫‪ 254‬לא צמוד מענק לכל התקופה‪:‬‬
‫‪ 0.45%‬הריבית השנתית‪0.30% :‬‬
‫‪ 18‬חודש ללא "תחנות"‬
‫מענק ל‪ 3-‬שנים‬
‫‪ 214‬לא צמוד מענק לכל התקופה‪:‬‬
‫‪ 2.30%‬הריבית השנתית‪0.76% :‬‬
‫‪ 36‬חודש ללא "תחנות"‬
‫לא צמוד מענק לכל התקופה‪:‬‬
‫‪ 6.00%‬הריבית השנתית‪1.17% :‬‬
‫‪ 60‬חודש ללא "תחנות"‬
‫מענק ל‪-‬‬
‫‪ 5‬שנים‬
‫‪278‬‬
‫ד‪ .‬פקדונות חסכון עם הכנסה שוטפת ע"ח ריבית ‪ -‬מינימום להפקדה‪ 50,000 :‬ש"ח‬
‫יתרון ל‪ 10 -‬שנים‬
‫‪650‬‬
‫מדד ריבית חודשית ‪:‬‬
‫רבית חודשית בתחנות‪:‬‬
‫‪0.01%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫אפקטיבי שנתי ‪0.120%:‬‬
‫אפקטיבי שנתי ‪0.000%:‬‬
‫‪ 10‬שנים‬
‫(מתום ‪ 5‬ש'‪-‬כל שנה)‬
‫הערות‪ :‬לחודש ‪ :- 04/15‬הוראות הקבע המתמשכות והפקדות חד‪-‬פעמיות בסעיפים הוותיקים‪647 , 636, 632 , 244 , 209 :‬‬
‫הצטרפות מ‪19/1/2001 -‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫הצטרפות עד ‪18/1/2001‬‬
‫ובסעיף ‪ ( 641‬אופק חסכון ) יישאו ריבית שנתית של ‪:‬‬
‫בסעיף ‪ 261‬ריבית בסיסית ‪ 0.10% :‬לשנה‪.‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫בסעיף ‪" 236‬ריבת בונוס" (נגזרת מתשואה ברוטו של אג"ח גליל שפדיונן ‪ 1/2-2‬שנים) ‪:‬‬
‫‪0.05%‬‬
‫לשנה‪.‬‬
‫… ‪2/‬‬
‫תאריך ‪31/03/15 :‬‬
‫שם פקדון החסכון סעיף מאזני‬
‫בתוקף מ‪01/04/15 :-‬‬
‫הצמדה‬
‫מספר טבלה‪:‬‬
‫‪-2-‬‬
‫שיעור הריבית השנתית‪/‬שיעור המענק‬
‫‪15/2015‬‬
‫תקופה (ו"תחנות")‬
‫ה‪ .‬פקדונות חסכון בהפקדות חודשיות‬
‫* חובה לשדר סכום ה"ק השווה להפקדה ראשונה‪ .‬סכום ה" ק לא ניתן לשינוי (הקטנה‪/‬הגדלה) ‪.‬‬
‫במדדיות ניתן להגדיל ה" ק בשיעור עליית המדד בלבד‬
‫יתרון חודשי שקלי‬
‫בריבית משתנה‬
‫ל‪ 18-‬שנים‬
‫‪224‬‬
‫יתרון חודשי שקלי‬
‫בריבית משתנה‬
‫לשנה‬
‫‪653‬‬
‫חודשי גמיש‬
‫לא צמוד מ‪ 50 -‬עד ‪ 30,000‬ש"ח‪1.50% :‬‬
‫ב"תחנות"‪1.55% :‬‬
‫ ‪ P‬ריבית שקלית משתנה‬‫‪P-‬‬
‫ניתן להפקיד מעת לעת הפקדות חד‪-‬פעמיות בכל סכום‪.‬‬
‫ניתן לשנות את סכום ה"ק או להפסיקה מעת לעת ללא פגיעה בתנאי הריבית‪.‬‬
‫החיסכון נועד‬
‫ללקוחות‬
‫המצורפים‬
‫לתוכנית‬
‫משפחה בלבד‬
‫חסכון למונדיאל‬
‫ברוסיה ‪2018‬‬
‫‪257‬‬
‫חודשי דרך צלחה‬
‫‪* 243‬‬
‫לא צמוד מ‪ 150 -‬עד ‪ 5,000‬ש"ח‪1.57% :‬‬
‫ב"תחנות"‪1.57% :‬‬
‫ ‪ P‬ריבית שקלית משתנה‬‫‪P-‬‬
‫ניתן להפקיד מעת לעת הפקדות חד‪-‬פעמיות בכל סכום‪.‬‬
‫‪ 18‬שנים בדיוק‬
‫(מתום ‪ 3‬שנים ‪-‬‬
‫כל שנה בדיוק)‬
‫שנה בדיוק‬
‫מתום שישה חודשים‪-‬‬
‫כל חודש‬
‫ניתן לשנות את סכום ה"ק או להפסיקה מעת לעת ללא פגיעה בתנאי הריבית‬
‫לא צמוד ריבית שקלית קבועה‪0.60% :‬‬
‫ללא רצף הפקדות‪0.20% :‬‬
‫אפריל ‪ 2018‬קלנדרי‬
‫)ללא "תחנות"(‬
‫לא ניתן להגדיל סכום ה"ק ‪ .‬מינימום הפקדה ‪₪. 500‬‬
‫לא ניתן לחדש ה"ק שהופסקה‪ .‬סכום הפקדה ראשונה וה"ק יהיו זהים‪.‬‬
‫סכום ה"ק‪:‬‬
‫מ‪ 50-‬עד ‪₪ 20,000‬‬
‫חודשי למימון‬
‫רשיון נהיגה‬
‫‪* 272‬‬
‫חסכון פילון‬
‫בהפקדות חודשיות‬
‫חסכון חודשי‬
‫להשכלה גבוהה‬
‫‪* 237‬‬
‫‪* 235‬‬
‫סכום ה"ק‪:‬‬
‫מ‪ 150-‬עד ‪₪ 10,000‬‬
‫חודשי גמיש ונזיל‬
‫בריבית משתנה‬
‫מדד ‪ 15‬שנים ‪ -‬ריבית קבועה‪ 0.80% :‬ללא רצף הפקדות‪:‬‬
‫‪ 10-14‬ש'‪-‬ריבית קבועה‪ 0.20% :‬ללא רצף הפקדות‪:‬‬
‫‪ 8‬ו‪ 9 -‬ש'‪-‬ריבית קבועה‪ 0.10% :‬ללא רצף הפקדות‪:‬‬
‫לא צמוד ריבית שקלית קבועה‪ 0.60% :‬ללא רצף הפקדות‪:‬‬
‫הוראת קבע והפקדה ראשונה ‪ 100 :‬עד ‪ 50,000‬ש"ח ‪.‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪0.10%‬‬
‫‪0.00%‬‬
‫‪0.20%‬‬
‫‪ 15‬שנים בדיוק‬
‫(מתום ‪ 8‬שנים ‪-‬‬
‫כל שנה בדיוק)‬
‫שנתיים בדיוק‬
‫)ללא "תחנות"(‬
‫‪ 0.00%‬ללא רצף הפקדות‪0.00% :‬‬
‫ריבית קבועה‪:‬‬
‫מדד‬
‫לא ניתן להפחית סכום ה"ק‪ .‬סכום ה"ק ‪ 100‬עד ‪ 50,000‬ש"ח‪.‬‬
‫מדד ‪ 15‬שנים ‪ -‬ריבית קבועה‪ 0.30% :‬ללא רצף הפקדות‪0.20% :‬‬
‫‪ 10-14‬ש'‪-‬ריבית קבועה‪ 0.20% :‬ללא רצף הפקדות‪0.10% :‬‬
‫‪ 8‬ו‪ 9 -‬ש'‪-‬ריבית קבועה‪ 0.10% :‬ללא רצף הפקדות‪0.00% :‬‬
‫‪ 5‬שנים בדיוק‬
‫‪ 15‬שנים בדיוק‬
‫(מתום ‪ 8‬שנים ‪-‬‬
‫כל שנה בדיוק)‬
‫מענק צמוד בסכום ה"ק ראשונה כפול ‪ ,12‬המענק מותנה ברצף הפקדות‬
‫‪616‬‬
‫לא צמוד מ‪ 250-‬עד ‪ 1,500‬ש"ח‪:‬‬
‫ב"תחנות"‪:‬‬
‫‪1.55%‬‬
‫‪1.57%‬‬
‫ ‪ P‬ריבית שקלית משתנה‬‫‪P-‬‬
‫ניתן להפקיד פעם אחת בחודש ‪ ,‬הפקדה חד‪-‬פעמיות בסכום של עד ‪. ₪ 50,000‬‬
‫ניתן לשנות את סכום ה"ק או להפסיקה מעת לעת ללא פגיעה בתנאי הריבית‬
‫‪ 4‬שנים בדיוק‬
‫מתום שנה ‪-‬‬
‫כל ‪ 3‬חודשים‬