מצגת של PowerPoint

‫‪www.Hayom.org.il‬‬
‫אסרו חג‬
‫בס"ד‬
‫יו"ט שני של גלויות‬
‫‪[email protected]‬‬
‫מתוך הפרשה‬
‫יה ְקט ֶֹרת וַ ַי ְק ִּרבו ִּלפְ נֵי‬
‫תו וַ ִּי ְתנו בָ הֵ ן אֵ ש וַ י ִָּשימו ָעלֶ ָ‬
‫וַ ִּי ְקחו ְבנֵי ַאהֲ רֹן נ ָָדב וַ אֲ ִּביהוא ִּאיש ַמ ְח ָת ֹ‬
‫ֹתם‪ .‬וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִּמ ִּלפְ נֵי ה' וַ תֹאכַ ל א ֹו ָתם וַ ָימֻ תו ִּלפְ נֵי ה'‪( .‬י‪ ,‬א'‪-‬ב')‬
‫ה' אֵ ש זָ ָרה אֲ ֶשר לֹא ִּצ ָוה א ָ‬
‫ַאל ְת ַש ְקצו אֶ ת נַפְ ש ֵֹתיכֶ ם ְבכָ ל ַה ֶש ֶרץ ַהשֹ ֵרץ‪,‬‬
‫וְ לֹא ִּת ַט ְמאו ָבהֶ ם וְ נ ְִּט ֵמתֶ ם ָבם! ִּכי אֲ נִּי ה'‬
‫אֱ ל ֵֹקיכֶ ם וְ ִּה ְת ַק ִּד ְש ֶתם וִּ ְהיִּ יתֶ ם ְקד ִֹּשים ִּכי‬
‫דוש ָאנִּי! (פרק יא פסוק מג' – מד')‬
‫ָק ֹ‬
‫רואים אנו‪ ,‬איך מצבו של האדם בעולם הזה‪,‬‬
‫משפיע ישירות על מצבו בעולם הבא‪.‬‬
‫אם אדם מתעלה ומתקדש בכל מעשיו‪ ,‬במה‬
‫שהוא מוציא מפיו ומכניס לפיו‪ .‬זוכה הוא‬
‫שגם בעולם העליון הקב"ה ישרה עליו קדושה‪.‬‬
‫האור החיים הקדוש‬
‫ַאל ְת ַש ְקצו אֶ ת נַפְ ש ֵֹתיכֶ ם!‬
‫(פרק יא פסוק מג')‬
‫ועוד כתב האור החיים בשם האר"יזל‪:‬‬
‫שלפעמים יתהפך האדם וישתנה מטוב לרע‬
‫וטבעו ומזגו‪ ,‬ולא ידע מאיזה סיבה‪ ,‬והוא‬
‫עצמו יתמה איך נהפך דעתו‪ ..‬ואמר‪ ,‬כי זה‬
‫יסובב לצד שלפעמים יאכל אדם מאכל שיש‬
‫בו מחלקי הרע‪( ..‬פרשת אחרי מות יח' יג')‬
‫לעילוי נשמת ‪ :‬שולמית בת מרים‬
‫ז"ל‬
‫מרי בת שרה ז"ל‪ ,‬ויקטוריה בוהדנה בת עישה‬
‫בלה בורנשטיין בת מלכה ז"ל‪ ,‬דניאל טחלוב בן רחל ז"ל‪,‬‬
‫אליהו אוחנה בן עלייה ז"ל‪ ,‬יוסף פחימה בן חנה ז"ל‪,‬‬
‫ז"ל‬
‫זמני השבת והחג‬
‫הדלקת‬
‫נרות חג‬
‫הדלקת‬
‫נרות שבת‬
‫צאת‬
‫השבת‬
‫רבינו‬
‫תם‬
‫‪18:48‬‬
‫‪18:49‬‬
‫‪19:41‬‬
‫‪20:29‬‬
‫‪18:46‬‬
‫‪18:47‬‬
‫‪19:39‬‬
‫‪20:26‬‬
‫‪18:48‬‬
‫‪18:49‬‬
‫‪19:40‬‬
‫‪20:28‬‬
‫הזמנים ע"פ לוח "אור החיים"‬
‫הפרשה פותחת במילים "וַיְהִי בַּיֹום הַשְ מִינ ִי" (פרק ט א')‪ .‬זהו היום השמיני לאחר שמשה אומר‬
‫לאהרון ובניו "ּופֶתַ ח אֹהֶל מֹועֵד תֵ שְ בּו יֹומָם וָלַיְלָה שִ ְבעַת יָמִים" (סוף פרשת צו ‪ -‬ח לה')‪ .‬אהרון‬
‫צּוָה‬
‫ובניו מקיימים את הדברים כפי שאומר הפסוק "וַּיַעַׂש ַאהֲר ֹן ּו ָבנ ָיו אֵת כָל הַדְ בָרִ ים אֲשֶ ר ִ‬
‫ה' ְבי ַד מ ֹשֶ ה"‪ ,‬ואז מגיע היום השמיני שהוא יום חנוכת המשכן‪ ,‬יום שמח מאין כמוהו‪ .‬יום‬
‫שעליו נכתב‪[" :‬ש]אותו היום היתה שמחה לפני הקב''ה כיום בריאת שמים וארץ" (מגילה י‪.):‬‬
‫כמה חיכו עם ישראל ליום הקמת המשכן‪ .‬כמה ציפייה היתה בעם ישראל לאחר חטא העגל‬
‫הנורא‪ ,‬לאחר שעם ישראל כבר חשב שהקב"ה לא יסלח להם לעולם‪ ,‬והם לא יזכו לראות את‬
‫השראת השכינה כפי שזכו לראות אותה במעמד הר סיני‪ .‬הנה כרגע יש משכן‪ ,‬ניתן להקריב‬
‫עליו קורבנות שיכפרו על חטאי העם‪ ,‬השראת השכינה חוזרת‪ ,‬ולכאורה הכל מושלם!‬
‫אלה שבשיאו של המעמד מתרחש דבר שאף אחד לא ציפה לו ביום כזה‪..‬‬
‫בני אהרון‪ ,‬נדב ואביהו שהם דמויות המפתח באירוע החשוב הזה‪ ,‬מוצאים את מותם בגלל‬
‫שניסו לתרום מעצמם מעבר למה שנתבקש מהם והקריבו אש זרה‪ .‬ולכאורה זה דבר בכלל‬
‫לא מובן! מדוע נדב ואביהו שהיו צדיקים גדולים לכל הדעות‪ ,‬מקבלים עונש כל כך חמור‬
‫רק על כך ש"הגדילו ראש"‪ ,‬ועוד במעמד כל כך משמח וחשוב!??‬
‫המגיד מדובנא הביא משל מאלף להסבר העניין‪ :‬מעשה בשר אחד שרצה לבנות עיר‬
‫שתתייחד ביופי ותועלת לכל העולם‪ .‬הוא תכנן ובנה את העיר על ידי טובי האדריכלים‬
‫והקבלנים וקבע בה חנויות וגשרים‪ ,‬בריכות ואגמים‪ ,‬ונטע בעיר גינות ועצים כדי שלא יחסר‬
‫ליושבי העיר מאומה מכל הנאות העולם‪.‬‬
‫לאחר שסיים ‪ -‬פנה השר ליועצו ושאל‪" :‬האם חסר‬
‫בעיר דבר מה שלא עשינו"? "בוודאי" ‪ -‬השיב‬
‫היועץ החכם "העיר מושלמת‪ ,‬אבל חסר בה רופא"!‬
‫שמח השר ואמר‪ :‬אין ספק! אסור לדור בעיר ללא‬
‫רופא‪ .‬חיפש השר את הרופא הטוב ביותר והבטיח כי‬
‫שכרו ישולם ביד רחבה מקופת השר‪ .‬לבסוף נמצא‬
‫רופא בעל שם שידע לרפא כל חולי וכל מדווה‪ ,‬וסוכם כי חודש הבא יבוא אל העיר בכבוד‬
‫הראוי‪ .‬בהגיע הזמן המיועד התקבצו מכל ערי הסביבה ‪ -‬נשיאים ורוזנים וכל תושביהם כדי‬
‫לקבל את פני הרופא המהולל‪ .‬לבסוף שמעו דהרות של סוסים והרופא הגיע אל העיר‬
‫בשיירה של מרכבות וכרכרות לשמחתם הרבה של כל התושבים‪.‬‬
‫"האם יש מישהו שאינו חש בטוב מבין הקהל"? שאל השר‪" .‬ראשי כבד עלי במקצת" ‪ -‬אמר‬
‫אחד הנוכחים‪" .‬הגישו אותו לרופא"! ציווה השר‪ .‬הרופא ביקש כי איש זה יבוא לביתו למען‬
‫יוכל להשגיח עליו כיאות ובמסירות הראויה‪" ...‬כמה בר מזל הוא זה עלה בידו להיות ראשון‬
‫על כן בוודאי הרופא ישתדל מאוד ברפואתו עד שלא יהיה אדם בריא כמותו הארץ‪ "...‬אמרו‬
‫התושבים זה לזה‪ ...‬לאחר שלשה ימים ששהה האיש בבית הרופא‪ ,‬מת האיש‪ !..‬בעיר קמה‬
‫מהומה גדולה‪ ,‬כולם כעסו ובזו לרופא‪ ,‬ויבאש ריחו של רופא בעיני כל בני העיר‪ ...‬זימן‬
‫השר את הרופא אליו ושאל‪" :‬אני לא מבין מה אירע? מדוע איש זה שבק חיים‪ ,‬והרי לא היה‬
‫כל כך חולה?! ואם באמת הוא היה חולה מדוע לא הצלחת לרפאו"?!‬
‫ענה הרופא‪" :‬תראה‪ ,‬הוא לא היה חולה אנוש אלא אני גרמתי לו כך‪ ,‬לתועלת בני העיר‪.‬‬
‫כשהגעתי ראיתי את ההתרגשות הרבה לקראתי והבנתי שכל התושבים בטוחים כי מעתה הם‬
‫מחוסנים בפני כל מחלה‪ .‬ובשל כך יפריזו לעצמם בשתיית יין ואכילת בשר‪ ,‬יביאו עצמם‬
‫לסכנת חיים‪ ,‬ונמצא כי אני ממית יותר מאשר מחייה‪ ...‬לכן כאשר ראו בני העיר כי יש גם‬
‫כאלו שמתים תחת ידי ימשיכו להיזהר בבריאותם כבראשונה‪...‬‬
‫כן הוא גם הנמשל אומר המגיד מדובנא‪ :‬לאחר חטא העגל ראה הקב"ה כי מן הראוי להכין‬
‫לעם ישראל גם "רופא" הלא הוא המשכן שירפא את כולם מכל חטאיהם‪ .‬כאשר ראו בני‬
‫ישראל שכעת כבר יש משכן‪ ,‬חשבו בליבם שכעת יוכלו הם לחטוא ללא בעיה‪ .‬סיבב הקב"ה‬
‫לנדב ואביהו שביום חנוכת המשכן נפגעו שנכנסו שתויי יין ומיד הבינו כל‬
‫עם ישראל שניתן גם למות למרות המשכן‪...‬‬
‫צריכים אנו ללמוד מכך מסר לעצמינו‪ ,‬שגם אם לפעמים מתגנבת לליבנו‬
‫מחשבה של "יהיה בסדר!" "אנחנו עם הקב"ה כבר נסתדר"‪ ..‬יש יום כיפור‬
‫בכל שנה‪ ,‬והרי תמיד נוכל לחזור בתשובה‪ ,‬אנחנו רק בני ‪40 ,30 ,20‬‬
‫‪ ...50,‬אומר הקב"ה‪ :‬נכון שנתתי לכם אפשרויות של כפרה‪ ,‬אך זה לא אומר‬
‫י‪-‬ם‬
‫שניתן לותר על הזהירות והשמירה מהחטאים‪ .‬ולכן עלינו תמיד להישמר‬
‫מהיצר הרע ומתחבולותיו‪ ,‬ולשים לעצמינו גדרים וסייגים‪ ,‬ונהיה בעז"ה‬
‫ת"א‬
‫תׂשְ חַק לְיֹום ַאחֲרֹון" (משלי לא‬
‫מאותם שכל ימיהם בתשובה שנאמר עליהם‪" :‬וַ ִ‬
‫‪.‬‬
‫האחרון‬
‫כה')‪ ,‬ולא מאותם שנזכרים (אולי) רק ברגע‬
‫חיפה‬
‫רש"י הקדוש‬
‫ֹאמר ּו הַ ּמ ְֹשלִּ ים בּ ֹא ּו חֶ ְשבּ וֹ ן‬
‫ַעל ֵּּכן י ְ‬
‫(במדבר כא כז')‬
‫דוש ָאנִּי!‬
‫ִּכי אֲ נִּי ה' אֱ ל ֵֹקיכֶ ם‪ ,‬וְ ִּה ְת ַק ִּד ְש ֶתם וִּ ְהיִּ יתֶ ם ְקד ִֹּשים ‪ִּ -‬כי ָק ֹ‬
‫(פרק יא פסוקים מד')‬
‫ֶד ֶר ְך חַ ִּיּים ּת ֹו ְכחוֹ ת מו ָּֽסר‬
‫(משלי ו כג')‬
‫או ָתם וַ ָימֻ תו ִּלפְ נֵי ה'‪ ...‬וַ ִּידֹם ַאהֲ רֹן!‬
‫וַ ֵתצֵ א אֵ ש ִּמ ִּלפְ נֵי ה' וַ תֹאכַ ל ֹ‬
‫(פרק י פסוקים ב' ‪ -‬ג')‬
‫אם אנו ה"עם הנבחר" מכל אומות העולם ‪" -‬בנים של מקום"‪ ,‬מדוע מסביר לנו רש"י הקדוש‪ ,‬ש"אהרון קבל שכר על שתיקתו‪ .‬ומה שכר‬
‫דווקא לנו הקב"ה אוסר לנו את "הנאות" העולם הזה‪ ,‬בזמן שלכל קבל? שנתייחד עמו הדבור‪ ,‬שנאמרה לו לבדו פרשת שתויי יין"‪.‬‬
‫אהרון זכה‪ ,‬לכך שהקב"ה דיבר איתו ישירות פרשה שלמה בתורה!‬
‫הגויים הוא מאפשר להנאות מכל הבא ליד?!‬
‫התירוץ יובן על פי משל לשני חברים שגרו בסמיכות זה לזה בכפר איזה שכר עצום‪ ,‬לאדם שמוכיח בהתנהגותו שיש בורא לעולם‪,‬‬
‫מרוחק‪ ,‬חלו במחלה נוראית שריתקה אותם למיטה‪ .‬רופא הכפר לא ושצריך לקבל את הכל באהבה ולא להתריס (לבוא בטענות) כלפי‬
‫ידע כיצד למצוא מזור למחלתם ובצר לו הזמין רופא מומחה מן מעלה‪ .‬וכבר אומרת התורה בפרשת עקב (ח ב') "לְ ַמעַן עַנ ֹתְ ָך ָ‪ ,‬לְנַס ֹתְ ָך ָ!‬
‫ְך ָ‪ ,‬הֲתִ שְ מ ֹר ִמצְֹותָ יו אִם לֹא"‪.‬‬
‫העיר‪ .‬הגיע הרופא לראשון‪ ,‬בדק‪ ,‬חקר ופסק‪" :‬אינך מוגבל כלל וכלל לָדַ עַת אֶת אֲשֶ ר ִבלְ ָבב ָ‬
‫ אתה יכול לאכול כל שתחפוץ!" נדהם החולה ושאל‪" :‬הכל? גם תכלית הצער והסבל בעולם הזה היא [גם] להיות ניסיון לאדם‪ .‬האם‬‫ממתקים וגם מטוגן?!" השיב הרופא‪" :‬בוודאי! אכול כל מה ש"בא אתה מאמין‪ ,‬שזה בורא העולם‪ ,‬ששלח לך את הניסיון? האם אתה‬
‫לך"‪ ...‬משהגיע הרופא לשני בדק‪ ,‬חקר ופסק‪" :‬עליך להינזר ממגוון מקבל באהבה וממשיך לשמור את המצוות? או שברגע שיש לך קצת‬
‫מאכלים‪ :‬מתוקים‪ ,‬מלוחים וכל דבר המכיל את מגוון הפריטים שאלות אתה נשבר?! אדם שמבין שכל מה שקורה זה מהקב"ה‪,‬‬
‫מתחזק לאחר כל ניסיון שעובר בחייו‪ .‬כמו שאומר דוד המלך‪:‬‬
‫שכתובים לך כאן" ותוך כדי הוא מגיש לחולה רשימה של ‪35‬‬
‫ְך ָ ּומִשְ ַענ ְתֶ ָך ָ ֵהמָה י ְ ָֽנ ַחֲמָֽנ ִי" (תהילים כג')‪ .‬גם השבט (מקל) וגם‬
‫"שִ ְבט ָ‬
‫מרכיבים שמצויים בהמון מאכלים‪....‬‬
‫החולה שכבר הספיק לשמוע שחברו קיבל יד חופשית בכל מה המשענת‪ ,‬מנחמים אותי‪ ,‬כי אני יודע שזה ממך‪ ,‬וברגע זה אתה קרוב‬
‫שקשור לאוכל‪ ,‬התעצבן ושאל‪" :‬סליחה דוקטור! הרי אני וחברי אלי! אדם צריך לקבל את הייסורים באהבה‪ ,‬באותה מידה שמקבל את‬
‫חולים באותה מחלה‪ .‬מדוע לו אפשרת לאכול ככל אשר תאבה נפשו המקרים המשמחים בחייו! כמו שידע להודות איוב שסבל את ייסורים‬
‫ואילו עימי אתה מחמיר כל כך"?! חייך הרופא ואמר תוך שהוא רוכן הכי קשים שיש‪" :‬אֶת הַּטֹוב נ ְקַ בֵל ֵמאֵת ָהאֱלֹקִ ים וְאֶת הָרָ ע לֹא נ ְקַ בֵל?‬
‫(איובָבָי')‪.‬‬
‫לאוזנו של המטופל‪" :‬לחברך אין כל סיכוי ובעוד כמה ימים הוא ימות‪.‬‬
‫אבל מצבך יכול לאפשר לך לחיות עוד שנים ארוכות בעתיד‪ ,‬במידה ותזהר לשמור על הינזרות מכל מה שכתבתי לך‪"...‬‬
‫שמח החולה ולמעשה הבין שההגבלה העכשווית‪ ,‬תאפשר לו הנאה עתידית לעוד שנים רבות‪ ...‬והנמשל‪ :‬הקב"ה אפשר לנו חיי נצח ועולם‬
‫הבא‪ .‬לעומת זאת לאומות העולם החיים מסתיימים בעולם הזה בלבד‪ .‬כיוון שכך מאפשר להם הקב"ה לאכול מכל הבא ליד שהרי סופם קרב‪.‬‬
‫אבל אנו ה"עם הנבחר" ‪" -‬בנים של מקום"‪ ,‬המתועדים לחיי עולם הבא ‪ -‬אותנו מגביל הקב"ה על מנת להעניק לנו עולם הבא טוב יותר‬
‫ובדרגה גבוהה ככל שניתן‪ ...‬יוצא איפה‪ ,‬שאיסור האכילה הוא זכות עבורנו‪ .‬צריכים להבין שההגבלה העכשווית‪ ,‬תאפשר לנו הנאה בעתיד‪!.‬‬
‫ֲשבֹת אֶ ל לְ בבֶ ך‬
‫וְ י ַד ְע ּת הַ יּוֹ ם וַ ה ֵּ‬
‫(דברים ד לט')‬
‫ֹאכלו ִּמ ָכל הַ ְבהֵ ָמה אֲ ֶשר ַעל ָהאָ ֶרץ‪ ,‬כֹל ַמפְ ֶרסֶ ת ַפ ְרסָ ה וְ ש ַֹס ַעת ֶש ַסע ְפ ָרסֹת‪ַ ,‬מעֲלַ ת ג ֵָרה‬
‫אֲשר ת ְ‬
‫זֹאת ַהחַ יָה ֶ‬
‫ֹאכלו ִּמ ַמעֲ לֵ י ַהג ֵָרה ו ִּמ ַמפְ ִּריסֵ י ַה ַפ ְר ָסה אֶ ת הַ ג ָָמל ִּכי ַמעֲ לֵ ה ג ֵָרה הוא‬
‫ַב ְבהֵ ָמה א ָֹתה תֹאכֵ לו‪ַ ,‬א ְך אֶ ת זֶה לֹא ת ְ‬
‫ופַ ְר ָסה אֵ ינֶנו ַמפְ ִּריס ָט ֵמא הוא לָ כֶ ם‪ ,‬וְ אֶ ת הַ ָשפָ ן ִּכי ַמעֲ לֵ ה ג ֵָרה הוא ופַ ְר ָסה לֹא יַ פְ ִּריס ָט ֵמא הוא לָ כֶ ם‪ ,‬וְ אֶ ת‬
‫יסה ְט ֵמאָ ה ִּהוא לָ כֶ ם‪ ,‬וְ אֶ ת הַ חֲזִּ יר ִּכי ַמפְ ִּריס ַפ ְר ָסה הוא וְ ש ַֹסע‬
‫הָ אַ ְרנֶבֶ ת ִּכי ַמעֲ ַלת ג ֵָרה ִּהוא ופַ ְר ָסה לֹא ִּהפְ ִּר ָ‬
‫אים הֵ ם ָלכֶ ם‪(.‬יא א'‪-‬ח')‬
‫ֶש ַסע ַפ ְר ָסה וְ הוא ג ֵָרה לֹא יִּ גָר ָט ֵמא הוא ָלכֶ ם‪ִּ ,‬מ ְב ָש ָרם לֹא תֹאכֵ לו ו ְבנִּ ְב ָל ָתם לֹא ִּתגָעו ְט ֵמ ִּ‬
‫בפרשתנו ה' מצווה את משה ואהרון ללמד את בני ישראל‪ ,‬אלו חיות ובהמות‬
‫באפשרותם לאכול‪ .‬אלו חיות ובהמות נחשבות לטמאות‪ ,‬ואלו נקראות טהורות‪.‬‬
‫מסבירה התורה שישנם שני סימנים שהופכים חיה או בהמה לטהורה‪ ,‬והם‪ :‬א‪.‬‬
‫מפריס פרסה (והפרסות ברגל שסועות) ב‪ .‬מעלה גרה (העלאת המאכל שנית לאחר הבליעה)‬
‫לאחר מכן מפרטת התורה עוד ארבעה סוגים של בעלי חיים (גמל‪ ,‬שפן‪ ,‬ארנבת‪ ,‬וחזיר)‪ ,‬אשר יש להם‬
‫אך ורק סימן טהרה אחד‪ ,‬ולכן הם טמאים ואסור לאוכלם‪ .‬ונשאלת השאלה‪ :‬הרי ברור לנו‬
‫מהכתוב‪ ,‬שמה שהתורה התירה באכילה‪ ,‬זה רק בעל חיים אשר יש לו את שני הסימנים של‬
‫הטהרה המוזכרים (מעלה גרה ומפריס פרסה)‪ .‬אם כן לאיזו סיבה מוסיפה התורה ומציינת את ארבעת‬
‫בעלי חיים הנ"ל שיש להם רק סימן טהרה אחד‪ ,‬ולכן הם לא כשרים לאכילה? הרי ברגע שהתורה‬
‫אומרת שצריך שני סימנים‪ ,‬ברור לי שאחד מהם זה לא מספיק! ועוד‪ ,‬ידוע שאין בתורה ואפילו‬
‫אות אחת מיותרת‪ ,‬אם כך‪ ,‬מה מיוחד בחיות אלו‪ ,‬שהתורה מתעכבת ומציינת אותם??‬
‫התשובה מדהימה ביותר! התורה מגלה לנו חוק שקיים בטבע‪ .‬שכל החיות בטבע הם או עם שני‬
‫סימני הטהרה ביחד‪ ,‬או בלי שום סימן טהרה‪ .‬חוץ מארבעת בעלי החיים שהתורה מציינת‪ .‬יותר‬
‫מארבעת אלפים מיני חיות ובהמות בעולם‪ ,‬ואף פעם לא נמצא בעל חיים נוסף שיש לו רק סימן‬
‫טהרה אחד בלבד‪ .‬אם מחר ימצא מישהו ביבשת נידחת איזה סוג חיה שהיא או מעלה גרה או‬
‫מפריסה פרסה‪ ,‬יש כאן סכנה לאמיתותה של התורה‪ .‬אך לא יתכן שימצא מין נוסף! כי התורה‬
‫היא דבריו של בורא העולם שיודע את כל מה שברא ונמצא בעולמו‪.‬‬
‫ועוד אמרו חז"ל בברייתא (ספרי‪ ,‬פרשת ראה)‪" :‬אמר רבי עקיבא‪ :‬וכי משה קניגי ובלסתר היה? [האם‬
‫משה רבינו היה צייד או זואולוג? מהיכן ידע את המבנה הפנימי והחיצוני של כל החיות והבהמות הקיימות‬
‫בעולם?] אלה עונה רבי עקיבא‪ :‬מכאן תשובה לאומרים אין תורה מן השמים!‬
‫וְ ש ַמ ְר ּת לַעֲ ׂש ֹות ְ ּככֹל אֲ ֶשר ֹיורוּך‬
‫ֹאכלו ִּמכֹל אֲ ֶשר ַב ָמיִּ ם כֹל אֲ ֶשר ֹלו‬
‫אֶ ת זֶה ת ְ‬
‫ְסנ ִַּפיר וְ ַק ְש ֶק ֶשת ַב ַמיִּ ם ַב ַי ִּמים ובַ ְנחָ ִּלים א ָֹתם‬
‫תֹאכֵ לו‪( .‬פרק יא פסוק ט')‬
‫התורה מלמדת אותנו‬
‫על כך שנדרשים שתי‬
‫סימנים בכשרותם של‬
‫הדגים‪ :‬א‪ .‬סנפיר ב‪ .‬קשקשת‪ ,‬בהעדרו‬
‫של אחד מהם‪ ,‬הדג טמא‪.‬‬
‫אם אדם נמצא במסעדה והגישו לפניו‬
‫דג שהוא מזהה עליו קשקשים‪ ,‬אך הוא‬
‫לא יודע אם היה לו סנפיר מה יעשה?‬
‫אומרת המשנה (נידה נא‪" :):‬כל שיש לו‬
‫קשקשת‪ ,‬יש לו סנפיר‪ .‬ויש שיש לו‬
‫סנפיר‪ ,‬ואין לו קשקשת‪ ".‬חכמי המשנה‬
‫מגלים לנו חוק בטבע‪ ,‬שכל דג שיש לו‬
‫קשקשת יש לו גם סנפיר!‬
‫איזה מדען בימינו יכול לקום‬
‫ולהתחייב על דבר כזה‪ ,‬שלא ימצא‬
‫בעתיד שום דג עם קשקשים בלי‬
‫סנפיר? כיום ידועים לנו כ‪30,000 -‬‬
‫מינים של דגים ואין בניהם אפילו אחד‬
‫שיש לו קשקשת ואין לו סנפיר!‬
‫דבר זה מוכיח לנו שגם התורה שבעל‬
‫פה ניתנה מבורא העולם‪ ,‬כי רק בורא‬
‫העולם יכול ומסוגל לדעת פרט זה‪.‬‬
‫( דברים יז י' )‬
‫במוצאי יום שביעי של פסח‪ ,‬האם מותר להוציא מן המקפיא‬
‫יום ששי ליום השבת‪ ,‬אסור לטלטלו כל השבת‪ .‬ובענין זה האריך‬
‫מאכלי חמץ שנמכרו לגוי‪ ,‬כגון חלות‪ ,‬ולאכול מהם בסעודת‬
‫הרב בתשובתו‪ ,‬וכתב שאין לאסור לטלטל את החמץ בשבת‪,‬‬
‫ליל שבת שלאחר הפסח?‬
‫מטעמים שונים‪ .‬והביא שכן פסקו עוד מגדולי האחרונים‪.‬‬
‫בשאלה זו כבר נשאל מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל בשו"ת יחוה‬
‫אולם לכאורה יש לדון מצד גזל הגוי‪ ,‬שהרי החמץ שייך לנכרי‪ ,‬כיון‬
‫דעת חלק שני (סימן סד)‪ ,‬ודן בזה הן מצד איסור מוקצה‪ ,‬והן מצד‬
‫שהוא קנאו מערב החג‪ ,‬ועתה היהודי לוקח ממנו בגזילה ומשתמש‬
‫איסור גזל הגוי‪ .‬ונסביר את הדברים‪.‬‬
‫בחמץ‪ .‬אולם גם לדבר זה אין לחוש‪ ,‬הואיל ובשטר מכירת החמץ‬
‫ראשית‪ ,‬בודאי אנו דנים לגבי אדם שמכר את כל החמץ שברשותו‬
‫של הרבנות הראשית‪ ,‬נכתב בפירוש‪ ,‬שהגוי מרשה ליהודי לקחת‬
‫לגוי בערב פסח כמובן‪ ,‬וסגר את החמץ במקפיא‪ ,‬וציין מעליו‬
‫מהחמץ מיד לאחר חג הפסח‪ ,‬ולאחר מכן‪ ,‬אם ירצה הגוי לקנות את‬
‫"חמץ" כדי שלא יבוא לאכול ממנו בפסח‪ .‬ועתה‪ ,‬במוצאי החג‪ ,‬הוא‬
‫מתוך‪" :‬הלכה יומית" החמץ לגמרי‪ ,‬היהודי ישלם לו את דמי החמץ שאכל‪.‬‬
‫ולפיכך לסיכום‪ :‬חמץ שנמכר לגוי‪ ,‬והוא מונח כדין סגור בתוך המקפיא או‬
‫מעוניין להשתמש בחמץ לסעודת ליל שבת‪ .‬ומאחר וביום החג היה החמץ‬
‫ארון אחר‪ ,‬מותר לאכול ממנו בשבת שלאחר הפסח ללא חשש‪ .‬אולם יש‬
‫אסור בטלטול‪ ,‬כיון שהיה אסור להשתמש בו‪ ,‬היה מקום לאסור לטלטל את‬
‫להזהר שלא לגעת בו לפני צאת החג‪.‬‬
‫החמץ גם בשבת‪ ,‬מאחר וכל דבר שאסור לטלטלו בבין השמשות‪ ,‬כלומר‪ ,‬בין‬