פרויקט סיום MRE, טכניון 2013 – ויטלי דובוב

‫הקשר בין שימור היסטורי לג'נטריפיקציה‪:‬‬
‫המקרה של העיר הלבנה תל אביב‬
‫חיבור על מחקר‬
‫לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת התואר‬
‫מגיסטר בלימודי מקרקעין‪MRE ,‬‬
‫ויטלי דובוב‪306054537 ,‬‬
‫הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל‬
‫שבט תשע"ג‪ ,‬חיפה‪ ,‬ינואר ‪2013‬‬
‫תוכן עניינים‬
‫תקציר ‪4 ................ ................................ ................................ ................................‬‬
‫הקדמה ‪5 ............... ................................ ................................ ................................‬‬
‫חלק א' ‪ -‬סקירת ספרות ‪6 .......................... ................................ ................................‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫שימור מבנים ‪6 . ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הגדרה ‪6................................................................................................................‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מטרות השימור העירוני ‪6.......................................................................................‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ההכרה בחשיבות השימור ‪6....................................................................................‬‬
‫‪1.4‬‬
‫ההיבט החברתי בשימור ‪7......................................................................................‬‬
‫‪1.5‬‬
‫ההיבט הכלכלי בשימור ‪7.......................................................................................‬‬
‫התחדשות מרכזי ערים – ג'נטריפיקציה ‪8 ............................... ................................‬‬
‫‪2.1‬‬
‫ג'נטריפיקציה – הגדרות ‪8......................................................................................‬‬
‫‪2.2‬‬
‫ההיבט החיובי ‪ -‬התחדשות שכונות ‪8 .....................................................................‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ההיבט השלילי – שינוי המרקם העירוני ‪9...............................................................‬‬
‫הגירה עירונית ‪9 ............................... ................................ ................................‬‬
‫‪3.1‬‬
‫הגדרה‪9 ......................................................................... Intra Urban Migration-‬‬
‫‪3.2‬‬
‫גורמי ההשפעה על הגירה ‪9.....................................................................................‬‬
‫‪3.3‬‬
‫מחזור החיים העירוני ‪10........................................................................................‬‬
‫חלק ב' – מהלך המחקר ‪11 ........................ ................................ ................................‬‬
‫‪4‬‬
‫השערות המחקר ‪11 ........................... ................................ ................................‬‬
‫‪5‬‬
‫אזור חקר האירוע ‪11 .......................... ................................ ................................‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5.1‬‬
‫העיר הלבנה תל אביב ‪11........................................................................................‬‬
‫‪5.2‬‬
‫שימור מבנים בתל אביב – רקע תכנוני ‪11................................................................‬‬
‫‪5.3‬‬
‫אזור המחקר ‪12 ....................................................................................................‬‬
‫מתודולוגיה ‪14 . ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪6.1‬‬
‫מתאם ‪14............................................................................................... Pearson‬‬
‫‪6.2‬‬
‫מתאם ‪14............................................................ Spearman's Rank Correlation‬‬
‫‪6.3‬‬
‫הגדרת תקופות הזמן ‪14.........................................................................................‬‬
‫‪6.4‬‬
‫הגדרת האוכלוסייה ‪15...........................................................................................‬‬
‫מקורות הנתונים ‪15 ........................... ................................ ................................‬‬
‫‪7.1‬‬
‫מקורות ומאגרי מידע ‪15........................................................................................‬‬
‫‪7.2‬‬
‫בעיות באיסוף הנתונים ‪15......................................................................................‬‬
‫חלק ג' – תוצאות ‪16 . ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪8‬‬
‫ריכוז התוצאות ‪16 ............................. ................................ ................................‬‬
‫‪8.1‬‬
‫מגמות הגירה – לפי תתי אזורים ‪16 ........................................................................‬‬
‫‪8.2‬‬
‫מגמות הגירה – לפי אחוז השימור באזור ‪17............................................................‬‬
‫‪2‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8.3‬‬
‫הקשר בין שימור לעליה ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של האוכלוסייה ‪18.......................‬‬
‫‪8.4‬‬
‫דיון ‪19 ..................................................................................................................‬‬
‫סיכום ומסקנות ‪21 ............................ ................................ ................................‬‬
‫ביבליוגרפיה ‪23 ....... ................................ ................................ ................................‬‬
‫נספחים ‪25 ............ ................................ ................................ ................................‬‬
‫‪3‬‬
‫‪0B‬‬
‫תקציר‬
‫שימור מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים היסטוריים‬
‫וארכיטקטוניים‪ .‬מנקודת מבט ציבורית‪ ,‬נושא השימור העירוני זכה להכרה וחשיבות‪ .‬עם זאת יש‬
‫הטוענים כנגד השימור‪ ,‬בהיותו "נוסטלגיה" המעכבת פיתוח‪ .‬יעוד ושימור בפועל של נכסים‬
‫היסטוריים ואזורים היסטוריים הפך לכלי חשוב ופופולארי‪ ,‬אך במידה מסוימת שנוי במחלוקת‪,‬‬
‫במאמץ לשמר שכונות במרכזי ערים ולקדם פיתוח כלכלי באזורים אורבאניים מדורדרים או‬
‫במילים אחרות ליצור ג'נטריפיקציה‪.‬‬
‫המחקר עוסק בקשר בין שימור מבנים לתהליכים המאפיינים ג'נטריפיקציה ובפרט הגירה של‬
‫אוכלוסייה ממעמד בינוני‪-‬גבוה במקרה של העיר הלבנה תל‪-‬אביב‪ .‬העיר הלבנה תל אביב הוכרזה‬
‫על ידי אונסק"ו בשנת ‪ 2003‬כאתר מורשת תרבות עולמית ומאופיינת בריכוז גבוה של מבנים‬
‫בסגנון הבינלאומי בארכיטקטורה‪ .‬בעיר הלבנה כ‪ 4,000 -‬מבנים בסגנון הבינלאומי‪ ,‬כ‪ 1,000 -‬מהם‬
‫הוכרזו לשימור‪.‬‬
‫השערות המחקר הן כי שיעור ההגירה לאזורים עם ריכוז גבוה של מבנים לשימור יהיה גבוה יותר‬
‫מאשר לאזורים עם ריכוז נמוך של מבנים לשימור‪ .‬כמו כן שיערנו כי לאורך השנים יתחולל שינוי‬
‫חיובי ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של האוכלוסייה והוא יהיה גדול יותר באזורים עם ריכוז גבוה של‬
‫מבנים לשימור מאשר באזורים עם ריכוז נמוך‪.‬‬
‫הגורמים המשפיעים על הגירה הם רבים ולא רק כמות המבנים לשימור‪ .‬בין גורמי ההשפעה‬
‫נמצאים סביבה ידידותית‪ ,‬גיוון תרבותי‪ ,‬בטחון אישי‪ ,‬איכות וסגנון חיים‪ ,‬צפיפות המגורים‪ ,‬היצע‬
‫של פארקים וכדומה‪ .‬בדיקת מגמות ההגירה העלתה כי באזור הצפון הישן של תל‪-‬אביב‪ ,‬בו אחוז‬
‫המבנים לשימור הוא נמוך ביותר )‪ ,(3%‬מגמת ההגירה לא השתנתה במהלך השנים ‪.2002-2010‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬באזור המע"ר של תל‪-‬אביב שבו אחוז גבוה מאוד של מבנים לשימור )‪ (46%‬מגמת‬
‫ההגירה בשנים ‪ 2002-2010‬הייתה חיובית ביותר‪ ,‬מעל כל אזור אחר‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬נמצא קשר חיובי‬
‫בין אחוז המבנים לשימור לבין כמות האוכלוסייה שהיגרה לכל אזור‪ .‬בנוסף לכך הראנו כי‬
‫קיימים גורמים נוספים בעיר הלבנה תל אביב שחלקם השפיעו לחיוב על ההגירה לאזורים הנ"ל‬
‫וחלקם השפיעו לשלילה‪ .‬הקשר בין אחוז המבנים לשימור לבין העלייה במעמד הסוציו‪-‬אקונומי‬
‫נבדק גם כן אך התוצאות לא התקבלו מובהקות או עקביות‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬לא ניתן לומר כי כמות המבנים לשימור באזור משפיעה על הגירה בכלל או הגירה של‬
‫אוכלוסייה ממעמד גבוה יותר לאזור באופן ישיר‪ .‬בניינים לשימור הם אמנם בעלי ערך חברתי לא‬
‫מבוטל אך יש לבצע עבודה מעמיקה יותר באמצעות רגרסיה ליניארית שתכלול את השפעתם של‬
‫מירב הגורמים האפשריים על מנת לאמוד את הקשר במדויק‪.‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1B‬‬
‫הקדמה‬
‫ג'נטריפיקציה היא תוצר של שני תהליכים מקבילים‪ :‬יישוב מחדש של שכונות מגורים על ידי‬
‫אוכלוסיה ממעמד גבוה יותר והשקעה מחודשת במבנים הפיזיים בהן )‪.(Atkinson, 2003‬‬
‫ההשלכות על ערכי הדיור והשכירות מביאות את התושבים הקיימים‪ ,‬בדרך כלל שוכרים ובעלי‬
‫הכנסה נמוכה‪ ,‬לעבור לאזורים אחרים‪ .‬כך השכונה הופכת להיות שכונה ממעמד גבוה יותר עם‬
‫שיפור בכל השירותים הנלווים‪ .‬לבסוף‪ ,‬המערכות החברתיות והתרבותיות הקיימות בשכונה‬
‫מתחלפות בחדשות‪.‬‬
‫איבוד התושבים המקוריים והמרקם החברתי המוכר נמצאים בליבה של הג'נטריפיקציה אך עם‬
‫זאת‪ ,‬הנראות הגבוהה של השדרוג הפיזי בשכונה ובמקרים מסוימים שימור אתרי מורשת‬
‫המלווים את התהליך מקשים על תופעות הלוואי השליליות להפסיק את תהליך הג'נטריפיקציה‬
‫)‪.(Lawrence, 2010‬‬
‫מחקרים בעולם מצביעים על השינויים הסוציו‪-‬אקונומיים החשובים והמהירים הטמונים‬
‫בהתחדשות שכונות היסטוריות‪ London et al. (1986) .‬הראו על ידי בדיקת מספר אזורים‬
‫היסטוריים במספר ערים כי סביר שתתחולל ג'נטריפיקציה כאשר‪ ,‬בין היתר‪ ,‬יש מאמץ לשימור‬
‫היסטורי‪ Black (1975) .‬מצא כי למרבה הפלא רובם הגדול של בנייני המגורים שעברו שיקום‬
‫בשוק הפרטי נבחרו היות והבניין נמצא במרקם היסטורי בשכונה‪ .‬מהספרות עולה הקשר בין‬
‫ג'נטריפיקציה לבין שימור המורשת‪ ,‬שכונות ומבנים בעלי חשיבות היסטורית ו‪/‬או ארכיטקטונית‬
‫צפויים לזכות להגירה פנימית חיובית‪ .‬אותם מבנים ושכונות הם גם במרכז התכניות לשימור‪ .‬עם‬
‫זאת‪ ,‬אסור לשכוח כי הביקוש לאותם מקומות היה קיים גם לפני התיוג ההיסטורי שניתן להם‬
‫כפי שאמר )‪" : Rypkema (2003‬זה לא התיוג ההיסטורי שהופך את השכונות לנהדרות‪ ,‬הן כבר‬
‫נהדרות"‪ .‬מכך נובע שבשכונות עם מבנים בעלי חשיבות היסטורית תמיד יהיו צעדים לטובת‬
‫ג'נטריפיקציה‪ ,‬אך עדיין‪ ,‬לאור המורכבות החברתית של התהליך‪ ,‬לא ניתן לומר שהתהליך הוא‬
‫בלתי נמנע )‪.Lawrence (2010‬‬
‫‪2B‬‬
‫שד' רוטשילד ‪ ,117‬תל‪-‬אביב ‪1930 ,‬‬
‫‪5‬‬
‫חלק א' ‪ -‬סקירת ספרות‬
‫‪3B‬‬
‫‪1‬‬
‫שימור מבנים‬
‫‪4B‬‬
‫‪1.1‬‬
‫הגדרה‬
‫‪18B‬‬
‫שימור מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים היסטוריים‬
‫וארכיטקטוניים‪ ,‬בתוך תרבות עכשווית ובעלת צרכים מידיים ועתידיים )האתר של המועצה‬
‫לשימור אתרים‪ .(2012 ,‬שימור מבנים היסטוריים בתוך סביבה מתפתחת עשוי לעתים ליצור‬
‫אילוץ המקשה על פיתוח חברתי‪-‬כלכלי ופגיעה ברשות הפרט‪ ,‬לכאורה‪ .‬אולם מאידך‪ ,‬מבנים אלה‬
‫מהווים נכס ומשאב כלכלי שאפשר להפיק ממנו רווח רב יותר מאשר אילו לא הוגדרו כמבנים‬
‫לשימור‪ .‬הערך הכלכלי הגבוה המוכח למבנה שימור‪ ,‬או למתחם היסטורי לשימור קשור בדרך‬
‫כלל לגורם תיירותי ומסחרי‪.‬‬
‫‪1.2‬‬
‫מטרות השימור העירוני‬
‫‪19B‬‬
‫ניתן לראות בשימור העירוני כמחבר בין הישן לחדש אשר מאפשר לנו‪ ,‬באמצעות הנוסטלגיה‬
‫שהמבנים יוצרים‪ ,‬לזכור את עברנו‪ .‬בספרות ישנן הגדרות שונות למטרות השימור‪ ,‬למשל‪ ,‬כפי‬
‫שמיטל עשות )‪ (1998‬מצטטת את ברונהיים )‪ " :(1984‬המטרה היא לשמור על אופייה ההיסטורי‬
‫של העיר מחד גיסא‪ ,‬ולהשתלב במערכת החיים המודרניים מאידך גיסא‪ .‬המטרה אינה רק הצלת‬
‫יצירת אמנות מסוימת לכשעצמה‪ ,‬אלא גם שימור המסגרת והאווירה בהם היא מתקיימת‪.‬‬
‫המטרה היא לשמר את המורשת והבסיס ההיסטורי שאליה העיר צמחה"‪.‬‬
‫‪1.3‬‬
‫ההכרה בחשיבות השימור‬
‫‪20B‬‬
‫מנקודת מבט ציבורית‪ ,‬נושא השימור העירוני זכה להכרה וחשיבות‪ .‬עם זאת יש הטוענים כנגד‬
‫השימור‪ ,‬בהיותו "נוסטלגיה" המעכבת פיתוח )עשות‪ .(1998 ,‬קרויאנקר )‪ (1988‬מצביע על חילוקי‬
‫דעות עקרוניים לגבי שימור עירוני‪ .‬יש הטוענים כי שימור בניינים אינו אלא חלק ממסע רגשי‬
‫הקושר קשרים נוסטלגיים לבניינים ואתרים שהזדקנו‪ ,‬ומייחס להם ממד של קדושה כמעט‪ .‬הם‬
‫טוענים שהמצדדים בשימור מבקשים למנוע כל קידמה ופיתוח ולטפח נוסטלגיה סנטימנטלית‬
‫לימים עברו‪ ,‬שלא היו יפים וטובים כפי שמבקשים להציגם‪ .‬לעומתם‪ ,‬המצדדים בשימור טוענים‬
‫כי בתים אלו משמרים את הזיכרון הקולקטיבי‪ ,‬מבטיחים זיקה לרציפות היסטורית של העיר‪,‬‬
‫מוסיפים רבדים ונדבכים של יופי אסתטיקה ומורשת חינוכית )עשות‪.(1998 ,‬‬
‫כמו כן‪ ,‬התיירות‪ ,‬חוץ ופנים נמשכת אל אזורי השימור‪ ,‬שהם לרוב ראשיתו של היישוב‪ .‬בד בבד‬
‫עם התיירות מתפתח האזור מבחינה מסחרית‪ .‬חנויות מסוגננות‪ ,‬בתי קפה‪ ,‬מסעדות‪ ,‬מוזיאונים‬
‫ומופעי רחוב‪ .‬אל הרווח הכלכלי נוסף ההיבט הערכי והצורך החברתי ונראה כי למרות דברי‬
‫המקטרגים כי שימור עוצר פיתוח‪ ,‬יוצר השימור ערך סביבתי רב ולנו כחברה יש צורך בערך זה ‪.‬‬
‫סלינג'ר )‪ (2011‬מציג את העמדה של )‪ :Coulson and Leichenko (2004‬היות ועל פי טבעו יעוד‬
‫לשימור היסטורי מתמקד במבנים ותיקים‪ ,‬השלכותיו מכוונות בעיקר לשכונות ותיקות‪ .‬היות‬
‫והניסיון מהרבה אזורים אורבאניים הינו שהשכונות הותיקות הן גם אלה בהן הצורך לתמריץ‬
‫חיצוני כלשהוא הוא הרב ביותר‪ ,‬יעוד ושימור נכסים היסטוריים ואזורים היסטוריים הפך לכלי‬
‫חשוב ופופולארי‪ ,‬אך במידה מסוימת שנוי במחלוקת‪ ,‬במאמץ לשמר שכונות במרכזי ערים ולקדם‬
‫פיתוח כלכלי באזורים אורבאניים מדורדרים‪.‬‬
‫‪6‬‬
‫‪1.4‬‬
‫ההיבט החברתי בשימור‬
‫‪21B‬‬
‫התועלת משימור מבנים אינה רק נחלת בעלי המבנה אשר נהנים מעליה בערכו הכלכלי אלא נחלת‬
‫כלל הציבור‪ .‬התועלת מורכבת מתועלת פרטית ומתועלת חברתית – אותה קשה מאוד לכמת‪.‬‬
‫התועלת החברתית מיוחסת לערך התרבותי של המבנה‪ .‬הערכת "ערך תרבותי" הינה הערכה של‬
‫איכויות בלתי מוחשיות אשר החברה אוצרת ורוצה לשמור לדורות הבאים‪ ,‬אולם ערך זה צמוד‬
‫לאובייקט מעשה ידי אדם שהוא נכס‪ ,‬פרטי או ציבורי‪ ,‬אשר ערכו לבעלים יכול להיות שלילי או‬
‫חיובי‪ ,‬כאשר לא קיימת קורלציה ישירה בין ערך השוק לערך התרבותי )סלינג'ר‪ .(2011 ,‬ד"ר אייל‬
‫סלינג'ר מתאר בעבודת הדוקטורט שלו משנת ‪ 2011‬את התיאוריה של פורטה)‪(Forte 1973,1977‬‬
‫להערכת תועלת חברתית‪ .‬פורטה קרא לתועלת זו "ערך חברתי עודף" )‪(Social Surplus Value‬‬
‫והציע לתת ערך כספי למרכיבי ההשפעות החיצוניות של הנכס לפי ‪ 4‬קטגוריות‪:‬‬
‫א‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫ג‪.‬‬
‫ד‪.‬‬
‫תרומה להכנסה הלאומית בדרך של רווחים מכלכלת התיירות ע"י היוון הגידול השנתי נטו‪.‬‬
‫ערך המבוסס על הנכונות לשלם עבור סדרה של תועלות לא מוחשיות כולל ביקורים אישיים‬
‫לאשור המורשת הבנויה‪.‬‬
‫היוון עלויות אחזקה ושימור שנתיות‪.‬‬
‫ערך המשאבים שנחסכו עקב אי‪-‬בניית מבנה חדש כתוצאה מהשימור בקיים‪.‬‬
‫פורטה הציע שהערך הכלכלי של אובייקט השימור יהיה סיכום הערך הישיר הנגזר מהשוק ועוד‬
‫ה"ערך החברתי העודף" הנמדד עפ"י הערכה כספית של ההשפעות החיצוניות‪.‬‬
‫‪1.5‬‬
‫ההיבט הכלכלי בשימור‬
‫‪2B‬‬
‫אם מבנה בעל ערך ארכיטקטוני משומר‪ ,‬אזי צפוי כי השימור הפיזי של המבנה יצור השפעות‬
‫חיצוניות חיוביות אשר עשויות להביא לגידול בתשואה עבור המבנים הסמוכים‪ ,‬ושימור מספר‬
‫מבנים אלו יביא גם‪ ,‬דרך השפעותיו על הסביבה‪ ,‬להתחדשות של האזור‪ .‬סלינג'ר )‪ (2011‬מצא בעיר‬
‫הלבנה תל אביב כי באזורים עם ריכוז גבוה של מבנים המיועדים לשימור‪ ,‬כתוצאה מההשפעות‬
‫החיצוניות החיוביות של שימור‪ ,‬דירות‪ ,‬הן במבנים המיועדים לשימור והם במבנים שאינם‬
‫מיועדים לשימור‪ ,‬נהנות מפרמיה של ‪ 6%‬במחירם‪ .‬בכדי שתסופק כמות אופטימאלית של מבנים‬
‫משומרים מבחינה חברתית‪ ,‬נדרשת התערבות ציבורית‪ ,‬התומכת בעיקר בבעלי דירות במבנים‬
‫המיועדים לשימור שמעוניינים בשימור המבנה‪ ,‬ומתמרצת אותם באופן דיפרנציאלי בהתחשב‬
‫במאפייני המבנה ומידת הקושי הכרוכה בשימורו‪.‬‬
‫כמובן שמה שצריך לקרות הוא שבעלי המבנים הסמוכים ימצאו כי כדאי להם להשקיע בשימור‬
‫המבנים שלהם‪ ,‬היות וכך ייהנו מתשואה גבוהה יותר בעקבות ההשקעה‪ .‬תנאי הכרחי לכך הינו‬
‫שהסביבה היא באופן מסוים גמישה להכנסה – העשירים מוכנים לשלם יותר עבור סביבה באיכות‬
‫גבוהה מאשר העניים‪ ,‬ואזורים המספקים איכות גבוהה עשויים להיות אטרקטיביים יותר‬
‫לעשירים מאשר לעניים‪ .‬מה שחייב לקרות בכדי ששימור יוביל להתחדשות הוא ששימור‬
‫מבנה‪/‬מבנים באזור מסוים‪ ,‬יחד עם יעוד האזור לשימור יוביל לכך שיהיה זה אטרקטיבי לבעלי‬
‫הכנסה גבוהה לעבור לאזור ולהחליף את התושבים העניים יותר שגרו באזור‪ .‬יש ערך סביבתי‬
‫לאזור ולייעודו לשימור‪ ,‬ואם פרטים ישקיעו באזור ההשקעה תהיה בטוחה יותר מאשר הייתה‬
‫ללא הביטחון של יעוד האזור לשימור‪ .‬בעלי רמות הכנסה גבוהה יותר יעברו לאזור‪ ,‬יחליפו את‬
‫התושבים הקודמים‪ ,‬ישלמו יותר למבנים באזור‪ ,‬ומכיוון שיש להם יותר הון להשקיע בתחזוקה‬
‫פיזית של נכסיהם הם עצמם ישמרו את הנכס אליו הם עוברים ‪ -‬תהליך זה נקרא ג'נטריפיקציה‪.‬‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5B‬‬
‫התחדשות מרכזי ערים – ג'נטריפיקציה‬
‫ג'נטריפיקציה – הגדרות‬
‫‪2.1‬‬
‫‪23B‬‬
‫)‪ Sykora (1996‬מציג שני תחומים בחקר הג'נטריפיקציה‪ .‬הראשון מדבר על חשיבות‬
‫הג'נטריפיקציה בהתחדשות שכונות במרכזי ערים‪ .‬חוקרים רבים רואים בה כחזית של‬
‫ההתחדשות העירונית‪ ,‬גם מנקודת המבט של החברה וגם מנקודת מבטו של הפרט‪ .‬מבחינתם‬
‫ג'נטריפיקציה שינתה בצורה חיובית מרכזי ערים חשובות‪ .‬יתר על כן‪ ,‬היא מאתגרת את הגישות‬
‫המסורתיות בחקר ערים‪ .‬התחום השני מתרכז סביב ההסבר של הסיבות העיקריות שגורמות‬
‫לתהליך‪ .‬טיעונים של צריכה מול תוצרת‪ ,‬כלכלה מול תרבות‪ ,‬מרקסיזם מול פוסט‪-‬מודרניזם הם‬
‫רק חלק מהכלים המשמשים הסבר לג'נטריפיקציה‪.‬‬
‫)‪ Bourne (1993a, 1993b‬מעריך את תהליך הג'נטריפיקציה אך עם זאת טוען כי זהו לא התהליך‬
‫העיקרי בהתחדשות שכונות וההשפעה שמייחסים לתהליך זה היא מוגזמת‪ .‬יחד איתו‪Berry ,‬‬
‫)‪ (1979‬טוען כי יש גבול מוגדר להתחדשות שכונות במרכזי ערים‪.‬‬
‫)‪ Sayer (1992: 71‬טוען כי הג'נטריפיקציה היא תפיסה כאוטית‪ .‬הג'נטריפיקציה היא מושג אשר‬
‫משלב מספר תהליכים אשר מתרחשים באמצעות מספר מנגנונים ומתוארים על ידי מספר קשרים‬
‫אקראיים כתהליך אחוד‪.‬‬
‫)‪ Sykora (1996‬מצא כי בעיניי מספר חוקרים משמעות הג'נטריפיקציה היא יישוב מחדש של‬
‫שכונות במרכזי ערים ע"י אוכלוסיה ממעמד בינוני‪ ,‬בעוד שאחרים טוענים כי התהליך חייב לכלול‬
‫אלמנט פיסי של שיקום מבנים‪ .‬ישנן דרכים רבות לתאר ג'נטריפיקציה ואין הגדרה אחת רשמית‪.‬‬
‫לפי התיאוריה של סיקורה ישנם ארבעה גורמים אשר מאפיינים את תהליך הג'נטריפיקציה‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שינוי פיסי ‪ -‬שימור של מבני מגורים‪.‬‬
‫שינוי חברתי – התחלפות האוכלוסייה מהמעמד הנמוך באוכלוסיה ממעמד גבוה יותר‪.‬‬
‫מיקום – התהליך מתחולל במרכז העיר‪.‬‬
‫היקף – התהליך יכול להתרחש רק באזור בעל היקף משמעותי בשכונה ולא במבנה בודד‪.‬‬
‫סיקורה יוצא מכלל הנחה כי קיים קשר בין התחדשות עירונית פיסית לבין שינוי חברתי‪.‬‬
‫‪2.2‬‬
‫ההיבט החיובי ‪ -‬התחדשות שכונות‬
‫‪24B‬‬
‫העובדה שתהליך הג'נטריפיקציה אכן מתקיים במקומות מסוימים מצביעה על כך כי ישנם‬
‫יתרונות רבים לתהליך‪ ,‬שלרוב עולים על חסרונותיו‪ .‬ראשית‪ ,‬האזור זוכה לעליה ביציבות‬
‫האוכלוסייה עקב אחוז הבעלות הגובר שנוצר במהלך הג'נטריפיקציה )‪ .(Briney, 2009‬בנוסף‬
‫נוצרת עליה בערכי הדיור‪ ,‬המעמד של השכונה ביחס לשאר העיר עולה ונוצר שיפור במערכות‬
‫החברתיות‪ ,‬התרבותיות והשירותים הנלווים לאוכלוסייה‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫‪2.3‬‬
‫ההיבט השלילי – שינוי המרקם העירוני‬
‫‪25B‬‬
‫החסרונות של הג'נטריפיקציה מלווים אותה בכל מקום בו התהליך מתרחש‪ .‬כאשר התושבים‬
‫החדשים מהמעמד הגבוה עוברים להתגורר בשכונה‪ ,‬התושבים הקיימים )בדרך כלל בעלי ההכנסה‬
‫הנמוכה או השוכרים( נאלצים לעבור לאזור אחר‪ .‬אט אט השכונה מאבדת מהמרקם החברתי‬
‫המוכר שהיה בה‪ ,‬העסקים ששירתו את האוכלוסייה המקורית מאבדים את כדאיותם הכלכלית‬
‫ועוזבים‪ .‬כמו כן‪ ,‬כאשר לא נעשה שימור של המבנים אלא הריסה ובניה חדשה יש סכנה באיבוד‬
‫המרקם הבנוי וההיסטוריה הארכיטקטונית של האזור‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪6B‬‬
‫הגירה עירונית‬
‫הגדרה‪Intra Urban Migration-‬‬
‫‪26B‬‬
‫ההחלטה להגר בתוך העיר‪ ,Intra Urban Migration ,‬מושפעת ממספר תחומים‪ .‬התחום הראשי‬
‫הוא מבנה המשפחה )גיל והרכב המשפחה( וצרכי ההשכלה והקריירה של בני המשפחה‪ .‬תחום‬
‫נוסף הוא ההשפעה של השינוי בסטאטוס הסוציו‪-‬אקונומי או ‪.(Socio Economic Status) SES‬‬
‫אחת ההשלכות הצפויות מ"ההיקשרות למקום" או "המשמעות של מקום" של משק בית היא‬
‫הניידות העירונית של אותו משק בית‪ .‬כלומר סביר להניח כי לבעלי התחושות השליליות או‬
‫הניטרליות לביתם או שכונתם יהיה יותר קל לעבור מאשר לאלו אשר מרוצים ממקום מגוריהם‪.‬‬
‫ישנם שני מושגים עיקריים בספרות בנושא ההגירה העירונית והם "ליכוד חברתי" ו"בידוד‬
‫חברתי"‪ .‬מנקודת מבט של "ליכוד חברתי" רמת הניידות קשורה לתחושת הקהילה‪ ,‬ביסוס‬
‫הקשרים ארוכי הטווח והתפיסה של התושבים כי הם גרים בשכונה יציבה ומגוונת‪ .‬הרמה‬
‫הסוציו‪-‬אקונומית )‪ (SES‬של התושבים באותן שכונות יכולה להיות מכרעת במדידת הקשר בין‬
‫איכות חיים לניידות )הגירה(‪ .‬מצד שני‪ ,‬גישת ה"בידוד החברתי" אומרת כי לתושבים עניים יותר‬
‫אין יכולת לבחור היכן יגורו ושמצב השכונה מאוד מגביל את ניידותם )‪.(Randall J. et al., 2007‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪27B‬‬
‫גורמי ההשפעה על הגירה‬
‫בנדיט מציג בעבודת הדוקטורט שלו )‪ (2012‬את גורמי ההשפעה על הגירה עירונית‪ :‬הגורמים‬
‫ה"קלאסיים" כוללים גיוון תרבותי ‪,‬סביבה ידידותית ומסבירת פנים לתושבים חדשים‪ ,‬בטיחות‬
‫ובטחון אישי‪ ,‬איכות החיים‪ ,‬סגנון החיים ‪,‬קצב העבודה בדגש על הצד החברתי או על הצד‬
‫הסובייקטיבי יותר ‪,‬עלות הדיור‪ ,‬צפיפות עירונית ‪,‬מאפיינים פיסיים ומבניים של האזור העירוני‪,‬‬
‫היצע של פארקים ציבוריים ושטחים ירוקים פתוחים ‪,‬מאפיינים טבעיים של האזור‪ ,‬איכות‬
‫התחבורה הציבורית‪ ,‬רמת הניקיון והתחזוקה העירונית ‪,‬מזג האוויר והמיקום במרחב‪ .‬בנוסף‪,‬‬
‫הזדמנויות תעסוקה ‪,‬גורמים וקשרים חברתיים וגורמים המוגדרים כמרכיבים את מה שמכונה‬
‫ה"אקלים האנושי" עשויים להשפיע על בחירת מקום המגורים של עובדי‪-‬ידע יצירתיים והון‬
‫אנושי ברמה גבוהה‪) .‬בנדיט‪.(2012 ,‬‬
‫)‪ Musterd (2006‬מציין כי בחירת מקום המגורים של עובדי‪-‬ידע המאופיינים בדפוסים שונים של‬
‫סגנון חיים‪ ,‬עשויה להיות מושפעת מגורמי מיקום "רכים" שונים‪ .‬כך למשל‪ ,‬משקי בית "מוטי‬
‫עירוניות" ללא ילדים‪ ,‬המצויים בשלב מוקדם במחזור החיים‪ ,‬והמאופיינים בדפוס של סגנון חיים‬
‫"בלייני" עשויים להימשך יותר לסביבת מגורים עירונית המאופיינת באווירה של סובלנות‪,‬‬
‫פתיחות וגיוון חברתי ‪,‬בשיעור גבוה של שטחי ציבור ‪,‬בהיצע רב ומגוון של מקומות בילוי‪ ,‬בתי‬
‫‪9‬‬
‫קפה ומסעדות‪ ,‬בסצנה תרבותית תוססת ובמגוון של אפשרויות לבילוי עירוני ‪ .‬לעומת זאת ‪,‬משקי‬
‫בית "מוטי משפחתיות" עשויים לייחס משקל גבוה יותר לגורמים כמו כמות השטח בתוך ביתם‬
‫ובסביבת מגוריהם ולאחידות חברתית‪ .‬לדידם ‪,‬עלויות היוממות לעבודה היא מחיר שעליהם‬
‫לשלם כדי שיוכלו לגור בסביבת מגורים המאפשרת להם להתגורר בבתים גדולים יותר בסביבה‬
‫הומוגנית המאופיינת באיכויות מיקומיות גבוהות ובדימוי "כפרי"‪ .‬ההתייחסות בספרות‬
‫המקצועית לגורמי המשיכה של עובדי‪-‬ידע והון ‪-‬אנושי ברמה גבוהה אל אזורים עירוניים שונים ‪,‬‬
‫היא דרך שני מנגנונים המשולבים זה בזה והמשלימים זה את זה ‪ .‬הגישה הראשונה גורסת כי‬
‫בחירת מקום המגורים של עובדי‪-‬הידע מושפעת בעיקר מגורמים כלכליים הכוללים גורמים‬
‫"קשים" )‪ (Hard Factors‬וגורמים הקשורים לתעסוקה המוגדרים בספרות תנאי התעסוקה למשל‬
‫רמת השכר‪ ,‬תמריצים פיננסיים‪ ,‬נגישות לעבודה ועוד‪ .‬הגישה השנייה גורסת ‪,‬כי בחירת מקום‬
‫המגורים מושפעת מגורמים "רכים" )‪ (Soft factors‬הכוללים בעיקר איכות חיים‪ ,‬סגנון חיים‬
‫ואיכויות מיקומיות כגון מקומות בילוי ומוסדות תרבות‪ ,‬פעילות צריכה‪ ,‬גיוון חברתי וכו'‪.‬‬
‫)‪ Florida (2002‬טוען כי גורמים היוצרים "אקלים אנושי" מהווים אבני יסוד חיוניות לקידום‬
‫צמיחה כלכלית אזורית ולכן אזורים מטרופולינים השואפים למשוך אליהם הון אנושי ברמה‬
‫גבוהה חייבים להציע להם בנוסף לאפשרויות תעסוקה‪ ,‬גם שירותים עירוניים ברמה גבוהה‪,‬‬
‫איכויות מיקומיות ועירוניות ואיכות של סגנון חיים‪.‬‬
‫‪3.3‬‬
‫מחזור החיים העירוני‬
‫‪28B‬‬
‫מודלים המסבירים את מחזור החיים העירוני‪ ,‬כפי שהתרחש בארצות הברית‪ ,‬מצביעים על‬
‫התפתחות וצמיחה עירונית בשלבים הראשונים של התפתחות העיר‪ .‬בשלבים מאוחרים יותר‬
‫נחלש מרכז העיר ומתדלדל מאוכלוסייה‪ ,‬וחלה צמיחה גדולה בפרברים )עשות‪.(1998 ,‬‬
‫עשות )‪ (1998‬מציגה לדוגמא את המודל של ‪ (1982) Lang Newling‬לארבעת השלבים במחזור‬
‫החיים העירוני‪:‬‬
‫א‪ .‬בראשית התפתחות העיר מתרכזים התושבים סביב מרכז העסקים הראשי שלה‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצפיפות במרכז העיר עולה ובמקביל חלה התפשטות עירונית של התושבים לשולי העיר‬
‫וגלישה לפרברים‪.‬‬
‫ג‪ .‬התדלדלות תושבים במרכז העיר‪ .‬הצפיפות בשולי העיר עדיין גדלה ושטח העיר מתרחב‪.‬‬
‫ד‪ .‬ירידה נוספת בצפיפות במרכז העיר עד כדי התרוקנותו‪ .‬גם בשולי העיר יורדת הצפיפות‪ ,‬ואילו‬
‫הפרברים מתרחבים וקולטים את האוכלוסייה העירונית‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫חלק ב' – מהלך המחקר‬
‫‪7B‬‬
‫‪4‬‬
‫‪8B‬‬
‫השערות המחקר‬
‫מטרת המחקר הינה לבחון האם ניתן להצביע על תהליכים המאפיינים ג'נטרפיקציה המתחוללים‬
‫בעיר הלבנה תל אביב‪ .‬העיר הלבנה תל אביב בכלל ולב העיר והמע"ר ההיסטורי בפרט מאופיינים‬
‫בריכוז גבוה של מבנים המיועדים לשימור והשערת העל היא כי קיים קשר בין יעוד מבנים לשימור‬
‫לבין תהליכים המאפיינים ג'נטריפיקציה‪ .‬השערות המחקר הנגזרות מכך הינן‪:‬‬
‫א‪ .‬שעור ההגירה לאזורים עם ריכוז גבוה של מבנים לשימור גבוה יותר מאשר לאזורים עם ריכוז‬
‫נמוך של מבנים לשימור‪.‬‬
‫ב‪ .‬שינוי חיובי ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של האוכלוסייה יהיה גדול יותר באזורים עם ריכוז גבוה‬
‫של מבנים לשימור מאשר באזורים עם ריכוז נמוך של מבנים לשימור‪.‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫יש לציין‪ ,‬כפי שיפורט בפרק מתודולוגית המחקר‪ ,‬כי לצורך בחינת השערות המחקר אנו‬
‫משתמשים במבחן הסטטיסטי ‪ Rank order correlation‬הבודק קשר ישיר בין שני משתנים‪ ,‬ולא‬
‫במודלים דיסאגרטיביים של בחירה )‪ (Disaggregate choice models‬כדוגמת ‪Multinominal‬‬
‫‪) Logit‬כבחירת מקום מגורים(‪ .‬עם זאת בפרק הדיון אנו מביאים התייחסות ברמה התיאורטית‬
‫לגורמים נוספים המשפיעים על התהליך כפי שהוצגו בסקירת הספרות‪ ,‬ואנו רואים בעבודה זו‬
‫כבסיס למחקר המשך מעמיק בנושא‪.‬‬
‫‪5‬‬
‫אזור חקר האירוע‬
‫‪9B‬‬
‫‪5.1‬‬
‫העיר הלבנה תל אביב‬
‫‪29B‬‬
‫בשנת ‪ 2003‬הכריז ארגון אונסק"ו על העיר הלבנה כאתר מורשת תרבות עולמית‪ .‬בעיר הלבנה תל‬
‫אביב קיים הריכוז הגבוה ביותר בעולם של מבנים בסגנון הבינלאומי המוקדם במרכזה של עיר‬
‫מטרופולנית‪ .‬בתחום העיר הלבנה כ‪ 4,000 -‬מבנים בסגנון הבינלאומי )באוהאוס( כאשר כ‪1,000 -‬‬
‫מהם הוכרזו לשימור‪ .‬העיר הלבנה היא שילוב של שני מאפיינים נפרדים‪:‬‬
‫א‪ .‬הצפון הישן – עיר הגנים שיצר המתכנן גדס בסוף שנות ה‪.20-‬‬
‫ב‪ .‬לב העיר והמע"ר ההיסטורי – ריכוזים של מבנים לשימור בסגנון הבינלאומי לצד מבנים‬
‫בסגנון האקלקטי‪.‬‬
‫גבולות האזור הם שד' בן גוריון בצפון‪ ,‬שד' רוטשילד בדרום‪ ,‬רח' אבן‪-‬גבירול ויהודה הלוי במזרח‬
‫וחוף הים של תל אביב במערב‪.‬‬
‫‪5.2‬‬
‫‪30B‬‬
‫שימור מבנים בתל אביב – רקע תכנוני‬
‫ההליך התכנוני שהביא לפרסום תכנית ‪ 2650‬ב' – תכנית השימור של תל אביב מתחיל ב‪20.7.1992‬‬
‫כאשר פרסמה הועדה המחוזית לתכנון ובניה מחוז תל אביב הודעה לפי סעיף ‪ 78‬לחוק התכנון‬
‫והבניה לקביעת תנאים לפיהם יינתנו היתרי בניה בשטחים הכלולים בתכנית מתאר ‪.2650‬‬
‫ההודעה כללה רשימה של כ‪ 1,200-‬מבנים לגביהם צוינה כתובת המבנה‪ ,‬סגנון הבניה‪ ,‬גוש‪ ,‬חלקה‪,‬‬
‫האם המבנה סומן עם הגבלות מחמירות ומאפייני חזית‪ .‬כ‪ 280-‬מבנים סומנו עם הגבלות‬
‫‪11‬‬
‫מחמירות‪ .‬כמו כן ההודעה כללה תנאים מגבילים להיתרי הריסה‪ .‬תוקף הוראות אלה היה למשך‬
‫‪ 3‬שנים מיום ההחלטה‪ .‬הועדה המקומית ביקשה הארכה לשנה נוספת‪ ,‬הועדה המחוזית הורתה‬
‫לה לפרסם הודעה על הכנת תוכנית שימור חדשה‪ ,‬ובתאריך ‪ 13.9.1995‬הועדה המקומית החליטה‬
‫לפרסם הודעה על הכנת תכנית ‪ 2650‬א' ולקבוע תנאים לפיהם יינתנו היתרי בניה )רשימת המבנים‬
‫כללה כ‪ 1,100 -‬מבנים‪ ,‬כ‪ 210-‬מהם סומנו עם הגבלות מחמירות(‪ .‬בסופו של דבר תכנית ‪ 2650‬א'‬
‫לא הופקדה‪ ,‬ובתאריך ‪ 22.2.1999‬החליטה הועדה המחוזית לפרסם הודעה על הכנת תכנית חדשה‬
‫‪ 2650‬ב' ותנאים להבטחתה‪ ,‬אשר פגו בתאריך ‪ .11.11.2000‬בספטמבר ‪ 2000‬החליטה הועדה‬
‫המחוזית להפקיד את תכנית ‪ 2650‬ב' בכפוף לתיקונים‪ .‬הודעה על הפקדת התוכנית על‪-‬פי סעיף ‪89‬‬
‫לחוק התכנון והבניה פורסמה ביום ‪ . 21.5.2001‬בסופו של דבר בתכנית המופקדת נכללו ‪1,126‬‬
‫מבנים לשימור‪ ,‬כ‪ 240-‬מהם סומנו עם הגבלות מחמירות‪ .‬על אף התהליך הסטטוטורי הארוך רק‬
‫ב ‪ 19.11.2007‬אושרה סופית התכנית בכפוף לערעורים ולתיקונים ופורסמה למתן תוקף בספטמבר‬
‫‪) 2008‬סלינג'ר‪.(2011 ,‬‬
‫‪5.3‬‬
‫‪31B‬‬
‫אזור המחקר‬
‫המחקר נערך בשני אזורים עיקריים בת"א‪:‬‬
‫א‪ .‬מרכז ולב העיר )איור ‪ - 1‬קו צהוב(– בעלי אחוז גבוה של מבנים לשימור‪.‬‬
‫ב‪ .‬הצפון הישן )איור ‪ - 1‬קו סגול( – בעל אחוז נמוך של מבנים לשימור‪.‬‬
‫איור ‪ : 1‬מפת איזור המחקר בתל אביב‪.‬‬
‫על פי הנתונים באיור ‪ 2‬ניתן לראות באופן ברור כי יש הבדל מהותי בכמות המבנים המיועדים‬
‫לשימור בין שני אזורי המחקר שנבחרו‪ .‬במרכז ולב העיר תל‪-‬אביב ‪ 27%‬מהמבנים מיועדים‬
‫לשימור בהתאם לתכנית המתאר לשימור ‪ 2650‬ב' ובהתאם לתוכניות לב העיר‪ ,‬בעוד שבצפון‬
‫הישן של העיר קיים אחוז שולי בלבד )‪ (3%‬של מבנים לשימור עפ"י תכנית השימור ‪2650‬ב'‪ .‬מכך‬
‫נובעת הבחירה של אזורים אלה‪ ,‬שהינם סמוכים זה לזה‪ ,‬כאשר איזור הצפון הישן מהווה איזור‬
‫בקרה על מנת לבדוק האם התופעות שייבדקו אכן לא יחזרו גם באזורים ללא מבנים לשימור‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫‪100%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪40%‬‬
‫מבנים רגילים‬
‫מבנים לשימור‬
‫‪20%‬‬
‫‪27%‬‬
‫‪3%‬‬
‫מרכז ולב העיר‬
‫‪0%‬‬
‫צפון ישן‬
‫איור ‪ : 2‬אחוז המבנים לשימור במרכז ובצפון הישן של העיר תל אביב‪.‬‬
‫החלוקה הטכנית של האזורים במחקר בוצעה ברמה של אזורים סטטיסטיים‪ .‬האזורים‬
‫הסטטיסטיים )להלן א"ס( הם חלוקה שמבצעת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך ביצוע‬
‫ניתוחים סטטיסטיים‪ .‬תל‪-‬אביב עצמה מכילה כ‪ 100-‬א"ס‪ .‬האזורים הכלולים במחקר זה )סה"כ‬
‫‪ 26‬אזורים( הם‪:‬‬
‫איזור בדיקה‬
‫איזור סטטיסטי‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫צפון ישן‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫מרכז‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫‪554‬‬
‫‪543‬‬
‫טבלה ‪ :1‬פירוט האזורים הסטטיסטיים הכלולים במחקר‬
‫‪13‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10B‬‬
‫מתודולוגיה‬
‫בדיקת השערות המחקר תיעשה ע"י מציאת הקורלציה בין אחוז המבנים לשימור לבין משתנים‬
‫המאפיינים ג'נטריפיקציה‪ .‬לצורך בדיקת הקשר בין שימור לבין הגירה נחשב את הקורלציה בין‬
‫אחוז המבנים לשימור לבין הגידול באוכלוסייה בין שנת ‪ 2002‬לבין ‪ .2010‬כמו כן‪ ,‬נבדוק את‬
‫מגמות ההגירה בכל תת‪-‬אזור באזור המחקר שלנו )מרכז העיר‪ ,‬לב העיר‪ ,‬הצפון הישן וכו'( ‪.‬בנוסף‬
‫לכך‪ ,‬על מנת לבדוק את הקשר בין שימור לבין עליה במצב הסוציו‪-‬אקונומי של האוכלוסייה נחשב‬
‫את הקורלציה בין אחוז המבנים לשימור לבין השינוי באחוז השכירים הנמצאים במעמד‬
‫גבוה‪,‬בינוני ונמוך בין השנים ‪ 1995‬ו‪ 2008-‬בכל אזור‪ .‬בדיקות הקורלציה תתבצענה באמצעות‬
‫‪ Spearman Correlation test‬ו‪.Pearson coefficient -‬‬
‫‪6.1‬‬
‫מתאם ‪Pearson‬‬
‫‪32B‬‬
‫מתאם פירסון‪ ,‬או בשמו המלא מקדם המתאם של פירסון ‪,‬הוא מדד למתאם ליניארי בין שתי‬
‫קבוצות של מספרים‪ .‬כאשר מדובר בעיבוד נתונים סטטיסטי ‪,‬ההתייחסות בדרך כלל היא לקשר‬
‫סימטרי בין שני משתנים ‪ .‬ערכי המדד נעים בין )‪ (-1‬לבין )‪ .(+1‬במתאם של ‪ +1‬מתקיים קשר‬
‫חיובי מלא בין שני המשתנים‪ .‬במתאם של ‪ -1‬מתקיים קשר שלילי מלא בין שני המשתנים‪ .‬מתאם‬
‫של ‪ 0‬פירושו שבין שני המשתנים אין שום קשר ליניארי‪ .‬מתאם ביניים של ‪ +0.8‬למשל פירושו‬
‫שקיים קשר חיובי בעוצמה חזקה‪ .‬מקדם המתאם של פירסון מספק מידע בשני מישורים‪:‬‬
‫א‪ .‬עצמת הקשר בין המשתנים‪ :‬ככל שהערך קרוב יותר ל ‪ +1‬או ל ‪ -1‬הוא חזק יותר‪.‬‬
‫ב‪ .‬כיוון הקשר בין המשתנים‪ :‬ערך חיובי פירושו קשר חיובי וההיפך‪.‬‬
‫‪6.2‬‬
‫מתאם ‪Spearman's Rank Correlation‬‬
‫‪3B‬‬
‫מבחן ספירמן בודק את הקשר בין שני משתנים כאשר אחד מהם הוא מסולם סדר והאחר מסולם‬
‫סדר או מנה‪ .‬המדד אומד את חוזק הקשר שבין שני משתנים על ידי דירוג התצפיות מבלי‬
‫להתייחס לשכיחות התצפיות‪ .‬שלא כמו במתאם פירסון‪ ,‬המדד אינו מניח כי הקשר שבין‬
‫המשתנים הוא ליניארי אך דורש כי הקשר בין המשתנים יתאר פונקציה מונוטונית‪ .‬עוצמת הקשר‬
‫נקבעת לפי המרחק מ‪ ,0-‬המציין חוסר קשר‪ .‬כאשר עוצמת הקשר היא ‪ ,1‬הדירוגים שווים‪ ,‬וקיים‬
‫קשר מלא חיובי בין המשתנים‪ .‬כאשר עוצמת הקשר היא ‪ ,-1‬הדירוגים הפוכים וקיים קשר מלא‬
‫שלילי בין המשתנים )‪.(1981 ,Blalock‬‬
‫‪6.3‬‬
‫הגדרת תקופות הזמן‬
‫‪34B‬‬
‫מטרתו המרכזית של המחקר היא לבדוק את ההשפעה של ייעוד מבנים לשימור על התנהגות‬
‫אוכלוסייה במסגרת תהליך הג'נטריפיקציה‪ .‬על כן יש להשוות בין התנהגות האוכלוסייה לאחר‬
‫ייעוד מבנים לשימור והתנהגותם לפני קביעה זו‪ .‬המחקר יתבסס על מפקדי אוכלוסין שבוצעו‬
‫בשתי תקופות שונות‪:‬‬
‫ג‪ .‬שנת ‪ – 1995‬תקופה זו מסמלת את ניצני המודעות לשימור‪ 3 ,‬שנים לאחר פרסום הודעה לפי‬
‫סעיף ‪ 78‬לחוק התכנון והבניה על הכנת תוכנית השימור במסגרתה סווגו ‪ 1,200‬מבנים לשימור‬
‫‪14‬‬
‫ונקבעו לגביהם תנאים להוצאות היתר בניה‪ ,‬וכן בסמוך לאישורן של תוכניות לב העיר‬
‫במסגרתן סווגו כ‪ 270 -‬מבנים לשימור באזור לב העיר‪.‬‬
‫ד‪ .‬שנת ‪ – 2008‬המודעות בתקופה זו לשימור בארץ כבר הייתה גבוהה מאוד‪ .‬מדובר בשנה בה‬
‫אושרה למתן תוקף תכנית ‪ 2650‬ב' – תכנית השימור של ת"א‪ ,‬לאחר תהליך שארך ‪ 16‬שנים‬
‫עד לאישורה‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬במחקר תיבדקנה השנים ‪ 2002‬עד ‪ 2010‬לצורך בחינת מגמות ההגירה הפנימית והחיצונית‬
‫אל אזורי המחקר בתל אביב‪.‬‬
‫‪6.4‬‬
‫הגדרת האוכלוסייה‬
‫‪35B‬‬
‫אחד המרכיבים אשר חופפים בכל ההגדרות של ג'נטריפיקציה הוא התחלפות האוכלוסייה‬
‫מהמעמד הנמוך באוכלוסייה ממעמד בינוני גבוה‪ .‬בהתאם לזאת‪ ,‬נפלח את אוכלוסיית המחקר‬
‫באופן הבא‪:‬‬
‫א‪ .‬מעמד גבוה – שכירים הנמצאים בעשירונים העליונים ‪.1-3‬‬
‫ב‪ .‬מעמד ביניים – שכירים הנמצאים בעשירונים ‪.4-6‬‬
‫ג‪ .‬מעמד נמוך – שכירים הנמצאים בעשירונים התחתונים ‪.7-10‬‬
‫‪7‬‬
‫‪1B‬‬
‫מקורות הנתונים‬
‫‪7.1‬‬
‫מקורות ומאגרי מידע‬
‫‪36B‬‬
‫הנתונים שנאספו לצורך מחקר זה מתחלקים לשניים‪ .‬ראשית נאספו נתוני מעמד סוציו‪-‬אקונומי‬
‫על אוכלוסיית אזורי המחקר‪ .‬הנתונים הופקו ממפקדי האוכלוסין של השנים ‪ 1995‬ו‪ 2008-‬של‬
‫הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה‪ .‬במפקד ניתן לראות את כמות השכירים בכל אזור סטטיסטי‬
‫והפילוח שלהם בעשירונים ‪ 1‬עד ‪ 10‬לפי רמת ההכנסה‪ .‬סה"כ השכירים בעשירונים ‪ 1-3‬מהווים את‬
‫המעמד הגבוה‪ ,‬עשירונים ‪ 4-6‬הם המעמד הבינוני והשאר המעמד הנמוך‪ .‬כל הנתונים נאספו גם‬
‫לשנת ‪ 1995‬וגם ל‪.2008-‬‬
‫נתונים נוספים הם נתוני ההגירה לתל אביב בין השנים ‪ .2010 – 2002‬הנתונים התקבלו מהמרכז‬
‫למחקר חברתי כלכלי בעיריית תל אביב‪ .‬הנתונים מפרטים לכל אזור סטטיסטי את כמות‬
‫האוכלוסייה באותו אזור בתחילת השנה ובסוף השנה )לכל שנה בטווח( ובנוסף גם את המרכיבים‬
‫לגידול באוכלוסיה במהלך השנה הכוללים מאזן הגירה בתוך היישוב )בין א"ס( ומאזן הגירה בין‬
‫יישובים )מחוץ לת"א אליה וההיפך( ונתונים נוספים כגון ריבוי טבעי )לידות ופטירות(‪ ,‬איחוד‬
‫משפחות‪ ,‬עולים חדשים מחו"ל ויציאה וחזרה מחו"ל של תושבים קיימים‪.‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪37B‬‬
‫בעיות באיסוף הנתונים‬
‫תהליך איסוף הנתונים כלל בחובו מספר בעיות‪ .‬המספרים שניתנו לאזורים הסטטיסטיים השתנו‬
‫במהלך השנים‪ ,‬חלק מהאזורים אוחדו וחלקם בוטלו ולכן לא הייתה תאימות בין המספרים‬
‫ששימשו את מפקד ‪ 1995‬לאלו של ‪ . 2008‬היה צורך לבצע מספר התאמות ולבסוף הניתוחים בוצעו‬
‫לפי המספור החדש‪ .‬מפתח ומפות האזורים מופיעים בנספח ב'‪.‬‬
‫כמו כן‪ ,‬ישנם מספר אזורים סטטיסטיים שהוצאו מהמדגם‪:‬‬
‫א‪ .‬א"ס ‪ – 344,348,545,553‬לא קיימים נתונים לגבי אזורים אלה במפקד האוכלוסין ‪.2008‬‬
‫ב‪ .‬א"ס ‪ – 552‬לא היו שכירים ממעמד גבוה בשנת ‪ 1995‬באזור זה ולכן הוחלט להוציאו‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫חלק ג' – תוצאות‬
‫‪12B‬‬
‫‪8‬‬
‫ריכוז התוצאות‬
‫‪13B‬‬
‫‪8.1‬‬
‫מגמות הגירה – לפי תתי אזורים‬
‫‪38B‬‬
‫הבדיקה הראשונה שבוצעה הייתה השוואת מגמות ההגירה בין כל תת‪-‬אזור בשנים ‪.2002-2010‬‬
‫לשם כך בוצע ריכוז של סך המהגרים בכל תת‪-‬איזור בכל שנה )הטבלה המלאה בנספח ג'(‪ .‬הטבלה‬
‫מציגה את התוספת המצטברת בכמות התושבים בהשוואה לשנת ‪) 2001‬שנת האפס( ‪:‬‬
‫תת‪-‬אזור‬
‫צפון ישן‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪61‬‬
‫‪20‬‬
‫‪133‬‬
‫‪84‬‬
‫‪581‬‬
‫‪253‬‬
‫‪1,063‬‬
‫‪453‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪596‬‬
‫‪1,232‬‬
‫‪671‬‬
‫‪886‬‬
‫‪603‬‬
‫‪789‬‬
‫‪755‬‬
‫‪492‬‬
‫‪669‬‬
‫‪10‬‬
‫‪193‬‬
‫‪422‬‬
‫‪752‬‬
‫‪746‬‬
‫‪891‬‬
‫‪847‬‬
‫‪798‬‬
‫‪822‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪56‬‬
‫‪92‬‬
‫‪161‬‬
‫‪598‬‬
‫‪438‬‬
‫‪830‬‬
‫‪653‬‬
‫‪875‬‬
‫‪804‬‬
‫‪999‬‬
‫‪979‬‬
‫‪893‬‬
‫‪1,073‬‬
‫‪830‬‬
‫‪1,070‬‬
‫‪881‬‬
‫‪1,046‬‬
‫טבלה ‪ – 2‬תוספת תושבים מצטברת במהלך השנים ‪2002-2010‬‬
‫על מנת שהתוצאות תהינה ברות השוואה בוצע "נרמול" של נתוני ההגירה לפי סה"כ מספר‬
‫המבנים בכל תת אזור‪ ,‬כלומר חילקנו כל מספר בטבלה ‪ 2‬עפ"י המפתח הבא‪:‬‬
‫תת‪-‬אזור‬
‫צפון ישן‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫סה"כ מבנים‬
‫‪1,422‬‬
‫‪425‬‬
‫‪778‬‬
‫‪621‬‬
‫‪259‬‬
‫טבלה ‪ - 3‬סה"כ מבנים בכלל תת‪-‬אזור‬
‫לבסוף התקבלה טבלה שמתארת את המשתנה ' סה"כ מאזן הגירה בתת‪-‬אזור חלקי מספר‬
‫המבנים באותו אזור ' ‪:‬‬
‫תת‪-‬אזור‬
‫צפון ישן‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪0.043‬‬
‫‪0.094‬‬
‫‪0.409‬‬
‫‪0.748‬‬
‫‪0.752‬‬
‫‪0.866‬‬
‫‪0.623‬‬
‫‪0.555‬‬
‫‪0.346‬‬
‫‪0.047‬‬
‫‪0.013‬‬
‫‪0.198‬‬
‫‪0.248‬‬
‫‪0.595‬‬
‫‪0.542‬‬
‫‪1.066‬‬
‫‪0.967‬‬
‫‪1.402‬‬
‫‪0.959‬‬
‫‪1.579‬‬
‫‪1.145‬‬
‫‪1.419‬‬
‫‪1.089‬‬
‫‪1.776‬‬
‫‪1.026‬‬
‫‪1.574‬‬
‫‪1.057‬‬
‫‪-0.019‬‬
‫‪0.216‬‬
‫‪0.148‬‬
‫‪0.622‬‬
‫‪0.963‬‬
‫‪1.691‬‬
‫‪1.337‬‬
‫‪2.521‬‬
‫‪1.409‬‬
‫‪3.104‬‬
‫‪1.609‬‬
‫‪3.780‬‬
‫‪1.438‬‬
‫‪4.143‬‬
‫‪1.337‬‬
‫‪4.131‬‬
‫‪1.419‬‬
‫‪4.039‬‬
‫טבלה ‪ - 4‬סה"כ מהגרים‪/‬מספר המבנים באזור‬
‫‪16‬‬
‫לשם השוואה צורף גם אחוז המבנים לשימור בכל אזור )חושב לפי הטבלה הראשית בנספח א'(‪.‬‬
‫חשוב לציין שההנחה בחישוב היא כי כמות האוכלוסייה בכל האזורים בשנת ‪ 2001‬היא אפס‪.‬‬
‫את תוצאות הנתונים שפורטו לעיל ניתן לראות באיור ‪ 3‬להלן‪ .‬ניתן לראות כי באזור הצפון הישן‬
‫של תל‪-‬אביב‪ ,‬בו אחוז המבנים לשימור הוא נמוך ביותר )‪ ,(3%‬מגמת ההגירה אינה משתנה במהלך‬
‫תשע השנים שנבדקו‪ .‬לעומת זאת באזור מרכז העיר וחלקה המערבי של לב העיר שם אחוז‬
‫המבנים לשימור הוא יחסית גבוה )‪ ,(20%-26%‬מגמת ההגירה היא חיובית במהלך השנים‪ .‬לבסוף‬
‫כאשר מביטים באזור המע"ר של תל‪-‬אביב שבו אחוז גבוה מאוד של מבנים לשימור )‪ (46%‬מגמת‬
‫ההגירה בשנים ‪ 2002-2010‬הייתה חיובית ביותר‪ ,‬מעל כל אזור אחר‪.‬‬
‫‪ %‬שימור‬
‫‪4.5‬‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫מרכז‬
‫צפון ישן‬
‫‪46%‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪3.0‬‬
‫‪2.5‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪26%‬‬
‫‪1.0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2002‬‬
‫גידול באוכ' ‪ /‬מספר מבנים‬
‫‪3.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪-0.5‬‬
‫איור ‪ :3‬מגמת גידול האוכלוסיה בכל אזור במהלך השנים ‪2002-2010‬‬
‫‪8.2‬‬
‫מגמות הגירה – לפי אחוז השימור באזור‬
‫‪39B‬‬
‫הבדיקה השנייה שבוצעה הייתה בחינת הקורלציה בין אחוז המבנים לשימור לבין סה"כ הגידול‬
‫באוכלוסיה בשנים ‪ 2002‬עד ‪ .2010‬הנתונים נלקחו מטבלת נתוני ההגירה של עיריית תל‪-‬אביב‬
‫)נספח ג'(‪ .‬מספר המהגרים בכל אזור בכל שנה חולק במספר המבנים באותו א"ס )טבלה ‪ 3‬לעיל(‬
‫על מנת "לנרמל" את הנתונים‪ .‬ההנחה הינה שמספר הדיירים הממוצע בכל בניין הוא דומה‪.‬‬
‫לצורך בדיקת המובהקות בוצעו המבחנים ‪ Spearman‬ו‪ Pearson -‬ואת התוצאה ניתן לראות‬
‫באיור ‪ 4‬להלן‪:‬‬
‫‪30%‬‬
‫אחוז המבנים לשימור באזור‬
‫השינוי באוכלוסיה מחולק במספר‬
‫המבנים באזור‬
‫‪60%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪6.00‬‬
‫‪5.00‬‬
‫‪4.00‬‬
‫‪3.00‬‬
‫‪2.00‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.00‬‬
‫‪-1.00 0%‬‬
‫‪-2.00‬‬
‫‪-3.00‬‬
‫איור ‪ :4‬השינוי באוכלוסיה מחולק במספר המבנים באזור ‪ -‬ביחס לאחוז המבנים לשימור באזור‬
‫‪17‬‬
‫מקדמי המתאמים שהתקבלו הינם‪:‬‬
‫מבחן‬
‫מקדם‬
‫דרישה למובהקות‬
‫‪Pearson‬‬
‫‪0.675‬‬
‫<‪0.01‬‬
‫‪Spearman‬‬
‫‪0.641‬‬
‫<‪0.01‬‬
‫ניתן לראות על‪-‬פי התוצאות שהתקבלו כי קיים קשר חיובי בין אחוז המבנים לשימור באזור לבין‬
‫כמות האוכלוסייה שהיגרה לאותו אזור‪ .‬עם זאת‪ ,‬לא ניתן להסיק מכך שכמות המבנים לשימור‬
‫משפיעה ישירות באופן חיובי על החלטות ההגירה של האוכלוסייה ועל כך יורחב בפרק הדיון‪.‬‬
‫‪8.3‬‬
‫הקשר בין שימור לעליה ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של האוכלוסייה‬
‫‪40B‬‬
‫מהבדיקות שבוצעו לגבי השנים ‪ 1995‬ו‪ ,2008 -‬לא נמצאה מגמה של שינוי חיובי מוגבר ברמה‬
‫הסוציו‪-‬אקונומית באזורים בעלי ריכוז גבוה של מבנים לשימור‪ .‬המשתנים שבינם נבדקה‬
‫הקורלציה הם אחוז השכירים בעשירונים העליונים )מעמד גבוה( בשנת ‪ 2008‬לעומת אחוז‬
‫השכירים בעשירונים העליונים בשנת ‪ .1995‬אותה בדיקה נעשתה גם למעמד הביניים והמעמד‬
‫הנמוך‪ .‬התוצאות אשר התקבלו לפי מבחן ‪ Pearson‬מפורטות בטבלה להלן‪:‬‬
‫כל העיר‬
‫צפון ישן בלבד‬
‫מרכז ‪ +‬לב העיר‬
‫מרכז העיר בלבד‬
‫לב העיר בלבד‬
‫קורלציה לשינוי‬
‫במעמד הגבוה‬
‫קורלציה לשינוי‬
‫במעמד הביניים‬
‫קורלציה לשינוי‬
‫במעמד הנמוך‬
‫‪-0.14‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪0.11‬‬
‫‪-0.32‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪-0.18‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪-0.38‬‬
‫‪0.02‬‬
‫‪-0.47‬‬
‫‪0.10‬‬
‫‪-0.61‬‬
‫‪0.13‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.06‬‬
‫טבלה ‪ - 5‬תוצאות הקורלציה בין שימור לעליה ברמה הסוציו‪-‬אקונומית‬
‫ניתן לראות כי אין עקביות בתוצאות אשר התקבלו‪ .‬כאשר נבדק הקשר בין אחוז המבנים לשימור‬
‫לבין העלייה באחוז השכירים במעמד הגבוה נמצא כי בחלק מהאזורים הקשר חיובי ובחלקם‬
‫שלילי וכאשר נבדק כל אזור המדגם הקשר שהתקבל הוא שלילי‪ .‬חוסר העקביות מופיע גם בקשר‬
‫עם מעמד הביניים והנמוך‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪41B‬‬
‫דיון‬
‫כאשר בדקנו את הקשר בין אחוז המבנים המיועדים לשימור לבין נתוני ההגירה ראינו בצורה‬
‫מאוד ברורה שבאזורים בעיר הלבנה תל אביב בהם קיים אחוז גבוה של מבנים לשימור ניתן‬
‫לראות גם נתוני הגירה חיוביים במהלך השנים ‪ 2002-2010‬אך מכך לא ניתן עדיין להסיק כי ייעוד‬
‫המבנים לשימור הוא זה שמשפיע ישירות על החלטת האנשים לעבור להתגורר באותם אזורים‪.‬‬
‫כפי שהראנו בסקירת הספרות הגורמים המשפיעים על הגירה הם רבים‪ .‬בין גורמי ההשפעה‬
‫נמצאים סביבה ידידותית‪ ,‬גיוון תרבותי‪ ,‬בטחון אישי‪ ,‬איכות וסגנון חיים‪ ,‬צפיפות המגורים‪ ,‬היצע‬
‫של פארקים וכדומה‪ .‬נבחר לדוגמא את גורם צפיפות המגורים ונראה האם השינוי שקרה במהלך‬
‫השנים תואם להנחה שאנשים מהגרים לאזורים אשר בהם צפיפות מגורים נמוכה יותר‪ .‬מנתוני‬
‫הסקר החברתי שבוצע בעיריית תל אביב בשנת ‪) 2011‬נספח ה'( עולה סתירה להנחה זו‪ .‬להלן ריכוז‬
‫התוצאות‪:‬‬
‫תת רובע‬
‫אזור‬
‫‪31+32‬‬
‫‪33+34‬‬
‫‪51+54‬‬
‫הצפון הישן‬
‫מרכז העיר‬
‫לב העיר‬
‫ממוצע נפשות לדונם‬
‫)‪(1995‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪13.75‬‬
‫ממוצע נפשות לדונם‬
‫)‪(2008‬‬
‫‪19.15‬‬
‫‪17.35‬‬
‫‪19.05‬‬
‫עליה בצפיפות‬
‫‪9%‬‬
‫‪16%‬‬
‫‪39%‬‬
‫טבלה ‪ – 6‬צפיפות מגורים לפי שטח שיפוט‬
‫בתוצאות הסקר ניתן לראות כי דווקא באזור לב העיר‪ ,‬אליו רמת ההגירה הייתה הגבוהה ביותר‬
‫בשנים ‪ ,2002-2010‬הצפיפות למגורים עלתה ב‪ 39%-‬בין השנים ‪ 1995‬ל‪ 2008-‬וכמו כן תוצאה‬
‫מנוגדת נמצאה באזור הצפון הישן של העיר שבו ההגירה עמדה על אחוז מאוד נמוך של ‪ 3%‬בלבד‬
‫למרות שלכאורה צפיפות המגורים עלתה במעט מאוד )‪ 9%‬בלבד(‪ .‬תוצאות אלה מחזקות את‬
‫המסקנה כי האחוז הגבוה של המבנים לשימור הוא זה שהשפיע באופן החזק ביותר על בחירת‬
‫האנשים להגר‪.‬‬
‫לעומת זאת‪ ,‬מנתוני הבעלות על מוצרים בני‪-‬קיימה של משקי בית שנבדקו באותו סקר בשנת‬
‫‪) 2011‬נספח ו'( עולים נתונים אחרים‪ .‬להלן ריכוז התוצאות‪:‬‬
‫תת רובע‬
‫אזור‬
‫‪ %‬משקי בית שברשותם מחשב‬
‫אישי‬
‫‪ %‬משקי בית שברשותם מכונית‬
‫אחת לפחות‬
‫‪31+32‬‬
‫‪33+34‬‬
‫‪51+54‬‬
‫הצפון הישן‬
‫מרכז העיר‬
‫לב העיר‬
‫‪31.5‬‬
‫‪33.5‬‬
‫‪52.5‬‬
‫‪83.5‬‬
‫‪84.95‬‬
‫‪86.75‬‬
‫טבלה ‪ - 7‬בעלות על מוצרים בני קיימה‪.2011 ,‬‬
‫ניתן לראות כי באזור לב העיר ברשות ‪ 52.5%‬ממשקי הבית היה מחשב אישי בשנת ‪ 2011‬לעומת‬
‫‪ 31.5%‬בלבד באזור הצפון הישן של העיר‪ .‬כמו כן‪ ,‬באזור לב העיר בבעלות ‪ 86.75%‬ממשקי הבית‬
‫קיימת מכונית אחת לפחות לעומת ‪ 83.5%‬בלבד בצפון הישן של העיר‪ .‬נתונים עלו עולים בקנה‬
‫אחד עם מגמות ההגירה הגבוהות שנמצאו באזור לב העיר והמגמה הנמוכה בצפון הישן של העיר‪.‬‬
‫נתונים אלו מצביעים באופן ברור על רמת החיים הגבוהה בלב העיר – גורם השפעה מהותי‬
‫‪19‬‬
‫בבחירות ההגירה של אנשים‪ .‬מכך נובע כי קשה להניח כי אחוז השימור הגבוה בלב העיר הוא‬
‫הגורם היחיד או המהותי ביותר אשר משפיע על האוכלוסייה להעדיף להגר לאותו אזור‪.‬‬
‫הקשר הנוסף שנבדק בין אחוז המבנים לשימור לבין העלייה במעמד הסוציו‪-‬אקונומי לא התקבל‬
‫מובהק ויכולות להיות לכך מספר סיבות אפשריות‪ .‬ראשית ישנה הסיבה ההיסטורית ‪ -‬מבנים‬
‫לשימור נבנו והיו בבעלות בני המעמד הגבוה מאז ומתמיד ולכן אין שינוי משמעותי במעמד‬
‫הסוציו‪-‬אקונומי של הדיירים במבנים אלו במהלך השנים‪ .‬כמו כן‪ ,‬יתכן כי תהליך הג'נטריפיקציה‬
‫והתחלפות האוכלוסייה במעמד גבוה יותר החל לפני שנת ‪) 1995‬המפקד שהיווה את הבסיס‬
‫לבדיקת השינויים( ונדרשת השוואה לשנה מוקדמת יותר או לחילופין יש לחכות למפקד‬
‫האוכלוסין הבא ולהשוות את הנתונים אליו‪ .‬סיבה נוספת לחוסר המובהקות של התוצאות יכולה‬
‫להיות העובדה ששני האזורים הראשיים שנבחרו )מרכז העיר והצפון הישן שלה( מהווים שניהם‬
‫חלק מהעיר ההיסטורית ומאפייניהם דומים מדי‪ .‬על פי הגדרתו של ‪ SYKORA‬תהליך‬
‫הג'נטריפיקציה יכול להתחרש רק במרכז העיר לכן אזור הבקרה שכדאי להשתמש בו הוא הצפון‬
‫החדש של העיר או הדרום‪ .‬סיבה נוספת יכולה להיות שינויים בהגדרות ובשיטת הדגימה בין שני‬
‫המפקדים או טעויות שבוצעו במחקר כמו הוצאת אזור סטטיסטי שלא היו בו שכירים ממעמד‬
‫גבוה באחד השנתונים או ההנחה כי מספר הדיירים בכל מבנה הוא שווה‪ .‬לאור זאת‪ ,‬כהצעה‬
‫למחקר המשך יש לבצע מחקר מעמיק יותר שיכלול את מירב הגורמים האפשריים‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫‪9‬‬
‫סיכום ומסקנות‬
‫‪14B‬‬
‫שימור מוגדר כפעולה להבטחת המשך קיומם של מבנים הנושאים ערכים תרבותיים היסטוריים‬
‫וארכיטקטוניים‪ .‬מנקודת מבט ציבורית‪ ,‬נושא השימור העירוני זכה להכרה וחשיבות‪ .‬יעוד‬
‫ושימור בפועל של נכסים היסטוריים ואזורים היסטוריים הפך לכלי חשוב ופופולארי‪ ,‬אך במידה‬
‫מסוימת שנוי במחלוקת‪ ,‬במאמץ לשמר שכונות במרכזי ערים ולקדם פיתוח כלכלי באזורים‬
‫אורבאניים מדורדרים או במילים אחרות ליצור ג'נטריפיקציה‪ .‬לפי התיאוריה של סיקורה )‪(1996‬‬
‫ישנם ‪ 4‬גורמים אשר מאפיינים את תהליך הג'נטריפיקציה‪ :‬שינוי פיסי ‪ -‬שימור של מבני מגורים‪,‬‬
‫שינוי חברתי – התחלפות האוכלוסייה מהמעמד הנמוך באוכלוסיה ממעמד גבוה יותר‪ ,‬מיקום –‬
‫התהליך מתחולל במרכז העיר והיקף – התהליך יכול להתרחש רק באזור בעל היקף משמעותי‬
‫בשכונה ולא במבנה בודד‪ .‬היתרונות של תהליך הג'נטריפיקציה הן העלייה בערכי הדיור בשכונה‬
‫והעלייה במעמדה‪ ,‬שיפור המערכות החברתיות והתרבותיות והשירותים לאוכלוסייה‪ .‬החסרונות‬
‫של התהליך מונים בעיקר את המעבר המאולץ של התושבים הקיימים החוצה מהשכונה והשתנות‬
‫הדרגתית של המרקם החברתי שהיה קיים באזור‪ .‬אף על פי כן‪ ,‬הנראות הגבוהה של השימור‬
‫מקשה על החסרונות של התהליך להביא לעצירתו‪.‬‬
‫מטרת העבודה הייתה לבחון את הקשר בין שימור היסטורי לבין תהליכים המאפיינים‬
‫ג'נטריפיקציה‪ ,‬ובעיקרם יישוב מחדש של שכונות מגורים ע"י אוכלוסיה ממעמד גבוה יותר‪,‬‬
‫במקרה של העיר הלבנה תל אביב‪ .‬העיר הלבנה תל אביב הוכרזה על ידי אונסק"ו בשנת ‪2003‬‬
‫כאתר מורשת תרבות עולמית ומאופיינת בריכוז גבוה של מבנים בסגנון הבינלאומי‬
‫בארכיטקטורה‪ .‬בעיר הלבנה כ‪ 4,000 -‬מבנים בסגנון הבינלאומי‪ ,‬כ‪ 1,000 -‬מהם הוכרזו לשימור‪.‬‬
‫השערות המחקר היו כי שיעור ההגירה לאזורים עם ריכוז גבוה של מבנים לשימור יהיה גבוה יותר‬
‫מאשר לאזורים עם ריכוז נמוך של מבנים לשימור‪ .‬כמו כן שיערנו כי במהלך השנים יתחולל שינוי‬
‫חיובי ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של האוכלוסייה והוא יהיה גדול יותר באזורים עם ריכוז גבוה של‬
‫מבנים לשימור מאשר באזורים עם ריכוז נמוך‪ .‬לצורך בחינת הקשרים הנ"ל השתמשנו במבחן‬
‫‪ Spearman‬ובמתאם ‪.Pearson‬‬
‫בדיקת מגמות ההגירה העלתה כי באזור הצפון הישן של תל‪-‬אביב‪ ,‬בו אחוז המבנים לשימור הוא‬
‫נמוך ביותר )‪ ,(3%‬מגמת ההגירה לא השתנתה במהלך השנים ‪ .2002-2010‬לעומת זאת‪ ,‬באזור‬
‫מרכז העיר וחלקה המערבי של לב העיר שם אחוז המבנים לשימור הוא יחסית גבוה )‪,(20%-26%‬‬
‫מגמת ההגירה הייתה חיובית במהלך שנים אלו‪ .‬לבסוף כאשר מביטים באזור המע"ר של תל‪-‬‬
‫אביב שבו אחוז גבוה מאוד של מבנים לשימור )‪ (46%‬מגמת ההגירה בשנים ‪ 2002-2010‬הייתה‬
‫חיובית ביותר‪ ,‬מעל כל אזור אחר‪ .‬בנוסף לכך‪ ,‬נמצא קשר חיובי בין אחוז המבנים לשימור לבין‬
‫כמות האוכלוסייה שהיגרה לכל אזור‪ .‬הראנו שככל שאחוז המבנים לשימור היה גבוה יותר באזור‬
‫מסוים כך גם השינוי בכמות האוכלוסייה באותו אזור היה גבוה יותר בין השנים ‪.2002-2010‬‬
‫יש לציין כי הגורמים המשפיעים על הגירה הם רבים ולא רק אחוז המבנים לשימור‪ .‬בין גורמי‬
‫ההשפעה נמצאים סביבה ידידותית‪ ,‬גיוון תרבותי‪ ,‬בטחון אישי‪ ,‬איכות וסגנון חיים‪ ,‬צפיפות‬
‫המגורים‪ ,‬היצע של פארקים וכדומה‪ .‬הראנו ממצאים מהסקר החברתי של עיריית תל אביב אשר‬
‫מציגים הסבר נוסף לכך שההגירה ללב העיר תל אביב גבוהה יותר מאשר לצפון הישן של העיר ‪-‬‬
‫אחוז הבעלות על מוצרי בני‪-‬קיימה כגון מחשב או בעלות על מעל מכונית אחת גבוה יותר בלב‬
‫העיר‪ .‬הסבר זה מקשה על הסקת המסקנה כי אחוז המבנים לשימור הוא זה שגורם לאוכלוסייה‬
‫להגר לאותם אזורים‪ .‬מצד שני הסקר החברתי מעלה נתון אשר לא עולה בקנה אחד עם מגמות‬
‫ההגירה והוא צפיפות המגורים‪ .‬סביר היה להניח שהאוכלוסייה מהגרת לאזורים צפופים פחות‬
‫בעיר אך הנתונים מראים ההיפך‪ .‬באזור לב העיר‪-‬המע"ר צפיפות המגורים עלתה בין השנים ‪1995‬‬
‫עד ‪ 2008‬בלא פחות מ‪ 39%‬כאשר באזור הצפון הישן של העיר הצפיפות עלתה ב‪ 9%‬בלבד‪ .‬למרות‬
‫מציאות זו ההגירה למע"ר הצפוף של תל‪-‬אביב הייתה גבוהה בהרבה וכך ניתן לחזק את המסקנה‬
‫המתבקשת שהמבנים לשימור הם אלו שהשפיעו על בחירות ההגירה של האוכלוסייה‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫הקשר בין אחוז המבנים לשימור לבין העלייה במעמד הסוציו‪-‬אקונומי נבדק גם כן אך לא התקבל‬
‫מובהק או עקבי‪ .‬יכולות להיות לכך מספר סיבות אפשריות המפורטות בפרט הדיון‪.‬‬
‫לסיכום‪ ,‬בדקנו האם וכיצד ייעוד מבנים לשימור משפיע על החלטות ההגירה של האוכלוסייה‬
‫במקרה של העיר הלבנה תל אביב וכיצד הוא משפיע על העלייה ברמה הסוציו‪-‬אקונומית של‬
‫האוכלוסייה‪ .‬הראנו כי קיימים משתנים רבים המשפיעים על ה"ניידות" של האוכלוסייה מלבד‬
‫הערך החברתי והתרבותי שמקבלת השכונה כאשר מייעדים את מבניה לשימור‪ .‬אפשר לומר כי‬
‫קיים קשר כלשהו בין ייעוד מבנים לשימור לבין הגירה אך יש לבצע עבודה מעמיקה יותר‬
‫באמצעות רגרסיה ליניארית שתכלול את השפעתם של מירב הגורמים האפשריים על מנת לאמוד‬
‫את הקשר במדויק‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫ביבליוגרפיה‬
15B
‫מאמרים‬
U
1. Atkinson R. (2003) "Misunderstood Savior or Vengeful Wrecker? The Many
Meanings and Problems of Gentrification" Urban Studies, Vol. 40(12), pp. 2343–
U
U
2350.
2. Berry, B. J. L. (1980): " Inner city futures: an American dilemma revisited".
Transactions of the Institute of British Geographers, N.S. 5(1), pp. 1 – 28.
U
U
3. Bourne, L. S. (1993a): "The myth reality of gentrification: a commentary on
emerging urban forms". Urban studies 30 (1), pp. 183 – 189.
U
U
4. Bourne, L. S. (1993b): "The demise of gentrification? A commentary and
prospective view". Urban Geography 14 (1), pp. 95 – 107.
U
U
5. Bourne, L. S. (1993c): "Close together and worlds apart: an analysis of changes in
the ecology of income in Canadian cities". Urban studies 30 (8), pp. 1293 – 1317.
U
6. Listokin
D.,
Listokin
B.,
Lahr
M.
U
(1998)
"The contributions of historic
preservation to housing and economic development ", Housing Policy Debate,
U
Vol.9(3), pp. 431-478.
U
7. London B., Lee B. A., Lipton, S. G. (1986) "The Determinants of Gentrification in
the United States: A City-Level Analysis", Urban Affairs Review,. Vol. 21, pp. 369U
U
387.
8. Randall J., Kitchen P., Williams A., " Mobility, Perceptions of Quality of Life and
Neighborhood Stability in Saskatoon". Springer Science+Business Media B.V.,
U
2007.
23
U
9. Sayer, A. (1982): "Explanation in economic geography: abstraction versus
generalization". Progress in Human Geography 6 (1), pp. 68 – 88.
U
U
10. Sykora L. (1996) "Economic and Social Restructuring and Gentrification in
Prague", Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae Nr. 37.
U
U
.‫ קרסלרוהה‬,"‫ "מבנים היסטוריים ושיקומם בגרמניה המערבית‬,(1984) .‫ ברונהיים ו‬.11
U
U
.3-5 ‫ עמוד‬,3 ‫מול יג' גליון‬-‫ עת‬,"?‫ איך לשמור‬,‫ "מה לשמור‬,(1988) .‫ קרויאנקר ד‬.12
U
U
‫תזות לתואר מגיסטר‬
U
13. Lawrence C. (2010) "New Neighbors In Old Neighborhoods: Explaining the Role of
Heritage Conservation in Socio Cultural Sustainability and Gentrification"
(Master's Thesis). University of Pennsylvania, Philadelphia, PA., pp 18-19.
U
U
‫ תכניות‬:‫ חקר אירוע‬,‫ "שימור עירוני כחלק מפיתוח והתחדשות תל אביב‬,(1998) .‫ עשות מ‬.14
.‫ הטכניון‬,‫ תזה לתואר מגיסטר‬,"‫שדרות רוטשילד‬
U
U
‫תזות לתואר דוקטור‬
U
-‫ "העדפות בחירת המיקום ואופי המגורים של עובדי ידע במטרופולין תל‬,(2012) .‫ בנדיט א‬.15
.‫ הטכניון‬,‫ תזה לתואר דוקטור‬,"‫אביב‬
U
U
‫ העיר הלבנה תל‬:‫ "כלכלת שימור מבנים בעלי ערך תרבותי היסטורי‬,(2011) .‫ סלינג'ר א‬.16
.‫ הטכניון‬,‫ תזה לתואר דוקטור‬,"‫אביב‬
U
U
‫אתרי אינטרנט‬
U
(1.12.2012 ‫ )תאריך כניסה‬, www.shimur.co.il ,‫ אתר המועצה לשימור אתרים‬.17
U
U
18. Amanda Briney " ,The Controversal Topic of Gentrification and Its Impact on the
Urban Core", geography.about.com, 6.2.2009. (26.1.2012 ‫)תאריך כניסה‬
U
U
‫ספרים‬
U
19. Hubert M. Blalock, Jr, "Social statistics" (second edition), McGraw-Hill Series in
Sociology, University of Washington, 1981, p 434.
U
U
24
‫נספחים‬
‫‪16B‬‬
‫נספח א' ‪ -‬ריכוז הנתונים שנאספו במחקר )‪(1‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫איזור‬
‫סטטיסטי‬
‫‪1995‬‬
‫איזור‬
‫סטטיסטי‬
‫‪2008‬‬
‫איזור בדיקה‬
‫)מרכז‪/‬צפון(‬
‫סה"כ‬
‫מבנים‬
‫מספר‬
‫מבנים‬
‫רגילים‬
‫מספר‬
‫מבנים‬
‫לשימור‬
‫אחוז‬
‫מבנים‬
‫לשימור‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪553‬‬
‫‪543+545‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪554‬‬
‫‪543‬‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫‪217‬‬
‫‪144‬‬
‫‪140‬‬
‫‪136‬‬
‫‪101‬‬
‫‪186‬‬
‫‪119‬‬
‫‪210‬‬
‫‪169‬‬
‫‪112‬‬
‫‪113‬‬
‫‪131‬‬
‫‪127‬‬
‫‪124‬‬
‫‪171‬‬
‫‪127‬‬
‫‪136‬‬
‫‪162‬‬
‫‪214‬‬
‫‪206‬‬
‫‪201‬‬
‫‪93‬‬
‫‪68‬‬
‫‪98‬‬
‫‪217‬‬
‫‪142‬‬
‫‪133‬‬
‫‪132‬‬
‫‪101‬‬
‫‪185‬‬
‫‪119‬‬
‫‪193‬‬
‫‪159‬‬
‫‪93‬‬
‫‪75‬‬
‫‪87‬‬
‫‪106‬‬
‫‪73‬‬
‫‪145‬‬
‫‪109‬‬
‫‪85‬‬
‫‪147‬‬
‫‪182‬‬
‫‪155‬‬
‫‪124‬‬
‫‪47‬‬
‫‪34‬‬
‫‪60‬‬
‫‪0‬‬
‫‪2‬‬
‫‪7‬‬
‫‪4‬‬
‫‪0‬‬
‫‪1‬‬
‫‪0‬‬
‫‪17‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19‬‬
‫‪38‬‬
‫‪44‬‬
‫‪21‬‬
‫‪51‬‬
‫‪26‬‬
‫‪18‬‬
‫‪51‬‬
‫‪15‬‬
‫‪32‬‬
‫‪51‬‬
‫‪77‬‬
‫‪46‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.014‬‬
‫‪0.050‬‬
‫‪0.029‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.005‬‬
‫‪0.000‬‬
‫‪0.081‬‬
‫‪0.059‬‬
‫‪0.170‬‬
‫‪0.336‬‬
‫‪0.336‬‬
‫‪0.165‬‬
‫‪0.411‬‬
‫‪0.152‬‬
‫‪0.142‬‬
‫‪0.375‬‬
‫‪0.093‬‬
‫‪0.150‬‬
‫‪0.248‬‬
‫‪0.383‬‬
‫‪0.495‬‬
‫‪0.500‬‬
‫‪0.388‬‬
‫‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫נספח ב' ‪ -‬ריכוז הנתונים שנאספו במחקר )‪(2‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫איזור‬
‫סטטיסטי‬
‫‪2008‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫מספר‬
‫שכירים‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪554‬‬
‫‪543‬‬
‫‪1,979‬‬
‫‪699‬‬
‫‪747‬‬
‫‪572‬‬
‫‪373‬‬
‫‪1,510‬‬
‫‪947‬‬
‫‪1,317‬‬
‫‪964‬‬
‫‪717‬‬
‫‪806‬‬
‫‪753‬‬
‫‪637‬‬
‫‪950‬‬
‫‪1,059‬‬
‫‪698‬‬
‫‪642‬‬
‫‪934‬‬
‫‪903‬‬
‫‪1,192‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪718‬‬
‫‪398‬‬
‫‪283‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫‪- 1995‬‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים‬
‫‪7-10‬‬
‫‪7-10‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪453‬‬
‫‪165‬‬
‫‪181‬‬
‫‪124‬‬
‫‪55‬‬
‫‪362‬‬
‫‪204‬‬
‫‪259‬‬
‫‪141‬‬
‫‪214‬‬
‫‪202‬‬
‫‪236‬‬
‫‪159‬‬
‫‪257‬‬
‫‪222‬‬
‫‪206‬‬
‫‪180‬‬
‫‪304‬‬
‫‪200‬‬
‫‪260‬‬
‫‪273‬‬
‫‪169‬‬
‫‪94‬‬
‫‪81‬‬
‫‪526.65‬‬
‫‪237.06‬‬
‫‪168.04‬‬
‫‪180.21‬‬
‫‪104.22‬‬
‫‪422.94‬‬
‫‪233.13‬‬
‫‪359.51‬‬
‫‪355.76‬‬
‫‪207.28‬‬
‫‪236.20‬‬
‫‪228.22‬‬
‫‪165.72‬‬
‫‪272.79‬‬
‫‪298.58‬‬
‫‪183.62‬‬
‫‪198.94‬‬
‫‪259.81‬‬
‫‪312.45‬‬
‫‪343.28‬‬
‫‪404.40‬‬
‫‪255.50‬‬
‫‪109.18‬‬
‫‪81.11‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.15‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪26‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪1,000‬‬
‫‪297‬‬
‫‪398‬‬
‫‪268‬‬
‫‪214‬‬
‫‪725‬‬
‫‪511‬‬
‫‪698‬‬
‫‪467‬‬
‫‪296‬‬
‫‪368‬‬
‫‪288‬‬
‫‪312‬‬
‫‪420‬‬
‫‪538‬‬
‫‪309‬‬
‫‪263‬‬
‫‪371‬‬
‫‪391‬‬
‫‪589‬‬
‫‪433‬‬
‫‪293‬‬
‫‪195‬‬
‫‪122‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.48‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.43‬‬
‫נספח ג' ‪ -‬ריכוז הנתונים שנאספו במחקר )‪(3‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫איזור‬
‫סטטיסטי‬
‫‪2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫מספר‬
‫שכירים‬
‫‪- 2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫‪- 2008‬‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫אחוז‬
‫מספר‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫שכירים‬
‫בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים בעשירונים‬
‫‪7-10‬‬
‫‪7-10‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪4-6‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪1-3‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪554‬‬
‫‪2,631‬‬
‫‪777‬‬
‫‪1,199‬‬
‫‪1,037‬‬
‫‪664‬‬
‫‪2,321‬‬
‫‪1,494‬‬
‫‪2,511‬‬
‫‪1,379‬‬
‫‪1,111‬‬
‫‪1,200‬‬
‫‪1,437‬‬
‫‪782‬‬
‫‪1,472‬‬
‫‪1,539‬‬
‫‪1,279‬‬
‫‪1,090‬‬
‫‪1,362‬‬
‫‪2,037‬‬
‫‪2,136‬‬
‫‪1,416‬‬
‫‪902‬‬
‫‪549‬‬
‫‪629‬‬
‫‪174‬‬
‫‪399‬‬
‫‪260‬‬
‫‪147‬‬
‫‪455‬‬
‫‪408‬‬
‫‪693‬‬
‫‪476‬‬
‫‪382‬‬
‫‪392‬‬
‫‪457‬‬
‫‪242‬‬
‫‪467‬‬
‫‪417‬‬
‫‪366‬‬
‫‪403‬‬
‫‪366‬‬
‫‪505‬‬
‫‪669‬‬
‫‪375‬‬
‫‪241‬‬
‫‪135‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.35‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪597.18‬‬
‫‪209.01‬‬
‫‪289.07‬‬
‫‪303.84‬‬
‫‪193.28‬‬
‫‪515.33‬‬
‫‪310.80‬‬
‫‪715.57‬‬
‫‪351.60‬‬
‫‪295.56‬‬
‫‪308.28‬‬
‫‪422.51‬‬
‫‪203.33‬‬
‫‪371.04‬‬
‫‪343.16‬‬
‫‪340.24‬‬
‫‪332.52‬‬
‫‪380.04‬‬
‫‪586.68‬‬
‫‪510.50‬‬
‫‪430.46‬‬
‫‪210.10‬‬
‫‪108.15‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.21‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.26‬‬
‫‪0.25‬‬
‫‪0.22‬‬
‫‪0.27‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.30‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.20‬‬
‫‪1,405‬‬
‫‪394‬‬
‫‪511‬‬
‫‪473‬‬
‫‪324‬‬
‫‪1,351‬‬
‫‪776‬‬
‫‪1,102‬‬
‫‪552‬‬
‫‪433‬‬
‫‪499‬‬
‫‪558‬‬
‫‪337‬‬
‫‪635‬‬
‫‪779‬‬
‫‪573‬‬
‫‪354‬‬
‫‪616‬‬
‫‪945‬‬
‫‪957‬‬
‫‪610‬‬
‫‪451‬‬
‫‪306‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.49‬‬
‫‪0.58‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.44‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.33‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪543‬‬
‫‪829‬‬
‫‪265‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪265.31‬‬
‫‪0.32‬‬
‫‪298‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪27‬‬
‫נספח ד' ‪ -‬ריכוז הנתונים שנאספו במחקר )‪(4‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫איזור‬
‫סטטיסטי‬
‫‪2008‬‬
‫אחוז השכירים בשנת‬
‫‪ 2008‬יחסית לשנת‬
‫‪ 1995‬בעשירונים ‪1-3‬‬
‫אחוז השכירים בשנת‬
‫‪ 2008‬יחסית לשנת‬
‫‪ 1995‬בעשירונים ‪4-6‬‬
‫אחוז השכירים בשנת‬
‫‪ 2008‬יחסית לשנת ‪1995‬‬
‫בעשירונים ‪7-10‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪554‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪1.38‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.49‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪1.27‬‬
‫‪1.40‬‬
‫‪2.36‬‬
‫‪1.15‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪1.24‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪1.32‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪1.44‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪0.93‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪1.04‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.92‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪0.65‬‬
‫‪0.72‬‬
‫‪1.06‬‬
‫‪1.19‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.97‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.88‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.00‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.79‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪1.22‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪543‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪0.84‬‬
‫‪28‬‬
‫נספח ה' ‪ -‬מפתח השינויים באזורים הסטטיסטיים‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫איזור סטטיסטי ‪1995‬‬
‫איזור סטטיסטי ‪2008‬‬
‫איזור בדיקה )מרכז‪/‬צפון(‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪337‬‬
‫‪338‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪553‬‬
‫‪543+545‬‬
‫‪315‬‬
‫‪316‬‬
‫‪317‬‬
‫‪321‬‬
‫‪322‬‬
‫‪323‬‬
‫‪324‬‬
‫‪325‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪337‬‬
‫‪343‬‬
‫‪345‬‬
‫‪346‬‬
‫‪347‬‬
‫‪512‬‬
‫‪513‬‬
‫‪514‬‬
‫‪515‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪544‬‬
‫‪554‬‬
‫‪543‬‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫צפון ישן‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מערב‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מרכז‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫לב העיר ‪ -‬מע"ר‬
‫‪29‬‬
‫נספח ו' )‪ – (1‬מפת האזורים הסטטיסטיים במפקד ‪1995‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪30‬‬
‫נספח ז' )‪ – (2‬מפת האזורים הסטטיסטיים במפקד ‪2008‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪31‬‬
‫נספח ח' – מספר מהגרים בכל א"ס בין השנים ‪2002-2010‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫א "ס‬
‫‪2008‬‬
‫‪2002‬‬
‫‪2003‬‬
‫‪2004‬‬
‫‪2005‬‬
‫‪2006‬‬
‫‪2007‬‬
‫‪2008‬‬
‫‪2009‬‬
‫‪2010‬‬
‫‪315‬‬
‫‪323‬‬
‫‪316‬‬
‫‪347‬‬
‫‪324‬‬
‫‪322‬‬
‫‪343‬‬
‫‪337‬‬
‫‪514‬‬
‫‪346‬‬
‫‪321‬‬
‫‪325‬‬
‫‪513‬‬
‫‪345‬‬
‫‪515‬‬
‫‪326‬‬
‫‪336‬‬
‫‪317‬‬
‫‪543‬‬
‫‪516‬‬
‫‪517‬‬
‫‪512‬‬
‫‪554‬‬
‫‪544‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪34‬‬
‫‪22‬‬
‫‪-39‬‬
‫‪0‬‬
‫‪4‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪24‬‬
‫‪-38‬‬
‫‪-18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪-43‬‬
‫‪14‬‬
‫‪44‬‬
‫‪-23‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪70‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-43‬‬
‫‪54‬‬
‫‪44‬‬
‫‪44‬‬
‫‪12‬‬
‫‪30‬‬
‫‪24‬‬
‫‪39‬‬
‫‪25‬‬
‫‪-81‬‬
‫‪21‬‬
‫‪-25‬‬
‫‪40‬‬
‫‪-20‬‬
‫‪81‬‬
‫‪20‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪17‬‬
‫‪-30‬‬
‫‪-36‬‬
‫‪55‬‬
‫‪99‬‬
‫‪0‬‬
‫‪-12‬‬
‫‪134‬‬
‫‪85‬‬
‫‪95‬‬
‫‪66‬‬
‫‪-6‬‬
‫‪64‬‬
‫‪93‬‬
‫‪56‬‬
‫‪-15‬‬
‫‪54‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪50‬‬
‫‪15‬‬
‫‪160‬‬
‫‪85‬‬
‫‪133‬‬
‫‪83‬‬
‫‪34‬‬
‫‪64‬‬
‫‪16‬‬
‫‪125‬‬
‫‪157‬‬
‫‪53‬‬
‫‪236‬‬
‫‪298‬‬
‫‪155‬‬
‫‪176‬‬
‫‪209‬‬
‫‪9‬‬
‫‪82‬‬
‫‪143‬‬
‫‪148‬‬
‫‪24‬‬
‫‪94‬‬
‫‪21‬‬
‫‪47‬‬
‫‪37‬‬
‫‪194‬‬
‫‪136‬‬
‫‪179‬‬
‫‪172‬‬
‫‪123‬‬
‫‪117‬‬
‫‪155‬‬
‫‪219‬‬
‫‪241‬‬
‫‪105‬‬
‫‪367‬‬
‫‪346‬‬
‫‪244‬‬
‫‪233‬‬
‫‪315‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪51‬‬
‫‪106‬‬
‫‪57‬‬
‫‪17‬‬
‫‪119‬‬
‫‪42‬‬
‫‪35‬‬
‫‪88‬‬
‫‪236‬‬
‫‪121‬‬
‫‪250‬‬
‫‪213‬‬
‫‪137‬‬
‫‪131‬‬
‫‪199‬‬
‫‪239‬‬
‫‪236‬‬
‫‪164‬‬
‫‪400‬‬
‫‪344‬‬
‫‪295‬‬
‫‪300‬‬
‫‪340‬‬
‫‪-43‬‬
‫‪57‬‬
‫‪94‬‬
‫‪133‬‬
‫‪43‬‬
‫‪172‬‬
‫‪37‬‬
‫‪92‬‬
‫‪121‬‬
‫‪190‬‬
‫‪177‬‬
‫‪274‬‬
‫‪249‬‬
‫‪178‬‬
‫‪186‬‬
‫‪207‬‬
‫‪261‬‬
‫‪251‬‬
‫‪245‬‬
‫‪440‬‬
‫‪373‬‬
‫‪301‬‬
‫‪348‬‬
‫‪386‬‬
‫‪-196‬‬
‫‪53‬‬
‫‪42‬‬
‫‪116‬‬
‫‪62‬‬
‫‪82‬‬
‫‪75‬‬
‫‪65‬‬
‫‪87‬‬
‫‪125‬‬
‫‪204‬‬
‫‪210‬‬
‫‪204‬‬
‫‪220‬‬
‫‪149‬‬
‫‪174‬‬
‫‪246‬‬
‫‪255‬‬
‫‪266‬‬
‫‪396‬‬
‫‪348‬‬
‫‪312‬‬
‫‪369‬‬
‫‪438‬‬
‫‪-298‬‬
‫‪79‬‬
‫‪27‬‬
‫‪6‬‬
‫‪71‬‬
‫‪-14‬‬
‫‪83‬‬
‫‪84‬‬
‫‪175‬‬
‫‪121‬‬
‫‪232‬‬
‫‪240‬‬
‫‪227‬‬
‫‪201‬‬
‫‪153‬‬
‫‪167‬‬
‫‪303‬‬
‫‪285‬‬
‫‪289‬‬
‫‪331‬‬
‫‪346‬‬
‫‪353‬‬
‫‪376‬‬
‫‪405‬‬
‫‪-374‬‬
‫‪-29‬‬
‫‪-3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪14‬‬
‫‪83‬‬
‫‪101‬‬
‫‪127‬‬
‫‪158‬‬
‫‪170‬‬
‫‪185‬‬
‫‪203‬‬
‫‪207‬‬
‫‪218‬‬
‫‪238‬‬
‫‪271‬‬
‫‪287‬‬
‫‪300‬‬
‫‪328‬‬
‫‪335‬‬
‫‪339‬‬
‫‪348‬‬
‫‪398‬‬
‫‪32‬‬
‫נספח ה' – הסקר החברתי של עיריית ת"א ‪ – 2011‬צפיפות המגורים‪.‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪33‬‬
‫נספח ו' – הסקר החברתי של עיריית ת"א ‪ – 2011‬בעלות על מוצרים בני‪-‬קיימה‪.‬‬
‫‪U‬‬
‫‪U‬‬
‫‪17B‬‬
‫‪34‬‬