עמדת התאחדות בוני הארץ בנושא השפעת מיסוי חומרי חציבה על עלויות הבניה

‫השפעת מיסוי חומרי‬
‫מחצבה על עלויות הבניה‬
‫בניה למגורים‬
‫מדד תשומות הבניה למגורים‬
‫•‬
‫‪ 17%‬מעלויות הבניה מכילים מרכיבים של חומרי חציבה‪:‬‬
‫•‬
‫הסעיפים שהם גם בעלי משקל כספי משמעותי וגם בעלי‬
‫תכולת חומרי חציבה גבוהה הם בטון מובא וטיט‬
‫בטון מובא – שטח עילי‬
‫• להלן אומדן היקף התמלוגים בגין בטון מובא בשטח בנוי עילי‬
‫של דירה טיפוסית‪ ,‬לפי תכולת האגרגטים במוצר‪:‬‬
‫• התמלוגים בגין הבטון בשטח דירה עילי מסתכמים בכ‪650-‬‬
‫‪ ₪‬לדירה ‪:‬‬
‫בטון מובא ‪ -‬מרתפי חניה‬
‫• חניה תת קרקעית נדרשת בחלק מהמבנים בישראל‪ ,‬לרוב‬
‫במבנים הגבוהים מ‪ 15-‬קומות וגם במבנים נמוכים יותר באזורים‬
‫צפופים‬
‫• בדירה בבניין הכולל חניון תת קרקעי גלומים בתמלוגים ישירים‬
‫למדינה בגובה ‪ .₪ 560‬השקלול לכלל התחלות הבניה בישראל‬
‫נותן ‪ ₪ 112‬לדירה‪:‬‬
‫התמלוגים בדירה ‪ -‬טיט‬
‫• הטיט משמש בעיקר עבור עבודות הטיח בבניין (פנים‬
‫ומעטפת)‬
‫• מרכיב חומר החציבה העיקרי בטיט הנו חול‬
‫• התמלוג בטיט מגיע לכ‪ ₪153-‬לדירה‪:‬‬
‫עבודות פיתוח כחלק מהדירה‬
‫• עלויות פיתוח התשתית השכונתית משולמות דרך מכרזי‬
‫הקרקע או לרשות המקומית‬
‫• מרבית עבודות הפיתוח עבור המגרש והשכונה הכוללות‬
‫מרכיב של תמלוגים נובעות מתשתית הכבישים הפנימית‬
‫• התמלוג הגלום בעבודות הפיתוח הנו כ‪ ₪ 310-‬לדירה‬
‫מרווחים‬
‫• תמלוג המושת על חומרי גלם הנו הוצאה עבור המחצבה עליה‬
‫יש מרכיב של רווח‪ .‬החומרים נמכרים וצוברים מרווחים‬
‫נוספים עד אשר הם מתגלגלים למחיר הדירה הסופי‬
‫• המרווחים המקובלים כאחוז ממחיר המוצר אותו מייצר כל‬
‫גורם בתהליך‪:‬‬
‫מחצבה‬
‫‪9%‬‬
‫יצרנית חומר‬
‫‪25%‬‬
‫קבלן‬
‫‪12%‬‬
‫יזם‬
‫‪15%‬‬
‫מע"מ‬
‫‪ 15.3%‬מהמחיר לצרכן כולל מע"מ‬
‫• התמלוג "צומח" ב‪ 130% -‬מהמחיר הבסיסי לפני מרווחים עד‬
‫שמגיע למחיר המוצר הסופי‪.‬‬
‫סיכום לדירה‬
‫• להלן התמלוגים לדירה הכולל את המרווחים המצטברים‪:‬‬
‫‪ .1‬תמלוג כולל גולמי המשולם למדינה ‪ ₪ 1,400 :‬לדירה‬
‫‪ .2‬תמלוגים בחומר באתר הבניה ‪ :‬כ‪ ₪ 2000-‬לדירה‬
‫‪ .3‬תמלוגים כחלק ממחיר הדירה לצרכן ‪ :‬כ‪₪ 3,000-‬‬
‫לדירה‬
‫•‬
‫סיכום החומרים בדירה‬
‫לבנייתה של דירה ממוצעת בישראל נדרשים בממוצע ‪ 230‬טון‬
‫חומרי חציבה כמפורט להלן (טון‪:)%/‬‬
‫•‬
‫*כולל פיתוח שכונתי וחלק יחסי של חניה תת קרקעית‬
‫סלילה‬
‫התמלוגים בסלילת כבישים‬
‫• נתייחס לכבישים שכן מרכיב חומרי החציבה בסלילה הוא גבוה‬
‫וניתן לכימות לכל יחידת תפוקה‪.‬‬
‫• אומדן לק"מ כביש בינעירוני ממוצע‪:‬‬
‫• בכל ק"מ כביש ממוצע גלומים כ‪ ₪ 200,000 -‬בתמלוגים ישירים‬
‫• בתוספת מרווחי המחצבה והקבלן ונקבל כ‪ ₪ 250,000 -‬בתמלוגים‬
‫המגולמים במחיר ק"מ כביש למזמין (המדינה)‬
‫ניתוח רגישות לשינויים‬
‫דירות‬
‫• העלאה משמעותית‪ ,‬למשל פי ‪ ,5‬תהפוך את התמלוגים ממרכיב‬
‫זניח כיום של ‪( 0.2%‬כולל מרווחים) למרכיב משמעותי של ‪1%‬‬
‫ממחיר דירה חדשה ממוצעת לצרכן (התייקרות של ‪0.8%‬‬
‫במחיר הדירה)‬
‫כבישים‬
‫• המשמעות של העלאת התמלוגים פי ‪ 5‬הנה מרכיב תמלוגים של‬
‫כ‪ ₪1,250,000 -‬בכל ק"מ כביש למזמין העבודה‪ ,‬המהווים כ‪-‬‬
‫‪ 40%‬ממחיר ק"מ כביש בינעירוני‬
‫סיכום והמלצות‬
‫סיכום והמלצות‬
‫• העלאה משמעותית של המיסוי תבוא לידי ביטוי במחירי‬
‫הדיור‪ .‬כלל הרגולציה בבניה הסתכמה בכ‪ ₪ 200,000-‬לדירה‬
‫בעשור האחרון‪.‬‬
‫• המדינה כמזמין העבודה תשלם בגין ביצוע התשתיות יותר‬
‫מסך הכנסותיה מכל תוספת לגובה התמלוגים‪ ,‬בשל מרווחי‬
‫גורמי הייצור שבתהליך‪.‬‬
‫• אם יוחלט על היטל משמעותי יש להכניסו לתוקף בפיגור‪.‬‬
‫• לאפשר הערכות נכונה לשינוי‪ ,‬ע"י הקבלנים המגישים‬
‫הצעות מחיר במכרזי התשתיות השונים המתפרסמים כיום‪,‬‬
‫וקבלנים הנמצאים בעיצומן של עבודות ביצוע‬
‫• מניעת פגיעה בקבלנים וביזמים במצב של פיצוי חסר במדדי‬
‫התשומות‬
‫תודה‬