הוראת שעה 189 - תקופות זכאות מוארכות לעולי אתיופיה

‫תאריך פרסום‪ 01.03.2015 :‬מתאריך תחולה‪ 01.0..2000 :‬תאריך תפוגה‪31.12.2015:‬‬
‫‪331.12.31.31.12.2012€3131‬‬
‫ה"ש‪181 :‬‬
‫תוקפות זכאות מוארכות לעולי אתיופיה‬
‫‪ 1‬מתוך ‪2‬‬
‫נוהל‪ –14.212 :‬נוהל "סל קליטה מיוחד" לעולי אתיופיה‬
‫המשרד העלייה והקליטה‬
‫כללי הסיוע לעולים‬
‫כ ' בשבט תשע"ה‬
‫‪ 01‬בפברואר ‪2015‬‬
‫אל‪ :‬תפוצת הנהלים‬
‫מאת‪ :‬יו"ר ועדת נהלים‬
‫שלום רב‪,‬‬
‫הוראת שעה מספר ‪181‬‬
‫הנדון‪ :‬תקופות זכאות מוארכות לעולי אתיופיה‬
‫רקע‬
‫קידום קליטתה של העולים מאתיופיה הוצב במשרד כיעד מועדף ‪.‬‬
‫קליטתם של העולים מאתיופיה מחייבת התייחסות מיוחדת ותהליכי סיוע שונים‬
‫ומותאמים לצרכיהם‪ .‬אשר על כן‪ ,‬נקבעו תקופות זכאות מוארכות לסיועים‬
‫הניתנים על ידי המשרד לקליטת העלייה‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫זכאות‬
‫מי שהגיע מאתיופיה והוא אחד משני אלה‪ :‬עולה לפי חוק השבות;‬
‫פלשמורה שקיבל מעמד תושב קבע לפי חוק הכניסה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫תחילת תקופת הזכאות‬
‫תחילת הזכאות מיום קבלת מעמד העולה או תושב קבע‪ ,‬המוקדם‬
‫מביניהם‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫תקופת זכאות‬
‫‪ 3.1‬סל קליטה‪ -‬על פי נוהל ‪.14.211‬‬
‫‪ 3.2‬לסיוע בתחומי התעסוקה והיזמות‪ 15 -‬שנים‪.‬‬
‫‪ 3.3‬לסיוע מינהל הסטודנטים‪ -‬על פי הוראת שעה ‪.1.0‬‬
‫משרד העלייה והקליטה‬
‫תאריך פרסום‪ 01.03.2015 :‬מתאריך תחולה‪ 01.0..2000 :‬תאריך תפוגה‪31.12.2015:‬‬
‫‪331.12.31.31.12.2012€3131‬‬
‫ה"ש‪181 :‬‬
‫תוקפות זכאות מוארכות לעולי אתיופיה‬
‫‪ 2‬מתוך ‪2‬‬
‫נוהל‪ –14.212 :‬נוהל "סל קליטה מיוחד" לעולי אתיופיה‬
‫‪ 3.4‬לסיוע בדיור‪( -‬כמו כל העולים) על פי נוהל דיור‪.‬‬
‫‪ 3.5‬בכל תחומי הסיוע האחרים שהינם בתחום סמכותו של משרד‬
‫העלייה והקליטה – ‪ 10‬שנים‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תחולה‪:‬‬
‫‪ - 1/0/2000‬לא יינתנו תשלומים רטרואקטיביים‪.‬‬
‫‪.5‬‬
‫תפוגה‪:‬‬
‫‪. 31/12/20152015‬‬
‫ב ב ר כ ה‪,‬‬
‫בת שבע ראובני–גוניקמן‬
‫סמנכ"לית בכירה למינהל‬
‫ומשאבי אנוש‬
‫ויו"ר ועדת נהלים‬
‫העתקים‪:‬‬
‫‪ ‬גב' סופה לנדבר – שרת העלייה והקליטה‬
‫‪ ‬מר חביבחביב קצב – מנכ"ל‬
‫‪ ‬גב' מיכל שטרית‪-‬רבל‪ ,‬עו"ד – היועצת המשפטית‬
‫‪ ‬גב' חגית גולדשטיין‪-‬מויאל – חשבת המשרד‬
‫‪ ‬מר אמיר תואבה – מנהל אגף לקליטת עולי אתיופיה‬
‫‪ ‬מנהלי מחוזות‪/‬לשכות‬
‫‪ ‬גזברים מחוזיים‬
‫‪ ‬חברי הנהלה‬
‫‪ ‬חברי ועדת נהלים‬
‫משרד העלייה והקליטה‬