אפריל 2015 - משרד החקלאות ופיתוח הכפר

‫משרד החקלאות ופיתוח הכפר‬
‫השרותים להגנת הצומח ולבקורת‬
‫תכשירי הדברה להגנת הצומח‬
‫המורשים למכירה בישראל‬
‫ליקטו וערכו ריקי קטנר‬
‫רונית זמורסקי‬
‫אין להעתיק או לפרסם מתוך הספר ללא אישור המו"ל‬
‫הוצא לאור‬
‫ע"י מאגר מידע ממוחשב לחומרי הדברה‬
‫בשרותים להגנת הצומח ולבקורת‬
‫בית דגן‬
‫אפריל ‪2015‬‬
‫תוכן העניינים‬
‫‪3 ....................................................................................................................................................................‬‬
‫הקדמה‬
‫מקרא‪4 ....................................................................................................................................................................‬‬
‫אריזות קטנות לגן ‪5 .............................................................................. PESTICIDES FOR HOME GARDENS -‬‬
‫דחיית ציפורים ויונקים ‪6 ................................................................REPELLENTS FOR BIRDS & MAMMALS -‬‬
‫ויסות צמיחה ‪7 .......................................................................................... PLANT GROWTH REGULATORS -‬‬
‫חיטוי זרעים ‪11 ....................................................................................................................SEED TREATMENT -‬‬
‫טיפול אחר קטיף ‪12 ......................................................................................... POSTHARVEST TREATMENT -‬‬
‫מניעה וריפוי מחלות חסר ‪15 ................................................................................................. MICRONUTRIENTS -‬‬
‫משחות עצים מניעת מכות שמש ‪17 ................................................................. WOUND SEALING MATERIALS -‬‬
‫משטחים וחומרי עזר ‪18 ....................................................................................................................ADJUVANTS -‬‬
‫משיכת חרקים ‪20 ........................................................................................................INSECT ATTRACTANTS -‬‬
‫קוטלי חלזונות ‪21 .....................................................................................................................MOLLUSCICIDES -‬‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪22 ...............................................................................INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫קוטלי מכרסמים ‪32 .....................................................................................................................RODENTICIDES -‬‬
‫‪33 ..........................................................................................................................‬‬
‫קוטלי נמטודות ‪NEMATICIDES -‬‬
‫קוטלי עשבים ומשלכים ‪34 ...................................................................................HERBICIDES & DEFOLIANTS -‬‬
‫קוטלי פטריות וחיידקים ‪42 .............................................................................FUNGICIDES & BACTERICIDES -‬‬
‫תכשירים בעלי התר מיוחד ‪54 ....................................................................................... SPECIAL USE PERMIT -‬‬
‫תכשירים לאידוי ‪56 ...........................................................................................................................FUMIGANTS -‬‬
‫תכשירים לחקלאות האורגנית על פי הסטנדרט האמריקאי ‪57 ............ NATIONAL ORGANIG PROGRAM (NOP) -‬‬
‫רשימת חברות בעלי תעודות רישום של תכשירי הדברה ‪59 ..........................................................................................‬‬
‫אינדקס שמות גנריים‪62 ...............................................................................................................................................‬‬
‫עמוד ‪ 2‬מתוך ‪70‬‬
‫הקדמה‬
‫רותים להגנת הצומח ולבקורת רשומים כיום‬
‫תכשירי הדברה‬
‫‪876‬‬
‫מוסדר בתקנות הגנת הצומח )הסדר יבוא ומכירה של תכשירים ‪.‬‬
‫כימיים(‪ ,‬התשנ"ה ‪1994‬‬
‫אודות רישום התכשירים‪ ,‬ניתן להכנס לאתר הגנת הצומח בכתובת‪:‬‬
‫‪www.hadbara.moag.gov.il/hadbara‬‬
‫‪.‬‬
‫דכן מיידית במאגר התויות ובחומרי ההדברה המצוי באותה כתובת‬
‫רישום התווית ומכילה פרטים על מטרות השימוש בתכשיר‪ ,‬צורת‬
‫הליך הרישום מונפקת לתכשיר "תעודת רישום" והתוית המאושרת‬
‫הינה חלק בלתי נפרד ממנה‪.‬‬
‫ז למידע בהרעלות" בבית חולים רמב"ם חיפה‪ .‬טלפון‪8541900-04 :‬‬
‫השרותים להגנת הצומח ולבקורת‪ ,‬ת‪.‬ד‪ ,78 .‬בית ‪ -‬דגן ‪20250‬‬
‫טלפון‪ , 039681561/2/3 :‬פקס‪039681582 :‬‬
‫‪Web site: www.ppis.moag.gov.il / Email: [email protected]‬‬
‫אתר תכשירי הדברה ‪Web site: www.hadbara.moag.go.il/hadbara‬‬
‫עמוד ‪ 3‬מתוך ‪70‬‬
‫מקרא‬
‫‪AB‬‬
‫‪ -‬פ‪.‬ג ‪ -‬פתיון גרעינים‬
‫‪DP‬‬
‫‪ -‬אב ‪ -‬אבקה‬
‫‪GB‬‬
‫‪ -‬פג ‪ -‬פתיון גרגרי‬
‫‪WS‬‬
‫‪ -‬אח ‪ -‬אבקה רחיפה‬
‫‪PR‬‬
‫‪ -‬פל ‪ -‬פתילים‬
‫‪OT‬‬
‫‪ -‬אחר ‪ -‬אחרים‬
‫‪CB‬‬
‫‪ -‬פמ ‪ -‬פתיון מרוכז‬
‫‪SP‬‬
‫‪ -‬אמ ‪ -‬אבקה מסיסה‬
‫‪RB‬‬
‫‪ -‬פת ‪ -‬פתיון במיתקן‬
‫‪AE‬‬
‫‪ -‬אס ‪ -‬ארוסול‬
‫‪SE‬‬
‫‪ -‬רת ‪ -‬תחליב רחיף‬
‫‪WP‬‬
‫‪ -‬אר ‪ -‬אבקה רטיבה‬
‫‪OL‬‬
‫‪ -‬שמן ‪ -‬שמן‬
‫‪GA‬‬
‫‪ -‬גאז ‪ -‬גאז‬
‫‪SAC‬‬
‫‪ZC‬‬
‫‪FS‬‬
‫‪E‬‬
‫‪ -‬שק ‪ -‬שק‬
‫‪CR‬‬
‫‪ -‬גב‬
‫‪ -‬גבישים‬
‫‪ -‬שתר ‪ -‬שילוב תק עם תר‬
‫‪GR‬‬
‫‪ -‬גי‬
‫‪ -‬גרגרי‬
‫‪SG‬‬
‫‪ -‬גמ ‪ -‬גרגרים מסיסים‬
‫‪ -‬תז‬
‫‪ -‬תרכיז זרים‬
‫‪ -‬תח ‪ -‬תחליב‬
‫‪EC‬‬
‫‪ -‬תמ ‪ -‬תרכיז מתחלב‬
‫‪PX‬‬
‫‪WG‬‬
‫‪ -‬גר‬
‫‪ -‬גרגרים רחיפים‬
‫‪ -‬גר ‪ -‬גרגרים רחיפים‬
‫‪EO‬‬
‫‪ -‬תממ ‪ -‬תחליב מימי‬
‫‪GE‬‬
‫‪ -‬חג ‪ -‬חומר משחרר גאז‬
‫‪SL‬‬
‫‪ -‬תנ ‪ -‬תרכיז נוזלי‬
‫‪TC‬‬
‫‪ -‬חט ‪ -‬חומר טכני‬
‫‪CS‬‬
‫‪ -‬תק ‪ -‬תרחיף קפסולות‬
‫‪TK‬‬
‫‪ -‬חמ ‪ -‬חומר טכני מרוכז‬
‫‪SC‬‬
‫‪ -‬תר ‪ -‬תרכיז רחיף‬
‫‪TB‬‬
‫‪ -‬טמ ‪ -‬טבליות מסיסות‬
‫‪EW‬‬
‫‪ -‬תש ‪ -‬תחליב שמן במים‬
‫‪PE‬‬
‫‪ -‬כפ‬
‫‪ -‬כופתיות‬
‫‪OD‬‬
‫‪ -‬תשמ ‪ -‬תרחיף שמן‬
‫‪L‬‬
‫‪ -‬ל‬
‫‪ -‬נוזל‬
‫‪CR‬‬
‫‪ -‬תת ‪ -‬פתיתים‬
‫‪SP‬‬
‫‪ -‬מא ‪ -‬מארז מסיס‬
‫‪SS‬‬
‫‪ -‬מס ‪ -‬מוצק ספוגי‬
‫‪SG‬‬
‫‪ -‬מע ‪ -‬מחולל עשן‬
‫‪PA‬‬
‫‪ -‬מש ‪ -‬משחה‬
‫‪R‬‬
‫‪ -‬נד‬
‫‪ -‬נדיפיות‬
‫‪UL‬‬
‫‪ -‬נז‬
‫‪ -‬נפח זעיר ביותר‬
‫‪KN‬‬
‫‪ -‬עק ‪ -‬עירפול קר‬
‫עמוד ‪ 4‬מתוך ‪70‬‬
‫אריזות קטנות לגן ‪PESTICIDES FOR HOME GARDENS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪ 1‬אקוגן גליגן‬
‫‪ 2‬אקוגן מוספילן‬
‫‪3‬אקוגן ראונדאפ‬
‫תמ‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪EC‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪240‬‬
‫‪200‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪OXYFLUORFEN‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫)באיטרואיד ‪) 50‬לגן‬
‫‪4‬‬
‫‪ 5‬ביופיד פרי פרי‬
‫תמ‬
‫פת‬
‫‪EC‬‬
‫‪50‬‬
‫‪0.02% RB‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYFLUTHRIN‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫הורמוריל ‪ - 3‬אריזות‬
‫‪6‬‬
‫קטנות‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫טלסטאר גרגרי לגן‬
‫‪7‬‬
‫גי‬
‫‪GR‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫מתזון גן‬
‫פג‬
‫‪GB‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪METALDEHYDE‬‬
‫שמן‬
‫‪OL‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪ 1770‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1703‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1478‬אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪1659‬‬
‫ביופיד הדברה ידידותית‬
‫‪4167‬‬
‫לסביבה בעיימ‬
‫ליעד כימיקלים‬
‫ביופיד הדברה ידידותית‬
‫לסביבה ב‬
‫‪ 4217‬מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ -‬ב' ‪-‬‬
‫ ה' ‪-‬‬‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫ ט' ‪-‬‬‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1761 BIFENTHRIN‬‬
‫‪F.M.C CORPORATION‬‬
‫‪AGRICULTURAL‬‬
‫ מ' ‪-‬‬‫‪8‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1014‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫ נ' ‪-‬‬‫‪NEEM OIL‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1450‬‬
‫‪CERTIS, USA‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪45‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪AZADIRACHTIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1449‬‬
‫‪CERTIS, USA‬‬
‫‪11‬סולפרון אריזות‬
‫קטנות‬
‫‪.12‬סטארגרד א‪.‬ק‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪720‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪1943‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪PROBELTE‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪1944‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪HALLMARK‬‬
‫‪CHEMICALS BV‬‬‫‪HOLLAND‬‬
‫ספסן‪-‬גן‬
‫ספרינג‬
‫פג‬
‫אס‬
‫‪15% GB‬‬
‫‪0.6% AE‬‬
‫‪0.12%‬‬
‫‪0.02% RB‬‬
‫‪SODIUM FLUOSILICATE‬‬
‫‪PIPERONYL BUTOXIDE‬‬
‫‪PYRETHRINS‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪PROTEIN HYDROLYSATE‬‬
‫‪250‬‬
‫‪9‬נימגארד אריזות‬
‫קטנות‬
‫נימיקס ‪ 45‬אריזות‬
‫‪10‬‬
‫קטנות לגן‬
‫‪ -‬ס' ‪-‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪. 15‬סקסס א‪.‬ק‬
‫פת‬
‫‪.‬סרה טראפ א‪.‬ק‬
‫‪16‬‬
‫פת‬
‫‪RB‬‬
‫‪) 17‬פוליקור )לגן‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1010‬‬
‫רזין בעיימ‬
‫‪1123‬‬
‫‪1821‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪ 4104‬מרחב אגרו בעמ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪SPRING FROM‬‬
‫‪HOLLAND‬‬
‫‪DOW AGROSCIENCES‬‬
‫‪FRANCE‬‬
‫‪BIOIBERICA S.A, SPAIN‬‬
‫‪ -‬פ' ‪-‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫עמוד ‪ 5‬מתוך ‪70‬‬
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪1663‬‬
‫ליעד אגרו‬
‫דחיית ציפורים ויונקים ‪REPELLENTS FOR BIRDS & MAMMALS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪ 18‬אדיר‬
‫‪ 19‬אלפא ‪4‬‬
‫‪'20‬אלפא צ‬
‫תנ‬
‫גי‬
‫פג‬
‫‪SL‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪GB‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪21‬תרדמון ‪4‬‬
‫פ‪.‬ג‬
‫‪AB‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪GLUCOCHLORALOSE‬‬
‫‪ 22‬תרחק‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪THIRAM‬‬
‫‪OLEORESIN CAPSICUM‬‬
‫‪GLUCOCHLORALOSE‬‬
‫‪GLUCOCHLORALOSE‬‬
‫‪ 1686‬דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪679‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1395‬‬
‫דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1633‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪289‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ -‬ת' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 6‬מתוך ‪70‬‬
‫ויסות צמיחה ‪PLANT GROWTH REGULATORS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪ 1800‬כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪g/l‬‬
‫‪NAA‬‬
‫‪NAD 2- (1-NAPHTYL) ACETAMIDE g/l‬‬
‫פרימה ישראל בעמ‬
‫קשת‬
‫‪658 NMT‬‬
‫אגריטון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪24‬אורסט אר‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪6.75‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪ 25‬אל זרע תנ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪20‬‬
‫‪ 26‬אלאר גמ‬
‫גמ‬
‫‪SG‬‬
‫‪85%‬‬
‫אלפאנול סופר‬
‫‪27‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪201‬‬
‫‪g/l‬‬
‫אלפארון ‪200‬‬
‫‪28‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫אלפטין‬
‫אמיגו‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪ 31‬אמיד תין‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪10‬‬
‫‪8‬‬
‫‪8.4%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪NAA‬‬
‫‪NAA‬‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪ 1798‬תעשיות בעיימ‬
‫לוכסמבורג‬
‫‪NAPHTHALENE ACETAMIDE‬‬
‫‪32‬‬
‫אתרל‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪520‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪33‬‬
‫בולרו‬
‫ל‬
‫‪L‬‬
‫‪34‬‬
‫‪35‬‬
‫בונגרו‬
‫ביג ג'יב‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪5‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪36‬‬
‫בראשית‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪15‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 37‬ברלקס ‪40‬‬
‫‪ 38‬ברלקס ‪40‬‬
‫תנ‬
‫גמ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SG‬‬
‫‪40‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪23‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪g/l‬‬
‫יעקב שפינל‬
‫פרימה ישראל בעמ‬
‫‪BETA NAPHTOXY ACETIC ACID‬קשת ‪292‬‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪1978 DAMINOZIDE‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪1429‬תעשיות כימיות‬
‫‪ NAA‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1896 NAA‬כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1013‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ 1865‬גן מור בע"מ‬
‫‪ETHEPHON‬‬
‫‪NUFARM FRANCE‬‬
‫קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪MacDermid Agricultural‬‬
‫‪Solutio‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫ליעד כימיקלים‬
‫‪LAINCO, Spain‬‬
‫‪AMVAC CHEMICAL‬‬
‫‪CORPORATION, US‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪ 1775‬גן מור בע"מ‬
‫‪NAA‬‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪ 1705 BENZYLADENINE‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪4106‬תעשיות כימיות‬
‫‪ GIBBERELLIC ACID‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪4269‬תעשיות כימיות‬
‫‪ FLUAZINAM‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪1182‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ GIBBERELLIC ACID‬אדמה‬
‫‪1915‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ GIBBERELLIC ACID‬אדמה‬
‫‪LAINCO, Spain‬‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪VALENT BIOSCIENCES‬‬
‫‪CO USA‬‬
‫ ג' ‪-‬‬‫‪39‬‬
‫גוליבר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪10‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FORCHLORFENURON‬‬
‫‪ 1730‬תרסיס בעיימ‬
‫‪40‬‬
‫גיברלון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪40‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪1099‬מרחב אגרו בעמ‬
‫עמוד ‪ 7‬מתוך ‪70‬‬
‫‪HALLMARK‬‬
‫‪CHEMICALS BV‬‬‫‪HOLLAND‬‬
‫‪FINE‬‬
‫‪AGROCHEMICALS‬‬
‫‪Limited, UK‬‬
‫ויסות צמיחה ‪PLANT GROWTH REGULATORS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ד' ‪-‬‬‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪490‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪HYDROGEN CYANAMIDE‬‬
‫‪613‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫דורסי‬
‫‪42‬‬
‫‪43‬דינו ‪ 15‬סופר‬
‫תנ‬
‫תש‬
‫‪SL‬‬
‫‪EW‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪44‬דינו ‪ 15‬סופר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪15‬‬
‫‪720‬‬
‫‪15‬‬
‫‪709‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪HYDROGEN CYANAMIDE‬‬
‫‪MEPTYLDINOCAP‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪MEPTYLDINOCAP‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪1541‬‬
‫‪4039‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪4038‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫הדרנול‬
‫‪45‬‬
‫‪ 46‬הורמוריל ‪3‬‬
‫‪-T‬הורמוריל ‪3‬‬
‫‪47‬‬
‫תנ‬
‫אב‬
‫אב‬
‫‪SL‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪ 48‬הורמוריל ‪8‬‬
‫‪-T‬הורמוריל ‪8‬‬
‫‪49‬‬
‫אב‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪DP‬‬
‫‪781‬‬
‫‪776‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ T-1‬הורמוריל‬
‫‪50‬‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪825‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ 51‬הימלאיה‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪500‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪0.3%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪0.8%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪0.1%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪270‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫‪INDOL BUTYRIC ACID‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫‪MALEIC HYDRAZIDE‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪186‬‬
‫‪ 131‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ 122‬מרחב אגרו בעמ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫וינטרזול‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪830‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫וינטרזול סופר‬
‫‪53‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪41‬‬
‫דורמקס‬
‫‪ALZCHEM‬‬
‫‪TROSTBERG‬‬
‫‪NIPPON CARBIDE‬‬
‫‪ -‬ה' ‪-‬‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫‪1844‬‬
‫בעיימ‬
‫‪DREXEL USA‬‬
‫‪ -‬ו' ‪-‬‬
‫‪52‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1442‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1989‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ ח' ‪-‬‬‫דשנים וחומרים כימיים‬
‫‪1405‬‬
‫בעיימ‬
‫‪L. GOBBI‬‬
‫‪CHIMAC AGRIPHAR‬‬
‫‪S.A, BELGIUM‬‬
‫‪ZHEJIANG QIANJIANG‬‬
‫‪BIOCHEMICAL‬‬
‫‪LIAD Agro Limited Ltd.‬‬
‫‪Israel‬‬
‫‪54‬‬
‫חנטאון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪50.4‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BETA NAPHTOXY ACETIC ACID‬‬
‫‪55‬‬
‫טופס‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪33‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪3,5,6-TPA‬‬
‫‪56‬‬
‫טיבג‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪40‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1599‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1256‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪)57‬טריפטופאן‬
‫טריניטי‬‫)חדש‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪TRYPTOPHAN‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫יוניק‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪50‬‬
‫‪ -‬ט' ‪-‬‬
‫‪4171‬‬
‫‪ -‬י' ‪-‬‬
‫‪58‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪UNICONAZOLE‬‬
‫עמוד ‪ 8‬מתוך ‪70‬‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫‪1728‬‬
‫בעיימ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
PLANT GROWTH REGULATORS - ‫ויסות צמיחה‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ מ‬‫ תפזול תעשיות כימיות‬4012
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
NUFARM FRANCE
1840
‫דע קדם פרוייקטים בעיימ דע קדם פרוייקטים בעיימ‬1511
CHIMAC AGRIPHAR,
Belgium
VALENT BIOSCIENCES
CO USA
HUZHOU RONG SHENG
AGROCHEMICAL
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1354
‫בע"מ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1894
‫מרחב אגרו בעמ‬
1879
UNICONAZOLE
g/l
50
SL
‫תנ‬
‫מאגנום‬
DICHLORPROP-P
CARBON BASED ACRYLIC CO
POLYMERS
3,5,6-TPA
g/l
25
44%
EC
SL
‫תמ‬
‫תנ‬
‫מגדילון סופר‬
60
2001 ‫ מגן‬61
10%
TB
‫טמ‬
‫מקסים‬
62
BENZYLADENINE
g/l
19
SL
‫תנ‬
‫מקסל‬
63
2.7%
PA
‫מש‬
‫ משחת‬T.O.G
64
50
80%
SL
E
‫תנ‬
‫תח‬
‫נדרן‬
‫נרוזול‬
65
66
80%
E
‫תח‬
‫נרותר‬
67
68
GIBBERELLIC ACID
59
- '‫ נ‬-
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬4044
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1799
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
1404
MEPIQUAT CHLORIDE
PARAFFINIC OIL
g/l
PARAFFINIC OIL
- '‫ ס‬FINE
AGROCHEMICALS
Limited, UK
‫אדמה אגן בע"מ‬
ALZCHEM
TROSTBERG
‫ שער בע"מ‬.‫מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
1801
BENZYLADENINE
GIBBERELLINS A4
g/l
g/l
19
19
SL
‫תנ‬
‫סופרלון‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
32
1600
CHLORMEQUAT CHLORIDE
FORCHLORFENURON
g/l
g/l
400
10
SL
EC
‫תנ‬
‫תמ‬
‫סי‬.‫סי‬.‫סי‬. 69
‫סיפיון‬
70
6%
SL
‫תנ‬
‫ ספדיפנדר‬71
680
6
EC
‫תמ‬
‫עור‬
72
60%
SG
‫גמ‬
‫פאזור‬
73
50
250
33
SL
SL
SL
‫תנ‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫פיקס‬
74
‫ פיקתר‬75
4 ‫ פרו ג'יב‬76
‫ פימי אגרו קלינטק בע"מ‬1557
HYDROGEN PEROXIDE
- '‫ ע‬‫תרסיס בעיימ‬
Chemtura Netherlands
B.V, Neth
BASF, GERMANY
MANNIFEX
VALENT BIO
SCIENCES , FRANCE
VALENT BIOSCIENCES
CO USA
VALENT BIOSCIENCES
CO USA
‫תרסיס בעיימ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
1540
PARAFFINIC OIL
ETHEPHON
g/l
g/l
- '‫ פ‬4057
MALEIC HYDRAZIDE
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
438
1058
1126
MEPIQUAT CHLORIDE
MEPIQUAT CHLORIDE
GIBBERELLIC ACID
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1841
GIBBERELLIC ACID
40%
SG
‫גמ‬
‫ גר‬40 ‫פרוג'יב‬
77
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
4045
S-ABSCISIC ACID
20%
SG
‫גמ‬
‫ גר‬20 ‫פרוטון‬
78
70 ‫ מתוך‬9 ‫עמוד‬
g/l
g/l
g/l
PLANT GROWTH REGULATORS - ‫ויסות צמיחה‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫דור‬
‫בעיימ‬
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫ דור‬4087
‫בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
1891
NUFARM GmbH & Co.
KG, AUSTRIA
SILVER NITRATE
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
1.3%
L
‫ל‬
21 ‫פרי נוי‬
'‫מס‬
NO
79
DICHLORPROP-P
g/l
60
SL
‫תנ‬
‫פריגן אקסטרה‬
80
AMADS
ETHEPHON
PACLOBUTRAZOLE
g/l
g/l
g/l
874
273
250
SL
‫תנ‬
‫קויק‬
81
SC
‫תר‬
‫קולטאר‬
82
50%
20%
WP
AE
‫אר‬
‫אס‬
‫קטלס‬
‫קסדמאט‬
83
84
10%
180
WG
SL
‫גר‬
‫תנ‬
‫רגאליס‬
85
30 ‫ רויאל‬MH86
- '‫ ק‬NUFRAM AMERICAS,
USA
‫מרחב אגרו בעמ‬
1639
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬964
SIPCAM
+Syngenta Crop
Protection, Swit
SePRO Corporation, USA ‫אגריכם בעיימ‬
1503
‫ בעיימ‬2008 ‫אגרודן‬
XEDA
1098
FLURPRIMIDOL
CHLORPROPHAM
- '‫ ר‬BASF, GERMANY
MacDermid Agricultural
Solutio
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
1933
943
PROHEXADIONE CALCIUM
MALEIC HYDRAZIDE
70 ‫ מתוך‬10 ‫עמוד‬
g/l
‫חיטוי זרעים ‪SEED TREATMENT -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ו' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 1448‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪cDermid Agricultural‬‬
‫‪utio‬‬
‫‪TIA DEGESCH GmbH,‬‬
‫‪many‬‬
‫‪87‬‬
‫ויטאווקס ‪ 200‬תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪88‬‬
‫מגטוקסין‬
‫טמ‬
‫‪TB‬‬
‫‪66%‬‬
‫מרכז להדברה בעיימ‬
‫‪ MAGNESIUM PHOSPHID‬חזן‬
‫‪921‬‬
‫‪89‬‬
‫‪+ PCNB‬מרפאן‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪20%‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪739‬‬
‫‪90‬‬
‫פוסטוקסין‬
‫חג‬
‫‪GE‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪ ALUMINIUM PHOSPHIDE‬חזן‪37‬מרכז להדברה בעיימ‬
‫‪91‬‬
‫פיומיטוקסין‬
‫חג‬
‫‪56.1% GE‬‬
‫‪1109‬קמח שטיבל בעיימ‬
‫‪ ALUMINIUM PHOSPHIDE‬טחנות‬
‫‪92‬‬
‫פלאסיד‬
‫תז‬
‫‪FS‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪93‬‬
‫קשת‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪25‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪94‬‬
‫שמד פוספון‬
‫חג‬
‫‪GE‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪95‬‬
‫תירזן‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪THIRAM‬‬
‫‪96‬‬
‫תרפא‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪THIRAM‬‬
‫‪97‬‬
‫תרפא‪-‬און‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪THIRAM‬‬
‫‪CARBOXIN‬‬
‫‪THIRAM‬‬
‫‪ -‬מ' ‪-‬‬
‫‪CAPTAN‬‬
‫)‪PCNB (QUINTOZENE‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ -‬פ' ‪-‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪4224‬‬
‫‪TIA DEGESCH GmbH,‬‬
‫‪many‬‬
‫‪ENYANG‬‬
‫‪ENCREAT‬‬
‫‪EMICALS,‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ק' ‪-‬‬‫‪DELTAMETHRIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1504‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ש' ‪-‬‬‫הדברת מזיקים בע"מ‬
‫‪ ALUMINIUM PHOSPHIDE‬רגב‪1325‬‬
‫‪ANDONG HUAYANG‬‬
‫‪ -‬ת' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 11‬מתוך ‪70‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪581‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪835‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1034‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫טיפול אחר קטיף ‪POSTHARVEST TREATMENT -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪ 98‬אל רקב‬
‫‪ 99‬אל רקבון‬
‫רקבון הקצפה‬
‫אל ‪100‬‬
‫תמ‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪EC‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ORTHO PHENYLPHENOL‬‬
‫‪S.O.P.P.‬‬
‫‪S.O.P.P.‬‬
‫ביואקס‪-‬אם ארוסול‬
‫‪101‬‬
‫‪102‬ברוזליל ‪50‬‬
‫ברייטקס ‪551‬‬
‫‪103‬‬
‫עק‬
‫תמ‬
‫תח‬
‫‪KN‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪E‬‬
‫‪65%‬‬
‫‪500‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MINT OIL‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫גיברלון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪40‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GIBBERELLIC ACID‬‬
‫‪. 105‬ד‪.‬פ‪.‬א‬
‫ברייטקס ‪559‬‬
‫דונג ‪106‬‬
‫תנ‬
‫תח‬
‫‪SL‬‬
‫‪E‬‬
‫‪310‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 107‬דונג זוידר‬
‫‪UPC‬‬
‫‪ 108‬דונג זיודר‬
‫זיודר אבוקדו‬
‫דונג ‪109‬‬
‫‪110‬זיודר טבעי‬
‫דונג‬
‫זיודר מלונים‬
‫‪+‬דונג‪111‬‬
‫אימזליל‬
‫‪ 112‬דונג זיודר‬
‫מלונים‪+‬ביקרבונט‬
‫זיודר פומלו‬
‫דונג‬
‫‪113‬‬
‫זיודר תפוחי עץ‬
‫דונג ‪114‬‬
‫זיודר תפוחי עץ‬
‫דונג ‪115‬‬
‫‪330A‬‬
‫זיודר‪+‬פנוקטין‬
‫דונג ‪116‬‬
‫תח‬
‫תח‬
‫תח‬
‫תח‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫‪E‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫ל‬
‫תנ‬
‫תח‬
‫‪L‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪E‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪120‬‬
‫‪180‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪120‬‬
‫‪180‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIPHENYLAMINE‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪SHELLAC‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪SODIUM BICARBONATE‬‬
‫‪SHELLAC‬‬
‫‪NATURAL RESINS‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪117‬דונג מילותג‬
‫דונג ציטרשיין‬
‫‪118‬‬
‫תח‬
‫תנ‬
‫‪E‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪18%‬‬
‫‪180‬‬
‫‪90‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GUAZATINE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪COUMARONINDEN RESIN‬‬
‫‪ 310119‬מלונים‬
‫דונוגל‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪ 330 120‬למלון‬
‫דונוגל‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪ 1514‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 325‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 957‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫אגרודן ‪ 2008‬בעיימ‬
‫‪4055‬‬
‫‪ 950‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 61‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪XEDA‬‬
‫ ג' ‪-‬‬‫‪104‬‬
‫‪ 1099‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪FINE‬‬
‫‪AGROCHEMICALS‬‬
‫‪Limited, UK‬‬
‫‪ -‬ד' ‪-‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫עמוד ‪ 12‬מתוך ‪70‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1974‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 953‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1421‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 328‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 399‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1433‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1420‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1366‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1696‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1087‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 304‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1263‬סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪895‬‬
‫‪79‬‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫‪1960‬‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫‪1513‬‬
‫בעיימ‬
‫‪DECCO IBERICA SA,‬‬
‫‪SPAIN‬‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫טיפול אחר קטיף ‪POSTHARVEST TREATMENT -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 121‬דונוגל ‪400‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1647‬‬
‫‪ 405122‬לפרי הדר‬
‫דונוגל‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1648‬‬
‫‪ 123‬דונוגל ‪421‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪195‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1763‬‬
‫‪ 124‬דונוגל ‪455‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪195‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1764‬‬
‫‪ 532‬לתפוחי עץ‬
‫דונוגל‪125‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪160‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪1757‬‬
‫‪ 610‬לתפוחי עץ‬
‫דונוגל‪126‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪185‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪1756‬‬
‫דונוגל ‪ 901‬תמרים‬
‫‪127‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪141‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪1926‬‬
‫‪128‬דונוגל אבוקדו‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1512‬‬
‫דונוגל טבעי ‪410‬‬
‫‪129‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪160‬‬
‫‪g/l‬‬
‫דונוגל תז‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪180‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CARNAUBA WAX‬‬
‫‪SHELLAC‬‬
‫‪POLYETHYLENE‬‬
‫‪1694‬‬
‫‪1520‬‬
‫‪ 131‬דיפא גל ‪30‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪300‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIPHENYLAMINE‬‬
‫‪1850‬‬
‫‪ 132‬דקו סקולד‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪720‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ETHOXYQUIN‬‬
‫‪1830‬‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪133‬דקוטאניל ‪12‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪120‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MYCLOBUTANIL‬‬
‫‪1892‬‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪134‬‬
‫‪.‬טי‪.‬או‪.‬גי‬
‫תנ‬
‫‪135‬‬
‫טי‪.‬בי‪.‬זי‬
‫אמ‬
‫‪SL‬‬
‫‪150‬‬
‫‪150‬‬
‫‪98.5% SP‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪HYDROXYQUINOLINE‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫‪136‬טקטו ‪ 500‬תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫סקולד ד‪.‬פ‪.‬א ‪283‬‬
‫נו ‪137‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪310‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIPHENYLAMINE‬‬
‫ס‪.‬א‪.‬ו‪.‬פ‪.‬פ‪563 .‬‬
‫‪138‬‬
‫ס‪.‬א‪.‬ו‪.‬פ‪.‬פ‪ 568 .‬פומקס‬
‫‪139‬‬
‫סופרי‬
‫‪140‬‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪S.O.P.P.‬‬
‫‪S.O.P.P.‬‬
‫‪S.O.P.P.‬‬
‫‪130‬‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫עמגל ייצור כימיקלים‬
‫בעיימ‬
‫‪DECCO IBERICA SA,‬‬
‫‪SPAIN‬‬
‫‪DECCO IBERICA SA,‬‬
‫‪SPAIN‬‬
‫ ט' ‪-‬‬‫‪295‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪34‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪DECCO IBERICA SA,‬‬
‫‪SPAIN‬‬
‫‪1695‬‬
‫ נ' ‪-‬‬‫‪856‬‬
‫‪ -‬ס' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 13‬מתוך ‪70‬‬
‫‪99‬‬
‫‪102‬‬
‫‪213‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫טיפול אחר קטיף ‪POSTHARVEST TREATMENT -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪MCP‬‬
‫‪MCP‬‬
‫‪ 1745‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 1704‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 4176‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪ROHM & HAAS‬‬
‫‪ROHM & HAAS‬‬
‫‪+AGROFRESH‬‬
‫‪ROHM $ HAAS‬‬
‫‪ROHM $ HAAS‬‬
‫‪ 141‬סמארט פרש אבקה‬
‫‪ 142‬סמארט פרש טבליות‬
‫חג‬
‫חג‬
‫‪GE‬‬
‫‪GE‬‬
‫‪3.3%‬‬
‫‪7.7‬‬
‫‪- 143‬סמארטפרש פרוטאב‬
‫טבליות ורודות‬
‫‪- 144‬סמארטפרש פרוטאב‬
‫טבליות צהובות‬
‫ספורטק‬
‫‪145‬‬
‫טמ‬
‫‪TB‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪MCP‬‬
‫טמ‬
‫‪TB‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪MCP‬‬
‫‪ 4177‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪450‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PROCHLORAZ‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪F.M.C CORPORATION‬‬
‫‪AGRICULTURAL‬‬
‫‪146‬‬
‫פונגפלור‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪1009‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪147‬‬
‫פילבאסטר ‪400‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪PYRIMETHANIL‬‬
‫‪4050‬‬
‫‪148‬‬
‫פריקליר‬
‫גי‬
‫‪GR‬‬
‫‪56%‬‬
‫‪JANSSEN‬‬
‫‪PHARMACEUTICA,‬‬
‫‪BELGIUM‬‬
‫‪JANSSEN‬‬
‫‪PHARMACEUTICA,‬‬
‫‪BELGIUM‬‬
‫‪CLEARON CORP, USA‬‬
‫‪mg\unit‬‬
‫‪821‬‬
‫‪ -‬פ' ‪-‬‬
‫‪SODIUM‬‬
‫‪DICHLOROISOCYANURATE,‬‬
‫‪DIHYDRATE‬‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 4051‬דשנים וחומרים כימיים‬
‫בעיימ‬
‫ ק' ‪-‬‬‫‪149‬‬
‫‪150‬‬
‫‪ PH‬קנון‬
‫קסדמאט‬
‫ל‬
‫אס‬
‫‪L‬‬
‫‪AE‬‬
‫‪350‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PHOSPHORIC ACID‬‬
‫‪CHLORPROPHAM‬‬
‫‪151‬‬
‫‪152‬‬
‫תג‬
‫תיאבנדזול‬
‫תח‬
‫אב‬
‫‪E‬‬
‫‪180‬‬
‫‪98.5% DP‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪OXIDIZED POLYETHYLENE‬‬
‫‪THIABENDAZOLE‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1542‬‬
‫אגרודן ‪ 2008‬בעיימ‬
‫‪1098‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪XEDA‬‬
‫‪ -‬ת' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 14‬מתוך ‪70‬‬
‫‪154‬‬
‫‪860‬‬
‫‪HIKAL CHEMICALS‬‬
‫‪INDUSTRIES LTD‬‬
MICRONUTRIENTS - ‫מניעה וריפוי מחלות חסר‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ א‬‫דשנים וחומרים כימיים‬
‫בעיימ‬
AKZO NOBEL
‫תרסיס בעיימ‬
436
‫אדמה אגן בע"מ‬1959
g/l
115
SL
‫תנ‬
‫ אבץ חנקתי‬153
Fe-EDDHA
6%
SG
‫גמ‬
‫איירוגן‬
154
Fe-EDDHMA
6%
GR
‫גי‬
‫בוליקל‬
155
Fe-EDDHA
4.2%
SL
‫תנ‬
4.2 ‫ גאו גולד‬L156
Fe-EDDHA
6%
CS
‫תק‬
6 ‫גאו גולד‬
157
FERROUS SULPHATE
MANGANESE SULPHATE
MANGANESE SULPHATE
20% SP
32.2% SP
31.6% SP
‫אמ‬
‫אמ‬
‫אמ‬
‫גפרת ברזל‬
‫גפרת מנגן‬
‫גפרת מנגן‬
158
159
160
ZINC NITRATE
- '‫ ב‬AKZO NOBEL
‫אדמה אגן בע"מ‬1046
- '‫ ג‬GRABI
GRABI
TANNIN, GERMANY
ERACHEM MEXICO
GUANGDONG
CHEMICALS CROP.
CHI
‫ תעשיות כימיות‬1678
‫תפזול‬
‫בע"מ‬
‫ תעשיות כימיות‬1677
‫תפזול‬
‫בע"מ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬843
‫ אדמה אגן בע"מ‬886
‫אינטרא סחר בינלאומי‬
1573
- '‫ כ‬ADOB, POLAND
‫( שווק‬2005) ‫כימיכלור‬
4212 Fe (as Fe-HBED)
‫כימיקלים בע"מ‬
BASF, GERMANY
‫ תעשיות כימיות‬1200
‫אפעל‬
‫בעיימ‬
9%
GR
‫גי‬
9 ‫ כמי ברזל‬161
Fe-EDDHA
7%
GR
‫גי‬
‫ליברל‬
162
MAGNESIUM NITRATE
Fe-EDDHA
14%
6%
SL
SG
‫תנ‬
‫גמ‬
‫מגנסיס‬
‫מירוסטאר‬
163
164
102
SL
‫תנ‬
‫נאנובץ‬
165
6%
GR
‫גי‬
‫סקווסטרן‬
166
42
6%
6%
SL
SP
SG
‫תנ‬
‫אמ‬
‫גמ‬
350 ‫ פיקסול‬167
600 ‫ פיקסול‬168
‫פלדה‬
169
6%
SG
‫גמ‬
‫פרוסטרן‬
- '‫ ל‬- '‫ מ‬-
‫תרסיס בעיימ‬
UNITECHEM
CHEMICALS CO. LTD.,
‫ תרסיס בעיימ‬884
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4208
- '‫ נ‬NUTRIAG
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1932
g/l
ZINC
- '‫ ס‬Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
SYNTHRON, FRANCE
SYNTHRON, FRANCE
Laboratorio JAER S.A,
Spain
Laboratorio JAER S.A,
Spain
‫ גן מור בע"מ‬1644
‫ גן מור בע"מ‬1690
‫ מרחב אגרו בעמ‬4231
EDDHAS
EDDHAS
Fe-EDDHA
‫ מרחב אגרו בעמ‬4232
Fe-EDDHA
159
Fe-EDDHA
- '‫ פ‬g/l
70 ‫ מתוך‬15 ‫עמוד‬
170
MICRONUTRIENTS - ‫מניעה וריפוי מחלות חסר‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ ק‬AGLUKON GERMANY
‫ תרסיס בעיימ‬1568
Fe-EDDHA
6%
GR
‫גי‬
‫ קרסקל‬171
‫לנדמין ישראל בע"מ‬
4214
Zn (as Zn EDTA)
7%
SL
‫תנ‬
‫שלאל אבץ‬172
‫לנדמין ישראל בע"מ‬
4215
Fe (as Fe EDTA)
5.2%
SL
‫תנ‬
‫שלאל ברזל תנ‬
173
‫לנדמין ישראל בע"מ‬
4222
(MANGANESE (as EDTA
6.6%
SL
‫תנ‬
‫שלאל מנגן‬174
- '‫ ש‬BMS Micro Nutrients NV,
Belgiu
BMS Micro Nutrients NV,
Belgiu
BMS Micro Nutrients NV,
Belgiu
70 ‫ מתוך‬16 ‫עמוד‬
‫משחות עצים מניעת מכות שמש ‪WOUND SEALING MATERIALS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ י' ‪-‬‬‫‪ 175‬ילבין‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪ZINC‬‬
‫‪83‬‬
‫לובן‬
‫מש‬
‫‪PA‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪ZINC‬‬
‫‪81‬‬
‫‪ 177‬נקטק‬
‫מש‬
‫‪PA‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪ 178‬סאן צל‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪2.5%‬‬
‫‪ZnO‬‬
‫‪ T179‬פנסיל‬
‫מש‬
‫‪PA‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪OCTYL ISOTHIAZOLIN‬‬
‫‪332‬‬
‫‪ 180‬צח‪-‬גזע‬
‫מש‬
‫‪PA‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪ZINC SULPHIDE‬‬
‫‪1768‬‬
‫‪ 181‬תפזהיל‬
‫מש‬
‫‪PA‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪ASPHALT‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ ל' ‪-‬‬‫‪176‬‬
‫ נ' ‪-‬‬‫‪ 1576‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪NGDA DEVELOP‬‬
‫‪ENCE AND TEC‬‬
‫‪ -‬ס' ‪-‬‬
‫‪ 1158‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫ פ' ‪-‬‬‫ צ' ‪-‬‬‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ -‬ת' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 17‬מתוך ‪70‬‬
‫‪38‬‬
‫משטחים וחומרי עזר ‪ADJUVANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪ 1192‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪183‬‬
‫אל בועית‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪METHYL SILICON‬‬
‫‪184‬‬
‫‪185‬‬
‫אל קצף‬
‫אנטי קצף‬
‫תח‬
‫תנ‬
‫‪E‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪100‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SILICONE‬‬
‫‪SILICONE‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1005‬‬
‫בע"מ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪954‬‬
‫‪ 585‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪186‬‬
‫ביופילם‬
‫תנ‬
‫‪97.2% SL‬‬
‫‪187‬‬
‫דבק‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪400‬‬
‫‪188‬‬
‫זהראקס‬
‫תנ‬
‫‪100% SL‬‬
‫‪189‬‬
‫זירו קצף‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪190‬‬
‫חמציץ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪191‬‬
‫‪ 182‬אולטרא פיין‬
‫שמן‬
‫‪98.8% OL‬‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪FATTY ACIDS GLYCOL ESTERS‬‬
‫ ד' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪POLYVINYL POLYMER‬‬
‫‪110‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫& ‪HOLLY REFINING‬‬
‫‪MARKETING‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪KALO INC, USA‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪768‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 360‬זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫‪ 4236‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪AMEGA SCIENCES PLC,‬‬
‫‪UK‬‬
‫ ז' ‪-‬‬‫‪FATTY ACIDS‬‬
‫‪POLYGLYCOLESTERS‬‬
‫‪POLYDIMETHYLSILOXANE‬‬
‫ ח' ‪-‬‬‫‪PHOSPHORIC ACID‬‬
‫‪POLYGLYCOLESTERS‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪4210‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫ליעד כימיקלים‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪687‬‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪767‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪876‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫ ט' ‪-‬‬‫טיבולין‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪900‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ - B‬טריטון ‪1956‬‬
‫‪192‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪770‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪193‬‬
‫‪194‬‬
‫כל‪-‬פיקס‬
‫כל‪-‬פיקס תנ‬
‫אב‬
‫תנ‬
‫‪DP‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪ALKYL POLYETHOXY ETHANOL‬‬
‫‪FATTY ACIDS ISOPROPANOL‬‬
‫‪PHTHALIC GLYCEROLE ALKYD‬‬
‫‪RESINS‬‬
‫‪347‬‬
‫ כ' ‪-‬‬‫‪POLYVINYL ALCOHOL‬‬
‫‪POLYVINYL ALCOHOL‬‬
‫ מ' ‪-‬‬‫‪195‬‬
‫‪-L‬משטח ‪77‬‬
‫תנ‬
‫‪100% SL‬‬
‫‪DIMETHYL POLYSILOXANES‬‬
‫‪439‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪196‬‬
‫‪ BB5‬משטח‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪600‬‬
‫‪197‬‬
‫‪ DX‬משטח‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪800‬‬
‫‪541‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪198‬‬
‫משטח סיבה‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪1055‬‬
‫‪ALKYL PHENOXY POLYETHYLENEg/l‬‬
‫‪ETHANOL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ALKYLARYL POLYETHER‬‬
‫‪ALCOHOLS‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪OCTYL PHENOL OCTAGLYCOL‬‬
‫‪ETHER‬‬
‫‪503‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪62‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫עמוד ‪ 18‬מתוך ‪70‬‬
‫‪MOMENTIVE‬‬
‫‪PERFORMANCE‬‬
‫‪MATERIAL‬‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫משטחים וחומרי עזר ‪ADJUVANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ק' ‪-‬‬‫‪L‬‬
‫‪37%‬‬
‫‪POLYVINYL POLYMER‬‬
‫‪ 199‬קונטרול‬
‫‪200‬‬
‫קנולין‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪95%‬‬
‫‪CANOLA OIL‬‬
‫‪201‬‬
‫שטח ‪90‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪920‬‬
‫‪202‬‬
‫תפ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪848‬‬
‫ל‬
‫‪ 4109‬כימניר ניהול שירותי‬
‫תעופה ותיבי אוויר‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪4261‬‬
‫‪RRCO PRODUCTS‬‬
‫‪crocide Ltd, UK‬‬
‫ ש' ‪-‬‬‫‪ALKYL PHENOL ETHYLENE OXIDEg/l‬‬
‫‪CONDENSATE‬‬
‫‪ 233‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 189‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ ת' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪ALKYLARYL POLYETHER‬‬
‫‪ALCOHOLS‬‬
‫עמוד ‪ 19‬מתוך ‪70‬‬
‫משיכת חרקים ‪INSECT ATTRACTANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪ 203‬בומינאל‬
‫‪204‬לזבוב הזית‬
‫ביופיד‬
‫פת‬
‫פת‬
‫‪50% RB‬‬
‫‪0.02% RB‬‬
‫‪PROTEIN HYDROLYSATE‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫לזבוב הפירות‬
‫ביופיד‪205‬‬
‫הים תיכוני‬
‫פת‬
‫‪0.02% RB‬‬
‫‪SPINOSAD‬‬
‫‪80‬‬
‫‪290‬‬
‫‪160‬‬
‫‪mg\rope‬‬
‫‪CODLEMON‬‬
‫‪E-Z-7,9-DODECADIENYLACETATE mg\rope‬‬
‫‪PHEROMONE-PINK BOLLWORM mg\rope‬‬
‫‪ 842‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫ליעד אגרו‬
‫ידידותיתהדברה ידידותית‬
‫‪ 1866‬ביופיד הדברה ביופיד‬
‫לסביבה בעיימ‬
‫לסביבה ב‬
‫ידידותיתהדברה ידידותית‬
‫‪ 1842‬ביופיד הדברה ביופיד‬
‫לסביבה בעיימ‬
‫לסביבה ב‬
‫ ח' ‪-‬‬‫‪206‬חוטי אל עש‬
‫‪207‬אשכול פלוס‬
‫חוטי‬
‫חוטי פזור פלוס‬
‫‪208‬‬
‫אחר‬
‫נד‬
‫אחר‬
‫‪OT‬‬
‫‪R‬‬
‫‪OT‬‬
‫‪ 209‬טופ טרפ‬
‫פת‬
‫‪RB‬‬
‫‪1239‬‬
‫‪4090‬‬
‫‪1245‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪SHIN ETSU, JAPAN‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪SHIN ETSU, JAPAN‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪SHIN ETSU, JAPAN‬‬
‫ ט' ‪-‬‬‫‪0.015‬‬
‫‪gr‬‬
‫‪ATTRACTANS‬‬
‫‪DELTAMETHRIN‬‬
‫‪4216‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪SEDQ, Huesca Spain‬‬
‫ ס' ‪-‬‬‫‪210‬סקסס סופר‬
‫פמ‬
‫‪0.02% CB‬‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫‪4246‬‬
‫‪211‬סרה טראפ‬
‫פת‬
‫‪RB‬‬
‫‪5.5%‬‬
‫‪PROTEIN HYDROLYSATE‬‬
‫‪1984‬‬
‫‪212‬לבלבול זחל‬
‫פרומון‬
‫ורוד‬
‫אחר‬
‫‪OT‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪GOSSYPLURE‬‬
‫‪ 213‬צ'קמייט‬
‫‪ VMB‬צקמייט‬
‫‪214‬‬
‫צקמייט אנרסיה‬
‫‪215‬‬
‫אחר‬
‫נד‬
‫נד‬
‫‪17.54% OT‬‬
‫‪8.61% R‬‬
‫‪1.73% R‬‬
‫‪8.43%‬‬
‫‪CODLEMON‬‬
‫‪LAVANDULYL SENECIOATE‬‬
‫‪E-5-DECEN-1-OL‬‬
‫‪E-5-DECEN-1-YL ACETATE‬‬
‫תנ‬
‫‪62.25% SL‬‬
‫‪TRIMEDLURE‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪POLYISOBUTANE‬‬
‫‪POLYISOBUTANE‬‬
‫‪POLYBUTENE‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪DOW AGROSCIENCES‬‬
‫‪UK‬‬
‫ביו‪-‬כל‬
‫‪BIOIBERICA, Spain‬‬
‫ פ' ‪-‬‬‫אגרון‪ ,‬פיתוח ושיווק‬
‫‪SUTERRA EUROPE‬‬
‫‪1591‬‬
‫‪BIOCONTROLSPAIN‬‬
‫תכשירים לחקלאות בעיימ‬
‫ צ' ‪-‬‬‫‪1241‬‬
‫‪4099‬‬
‫‪4018‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪SUTERRA LLC, USA‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪SUTERRA LLC, USA‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪SUTERRA LLC, USA‬‬
‫‪1178‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ק' ‪-‬‬‫‪216‬‬
‫קפילור‬
‫‪I.P.S‬‬
‫ ר' ‪-‬‬‫‪ 217‬רימיטרפ‬
‫רימיפוט משחה‬
‫‪218‬‬
‫רימיפוט נוזלי‬
‫‪219‬‬
‫פת‬
‫מש‬
‫תח‬
‫‪RB‬‬
‫‪PA‬‬
‫‪E‬‬
‫עמוד ‪ 20‬מתוך ‪70‬‬
‫‪924‬‬
‫‪194‬‬
‫‪1363‬‬
‫בעיימכימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים רימי‬
‫בעיימכימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים רימי‬
‫בעיימכימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים רימי‬
‫קוטלי חלזונות ‪MOLLUSCICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪ 220‬אסקר גו ‪3‬‬
‫פג‬
‫‪GB‬‬
‫‪3%‬‬
‫‪METALDEHYDE‬‬
‫‪ 4121‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪CHILTERN, UK‬‬
‫ מ' ‪-‬‬‫בורדו אולטרא‬
‫מרק‬
‫‪221‬‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪TRIBASIC COPPER SULFATE‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪4123‬‬
‫‪CEREXAGRI Usine de‬‬
‫‪Bassens, FR‬‬
‫‪+UPL LIMITED, INDIA‬‬
‫מתזון‬
‫‪222‬‬
‫‪ 223‬מתזון ‪200‬‬
‫פג‬
‫פג‬
‫‪GB‬‬
‫‪GB‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪METALDEHYDE‬‬
‫‪METALDEHYDE‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪461‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪677‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫קרקול‬
‫פג‬
‫‪GB‬‬
‫‪5%‬‬
‫ ק' ‪-‬‬‫‪224‬‬
‫‪METALDEHYDE‬‬
‫עמוד ‪ 21‬מתוך ‪70‬‬
‫‪ 4188‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪Kollant S.r.l, Italy‬‬
INSECTICIDES & ACARICIDES - ‫קוטלי חרקים ואקריות‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ א‬‫אגרימור ישראל בעיימ‬
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
E.I DUPONT De
Numerous and Com
NIPPON KAYAKU
JAPAN
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
MacDermid Agricultural
Solutio
ISK, JAPAN
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
ROTAM CHINA
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
Syngenta Crop
Protection, Swit
MITSUI CHEMICALS
AGRO, JAPAN
BAYER CropScience AG,
GERMANY
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ליעד אגרו‬
‫ליעד אגרו‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
+IRVITA PLANT
PROTECTION HOLAND
+AAKO B.V,
Netherlands
NIHON NOHYAKU
‫ אגרימור ישראל בעיימ‬4027
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1777
NEEM OIL
ABAMECTIN
g/l
g/l
660
18
EC
EC
‫תמ‬
‫תמ‬
‫סטופ‬-‫ אגרימור‬225
‫אגרירון‬
226
‫מרחב אגרו בעמ‬
4048
INDOXACARB
g/l
150
EC
‫תמ‬
‫אוונט‬
227
‫מרחב אגרו בעמ‬
1160
THIOCYCLAM HYDROGEN
OXALATE
MINERAL OIL
PROPARGITE
50%
SP
‫אמ‬
‫אויסקט‬-S
228
g/l
98%
570
EC
EC
‫תמ‬
‫תמ‬
‫אולטרהפז‬
57 ‫אומייט‬
229
230
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬1765
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1897
‫בע"מ‬
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1867
‫בע"מ‬
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬4257
‫מרחב אגרו בעמ‬
1917
CHLORFLUAZURON
BIFENTHRIN
g/l
g/l
50
100
EC
EC
‫תמ‬
‫תמ‬
5 ‫אטברון‬
‫אטלס‬
231
232
IMIDACLOPRID
g/l
350
SC
‫תר‬
‫אימקסי‬
233
ABAMECTIN
FENOXYCARB
g/l
18
25%
EW
WG
‫תש‬
‫גר‬
‫אינוורט‬
‫אינסגר‬
234
235
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
1689
DINOTEFURAN
20%
SG
‫גמ‬
‫איפון‬
236
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
966
TRIFLUMURON
25%
WP
‫אר‬
‫אלסיסטין‬
237
ZC
‫שתר‬
‫אמפליגו‬
238
SC
WP
SC
‫תר‬
‫אר‬
‫תר‬
‫אנוידור‬
‫אנטרקול‬
‫אפולו‬
239
240
241
‫ אגרימור ישראל בעיימ‬4178
‫מרחב אגרו בעמ‬
745
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬4091
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1766
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬499
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1032
CHLORANTRANILIPROLE
LAMBDA CYHALOTHRIN
SPIRODICLOFEN
PROPINEB-dithiocarbamate
CLOFENTEZINE
g/l
g/l
g/l
g/l
100
50
240
70%
500
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
250
16
30
30
16
240
SC
EC
‫תר‬
‫תמ‬
‫אפלורד תר‬
‫אצטאסטאר‬
242
243
EC
‫תמ‬
‫אצטאפלוס‬
244
SC
‫תר‬
‫אקטרה‬
245
g/l
150
SC
‫תר‬
‫אקסמייט‬
246
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
1124
4211
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4150
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1635
BUPROFEZIN
ACETAMIPRID
BIFENTHRIN
BIFENTHRIN
ACETAMIPRID
THIAMETHOXAM
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
1859
ACEQUINOCYL
Syngenta Crop
Protection, Swit
AGRO KANESHO
70 ‫ מתוך‬22 ‫עמוד‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 1432‬סייפ פק בעיימ‬
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
‫‪1887‬‬
‫‪ 247‬אקרימייט‬
‫אקרימקטין אגרימור‬
‫‪248‬‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪550‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FENBUTATIN OXIDE‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪ 249‬באיטרואיד‬
‫בוטרקס‬
‫‪250‬‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪50‬‬
‫‪550‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪933 CYFLUTHRIN‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1755 FENBUTATIN OXIDE‬‬
‫בע"מ‬
‫‪251‬‬
‫בוננזה‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIAFENTHIURON‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪252‬‬
‫בז‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PYRIDALYL‬‬
‫‪ 1857‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 253‬בי‪-‬סקט ‪100‬‬
‫ביו טי‬
‫‪254‬‬
‫תמ‬
‫תנ‬
‫‪EC‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪100‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪Units‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪ 255‬ביו טי פלוס‬
‫תר‬
‫‪16000 SC‬‬
‫‪kg‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫ביומקטין‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫ביטיון‬
‫‪257‬‬
‫‪ 258‬בקטוספיין‬
‫פת‬
‫תר‬
‫‪RB‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪8000‬‬
‫‪8400‬‬
‫‪Units‬‬
‫‪Units‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪ 4008‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 1057‬דליה טכנולוגיות‬
‫ביו‬
‫מיקרוביולוגיות‬
‫‪ 1306‬דליה טכנולוגיות‬
‫ביו‬
‫מיקרוביולוגיות‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1929‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1475‬כימיקלים בעיימ‬
‫רימי‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪850‬‬
‫בקטין‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪ 1551‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪UPL LIMITED, INDIA‬‬
‫ליעד כימיקלים‬
‫‪+NORTH CHINA‬‬
‫‪pHARMACEUTICALS‬‬
‫‪CO‬‬
‫‪ -‬ב' ‪-‬‬
‫‪256‬‬
‫‪259‬‬
‫‪1863‬‬
‫ליעד אגרו‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪+SIPCAM‬‬
‫‪+ZHEJIANG HEBEN‬‬
‫‪PESTICIDES & CH‬‬
‫‪+NANJING ESSENCE‬‬
‫‪FINE-CHEMICAL‬‬
‫‪ALMANDINE‬‬
‫‪CORPORATION SA‬‬
‫‪SWIT‬‬
‫‪SUMITOMO CHEMICAL‬‬
‫‪CO. LTD, JAP‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫ביו דליה טכנולוגיות‬
‫מיקרוביולו‬
‫ביו דליה טכנולוגיות‬
‫מיקרוביולו‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪VALENT BIOSCIENCES‬‬
‫‪CO USA‬‬
‫ליעד כימיקלים‬
‫ ג' ‪-‬‬‫‪ 260‬גפרביק ‪70‬‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪204‬‬
‫גפרטיב‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪251‬‬
‫‪)262‬גריזלי)ערבה‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪175‬‬
‫‪30‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪NOVALURON‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪4061‬‬
‫דור‪-‬און‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪261‬‬
‫‪SPYROS STAVRINIDES‬‬
‫‪CHEMICALS L‬‬
‫‪SPYROS STAVRINIDES‬‬
‫‪CHEMICALS L‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ד' ‪-‬‬‫‪263‬‬
‫עמוד ‪ 23‬מתוך ‪70‬‬
‫‪1902‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪AIMCO‬‬
INSECTICIDES & ACARICIDES - ‫קוטלי חרקים ואקריות‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫דור‬
‫בעיימ‬
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
Frunol delicia GmbH,
Germany
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫דור‬
‫בעיימ‬
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫דור‬
‫בעיימ‬
DREXEL USA
Chemtura Netherlands
B.V, Neth
‫תרסיס בעיימ‬
VALENT BIOSCIENCES
CO USA
GOWAN CO.,
PORTUGAL
CERTIS, USA
‫ קי פיתוח ושיווק‬.‫דור‬
‫בעיימ‬
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4102
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
100
200
12.5
20%
5%
SC
‫תר‬
‫ דוריבו‬264
EW
‫תש‬
‫ דורנים‬265
GR
‫גי‬
5 ‫דורסבן‬266
5%
DP
‫אב‬
5 % ‫דורסן‬
267
479
480
12
EC
EC
EW
‫תמ‬
‫תמ‬
‫תש‬
‫דורסן תמ‬268
‫ דורפס‬269
‫דורקליים‬270
0.25% GR
0.1%
98% OL
‫גי‬
‫ דיזידור‬271
‫שמן‬
‫דימול‬
25%
WP
‫אר‬
‫ דימילין‬273
400
54%
EC
WG
‫תמ‬
‫גר‬
‫דימתואייט‬
274
‫ דיפל‬DF 275
50%
SP
‫אמ‬
‫ דיקרזול‬276
32000 WG
0.17% GR
‫גר‬
‫גי‬
‫ דלפין‬277
‫דלתא גרין‬278
WG
‫גר‬
‫דנים‬
g/l
10%
40%
25
EC
‫תמ‬
‫דסיס תמ‬280
g/l
500
SC
‫תר‬
‫הדר‬
‫)אגריטרה )מקבוצת כצט‬
1973 ETHYL FORMATE
gr\kg
166.7
GA
‫גאז‬
‫ואפרמייט‬282
‫ תרסיס בעיימ‬4010
g/l
240
SL
‫תנ‬
‫ויוה‬
283
80%
OL
‫שמן‬
‫ויטול‬
284
CHLORANTRANILIPROLE
THIAMETHOXAM
‫קי פיתוח ושיווק‬
.‫דור‬
4263 EMAMECTIN BENZOATE
‫בעיימ‬
LUFENURON
‫ אגריכם בעיימ‬1216 CHLORPYRIFOS
g/l
g/l
g/l
‫ תעשיות בעיימ‬1422
‫לוכסמבורג‬
CHLORPYRIFOS
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
CHLORPYRIFOS
40
‫מכתשים בע"מ‬1345
‫ אדמה‬CHLORPYRIFOS
‫קי פיתוח ושיווק‬
.‫ דור‬EMAMECTIN BENZOATE
4227
‫בעיימ‬
‫קי פיתוח ושיווק‬
.‫ דור‬ACETAMIPRID
4101
‫בעיימ‬
BETA-CYFLUTHRIN
‫תעשיות כימיות‬1720
‫ אפעל‬PARAFFINIC OIL
‫בעיימ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
617 DIFLUBENZURON
g/l
g/l
g/l
‫ תרסיס בעיימ‬778
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1877
DIMETHOATE
BACILLUS THURINGIENSIS
KURSTAKI
‫כימיקלים בעיימ‬
‫רימי‬
4084 FORMETANATE HCL
g/l
‫מרחב אגרו בעמ‬1254 BACILLUS THURINGIENSIS
‫קי פיתוח ושיווק‬
.‫ דור‬DELTAMETHRIN
1903
‫בעיימ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4085 EMAMECTIN BENZOATE
Units
LUFENURON
DELTAMETHRIN
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫ מרחב אגרו בעמ‬90
SIPCAM, ITAYL
‫ תעשיות בעיימ‬1603
‫לוכסמבורג‬
CYHEXATIN
272
279
- '‫ ה‬281
- '‫ ו‬-
LINDE BOC
AUSTRALIA LTD., AUS
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
OXAMYL
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
SUMMER OIL
2
70 ‫ מתוך‬24 ‫עמוד‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫‪ 1442‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 409‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1139‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1637‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪ 285‬וינטרזול‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪830‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪286‬‬
‫‪287‬‬
‫‪288‬‬
‫וירול‬
‫וירותר‬
‫ורטיגו‬
‫שמן‬
‫שמן‬
‫תמ‬
‫‪OL‬‬
‫‪OL‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪289‬‬
‫ורטימק‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪1507‬‬
‫‪290‬‬
‫ורימרק‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYANTRANILIPROLE‬‬
‫‪4179‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪291‬‬
‫ורקוטל‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ABAMECTIN‬‬
‫‪1718‬‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫‪ LQ292‬זהר ‪215‬‬
‫‪ PT-50293‬זהר‬
‫‪ 294‬זהרנאט‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪17%‬‬
‫‪500‬‬
‫‪470‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FATTY ACID POTASSIUM SALT‬‬
‫‪DETERGENT‬‬
‫‪FATTY ACID POTASSIUM SALT‬‬
‫‪1191‬‬
‫‪1107‬‬
‫‪1218‬‬
‫גר‬
‫תמ‬
‫שתר‬
‫‪WG‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪ZC‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪430‬‬
‫‪30‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪550‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪MANDINE‬‬
‫‪RPORATION SA‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪ection, Swit‬‬
‫‪DUPONT De‬‬
‫‪merous and Com‬‬
‫‪ON TAIWAN‬‬
‫ ז' ‪-‬‬‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫ ט' ‪-‬‬‫‪295‬‬
‫‪296‬‬
‫‪297‬‬
‫טאקומי‬
‫טדיון‬
‫טוטם‬
‫‪298‬‬
‫טונטו‬
‫תר‬
‫‪ 299‬טופגארד‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪ 4097‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪418‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪4155‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪EMINOVA A/S,‬‬
‫‪ON NOHYAKU‬‬
‫‪FLUBENDIAMIDE‬‬
‫‪TETRADIFON‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫ראה( ‪GAMMA-CYHALOTHRIN‬‬
‫)‪Lambda Cyhalothrin‬‬
‫‪FENBUTATIN OXIDE‬‬
‫‪1749‬‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪CYROMAZINE‬‬
‫‪1668‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫טורפדו‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CHLORFLUAZURON‬‬
‫‪1861‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪ 301‬טיטאן ‪20‬‬
‫טייגר‬
‫‪302‬‬
‫‪ 303‬טיפיקי‬
‫‪ 304‬טלסטאר‬
‫טלסטאר גרגרי‬
‫‪305‬‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫גר‬
‫תמ‬
‫גי‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪WG‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪0.2%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪PYRIPROXYFEN‬‬
‫‪FLONICAMID‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫טרופר‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪300‬‬
‫‪306‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYROMAZINE‬‬
‫עמוד ‪ 25‬מתוך ‪70‬‬
‫‪NMARK‬‬
‫‪REXAGRI Usine de‬‬
‫‪sens, FR‬‬
‫‪MANDINE‬‬
‫‪RPORATION SA‬‬
‫‪NA‬‬
‫‪MANDINE‬‬
‫‪RPORATION SA‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪428‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪1155‬‬
‫‪4056‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪, JAPAN‬‬
‫‪917‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪C Corporation, USA‬‬
‫‪1746‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪.C CORPORATION‬‬
‫‪ 4054‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪RICULTURAL‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪PYRIPROXYFEN‬‬
‫‪ 1979‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪936‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫סייפ פק בעיימ‬
‫‪ 307‬טריגון‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫טריגרד ‪ 75‬אר‬
‫‪308‬‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪CYROMAZINE‬‬
‫‪309‬טרימנגול‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪MANEB-dithiocarbamate‬‬
‫‪1463‬‬
‫‪ 310‬לאנט ‪20‬‬
‫‪ 311‬לאנט ‪90‬‬
‫תנ‬
‫אמ‬
‫‪SL‬‬
‫‪SP‬‬
‫‪200‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪METHOMYL‬‬
‫‪METHOMYL‬‬
‫‪88‬‬
‫‪553‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ 312‬לבנולה‬
‫‪ 313‬לגונה‬
‫שמן‬
‫שמן‬
‫‪OL‬‬
‫‪OL‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪303‬‬
‫‪1934‬‬
‫לינטקס סופר‬
‫‪314‬‬
‫למדקס ‪13.1‬‬
‫‪315‬‬
‫למדקס ‪ 50‬תמ‬
‫‪316‬‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪600‬‬
‫‪120‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYHEXATIN‬‬
‫‪LAMBDA CYHALOTHRIN‬‬
‫‪LAMBDA CYHALOTHRIN‬‬
‫‪1622‬‬
‫‪1899‬‬
‫‪1784‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 317‬מאבריק‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TAU-FLUVALINATE‬‬
‫‪782‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ EW‬מאבריק‬
‫‪318‬‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TAU-FLUVALINATE‬‬
‫‪4030‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪319‬מאצ'ו ‪50‬‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪LUFENURON‬‬
‫‪4144‬‬
‫‪ 320‬מגיסטר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FENAZAQUIN‬‬
‫‪1215‬‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫בעיימ‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪ 321‬מלכודות‬
‫מגנט מד‬
‫מובנטו ‪100‬‬
‫‪322‬‬
‫פת‬
‫תר‬
‫‪0.03% RB‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DELTAMETHRIN‬‬
‫‪SPIROTETRAMAT‬‬
‫‪ 4204‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 4072‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 323‬מוליט‬
‫‪ 324‬מוסטנג‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪150‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TEFLUBENZURON‬‬
‫‪ESFENVALERATE‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫מוספילן לרסוס‬
‫‪325‬‬
‫תנ למריחה‬
‫מוספילן‪326‬‬
‫‪ 327‬מטאור‬
‫‪ 328‬מטרונום‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪50‬‬
‫‪16.75% EC‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪UPL LIMITED, INDIA‬‬
‫‪+Cerexagri B.V,‬‬
‫‪Netherlands‬‬
‫ ל' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪E.I DUPONT De‬‬
‫‪Numerous and Com‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪CHEMIA SPA‬‬
‫‪ -‬מ' ‪-‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FENPYROXIMATE‬‬
‫‪SYNTHETIC TERPENES EXTRACT‬‬
‫‪OF CHENOPODIUM‬‬
‫עמוד ‪ 26‬מתוך ‪70‬‬
‫‪971‬‬
‫‪967‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪1835‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪1416‬‬
‫‪ 1125‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪4020‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪+IRVITA PLANT‬‬
‫‪PROTECTION HOLAND‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪+AAKO B.V,‬‬
‫‪Netherlands‬‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫בעיימ‬
‫‪GOWAN CO.,‬‬
‫‪PORTUGAL‬‬
‫‪SUTERRA LLC, USA‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫‪BASF, GERMANY‬‬
‫‪SUMITOMO CHEMICAL‬‬
‫‪CO. LTD, JAP‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪NIHON NOHYAKU‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
INSECTICIDES & ACARICIDES - ‫קוטלי חרקים ואקריות‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
ARYSTA LIFE SCIENCE
FRANCE
MITSUI CHEMICALS
AGRO, JAPAN
MITSUI CHEMICALS
AGRO, JAPAN
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
SABERO ORGANICS
GUJARAT
+DOW AGROSCIENCES
CHINA
+DOW AGROSCIENCES
BRASIL COLOMB
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+SBM FORMULATION,
FRANCE
+SULPHUR MILLS
+BAYER
CROPSCIENCE
FRANCE
+SABERO ORGANICS
GUJARAT
UPL LIMITED, INDIA
UPL LIMITED, INDIA
CEREXAGRI Usine de
Bassens, FR
+UPL LIMITED, INDIA
BASF, GERMANY
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
THE SCOTTS
COMPANY
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
‫אלמנדה ישראל בעיימ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
AMITRAZ
g/l
200
EC
‫תמ‬
‫ מיטק‬329
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
1569
PYRIMIDIFEN
g/l
100
SC
‫תר‬
‫מייטקלין‬330
‫ אדמה אגן בע"מ‬1535
MILBEMECTIN
g/l
9.3
EC
‫תמ‬
‫מילבנוק‬331
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
4107
LUFENURON
g/l
50
EC
‫תמ‬
50 ‫מירון‬332
‫תרסיס בעיימ‬
285
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
403
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
397
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
721
MALATHION
MALATHION
MALATHION
MANCOZEB
g/l
500
25%
500
80%
EC
WP
EC
WP
‫תמ‬
‫אר‬
‫תמ‬
‫אר‬
‫ מלתיון‬333
25 ‫מלתיון‬
334
50 ‫מלתיון‬
335
‫מנצידן אר‬
336
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1436
MANCOZEB
75%
WG
‫גר‬
‫מנצידן גר‬
337
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1259 MANCOZEB
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
756 MANCOZEB
‫אפעל תעשיות כימיות‬
766 MANCOZEB
‫בעיימ‬
75%
80%
80%
GR
WP
WP
‫גי‬
‫אר‬
‫אר‬
‫ מנקו די‬338
‫ מנקוזן‬339
‫ מנקוטל‬340
969
g/l
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1413
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4062
‫בע"מ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1313
TEBUFENPYRAD
ACETAMIPRID
g/l
20%
200
WP
SL
‫אר‬
‫תנ‬
‫ מסאי‬341
‫ מפיסטו‬342
LUFENURON
g/l
50
EC
‫תמ‬
‫מץ‬
‫ דנאור רון בעיימ‬1747
BIFENTHRIN
0.147% GR
‫גי‬
‫מקסגארד‬
344
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
4005 BIFENTHRIN
0.2%
GR
‫גי‬
‫מקסיטול‬345
‫אלמנדה ישראל בעיימ‬
4024
0.2%
GR
‫גי‬
‫ מרקורי‬346
BIFENTHRIN
70 ‫ מתוך‬27 ‫עמוד‬
343
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪METHOMYL‬‬
‫‪ 1140‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪METHOMYL‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 347‬מתומקס ‪90‬‬
‫אמ‬
‫‪SP‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪348‬‬
‫מתוניט ‪20‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪349‬‬
‫‪350‬‬
‫נוקאאוט‬
‫נילו‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪351‬‬
‫‪352‬‬
‫‪353‬‬
‫נימגארד‬
‫נימיקס ‪45‬‬
‫נירון ‪250‬‬
‫שמן‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪OL‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪40‬‬
‫‪250‬‬
‫‪50‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪45‬‬
‫‪250‬‬
‫‪L‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪EMAMECTIN BENZOATE‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪NEEM OIL‬‬
‫‪AZADIRACHTIN‬‬
‫‪BROMOPROPYLATE‬‬
‫‪ 1391‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 1346‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1502‬‬
‫‪354‬‬
‫נקסטר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PYRIDABEN‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪NISSAN CHEMICAL‬‬
‫‪INDUSTRIES, LT‬‬
‫‪355‬‬
‫סולפקס‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪ 4197‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1727‬אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1904‬‬
‫‪EXCEL CROP CARE‬‬
‫‪LTD, INDIA‬‬
‫‪DREXEL USA‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪703‬‬
‫‪+DU PONT LA PORTE‬‬
‫‪USA‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪ -‬נ' ‪-‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪4195‬‬
‫‪ 4065‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1353‬‬
‫‪Agrosmart Limited, UK‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪CERTIS, USA‬‬
‫‪CERTIS, USA‬‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫ ס' ‪-‬‬‫‪356‬‬
‫סופה‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪720‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪357‬‬
‫סטרטר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪358‬‬
‫‪359‬‬
‫‪360‬‬
‫סיזר ‪ 80‬תר‬
‫סיזר תמ‬
‫סיטרון‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪BIFENTHRIN‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪1976‬‬
‫‪1783‬‬
‫‪4077‬‬
‫‪361‬‬
‫‪362‬‬
‫סייג פרו‬
‫סייפן‬
‫גי‬
‫תר‬
‫‪0.73% GR‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪350‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪HYDRAMETHYLNON‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪1883‬‬
‫‪1882‬‬
‫‪363‬‬
‫‪364‬‬
‫‪365‬‬
‫‪366‬‬
‫‪367‬‬
‫סימבוש‬
‫סימשופר‬
‫סיפרין ‪10‬‬
‫סיפרין ‪20‬‬
‫סמבה‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪10%‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫‪AMITRAZ‬‬
‫‪151‬‬
‫‪1642‬‬
‫‪656‬‬
‫‪657‬‬
‫‪1679‬‬
‫‪368‬‬
‫‪369‬‬
‫סמש‬
‫סנטארי‬
‫תמ‬
‫גר‬
‫‪FENPROPATHRIN‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪AIZAWAI‬‬
‫‪419‬‬
‫‪4088‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪48.1% WG‬‬
‫‪g/l‬‬
‫עמוד ‪ 28‬מתוך ‪70‬‬
‫‪HALLMARK‬‬
‫‪CHEMICALS BV‬‬‫‪HOLLAND‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪BASF, GERMANY‬‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪CHIMAC AGRIPHAR‬‬
‫‪S.A, BELGIUM‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪VALENT BIOSCIENCES‬‬
‫‪CORPORATION‬‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 370‬סנסור‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪300‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ETOFENPROX‬‬
‫‪ 1138‬מרחב אגרו בעמ‬
‫ספידי‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SPIRODICLOFEN‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪ 372‬ספיידר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪110‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ETOXAZOLE‬‬
‫‪ 1469‬אדמה אגן בע"מ‬
‫ספסן ‪1015‬‬
‫‪373‬‬
‫‪374‬ספסן ‪515‬‬
‫‪375‬ספקטרום‬
‫ספרטה סופר‬
‫‪376‬‬
‫גי‬
‫גי‬
‫תק‬
‫תר‬
‫‪GR‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪CS‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪250‬‬
‫‪60‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SODIUM FLUOSILICATE‬‬
‫‪SODIUM FLUOSILICATE‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪SPINETORAM‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪420‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪423‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1742‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪4234‬‬
‫פגסוס ‪250‬‬
‫‪377‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIAFENTHIURON‬‬
‫‪ 1269‬מרחב אגרו בעמ‬
‫פגסוס ‪500‬‬
‫‪378‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIAFENTHIURON‬‬
‫‪ 1103‬מרחב אגרו בעמ‬
‫פוליס‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫פולפאן ‪ 50‬אר‬
‫‪380‬‬
‫‪ 381‬פיפאנון‬
‫אר‬
‫נז‬
‫‪WP‬‬
‫‪UL‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪96%‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪4248 CHLORFENAPYR‬‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1955 FOLPET‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪340 MALATHION‬‬
‫‪ 382‬פיראט‬
‫‪ 383‬פירימור‬
‫תר‬
‫גי‬
‫‪SC‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪240‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1303 CHLORFENAPYR‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1341 PIRIMICARB‬‬
‫תמ‬
‫גי‬
‫אחר‬
‫‪EC‬‬
‫‪GR‬‬
‫‪OT‬‬
‫‪479‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫‪CHLORPYRIFOS‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪222‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1375‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1667‬‬
‫פלאש‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SULFOXAFLOR‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫‪388‬פלורמייט‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BIFENAZATE‬‬
‫‪ 389‬פליקטרן‬
‫פניקס ‪250‬‬
‫‪390‬‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪600‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪371‬‬
‫‪4220‬‬
‫‪TSUI CHEMICALS‬‬
‫‪RO, JAPAN‬‬
‫‪MANDINE‬‬
‫‪RPORATION SA‬‬
‫‪IT‬‬
‫‪MITOMO CHEMICAL‬‬
‫‪LTD, JAP‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪W AGROSCIENCES‬‬
‫‪ -‬פ' ‪-‬‬
‫‪379‬‬
‫פירינקס ‪48‬‬
‫‪384‬‬
‫פירינקס גרגרי‬
‫‪385‬‬
‫פיריתילן שרוול‬
‫‪386‬‬
‫‪387‬‬
‫‪4151‬‬
‫‪ 1683‬מרחב אגרו בעמ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1415 CYHEXATIN‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪4047 DIAFENTHIURON‬‬
‫בע"מ‬
‫עמוד ‪ 29‬מתוך ‪70‬‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪tection, Swit‬‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪tection, Swit‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪EMINOVA,‬‬
‫‪NMARK‬‬
‫‪SF-USA‬‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪tection, Swit‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪CONDRAY‬‬
‫‪ASTICS INC, PHILIP‬‬
‫‪W AGROSCIENCES‬‬
‫‪elena Chemical‬‬
‫‪mpany‬‬
‫‪achem S.p.A‬‬
‫‪TI Solfotecnica‬‬
‫‪ana‬‬
‫‪cDermid Agricultural‬‬
‫‪utio‬‬
‫‪CAM‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪DIAFENTHIURON‬‬
‫‪ 4022‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1858‬אגרימור ישראל בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪BIFENAZATE‬‬
‫‪4183‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1585‬‬
‫‪4156‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪ 391‬פניקס ‪500‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪392‬‬
‫פסט ‪33‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪393‬‬
‫פרדיסו‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫פרוביט‬
‫‪394‬‬
‫‪ 395‬פרוקיל ‪19.2‬‬
‫גר‬
‫תמ‬
‫‪25000 WG‬‬
‫‪19.2 EC‬‬
‫‪Units‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪EMAMECTIN BENZOATE‬‬
‫‪396‬‬
‫פרוקליים‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪EMAMECTIN BENZOATE‬‬
‫‪1508‬‬
‫‪397‬‬
‫פרותיאוס‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪398‬‬
‫פרפקט‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10‬‬
‫‪19.2‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪DELTAMETHRIN‬‬
‫‪EMAMECTIN BENZOATE‬‬
‫‪ 1981‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪399‬‬
‫צבר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪LUFENURON‬‬
‫‪400‬‬
‫‪401‬‬
‫ציטרונה‬
‫צס‬
‫שמן‬
‫גר‬
‫‪OL‬‬
‫‪WG‬‬
‫‪82%‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪402‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SODIUM LAUREL SULFATE‬‬
‫‪ACME‬‬
‫‪INTERNATIONAL‬‬
‫‪ALMANDINE‬‬
‫‪CORPORATION SA UK‬‬
‫‪CERTIS, USA‬‬
‫‪SINOCHEM AGRO,‬‬
‫‪CHINA‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫‪ 4126‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 4169‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪411‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1731‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫ צ' ‪-‬‬‫‪SUMMER OIL‬‬
‫‪PYMETROZINE‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪ -‬ק' ‪-‬‬
‫קודקוד‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪350‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫קוהינור ‪ 350‬תר‬
‫‪403‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪350‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪ 1975‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1833‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪404‬‬
‫‪405‬‬
‫‪406‬‬
‫קומולוס‬
‫קונפידור‬
‫קונפידנס‬
‫גר‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪WG‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪350‬‬
‫‪350‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1077‬‬
‫‪ 1134‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1855‬‬
‫‪407‬‬
‫קורגן‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪20%‬‬
‫‪CHLORANTRANILIPROLE‬‬
‫‪1963‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫)‪ ( MCW-80‬קורמורן‬
‫‪408‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪ 409‬קלימרה תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪80‬‬
‫‪100‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ACETAMIPRID‬‬
‫‪NOVALURON‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪4159‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 410‬קליפסו ‪480‬‬
‫קסקייד‬
‫‪411‬‬
‫תר‬
‫תנ‬
‫‪SC‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪480‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪FLUFENOXURON‬‬
‫‪ 4168‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1584‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 1811‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ליעד אגרו‬
‫עמוד ‪ 30‬מתוך ‪70‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪+AAKO B.V,‬‬
‫‪Netherlands‬‬
‫‪BASF, GERMANY‬‬
‫ליעד אגרו‬
‫‪ALMANDINE‬‬
‫‪CORPORATION SA‬‬
‫‪SWIT‬‬
‫‪E.I DUPONT De‬‬
‫‪Numerous and Com‬‬
‫‪BASF, GERMANY‬‬
‫קוטלי חרקים ואקריות ‪INSECTICIDES & ACARICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 412‬קרוזר‬
‫תז‬
‫‪FS‬‬
‫‪350‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪THIAMETHOXAM‬‬
‫‪ 1780‬מרחב אגרו בעמ‬
‫מקס פוטטו‬
‫קרוזר‪413‬‬
‫תז‬
‫‪FS‬‬
‫‪ 414‬קרטה‬
‫קרטה מקס‬
‫‪415‬‬
‫תמ‬
‫תק‬
‫‪EC‬‬
‫‪CS‬‬
‫‪84‬‬
‫‪336‬‬
‫‪50‬‬
‫‪50‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫‪THIAMETHOXAM‬‬
‫‪LAMBDA CYHALOTHRIN‬‬
‫‪LAMBDA CYHALOTHRIN‬‬
‫‪ 4226‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪890‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1669‬‬
‫‪416‬‬
‫קשת‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪25‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DELTAMETHRIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1504‬‬
‫‪SYNGENTA USA‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪417‬‬
‫ראנר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪METHOXYFENOZIDE‬‬
‫‪ 418‬רו‪-‬סטופ‬
‫אמ‬
‫‪SP‬‬
‫‪90%‬‬
‫רוגור כחול‬
‫‪419‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪400‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪420‬רומקטין‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 421‬רופאסט‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪75‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 422‬רימון ‪10‬‬
‫רימון סופרא‬
‫‪423‬‬
‫‪)424‬רימי‪101‬‬
‫)רמסן‬
‫‪ 425‬רקויאם‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫פג‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪10% SC‬‬
‫‪GB‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪16.75% EC‬‬
‫שונית‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪150‬‬
‫שמן סיטול‬
‫‪427‬‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪80%‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ר' ‪-‬‬‫‪METHOMYL‬‬
‫‪DIMETHOATE‬‬
‫‪1521‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1593‬‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪686‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1634 ABAMECTIN‬‬
‫בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1476 ACRINATHRIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1496 NOVALURON‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1950 NOVALURON‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1106 CHLORPYRIFOS‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪4277 SYNTHETIC TERPENES EXTRACT‬‬
‫‪OF CHENOPODIUM‬‬
‫‪DOW AGROSCIENCES‬‬
‫‪FRANCE‬‬
‫‪ROTAM CHINA‬‬
‫‪+LANLIX‬‬
‫‪CHEMINOVA,‬‬
‫‪DENMARK‬‬
‫‪ROTAM HONG-KONG‬‬
‫‪CHEMINOVA,‬‬
‫‪DENMARK‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫‪ -‬ש' ‪-‬‬
‫‪TEFLUBENZURON‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪4100‬‬
‫בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1566‬‬
‫שרפז‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪378‬‬
‫‪ 429‬תיאדור‬
‫רת‬
‫‪SE‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪THIACLOPRID‬‬
‫‪ 430‬תיוביט‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫‪4142‬‬
‫בעיימ‬
‫‪ 1776‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪431‬תמר‪-‬טק‬
‫תח‬
‫‪E‬‬
‫‪60%‬‬
‫‪PLANT OIL‬‬
‫‪ 432‬תרסיפ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪200‬‬
‫שלף אגרו‪-‬טכנולוגיות‬
‫‪4132‬‬
‫בעיימ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪806‬‬
‫‪426‬‬
‫‪428‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PETROLEUM OIL‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪BRANDT‬‬
‫‪CONSOLIDATED, USA‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪+RALLIS INDIA‬‬
‫‪LIMITED‬‬
‫‪ -‬ת' ‪-‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CYPERMETHRIN‬‬
‫עמוד ‪ 31‬מתוך ‪70‬‬
‫דור‪ .‬קי פיתוח ושיווק‬
‫בעיימ‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫אגרו שלף בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫קוטלי מכרסמים ‪RODENTICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪ 433‬ברודיטופ פסטה‬
‫פת‬
‫‪0.005% RB‬‬
‫‪ 434‬מורין פורטה בלוק‬
‫פת‬
‫‪0.005% RB‬‬
‫‪435‬‬
‫סולו בלוק‬
‫פת‬
‫‪0.01% RB‬‬
‫‪436‬‬
‫קלרט ברודימת‬
‫כופתיות‬
‫קלרט ברודימת‬
‫קוביות‬
‫‪BRODIFACOUM‬‬
‫‪ 1795‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ZAPI‬‬
‫‪4098‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪VEBI ISTITUTO‬‬
‫‪BIOCHIMICO,ITALY‬‬
‫‪1524‬‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪BELL LAB‬‬
‫ מ' ‪-‬‬‫‪BROMADIOLONE‬‬
‫ ס' ‪-‬‬‫‪BRODIFACOUM‬‬
‫ ק' ‪-‬‬‫פת‬
‫‪0.01% RB‬‬
‫‪BRODIFACOUM‬‬
‫‪600‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪SYNGENTA USA‬‬
‫פת‬
‫‪0.01% RB‬‬
‫‪BRODIFACOUM‬‬
‫‪1499‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪SYNGENTA USA‬‬
‫רוש ‪80‬‬
‫‪438‬‬
‫‪ 439‬רטיולון בלוק ‪200‬‬
‫גי‬
‫פת‬
‫‪0.05% GR‬‬
‫‪0.005% RB‬‬
‫‪SODIUM FLUOROACETATE‬‬
‫‪BROMADIOLONE‬‬
‫‪ 440‬רטיולון בלוק ‪25‬‬
‫פת‬
‫‪0.005% RB‬‬
‫‪BROMADIOLONE‬‬
‫‪1693‬חזן מרכז להדברה בעיימ‬
‫‪ 441‬רטיולון כופתיות‬
‫כפ‬
‫‪0.005% PE‬‬
‫‪BROMADIOLONE‬‬
‫‪1691‬חזן מרכז להדברה בעיימ‬
‫רטרים בלוק‬
‫רקומין פסטה‬
‫פת‬
‫פת‬
‫‪0.005% RB‬‬
‫‪0.0375 RB‬‬
‫‪BROMADIOLONE‬‬
‫‪COUMATETRALYL‬‬
‫‪ 1369‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 1748‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪437‬‬
‫‪ -‬ר' ‪-‬‬
‫‪442‬‬
‫‪443‬‬
‫עמוד ‪ 32‬מתוך ‪70‬‬
‫‪ 682‬רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪1692‬חזן מרכז להדברה בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫‪DETIA DEGESCH GmbH,‬‬
‫‪Germany‬‬
‫‪DETIA DEGESCH GmbH,‬‬
‫‪Germany‬‬
‫‪DETIA DEGESCH GmbH,‬‬
‫‪Germany‬‬
‫‪BELL LAB‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
NEMATICIDES - ‫קוטלי נמטודות‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ א‬AQL-Agrogquimicos de
Levante,S
AGROQUIMICOS DE
LEVANTE
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+LIAN YUN GANG
‫ אפעל תעשיות כימיות‬4125
‫בעיימ‬
‫ אפעל תעשיות כימיות‬4019
‫בעיימ‬
‫סוילטק בעיימ‬
1876
BAYER CropScience AG,
GERMANY
Bayer Israel LTD
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
E.I DUPONT De
Numerous and Com
‫תרסיס בעיימ‬
4010
OXAMYL
‫מרחב אגרו בעמ‬
1930
OXAMYL
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
‫אגריכם בעיימ‬
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1451
‫בעיימ‬
BAYER CropScience
TURKEY
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬489
DICHLOROPROPENE
94%
EC
‫תמ‬
‫ אגרוטל‬444
DICHLOROPROPENE
92%
EC
‫תמ‬
‫ אגרוצלון‬445
510
L
‫ל‬
‫אדוכם סופר‬
446
5%
WP
‫אר‬
‫ ביונם אר‬447
g/l
240
SL
‫תנ‬
‫ויוה‬
g/l
100
SL
‫תנ‬
10 ‫ ויידט‬449
94%
L
‫ל‬
‫טלון‬
450
510
SL
‫תנ‬
‫מתמור‬
451
10%
GR
‫גי‬
‫ גרגרי‬%10452
‫נמקור‬
400
EC
‫תמ‬
‫ תמ‬400 ‫נמקור‬
453
99.4% GA
‫גאז‬
‫( פלדין‬DMDS)
454
91.7% EC
‫תמ‬
‫קונדור‬
METAM SODIUM
g/l
- '‫ ב‬1782
BACILLUS FIRMUS
- '‫ ו‬448
- '‫ ט‬1181
DICHLOROPROPENE
- '‫ מ‬METAM SODIUM
g/l
- '‫ נ‬‫ליעד אגרו‬
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬488
FENAMIPHOS
g/l
FENAMIPHOS
- '‫ פ‬ARKEMA
‫ רימי כימיקלים בעיימ‬4028
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
‫אגריכם בעיימ‬
DIMETHYL DISULFIDE
- '‫ ק‬1567
DICHLOROPROPENE
70 ‫ מתוך‬33 ‫עמוד‬
455
‫קוטלי עשבים ומשלכים ‪HERBICIDES & DEFOLIANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪PROPOXYCARBAZONE-SODIUM‬‬
‫‪ 1751‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪MECOPROP-P‬‬
‫‪OXYFLUORFEN‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪1571‬‬
‫‪ 1732‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪1665‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1536‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪ 456‬אולימפוס‬
‫גמ‬
‫‪SG‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪457‬‬
‫‪458‬‬
‫אופטיקה‬
‫אוקסיגל‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪600‬‬
‫‪240‬‬
‫‪459‬‬
‫אורורה‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪CARFENTRAZONE ETHYL‬‬
‫אורורה טורבו‬
‫‪460‬‬
‫גמ‬
‫‪SG‬‬
‫‪ 461‬אטופס ‪100‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪ 462‬אטופס ‪240‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪ OD‬אטלנטיס‬
‫‪463‬‬
‫תשמ‬
‫‪OD‬‬
‫‪ 464‬אטרנקס‬
‫אטרנקס ‪ 80‬אר‬
‫‪465‬‬
‫‪ 466‬איזיקטול‬
‫‪467‬אל עשב מ' תנ‬
‫תר‬
‫אר‬
‫תנ‬
‫תנ‬
‫‪SC‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪3.3%‬‬
‫‪67%‬‬
‫‪100‬‬
‫‪25‬‬
‫‪240‬‬
‫‪60‬‬
‫‪10‬‬
‫‪2‬‬
‫‪30‬‬
‫‪500‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪480‬‬
‫‪400‬‬
‫‪CARFENTRAZONE ETHYL‬‬
‫‪MECOPROP-P‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MESOSULFURON-METHYL‬‬
‫‪IODOSULFURON METHYL SODIUMg/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MEFENPYR DIETHYL‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ATRAZINE‬‬
‫‪ATRAZINE‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MCPA‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1910‬‬
‫‪1916‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪1965‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪278‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪4003‬‬
‫‪4196‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪ 879‬קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪ 85‬קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪ 1614‬אגרימור ישראל בעיימ‬
‫‪468‬עשב סופר תנ‬
‫אל‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪335‬‬
‫‪469‬‬
‫אלאמור‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ALACHLOR‬‬
‫‪470‬‬
‫‪471‬‬
‫אלאנקס‬
‫אלאפל‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ALACHLOR‬‬
‫‪ALACHLOR‬‬
‫‪ 472‬אלבר סופר‬
‫‪ 473‬אליון ‪500‬‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪335‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪INDAZIFLAM‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪948‬‬
‫‪ 1281‬אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪98‬‬
‫‪ 4250‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫אמבר‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪75%‬‬
‫‪TRIASULFURON‬‬
‫‪1025‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪ 475‬אמינופיליק‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪600‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪4133‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אמיר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪274‬‬
‫‪214‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪OXYFLUORFEN‬‬
‫‪PROPYZAMIDE‬‬
‫‪1625‬‬
‫אגריכם בעיימ‬
‫עמוד ‪ 34‬מתוך ‪70‬‬
‫‪F.M.C CORPORATION‬‬
‫‪AGRICULTURAL‬‬
‫‪F.M.C CORPORATION‬‬
‫‪AGRICULTURAL‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪g/l‬‬
‫‪476‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪474‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫‪NUFARM LIMITED UK‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪PILARQUIM‬‬
‫ליעד כימיקלים‪+‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪SINON CORPORATION‬‬
‫‪SIPCAM, ITAYL‬‬
‫‪BAYER CropScience AG,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪Makhteshim Agan Agro,‬‬
‫‪Poland S‬‬
‫‪DOW AGROSCIENCES‬‬
‫‪FRANCE‬‬
HERBICIDES & DEFOLIANTS - ‫קוטלי עשבים ומשלכים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
HALLMARK
CHEMICALS BVHOLLAND
SYNGENTA USA
E.I DUPONT De
Numerous and Com
E.I DUPONT De
Numerous and Com
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1772
TRIFLOXYSULFURON
‫אדמה אגן בע"מ‬
4006
‫אדמה אגן בע"מ‬
1971
‫אדמה אגן בע"מ‬
1744
‫ תרסיס בעיימ‬1752
LINURON
LINURON
LINURON
METRIBUZIN
g/l
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1964
‫מרחב אגרו בעמ‬988
PINOXADEN
TRIBENURON METHYL
g/l
‫מרחב אגרו בעמ‬1962
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
75%
WG
‫גר‬
‫ אנווק‬477
450
50%
500
480
SC
WP
SC
SC
‫תר‬
‫אר‬
‫תר‬
‫תר‬
‫ תר‬45 ‫אפאלון‬
478
‫ אר‬50 ‫אפאלון‬
479
‫ תר‬50 ‫אפאלון‬
480
‫ אפאצי‬481
45
75%
EC
WG
‫תמ‬
‫גר‬
‫אקסיאל‬482
‫אקספרס‬483
TRIBENURON METHYL
75%
WG
‫גר‬
‫אקספרס‬484
PX
ISOXAFLUTOLE
75%
WG
‫גר‬
‫ באלאנס‬485
g/l
g/l
- '‫ ב‬-
BAYER CropScience AG,
GERMANY
LIER chemicals, china
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
BASF, GERMANY
ALMANDINE
CORPORATION SA
CHINA
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫אדמה אגן בע"מ‬
+AAKO B.V,
Netherlands
+Chemark Termelo es
Kereskedo K
‫אדמה אגן בע"מ‬
HALLMARK
CHEMICALS BVHOLLAND
PILARQUIM
‫מרחב אגרו בעמ‬1548
‫תעשיות כימיות‬4145
‫ אפעל‬GLUFOSINATE AMMONIUM
‫בעיימ‬
‫ תעשיות בעיימ‬1797
‫לוכסמבורג‬
SULFENTRAZONE
g/l
200
SL
‫תנ‬
‫ בומבה‬486
g/l
480
SC
‫תר‬
‫בוראל תר‬
487
‫ מכתשים בע"מ‬455
‫ אדמה‬BENTAZONE
‫ תרסיס בעיימ‬1537 BENTAZONE
g/l
g/l
480
480
SL
SL
‫תנ‬
‫תנ‬
‫ בזאגרן‬488
‫ בזנט‬489
‫ תרסיס בעיימ‬1999
GLUFOSINATE AMMONIUM
g/l
200
SL
‫תנ‬
‫ביי‬-‫בסט‬490
‫מרחב אגרו בעמ‬855
GLUFOSINATE AMMONIUM
g/l
200
SL
‫תנ‬
20 ‫בסטה‬491
‫אדמה אגן בע"מ‬
4233
METAMITRON
15%
SG
‫גמ‬
‫ ברוויס‬492
‫אדמה אגן בע"מ‬699
‫ תרסיס בעיימ‬4190
BROMOXYNIL
BROMOXYNIL
g/l
g/l
240
240
EC
EC
‫תמ‬
‫תמ‬
‫ברומוטריל‬
493
‫ברומיתר‬494
g/l
200
SL
‫תנ‬
‫ברן‬
g/l
480
SL
‫תנ‬
‫ גאלופ‬496
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
1778 PARAQUAT
495
- '‫ ג‬‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1711
GLYPHOSATE
70 ‫ מתוך‬35 ‫עמוד‬
HERBICIDES & DEFOLIANTS - ‫קוטלי עשבים ומשלכים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ליעד כימיקלים‬
+DOW AGROSCIENCES
FRANCE
‫אדמה אגן בע"מ‬
+QUENA PLANT
PROTECTION
SINON CORPORATION
‫ אגריכם בעיימ‬1602
OXYFLUORFEN
‫ כימיקלים בעיימ‬1995
‫ לידור‬METAMITRON
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1725
‫בעיימ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬1847
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬1350
OXYFLUORFEN
DIURON
GLYPHOSATE
GLYPHOSATE
‫ מרחב אגרו בעמ‬1264
GLYPHOSATE
+JINGMA CHEMICALS,
CHINA
ZHEJIANG XINAN
CHEMICAL, CHINA
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
g/l
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
238
EC
‫תמ‬
‫ גול תמ‬497
70%
WG
‫גר‬
‫ גר‬70 ‫גולטיקס‬
498
OXYFLUORFEN
g/l
240
EC
‫תמ‬
‫גלאון‬
499
g/l
g/l
g/l
g/l
144
320
180
480
SC
‫תר‬
‫גליידר‬
500
SL
‫תנ‬
‫ גלייפוגן‬501
g/l
480
SL
‫תנ‬
‫ גלייפון‬502
g/l
g/l
480
240
SL
EC
‫תנ‬
‫תמ‬
‫ גלייפוס‬503
‫גליל‬
504
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1258 GLYPHOSATE
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1787 OXYFLUORFEN
E.I DUPONT De
Numerous and Com
E.I DUPONT De
Numerous and Com
FMC CHEMICAL
S.P.R.L-APG
‫ מרחב אגרו בעמ‬829
CHLORSULFURON
75%
WG
‫גר‬
‫גלין‬
505
‫ מרחב אגרו בעמ‬4120
CHLORSULFURON
75%
PX
‫גר‬
‫גלין‬
506
‫תש‬
‫גליפורורה‬507
‫תרסיס בעיימ‬
360
5
480
EW
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
g/l
g/l
g/l
EC
‫תמ‬
‫גרלון‬
AMVAC CHEMICAL
CORPORATION, US
Syngenta Crop
Protection, Swit
Syngenta Crop
Protection, Swit
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1790 CHLORTHAL DIMETHYL
g/l
720
SC
‫תר‬
‫ דאקטל‬509
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
872
FLUAZIFOP-P-BUTYL
g/l
150
EC
‫תמ‬
‫ דגנול‬F 510
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
METOLACHLOR-S
g/l
915
EC
‫תמ‬
‫ דואל‬S ‫גולד‬
511
g/l
g/l
‫תנ‬
‫ דוקטלון‬512
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1682
‫בעיימ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬4016
‫ אדמה אגן בע"מ‬1116
‫ אדמה אגן בע"מ‬76
66
132
80%
SL
DREXEL USA
DIQUAT
PARAQUAT
DIURON
SG
‫גמ‬
80 ‫דוריאן‬513
DIURON
DIURON
DIURON
g/l
g/l
500
800
80%
SC
SC
WP
‫תר‬
‫תר‬
‫אר‬
‫ תר‬50 ‫דיאורקס‬
514
‫ תר‬80 ‫דיאורקס‬
515
‫דיאורקס אר‬
516
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1895 GLYPHOSATE
922
CARFENTRAZONE ETHYL
TRICLOPYR BUTOTYL
508
- '‫ ד‬-
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
1595
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
738
70 ‫ מתוך‬36 ‫עמוד‬
‫קוטלי עשבים ומשלכים ‪HERBICIDES & DEFOLIANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 405‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪4092‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 517‬דיביקן‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪400‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪2,4-DB‬‬
‫דינגו‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪ 519‬דיקוואל‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪40‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪DIFLUFENICAN‬‬
‫‪DIQUAT‬‬
‫‪ 520‬דיקלון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIQUAT‬‬
‫‪ 521‬דקוטה‬
‫‪ 522‬דרבוקה‬
‫דרופ אולטרה‬
‫‪523‬‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪50‬‬
‫‪120‬‬
‫‪60‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUROCHLORIDONE‬‬
‫‪FLORASULAM‬‬
‫‪THIDIAZURON‬‬
‫‪DIURON‬‬
‫‪ 524‬הוסאר‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫הנטר‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪5%‬‬
‫‪15%‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪518‬‬
‫‪ 1913‬אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫‪ 4110‬אגרולב כימיקלים בעיימ‬
‫‪EJIANG YONGNONG‬‬
‫‪EM IND, CH‬‬
‫‪OBACHEM,‬‬
‫‪LGIUM‬‬
‫‪4021‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪4153‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪YER CropScience AG,‬‬
‫‪1322‬‬
‫‪RMANY‬‬
‫ ה' ‪-‬‬‫‪525‬‬
‫‪IODOSULFURON METHYL SODIUM‬‬
‫‪MEFENPYR DIETHYL‬‬
‫‪BROMACIL‬‬
‫‪1615‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ 4053‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪YER CropScience AG,‬‬
‫‪RMANY‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ANJING ESSENCE‬‬
‫‪E-CHEMICAL‬‬
‫‪1912‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪ 526‬הרברה‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PENDIMETHALIN‬‬
‫וידזול‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪250‬‬
‫‪220‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪AMINOTRIAZOLE‬‬
‫‪AMMONIUM THIOCYANATE‬‬
‫‪8‬‬
‫‪-CO528‬זהר ‪6‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ANIONICS AND NONIONICS‬‬
‫‪1108‬‬
‫חליף‬
‫‪529‬‬
‫‪ 530‬חץ סופר‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪120‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLOMAZONE‬‬
‫‪CLETHODIM‬‬
‫‪1724‬‬
‫‪1898‬‬
‫‪ 531‬טומהוק‬
‫‪ 532‬טופ‪-‬גן‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪533‬טופיק ‪100‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪ 534‬טופיק ‪80‬‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪25‬‬
‫‪80‬‬
‫‪20‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUROXYPYR‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫ ו' ‪-‬‬‫‪527‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫ ז' ‪-‬‬‫ ח' ‪-‬‬‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪1581‬‬
‫‪ 1966‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1222‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ -‬ט' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 37‬מתוך ‪70‬‬
‫‪1671‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪ection, Swit‬‬
‫‪genta Crop‬‬
‫‪ection, Swit‬‬
‫קוטלי עשבים ומשלכים ‪HERBICIDES & DEFOLIANTS -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫‪ 535‬טורדון‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪ 536‬טורנדו‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪396‬‬
‫‪102‬‬
‫‪480‬‬
‫‪537‬‬
‫טיטוס‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪25%‬‬
‫‪538‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 1290‬אגריכם בעיימ‬
‫‪2,4-D‬‬
‫‪PICLORAM‬‬
‫פרימה ישראל בעמ‬
‫‪ GLYPHOSATE‬קשת‬
‫‪1255‬‬
‫‪RIMSULFURON‬‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪ 1288‬מרחב אגרו בעמ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪1210‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ 1872‬תרסיס בעיימ‬
‫טייפון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪GLYPHOSATE‬‬
‫‪ 539‬טיפטופ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪25‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CLOQUINTOCET MEXYL‬‬
‫‪CLODINAFOP PROPARGYL‬‬
‫‪ 540‬טנדוס‬
‫טרבוטרקס‬
‫‪541‬‬
‫‪ 542‬טרגט‬
‫‪ 543‬טריבל‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫תנ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪SL‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪500‬‬
‫‪480‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪4112 FLUROXYPYR‬‬
‫‪ 1036 TERBUTRYNE‬אדמה אגן בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪349 MSMA‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪1596 TRICLOPYR BUTOTYL‬‬
‫‪ 544‬טריפלורן‬
‫טריפלורקס‬
‫‪545‬‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪44.5% EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪416 TRIFLURALIN‬‬
‫‪ 814 TRIFLURALIN‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪546‬‬
‫יגואר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪25‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪BROMOXYNIL‬‬
‫‪DIFLUFENICAN‬‬
‫‪547‬‬
‫כותוגן‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUOMETURON‬‬
‫‪AGROSCIENCES‬‬
‫‪NCE‬‬
‫קשת פרימה ישראל בעמ‬
‫יעקב שפינל‬
‫‪UPONT De‬‬
‫‪rous and Com‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ANDINE‬‬
‫‪ORATION SA‬‬
‫‪ARM FRANCE‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪AC AGRIPHAR,‬‬
‫‪um‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫ י' ‪-‬‬‫‪ 1333‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪ER CropScience AG,‬‬
‫‪MANY‬‬
‫ כ' ‪-‬‬‫‪ 1037‬אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫לאופרד ‪1.8‬‬
‫‪548‬‬
‫לאופרד ‪ 10‬תמ‬
‫‪549‬‬
‫לגטו‬
‫‪550‬‬
‫‪ 551‬לוטוס‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪18‬‬
‫‪100‬‬
‫‪500‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪QUIZALOFOP-P-ETHYL‬‬
‫‪QUIZALOFOP-P-ETHYL‬‬
‫‪DIFLUFENICAN‬‬
‫‪CINIDON ETHYL‬‬
‫‪ 1947‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1627‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1893‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1580‬אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫לינור‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪410‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪LINURON‬‬
‫‪ 553‬לינורקס‬
‫לינורקס תר‬
‫‪554‬‬
‫לירון‬
‫‪555‬‬
‫אר‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪WP‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪500‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪LINURON‬‬
‫‪LINURON‬‬
‫‪LINURON‬‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫‪1788‬‬
‫בעיימ‬
‫‪ 274‬אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ 1119‬אדמה אגן בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫‪4105‬‬
‫בע"מ‬
‫‪ 556‬לנטמול‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪2,4-D ISO OCTYLESTER‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪1485‬‬
‫‪ -‬ל' ‪-‬‬
‫‪552‬‬
‫עמוד ‪ 38‬מתוך ‪70‬‬
‫‪ARM GmbH & Co.‬‬
‫‪AUSTRIA‬‬
‫‪XEL USA‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪NJING ESSENCE‬‬
‫‪CHEMICAL‬‬
‫‪ARM GmbH & Co.‬‬
‫‪AUSTRIA‬‬
HERBICIDES & DEFOLIANTS - ‫קוטלי עשבים ומשלכים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
- '‫ מ‬‫ התעשיה הצבאית‬-‫תע"ש‬
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
MONSANTO, Co., USA
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ התעשיה הצבאית‬-‫ תע"ש‬71
‫בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
4138
‫אדמה אגן בע"מ‬
1672
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4086
‫בע"מ‬
MAGNESIUM CHLORATE
g/l
230
SL
‫תנ‬
18 ‫ מג‬557
PROPYZAMIDE
SULFOSULFURON
METRIBUZIN
g/l
g/l
400
75%
480
SC
WG
SC
‫תר‬
‫גר‬
‫תר‬
‫ מגלן‬558
‫ מוניטור‬559
‫ מטרו‬560
+NANJING ESSENCE
FINE-CHEMICAL
- '‫ ס‬DOW AGROSCIENCES
FRANCE
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
‫אגריכם בעיימ‬
1232
2,4-D ISO OCTYLESTER
g/l
350
EC
‫תמ‬
‫סאנאפן סופר‬
561
‫תרסיס בעיימ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אגריכם בעיימ‬
4069
1808
1360
DIURON
METAZACHLOR
ORYZALIN
g/l
g/l
g/l
800
500
480
SC
SC
SL
‫תר‬
‫תר‬
‫תנ‬
‫סאנדורון‬562
‫ סולטן‬563
‫סורפלאן‬564
1738
OXADIAZON
g/l
250
EC
‫תמ‬
‫ סטאר‬565
1807
1544
1349
PENDIMETHALIN
PYRITHIOBAC SODIUM
FLUMIOXAZIN
g/l
330
85%
50%
EC
SP
WP
‫תמ‬
‫אמ‬
‫אר‬
330 ‫סטומפ‬
566
‫ סטייפל‬567
‫ סטרייק‬568
‫תרסיס בעיימ‬
1831
THIDIAZURON
DIURON
g/l
g/l
120
60
SC
‫תר‬
‫סטריפטיז‬
569
‫אגריכם בעיימ‬
1549
FLUROXYPYR
g/l
200
EC
‫תמ‬
‫סטרן‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
940
TERBACIL
80%
WP
‫אר‬
‫ סינבר‬571
TRIASULFURON
DICAMBA
CLETHODIM
WG
‫גר‬
‫ סינרג'י‬572
g/l
3%
60%
116
EC
‫תמ‬
TRIFLURALIN
ISOXABEN
CARFENTRAZONE ETHYL
PENDIMETHALIN
2%
0.5%
gr\dunam 60
g/l
330
GR
‫גי‬
‫ סנפשוט‬574
EW
EC
‫תש‬
‫תמ‬
‫ספוטלייט‬
575
‫ ספיריט‬576
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
BASF, GERMANY
‫מרחב אגרו בעמ‬
KUMIAI CHEMICAL
SUMITOMO CHEMICAL ‫אדמה אגן בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
CO. LTD, JAP
ALMANDINE
CORPORATION SA
ITALY
+Agrosmart Limited, UK
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
TESSENDERLO
KERLEY INC TKI, US
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬4007
ARYSTA LIFE SCIENCE ‫לידור כימיקלים בעיימ‬
FRANCE
+ARYSTA
LIFESCIENCE-USA
DOW AGROSCIENCES ‫אגריכם בעיימ‬
FRANCE
1523
1411
‫ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬1666
‫ לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬1911
FMC Corporation, USA
70 ‫ מתוך‬39 ‫עמוד‬
570
‫סופר תמ‬573
‫סלקט‬
HERBICIDES & DEFOLIANTS - ‫קוטלי עשבים ומשלכים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬4009
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
PARAQUAT
g/l
200
SL
‫תנ‬
‫ סקאפול‬577
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4032
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
1871
‫בע"מ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1868
‫ אדמה אגן בע"מ‬1118
‫אגריכם בעיימ‬
4042
DIFLUFENICAN
g/l
500
SC
‫תר‬
‫פאלקון‬
578
GLUFOSINATE AMMONIUM
g/l
200
SL
‫תנ‬
‫פאסטר‬
579
IMAZAMOX
CYCLOXYDIM
FLUMETSULAM
g/l
g/l
g/l
40
100
800
EC
EC
WG
‫תמ‬
‫תמ‬
‫גר‬
‫ פולסאר‬580
‫פוקוס אולטרא‬
581
‫פטרה‬
582
‫ אדמה אגן בע"מ‬1909
‫ אדמה אגן בע"מ‬701
‫תפזול תעשיות כימיות‬
1987
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
965
METRIBUZIN
CHLORIDAZON
FLUROXYPYR
g/l
70%
65%
200
WG
WG
EC
‫גר‬
‫גר‬
‫תמ‬
‫ פייטון גר‬583
‫ פירמין‬584
‫ פלאטון‬585
FOMESAFEN
g/l
250
SL
‫תנ‬
‫פלקס‬
586
‫תרסיס בעיימ‬
PENDIMETHALIN
g/l
330
EC
‫תמ‬
‫פנדל‬
587
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1670 QUIZALOFOP-P-TEFURYL
g/l
40
EC
‫תמ‬
‫פנטרה‬
588
‫תרסיס בעיימ‬
IMAZAMOX
g/l
40
SL
‫תנ‬
‫ פסוליה תנ‬589
PROPYZAMIDE
g/l
500
SC
‫תר‬
‫פרומו‬
PROMETRYNE
g/l
500
SC
‫תר‬
‫ פרומטרון‬591
PROMETRYNE
DIMETHENAMID-P
IMAZETHAPYR
g/l
g/l
g/l
500
720
100
SC
EC
SL
‫תר‬
‫תמ‬
‫תנ‬
‫פרומטרקס‬592
‫פרונטייר אופטימה‬
593
‫ פרסוט‬594
ACLONIFEN
g/l
600
SC
‫תר‬
‫'צ'לנג‬
g/l
g/l
g/l
240
250
162.2
SL
EC
‫תנ‬
‫תמ‬
‫קדרה‬
596
‫ קודל גולד‬597
+ADAMA ANDINA B.V. ,
SUCURSAL C
- '‫ פ‬‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
BASF-USA
BASF, GERMANY
DOW AGROSCIENCES
USA
‫אדמה אגן בע"מ‬
BASF, GERMANY
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
Syngenta Crop
Protection, Swit
HALLMARK
CHEMICALS BV-CHINA
Chemtura Netherlands
B.V, Neth
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
SIPCAM
‫אדמה אגן בע"מ‬
BASF-USA
BASF, GERMANY
1886
4264
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4108
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
1246
‫בע"מ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬1038
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1986
‫ אדמה אגן בע"מ‬1213
590
- '‫ צ‬BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫ מרחב אגרו בעמ‬1212
BASF, GERMANY
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1362 IMAZAPIC
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1983 PROMETRYNE
595
- '‫ ק‬METOLACHLOR-S
70 ‫ מתוך‬40 ‫עמוד‬
HERBICIDES & DEFOLIANTS - ‫קוטלי עשבים ומשלכים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫אדמה אגן בע"מ‬
'‫מס‬
NO
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1071
DIFLUFENICAN
g/l
500
SC
‫תר‬
‫ קוורץ‬598
‫אדמה אגן בע"מ‬
DIFLUFENICAN
BROMOXYNIL
CLETHODIM
g/l
g/l
g/l
25
250
120
EC
‫תמ‬
‫קולט‬
EC
‫תמ‬
‫ קולקט‬600
CLOMAZONE
g/l
360
CS
‫תק‬
‫ קומנד‬601
4152
‫ תפזול תעשיות כימיותתפזול תעשיות כימיות‬4189
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬1572
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
SIPCAM
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
DOW AGROSCIENS,
ITALY
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
599
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אגריכם בעיימ‬
4130
331
CLOMAZONE
PROPYZAMIDE
g/l
360
50%
CS
WP
‫תק‬
‫אר‬
‫קלומאגן תק‬
602
‫קרב‬
603
‫אגריכם בעיימ‬
4186
PROPYZAMIDE
g/l
400
SC
‫תר‬
‫קרב נוזלי‬604
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
1734
1467
GLYPHOSATE
OXADIARGYL
g/l
68%
400
SG
SC
‫גמ‬
‫תר‬
‫ראונדאפ מקס‬
605
‫ ראפט‬606
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
664
DIQUAT
g/l
200
EC
‫תמ‬
‫רגלון‬
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
1646
GLYPHOSATE
g/l
480
SL
‫תנ‬
‫רונדומור‬608
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1386
GLYPHOSATE
g/l
480
SL
‫תנ‬
‫ רונדופז‬609
‫מרחב אגרו בעמ‬
432
OXADIAZON
2%
GR
‫גי‬
‫רונסטאר גרגרי‬
610
‫מרחב אגרו בעמ‬
1505
OXADIAZON
2%
GR
‫גי‬
‫ק‬.‫גרגרי א‬
‫רונסטאר‬
611
‫מרחב אגרו בעמ‬
389
OXADIAZON
g/l
250
EC
‫תמ‬
‫רונסטאר תמ‬
612
‫אדמה אגן בע"מ‬
1265
FLUROCHLORIDONE
g/l
250
EC
‫תמ‬
‫ רייסר‬613
- '‫ ר‬-
MONSANTO,BELGIUM
BAYER CropScience AG,
GERMANY
Syngenta Crop
Protection, Swit
PILARQUIM
+‫ליעד כימיקלים‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
+JINGMA CHEMICALS,
CHINA
BAYER CropScience AG,
GERMANY
BAYER CropScience AG,
GERMANY
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫אדמה אגן בע"מ‬
607
- '‫ ש‬‫אדמה אגן בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
1459
PROPAQUIZAFOP
g/l
100
EC
‫תמ‬
‫שוגון‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
1885
IMAZAPYR
g/l
240
SL
‫תנ‬
‫שוטגן תנ‬615
4066
OXYFLUORFEN
PROPYZAMIDE
ATRAZINE
g/l
g/l
275
215
90%
SC
‫תר‬
‫תבור‬
WG
‫גר‬
‫ תירסיד‬617
+QUENA PLANT
PROTECTION
614
- '‫ ת‬SIPCAM
‫תפזול תעשיות כימיותתפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫בע"מ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
1638
70 ‫ מתוך‬41 ‫עמוד‬
616
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
- '‫ א‬-
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
HEBEI PR, CHINA
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+LIAN YUN GANG
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
ISK, JAPAN
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
Syngenta Crop
Protection, Swit
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ אגריכם בעיימ‬1447
QUINOXYFEN
g/l
250
SC
‫תר‬
‫ אביר‬618
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
4093
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
4027
‫ סוילטק בעיימ‬1876
CALCIUM POLYSULPHIDE
NEEM OIL
METAM SODIUM
g/l
g/l
29%
660
510
SL
EC
L
‫תנ‬
‫תמ‬
‫ל‬
‫אגרימור נס‬
619
‫סטופ‬-‫אגרימור‬
620
‫אדוכם סופר‬
621
82.5%
500
98%
200
WG
SC
EC
EW
‫גר‬
‫תר‬
‫תמ‬
‫תש‬
‫ אודאון‬622
‫ אוהיו‬623
‫אולטרהפז‬
624
2000 ‫אופיר‬
625
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1820 CHLOROTHALONIL
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1382 FLUAZINAM
‫אגרימור ישראל בעיימ‬
4178 MINERAL OIL
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1489 PENCONAZOLE
g/l
g/l
‫ מרחב אגרו בעמ‬836
PROCHLORAZ MANGANESE
50%
WP
‫אר‬
‫ אוקטב‬626
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
PENCONAZOLE
10%
EC
‫תמ‬
‫ אורון‬627
914
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1687
TEBUCONAZOLE
g/l
250
EW
‫תש‬
‫ אוריוס‬628
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4146
320
80
200
120
‫תר‬
‫ אורפאן‬629
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4037
g/l
g/l
g/l
g/l
SC
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
CAPTAN
TEBUCONAZOLE
TEBUCONAZOLE
AZOXYSTROBIN
SC
‫תר‬
‫ אזימוט‬630
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1604 CYPROCONAZOLE
g/l
100
SL
‫תנ‬
‫אקסטרה‬
‫אטמי‬
631
‫ אגריכם בעיימ‬4023
g/l
50
EW
‫תש‬
‫ אינדר‬632
g/l
125
SC
‫תר‬
‫ איתן‬633
80%
WP
‫אר‬
‫ אלייט‬634
70%
350
WP
SE
‫אר‬
‫רת‬
‫אנטרקול‬
635
‫ אפרון‬XL
636
50%
WG
‫גר‬
‫אצן‬
+IRVITA PLANT
PROTECTION HOLAND
+AAKO B.V,
Netherlands
+AAKO B.V,
Netherlands
Syngenta Crop
Protection, Swit
DOW AGROSCIENS,
ITALY
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
BAYER CROPSCIENCE
FRANCE
‫ליעד אגרו‬
Syngenta Crop
Protection, Swit
EURO SYSTEM
FENBUCONAZOLE
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4235 FLUTRIAFOL
‫בע"מ‬
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
425 FOSETHYL AL
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
499 PROPINEB-dithiocarbamate
‫ מרחב אגרו בעמ‬1970 MEFENOXAM
‫אפעל תעשיות כימיות‬
4160
‫בעיימ‬
DIMETHOMORPH
70 ‫ מתוך‬42 ‫עמוד‬
L
637
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1814
SF AGRO BV
ITZERLAND
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
MANDINE
RPORATION SA
INA
DIMETHOMORPH
MANCOZEB
‫מכתשים בע"מ‬1631
‫ אדמה‬KRESOXIM METHYL
‫ תרסיס בעיימ‬1921 DIMETHOMORPH
g/l
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
9%
60%
500
50%
WG
‫גר‬
69 ‫ אקרובט‬638
SC
WG
‫תר‬
‫גר‬
‫ארדנט‬
‫אתלט‬
639
640
25%
WP
‫אר‬
‫באילטון‬
641
- '‫ ב‬-
YER CropScience AG,
RMANY
‫ליעד אגרו‬
YER CropScience AG,
RMANY
‫ חרושת כימית‬,‫ד"ר מירון‬
‫בעיימ‬
SF, GERMANY
GHAMANI
DUSTRIES, India
CKMAN LAB. USA
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
RI-ESTRELLA, S. de
. de C
SF SE, BRASIL
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
genta Crop
tection, Swit
MANDINE
RPORATION SA
INA
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
UFRERA Y
RTILIZANTES PALLA
REXAGRI Usine de
sens, FR
M.C CORPORATION
RICULTURAL
‫כימיקלים בעיימ‬132
‫ לידור‬TRIADIMEFON
‫כימיקלים בעיימ‬868
‫ לידור‬TRIADIMENOL
‫כימיקלים בעיימ‬660
‫ לידור‬BITERTANOL
g/l
250
25%
EC
WP
‫תמ‬
‫אר‬
‫באיפידן‬
‫באיקור‬
642
643
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1794
g/l
250
EC
‫תמ‬
‫בוגירון‬
644
‫אדמה אגן בע"מ‬120 CARBENDAZIM
‫כימיקלים בעיימ‬
‫אגרולב‬CARBENDAZIM
4114
50%
50%
WG
SC
‫גר‬
‫תר‬
‫בויסטין‬
50 ‫בויסן‬
645
646
‫אדמה אגן בע"מ‬628 TCMTB
‫תעשיות כימיות‬908
‫ תפזול‬COPPER SULPHATE
‫בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬870 COPPER HYDROXIDE
30%
80%
SL
WP
‫תנ‬
‫אר‬
‫בוסן‬
‫בורדוזול‬
647
648
77%
WP
‫אר‬
‫בלו שילד‬
649
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1990
‫גר‬
‫בליס‬
650
‫תר‬
‫ בנג'ו פורטה‬651
‫תר‬
720 ‫בראבו‬
652
DIFENOCONAZOLE
PYRACLOSTROBIN
BOSCALID
‫מכתשים בע"מ‬4192
‫ אדמה‬FLUAZINAM
DIMETHOMORPH
‫ תעשיות בעיימ‬1838
‫לוכסמבורג‬
CHLOROTHALONIL
g/l
g/l
g/l
12.8% WG
25.2%
SC
200
200
SC
720
‫ תרסיס בעיימ‬1900
CHLOROTHALONIL
g/l
720
SC
‫תר‬
720 ‫ברבי‬
653
‫תעשיות כימיות‬4095
‫ תפזול‬CHLOROTHALONIL
‫בע"מ‬
g/l
720
SC
‫תר‬
‫ברק‬
654
80%
WG
‫גר‬
‫גופרימור‬
655
825
SC
‫תר‬
‫גופריתר‬
656
8%
65%
WP
‫אר‬
‫ גלבן מנקוזב‬657
- '‫ ג‬‫אגרימור ישראל בעיימ‬
4059 SULFUR
‫ תעשיות בעיימ‬1605
‫לוכסמבורג‬
SULFUR
g/l
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
974 BENALAXYL
MANCOZEB
70 ‫ מתוך‬43 ‫עמוד‬
‫קוטלי פטריות וחיידקים ‪FUNGICIDES & BACTERICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 658‬גפרביק ‪70‬‬
‫אב‬
‫‪DP‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪204‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫גפרטיב‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪251‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪660‬גפרית לאידוי‬
‫גפרכל‬
‫‪661‬‬
‫‪ 662‬גפרת נחושת‬
‫‪ 663‬גפרת נחושת‬
‫אב‬
‫אר‬
‫אר‬
‫גב‬
‫‪DP‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪CR‬‬
‫‪99.8%‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪99.5%‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪COPPER SULPHATE‬‬
‫‪COPPER SULPHATE‬‬
‫‪1357‬‬
‫‪1653‬‬
‫‪1327‬‬
‫‪1715‬‬
‫איתן ומרגלית בר הדס‬
‫איתן ומרגלית בר הדס‬
‫אינטרא סחר בינלאומי‬
‫תמנע מכרות נחושת‬
‫בעיימ‬
‫‪ DG664‬דאקוניל‬
‫גר‬
‫‪82.5% WG‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1674‬‬
‫דואט‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫דומארק‬
‫‪666‬‬
‫דומארק קומבי‬
‫‪667‬‬
‫תמ‬
‫אר‬
‫‪EC‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪668‬דותן‪-‬פרופלנט‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪250‬‬
‫‪200‬‬
‫‪100‬‬
‫‪40%‬‬
‫‪1%‬‬
‫‪722‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪TETRACONAZOLE‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪TETRACONAZOLE‬‬
‫‪PROPAMOCARB HCL‬‬
‫‪ 4198‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1408‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪1656‬‬
‫‪ 1530‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪669‬‬
‫דיוידנד‬
‫תז‬
‫‪FS‬‬
‫‪30‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIFENOCONAZOLE‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪670‬‬
‫דיימונד‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIMETHOMORPH‬‬
‫‪671‬‬
‫דיינון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪722‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PROPAMOCARB HCL‬‬
‫‪ 4033‬תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪944‬‬
‫‪ 672‬דיינון אנרג'י‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫דימול‬
‫שמן‬
‫‪OL‬‬
‫‪530‬‬
‫‪310‬‬
‫‪98%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪PROPAMOCARB HCL‬‬
‫‪FOSETHYL AL‬‬
‫‪PARAFFINIC OIL‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪674‬דיסארם ‪480‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪480‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUOXASTROBIN‬‬
‫‪675‬‬
‫דיפאנס‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪375‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪FLUDIOXONIL‬‬
‫‪CYPRODINIL‬‬
‫‪676‬‬
‫דיפקור‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIFENOCONAZOLE‬‬
‫‪4124‬אגרולב כימיקלים בעיימ‬
‫‪ 677‬דלן ‪ 500‬תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DITHIANON‬‬
‫כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪659‬‬
‫‪OS STAVRINIDES‬‬
‫‪ICALS L‬‬
‫‪OS STAVRINIDES‬‬
‫‪ICALS L‬‬
‫‪NDUSTRIA‬‬
‫‪NDUSTRIA‬‬
‫‪MMON, TAIWAN‬‬
‫תמנע מכרות נחושת בעיימ‬
‫ ד' ‪-‬‬‫‪665‬‬
‫‪673‬‬
‫עמוד ‪ 44‬מתוך ‪70‬‬
‫‪1577‬‬
‫‪4068‬‬
‫‪ 1720‬אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫‪ 4147‬לידור כימיקלים בעיימ‬
‫‪4242‬‬
‫‪1410‬‬
‫תרסיס בעיימ‬
‫‪ta Crop‬‬
‫‪on, Swit‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪O S.p.A, ,ITALY‬‬
‫‪O S.p.A, ,ITALY‬‬
‫‪AC AGRIPHAR,‬‬
‫‪m‬‬
‫‪ta Crop‬‬
‫‪on, Swit‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪R CropScience AG,‬‬
‫‪ANY‬‬
‫‪R CropScience AG,‬‬
‫‪ANY‬‬
‫‪EL USA‬‬
‫‪TA LIFE SCIENCE‬‬
‫‪CE‬‬
‫‪STA‬‬
‫‪CIENCE-USA‬‬
‫‪NDINE‬‬
‫‪ORATION SA‬‬
‫‪ACHEM,‬‬
‫‪UM‬‬
‫‪GERMANY‬‬
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫מרחב אגרו בעמ‬
+DU PONT PASURUAN
INDONESIA
+DU PONT BEVEREN
BELGIUM
DECCO IBERICA SA,
SPAIN
SIPCAM
SIPCAM, ITAYL
‫ מרחב אגרו בעמ‬1101
CARBENDAZIM
‫סייפ פק בעיימ‬
MYCLOBUTANIL
1892
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1555
‫בעיימ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1803
‫בעיימ‬
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
50%
WP
‫אר‬
‫ דלסן‬678
120
EC
‫תמ‬
12 ‫דקוטאניל‬
679
WP
6%
70%
14.2% WP
57.2%
‫אר‬
‫ דראגו‬680
‫אר‬
‫דרגופיקס‬
681
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
700
580
350
580
350
SC
SC
‫תר‬
‫תר‬
‫הליוגופרית‬
682
‫הרקולס‬683
SC
‫תר‬
‫הרקולס‬684
G
g/l
g/l
g/l
500
200
200
45%
116
47
50%
1.75%
SC
SC
‫תר‬
‫תר‬
500 ‫וויוואנדו‬
685
‫ תר‬200 686
‫ויטאווקס‬
WG
EC
‫גר‬
‫תמ‬
‫ ויטן‬687
‫ וינטו‬688
WG
‫גר‬
‫ וינקר‬689
70% WG
1.75%
SC
100
‫גר‬
‫ ולבון‬690
‫תר‬
‫ וקטרה‬691
250
SC
‫תר‬
‫ זאוס‬692
37.5% SC
5%
‫תר‬
‫ זטניל‬C693
g/l
CYMOXANIL
MANCOZEB
CYMOXANIL
MANCOZEB
- '‫ ה‬ACTIO PIN
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1407 SULFUR
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1848 POTASSIUM PHOSPHITE
COPPER OXYCHLORIDE
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1931 POTASSIUM PHOSPHITE
COPPER OXYCHLORIDE
- '‫ ו‬BASF, GERMANY
MacDermid Agricultural
Solutio
SIPCAM
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
+KUMIAI CHEMICAL
+MITSUI TOATSU
KUMIAI CHEMICAL
+MITSUI TOATSU
SUMITOMO FRANCE
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
4148
‫ מרחב אגרו בעמ‬1448
METRAFENONE
CARBOXIN
THIRAM
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1706 CYMOXANIL
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4170 BUPIRIMATE
TEBUCONAZOLE
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1737 FOLPET
BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1736
‫תרסיס בעיימ‬
1204
g/l
g/l
MANCOZEB
BENTHIAVALICARB- ISOPROPYL
g/l
BROMUCONAZOLE
- '‫ ז‬-
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
SIPCAM
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4137
‫בע"מ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1556
‫בעיימ‬
AZOXYSTROBIN
CHLOROTHALONIL
CYMOXANIL
- '‫ ח‬70 ‫ מתוך‬45 ‫עמוד‬
g/l
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
CHEMINOVA,
DENMARK
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1430
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
JIANGSU FENGDENG
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1956
‫בעיימ‬
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1870
‫בע"מ‬
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬13
‫אגרולב כימיקלים בעיימ‬4161
‫תרסיס בעיימ‬
1793
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
g/l
125
FLUDIOXONIL
CYPRODINIL
TEBUCONAZOLE
g/l
25% WG
37.5%
EC
250
TEBUCONAZOLE
g/l
250
THIOPHANATE METHYL
AZOXYSTROBIN
TEBUCONAZOLE
g/l
PROQUINAZID
‫ תפזול תעשיות כימיות‬4165
‫בע"מ‬
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1936
‫בעיימ‬
AZOXYSTROBIN
PENCYCURON
MANCOZEB
‫סייפ פק בעיימ‬
NO
‫תר‬
‫ חוסן‬694
‫גר‬
‫ 'טאץ‬695
‫תמ‬
‫טבוקול‬696
EC
‫תמ‬
‫ טולדו‬697
70%
250
45%
WP
SC
WG
‫אר‬
‫תר‬
‫גר‬
‫ טופז‬698
‫טופסטאר‬
699
‫ טיפקס‬700
g/l
200
EC
‫תמ‬
‫ טליוס‬701
g/l
g/l
50
200
75%
FS
‫תז‬
‫טנגו‬
WG
‫גר‬
‫טרידקס‬703
MANEB-dithiocarbamate
75%
WG
‫גר‬
‫טרימנגול‬
704
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬586
PCNB (QUINTOZENE)
75%
WP
‫אר‬
‫טרכלור אר‬
705
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1606
ETRIDIAZOLE
PCNB (QUINTOZENE)
5.8% EC
23.2%
‫תמ‬
‫טרכלור סופר‬
706 X
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1774
‫בע"מ‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
287
METALAXYL
MANCOZEB
POLYOXIN B
7.5%
56%
10%
WP
‫אר‬
‫ מילור‬707
WP
‫אר‬
‫ מילפן‬708
‫ רימי כימיקלים בעיימ‬1610
SULFUR
80%
WG
‫גר‬
‫מיקרוטיול‬
709
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1846
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1286
PROCHLORAZ
PROCHLORAZ ZINCI
FOLPET
450
15%
60%
EC
WP
‫תמ‬
‫אר‬
FLUTRIAFOL
SC
- '‫ ט‬-
ROTAM CHINA
NIPPON SODA, JAPAN
SHARDA, INDIA
ALMANDINE
CORPORATION SA
CHINA
E.I DUPONT De
Numerous and Com
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
CEREXAGRI Usine de
Bassens, FR
+UPL LIMITED, INDIA
UPL LIMITED, INDIA
+Cerexagri B.V,
Netherlands
AMVAC CHEMICAL
CORPORATION, US
AMVAC CHEMICAL
CORPORATION, US
‫מרחב אגרו בעמ‬
4259
1907
1463
702
- '‫ מ‬ROTAM HONG-KONG
HOKKO Chemical
Industry Co., J
CEREXAGRI Usine de
Bassens, FR
+UPL LIMITED, INDIA
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
70 ‫ מתוך‬46 ‫עמוד‬
g/l
45 ‫מיראז‬
710ECNA
‫ 'מיראז‬711
F
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬4058
AZOXYSTROBIN
g/l
250
SC
‫תר‬
‫ מירדור‬712
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬4041
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1337
AZOXYSTROBIN
PYRIMETHANIL
g/l
50%
300
WG
SC
‫גר‬
‫תר‬
‫מירדור גר‬713
‫ מיתוס‬714
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1533
‫מלודי דואו‬715
‫סייפ פק בעיימ‬
61.25% WP
5.5%
75% WG
‫אר‬
UPL LIMITED, INDIA
+Cerexagri B.V,
Netherlands
INDOFIL INDUSTRIES
LIMITED
INDOFIL INDUSTRIES
LIMITED
SABERO ORGANICS
GUJARAT
+DOW AGROSCIENCES
CHINA
+DOW AGROSCIENCES
BRASIL COLOMB
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+SBM FORMULATION,
FRANCE
+SULPHUR MILLS
+BAYER
CROPSCIENCE
FRANCE
+SABERO ORGANICS
GUJARAT
UPL LIMITED, INDIA
UPL LIMITED, INDIA
CEREXAGRI Usine de
Bassens, FR
+UPL LIMITED, INDIA
E.I DUPONT De
Numerous and Com
PROPINEB-dithiocarbamate
IPROVALICARB
MANEB-dithiocarbamate
‫גר‬
‫ונדק‬-‫מנבגן‬716
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1991
MANCOZEB
75%
WG
‫גר‬
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1992
MANCOZEB
80%
WP
‫אר‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
721
MANCOZEB
80%
WP
‫אר‬
75 ‫מנצידן‬717
INDOFIL
‫גר‬
80 ‫מנצידן‬718
INDOFIL
‫אר‬
‫מנצידן אר‬719
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬1436
MANCOZEB
75%
WG
‫גר‬
‫ מנצידן גר‬720
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1259
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬756
‫ אפעל תעשיות כימיות‬766
‫בעיימ‬
MANCOZEB
MANCOZEB
MANCOZEB
75%
80%
80%
GR
WP
WP
‫גי‬
‫אר‬
‫אר‬
‫ מנקו די‬721
‫ מנקוזן‬722
‫ מנקוטל‬723
‫מרחב אגרו בעמ‬
930
‫מנקור‬
724
‫מרחב אגרו בעמ‬
1055
14.2% WP
57.2%
SC
480
‫אר‬
UPL LIMITED, INDIA
CYMOXANIL
MANCOZEB
MANEB-dithiocarbamate
‫תר‬
‫מנקס‬
725
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
+AAKO B.V,
Netherlands
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
BAYER CropScience AG,
GERMANY
+‫ליעד כימיקלים‬
1919
70 ‫ מתוך‬47 ‫עמוד‬
g/l
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
SUMITOMO CHEMICAL
CO. LTD, JAP
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
CEREXAGRI Usine de
Bassens, FR
+UPL LIMITED, INDIA
‫אדמה אגן בע"מ‬
963
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
618
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
716
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1862
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
4123
DINICONAZOLE-M
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
12.5% WP
‫אר‬
‫ מרית‬726
CAPTAN
CAPTAN
CAPTAN
TRIBASIC COPPER SULFATE
g/l
480
50%
80%
40%
SC
WP
WG
WG
‫תר‬
‫אר‬
‫גר‬
‫גר‬
48 ‫מרפאן‬
727
50 ‫מרפאן‬
728
‫ גר‬80 ‫מרפאן‬
729
‫אולטרא‬730
‫מרק בורדו‬
‫ ביח"ר‬,‫ זהר דליה‬1393
‫ אדמה אגן בע"מ‬4134
MIXTURE OF DETERGENTS
TRIBASIC COPPER SULFATE
g/l
g/l
340
340
SL
SC
‫תנ‬
‫תר‬
35 ‫ נאט‬731
‫נחושתן תר‬
732
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1391
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
312
‫ אדמה אגן בע"מ‬1836
‫לידור כימיקלים בעיימ‬
1953
NEEM OIL
BUPIRIMATE
CYFLUFENAMID
TEBUCONAZOLE
TRIFLOXYSTROBIN
g/l
g/l
97%
250
5%
500
250
OL
EC
EW
WG
‫שמן‬
‫תמ‬
‫תש‬
‫גר‬
‫נימגארד‬733
25 ‫נמרוד‬734
‫נץ‬
735
75 ‫נתיבו‬736
- '‫ נ‬‫ ביח"ר‬,‫זהר דליה‬
NUFARM GmbH & Co.
KG, AUSTRIA
CERTIS, USA
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
NIPPON SODA, JAPAN
BAYER CropScience AG,
GERMANY
g/l
- '‫ ס‬ALMANDINE
CORPORATION SA UK
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫תרסיס בעיימ‬
4166
FLUDIOXONIL
g/l
100
FS
‫תז‬
‫סאן רייז‬737
‫אגריכם בעיימ‬
4182
FLUDIOXONIL
CYPRODINIL
g/l
g/l
250
375
SC
‫תר‬
‫סוואנה תר‬
738
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1431
‫ 'סוויץ‬739
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1563
g/l
37.5% WG
25%
SC
650
‫גר‬
ARYSTA LIFE SCIENCE
FRANCE
SUMIL CHEMICALS
CYPRODINIL
FLUDIOXONIL
SULFUR
‫תר‬
‫סולפו לי‬740
80%
WG
‫גר‬
‫סולפוזול‬741
720
720
SC
SC
‫תר‬
‫תר‬
‫סולפרון‬742
‫ סופה‬743
KRESOXIM METHYL
CYMOXANIL
50%
45%
WG
WG
‫גר‬
‫גר‬
‫ סטרובי‬744
‫סיימוק‬X
745
CYMOXANIL
MANCOZEB
CYMOXANIL
8%
64%
60%
WP
‫אר‬
‫טופ אר‬-‫סימוקסי‬
746
WG
‫גר‬
60 ‫סימוקסן‬
747
PROBELTE
DREXEL USA
BASF, GERMANY
ZHEJIANG HETIAN,
CHINA
INDOFIL INDUSTRIES
LIMITED
WILLOWOOD, HONG
KONG
‫תפזול תעשיות כימיות‬
1804
‫בע"מ‬
‫תרסיס בעיימ‬
1534
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1727
‫בעיימ‬
‫ אדמה אגן בע"מ‬1406
‫תפזול תעשיות כימיות‬
4078
‫בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4163
‫אפעל תעשיות כימיות‬
4184
‫בעיימ‬
SULFUR
g/l
g/l
SULFUR
SULFUR
70 ‫ מתוך‬48 ‫עמוד‬
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
SINOCHEM AGRO,
CHINA
DOW AGROSCIENCES
FRANCE
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4174
Syngenta Crop
Protection, Swit
DOW AGROSCIENCES
CHINA
+DOW AGROSCIENCES
BRASIL COLOMB
+COROMANDEL
INTERNATIONAL
LIMIT
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+SBM FORMULATION,
FRANCE
+SULPHUR MILLS
+BAYER
CROPSCIENCE
FRANCE
+SABERO ORGANICS
GUJARAT
ICA INTERNATIONAL
CHEMICALS PT
‫מרחב אגרו בעמ‬1575
FENAMIDONE
MANCOZEB
FLUDIOXONIL
‫ אגריכם בעיימ‬1302
‫ אגריכם בעיימ‬1709
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
HALLMARK
CHEMICALS BV-UK
+HALLMARK
CHEMICALS BV-SPAIN
SYNGENTA USA
+SYNGENTA AGRO, SA,
SPAIN
ALMANDINE
CORPORATION SA
SWIT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
'‫מס‬
FORMULATION NAME AND TYPE
NO
80%
WG
‫גר‬
‫ סיני‬748
g/l
240
EC
‫תמ‬
24 ‫סיסטאן‬
749
WG
‫גר‬
‫ סכיור‬750
g/l
10%
50%
100
FS
‫תז‬
‫ סלסט‬751
MANCOZEB
80%
WP
‫אר‬
‫סנקוזב‬752
MANCOZEB
75%
WG
‫גר‬
‫סנקוזב‬753
g/l
DIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE
‫מכתשים בע"מ‬4013
‫ אדמה‬FOLPET
DIMETHOMORPH
‫מכתשים בע"מ‬4052
‫ אדמה‬CHLOROTHALONIL
DIMETHOMORPH
‫מכתשים בע"מ‬4014
‫ אדמה‬DIMETHOMORPH
g/l
‫ תרסיס בעיימ‬1817 DIFENOCONAZOLE
g/l
120
L
‫ל‬
‫ספורקיל‬
754
60%
11.3%
40%
8%
500
250
WG
‫גר‬
‫אקסטרה‬
755‫ספינקס‬
WG
‫גר‬
‫ סופרה‬756
‫ספינקס‬
SC
EC
‫תר‬
‫תמ‬
‫ספינקס תר‬
757
‫סקוטר‬758
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1925
FLUDIOXONIL
g/l
230
SC
‫תר‬
‫סקולאר‬
759
‫ תרסיס בעיימ‬4181
AZOXYSTROBIN
DIFENOCONAZOLE
g/l
g/l
200
125
SC
‫תר‬
‫ סקופ‬760
CYMOXANIL
‫מכתשים בע"מ‬1818
‫ אדמה‬MYCLOBUTANIL
‫מרחב אגרו בעמ‬1630
‫ברודי סחר בעיימ‬
.‫מ‬.‫ מ‬N,N-N,N-DIDECYL-N,N1878
70 ‫ מתוך‬49 ‫עמוד‬
‫קוטלי פטריות וחיידקים ‪FUNGICIDES & BACTERICIDES -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫‪ 1100‬כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪ 761‬סקור‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪DIFENOCONAZOLE‬‬
‫‪ 762‬סקיפר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1889‬תעשיות כימיות‬
‫‪ DIFENOCONAZOLE‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫עומר‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪100‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪764‬עמיסטר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1935‬תעשיות כימיות‬
‫‪ PENCONAZOLE‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪1554‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ AZOXYSTROBIN‬אדמה‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪ 765‬עמיעוז‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 4080‬תרסיס בעיימ‬
‫‪ 766‬פאנצ'ו‬
‫תז‬
‫‪FS‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪ 767‬פולאר‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪4149‬תעשיות כימיות‬
‫‪ PENCYCURON‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪1236 POLYOXIN AL‬מרחב אגרו בעמ‬
‫פוליו גולד‬
‫‪768‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪769‬פוליקור‬
‫‪ 770‬פולירון‬
‫תמ‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪37.5‬‬
‫‪500‬‬
‫‪250‬‬
‫‪250‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1845‬מרחב אגרו בעמ‬
‫‪MEFENOXAM‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫כימיקלים בעיימ‬
‫לידור‬
‫‪1040 TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪ 1839 TEBUCONAZOLE‬כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫פולפאן ‪ 48‬תר‬
‫‪771‬‬
‫פולפאן ‪80‬‬
‫‪772‬‬
‫תר‬
‫גר‬
‫‪SC‬‬
‫‪WG‬‬
‫‪480‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪1954‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ FOLPET‬אדמה‬
‫‪1340‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ FOLPET‬אדמה‬
‫פולפאן ‪ 80‬אר‬
‫‪773‬‬
‫פונגורן אר‬
‫‪774‬‬
‫אר‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪80%‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪775‬פוספירון‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪500‬‬
‫‪g/l‬‬
‫פור‪-‬דור ‪37‬‬
‫‪776‬‬
‫פילבאסטר ‪400‬‬
‫‪777‬‬
‫תנ‬
‫תר‬
‫‪SL‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪365‬‬
‫‪200‬‬
‫‪200‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫פירוס ‪ 400‬תר‬
‫‪778‬‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪400‬‬
‫‪g/l‬‬
‫פיריתילן שרוול‬
‫‪779‬‬
‫אחר‬
‫‪OT‬‬
‫‪1%‬‬
‫ ע' ‪-‬‬‫‪763‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫‪ALMANDINE‬‬
‫‪CORPORATION SA UK‬‬
‫‪ -‬פ' ‪-‬‬
‫‪1285‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ FOLPET‬אדמה‬
‫כימיקלים בעיימ‬
‫‪ COPPER HYDROXIDE‬רימי‬
‫‪1148‬‬
‫‪POTASSIUM PHOSPHITE‬‬
‫‪ 1851‬כ‪.‬צ‪.‬ט בעיימ‬
‫כימיקלים בעיימ‬
‫‪ FORMALDEHYDE‬דור‬
‫‪1154‬‬
‫‪ 4050 IMAZALIL‬סייפ פק בעיימ‬
‫‪PYRIMETHANIL‬‬
‫‪1998‬תעשיות כימיות‬
‫‪ PYRIMETHANIL‬תפזול‬
‫בע"מ‬
‫‪1667‬מכתשים בע"מ‬
‫‪ CHLORPYRIFOS‬אדמה‬
‫עמוד ‪ 50‬מתוך ‪70‬‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫‪KAKEN‬‬
‫‪PHARMACEUTICAL CO‬‬
‫‪JAPAN‬‬
‫‪Syngenta Crop‬‬
‫‪Protection, Swit‬‬
‫ליעד אגרו‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪+TAMINCO‬‬
‫‪BVBA,BELGIUM‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪URANIA‬‬
‫‪AGROCHEMICALS,‬‬
‫‪GERMANY‬‬
‫ד"ר מירון‪ ,‬חרושת כימית‬
‫בעיימ‬
‫דור כימיקלים בעיימ‬
‫‪JANSSEN‬‬
‫‪PHARMACEUTICA,‬‬
‫‪BELGIUM‬‬
‫‪CHIMAC AGRIPHAR‬‬
‫‪S.A, BELGIUM‬‬
‫‪MACONDRAY‬‬
‫‪PLASTICS INC, PHILIP‬‬
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
ZHEJIANG HEYI
KUMIAI CHEMICAL
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
‫בעיימ‬
‫ אפעל תעשיות כימיות‬4035
‫בעיימ‬
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1612
‫בעיימ‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1908
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1967
‫בעיימ‬
‫ אפעל תעשיות כימיות‬1977
‫בעיימ‬
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
PENCYCURON
g/l
250
SC
‫תר‬
‫ פנסיונר‬780
MEPANIPYRIM
g/l
400
SC
‫תר‬
‫פרופיקה תר‬
781
AZOXYSTROBIN
CYPROCONAZOLE
POLYOXIN B
g/l
g/l
200
80
10%
SC
‫תר‬
‫פריורי אקסטרה‬
782
GR
‫גי‬
‫פרלין‬
50%
GR
‫גי‬
‫פרלין סופר‬784
360
SC
‫תר‬
‫צ'אמפ פלו‬785
77% WP
77% WG
14.2% WP
57.2%
‫אר‬
‫גר‬
‫אר‬
‫צ'מפיון אר‬786
‫צ'מפיון גר‬787
‫ צימוקלין‬788
POLYOXIN B
783
- '‫ צ‬-
NUFARM GmbH & Co.
KG, AUSTRIA
NUFARM CHILE
NUFARM CHILE
HALLMARK
CHEMICALS BVNetherla
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
g/l
4185
COPPER HYDROXIDE
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬991
‫ אדמה מכתשים בע"מ‬4094
‫תרסיס בעיימ‬
1570
COPPER HYDROXIDE
COPPER HYDROXIDE
CYMOXANIL
MANCOZEB
‫ תפזול תעשיות כימיות‬1980
‫בע"מ‬
CYPROCONAZOLE
g/l
100
SL
‫תנ‬
‫צפריר‬
PYRACLOSTROBIN
DIMETHOMORPH
KRESOXIM METHYL
BOSCALID
CHLOROTHALONIL
AZOXYSTROBIN
SULFUR
PROPAMOCARB HCL
FENAMIDONE
CHLOROTHALONIL
DIPOTASSIUM SALT OF
PHOSPHOROUS ACID
COPPER OXYCHLORIDE
PROPINEB-dithiocarbamate
COPPER SULPHATE
MANCOZEB
COPPER HYDROXIDE
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
g/l
40
72
100
200
400
80
80%
375
75
250
583
EC
‫תמ‬
‫ קאבריו‬790
SC
‫תר‬
‫ תר‬300 ‫קוליס‬
791
SC
‫תר‬
‫ קומודור‬792
WG
SC
‫גר‬
‫תר‬
‫ קומולוס‬793
‫ קונסנטו‬794
SC
‫תר‬
‫ קוסמוס‬795
‫אר‬
‫קופרו אנטרקול‬
796
‫גר‬
‫קופרופיקס‬797
‫גר‬
2000 ‫קוצייד‬
798
789
- '‫ ק‬BASF, GERMANY
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
4025
BASF, GERMANY
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1938
SYNGENTA USA
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1918
BASF, GERMANY
BAYER CropScience AG,
GERMANY
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫כ‬
1077
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1792
SCHIRM GmbG,
+BOLD CORP
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
1888
‫ליעד אגרו‬
‫ לידור כימיקלים בעיימ‬1623
UPL LIMITED, INDIA
‫ רימי כימיקלים בעיימ‬4067
Kocide LLC, USA
‫מרחב אגרו בעמ‬
1721
70 ‫ מתוך‬51 ‫עמוד‬
g/l
g/l
g/l
g/l
37% WP
17.5%
22.1% WG
30.4%
53.8% WG
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
LAINCO, Spain
GLOBACHEM,
BELGIUM
E.I DUPONT De
Numerous and Com
OAT Agrio Co., Ltd,
Japan
E.I DUPONT De
Numerous and Com
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
ZHEJIANG HEBEN
PESTICIDES & CH
ALMANDINE
CORPORATION SA
CHINA
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ גן מור בע"מ‬1553 POTASSIUM PHOSPHITE
‫כימיקלים בעיימ‬
‫אגרולב‬PENCYCURON
1875
g/l
g/l
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
780
250
SL
SC
‫תנ‬
‫תר‬
‫ קורדון‬799
‫ קורון‬800
‫מרחב אגרו בעמ‬1829
CYMOXANIL
60%
WG
‫גר‬
60 ‫קורזייט‬
801
‫מרחב אגרו בעמ‬1419
POTASSIUM BICARBONATE
80%
SP
‫אמ‬
‫ קליגרין‬802
‫מרחב אגרו בעמ‬1641
FAMOXADONE
MANCOZEB
‫ תעשיות בעיימ‬1462
‫לוכסמבורג‬
POTASSIUM PHOSPHITE
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4017 CAPTAN
g/l
‫ תרסיס בעיימ‬4011
KRESOXIM METHYL
‫מרחב אגרו בעמ‬4226
FLUDIOXONIL
THIAMETHOXAM
MANDIPROPAMID
MANCOZEB
g/l
g/l
6.25% WG
62.25%
SL
780
70% SC
‫גר‬
‫ קליפמן‬803
‫תנ‬
‫תר‬
50 ‫ קנון‬804
‫ קפיטן גר‬805
50%
WG
‫גר‬
‫קרוזו‬
84
336
5%
60%
FS
‫תז‬
‫מקס פוטטו‬
807‫קרוזר‬
WG
‫גר‬
‫ קריאל‬MZ
808
806
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫מרחב אגרו בעמ‬4000
DOW AGROSCIENCES
UK
Syngenta Crop
Protection, Swit
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
+F.M.C ITALY
F.M.C CORPORATION
AGRICULTURAL
CHIMAC AGRIPHAR
S.A, BELGIUM
‫ אגריכם בעיימ‬1816
MYCLOBUTANIL
g/l
200
EW
‫תש‬
‫ ראלי‬EW809
20
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬4046
MANDIPROPAMID
L
250
SC
‫תר‬
250 ‫רבוס‬810
‫מרחב אגרו בעמ‬305
IPRODIONE
50%
WP
‫אר‬
‫ רובראל‬811
‫מרחב אגרו בעמ‬1424
IPRODIONE
g/l
500
SC
‫תר‬
‫רובראל תר‬
812
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1743
IPRODIONE
g/l
500
SC
‫תר‬
‫רודיון‬
DP
‫אב‬
‫ רוט פרו‬814
‫גר‬
‫ רוקסם‬815
‫גר‬
‫רידומיל גולד‬
816 MZ
‫תנ‬
‫גולד נוזלי‬817
‫רידומיל‬
‫אר‬
‫גולד נחושת‬
818‫רידומיל‬
- '‫ ר‬-
‫ ישראל‬,‫מיקונטרול בע"מ‬
GOWAN CO.,
PORTUGAL
‫תעשיות כימיות‬1649
‫ אפעל‬TRICHODERMA HARZIANUM
‫בעיימ‬
‫כימיקלים בעיימ‬
‫ רימי‬ZOXAMIDE
1565
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1698
Syngenta Crop
Protection, Swit
Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1924
‫ט בעיימ‬.‫צ‬.‫ כ‬1528
MANCOZEB
MEFENOXAM
MANCOZEB
MEFENOXAM
Units
g/l
COPPER OXYCHLORIDE
MEFENOXAM
70 ‫ מתוך‬52 ‫עמוד‬
8.3% WG
66.7%
WG
4%
64%
SL
480
40%
2.5%
WP
813
FUNGICIDES & BACTERICIDES - ‫קוטלי פטריות וחיידקים‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
MITOMO CHEMICAL
. LTD, JAP
MANDINE
RPORATION SA
ALY
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
MITOMO CHEMICAL
. LTD, JAP
MITOMO CHEMICAL
. LTD, JAP
‫אדמה אגן בע"מ‬
661
TOLCLOFOS METHYL
‫תרסיס בעיימ‬
4276
DIFENOCONAZOLE
AZOXYSTROBIN
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
4096
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
1657
‫ אדמה אגן בע"מ‬1133
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
50%
WP
‫אר‬
‫ ריזולקס‬819
g/l
g/l
125
200
SC
‫תר‬
‫ריזיקה למדשאות‬
820
BIFENTHRIN
NOVALURON
METOMINOSTROBIN
g/l
g/l
g/l
50
50
202
SC
‫תר‬
‫רימון פאסט‬821
SC
‫תר‬
‫רינגו‬
822
CARBENDAZIM
DIETHOFENCARB
g/l
g/l
250
250
SC
‫תר‬
‫רסק‬
823
TRIADIMENOL
g/l
250
EC
‫תמ‬
‫שביט‬
824
80%
WG
‫גר‬
‫תיוביט‬
825
722
SL
‫תנ‬
‫תמנון‬
826
80%
WP
‫אר‬
‫תרפא‬
827
- '‫ ש‬‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
1409
- '‫ ת‬-
genta Crop
tection, Swit
NGSU BAOLING
EMICAL CHINA
‫תפזול תעשיות כימיות‬
‫בע"מ‬
‫ מרחב אגרו בעמ‬1776
SULFUR
‫אפעל תעשיות כימיות‬
4036
‫בעיימ‬
‫תפזול תעשיות כימיות‬
835
‫בע"מ‬
PROPAMOCARB HCL
THIRAM
70 ‫ מתוך‬53 ‫עמוד‬
g/l
‫תכשירים בעלי התר מיוחד ‪SPECIAL USE PERMIT -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪828‬‬
‫‪829‬‬
‫‪830‬‬
‫‪831‬‬
‫‪832‬‬
‫‪833‬‬
‫אודאון ‪ 500‬תר‬
‫אודאון ‪ 720‬תר‬
‫‪ EW‬אוריוס ‪20‬‬
‫‪WS‬אוריוס ‪2‬‬
‫‪ SC‬אוריוס ‪430‬‬
‫‪FS‬אוריוס ‪5‬‬
‫תר‬
‫תר‬
‫תש‬
‫אר‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪EW‬‬
‫‪WP‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪834‬‬
‫‪835‬‬
‫‪FS‬אוריוס ‪6‬‬
‫אזור‬
‫תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪720‬‬
‫‪200‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪430‬‬
‫‪20‬‬
‫‪30‬‬
‫‪60‬‬
‫‪250‬‬
‫‪836‬‬
‫אפאלון ‪ 50‬אר‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪50%‬‬
‫‪837‬‬
‫באנז'ו‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪500‬‬
‫‪838‬‬
‫גולטיקס ‪ 70‬גר‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪70%‬‬
‫‪ 839‬גולטיקס ‪ 70‬תר‬
‫תר‬
‫‪SC‬‬
‫‪700‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪CHLOROTHALONIL‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪IMAZALIL‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪AZOXYSTROBIN‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 2198‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 2218‬אלמנדה ישראל בעיימ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪LINURON‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪2209‬‬
‫‪2210‬‬
‫‪2197‬‬
‫‪2199‬‬
‫‪2200‬‬
‫‪2195‬‬
‫‪2189‬‬
‫‪ALMANDINE‬‬
‫‪CORPORATION SA‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪FLUAZINAM‬‬
‫‪ 2215‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ג' ‪-‬‬‫‪METAMITRON‬‬
‫‪2186‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪METAMITRON‬‬
‫‪2190‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪840‬‬
‫גולטיקס ‪ 90‬גר‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪METAMITRON‬‬
‫‪2191‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪841‬‬
‫דיאורקס ‪90‬‬
‫גר‬
‫‪WG‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪DIURON‬‬
‫‪g/l‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪+BAYER CropScience‬‬
‫‪AG, GERMANY‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪+BAYER CropScience‬‬
‫‪AG, GERMANY‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪+BAYER CropScience‬‬
‫‪AG, GERMANY‬‬
‫ ד' ‪-‬‬‫‪2181‬‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫אדמה אגן בע"מ‬
‫‪ -‬ז' ‪-‬‬
‫תש‬
‫‪EW‬‬
‫‪133‬‬
‫‪267‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪TEBUCONAZOLE‬‬
‫‪PROCHLORAZ‬‬
‫טרגט ‪7.1‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪850‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪MSMA‬‬
‫‪ 844‬סידאופריד ‪600‬‬
‫‪ 845‬סידאופריד ‪700‬‬
‫תר‬
‫אמ‬
‫‪SC‬‬
‫‪SP‬‬
‫‪600‬‬
‫‪700‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪ 846‬קוהינור ‪ 200‬תנ‬
‫‪ 847‬קוהינור ‪ 240‬תר‬
‫תנ‬
‫תר‬
‫‪SL‬‬
‫‪SC‬‬
‫‪200‬‬
‫‪240‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪g/l‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪IMIDACLOPRID‬‬
‫‪ P) 842‬זמיר )אוריוס‬
‫‪ 2196‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫ ט' ‪-‬‬‫‪843‬‬
‫לוכסמבורג תעשיות בעיימ לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫‪2201‬‬
‫ ס' ‪-‬‬‫‪ 2213‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 2212‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 2205‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ 2211‬אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪ -‬ק' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 54‬מתוך ‪70‬‬
SPECIAL USE PERMIT - ‫תכשירים בעלי התר מיוחד‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ ר‬SIPCAM
+Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ אדמה אגן בע"מ‬2184
FLUROCHLORIDONE
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
2188
NOVALURON
70 ‫ מתוך‬55 ‫עמוד‬
g/l
250
CS
‫תק‬
25 ‫ רייסר‬848
7.5%
WG
‫גר‬
7.5 ‫ רימון‬WDG
849
FUMIGANTS - ‫תכשירים לאידוי‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
'‫מס‬
NO
- '‫ א‬TAMINCO
BVBA,BELGIUM
+LIAN YUN GANG
‫ סוילטק בעיימ‬1876
DETIA DEGESCH GmbH,
Germany
TAMINCO
BVBA,BELGIUM
‫מרכז להדברה בעיימ‬
921‫ חזן‬MAGNESIUM PHOSPHID
METAM SODIUM
g/l
‫ אדוכם סופר‬850
510
L
66%
TB
‫טמ‬
‫מגטוקסין‬
851
510
SL
‫תנ‬
‫מתמור‬
852
2%
98%
00%
GA
‫גאז‬
98 ‫מתפיום‬
853
56%
GE
‫חג‬
‫פוסטוקסין‬
854
SL
365
56.1% GE
‫תנ‬
‫חג‬
37 ‫דור‬-‫ פור‬855
‫ פיומיטוקסין‬856
56%
‫חג‬
‫שמד פוספון‬
‫ל‬
- '‫ מ‬-
‫תרכובות ברום בעיימ‬
‫אפעל תעשיות כימיות‬
1451
‫בעיימ‬
‫תרכובות ברום בעיימ‬
1248
METAM SODIUM
g/l
CHLOROPICRIN
METHYL BROMIDE
BROMIDE ION
- '‫ פ‬DETIA DEGESCH GmbH,
Germany
‫דור כימיקלים בעיימ‬
SHENYANG
SCIENCREAT
cHEMICALS,
‫מרכז להדברה בעיימ‬
37 ‫ חזן‬ALUMINIUM PHOSPHIDE
‫ כימיקלים בעיימ‬1154
‫דור‬
FORMALDEHYDE
‫קמח שטיבל בעיימ‬
‫טחנות‬
1109 ALUMINIUM PHOSPHIDE
g/l
- '‫ ש‬SHANDONG HUAYANG
‫הדברת מזיקים בע"מ‬
1325 ‫רגב‬ALUMINIUM PHOSPHIDE
70 ‫ מתוך‬56 ‫עמוד‬
GE
857
‫תכשירים לחקלאות האורגנית על פי הסטנדרט האמריקאי ‪NATIONAL ORGANIG PROGRAM (NOP) -‬‬
‫מס'‬
‫‪NO‬‬
‫שם התכשיר ‪ -‬סוג המיתכון‬
‫‪FORMULATION NAME AND TYPE‬‬
‫ח"פ במיתכון ‪ -‬שם גנרי‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫‪a.i. GENERIC NAME - CONTENT‬‬
‫‪REG. HOLDER & NO.‬‬
‫‪FORMULATOR‬‬
‫ ‪- K‬‬‫‪KF-10 858‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪KF-20 859‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪KF-30 860‬‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫אגוז‬
‫תנ‬
‫‪SL‬‬
‫‪800‬‬
‫‪ 862‬בלו שילד‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪77%‬‬
‫‪863‬‬
‫גניקן‬
‫תמ‬
‫‪EC‬‬
‫‪864‬‬
‫גפרכל‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪400‬‬
‫‪590‬‬
‫‪90%‬‬
‫‪ 865‬דלפין גר‬
‫גי‬
‫‪GR‬‬
‫‪32‬‬
‫‪ OC-6866‬זהר‬
‫ל‬
‫‪L‬‬
‫‪PLANT EXTRACT‬‬
‫‪%‬‬
‫‪PLANT EXTRACT‬‬
‫‪PLANT EXTRACT‬‬
‫‪ 11008‬וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח‬
‫מוצרים לחקלאות בעיימ‬
‫‪ 11007‬וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח‬
‫מוצרים לחקלאות בעיימ‬
‫‪ 11009‬וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח‬
‫מוצרים לחקלאות בעיימ‬
‫וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח‬
‫מוצר‬
‫וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח‬
‫מוצר‬
‫ א' ‪-‬‬‫‪861‬‬
‫‪gr\kg‬‬
‫‪SOAP NUT‬‬
‫‪ 11015‬דע קדם פרוייקטים בעיימ דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫ ב' ‪-‬‬‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪11028‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪AGRI-ESTRELLA, S. de‬‬
‫‪R.L. de C‬‬
‫ ג' ‪-‬‬‫‪ml\l‬‬
‫‪ml\l‬‬
‫‪mg/kg‬‬
‫‪ 11018‬דע קדם פרוייקטים בעיימ דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫‪NEEM OIL‬‬
‫‪VEGETABLE OIL‬‬
‫‪SULFUR‬‬
‫‪11024‬‬
‫איתן ומרגלית בר הדס‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪11029‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪50%‬‬
‫‪ANIONICS AND NONIONICS‬‬
‫‪11014‬‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫מור‬
‫אמ‬
‫‪65.5% SP‬‬
‫‪4.5%‬‬
‫‪COPPER SULPHATE‬‬
‫‪POTASSIUM HYDROGEN‬‬
‫‪CARBONATE‬‬
‫נוגרו‬
‫‪868‬‬
‫‪ 869‬נימגארד‬
‫‪ 870‬נימיקס‬
‫ל‬
‫שמן‬
‫תמ‬
‫‪L‬‬
‫‪OL‬‬
‫‪EC‬‬
‫‪97%‬‬
‫‪45‬‬
‫‪ 871‬סראונד‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪95%‬‬
‫ ד' ‪-‬‬‫ ז' ‪-‬‬‫ מ' ‪-‬‬‫‪867‬‬
‫‪ 11013‬דע קדם פרוייקטים בעיימ דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫ נ' ‪-‬‬‫‪g/l‬‬
‫‪MICROELEMENTS‬‬
‫‪NEEM OIL‬‬
‫‪AZADIRACHTIN‬‬
‫‪11011‬‬
‫‪11019‬‬
‫‪11020‬‬
‫אורגני שלי‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫‪NATURAL PRODUCTS‬‬
‫ ס' ‪-‬‬‫‪KAOLIN‬‬
‫‪ 11010‬לוכסמבורג תעשיות בעיימ‬
‫עזגן‬
‫אר‬
‫‪WP‬‬
‫‪40‬‬
‫‪gr\kg‬‬
‫‪AZADIRACHTIN‬‬
‫‪ 11017‬דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫‪ 873‬פרוביט‬
‫גר‬
‫‪25000 WG‬‬
‫‪Units‬‬
‫‪BACILLUS THURINGIENSIS‬‬
‫‪11021‬‬
‫אדמה מכתשים בע"מ‬
‫קוצייד ‪2000‬‬
‫‪874‬‬
‫גר‬
‫‪53.8% WG‬‬
‫‪COPPER HYDROXIDE‬‬
‫‪11001‬‬
‫מרחב אגרו בעמ‬
‫‪TESSENDERLO‬‬
‫‪KERLEY INC TKI, US‬‬
‫ ע' ‪-‬‬‫‪872‬‬
‫ פ' ‪-‬‬‫‪ -‬ק' ‪-‬‬
‫עמוד ‪ 57‬מתוך ‪70‬‬
‫‪Kocide LLC, USA‬‬
NATIONAL ORGANIG PROGRAM (NOP) - ‫תכשירים לחקלאות האורגנית על פי הסטנדרט האמריקאי‬
‫שם יצרן המיתכון‬
‫מס' הרשוי ובעליו‬
‫ שם גנרי‬- ‫ח"פ במיתכון‬
FORMULATOR
REG. HOLDER & NO.
a.i. GENERIC NAME - CONTENT
OAT Agrio Co., Ltd,
Japan
- '‫ ת‬Syngenta Crop
Protection, Swit
‫ סוג המיתכון‬- ‫שם התכשיר‬
FORMULATION NAME AND TYPE
‫ מרחב אגרו בעמ‬11030
POTASSIUM BICARBONATE
80%
SP
‫אמ‬
‫ מרחב אגרו בעמ‬11003
SULFUR
80%
WG
‫גר‬
70 ‫ מתוך‬58 ‫עמוד‬
'‫מס‬
NO
‫ קליגרין‬875
‫תיוביט‬
876
‫טרה )מקבוצת כצט‬
‫אגרולב כימיקלים בעיימ‬
‫אגרודן ‪ 2008‬בעיימ‬
‫‪Bayer Israel LTD‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫אגרון‪ ,‬פיתוח ושיווק תכשירים‬
‫לחקלאות בעיימ‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫עמוד ‪ 59‬מתוך ‪70‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫וי‪.‬ג'י‪.‬איי‪) .‬ישראל( פיתוח מוצרים‬
‫לחקלאות בעיימ‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫חזן מרכז להדברה בעיימ‬
‫דשנים וחומרים כימיים בעיימ‬
‫דע קדם פרוייקטים בעיימ‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫זהר דליה‪ ,‬ביח"ר‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫עמוד ‪ 60‬מתוך ‪70‬‬
‫ות בע"מ‬
‫תמנע מכרות נחושת בעיימ‬
‫שלף אגרו‪-‬טכנולוגיות בעיימ‬
‫רימי כימיקלים בעיימ‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫תע"ש‪ -‬התעשיה הצבאית בע"מ‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פקס‪:‬‬
‫עמוד ‪ 61‬מתוך ‪70‬‬
‫אינדקס שמות גנרים‬
A
ABAMECTIN
226,234,248,256,259,288,289,291,420
ACEQUINOCYL
246
ACETAMIPRID
2,243,244,271,325,326,342,408
ACLONIFEN
595
ACRINATHRIN
421
ALACHLOR
469,470,471
ALKYL PHENOL ETHYLENE 201
OXIDE CONDENSATE
ALKYL PHENOXY
POLYETHYLENE ETHANOL
ALKYL POLYETHOXY
ETHANOL FATTY ACIDS
ISOPROPANOL
ALKYLARYL POLYETHER
ALCOHOLS
ALUMINIUM PHOSPHIDE
196
191
197,202
90,91,94,854,856,857
AMADS
81
AMINOTRIAZOLE
527
AMITRAZ
329,367
AMMONIUM THIOCYANATE 527
ANIONICS AND NONIONICS 528,866
ASPHALT
181
ATRAZINE
464,465,617
ATTRACTANS
209
AZADIRACHTIN
10,352,870,872
AZOXYSTROBIN
630,665,692,699,702,712,713,760,764,765,
BACILLUS THURINGIENSIS
AIZAWAI
BACILLUS THURINGIENSIS
KURSTAKI
BENALAXYL
BENTAZONE
BENTHIAVALICARBISOPROPYL
BENZYLADENINE
BETA NAPHTOXY ACETIC
ACID
BETA-CYFLUTHRIN
BIFENAZATE
BIFENTHRIN
BITERTANOL
BOSCALID
BRODIFACOUM
BROMACIL
BROMADIOLONE
BROMIDE ION
BROMOPROPYLATE
BROMOXYNIL
BROMUCONAZOLE
BUPIRIMATE
BUPROFEZIN
782,792,820,835
B
BACILLUS FIRMUS
447
BACILLUS THURINGIENSIS 254,255,257,258,277,394,865,873
CALCIUM POLYSULPHIDE
CANOLA OIL
70 ‫ מתוך‬62 ‫עמוד‬
369
275
657
488,489
689,690
34,63,68
25,54
271
388,393
7,12,232,243,244,253,304,305,344,345,346,
350,357,358,359,821
643
650,791
433,435,436,437
525
434,439,440,441,442
853
353
493,494,546,599
691
688,734
242
C
619
200
‫אינדקס שמות גנרים‬
CAPTAN
CARBENDAZIM
CARBON BASED ACRYLIC
CO POLYMERS
CARBOXIN
89,629,727,728,729,805
645,646,678,823
61
87,686
CARFENTRAZONE ETHYL 459,460,507,575
CARNAUBA WAX
106,110,115,119,125,126,127,129
CHLORANTRANILIPROLE
238,264,407
CHLORFENAPYR
379,382
CHLORFLUAZURON
231,300
CHLORIDAZON
584
CHLORMEQUAT CHLORIDE 69
CHLOROPICRIN
853
CHLOROTHALONIL
622,652,653,654,664,693,756,768,792,795,
CHLORPROPHAM
CHLORPYRIFOS
828,829
84,150
263,266,267,268,269,375,384,385,386,424,
779
505,506
CHLORTHAL DIMETHYL
509
CINIDON ETHYL
551
CLETHODIM
530,573,600
CLODINAFOP PROPARGYL 461,462,532,533,534,539
CLOFENTEZINE
241
CLOMAZONE
529,601,602
CLOQUINTOCET MEXYL
461,462,532,533,534,539
CODLEMON
206,213
CHLORSULFURON
COPPER HYDROXIDE
COPPER OXYCHLORIDE
COPPER SULPHATE
COUMARONINDEN RESIN
COUMATETRALYL
CYANTRANILIPROLE
CYCLOXYDIM
CYFLUFENAMID
CYFLUTHRIN
CYHEXATIN
CYMOXANIL
CYPERMETHRIN
CYPROCONAZOLE
CYPRODINIL
CYROMAZINE
2,4-D
2,4-D ISO OCTYLESTER
DAMINOZIDE
2,4-DB
DELTAMETHRIN
DETERGENT
DIAFENTHIURON
DICAMBA
DICHLOROPROPENE
DICHLORPROP-P
70 ‫ מתוך‬63 ‫עמוד‬
649,774,785,786,787,798,862,874
683,684,796,818
648,662,663,797,867
118
443
290
581
735
4,249
281,314,389
680,681,687,693,724,745,746,747,748,788,
801
301,360,363,364,365,366,428,432
631,782,789
675,695,738,739
299,306,308
D
30,33,45,468,472,475,535
556,561
26
517
93,209,278,280,321,397,416
293
251,377,378,390,391
572
444,445,450,455
60,80
‫אינדקס שמות גנרים‬
DIETHOFENCARB
DIFENOCONAZOLE
DIFLUBENZURON
DIFLUFENICAN
DIMETHENAMID-P
DIMETHOATE
DIMETHOMORPH
DIMETHYL DISULFIDE
DIMETHYL
POLYSILOXANES
DINICONAZOLE-M
DINOTEFURAN
DIPHENYLAMINE
DIPOTASSIUM SALT OF
PHOSPHOROUS ACID
DIQUAT
DITHIANON
DIURON
E-5-DECEN-1-OL
E-5-DECEN-1-YL ACETATE
E-Z-7,9DODECADIENYLACETATE
EDDHAS
EMAMECTIN BENZOATE
ESFENVALERATE
ETHEPHON
ETHOXYQUIN
ETHYL FORMATE
823
644,669,676,758,760,761,762,820
273
518,546,550,578,598,599
593
274,419
637,638,640,651,670,755,756,757,790
454
195
726
236
105,131,137
795
ETOFENPROX
ETOXAZOLE
ETRIDIAZOLE
FAMOXADONE
FATTY ACID POTASSIUM
SALT
FATTY ACIDS GLYCOL
ESTERS
FATTY ACIDS
POLYGLYCOLESTERS
Fe (as Fe EDTA)
Fe (as Fe-HBED)
Fe-EDDHA
Fe-EDDHMA
FENAMIDONE
512,519,520,607
677
500,513,514,515,516,523,562,569,841
E
215
215
207
FENAMIPHOS
167,168
265,270,279,349,395,396,398
324
32,72,81
132
282
FERROUS SULPHATE
FENAZAQUIN
FENBUCONAZOLE
FENBUTATIN OXIDE
FENOXYCARB
FENPROPATHRIN
FENPYROXIMATE
FLONICAMID
FLORASULAM
FLUAZIFOP-P-BUTYL
FLUAZINAM
FLUBENDIAMIDE
70 ‫ מתוך‬64 ‫עמוד‬
370
372
706
F
803
292,294
186
188
173
161
154,156,157,162,164,166,169,170,171
155
750,794
452,453
320
632
247,250,298
235
368
327
158
303
522
510
36,623,651,837
295
‫אינדקס שמות גנרים‬
FLUDIOXONIL
FLUFENOXURON
FLUMETSULAM
FLUMIOXAZIN
FLUOMETURON
FLUOXASTROBIN
FLUROCHLORIDONE
FLUROXYPYR
FLURPRIMIDOL
FLUTRIAFOL
FOLPET
FOMESAFEN
FORCHLORFENURON
FORMALDEHYDE
FORMETANATE HCL
FOSETHYL AL
GAMMA-CYHALOTHRIN
(‫ ראה‬Lambda Cyhalothrin)
GIBBERELLIC ACID
92,413,675,695,737,738,739,751,759,807
411
582
568
547
674
521,613,848
531,540,570,585
83
633,694
380,689,711,755,771,772,773
586
39,70
776,855
276
634,672
G
297
33,35,37,38,40,56,64,76,77,104
GIBBERELLINS A4
68
GLUCOCHLORALOSE
19,20,21
GLUFOSINATE AMMONIUM 486,490,491,579
GLYPHOSATE
3,466,496,500,501,502,503,507,518,536,
GOSSYPLURE
GUAZATINE
538,605,608,609
212
116
HYDRAMETHYLNON
HYDROGEN CYANAMIDE
HYDROGEN PEROXIDE
HYDROXYQUINOLINE
IMAZALIL
IMAZAMOX
IMAZAPIC
IMAZAPYR
IMAZETHAPYR
IMIDACLOPRID
INDAZIFLAM
INDOL BUTYRIC ACID
INDOXACARB
IODOSULFURON METHYL
SODIUM
IPRODIONE
H
361
41,42
71
134
I
102,111,146,147,177,777,833
580,589
596
615
594
233,262,297,350,362,402,403,405,406,844,
845,846,847
473
6,46,47,48,49,50
227
463,524
811,812,813
IPROVALICARB
715
ISOXABEN
574
ISOXAFLUTOLE
485
K
KAOLIN
871
KRESOXIM METHYL
639,744,791,806
L
LAMBDA CYHALOTHRIN
238,315,316,414,415
LAVANDULYL SENECIOATE 214
LINURON
478,479,480,552,553,554,555,836
70 ‫ מתוך‬65 ‫עמוד‬
‫אינדקס שמות גנרים‬
LUFENURON
MAGNESIUM CHLORATE
MAGNESIUM NITRATE
MAGNESIUM PHOSPHID
MALATHION
MALEIC HYDRAZIDE
MANCOZEB
265,279,319,332,343,399
M
557
163
88,851
333,334,335,381
51,73,86
336,337,338,339,340,638,657,680,681,690,
703,707,717,718,719,720,721,722,723,724,
746,750,752,753,788,797,803,808,815,816
MANDIPROPAMID
808,810
MANEB-dithiocarbamate
309,704,716,725
(MANGANESE (as EDTA
174
MANGANESE SULPHATE
159,160
MCP
141,142,143,144
MCPA
467
MECOPROP-P
457,460
MEFENOXAM
636,768,816,817,818
MEFENPYR DIETHYL
463,524
MEPANIPYRIM
781
MEPIQUAT CHLORIDE
65,74,75
MEPTYLDINOCAP
43,44
MESOSULFURON-METHYL 463
METALAXYL
707
METALDEHYDE
8,220,222,223,224
METAM SODIUM
446,451,621,850,852
METAMITRON
492,498,838,839,840
METAZACHLOR
563
METHOMYL
310,311,347,348,418
METHOXYFENOZIDE
417
METHYL BROMIDE
853
METHYL SILICON
183
METOLACHLOR-S
511,597
METOMINOSTROBIN
822
METRAFENONE
685
METRIBUZIN
481,560,583
MICROELEMENTS
868
MILBEMECTIN
331
MINERAL OIL
229,624
MINT OIL
101
MIXTURE OF DETERGENTS 731
MSMA
542,843
MYCLOBUTANIL
133,679,749,809
N
N,N-N,N-DIDECYL-N,N754
DIMETHYLAMMONIUM
CHLORIDE
NAA
NAD 2- (1-NAPHTYL)
ACETAMIDE
NAPHTHALENE
ACETAMIDE
NATURAL RESINS
NEEM OIL
NMT
70 ‫ מתוך‬66 ‫עמוד‬
23,27,28,29,30,33
23
31
114
9,225,351,620,733,863,869
24
‫אינדקס שמות גנרים‬
NOVALURON
OCTYL ISOTHIAZOLIN
OCTYL PHENOL
OCTAGLYCOL ETHER
OLEORESIN CAPSICUM
262,408,422,423,821,849
O
179
198
18
ORTHO PHENYLPHENOL
98
ORYZALIN
564
OXADIARGYL
606
OXADIAZON
565,610,611,612
OXAMYL
283,448,449
OXIDIZED POLYETHYLENE 103,107,108,109,111,112,116,117,151
OXYFLUORFEN
1,458,476,497,499,500,504,616
P
PACLOBUTRAZOLE
82
PARAFFINIC OIL
43,44,52,53,66,67,72,182,272,285,673
PARAQUAT
495,512,577
PCNB (QUINTOZENE)
89,705,706
PENCONAZOLE
625,627,763
PENCYCURON
702,766,780,800
PENDIMETHALIN
526,566,576,587
PETROLEUM OIL
427
PHEROMONE-PINK
208
BOLLWORM
PHOSPHORIC ACID
PHTHALIC GLYCEROLE
ALKYD RESINS
PICLORAM
PINOXADEN
149,190
192
535
482
PIPERONYL BUTOXIDE
14
PIRIMICARB
383
PLANT EXTRACT
858,859,860
PLANT OIL
431
POLYBUTENE
219
POLYDIMETHYLSILOXANE 189
POLYETHYLENE
120,121,122,123,124,128,130
POLYGLYCOLESTERS
190
POLYISOBUTANE
217,218
POLYOXIN AL
767
POLYOXIN B
708,783,784
POLYVINYL ALCOHOL
193,194
POLYVINYL POLYMER
187,199
POTASSIUM BICARBONATE 802,875
POTASSIUM HYDROGEN
867
CARBONATE
POTASSIUM PHOSPHITE
683,684,775,799,804
PROCHLORAZ
145,710,842
PROCHLORAZ MANGANESE 626
PROCHLORAZ ZINCI
711
PROHEXADIONE CALCIUM 85
PROMETRYNE
591,592,597
PROPAMOCARB HCL
668,671,672,794,826
PROPAQUIZAFOP
614
PROPARGITE
230
PROPINEB-dithiocarbamate
240,635,715,796
PROPOXYCARBAZONE456
SODIUM
70 ‫ מתוך‬67 ‫עמוד‬
‫אינדקס שמות גנרים‬
PROPYZAMIDE
PROQUINAZID
PROTEIN HYDROLYSATE
PYMETROZINE
PYRACLOSTROBIN
PYRETHRINS
PYRIDABEN
PYRIDALYL
PYRIMETHANIL
PYRIMIDIFEN
PYRIPROXYFEN
PYRITHIOBAC SODIUM
QUINOXYFEN
QUIZALOFOP-P-ETHYL
QUIZALOFOP-P-TEFURYL
RIMSULFURON
S-ABSCISIC ACID
S.O.P.P.
SHELLAC
SILICONE
SILVER NITRATE
SOAP NUT
SODIUM BICARBONATE
SODIUM
DICHLOROISOCYANURATE,
DIHYDRATE
476,558,590,603,604,616
701
16,203,211
401
650,790
14
354
252
147,714,777,778
330
302,307
567
Q
618
548,549
588
R
537
S
78
99,100,138,139,140
106,113,129
184,185
79
861
112
148
SODIUM FLUOROACETATE
438
SODIUM FLUOSILICATE
13,373,374
SODIUM LAUREL SULFATE 392
SPINETORAM
210,376
SPINOSAD
5,15,204,205
SPIRODICLOFEN
239,371
SPIROTETRAMAT
322
SULFENTRAZONE
487
SULFOSULFURON
559
SULFOXAFLOR
387
SULFUR
11,260,261,355,356,404,430,655,656,658,
659,660,661,667,682,709,740,741,742,743,
SUMMER OIL
SYNTHETIC TERPENES
EXTRACT OF
CHENOPODIUM
TAU-FLUVALINATE
TCMTB
TEBUCONAZOLE
TEBUFENPYRAD
TEFLUBENZURON
TERBACIL
TERBUTRYNE
TETRACONAZOLE
70 ‫ מתוך‬68 ‫עמוד‬
793,825,864,876
284,286,287,312,313,400
328,425
T
317,318
647
17,628,629,630,665,688,696,697,700,736,
769,770,830,831,832,833,834,842
341
323,426
571
541
666,667
‫אינדקס שמות גנרים‬
TETRADIFON
296
THIABENDAZOLE
47,49,50,134,135,136,152
THIACLOPRID
397,409,410,429
THIAMETHOXAM
245,264,412,413,807
THIDIAZURON
523,569
THIOCYCLAM HYDROGEN 228
OXALATE
THIOPHANATE METHYL
ZINC
ZINC NITRATE
ZINC SULPHIDE
Zn (as Zn EDTA)
ZnO
ZOXAMIDE
698
THIRAM
22,87,95,96,97,686,827
TOLCLOFOS METHYL
819
3,5,6-TPA
55,62
TRIADIMEFON
641
TRIADIMENOL
642,824
TRIASULFURON
474,572
TRIBASIC COPPER SULFATE 221,730,732
TRIBENURON METHYL
483,484
TRICHODERMA
814
HARZIANUM
TRICLOPYR BUTOTYL
TRIFLOXYSTROBIN
TRIFLOXYSULFURON
TRIFLUMURON
TRIFLURALIN
TRIMEDLURE
TRYPTOPHAN
UNICONAZOLE
VEGETABLE OIL
508,543
736
477
237
544,545,574
216
57
U
58,59
V
863
70 ‫ מתוך‬69 ‫עמוד‬
Z
165,175,176
153
180
172
178
815
CONTENT
PART A HEBREW
ADJUVANTS
18
PLANT GROWTH REGULATORS
7
FUMIGANTS
56
POSTHARVEST TREATMENT
12
FUNGICIDES & BACTERICIDES
42
REPELLENTS FOR BIRDS & MAMMALS
6
HERBICIDES & DEFOLIANTS
34
RODENTICIDES
32
INSECT ATTRACTANTS
20
SEED TREATMENT
11
INSECTICIDES & ACARICIDES
22
SPECIAL USE PERMIT
54
MICRONUTRIENTS
15
WOUND SEALING MATERIALS
17
MOLLUSCICIDES
21
NATIONAL ORGANIG PROGRAM (NOP)
57
NEMATICIDES
33
PESTICIDES FOR HOME GARDENS
5
Department of Pesticides
Plant Protection and Inspection Services
P.O.B. 78, Bet-Dagan 50250.
Phone: (03) - 9681562, (03) - 9681563, (03)
Email: [email protected]
Web site: www.hadbara.moag.gov.il/ha
Web site: www.ppis.moag.gov.il Plant P
FOREWORD
The Plant Protection and Inspection Services publishes herewith the updated Hebrew
registed in Israel under the Plant Protection Law of 1956. "Pesticides" according to this
Plant Growth Regulators, Defoliants, Adjuvants, Wound Sealing Materials and Plant N
for specific established mineral deficiecy (with the exception of Nitrogen, Phosphorou
The following abberviations are used for different formulation:
AB
AE
CB
CR
CR
CS
DP
E
EC
EO
EW
FS
GA
GB
GE
GRAIN BAIT
AEROSOL DISPENSER
BAIT CONCENTRATE
CRISTALS
CRUMB
CAPSULE SUSPENSION
DUSTABLE POWDER
EMULSION
EMULSIFIABLE
CONCENTRATE
EMULSION, WATER IN OIL
EMULSION, OIL IN WATER
FLOWABLE CONCENTRATESEED TREATMENT
GAS
GRANULAR BAIT
GAS GENERATING
PRODUCT
GR
KN
L
OD
OL
OT
PA
PE
PR
PX
R
RB
SAC
SC
SE
SG
GRANULE
COLD FOGGING
CONCENTRATE
LIQUID
OIL DISPERSION
OIL
OTHER
PASTE
PELLETS
PLANT RODLET
PASTE EXTRUSION
ROPES
BAIT (READY FOR USE)
SAC
SUSPENSION
CONCENTRATE
SUSPO EMULSION
SMOKE GENERATOR
SG
SL
SP
SP
SS
TB
TC
TK
UL
WG
WP
WS
ZC
WATER SOLUBLE
GRANULES
SOLUBLE CONCENTRATE
SOLUBLE PACKAGING
WATER SOLUBLE POWDER
SOLID SPONGY
TABLET
TECHNICAL MATERIAL
TECHNICAL CONCENTRATE
ULTRA LOW VOLUME
LIQUID (ULV)
WATER DISPERSIBLE
GRANULES
WETTABLE POWDER
WATER DISPERSIBLE
POWDER/SLURRYSEED
MIXED FORMULATIONS-CS
& SC
Ministry of Agriculture
and Rural Development
Plant Protection and Inspcetion Services
Plant Protection Products (PPP)
Rgistered for Use and Sale in Israel
April 2015
Editors - Mrs. R. Kettner
& Mrs Ronit Zamorski
All right reserved