הטפסים והמסמכים לקבלת אישור לקיום קייטנה

‫מדינת ישראל‬
‫משרד החינוך‬
‫מינהל חברה ונוער‬
‫מחוז תל אביב‬
‫ריכוז הטפסים והמסמכים לקבלת אישור לקיום קייטנה – קיץ ‪2012‬‬
‫‪‬‬
‫הגשת בקשה לפתיחת קייטנה במערכת הממוחשבת‪:‬‬
‫דרך דף הבית של משרד החינוך – "אישור קייטנות‪/‬מחנות יער‬
‫או על ידי חיפוש ב"גוגל" ‪" -‬רישוי קייטנות"‬
‫או בקישור הבא‪http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/ktn/hp.htm :‬‬
‫‪‬‬
‫אישור נוכחות בהשתלמות מנהלי קייטנות כנדרש‬
‫לאחר ההשתלמות ינתן אישור כניסה למערכת הממוחשבת באמצעות שם משתמש וסיסמא‪.‬‬
‫‪‬‬
‫טופס בקשה לאישור קייטנה ‪ +‬חתימת רכז הקייטנה על הצהרת קריאת חוזר מנכ"ל‬
‫יש להקפיד למלא את כל פרטי אנשי הצוות בכתב ברור‪.‬‬
‫‪‬‬
‫מסמכי השכלה ‪ +‬שנות וותק של מרכז הקייטנה‬
‫עפ"י הקריטריונים המופיעים בחוזר מנכ"ל בלבד‬
‫‪‬‬
‫מסמכי השכלה ‪ +‬שנות וותק של המדריך הראשי‬
‫בקייטנה מעל ‪ 120‬חניכים יש להציג תעודת השכלה גם של המדריך הראשי‪.‬‬
‫‪‬‬
‫תוכנית חינוכית של הקייטנה‬
‫‪‬‬
‫רשימת עובדי הקייטנה ותפקידיהם‪.‬‬
‫בצורת טבלה ימים‪/‬שעות‪.‬‬
‫יש להקפיד כי המדריכים הצעירים כולם בעלי תעודת הדרכה (מד"צ‪/‬מש"צ‪/‬תנועת נוער)‬
‫‪‬‬
‫אישור משטרת ישראל על העדר תביעות מין לכל מדריך ועובד בוגר‬
‫כל מדריך ובוגר מעל גיל ‪ 11‬חייב באישור משטרה‪ .‬אישורים אלה תקפים לשנה בלבד‪.‬‬
‫‪‬‬
‫צילום תעודת חובש‪/‬מגיש ע"ר ‪ -‬רענון בשנתיים אחרונות‬
‫‪‬‬
‫טופס בקשה לרישוי עסקים‬
‫‪‬‬
‫טופס אישור קב"ט‬
‫‪‬‬
‫טופס אישור יועץ בטיחות למוסדות חינוך‬
‫‪‬‬
‫אישור משרד הבריאות ‪ -‬לקייטנות בבעלות הרשות המקומית‬
‫‪ -‬לקייטנות פרטיות‬
‫על כל מגישי בקשה לפתיחת קייטנה לוודא שברשותם כל המסמכים כמתבקש‬
‫‪-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫רח' השלושה ‪ ,2‬תל אביב ‪ * 29012‬טלפון‪ * 00-2812980 :‬פקס‪00-2812209 :‬‬
‫אתר המשרד‪ * http://edu.gov.il :‬אתר המינהל‪http://noar.education.gov.il :‬‬
‫דף המשרד‪ * https://www.facebook.com/edu.gov.il :‬דף המינהל‪https://www.facebook.com/edu.noar :‬‬
‫דוא"ל‪[email protected] :‬‬