תאריך בחינות הבגרות במדעי הבריאות 8.6.15

‫בחינות הבגרות במדעי הבריאות ‪ /‬תשע"ה‬
‫הבחינה במדעי הבריאות תתקיים ב‪8.6.2015 -‬‬
‫מדעי הבריאות א' שאלון מס‪( 889102 .‬לנבחנים מכיתות יא'‪/‬יב')‬
‫מדעי הבריאות ב' שאלון מס‪889202 .‬‬
‫מדעי הבריאות ג' שאלון מס‪889203 .‬‬