reserved. BAHAGIAN 1: Mengenali Label Peralatan Elektrik

.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
ll r
ig h
ts
BAHAGIAN 1: Mengenali Label Peralatan Elektrik
(Mana-mana label yang mempunyai jenama tertentu dalam dokumen ini adalah untuk tujuan
pengetuahuan sahaja. AWER tidak memberikan apa-apa jaminan kepada jenama-jenama ini atau
produk-produk ini)
Di mana nak cari Label?
ER
).
A
1.1
(A
W
Label biasanya ditampal di depan, bawah, tepi atau belakang sesuatu produk. Kadang
kala maklumat penggunaan tenaga juga di cetak pada buku panduan produk. Klip video
pada antaramuka (interface) Borang dengan Grafik Low CO2 Tool Tangkap si Pencuri
dapat memberikan beberapa contoh.
Apakah maklumat yang perlu diperolehi daripada label?
lay
sia
1.2
rch
Ma
Anda perlu dapatkan sama ada nilai Kuasa atau kedua-dua nilai Arus Elektrik dan
Voltan. Mari kita lihat beberapa contoh.
ne
r
gy
Re
s
ea
Kuasa (Watt) = Arus Elektrik (Ampere) x Voltan (Volt), Nilai Kuasa digunakan untuk
mengukur penggunaan tenaga elektrik sesebuah peralatan. Penggunaan tenaga diukur
dengan kiloWattjam (kWj) dan ini dibantu oleh Low CO2 Tool Tangkap si Pencuri.
Jangan risau dengan nombor-nombor ini.
an
dE
Bagaimana hendak dapatkan nilai Kuasa?
Nilai Kuasa diukur dengan unit Watt atau W.
Nilai yang diperlukan
Kuasa: 99 W
Kuasa: 470 W
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
Sila rujuk kepada 2 contoh di bawah:
Label
1|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
ll r
ig h
ts
Bagaimana hendak dapatkan nilai Arus Elektrik dan Voltan jika anda tidak dapat
jumpa nilai Kuasa?
(A
W
ER
).
A
Nilai Arus Elektrik diukur dengan unit Ampere atau A, dan nilai Voltan diukur dengan
unit Volt atau V. Kadang kala, nilai Arus Elektrik datang dengan unit miliAmpere atau
mA. Contoh, jika nilai Arus Elektrik adalah 96 miliAmpere (mA) ia adalah sama dengan
0.096 A. (1000 mA = 1A)
Label
Nilai yang diperlukan
Ma
lay
sia
Arus Elektrik : 5.4 A
Voltan: 240 V
Arus Elektrik : 0.3 A
Voltan: 240 V
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
*gunakan nilai input kerana ia
adalah nilai penggunaan tenaga
elektrik yang betul bagi sebuah
peralatan.
2|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
2.1.
ll r
ig h
ts
BAHAGIAN 2: Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
Pemulaan Low CO2 Tool Tangkap si Pencuri
rch
Ma
lay
sia
(A
W
ER
).
A
Langkah 1: Setelah anda klik untuk
memasuki laman ‘Tangkap si Pencuri’,
kalkulator ini akan mula untuk muatnaik.
Jika sambungan internet anda adalah
perlahan, proses ini akan memakan masa.
Semasa proses muat naik jika animasi
tiba-tiba menjadi putih, ia disebabkan
sambungan internet yang perlahan. Di
harapkan anda boleh tunggu dengan
sabar.
Langkah 3: Pilih kawasan yang anda
tinggal atau beroperasi. Pilih di antara
Semenanjung Malaysia atau Sarawak atau
Sabah.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
Langkah 2: Low CO2 Tool Tangkap si
Pencuri sedia untuk digunakan apabila
lampu CFL (Lampu Kalimantang Mampat)
menyala. Klik butang Mula.
3|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
(A
W
ER
).
A
ll r
ig h
ts
Langkah 4: Petak kategori tarif akan
timbul. Pilih di antara kategori utama yang
dispesifikasi bagi kawasan anda.
Re
s
ea
rch
Ma
lay
sia
Langkah 5: Setelah pilih kategori tarif, klik
Ok.
Langkah 7: Anda akan sampai ke laman
untuk memilih kaedah yang anda suka
untuk menangkap pencuri anda. Anda
perlu pilih sama ada Borang dengan Grafik
(mempunyai klip video label) atau jika
anda biasa dengan perkara ini, anda boleh
pilih Borang Sahaja. Anda juga boleh
bertukar dari interface Borang dengan
Grafik kepada Borang Sahaja dengan
senang.
* Bagi kategori tarif industri dengan waktu
puncak dan waktu bukan puncak, anda
akan di sambung terus ke interface
khusus.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Langkah 6: Sekarang sub-kategori akan
dipaparkan. Pilih mengikut kategori yang
diberikan melalui bil elektrik anda.
4|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
Bahagian pertama interface
Interface
Borang
dengan
lay
sia
(A
W
ER
).
A
ll r
ig h
ts
SAMPEL:
Grafik
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
SAMPEL: Interface Borang Sahaja
SAMPEL: Borang Sahaja untuk industri
dengan tarif waktu puncak dan waktu
bukan puncak.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
Bahagian kedua interface
5|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
Cara Penggunaan Interface Borang dengan Grafik
ll r
ig h
ts
2.2
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
lay
sia
(A
W
ER
).
A
Langkah 1: Setelah anda masuk ke
interface Borang dengan Grafik, satu klip
video akan dimainkan untuk menunjukkan
lokasi label produk. Pada akhir klip video
ini, anda akan ditunjukkan pautan ke
dokumen Cara Penggunaan ini.
Langkah 3: Anda perlu tentukan masa
operasi peralatan-peralatan yang di pilih.
Berapa jam masa penggunaannya setiap
hari? Berapa hari ia digunakan setiap
bulan? Nilai anggaran boleh digunakan.
Klik
butang
Seterusnya.
Sampel:
Penghawa dingin digunakan untuk
lapan jam sehari setiap bulan (30 hari).
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
Langkah 2: Anda telahpun mengetahui
bagaimana untuk mengambil maklumat
daripada label daripada Bahagian 1
dokumen
ini.
Maka,
anda
akan
memerlukan nama peralatan, kuantitinya,
sama ada nilai Kuasa atau kedua-dua nilai
Arus Elektrik dan Voltan. Setelah
memasukkan nilai-nilai ini, klik butang
Seterusnya. Sampel: Penghawa dingin
1, 2 unit, Kuasa: 950 Watt.
6|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
(A
W
ER
).
A
ll r
ig h
ts
Langkah 4: Anda dapat nilai penggunaan
tenaga elektrik dalam kiloWattjam dan nilai
carbon footprint produk ini. Jika anda ingin
padam (delete) mana-mana produk, klik
pada baris yang anda ingin padam dan klik
butang Padam. Daripada laman ini anda
boleh memilih untuk memasuki interface
Borang Sahaja atau Borang dengan
Grafik.
Langkah 5b: Setelah anda berasa anda
telah memasukkan semua peralatan
elektrik di rumah atau premis, klik butang
Keputusan
untuk
melihat
laman
keputusan.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
lay
sia
Langkah 5a: Jika anda klik untuk
memasuki interface Borang Sahaja, data
anda daripada pengiraan sebelumnya
akan di bawa terus untuk menyambung
penggiraan. Jangan risau, setiap interface
adalah tersambung. Secara kebiasaan,
seorang yang telah biasa dengan
calculator ini akan memilih interface
Borang
Sahaja
bagi
mendapatkan
keputusan yang cepat.
7|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
Cara Penggunaan interface Borang Sahaja
ll r
ig h
ts
2.3
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
Langkah 3: Setelah anda berasa anda
telah memasukkan semua peralatan
elektrik di rumah atau premis, klik butang
Keputusan
untuk
melihat
laman
keputusan.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
lay
sia
(A
W
ER
).
A
Langkah 1: Anda telahpun mengetahui
bagaimana untuk mengambil maklumat
daripada label daripada Bahagian 1
dokumen
ini.
Maka,
anda
akan
memerlukan nama peralatan, kuantitinya,
sama ada nilai Kuasa atau kedua-dua nilai
Arus
Elektrik
dan
Voltan,
masa
penggunaan setiap hari dan jumlah hari
setiap bulan. Setelah anda memasukkan
maklumat-maklumat ini, klik Tambah.
Sampel: TV Skrin Rata, 1 unit, Arus: 0.3
Ampere, Voltan 240 V, 5 jam sehari
setiap bulan (30 hari).
Langkah 2: Jika anda ingin tambah
peralatan baru, masukkan nilai-nilainya
dan klik Tambah sekali lagi. Senang! Jika
anda ingin padam (delete) mana-mana
produk, klik pada baris yang anda ingin
padam dan klik butang Padam.
8|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
ll r
ig h
ts
2.4
Cara Penggunaan interface Borang Sahaja (bagi waktu puncak dan waktu
bukan puncak)
lay
sia
(A
W
ER
).
A
Langkah 1: Bagi kategori tarif ini, tiada
interface
Borang
dengan
Grafik.
Disebabkan
struktur
tarif
yang
memberikan waktu puncak (peak hour)
dan waktu bukan puncak (off peak hour),
kami telah memuatkan waktu permulaan
dan penamatan sesuatu peralatan bagi
memastikan maklumat diperolehi dengan
betul.
Langkah 3: Setelah anda berasa anda
telah memasukkan semua peralatan
elektrik di premis, klik butang Keputusan
untuk melihat laman keputusan.
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
Langkah 2: Maklumat yang anda akan
perlukan
adalah,
nama
peralatan,
kuantitinya,
masa
permulaan
dan
penamatan setiap hari, bilangan hari
beroperasi setiap bulan, sama ada nilai
Kuasa atau kedua-dua nilai Arus Elektrik
dan Voltan. Sampel: Pam 1, 3 unit, Mula:
8 am, Tamat: 11 pm, untuk 25 hari,
Kuasa: 4000 Watt
9|Mukasurat
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
Keputusan Terakhir
ll r
ig h
ts
2.5
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Re
s
ea
rch
Ma
lay
sia
(A
W
ER
).
A
Laman
keputusan
terakhir
akan
memberikan
ringkasan
maklumatmaklumat yang anda masukkan melalui
Low CO2 Tool Tangkap si Pencuri. Ia juga
akan memberikan senarai 5 Peralatan
yang Penggunaan Kuasanya Tertinggi
(Pencuri yang anda sedang cari) bersamasama dengan nilai Carbon Footprint.
Output terakhir ini juga akan memberikan
Jumlah Penggunaan Tenaga, Jumlah
Carbon Footprint dan Jumlah Bil
anggaran. Tekan butang Cetak untuk
mencetak keputusan.
Ini adalah laman keputusan yang anda
akan dapat untuk dicetak. Kalkulator
Tangkap si Pencuri ini tidak mempunyai
had jumlah peralatan yang boleh di audit.
Sekarang
setiap
orang
boleh
mengenalpasti Pencuri dengan senang.
10 | M u k a s u r a t
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
.
rve
d
ER
).
A
(A
W
Blender / Pengisar
Cerek Elektrik
Juice Extractor / Pemerah Jus
Toaster
Sandwich Toaster
Thermoflask (auto re-boil)
Coffee maker / Pembuat kopi
Mixer / Pengadun
Mesin air (Panas / Suam)
Pengukus
Periuk nasi elektrik
Slow cooker
Induction cooker
Microwave / Oven
Kipas berdiri (tall)
Kipas meja (short)
Kipas siling
Kipas dinding
Box fan
Exhaust fan (komersil/industri)
Exhaust fan (rumah)
Ventilation (Cooker Hood / Kebuk wasap)
Dishwasher / Pencuci Pinggan mangkuk
Mesih basuh (Semi Automatik) Muatan atas
Mesih basuh (Automatik) Muatan atas
Mesih basuh (Automatik) Muatan depan
Permain CD / DVD
Radio
Seterika Stim
Seterika Kering (biasa)
Pengering Rambut
Penyedut hampagas (Vacuum Cleaner)
Peti Sejuk (minibar)
Peti Sejuk (1 pintu) – biasa
Peti Sejuk (2 pintu) – biasa
Air Purifier / Pembersih udara
Pemanas air (mandi)
Pencukur Elektrik
lay
sia
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Co
py
rig
ea
Re
s
gy
ne
r
an
dE
ate
r
fW
no
tio
cia
so
As
11
20
ht
©
Penggunaan Kuasa (Watt)
Terendah
Tertinggi
250
800
1800
2400
300
600
700
1300
700
700
800
700
1200
120
250
700
1000
900
1000
300
1350
75
320
2000
2600
800
1500
50
70
35
50
85
50
30
50
80
780
20
40
80
190
1200
2200
300
400
450
500
1100
1800
30
85
6
1000
2200
1000
1200
1200
2000
600
1600
60
70
70
110
150
200
45
80
2600
4500
20
Ma
Peralatan
rch
No.
ll r
ig h
ts
Bahagian 3: Contoh Penggunaan Tenaga Pelbagai Peralatan
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
11 | M u k a s u r a t
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.
rve
d
.
No.
re
se
Cara Penggunaan Tangkap si Pencuri
Penggunaan Kuasa (Watt)
Terendah
Tertinggi
Laptop / Komputer riba
20
70
Desktop / Komputer meja
100
240
Printer / Pencetak
80
100
Berus gigi
1.1
2.9
Pengering pakaian
2500
2700
Penghawa dingin 1 Kuasa Kuda (dengan inverter)
670
900
Penghawa dingin 1.5 Kuasa Kuda (dengan inverter)
995
1060
Penghawa dingin 2 Kuasa Kuda (dengan inverter)
1470
1600
Penghawa dingin 2.5 Kuasa Kuda (dengan inverter)
1880
2100
Penghawa dingin 1 Kuasa Kuda (biasa)
780
950
Penghawa dingin 1.5 Kuasa Kuda (biasa)
1060
1290
Penghawa dingin 2 Kuasa Kuda (biasa)
1650
2030
Penghawa dingin 2.5 Kuasa Kuda (biasa)
2250
2750
Lampu Kalimantang 15 W (biasa)
26
Lampu Kalimantang 18 W (biasa)
28
ll r
ig h
ts
Peralatan
Re
s
ea
rch
Ma
lay
sia
(A
W
ER
).
A
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
ate
r
an
dE
ne
r
gy
Lampu mentol yang sama fungsi dan penggunaan Kuasa (Watt):
Lampu Kalimantang Lampu mentol
termampat (CFL)
biasa
9W
45 W
11W
60 W
15 W
75 W
18 W
90 W
23 W
125 W
Co
py
rig
ht
©
20
11
As
so
cia
tio
no
fW
(* sampel penggunaan tenaga adalah satu contoh daripada sampel di pasaran Malaysia. Untuk
maklumat yang tepat, sila periksa label produk)
12 | M u k a s u r a t
Hakcipta © 2011 Persatuan Penyelidikan Air dan Tenaga Malaysia (AWER). Hakcipta terpelihara.