How to ace a job interview with Page Personnel

How
to ace
a job
interview
Jak
dobrze
wypaść
na rozmowie
kwalifikacyjnej – Page Personnel radzi
with Page Personnel
5 porad jak dostać wymarzoną pracę
Aktywnie poszukujesz pracy? A może chciałbyś nadać swojej karierze nowy wymiar? Niezależnie od tego, w
jakiej sytuacji obecnie się znajdujesz, stosując się do poniższych wskazówek z sukcesem
przejdziesz przez proces rekrutacyjny, a także zyskasz pewność siebie, co pozwoli Ci pozytywnie wyróżnić się
na tle innych kandydatów.
1. List motywacyjny
Cel:
• Przekonanie pracodawcy do zapoznania się z Twoim CV
• Zwrócenie uwagi na najważniejsze aspekty Twojego doświadczenia
• Odzwierciedlenie Twojego nastawienia i motywacji do podjęcia pracy
Sprawdź:
• Strukturę i układ graficzny
• Gramatykę i ortografię
2. Curriculum Vitae
Cel:
• Wyeksponowanie Twoich mocnych stron i zachęcenie do spotkania
Sprawdź:
• Podkreśl swoje osiągnięcia, mocne strony, a także umiejętności, które Cię wyróżniają
• Unikaj podawania fałszywych lub przewyższających Twoje umiejętności informacji
• Nie ograniczaj się jedynie do informacji związanych z zawodem – pamiętaj również o wszelkich innych aktywnościach, w jakich brałeś udział – organizacje, wolontariat, stowarzyszenia.
Pokazuje to szeroki wachlarz Twoich zainteresowań oraz podkreśla potrzebę czynnego działania
• Jeśli nie jesteś w stanie stworzyć profesjonalnego dokumentu na swój temat, pracodawca może
stwierdzić, że prawdopodobnie nie posiadasz odpowiednio wysokich kwalifikacji, żeby spełnić wymagania stanowiska, na jakie aplikujesz
3. Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
Cel:
• Zachowanie spokoju i pewności siebie w dniu rozmowy
• Uniknięcie dodatkowego stresu, który może uniemożliwić Ci odpowiadanie na kluczowe pytania
Sprawdź:
• Upewnij się, że znasz szczegóły swojego CV – z pewnością zostaniesz poproszony o podanie więcej informacji na jego temat
• Zapoznaj się dokładnie z opisem stanowiska, na jakie aplikujesz i zastanów się, jaką wartość
dodaną będziesz stanowił dla firmy
• Pomyśl o swoich słabych stronach – nie przyznawaj się jednak do słabości, które mogą mieć wpływ
na nieefektywne wykonywanie obowiązków, a wymień takie, które w pewnych okolicznościach
mogą zostać uznane za zalety
• Przygotuj listę pytań dotyczących specyfiki stanowiska oraz miejsca pracy, które chciałbyś zadać
potencjalnemu pracodawcy
WWW.PAGEPERSONNEL.CH
WWW.PAGEPERSONNEL.PL
TEMPORARY
& PERMANENT
RECRUITMENT
TEMPORARY
& PERMANENT
RECRUITMENT
How
to ace
a job
interview
Jak
dobrze
wypaść
na rozmowie
kwalifikacyjnej – Page Personnel radzi
with Page Personnel
4. Rozmowa kwalifikacyjna
Cel:
• Ocena specyfiki stanowiska oraz potencjalnych współpracowników
• Określenie, czy dane stanowisko w pełni odpowiada Twoim umiejętnościom i wymaganiom, co
pozwoli Ci odpowiedzieć na podstawowe pytanie – Czy chcę tutaj pracować?
• Przedstawienie potencjalnemu pracodawcy w jak najlepszym świetle swojej osoby – bezpośrednia
rozmowa to decydujący moment, kiedy możesz przekonać rozmówcę, że jesteś odpowiednią osobą
na dane stanowisko
Zwróć uwagę na:
• Prezentację: pierwsze wrażenie jest najważniejsze; zadbaj o profesjonalny ubiór i wygląd
• Punktualność: upewnij się, że wiesz jak dotrzeć na miejsce spotkania. Jeśli jednak spóźnienie jest
nieuniknione, niezwłocznie powiadom pracodawcę, podając przewidywany czas dotarcia
• Język ciała: przywitaj rozmówcę pewnym uściskiem dłoni oraz z uśmiechem na twarzy.
Przez cały czas utrzymuj kontakt wzrokowy. Bądź energiczny i entuzjastyczny
Porady:
• Wykaż się wiedzą, jaką posiadasz na temat firmy
• Zapytaj o ścieżkę kariery oferowaną w firmie, do której aplikujesz
• Słuchaj uważnie pytań, jakie zadaje Ci rozmówca i udzielaj szczerych i jednoznacznych odpowiedzi
5. Po rozmowie kwalifikacyjnej:
•
•
•
Sporządź krótkie streszczenie rozmowy
Zapisz pytania, z którymi miałeś najwięcej problemów
Wyślij e-mail z podziękowaniem za rozmowę, pokazując w ten sposób zainteresowanie
stanowiskiem
Nasze Biuro
Page Personnel - Warszawa Ul. Złota 59
00 - 120 Warszawa
Złote Tarasy, Budynek Lumen 5 piętro
Tel: + 48 (0) 22 319 30 00 Fax: +48 (0) 22 319 30 55 [email protected]
WWW.PAGEPERSONNEL.CH
WWW.PAGEPERSONNEL.PL
TEMPORARY&&PERMANENT
PERMANENTRECRUITMENT
RECRUITMENT
TEMPORARY