Slik monterer du din nye traktorkjetting

Slik monterer du din nye traktorkjetting
How to fit your new tractor chains to the tire
Ohje - uusien ketjujen asennus renkaalle
SLIK MONTERER DU DIN NYE TELLEFSDAL TRAKTORKJETTING
For at du skal få full nytte og lang levetid på kjettingen er
det helt avgjørende at kjettingen tilpasses godt og monteres
på hjulet med riktig stramming. Reklamasjon som skyldes feil
tilpasning, montering eller bruk vil bli avvist. Følg derfor
beskrivelse og råd nedenfor for å sikre korrekt montering og
lang levetid på kjettingen.
Det er stor forskjell på rulleomkretsen til et nytt og nesten
utslitt traktordekk og mellom forskjellige fabrikat. Vi tar
alltid utgangspunkt i at kjettingen må være stor nok til et
helt nytt dekk. Uansett om kjettingen er merket med en spesiell dimensjon eller gruppenummer må du derfor tilpasse
den spesielt til ditt traktordekk.
4. Start traktoren og kjør sakte i retning fra kjettingen slik
at kjettingen løfter seg fra bakken og opp på hjulet.
Stopp når omtrent halve kjettingen er kommet på
dekket, og sikre traktoren mot rulling.
5. Fordel kjettingen som ligger på dekket jevnt utover slik
at mønsteret blir tydelig.
6. Kjør sakte videre i samme retning inntil festepunktet for
tauet/hyssingen er 50-60 cm over bakken.
7. Sikre traktoren mot rulling og fordel kjettingen godt
utover dekket slik at mønsteret blir symmetrisk på
dekket og ligger midt på.
8. I de fleste tilfeller vil nå kjettingen være for lang, og du
må derfor kappe kjettingen for å få den til å passe ditt
dekk. Start alltid med å kople sammen midtbanen, dvs
de to kjettingene som skal koples sammen på slitebanen.
Først etter at disse er kappet og koplet sammen skal du
tilpasse og kople de to sidekjettingene. Det er viktig at
det gjøres i denne rekkefølgen.
Du trenger: -
kjettingtang eller vinkelkutter.
tau / hyssing
skiftenøkkel og hammer
Hammer
Aktuelle stiftkoblinger eller T-koblinger
Følg denne rekkefølgen og beskrivelsen nøye,
så gjør du jobben raskt og enkelt:
9. Du velger selv om du vil bruke stiftkoplinger eller
T-koplinger når du kopler midtbanen. Det åpne partiet
på koplingskrokene skal vende inn mot dekket. Kapp
den enden som nå henger ned, og tilpass kappet slik at
du skal kunne trekke kjettingen i slitebanen minst 5 cm
ut fra dekket etter at den er koplet. Gjør samme
operasjon på alle koplingene i slitebanen.. Ta bort tauet
eller hyssingen. NB: Slitebanen er av herdet stål, så du
må derfor bruke beskyttelse for øynene når du kapper
med kjettingtang eller vinkelsliper.
Sjekk først at det er samme dimensjon på kjettingene
som på hjulet. Emballasjen er merket enten med hjuldimensjon eller gruppenummer med flere dekkdimensjoner.
10. Når begge koplingene er utført på slitebanen skal du
tilpasse og kople sidekjettingene. Bruk låsearmene som
er montert på sidekjettingene og kople sammen slik at
du etter kopling kan dra sidekjettingen minst 10-15 cm
ut fra dekksiden. Spar 2-3 lenker og kapp av overskytende med kjettingtang eller vinkelsliper.
2. Ta kjettingen ut av emballasjen og plasser den bak hjulet
med piggene opp. Legg den enden av kjettingen som
har låsearmer på sidekjettingene nærmest hjulet. Fordel
kjettingen godt utover. Pass på at traktoren er sikret slik
at den ikke kan rulle.
11. Kjettingen er nå klar til bruk. Etter kort tids kjøring må
du kontrollere hvordan kjettingen ligger på hjulet, og
om nødvendig etterstramme eller slakke på sidekjettingene. Pass på at du har lik stramming på begge
sidekjettingene.
3. Kapp tauet eller hyssingen så den blir lang nok til å
knyttes til kjettingen på den ene siden, tres gjennom
felgen eller rundt mønsterribbene og knyttes til
kjettingen på den andre siden. Hensikten med dette
er å slippe å løfte kjettingen opp på hjulet.
NB: For å unngå skade på dekk og få lang levetid på kjettingen er det helt avgjørende at kjettingen får anledning til å
”vandre” på dekket. Du må derfor ikke stramme slitebanen
og sidekjettingene så mye at kjettingen ikke kan bevege seg.
Eventuelle reklamasjoner på grunn av feil montasje vil bli
avvist.
1.
2
4
8
9
10
11
HOW TO FIT YOUR NEW TELLEFSDAL TRACTOR CHAINS TO THE TIRE
In order for you to be fully satisfied and attain long life on
this product, it is essential that the tire chain is mounted and
fitted correctly. Warranty claims caused by not following the
mounting instruction below will be rejected. It is essential to
follow the instruction and advices below to ensure perfect
fitting and long life. Read through the following before
starting the mounting.
The circumference differs a lot from a brand new to a worn
out tire, as well as on tires from different manufacturers.
The tire chain is assembled to fit the biggest new tire within
its group. Consequently, the chain will be over-sized for most
tires and must be adjusted to fit your tire. This is regardless if
the chain is labelled a specific tire size or group number.
4. Drive slowly away from the chain on the ground, lifting
the chain from the ground onto the tire. Stop when
approx. half the chain has been lifted onto the tire.
Secure the vehicle from moving.
5. Disperse the chain evenly on the tire so the pattern is
clearly visible.
6. Continue driving slowly until the rope-tie is approx 2 ft
above ground. Secure the vehicle from moving.
7. Disperse the whole chain evenly on the tire, symmetric
on the inside and the outside of the tire.
8. In most cases, the chain will now be too long, and the
chain must be cut to fit perfectly. Always connect the
two centre rails first. After having adjusted the length
and cut the centre rails to correct length, the two side
chains shall be adjusted and connected. This sequence is
important and must be complied with.
Make sure you have the following equipment available
before starting: Tool/device for chain cutting, monkey
wrench, hammer and a rope (approx 6 ft). 4 pin couplers
and 4 T-couplers are supplied with the chains.
Following this sequence and description will
make the job quick and easy:
Important: Always make sure that the tractor/vehicle is secured from moving when working close to the wheels.
1.
Make sure the dimension on your tire and chain match.
The chain bag/crate is labelled either with one size or
group number with several sizes.
2. Remove the chain from its container and place the chain
behind the wheel with the studs facing upwards. The
chain-end with levers should be placed closest to the
wheel. Make sure that the chain is stretched evenly in
length and width.
3. Tie the rope to one side of the chain, place the rope in a
loop over the ribs and tie the rope to the other side of
the chain. This is to avoid lifting the chain onto the tire.
2
4
8
9. Choose either the pin couplers or the T-couplers to
connect the centre rails. Cut the ends of the centre rails
pointing down, and adjust the cut so that the centre
rails can be lifted min 2 inches from the tire after the
couplers are mounted. Repeat this on all centre rails,
making sure that the open part of the couplers is facing
the tire. Remove the rope. Important: The chain is made
from hardened steel, and eye protection must be worn
when cutting the steel.
10. After adjusting the length and connecting the centre
rails, it is time to connect the side chains by using the
two levers mounted on the side chains. Adjust the
length so that each side chain can be lifted minimum
5 inches from the tire when the levers are in locked
position. Save 2-3 links and cut away any remaining
links.
11. The chain is now ready to be used. After driving a short
test round, the chain should be finally checked and the
side chains re-adjusted if necessary.
To prevent damage to the tires and achieve long life on the
chains, it is essentially that the chain can “move” freely on
the tire. Warranty claims due to damages or extensive wear
caused by the chain being too tight to the tire will be rejected.
9
10
11
OHJE - UUSIEN KETJUJEN ASENNUS RENKAALLE
Varmistaaksesi ketjujen mahdollisimman pitkän käyttöiän on
erittäin tärkeää, että ketjut sovitetaan oikein ja asennetaan
oikeaan kireyteen renkaan päälle. Väärästä sovituksesta,
asennuksesta tai käytöstä johtuvia reklamaatioita emme
voi hyväksyä. Tämän vuoksi kannattaa seurata ja noudattaa
seuraavia ohjeita.
Renkaan kehän mitassa on suuri ero uuden ja miltei loppuun
kulutetun välillä. Ketjun mitoituksen lähtökohtana on aina,
että se sopii myös täysin uudelle renkaalle. Vaikka ketjut on
merkitty tietyllä rengaskoolla tai ryhmänumerolla, pitää
Sinun sovittaa ketjut juuri Sinun renkaasi mukaan sopivaksi.
4. Käynnistä traktori ja ajaa hiljaa eteenpäin niin että
ketjut alkavat kulkeutua renkaan päälle. Pysäytä kun
noin puolet ketjuista on renkaan päällä. Varmista ettei
traktori pääse liikkumaan.
5. Levitä ketjut renkaan päällä niin että kuviot näkyy hyvin.
6. Aja eteenpäin ja pysäytä kun narun kiinnityskohta on
50-60 cm maasta.
7. Tarkista ettei traktori pääse liikkumaan ja levitä ketjut
uudelleen niin että kuvio on symmetrinen ja renkaan
keskellä.
8. Usein ketjut on liian pitkät ja sinun täytyy lyhentää ne
sopivan pituiseksi. Aloita aina keskiosasta eli liitä ensin
kaksi keskellä olevan ketjun eli kulutusmaton päätä
yhteen. Mikäli ketju näyttää liian pitkältä, lyhennä ja
sovita päät toisiinsa. Sen jälkeen voit lyhentää ja sovittaa
sivuketjut. On tärkeää tehdä tämä oikeassa
järjestyksessä.
9. Voit käyttää joko sokkaliittimiä tai t-liittimiä liittäessäsi
kulutusmattoa renkaan päälle. Asenna liittimien aukko
renkaaseen päin. Lyhennä kettinki alaspäin riippuvasta
päästä. Muista etteivät ketjut saa olla liian kireällä,
ainakin 5 cm välimatkaa renkaan pinnasta ketjua
nostaessa ylöspäin liitämisen jälkeen. Suorita sama toimi
kaikille kulutusmaton liittimille. Poista köysi. Huom!
Kulutusmatto on karkaistua terästä. Sinun täytyy suojata
silmät kun käytät ketjupihtejä tai kulmahiomakonetta.
Asennusohje - uudet jääketjut traktoriin
Tarvitset:
Ketjupihdit tai kulmahiomakone
Naru
Jakoavain
Vasara
Sopivat liittimet
Seuraa kuvallista asennusohjetta tarkkaan
– näin asennus sujuu helposti ja nopeasti
1.
Tarkista ensin että ketjut ja renkaat ovat samaa
rengaskokoa. Pakkaukseen on merkitty joko rengaskoko
tai ryhmänumero, johon kuuluu useita rengaskokoja.
10. Kulutusmaton liittämisen jälkeen voit sovittaa ja liittää
sivuketjut. Käytä sivuketjuissa olevia lukkoja. Ketjut on
sopivan kireällä kun pystyt nostamaan sivuketjua
10-15 cm renkaan pinnasta. Säästä 2-3 lenkkiä ja lyhennä
ylimääräiset ketjupihdillä tai kulmahiomakoneella.
11. Ketjut ovat nyt käyttövalmiit. Lyhyen ajoajan jälkeen
Sinun täytyy tarkistaa ketjujen asennus ja kiristää/
löysentää sivuketjuja. Huomioi että kireys on sama
molemmin puolin.
2. Ota ketjut pakkauksesta ja aseta ketjut renkaan taakse
nastat ylöspäin. Aseta ketjun loppuosa, jossa on lukot
sivuketjuissa, renkaaseen päin. Levitä ketjut hyvin.
Tarkista että traktori ei pääse liikkumaan itsestään.
3. Lyhennä naru sopivan pituiseksi. Kiinitä naru ketjun
yhdelle puolelle, vie naru joko vanteen läpi tai renkaan
kulutuspinnan ympäri ja kiinnitä sitten renkaan toisella
puolella. Tarkoituksena on välttää ketjujen nostamista
renkaan päälle.
2
4
8
HUOM! Välttääksesi renkaiden vaurioitumista ja saavuttaksesi pitkän kestoiän ketjuille, on erittäin tärkeää, että ketjut
pääsevät liikkumaan renkaan ympärillä. Väärästä asennuksesta johtuvia reklamaatioita emme voi hyväksyä.
9
10
11