Ako nájsť partnera na realizáciu projektu eTwinning v 5 krokoch

Ako nájsť partnera na realizáciu projektu eTwinning
v 5 krokoch
Trhy na vyhľadávanie
partnerov 2012
Chceme, aby ste našli čo najvhodnejšieho partnera pre seba, Vašich žiakov a
Vašu školu.
Ponúkame Vám 5 krokov, ktoré Vám pomôžu pri vyhľadávaní partnera a odštartujú
Vašu cestu programom eTwinning!
1. Aktualizujte a obnovte svoj profil
2. Koho by ste chceli nájsť? – Uvedomenie si vlastných očakávaní
3. Hľadanie partnera na realizáciu projektu
A _ Nájsť kontakty: použite funkcie na vyhľadávanie
B_ Fóra: použiť Fórum eTwinning
4. Kontaktovanie sa – zahájenie Vášho projektu
5. On-line a off-line: aktivity eTwinning
1
1. Aktualizujte a obnovte svoj profil
Predtým ako začnete s vyhľadávaním, ubezpečte sa, že sa na Vašej profilovej stránke
zobrazujete ako pripravený na realizáciu projektu. To povzbudí ďalších realizátorov
projektov v programe eTwinning k tomu, aby Vás kontaktovali.
Urobíte to nasledovne:
Prihláste sa na pracovnú plochu eTwinning http://desktop.etwinning.net/
→ Kliknite na záložku „Profil“
→ Pozrite sa na „Moje aktivity v eTwinning“ na pravej strane
→ Ubezpečte sa, že máte zaškrtnutú odpoveď áno pri možnosti „Som pripravený /
pripravená na realizáciu projektu v rámci programu eTwinning“.
Ubezpečte sa, že Vaša profilová stránka je stále aktualizovaná:
→ Vložte fotografiu
Urobíte to nasledovne:
→ kliknite na „upraviť profil“, ktorý vidíte zakrúžkovaný na obrázku
→ vojdite do „fotogalérie“ a vložte fotografiu
Prečo potrebujem vo svojom profile fotografiu? O akú fotografiu by malo ísť?
Nie ste povinný mať vo svojom profile fotografiu, no je jasné, že profil s fotografiou pôsobí na
potenciálnych projektových partnerov atraktívnejšie.To samozrejme neznamená, že
musíte použiť svoju vlastnú fotografiu, ak Vám tento variant nie je príjemný . A čo tak
použiť fotografiu významnej pamiatky vo Vašom meste? Alebo by ste mohli použiť
fotografiu, na ktorej Vás nie je poznať.
2
→“O mne“ a „Môj časopis“: Povedzte ľuďom niečo o sebe
O mne: Čo by som mal napísať a čo sem nepatrí?
Čo by ste chceli vedieť o potenciálnom partnerovi? Pokúste sa napísať krátky a zaujímavý
text o sebe, Vašich profesijných záujmoch, Vašej škole, Vašich skúsenostiach a Vašich
nápadoch na realizáciu projektov eTwinning. Je dôležité, aby ste vždy písali v jazyku, v
ktorom chcete realizovať projekt. Napríklad, ak budete písať po francúzsky, môžete upútať
partnera, ktorý by chcel tiež komunikovať vo francúzštine. Angličtina je najbežnejšie
používaným jazykom v programe eTwinning. Viac sa o výbere správneho jazyka dozviete
neskôr v bode 4. Kontaktovanie sa.
3
2. Koho by ste chceli nájsť? – Uvedomenie si vlastných očakávaní
Zamyslite sa nad nápadom na realizáciu projektu. Projekty by mali vždy podporovať a
rozvíjať prácu vyplývajúcu zo školskej osnovy, ktorú vykonávate počas vyučovania – cieľom
projektov eTwinning NIE je vytvoriť prácu navyše pre Vás a Vašich žiakov! Kontaktujte nás, ak
máte záujem o našu pomoc v tejto fáze.
Ponúkame Vám niekoľko otázok, ktoré si môžete položiť, aby ste si uvedomili vlastné
očakávania:





O akú partnerskú školu by malo ísť?
V akom veku by mali byť žiaci partnerskej triedy? A čo jazyk používaný pri
realizácii projektu?
Predmety, v rámci ktorých by sa mal projekt realizovať
Konkrétne nápady a návrhy nástrojov, ktoré chcem počas realizácie projektu
používať
Čo je obzvlášť dôležité v partnerstve?
Ak máte dobre premyslený a odprezentovaný nápad na realizáciu projektu, povzbudí to
učiteľov s podobným nápadom, aby sa s Vami spojili. Dajte svojmu projektu príťažlivé a
zrozumiteľné meno – napr.
 Projekt na hodiny geografie/histórie/francúzštiny.
 Ako sme sa tu ocitli? Príbehy o migrácii – Vek 15-17 vo
francúzštine/angličtine
Náš tip!
Ak Vám došli nápady,
pozrite si balíčky pripravených projektov
na webstránke eTwinning:
 Inšpirácia
 Balíčky pripravených projektov
http://www.etwinning.net/en/pub/inspiration/kits.htm
4
3. Hľadanie partnera
A _Nájsť kontakty: použite funkcie na vyhľadávanie
Urobíte to nasledovne:
Prihláste sa na pracovnú plochu eTwinning http://desktop.etwinning.net/
→ Kliknite na záložku „Nájsť kontakty“.
Uvidíte dva typy vyhľadávania: rýchle vyhľadávanie a vyhľadávanie podľa kritérií.
Ak poznáte názov školy alebo meno učiteľa, ktorého si želáte kontaktovať, môžete použiť
rýchle vyhľadávanie.
Ak si želáte vyhľadávať podľa jednotlivých kritérií, tak jednoducho vyberte vhodnú možnosť v
rozbaľovacom menu. Možno budete musieť vyskúšať niekoľko rôznych možností
vyhľadávania, aby sa počet výsledkov vyhľadávania zúžil alebo rozšíril.
Ako použiť vyhľadávanie podľa kritérií?
Jedným zo spôsobov ako získať dostatočne dlhý zoznam je pouvažovať o kritériách, ktoré
sú pre Vás najdôležitejšie. Potrebujete, aby Váš partner pochádzal z určitej krajiny, alebo
ste si istý v rámci ktorého predmetu sa má projekt realizovať, alebo aký má byť
komunikačný jazyk projektu? Dobrým východiskovým bodom je aj vek žiakov.
5
Keď kliknete na HĽADAŤ, zobrazí sa Vám stránka so zoznamom potenciálnych
partnerov, ktorí zodpovedajú kritériám Vášho vyhľadávania.
Potom môžete kliknúť na meno učiteľa alebo názov školy (modrý text). Dostanete sa tak na
ich profilovú stránku, kde budete môcť získať viac informácií o nich a ich škole.
Nezabúdajte, že používatelia nie sú vždy aktívni. V ich záložke „Moje aktivity v eTwinning“
uvidíte, kedy sa naposledy prihlásili.
Môžete im zanechať správu v priestore „Môj časopis“, poslať im správu eTwinning, alebo
odoslať žiadosť o skontaktovanie sa – pozri krok 4. Kontaktovanie sa.
Náš návrh!
Pristupujte k vyhľadávaniu partnerov
nezaujato a buďte flexibilný. Možno to
chvíľu potrvá, kým nájdete niekoho,
kto bude mať podobné nápady, štýl práce
a čas realizovať projekt ako Vy.
Pripravte sa, že sa budete musieť
do istej miery prispôsobiť.
6
B_ Fóra
Fórum na vyhľadávanie partnerov je skvelý prostriedok, ako osloviť európskych učiteľov,
ktorí v súčasnosti používajú eTwinning. Môžete prehľadávať fórum alebo vložiť vlastný
príspevok. Existujú dve fóra – „Fórum eTwinning“ a „Fórum Comenius“, ktoré môžete
využiť, ak hľadáte partnera na realizáciu projektu v programe Comenius.
Urobíte to nasledovne:
Prihláste sa na pracovnú plochu eTwinning http://desktop.etwinning.net
→ Kliknite na záložku „Nájsť kontakty“
→ Na pravej strane uvidíte „Fórum eTwinning“
→ Kliknite na vhodnú vekovú skupinu. Zobrazí sa chronologický zoznam všetkých
projektov zodpovedajúcich tejto vekovej skupine.
Svoje vyhľadávanie môžete ďalej zúžiť.
Urobíte to nasledovne:
Kliknite na „Vyhľadať fórum“ na pravej strane. Voľné textové pole je vhodné na
vyhľadávanie konkrétnej témy, napr. „olympijské hry“, alebo doňho môžete napísať
názov projektu. Taktiež môžete použiť aj ktorékoľvek rozbaľovacie menu.
Môžete kliknúť na modrý text a zobrazí sa Vám celý príspevok od učiteľa aj s odpoveďami. Na
príspevok môžete odpovedať a môžete aj kliknúť na meno učiteľa a následne sa zobrazí jeho
profilová stránka.
7
Chcete vytvoriť vlastnú správu na vyhľadávanie partnerov?
Urobíte to nasledovne:
Zvoľte si vhodné fórum, kliknite na
VYTVORIŤ SPRÁVU a otvorí sa Vám
prázdne textové pole, do ktorého môžete napísať správu.
Čo obsahuje zaujímavá a pôsobivá správa na vyhľadávanie partnerov?
Správa by mala byť krátka a mala by obsahovať najdôležitejšie informácie o Vašom
nápade na realizáciu projektu. Ešte by mala obsahovať vek študentov, predmety
a komunikačný jazyk projektu. Doplňujúce informácie by sa mali týkať nástrojov, s ktorými
chcete pracovať a cieľov, ktoré chcete dosiahnuť a mali by ste uviesť niekoľko slov
o svojich skúsenostiach v programe eTwinning. Pozrite si príspevky s najväčším počtom
odpovedí a utvoríte si predstavu o tom, ako má vyzerať dobrá správa na vyhľadávanie
partnerov.
Predmet: Uveďte toľko predmetov, koľko len potrebujete tak, že pridržíte klávesu Ctrl
a kliknete na predmety, ktoré Vás zaujímajú.
Označenia: Vyberte z Vášho príspevku kľúčové slová, napr. základná škola, olympijské hry,
francúzština a vložte ich do poľa „Označenia“, aby sa zvýšila šanca, že sa Váš príspevok
zobrazí iným ľuďom pri ich vyhľadávaní.
Ak chcete doplniť ďalšie informácie, môžete odpovedať na vlastný príspevok, čo ho tiež
„posunie“ na vrchol zoznamu.
Ak chcete sledovať odpovede na Váš príspevok, môžete si skontrolovať schránku „Vaše
správy“ na pracovnej ploche. Kliknite na záložku „Nájsť kontakty“ a schránku nájdete na pravej
strane nad fórami.
Náš návrh!
Mnoho informácií sa dá stratiť
prekladom a obe strany môžu mať
problém s interpretáciou a pochopením
správy. Snažte sa mať na zreteli, že
jednáte s odlišnými kultúrami, píšte
zdvorilo a vyhýbajte sa používaniu
skratiek, slangu a žargónu. Ak objavíte
niečo, čo Vám nie je jasné, požiadajte
o vysvetlenie pred tým, ako si začnete
vytvárať domnienky a buď te pripravený
podať vysvetlenie na oplátku! Môžeme
Vám s tým pomôcť. Stačí požiadať .
8
4. Kontaktovanie sa – zahájenie Vášho projektu
Keď začnete dostávať od učiteľov správy týkajúce sa Vašich nápadov na projekty, vždy
by ste sa mali snažiť odpovedať promptne.
o
o
Buďte zdvorilý: Dajte im vedieť, či máte alebo nemáte záujem!
Buďte trpezlivý: Ak ani po 10 dňoch neobdržíte spr ávy, znovu vložt e svoj
pr íspevok do f óra, prešty lizujte ho a prehodnoťte svoj prof il.
Kontaktovať sa s inými učiteľmi a diskutovať s nimi o svojich nápadoch na realizáciu
projektu prostredníctvom platformy eTwinning je jednoduché, ale dôležité je používať
nástroje so zreteľom na ich účel.
Časopis
Časopis je súčasťou každého profilu eTwinning. Realizátori projektov v programe
eTwinning môžu dostávať príspevky, ktoré do časopisu vkladajú realizátori, ktorých majú
uložených v kontaktoch.
Môžete používať svoj vlastný časopis na zverejňovanie informácií ako napríklad novinky
o Vašich projektoch, zaujímavé internetové odkazy, atď. a môžete aj vkladať príspevky do
časopisov iných realizátorov projektov.
Ak sa chcete spojiť s potenciálnymi projektovými partnermi, nemali by ste do časopisu
napísať kompletný nápad na jeho realizáciu. Pozdravte ich a spýtajte sa, či majú záujem
začať s realizáciou nového projektu a ak majú, pošlite im svoj nápad ako súkromnú správu.
Súkromná správa
Môžete posielať súkromné správy iným realizátorom projektov v programe eTwinning. Opíšte
im svoje nápady na realizáciu projektu a vysvetlite im, prečo si myslíte, že budú vhodnými
partnermi. Správy píšte krátke ale osobné.
Neposielajte rovnakú neosobnú správu so svojimi nápadmi na realizáciu projektu viacerým
učiteľom. Takýto typ odosielania správ sa považuje za NEVYŽIADANÚ POŠTU (Spam).
Keď ste už našli niekoho, s kým by ste chceli pracovať, mali by ste si dopriať dostatok času
na prekonzultovanie svojich nápadov na realizáciu projektu. Prejdite si znova
odpovede, ktoré ste si dali na otázky v kroku 2 a zamyslite sa nad tým, či učiteľ, s ktorým ste
v kontakte, spĺňa Vaše očakávania. Hovorte o svojich cieľoch, rozvrhoch
a sviatkoch/prázdninách, technológiách, ktoré máte k dispozícii, o časovom priestore,
ktorý môžete venovať realizácii projektu a samozrejme o svojom pláne na jeho realizáciu.
Aký jazyk by sme mali v projekte používať?
Keď hľadáte partnera na realizáciu projektu eTwinning, jazyk je dôležitou záležitosťou.
Mali by ste o tom uvažovať vopred. Aký/é jazyk/y chcete počas realizácie projektu
používať? Je úroveň, ktorú žiaci v jazyku dosiahli, dostatočná na to, aby ich nefrustrovalo,
že nie sú schopní komunikovať so svojimi partnermi? Väčšina projektov eTwinning sa
realizuje v angličtine, ale môžete použiť akýkoľvek jazyk. Je dôležité, aby ste sa spýtali
svojho partnera na jazykovú úroveň jeho žiakov. Partnerské triedy by mali byť na približne
rovnakej jazykovej úrovni.
9
Keď ste už našli vhodného partnera a želáte si vytvoriť projekt, budete si musieť najskôr
pridať tohto učiteľa do svojich kontaktov.
Urobíte to nasledovne:
Použite vyhľadávanie v záložke „Nájsť kontakty“ (ako sa uvádza v kroku 3)
a jednoducho kliknite na ikonu označenú zeleným znamienkom plus. Odošlete tak
žiadosť o skontaktovanie sa, ktorú daná osoba musí akceptovať kliknutím na ňu.
Môžete to urobiť na profilovej stránke učiteľa. Použijeme ako príklad hore uvedenú pani
učiteľku, Anne Clarke-Overy. Kliknite na jej meno, ktoré je zakrúžkované na obrázku
a dostanete sa priamo na jej profilovú stránku. Môžete kliknúť aj na ikonu so zeleným
znamienkom plus, ako to vidíte na obrázku dole a môžete jej tiež odoslať správu eTwinning,
ktorá sa zobrazí v jej schránke prijatých správ.
Náš návrh!
Udržujte
svoj
profil
aktualizovaný
a kontrolujte si oznámenia (zakrúžkované
na obrázku hore), ktoré Vás informujú
o zmenách vo Vašom konte ako napríklad,
keď si Vás niekto pridá do kontaktov, alebo
Vás požiada, aby ste si ho Vy pridali do
svojich kontaktov, alebo ak Vám prišla nová
e-mailová správa.
10
5. On-line a off-line: aktivity eTwinning
Počas celého roka sa odohrávajú on-line i off-line aktivity eTwinning. Môžete sa zúčastniť
kontaktného seminára alebo tvorivej dielne zameranej na profesionálny rozvoj, kde
sa môžete spojiť s iným učiteľom. Alebo sa môžete zúčastniť on-line vzdelávacej
aktivity. Všetky tieto aktivity Vám dávajú možnosť stretnúť sa s učiteľmi z celej Európy
a spoločne pracovať na vybranej téme. Aktivity, ktoré vedú odborníci, zahŕňajú v sebe
aktívnu činnosť ale aj diskusie.
Urobíte to nasledovne:
Spojte sa so svojou NSS, ak sa chcete zúčastniť kontaktného seminára alebo
tvorivej dielne zameranej na profesionálny rozvoj. Často môžete nájsť informácie
o nich v časti novinky na Vašej pracovnej ploche, alebo na stránke
www.etwinning.sk, takže ich pozorne sledujte!
Prihláška na on-line vzdelávacie aktivity je prístupná pre všetkých učiteľov
zaregistrovaných v programe eTwinning. Informácie o nových aktivitách nájdete na
Vašej pracovnej ploche.
Náš návrh!
Nezabudnite, že sme tu, aby sme Vám
pomohli! Ak ste sa držali nášho návodu
(alebo Vás nač isto zmiatol) a napriek
tomu ste neboli úspešný, obráť te sa na
Vašu Národnú podpornú službu. Kontaktné
údaje nájdete na webstránke eTwinning.
- Pomoc
- Kontaktujte NSS – www.etwinning.sk
http://www.etwinning.net/en/pub/help/nss.htm
11