Ovaj je vodič posvećen svakom piscu koji se ikad našao... stranicom. Vi znate kako je teško i kako uzbudljivo podariti... KAKO POSTATI USPJEŠAN PISAC

KAKO POSTATI USPJEŠAN PISAC
Posveta
Ovaj je vodič posvećen svakom piscu koji se ikad našao pred neispisanom
stranicom. Vi znate kako je teško i kako uzbudljivo podariti život nečemu
novom - vi ste umjetnik koji usavršava i uvježbava svoju vještinu.
UniBook je sredstvo kojim ćete svoju priču ispričati svijetu.
Za razliku od autora u prošlosti, autori koji koriste UniBook svoja djela ne
moraju pohraniti, slati ili naplaćivati poštom. Jeste li znali da poglavlja
vlastite knjige možete dorađivati i popravljati on-line, te da će
unaprijeđena verzija biti dostupna za prodaju u svega nekoliko minuta?
Upravo u tome leže snaga i ljepota programa, odnosno sustava
UniBook.com.
Postanite korisnik www. UniBook.com, počnite živjeti svoj san i
prodavati svoje knjige. Za svega 79$ u deset dana možete dobiti pet
primjeraka svoje knjige. Ako imate kakvih pitanja, tu smo da vam
pomognem. Kontaktirajte nas na [email protected] UniBook.com ili potražite
odgovor u rubrici Frequently Asked Questions na našoj stranici.
Zanimljiva činjenica: jeste li znali da je djelo Jamesa Redfielda
Celestinsko proročanstvo bilo objavljeno samostalno prije nego
što je pravo na objavljivanje otkupila velika izdavačka kuća?
1
Dedication
This guide is dedicated to every writer who has ever has stared at a blank page. You know
the
struggle and the thrill of bringing new things into existence. You are an artist practicing and
perfecting
your craft. Wwaow is the vehicle to tell your story to the world.
Unlike authors of the past, Wwaow’s authors never have to store, ship, or invoice their own
books,
ever. Did you know that you can update or change chapters in your book on-line, and the
updated
version is available for sale within minutes? That’s the power and the beauty of Wwaow.com.
Log onto www.wwaow.com and start living your dream and selling your books. For as little as
$79,
you can have 5 copies of your book within 10 days. If you have questions, we’re here to help.
Simply
email [email protected] or check the Frequently Asked Questions section of the website.
Fascinating Fact: Did you know that The Celestine Prophecy by James Redfield was
published
independently before being picked up by a major publishing house?
Sadržaj
Prvo poglavlje:
Drugo poglavlje:
Treće poglavlje:
Četvrto poglavlje:
Peto poglavlje:
Šesto poglavlje:
Što je točno samostalno izdavaštvo?
Kako početi - Pet jednostavnih koraka
Neka se čuje za vas - Viralno oglašavanje
Pravni detalji - Copyright, ISBN
Osnove izdavaštva - Što sve treba znati ?
Sve što trebate znati o književnim agentima
Moj je cilj zabilježiti ono što vidim i osjećam i prepričati to na
najjednostavniji način. Ernest Hemingway
2
Table of Contents
Chapter 1 Just What is Independent Publishing?............................................. 6
Chapter 2 Quick Start Guide - Five Easy Steps............................................... 7-10
.
Chapter 3 Get the Word Out - “Viral Marketing”...............................................11-16
.
Chapter 4 The Legal Stuff: Copyrights, ISBN.................................................. 17-20
.
Chapter 5 Mainstream Publishing 101 - It Pays to be Educated....................... 21-26
Chapter 6 What You Need to Know about Literary Agents................................ 27-28
3
Dobrodošli u UniBook !
Naša je kompanija još od 1939. jedna od najutjecajnijih na području
nakladništva i u potpunosti shvaćamo potrebe autora diljem svijeta.
Zahvaljujemo Vam što ste odabrali baš nas za oglašavanje i objavljivanje
Vašega djela i unaprijed se veselimo što ćemo Vam pomoći da zadovoljite
potrebe za samostalnim objavljivanjem.
Možda toga niste svjesni, ali su neki od najpoznatijih svjetskih pisaca
karijeru započeli kao samostalni autori - primjerice, samostalno su
objavljena djela One Minute Manager Kena Blancharda i Spencera
Johnsona, kao i In Search of Excellence Toma Petersa. Ovo su samo dva
djela mnogobrojnih autora koji su svoje pisanje uspješno doveli na višu
razinu bez pomoći izdavačke kuće, a isto to možete učiniti i Vi! Strast
prema pisanju već posjedujete, a sada je vrijeme da sustavu UniBook
dopustite da vam podari sredstva za objavljivanje i oglašavanje Vaše
knjige u svijetu.
4
Welcome to Wwaow…the Worldwide Alliance of
Writers! Our company has been a leader in the market of
document presentation since 1939, and we understand
the needs of aspiring authors everywhere. We thank you
for choosing us to publish and market your creations to
the world, and we look forward to satisfying all of your
needs as an independent publisher.
You may not realize it, but some of the world’s most
well-known authors began as independent publishers.
Perhaps you’ve heard of the One Minute Manager by
Ken Blanchard and Spencer Johnson, or In Search of
Excellence by Tom Peters? These are only two of several
authors to take their writing to the next level without the
initial aid of a publishing house, and you can do it too! You
already have the passion for your craft; now let Wwaow
give you the tools to produce your book and help market
it to the world.
Living their Dream. Edgar Allen Poe, Henry David
Živjeti svoj san
Edgar Allen Poe, Henry David Thoreau, George Bernard Shaw... svi su oni
smatrani revolucionarnim autorima u svoje vrijeme. Iako nisu raspolagali
prevelikim sredstavima, njihova su djela postigla neviđenu slavu. Prije
poznatih književnih djela poput Dogodovština Toma Sawyera i
Dogodovština Huckleberrya Finna, Mark Twain je bio poznat samo po
člancima u lokalnim novinama. Njegova je priča Slavna žaba-skakalica iz
okruga Calveras je 1869. objavljena u novinama New York Saturday Press
i mnogi se slažu da je upravo to pokrenulo njegovu karijeru. U ono
vrijeme objavljivanje u novinama je bilo jedino što se Twainu nudilo.
Thoreau and George Bernard Shaw were renegade
authors of their time. With little resources at their disposal,
their words managed to rise to incredible celebrity.
Before such famous literary works as The Adventures of
Tom Sawyer and The Adventures of Huckleberry Finn,
Mark Twain gained notoriety by printing stories in local
newspapers. In 1869, his story The Celebrated Jumping
Frog of Calavaras County ran in the New York Saturday
Press, which many say launched his professional career.
At the time, the newspaper was his only resource
Snaga i ljepota samostalnog objavljivanja leži u tome da su vama na
raspolaganju UniBook i internet.
Budući da ste pisac, Vaš je mozak svijet za sebe, prepun ideja koje
zaslužuju priznanje. Nažalost, ako iza sebe već nemate odanu gomilu
obožavatelja, šanse da ćete poptisati ugovor s nekom od većih izdavačkih
kuća su minimalne. Jeste li znali da od 250 rukopisa koje autori predaju
na čitanje izdavačkim kućama 249 bude odbijeno? UniBook omogućava
objavljivanje vašeg djela bez velikih troškova i komplikacija. Naša on-line
baza podataka omogućava prihvat i predstavljanje (hosting) Vaše knjige,
čime svi autori koji koriste UniBook povećavaju prisutnost na tržištu.
Jednostavnije rečeno: što više čitatelja Vaša knjiga privuče, to će biti
zanimljivija velikim izdavačkim kućama.
5
Način objavljivanja poznat pod engleskom kraticom POD (Print on
Demand) pojavio se prije gotovo dva desetljeća, a tu je tehnologiju
UniBook doveo do savršenstva. Za razliku od mnogih drugih izdavača koji
koriste POD, UniBook vama prepušta odabir formata u kojem će knjiga
biti objavljena, izgled naslovnice i ostale važne detalje. Naš je cilj suradnja
s većim izdavačkim kućama, koje su često oprezne i ne žele se upuštati u
rizik suradnje s autorima koji još nemaju objavljenih djela. Za svakog je
autora stoga bolje da zadrži sva prava na svoje djelo, a Vama je
prepuštena čak i odluka o Vašem profitu u postocima.
The power and beauty of independent publishing is that
you have Wwaow and the internet at your fingertips.
As a writer, your mind is a world in-and-of itself, bursting
with ideas that deserve recognition. However, unless
you’ve already attracted a large, dedicated following
of readers, the odds of contracting with a mainstream
publishing company are slim. Did you know that for every
250 manuscripts submitted to large publishing houses,
249 of them are rejected?
At Wwaow, we make publishing and marketing your work
easy and affordable. By allowing our online database to
host your book, writers utilizing Wwaow can increase their
presence in the marketplace. Put plainly - more readers
exposed to your book means more acknowledgement
from larger publishing companies.
Tehnologija POD koju Vam nudi UniBook omogućava tiskanje, pakiranje i
slanje vaše knjige nakon što bude naručena preko naše on-line baze
podataka. Tim se postupkom uklanja svaka mogućnost da Vam se
neprodani primjerci knjige gomilaju u garaži, te se stvara situacija koja
pogoduje uspješnoj prodaji. Nakon objavljivanja vaše knjige on-line,
darovat ćemo Vam i besplatne promotivne materijale koji će Vam pomoći
da ona privuče potencijalne čitatelje. Postupak je doista tako jednostavan!
Sve je moguće
Mi u sustavu UniBook razumijemo da je svatko od autora koji nam se
javljaju individua - neki žele ostvariti uspjeh na širem tržištu, dok su drugi
skloniji stvaranju manjeg i vjernijeg kruga čitatelja. Dobra je vijest da bez obzira na to koji su Vaši ciljevi - UniBook ima sve potrebno da ih
ostvarite. Poglavlja ovog priručnika pomoći će baki koja želi tiskanu
povijest vlastite obitelji, jednako kao i autoru koji svoje ime želi vidjeti na
policama najvećih svjetskih knjižara. Sve je moguće!
Nastavite čitati da biste saznali više o svijetu samostalnog izdavaštva, te
dobili upute o suradnji s velikim izdavačkim kućama i književnim
agentima. Nadamo se da ćete pronaći informacije koje će Vam biti od
6
koristi i podučiti vas, te Vam želimo mnogo uspjeha u ostvarivanju Vaših
snova o karijeri pisca.
Sretno vam pisanje!
POD (Print on Demand) publishing first hit the scene
almost two decades ago, a technology Wwaow has
strived to perfect. Unlike many other POD publishers,
Wwaow puts the power of format, cover art and other
intricate details into your hands. We aim to work with
larger publishing companies, who are often weary of the
risk associated with signing on first-time authors. What’s
better is that as a writer, you obtain all the rights to your
work, and you even have the luxury of setting your own
royalty percentage.
The POD technology of Wwaow enables all printing,
packaging and shipping of your book to occur only after it
is ordered through our online database. This eliminates the
possibility of any unsold books ending up in your garage
while fostering an environment of success for book sales.
And once we publish your work online, you will receive
complimentary marketing materials to help get the word
out to potential readers. It really is that simple!
It Can Happen. Here at Wwaow, we realize that everyone
is an individual. While some writers may be seeking
mainstream success, others may just want to reach a
small niche market with their manuscript. The good news
is that whatever your goals may be, Wwaow has what
it takes to help you achieve them. The chapters in this
manual cater to the needs of the grandmother seeking
a printed copy of her family history, as well as the writer
envisioning his or her name on the shelves of major book
retailers worldwide. It can happen.
Read on to learn more about the world of independentpublishing,
including tips on working with larger publishing
companies and literary agents. We hope you find the
information in this manual helpful and informative, and we
wish you much success in your dreams of authorship.
Happy writing!
7
Prvo poglavlje: Što je (točno) samostalno nakladništvo?
Chapter 1
Just What is Independent Publishing?
Pod pojmom samostalnog nakladništva (ili, češće, autorskog izdavaštva)
podrazumijeva se objavljivanje djela od strane samog autora, umjesto od
izdavačke kuće, što je uobičajeniji način. Samostalno izdavaštvo, iako
oduvijek prisutno u književnom svijetu, tek je u posljednja dva desetljeća
postalo relevantno i to ponajprije zahvaljujući tehnologijama poput Printon-Demand i interneta. Piscima amaterima te su tehnologije omogućile da
nad svojim materijalom zadrže sva prava, te da sami odluče kako će svoja
djela predstaviti potencijalnim čitateljima.
Za razliku od mnogih ponuđača usluga samostalnog nakladništva, cilj
sustava UniBook je suradnja s velikim izdavačkim kućama, te sam sebe
vidi kao posrednika za pisce-početnike. Umjesto da riskiraju s
objavljivanjem djela nepoznatih pisaca, izdavačke kuće tako mogu na
internetskoj stranici UniBook ustanoviti koja knjiga je potakla zanimanje
čitatelja. UniBook autorima omogućava da se predstave u najboljem
svjetlu, objavljivanjem dijelova njihovih djela u svojoj on-line bazi
podataka, čime se uklanja probiranje po milijunima rukopisa s kojima se
izdavačke kuće susreću svaki dan. Autor koji svoje djelo objavi putem
UniBook ima priliku pokazati svima tko je i što je stvorio.
The term independent publishing (more commonly
known as “self publishing”) refers to the publishing of
a book by its creator rather than by a traditional, thirdparty
publisher. Independent publishing (while always
in existence) has gained momentum over the past two
decades thanks to technology such as Print-on-Demand
and the World Wide Web. It has given amateur writers the
power of ownership over their materials and how they are
marketed to potential readers.
Unlike many independent-publishing services, however,
Wwoaw aims to work with large publishing companies by
acting as an outlet for rookie authors. Rather than take
a chance contracting with brand-new writers, publishing
companies can look to Wwaow to see whose material is
high in demand. Wwaow gives authors a chance to shine
by posting excerpts of their work on its online database,
which often takes the guesswork out of the millions of
manuscripts publishers are faced with daily. By self
publishing through Wwaow, you have the opportunity to
show what you and your work are made of
8
Osim zbog činjenice da predstavlja put prema popularnosti, objavljivanje
djela uz pomoć UniBook ima i niz drugih prednosti u raznim slučajevima:





Ukoliko autor zahtijeva veći profit od vlastitog djela nego što bi to
izdavačke kuće prihvatile
Ukoliko je tema knjige zanimljiva samo manjem broju potenecijalnih
čitatelja
Ukoliko su informacije koje nudi knjiga relevantne samo određenim
grupama potencijalnih čitatelja, primjerice, građanskim udrugama,
te time knjiga nepogodna za veleprodaju
Ukoliko autor želi zadržati sva urednička prava na vlastito djelo
Ukoliko je sadržaj knjige 'tabu', pa izdavačke kuće ne žele prihvatiti
rizik objavljivanja
Besides acting as a gateway into the mainstream,
independent publishing has increased in popularity for
the following reasons:
• The author wants a greater return on sales than a
traditional publishing company would permit
• The topic-at-hand is of interest only to a very niche
market of readers.
• The information is pertinent only to a certain groups,
such as government agencies, and is not for retail sale
• The author wants to retain complete editorial control
over the material
• The content is of a “taboo” matter that publishers are
wary of printing and distributing
UniBook svakom autoru omogućava da se predstavi u najboljem
svjetlu!
Nadalje, onima koji počinju koristiti uslugu Print-on-Demand - UniBook
omogućava smanjenje početnih troškova. Umjesto ulaganja između 500 i
2.000 $ u tiskanje desetaka kopija vlastite knjige, autor početnik uštedjet
će tiskanjem knjige tek nakon što ona bude naručena. Isplativost ovog
koncepta dolazi do izražaja posebno u slučajevima kad se radi o knjigama
koje su zanimljive specifičnim grupama poput vladinih ustanova ili knjiga
koje govore o poslovnim temama, te zbog uske tematike imaju ograničen
broj potencijalnih čitatelja. Obrada narudžaba ove vrste i tiskanje takvih
knjiga uz pomoć sustava UniBook nemjerljivo je ekonomičnija.
Additionally, when just starting out, the Print-on-Demand
services of Wwoaw make much better financial sense.
Rather than investing $500 - $2,000 for dozens of copies
of your book, a new author will appreciate the pennies
saved by processing an order only after it is received.
This concept is especially true for niche markets such as
businesses or government agencies, which have a limited
or even definite number of readers for their materials.
Processing and distributing such orders through Wwaow
will cut down on printing costs drastically, saving on your
9
bottom line.
Drugo poglavlje: Kako početi - Pet jednostavnih koraka za
samostalno izdavaštvo uz UniBook i što trebate znati prije nego
što posjetite UniBook.com
Chapter 2
QuickStart Guide to Independent Publishing with
Wwaow
What to Know Before You Go to Wwaow.com
Tiskanje i objavljivanje Vaše knjige ili drugih dokumenata uz UniBook
jednostavno je i uzbudljivo. Dovoljno je odabrati sekciju 'Objavi moju
knjigu' na početnoj stranici i slijediti upute našeg Priručnika za
objavljivanje u pet koraka.
U ovom poglavlju UniBook će Vam detaljno pojasniti pet koraka
potrebnih da biste svoj materijal postavili na internet, odabrali izgled Vaše
knjige, odlučili se za visinu zarade itd. Poglavlje ćemo zaključiti
pojašnjenjem cjenika UniBook i usporedbom ovog sustava s drugim
sličnim uslugama. Kad završite sa čitanjem, bit ćete uvjereni da UniBook
pruža najbolju pomoć u ostvarivanju Vaših autorskih ciljeva.
Having your book or documents printed and published
online with Wwaow.com is exciting and easy. Just click,
“Publish My Book” on the homepage and follow the
instructions in our 5 Step Publishing Wizard.
In this chapter, Wwaow will walk you through the five
steps necessary to upload your material, set your design
scheme, choose your royalties and more. We will conclude
with an explanation of the Wwaow pricing structure and
how it compares to various other services. By the time
you’re done reading, you’ll be confident in your decision
to choose Wwoaw to assist you in your writing goals.
Prvi korak: Informacije o knjizi
'Cool' faktor
Provjerite koliko biste mogli naplatiti svoju knjigu i koliko bi
iznosio Vaš profit odabirom sekcije Izračunaj cijenu moje knjige.
Korak 1: Recite nam kako glasi naslov Vaše knjige
10
Naslov knjige bit će otisnut na naslovnici (prednjoj korici) i na hrbatu
knjige.
Opišite ukratko vašu knjigu:
Napišite tekst s najviše 1.000 slovnih mjesta (uključujući razmake među
riječima) kojima opisujete Vašu knjigu - u programu Microsoft Word - te
ga kopirajte (postupkom copy/paste) u ovaj dio stranice. Pažljivo
provjerite pravopis i gramatiku. Opis knjige bit će otisnut na stražnjoj
korici knjige i prikazan na internetskim stranicama.
Kategorija:
Odaberite kategoriju u koju se smješta Vaša knjiga; primjerice ekonomija
ili fikcija.
Provjerite na internetu u koje se kategorije svrstavaju knjige.
Ključne riječi:
Vrijeme je da pažljivo razmislite. Kako će oni koji ne znaju Vaše ime, niti
naziv Vaše knjige - pronaći tu knjigu? Upišite pet ključnih riječi, ali ne
koristite naslov. Pretraživanje po ključnim riječima postat će moguće kad
postavite knjigu na našu stranicu.
STEP 1: Book Information
The Cool Factor
Check out what your book will sell for and how much you
will make by clicking on “Calculate the Price of My book”.
Have fun!
Know Your Book Title
The book title will be positioned on the front cover and
spine of the book.
Write a Short Book Description:
Type a maximum 1000 character (including spaces) book
description into a Microsoft word document and cut and
paste it into this section. Check spelling and grammar
carefully. This description is printed on the backside of
the book and will be displayed on the website.
Category
Choose a book category such as fiction or business.
Check out the online bookstore categories.
Keywords
Think carefully here. If people don’t know your name or
book title, how would they find you? Fill in five keywords,
but do not use your name or book title. (These become
searchable terms when you upload your book).
Dostupnost
Ovdje vam se nude tri mogućnosti:
1. Dostupnost svima; Vaša knjiga odabirom ove mogućnosti postaje
dostupna diljem svijeta u on-line knjižari.
11
2. Privatnost; Vaša knjiga odabirom ove mogućnosti ne postaje dostupna
u on-line knjižari - isključivo autor ima mogućnost pristupa materijalu i
maručivanja knjige.
3. Privatnost s pristupnim kodom za članove; Vaša knjiga odabirom ove
mogućnosti ne postaje dostupna u on-line knjižari, a elektroničkom
poštom bit će pristupni kod poslan Vama i korisnicima kojima dopustite
da, imajući taj kod, mogu pristupiti materijalu i naručiti knjigu.
Availability
There are three options from which to choose:
1. Worldwide. Your book appears for sale in our
worldwide, online bookstore.
2. Private. Your book is not available for sale in our
online bookstore.
Only the writer has access to view and order
the book.
3. Private with Member Access Code Your book is
not available for sale in our online bookstore. A
special code will be e-mailed to you to share at your
discretion. Only people who know the code can view
and order your book.
Autobiografija autora:
Napišite tekst s najviše 420 slovnih mjesta (uključujući razmake među
riječima) kojima ćete se predstaviti čitateljima - u programu Microsoft
Word - te ga kopirajte (copy/paste) u ovaj dio stranice. Pažljivo provjerite
pravopis i gramatiku. Crtica o autoru bit će otisnuta na stražnjoj korici
knjige i prikazana na internetskim stranicama.
Author name
The author name is positioned on the front cover and
spine of the book.
Author biography
Type a maximum of 420 characters (including spaces)
into a Microsoft word document and cut and paste. This
description will be printed on the backside of the book
and displayed on the website.
Korak 2: Postavite materijal na internet i odredite postavke
tiskanja
STEP 2: Upload and Print Preferences
Postavite materijal na internet:
Najvažniji dio cijele ove operacije jest digitalni dokument - knjiga.
Provjerite je li sadržaj Vaše knjige u jednakom formatu kao i knjiga
(detaljnije u odjeljku Postavke tiskanja). Na stranicama UniBook.com
mogu se postavljati isključivo dokumenti u formatima Microsoft Word
(.doc) i PDF (.pdf). Ukoliko Vaša knjiga sadrži posebne vrste slova, slike ili
grafike, preporučamo Vam da odaberete format PDF. Nemate iskustva s
PDF-om? Bez brige: sve potrebne informacije pronaći ćete u Najčešće
postavljanim pitanjima odjeljka Postavljanje knjige na internet.
12
Postavke tiskanja: Odaberite jednu od pet ponuđenih dimenzija knjige.
VAŽNO: Molimo Vas da provjerite je li format unutarnjih stranica
(knjižnoga bloka) Vaše knjige jednakog formata kao i korice (naslovnica);
primjerice, ukoliko se odlučite tiskati Vašu knjigu u formatu 6''x9'',
podesite margine stranica u knjižnom bloku na 6''x9''.
Upload Your Book File
The most important part is, of course, your digital file
of the book content. Be sure that your book content
is formatted to the same size as your book (see Print
Preferences below). Wwaow only accepts documents in
Microsoft Word (.doc) or PDF (.pdf) format. If your book
contains special images such as pictures, letter types, or
fonts, we recommend that you save your document as a
PDF. Don’t know a thing about PDFs? Don’t worry. More
information can be found in our FAQ Uploading Your
Book section.
Print Preferences
Select one of five different book sizes
IMPORTANT: Please be sure that your book content is
formatted to the same size as your book i.e., if you chose
to have your book printed in a 6 x 9” size, set the margins
of your book content at 6 x 9.
Tiskanje:
Odaberite između tiska u boji ili crno-bijelog tiska. Upozoravamo Vas da
će se vaš izbor primijeniti na cijelu knjigu, dakle na tekst i slike, ali ne i na
korice (ili ovitak kojim se omotavaju izdanja u tvrdom uvezu).
Printing
Select color or black and white. Note that your choice
will be applied to the entire book meaning the text and
pictures. However, it does not apply to the dust cover (if
you are ordering a hardcover).
Korak 3: Korice
Odaberite sliku ili portret autora.
Dodatna mogućnost: Moguće je postaviti sliku autora koja će biti otisnuta
na stražnjoj strani ovitka i prikazana na internetskim stranicama. Slika je
izvanredno sredstvo za privlačenje pažnje na Vašu knjigu.
VAŽNO: Molimo vas da provjerite je li vaša fotografija dovoljno kvalitetna
(najmanje 300 dpi).
Slika ili fotografija autora za prednju ili stražnju stranu ovitka mora biti
kvalitete najmanje 300 dpi.
13
STEP 3: Cover Layout
Select Author picture or image
Optional. A picture or image can be uploaded. This image
is printed on the back of the book cover and displayed
on the website. It is a great way to add interest to your
book.
IMPORTANT: Please make sure the image is high quality
(minimum 300 dpi)
Cover picture or artwork (min 300 dpi)
UniBook će vas provesti kroz pet jednostavnih koraka kojima ćete
ostvariti svoj san.
Slika za prednju (naslovnu) stranu ovitka: Unesite lokaciju dokumenta.
UniBook vam nudi tri odabira vezana za prednju stranu knjige:
Ukoliko imate vlastitu sliku za prednju stranicu, postavite ju na internet
kao JPEG dokument. Molimo vas da provjerite je li ta slika kvalitetna
(najmanje 300 dpi). Slika mora biti jednakih dimenzija kao i Vaša knjiga,
Frontcover Picture
Enter the file location
Wwaow gives you three choices for your cover art:
If you have your own cover art, upload it as a JPEG file.
Please make sure this image is high quality (minimum 300
dpi). The image should be the same size as your book
tj. njezina naslovnica; primjerice, ukoliko je naslovnica Vaše knjiga
dimenzija 6''x9'', i slika mora biti tih dimenzija. U slučaju da slika nije
jednakih dimenzija kao i knjiga, naš će ju računalni program automatski
prilagoditi dimenzijama knjige, što može uzrokovati izobličenje slike. U
posljednjem koraku ovog dijela procesa moći ćete vidjeti kako će izgledati
korice Vaše knjige i unijeti promjene ako to bude potrebno. Ukoliko
nemate vlastitu sliku za prednju (naslovnu) stranu korica, možete ju
ostaviti praznom, ili odabrati sliku iz zbirke/ponude programa UniBook.
Odaberite boju pozadine korica.
Boja koju odaberete u ovom koraku postat će boja stražnje strane korica
Vaše knjige. Predlažemo da odaberete boju koja se slagati s bojama
prednje strane korica.
i.e., if your book size is 6 x 9, your cover art needs to be
6 x If not, our software will resize it automatically, which
sometimes distorts the image. In the last step of the
wizard, you will receive a preview of your cover, and you
still have the chance to make changes.If you do not have
cover art, select no cover picture, or choose from one of
Wwaow cover art images.
Choose a background color
This color becomes the background color of your
back cover. Choose a color that complements your
front cover.
14
Ovitak/uvez:
Odaberite između tvrdih i mekih korica, odnosno uveza.
Izgled ovitka.
Ova Vam se mogućnost nudi isključivo ukoliko odaberete tvrdi uvez za
Vašu knjigu.
Boja sloga:
Riječ je boja (slova) kojom će biti otisnuti bilješka o piscu i opis knjige na
stražnjoj stranici korica. Ti će tekstovi biti otisnuti na pozadini boje koju
ste odabrali u prethodnom koraku. Predlažemo da odaberete boju koja će
se isticati na boji pozadine.
Dustcover
Select hardcover or paperback.
Dustcover Layout
This applies only if you choose a hardcover edition.
Letter Color
This is the color in which your author bio and book
description will appear on the back cover. This text is
placed on top of the “background color” you selected
earlier. Be sure to choose a letter color that stands out
against your background color.
Korak 4: Profil autora
Potvrdite osobne podatke.
Upotrijebite vezu (link) na stranici UniBook da dođete do rubrike Paypal i
tamo otvorite račun. UniBook će jednom mjesečno na taj račun uplaćivati
zaradu od prodaje Vaše knjige. Odaberite koliko želite zaraditi i na
autorskim pravima: nudi vam se mogućnost između 0 i 200%.
Pažnja: visina zarade od autorskih prava utječe na cijenu vaše knjige na
našim stranicama.
Step 4: Profile Data
Confirm your personal information.
Use our link to PayPal to set up your account. Wwaow
makes monthly deposits from your book sales into this
account. Select your royalty rate. You may choose zero
to 200 percent. Please note: your royalty rate affects your
book price on the website.
15
Korak 5: Potvrda.
Potvrdite sve podatke koje ste unijeli.
Pregledajte konačnu verziju korica Vaše knjige i izvadak iz teksta. U ovom
koraku možete se odlučiti na neke promjene u vezi s koricama Vaše
knjige. Kupite pet primjeraka Vaše knjige, koji će biti tiskani i poslani Vam
poštom, a koje možete platiti kreditnim karticama ili nekom od usluga
plaćanja on-line. Čim transkacija plaćanja bude potvrđena, Vaše će knjige
biti dostupne za prodaju na našim internetskim stranicama.
Čestitamo!
Step 5: Confirmation
Confirm all data you have entered.
Preview your book cover and manuscript excerpt. At this
step, you can decide to go back and make changes to
your cover. Purchase five copies of your book, which will
be printed and shipped to you. Payment can be done
with one of the common credit cards or online banking
services. As soon as that transaction is confirmed,
your book will be available immediately for sale on
our website.
Congratulations!
Imate li još pitanja? Molimo vas da pregledate našu rubriku FAQ (Najčešće
postavljana pitanja), ili da nas kontaktirate elektroničkom poštom preko
adrese [email protected]
Additional questions? Please refer to our FAQ section
or email us at [email protected]
Extra Helpful Hints from Wwaow
Pisci na autorskim pravima zarađuju do 20%.
Korisni savjeti:
UniBook u usporedbi sa drugim sličnim uslugama.
Tiskanje vaše knjige preko sustava UniBook je jednostavno: jedini uvjet
je da kupite prvih pet primjeraka Vaše knjige (po cijeni oko 79$ za svih
pet primjeraka) i proces će krenuti sam od sebe. Budući da ste autor
knjige, nema razloga da sami ne kupite Vaše remek-djelo. Čim zaprimimo
potvrdu o plaćanju, Vaša će knjiga biti dostupna na stranicama UniBook.
U usporedbi s drugim programima koje autorima omogućavaju da sami
objavljuju svoja djela, UniBook je jednostavan - da jednostavniji ne
može biti.
Uz UniBook neće Vas iznenaditi skriveni troškovi, niti će Vas se natjerati
na korištenje usluga smišljenih isključivo radi povećanja cijena tiskanja.
Mi nudimo pristup standardnim sredstvima koja će Vam omogućiti da svoj
talent predstavite javnosti - i to po cijeni koju ćete ocijeniti razumnom.
16
UniBook shvaća da je Vaša karijera pisca tek u začetku i želimo da Vam
to iskustvo bude što je moguće bezbolnije.
The Other Guys Verses the ‘wwaow Factor!’
Getting your book published with Wwaow is easy. All
you need do is purchase the first five copies of your
manuscript (five copies are as little as $79 for all five) to
get the wheels in motion - that’s it. And as an author, why
wouldn’t you want to hold your masterpiece in the palm of
your hand? Once your payment has been received, your
book will be placed on Wwaow’s website for you and the
entire world to see. Compared to the other self-publishing
businesses out there, Wwaow is a no-brainer.
With Wwaow, there are no hidden costs or services
aimed solely at upping the price you pay. We give you
the standard tools needed to expose your talent to the
public, and we do it at a price you’re comfortable with.
Wwaow understands that you’re just starting out in your
career, and we want to make the experience as painless
as possible for both yourself and your pocketbook.
Treće poglavlje: Neka se čuje za vas
Chapter 3
Get the Word Out
Dakle, objavili ste svoj rukopis uz pomoć sustava UniBook i imate kod
sebe prvih pet - ili pedeset - primjeraka vlastite knjige.
A što sad?
Sad je trenutak da potencijalni kupci čuju za Vas. Samostalno
objavljivanje zahtijeva od autora velik angažman na promociji knjige. Na
Vašu sreću, UniBook Vam i u tomu pomaže, jer Vašu knjigu prodaje u
svojoj on-line knjižari. Poslat ćemo vam i 25 razglednica sa slikom Vaše
knjige, kao malu pomoć u Vašoj reklamnoj kampanji.
Nemajte straha - internet je vrlo moćno sredstvo oglašavanja za svakoga
tko se namjerava ozbiljno prihvatiti promocijom i prodajom svoga djela.
Blogovi, e-mail kampanje i web hosting samo su neka od sredstava
kojima ćete svoje djelo predstaviti velikom broju potencijalnih kupaca. U
ovom ćemo Vam poglavlju dati neke savjete o tomu kako se služiti
internetom za vlastitu korist, te Vas podučiti nekim tehnikama masovnog
oglašavanja o kojima sami vjerojatno ne biste niti sanjali.
So you’ve published your manuscript through Wwaow,
and you even have your first five (or fifty) copies in hand.
Now what?
Now is the time to get the word out to your potential
buyers. Independent publishing requires the author to do
most of the footwork in terms of promoting their books.
Fortunately for you, Wwaow has given you a head start
by providing you with an online bookstore to sell your
work. We also send you a set of 25 postcards with your
book cover on the front to help you begin your marketing
campaign.
17
But have no fear. The power of the Internet is a valuable
tool for anyone serious about promoting and selling their
work to the masses. Blogs, E-mail campaigns and Web
hosting are just a few of the tools that can take your
manuscript from the eyes of the few to the many. In this
section, Wwaow will provide several tips for how you can
use the Internet to your advantage, as well as other massmarketing
techniques you probably thought you could
never do.
Viralno oglašavanje
'Čime se god bavili, uvijek se koncentrirajte na vlastite adute', kaže Matt
Coers, specijalist za internetsko oglašavanje iz Denvera, u američkoj
saveznoj državi Colorado. 'Jedan adut kojeg većina ljudi posjeduje jest
njihov najbliži krug poznanika'.
Koncept korištenja vlastitog kruga poznanika za oglašavanje naziva se
viralnim marketingom. Ta je tehnika u osnovi jednaka popularnoj
'usmenoj predaji', kojom se privlači pažnja javnosti na proizvod, uslugu i
slično. Ovim se konceptom koriste Vaše društvene veze - on se temelji na
pretpostavci da će se glas o Vašem djelu kad-tad proširiti poput virusa.
U poslovnom je svijetu poznata činjenica da će svaki zadovoljan klijent o
dobrom proizvodu obavijestiti prosječno pet osoba, dok će nezadovoljan
klijent svoje razočaranje podijeliti s najmanje dvostrukim brojem ljudi.
Viralni marketing služi se mnogim metodama, poput elektroničke pošte,
SMS-a, razmjene fotografija i uvijek popularne 'usmene predaje'.
Teorija na kojoj se temelji ova metoda oglašavanja jest ljudska potreba za
komunikacijom, a dokazano je uspješna i osnova je oglašavanja uopće.
'Internet poznaje mnoge načine da iskoristi nečije socijalne kontakte',
kaže Coers. Blogove i elektroničku poštu jednostavno se može iskoristiti
za oglašavanje i pronošenje glasa o Vašoj knjizi. Postoje i društvene
stranice koje omogućavaju stvaranje grupa prijatelja.
Naši stručnjaci za oglašavanje na internetu pokazat će Vam kako
da uspješno prodajete svoju knjigu.
Coers kaže da je stranica koju bi svatko tko želi oglašavati vlastito djelo
trebao koristiti Facebook.com - stranica koja ima više od sedam milijuna
korisnika i čiji broj svakodnevno raste. Facebook omogućuje razmjenu
poruka između korisničkih grupa, stvaranje grupa prema nekom
specifičnom interesu ili cilju, te konstantno povećavanje vlastite grupe
'prijatelja'. 'Mogućnosti za viralno oglašavanje koje nudi ta stranica - koja
se neprestano razvija - od neprocjenjive su vrijednosti za svakoga komu
treba osredstvo za oglašavanje', kaže Coers.
'Facebook uopće nije anoniman', kaže Coers - 'Facebook omogućava
stvaranje grupa i da svakoga prihvatite kao 'prijatelja', a najbolja osobina
te stranice jest da kad nekoga prihvatite kao 'prijatelja', svi njegovi
18
'prijatelji' dobivaju obavijest o tomu i nudi im se mogućnost da i oni učine
isto'.
Da biste viralno oglašavanje iskoristili na najbolji način, treba se obratiti
grupama koje će znati cijeniti Vaš materijal. Grupe autora, klubovi
ljubitelja knjige i forumi vezani za književne teme najbolja su publika za
Vaše djelo, ali se jednako valja obratiti i svakomu komu je stalo do Vašeg
uspjeha (prijateljima, primjerice) i onima koji bi Vam mogli pomoći. Cilj je
obavijestiti što je moguće veći broj potencijalnih kupaca o vlastitom djelu.
Viral Marketing
“If you do anything, always concentrate on your strong
points,” said Matt Coers, Internet Marketing Specialist
based out of Denver, Colorado. “One strength that most
people have is their immediate social network.”
The concept of utilizing one’s relationships to gain
exposure is termed viral marketing. This technique is the
same as the popular “word of mouth” approach to gaining
public acknowledgement about a product, service and the
like. It makes use of preexisting networks on the premise
that, eventually, awareness of your message will spread
like a “virus” to the masses.
It is a general business concept that a satisfied customer
will tell an average of five people, whereas an unsatisfied
customer will tell nearly double that amount. The methods
of viral marketing are many, including e-mail, text
messages, image files, and the ever-reliable “hot gossip.”
The theory behind this method of advertisement is that it
is our nature to talk, and it has proven to be successful
as a grassroots approach to marketing.
“The Internet has a number of ways to utilize your social
network,” Coers said. “Blogs and e-mail are easy to
use to get the word out about your book. There are also
social-networking sites that enable you to create groups
through networking.”
One social-networking website Coers
said every self promoter should utilize is
FaceBook.com.
With more than 7 million daily users and growing,
the site enables users to share messages among a
variety of user networks, create groups designed for a
specific cause or interest, and continuously add users
(also known as “friends”) to their immediate circle on
FaceBook. The capability of viral marketing with this
up-and-coming website is invaluable to anyone trying to
promote themselves, Coers said.
“The site is not anonymous at all,” he said. “With
FaceBook, you create groups, and anyone who’s your
‘friend’ can be invited to join. The neat part is that as
soon as they accept your invitation, everyone on their list
of contacts is alerted to the group they joined, and are
prompted to join as well.”
The key to making viral marketing work for you is to target
the social networks that would most appreciate your
material. Writing groups, clubs, and message boards
pertaining to literature would provide the best audience
for your message, but anyone else who cares about
your success (such as friends) also would prove helpful.
The point is simply to make yourself known to as many
potential buyers as possible.
19
Blogovi
Kao pisac, vjerojatno ste upoznati s pojmom blog. Jednostavno rečeno,
blog je on-line dnevnik u kojem zapisi nastaju neprestano i kronološkim
redoslijedom. 'Blogovi su dobar način da svoj krug prijatelja informirate o
svojim aktivnostima, ali i da u to uključite druge', kaže Coers.
Trenutno postoji nekoliko internetskih stranica koje nude besplatno
stvaranje i održavanje vlastitoga bloga, poput stranica Blogger.com,
BlogSpot.com ili mySpace.com. Coers kaže da je stranica koja najviše
nudi svojim korisnicima WordPress.com. Iako su sve spomenute stranice
korisne, WordPress.com je najjednostavnija za korištenje, a posebno je
korisna onima koji ju žele upotrijebiti za oglašavnje vlastitog djela.
Blogs
As an author, you’re probably familiar with the term blog.
Put plainly, a blog is somewhat of an online diary, where
entries are added continuously and in chronological
order.
“Blogs are a way to keep people in your circle involved
with you, while also inviting others in,” Coers said.
There are several Web sites that offer free blog hosting,
such as Blogger.com, BlogSpot.com or MySpace.
com. According to Coers, the service that offers the
most to users is WordPress.com. While the previouslymentioned
blog sites remain useful, he said WordPress is
the most user-friendly, especially to anyone seeking self
promotion.
'WordPress.com je vrlo sofisticirana usluga koja omogućava stvaranje
vlastite web stranice bez ikakvog znanja od programiranju', kaže Coers.
'Omogućava vam i uvid u statistiku, poput podataka o broju osoba koje su
posjetile vašu stranicu ili ključnim riječima koje su ih do nje dovele.
Moguće je i povezivanje vašeg bloga sa drugim sličnim blogovima u
pretragama'.
Sadržaj bloga najčešće je orijentiran na specifičan sadržaj i nerijetko se
blog i sam razvije u autorski tekst. Ako je tekst dovoljno zanimljiv, djelo
koje je počelo kao jednostavno dijeljenje vlastitih misli može prerasti u
roman. Kao i svaki drugi projekt, blog zahtijeva određenu razinu
predanosti.
'Prije nego što pokrenete vlastiti blog morate biti sigurni da ćete mu se biti
spremni posvetiti najmanje tri puta tjedno, a najbolje bi bilo čak pet puta',
kaže Coers. 'Ne moraju svi unosi na blog biti dugački, ali ljudi svejedno
žele da se na Vašim stranicama događa nešto novo. Blogovi koji se
održavaju i dopunjavaju novim sadržajem zanimljivi su i privlače ljude da
ih nastave pratiti'.
Blog se može iskoristiti za oglašavanje vlastitoga djela na više načina. Za
početak, okupljanje vlastitoga čitalačkog tijela redovitim postavljanjem
novih zapisa jednostavnije je nego što mislite. Čitatelji mogu komentirati
20
Vaše unose, ponuditi prijedloge, te čak i omogućiti neku vrstu viralnog
oglašavanja prenošenjem informacija o Vašem blogu drugim osobama.
'Osim što održavate vlastiti blog, dobro je održavati i vezu s drugim
bloggerima', kaže Coers. 'Neki od njih imaju velike mreže korisnika s
tisućama čitatelja, koji bi se mogli zainteresirati za vaš blog'. U pravom
trenutku golemu snagu bloga možete iskoristiti za oglašavanje Vašega
djela čitateljima. Tko će bolje pronijeti glas o Vašem materijalu od onih
koji već uživaju u Vašim zapisima?
“It’s a very sophisticated engine that allows you to make a
website without knowing a lick of (HTML) code,” he said.
“It also gives you site stats, such as the number of people
who looked at your page, and the keywords used to find
your page. You can also interlink your blog with similar
blogs.”
Typically, the blog’s content is centered on a particular
subject, and it is not uncommon for the blogs themselves
to evolve into a manuscript. And if the content is
interesting enough, what started as simply a means of
self expression can easily become the next big novel. But
as with any project, it requires some level of dedication.
“Before you start up a blog, you need to be sure you can
write at least three entries per week, preferably five,” Coers
said. “They don’t have to be long entries, but people want
to be engaged. If your blog is kept up-to-date, that keeps
people coming back.”
You can use a blog to promote your new book in various
ways. For starters, it’s easier than you think to build up a
fan base by posting regularly to your blog. Readers can
comment on your posts, offer up suggestions, and even
resort to some form of viral marketing by recommending
your blog to others.
“Besides creating your own blog, it’s good to contact
other bloggers too,” said Coers. “Some have existing
networks with thousands of readers, who also might find
your stuff interesting.”
When the time comes, use the incredible networking
power of blogs to announce your manuscript to your
audience! Who better to promote your material than
people who already enjoy your work?
E-mail kampanje
Kampanje u kojima se elektronička pošta koristi za oglašavanje organizira
se kao slanje poruke o proizvodu što ga pokušavate plasirati - što većem
broju potencijalno zainteresiranih osoba. Elektronička je pošta dobar način
oglašavanja iz nekoliko razloga:
E-mail Campaigns
Also known as e-mail marketing, e-mail campaigns are a
mass mailing of electronic messages to viewers who may
be interested in a product you are selling. It is useful for
many reasons including the following:
• It provides instantaneous exposure of your message
to your audience.
-
Omogućava brzo obaviještavanje javnosti o Vašem djelu;
Financijski je isplativija od drugih oblika masovnog oglašavanja;
Omogućava Vam praćenje liste osoba kojima želite poslati poruku i
slanje daljnih poruka;
21
-
-
Za razliku od internetskih stranica koje zahtijevaju posjet korisnika,
ovakav je način oglašavanja proaktivan i poruku im prenosi bez
njihovog sudjelovanja;
Gotovo svatko danas ima vlastitu adresu elektroničke pošte i
provjerava pristiglu poštu svakodnevno;
Elektronička pošta ne troši materijale proizvodnja kojih negativno
utječe na okoliš.
Kao autor koji koristi UniBook, besplatno ćete dobiti marketinške
elektroničke poruke za promociju objavljenog materijala. Vlastitu
kampanju možete započeti jednostavno - prosljeđivanjem poruke kojom
vam UniBook čestita na objavljenom djelu svojoj obitelji, prijateljima,
suradnicima i svakomu drugom za koga smatrate da bi Vas mogao
poduprijeti u ovom pothvatu, ali ne trebate se zaustaviti na tome. E-mail
kampanje po svojoj su prirodi viralne, jer svaki primatelj može Vašu
poruku proslijediti osobama iz svoga kruga kontakata, a Vi ih možete i
zamoliti da Vašu kampanju održavaju aktivnom tako da poruku proslijede
osobama iz svoje društvene mreže. Nakon što ste u svoju e-mail
kampanju uključili obitelj, prijatelje i suradnike, možete iskoristiti i
prednosti opt-in oglašavanja, odnosno slanja reklamnih poruka i
korisnicima koje ne poznate, a koji Vam dopuste da im šaljete poruke.
Prijatelji, mailing liste, internetski bilteni (newsletter) i korisničke mreže
idealni su za uspješno provođenje elektroničke reklamne kampanje.
'Na internetu pokušajte pronaći elektroničke biltene kojima se netko
obraća korisnicima kojima biste se i Vi željeli obratiti', kaže Coers. 'Kad
pronađete takav newsletter, kontaktirajte onoga tko ga izdaje i upitajte bi
li bio zainteresiran za objavljivanje stručne kritike Vaše knjige. Možete
ponuditi i da od dotične stranice kupite plaćeni oglas, tako bi im se Vaša
ponuda mogla učiniti zanimljivijom'. Prednost opt-in oglašavanja leži u
tomu što korisnik očekuje Vašu poruku, te je zbog toga što ona nije
neželjena elektronička pošta (spam) spremniji proslijediti ju kao poruku
viralnog oglašavanja.
• It is less expensive than other forms of mass-mailing.
• It enables you to keep a list of your target audience,
allowing you to send follow-ups in the future.
• It is proactive, as opposed to a reactive webssite,
which may or may not get hits.
• Almost everyone has an email account, and checks it
regularly.
• It’s environmentally-friendly.
As a Wwaow author, you are supplied with complimentary
marketing e-mails to initiate the promotion of your
published material. Start simply by forwarding your
congratulatory email from Wwaow to family, friends,
colleagues, and anyone else you feel may be supportive
of your efforts, but don’t stop there. E-mail campaigns
have a viral-marketing nature to them, in that any e-mail
recipient in your address book could potentially spread
your message to people in their address book. Maintain
the momentum of your e-mail campaign by asking them
to share the message with their social network.
After incorporating family, friends, and colleagues into
your e-mail campaign, try taking advantage of optin
e-mail advertising. Simply put, this technique is the
22
sending of mass messages with the permission of the
recipients. Friends, mailing lists, newsletters and the
networks they provide are ideal for making this form of
electronic advertising a success.
“Go online and look for e-mail newsletters that target
your market,” Coers said. “If you find one, contact the
newsletter’s editors and ask if they’d be interested in
reviewing your book. You may even offer to buy some
advertising from them to sweeten the pot.”
With opt-in advertising, the recipient is generally looking
for your message, and since the message is anticipated
(as opposed to unappreciated spam mail), it is more likely
to get passed around in a form of viral marketing.
Forumi
Internetski forumi, zvani još i oglasne ploče, ustvari su on-line diskusije
koje vode korisnici zainteresirani za slične teme. Na internetu postoje
tisuće raznih foruma, a svaki je najčešće orijentiran na jednu temu
(književnost, gastronomija, sportovi itd.), pa su upravo stoga forumi
izvanredno sredstvo za oglašavanje Vašega djela potencijalnim kupcima.
Korisnici foruma raspravljaju o većim temama otvaranjem sekcija vezanih
izravno za neku temu, a svi korisnici mogu postavljati zapise s vlastitim
komentarima. Forumi su sjajno sredstvo oglašavanja i stoga što najčešće
pokazuju statistiku o broju registriranih korisnika. Što je forum popularniji
i što ima više korisnika, veće su i šanse da se pronese glas o Vašem djelu.
Da biste što uspješnije oglašavali vlastito djelo UniBook predlaže da - kad
se priključite forumu - otvorite temu kojom se predstavlja Vaš materijal.
Budući da ste novi korisnik foruma, dobro bi bilo da se predstavite ostalim
korisncima, a u uvodnoj poruci možete objasniti koji su Vaši ciljevi, o
čemu govori Vaša knjiga itd. Prije nego što to učinite, Coers savjetuje da
se detaljno upoznate s pravilima dotičnog ofruma, jer mnogi forumi imaju
strogu politiku vezanu za oglašavanje vlastitog rada.
'Obratite pažnju na pravila foruma u vezi s oglašavanjem', kaže Coers.
'Neki forumi orijentirani su na romane, drugi na priče ili drugačije
književne forme, pa će prihvatiti Vaše oglašavanje. Ali, ako je na forumu
zabranjeno oglašavanje vlastitoga djela, zašto biste uopće gubili vrijeme
na njega?'.
Kojem god se forumu odlučili priključiti, obavezno iskoristite mogućnost
stvaranja vlastitog potpisa. Takav potpis, najčešće označen kao sig file, bit
će automatski pridodan svakomu Vašem unosu na forum. Iskoristite
vlastiti potpis da biste obavijestili druge korisnike o nazivu Vašega djela, a
nipošto nemojte zaboraviti postaviti poveznicu koja će korisnike dovesti do
internetske stranice na kojoj će Vašu knjigu moći pročitati i kupiti.
Nakon što se upoznate s pravilima foruma, otvorite vlastiti korisnički
račun i stvorite potpis, pokrenite kampanju predstavljanjem sebe i djela u
uvodnom zapisu na forumu. Dobra je ideja u taj zapis uključiti i odlomak
23
iz Vaše knjige i predložiti korisnicima da ga prokomentiraju (u ljudskoj
prirodi leži želja za izražavanjem vlastitog mišljenja!). Ne zaboravite u
svoj zapis uključiti i poveznicu koja će korisnike odvesti do stranice
UniBook posvećene Vašoj knjizi.
'U svakom slučaju, najbolje je kontakte na forumima uspostaviti sa
svakim članom ponaosob', kaže Coers. 'Stvaranje personaliziranih odnosa
je osnova svega'.
Message Boards
Message boards, also referred to as internet forums, are
online discussions among users of similar interests. There
are thousands of message boards all over the Internet,
but each board typically focuses on a similar theme
(reading, cooking, sports, etc.). For this reason, they
make for an excellent tool in promoting your published
book to potential buyers.
Forum users “discuss” a subject area by creating topics,
which in turn are responded to by other members of the
forum. Message boards also are useful for advertising, in
that they typically show the number of registered users.
The greater the forum’s exposure to the public, the greater
your chance is of getting the word out about your book.
To make the most out of message boards, Wwaow
recommends posting an introduction topic. Being new
to the forum, it would be appropriate to make yourself
known, and posting an introduction also would provide
an opportunity to explain your goals, your book, what it’s
about, etc. Prior to doing so, however, Coers recommends
reviewing the message board’s rules and regulations, as
some sites strictly prohibit self promotion.
“Be sensitive to each individual board’s rules on self
promotion,” said Coers. “Some boards are dedicated to
short stories or other forms of literature, so it probably
wouldn’t be a problem to mention your book. But if the
board isn’t accepting of self-promotion, why waste your
time anyways?”
Whatever message boards you sign up on, make sure
to include a signature line to your account. A signature
line (commonly known as a sig file) is a message that is
automatically included at the bottom of every post you
make on a message board. Utilize your signature line to
expose your book’s title, and especially a link to where
the public can read and purchase it.
After reviewing the board’s rules, creating your account,
and writing your signature line, get the ball rolling by
introducing yourself in your first post. It might not be a
bad idea to include an excerpt from your book and ask
for people’s opinions on it (it’s just human nature to want
to be asked for our opinion). And don’t forget to include a
link to your book’s Wwaow site!
“In any case, it’s always best to engage with people on
the message boards on a one-on-one basis,” Coers said.
“Developing relationships is what it’s all about.”
Priopćenje za javnost
Priopćenja za javnost možda ste dosad smatrali sredstvom koje koriste
isključivo marketinške agencije i agencije za odnose s javnošću, ali ste
sasvim u krivu: svatko tko želi nešto objaviti i može si to financijski
priuštiti može napisati priopćenje za javnost i predati ga medijima. Coers
24
kaže da je sastavljanje i objavljivanje priopćenja za javnost nešto što
svaki autor koji ima objavljeno djelo, bio on poznat ili ne, mora učiniti.
'Prema mojem mišljenju, svatko tko objavi knjigu mora to obznaniti
priopćenjem za javnost, a to je jednostavnije učiniti nego što se misli',
kaže.
Jednostavno rečeno, priopćenje za javnost je pisana obavijest koja se
preda za objavu medijima koji se bave novostima. Svaki pisac može doći
u napast da uljepša svoje priopćenje za javnost dugačkim i iscrpnim
detaljima, ali se treba oduprijeti takvim težnjama: dobro priopćenje za
javnost sadrži samo osnovne informacije koje želite objaviti, te kontaktinformacije za medije koji žele više informacije (ili čak i intervju). Previše
uljepšano priopćenje za javnost najčešće se smatra predugačkim za
medije, pa nerijetko završi u košari za otpatke. Pri sastavljanju priopćenja
za javnost valja razmišljati izravno.
Nakon što dovršite svoje priopćenje, trebate ga predati medijima, što
možete učiniti izravno ili neizravno, a time ćemo se pozabaviti kasnije.
Zasad pogledajmo kako se može uspješno plasirati vlastito priopćenje za
javnost. Vjerovali ili ne, najvrjednije oruđe za objavljivanje Vašeg
priopćenja je bliže nego što mislite.
Budući da ste nov autor kojem je tek objavljena knjiga, lokalni mediji
mogli bi biti vrlo zainteresirani za Vaše postignuće, pa bi bilo najbolje da
pisano priopćenje do redakcija lokalnih medija odnesete sami. Tjedne,
mjesečne, pa čak i dvomjesečne publikacije nisu pod tolikim prisitkom da
objave vijesti u najkraćemu mogućem roku kao što su to dnevne novine,
pa bi se lako moglo dogoditi da se Vaše priopćenje nađe u rubrici lokalnih
zanimljivosti.
Prije nego što priopćenje bilo komu pošaljete, obavijestite se o tom u
kojem obliku uredništva prihvaćaju prioćenja: elektroničkom ili običnom
poštom - te o točnom imenu i funkciji osobe kojoj priopćenje trebate
poslati. Smatralo bi se lijepom gestom kada biste priopćenju priložili i
primjerak Vaše knjige, koju bi osoba na koju ste adresirali priopćenje
mogla zadržati. Istražite koji lokalni mediji postojke u mjestu u kojem
živite - i naprijed!
Vaš rad zaslužuje priznanje...
Kako je cilj Vašeg djelovanja značajna prisutnost u medijima, možda ćete
morati poduzeti i nešto više od uradi-sam koraka. Postoje i drugi načini da
se Vaše priopćenje nađe u medijima - možete platiti objavljivanje u
sustavu službenih novinskih agencija. Bez obzira na to što bi takva usluga
mogla podosta stajati, ona je izvanredno djelotvorna, jer su novinske
agencije izvanredno moćne. Ako si možete priuštiti pomoć profesionalne
novinske agencije, ona doista vrijedi troška.
25
Neke novinske agencije mogu vaše priopćenje za javnost objaviti
besplatno, primjerice PR Newswire.com i BusinessWire.com, koje
uvijek nastoje izaći ususret autorima. Agencija PRWeb.com više je
orijentirana na blogere.
Press Releases
You might have thought of press releases as a tool used
solely by marketing and public relations firms, but you
couldn’t be more wrong. Anyone with news to tell and the
money to tell it with can write a press release and submit
it to the media. According to Coers, composing and
sending a press release is a must-do for any published
author, famous or not.
“In my opinion, whenever anyone publishes a book,
they need to issue a press release, and it’s easier than it
sounds,” he said.
In short, a press release is a written piece directed to the
media announcing news. As a writer, you may feel tempted
to embellish your press release with long, drawn-out
details, but avoid the temptation to do so. A good press
release contains the basics about your news, as well as
contact information for any media interested in more
information (or even an interview!) Overly-embellished
press releases are often viewed as time consuming to
read by the media, and tend to end up in the garbage
can. When putting yours together, think “straight and tothepoint.”
After your release is finished, the next step is to submit
it to the masses. This can be done directly by you or
through a wire. We will cover the latter soon, but for now,
let’s focus on how you can be proactive in submitting a
release. Believe it or not, the most valuable outlet for your
news can be right in your own backyard.
As a newly-published author, local media may take a
particular interest in your achievement, so take it upon
yourself to personally submit your press release to them.
Weekly, monthly, or even bi-monthly publications lack the
constant deadline pressure of a daily newspaper, so the
news of a published author “from their hometown” could
very well qualify for a human interest or feature story.
Prior to sending anything out, telephone the receiving
publications and ask which format they prefer their press
releases in (email or regular mail), as well as the name and
title of who you should address them to. It may also be
a nice gesture to include a complimentary copy of your
book for the reviewer to keep. Research the Internet for
media outlets in your city and state and send away!
When saturating the news media is your objective, you
may have to go a step further than the do-it-yourself
route. If this is the case, then another option for submitting
your press release is to send it out via a wire. A variety of
services are available that will do this for you, however be
prepared to pay anywhere from $200 to $600. No matter
the cost, their reach is vast, and according to Coers, if
you can afford a wire service, it is well worth the money.
“There are services that will submit your release to the wire
for a fee,” he said. “PR Newswire.com and BusinessWire.
com are the most journalist-friendly services, while PRWeb.
com is more for the online crowd - the bloggers.”
Internetske stranice
Prisutnost na internetu danas je gotovo obavezna. Recimo, naprimjer, da
Vaša knjiga postane uspješnica (bestseller) - da se u Vašoj zemlji
26
izvanredno prodaje. Uvjeravamo Vas da će Vaše ime postati traženo na
internetskim pretražnicima poput Googlea. U slučaju da pretraga interneta
na da nikakve rezultate, Vaš će kredibilitet kao autora opasti.
Dobra je vijest da je održavanje vlastite internetske stranice jednostavnije
i znatno manje skupo nego što mislite. Za početak možete pretražiti
internet da biste našli besplatan hosting - naći ćete i ponuđače niza usluga
koji će Vam omogućiti stvaranje vlastite internetske stranice (s
ograničenim rasponom usluga, razumije se). Većina ponuđača besplatnog
hostinga ipak Vam neće ponuditi vlastiti URL (Uniform Resource Locator,
odnosno internetsku adresu koja se na web postavlja u formatu
'http://www.unibook.com', ali za mali mjesečni iznos (najčešće ne više od
15$) možete postati vlasnikom stranice www.vašeime.com.
Postoji i mogućnost da Vašu stranicu povjerite profesionalnim webdizajnerima, a u tom slučaju očekujte znatno više troškove. Točna cijena
Vaše stranice ovisi o velikom broju faktora, primjerice o broju stranica s
raznim sadržajem s koje vode linkovi unutar Vaše stranice, o tomu jeste li
spremni na Vašim stranicama prodavati svoj proizvod, te o složenosti
grafika na Vašoj stranici. Ako imate namjere posjedovati vlastiti URL i to
će povisiti ukupni trošak. Ako se odlučite zatražiti usluge profesionalnih
web dizajnera, dobro se raspitajte i pronađite uslugu koja vam najbolje
odgovara.
Internetske stranice korisne su iz niza razloga. Kao što smo već rekli,
činjenica da se Vaše ime pojavljuje pri pretraživanju interneta u današnje
elektroničko doba znači da ste netko i nešto. Nadalje, Vaša internetska
stranica je svojevrsno okupljalište na kojem se susrećete sa svojom
publikom, posebno ako ste sami objavili svoju knjigu i sami se brinete za
oglašavanje. Na stranicu možete postaviti poveznice koje omogućavaju
kupnju knjige, predstaviti se autorskom biografijom, ponuditi kontaktne
informacije, pa čak i otvoriti knjigu primjedaba za posjetitelje.
Website
Having your own presence on the web is almost required
nowadays. Let’s just say, for example, that your book
becomes a best seller, or at least hits high circulation in
your region. Rest assured your name will be “Googled”
from time to time. And if an author search on you reaps
little to no results, your credibility could very well be
shot.
The good news is that hosting your own website is easier
and cheaper than you may think! Run an online search for
“free web hosting”, and you will find a variety of services
that will enable you to create your own Web site (with
limited perks, of course). Most free services, however, will
not offer you your own URL (Uniform Resource Locator),
which is more commonly known as the Internet address
inserted into a Web browser in the format “http://www.
wwaow.com.” But for a small monthly fee (usually no
more than $15), you can have www.yourname.com in no
time!
You also have the option of getting a Web site professionally
designed, but be prepared to pay substantially more.
Exactly how much you would pay would depend of a
27
variety of factors, including the number of Web pages
on your site (pages which link to different content within
your site), if you wish to sell products directly from your
site, and the extent of the graphics your site includes. If
you plan on reserving your own URL, that also will add to
the cost. Shop around if you want to go the professional
route, and find the price that suits your needs best.
Websites are useful for many reasons. As mentioned
above, your name’s ability to pop up in search results
means you’re “somebody” in this electronic day-and-age.
In addition, your site also serves as sort of a common
ground between you and your audience, especially
when you’re an independent publisher doing your own
marketing. You can include links to purchase your book,
an author bio, contact information for yourself, and even
a guestbook where visitors to your site can
leave comments.
Pretražnici
Iako posjedovanje vlastite internetske stranice može biti od koristi, ona je
potpuno beskorisna ako za nju nitko ne zna. Cilj je vlasnika stranice da se
do stranice što lakše dođe putem pretražnika, pomoću kojih korisnici
pretražuju internetski sadržaj prema ključnim riječima. Ključne riječi su
opći termini koje korisnici upisuju u pretražnik i koje pretražnik pronalazi
na internetskim stranicama koje predlaže kao rezultat. Postoje načini da
se Vaša stranica učini što popularnijom kao rezultat internetskih pretraga,
ali ti oni najčešće skupi i zahtijevaju mnogo angažmana.
'Cijeli Vaš rukopis možete postaviti na internet pomoću usluge Google
Books', kaže Coers. 'Tako će Vaš rukopis postati dijelom rezultata
internetskih pretraga, a svaki put kada korisnik odabere link s nazivom
Vaše knjige, moći će pročitati izvadak iz knjige i taj će ga link odvesti do
stranice na kojoj knjigu može kupiti. Jedini je problem s uslugom Google
Books što morate posjedovati vlastiti ISBN broj, da biste se tom uslugom
mogli koristiti'.
Coers stoga predlaže da svoju internetsku stranicu učinite dostupnom i
prepoznatljivom na sve druge načine. Usluge poput Google Books su
izvanredno korisne, ali ništa nije djelotvornije od dobroga starog
samooglašavanja, o kojem smo govorili u ovom poglavlju. Ključ je
samooglašavanja da iskoristite što je moguće više načina da predstavite
sebe i svoje djelo.
'Stvaranjem vlastitoga bloga i korištenjem drugih sredstava koje smo
spomenuli, Vaša će stranica ionako postati prepoznatljiva', kaže Coers.
'Najbolji je način da se predstavite javnosti taj da do svoje stranice
dovedete što je moguće više poveznica'.
Search Engines
While having your own Web site is beneficial, it will serve
no purpose sitting idly in cyber space.
The goal with your Web site is to increase its presence in
search engine results, which are operated off of keywords.
28
Keywords are common terms typed by Internet users into
the search engine, inevitably drawing results in the form
of various Web sites. Services are available to increase
your site’s presence on the World Wide Web, but most
require money or other resources in order to participate.
“You can put your entire manuscript on Google Books,”
Coers said. “You upload it to be put into the search
results. Whenever people click on your title, it shows an
excerpt of the book and a link to where you can buy it.
The only issue with Google Books is that you must have
an ISBN number to use it.”
Instead, Coers suggests probing your site in as many
ways possible. Services such as Google Books are
extremely useful, but nothing works as well as the good,
old-fashioned self-promotion discussed in this chapter.
The key is to utilize as many avenues as possible in order
to get your name out there.
“By creating the blogs and other tools we discussed,
your website is going to get scanned anyways,” he said.
“Getting as many sites to link to yours is the best way to
expose yourself.”
Kontakti s publikom
Ako ste dovoljno odlučni i uporni, Vaši se napori u samooglašavanju mogu
pokazati vrlo produktivnim. Kada stvorite dovoljno veliku bazu čitatelja,
zašto se s njima ne biste upoznali? Kontaktirajte lokalne knjižnice i
raspitajte se što sve treba poduzeti za organiziranje predstavljanja i
potpisivanja knjige za publiku, a pozovite i predstavnike lokalnih medija
na vlastitu konferenciju za tisak. Ako u Vašoj sredini postoji klub ljubitelja
knjige u kojem biste mogli organizirati sastanak s publikom ili održati
kratko izlaganje o vlastitoj knjizi, bilo bi dobro da kontaktirate i njih. Mogli
biste ponuditi i besplatne primjerke svoje knjige knjižnicama i klubovima
ljubitelja knjige.
Public Outreach
With enough determination, your self promotional
efforts may prove to be very fruitful. If you find yourself
developing a strong enough following of readers, why not
reach out to them? Contact your local libraries regarding
protocol for book signings, and invite the local media
to a press conference coordinated by you. Local book
clubs also make for a terrific outlet to share your success
story with, so contact the groups’ representatives about
possible speaking opportunities. You may even want to
offer incentives such as complimentary copies of your
book
Multitasking
Ako vam se sva spomenuta sredstva za samopromociju čine presloženima,
zastanite na trenutak i pogledajte o čemu smo doista govorili. Blogovi,
elektronička pošta, internetske stranice i priopćenja za javnost ustvari su
samo različiti oblici prenošenja jedne te iste informacije. Nemojte se
previše zamarati pisanjem potpuno različitih tekstova za sve te izjave i
sadržaje, ili stvaranjem različitoga promotivnog materijala za svaki korak.
Takav je pristup presložen i prenaporan, a oduzima i mnogo vremena.
Umjesto toga, uzmite jedan materijal što ste ga sastavili - recimo, za blog
29
- te ga proširite na sve moguće načine: neka on bude osnova Vaše
kampanje na internetskim stranicama, sadržaj poruke elektroničke pošte i
temelj Vašeg unosa na internetski forum.
'Sadržaj što ga stvarate ionako mora biti prilagođen blogovima ili
elektroničkoj pošti; stoga ga kopirajte i unesite drugdje u istom obliku,
primjerice na Facebook i slično', kaže Coers. 'Kada ljudi negdje vide Vašu
reklamu, na nju će vjerojatno brzo zaboraviti - kad ju vide drugi put, sjetit
će se da su ju već negdje vidjeli, a nakon mnogih ponavljanja, zapamtit će
Vas i možda se zainteresirati za kupnju Vaše knjige. Cilj Vam je stoga
iskoristiti što je moguće više sredstava za samooglašavanje.
UniBook predlaže da pročitate publikaciju Johna Kremera '1001
način da oglašavate svoje knjige'.
Multitask
If all the above-mentioned tools seem overwhelming to
you, take a moment to step back and look at them for
what they really are. In reality, blogs, e-mail, websites and
press releases are all different forms of relaying the same
information. Don’t rip your hair out by writing different
blurbs or other promotional material for each individual
avenue. It’s too time-consuming and frustrating. Instead,
feed off of the content you’ve already created for, say,
your blog, and use it to add onto your website, start a
new e-mail campaign, or create a new message board
post.
“You’re creating the content anyways for blogs and
emails; take the same content and put it on Facebook
and other similar systems,” Coers said. “When people
see you referenced once, they forget. When they see
you referenced twice, they kinda remember they saw
you before. But repetitive mentions are what make them
comfortable buying your book. So you want to utilize as
many tools as possible.”
Wwaow Recommendation: Check out 1001 Ways to
Market Your Book by John Kremer
Četvrto poglavlje: Pravni detalji
Chapter 4
The Legal Stuff
Samostalno izdavaštvo na prvi pogled čini se kao izazov. Netko komu
dosada nije objavljena knjiga najčešće ne zna otkuda krenuti, kako zaštiti
vlastiti rad, kako zaraditi na prodaji vlastite knjige - sve to može biti
zbunjujuće. Dobra je vijest da je samostalno izdavaštvo mnogo
jednostavnije nego što se to misli, a UniBook je tu da bi Vam razjasnio
taj proces korak po korak. Proveli ste godine mučeći se pisanjem svoga
djela - pa nije li red da dobijete zasluženo priznanje od obitelji, prijatelja
ili šire javnosti?
30
U ovom poglavlju UniBook će vas provesti kroza sve detalje vezane za
proces samostalnog izdavanja knjige. Počet ćemo objašnjavanjem svega
vezanog za autorska prava - što je nešto sa čim svaki autor koji se
sprema na masovno objavljivanje vlastitoga rada mora biti dobro upoznat.
Saznat ćete što su uopće autorska prava i kako su se razvijala kroz
povijest, te kako se osigurati da se drugi ne okoriste Vašim djelom.
Između ostalog ćemo Vas naučiti kako da zatražite registraciju autorskih
prava.
U ovom će Vas poglavlju UniBook provesti i kroz pojmove vezane za
ISBN i naučiti Vas kako da nabavite vlastiti ISBN, da biste zaštitili svoje
djelo. Ovisno o tomu koji su vam ciljevi, ne morate svim koracima koje
ćemo Vam predložiti pridati jednako pažnje; UniBook Vam ipak želi
pružiti sve potrebne informacije da biste se najbolje pripremili za
samostalno izdavaštvo.
Independent publishing may seem like a daunting task.
Where to start, how to protect your work, and how to
reap the financial benefits of its sale can be confusing
to someone who’s never gone to print before. The good
news is that independent publishing is easier than most
people think, and Wwaow is here to take you through the
process step-by-step. You’ve spent years laboring over
your manuscript; doesn’t it deserve recognition from
family, friends and even the world?
In this section, Wwaow will take you through the nuts
and bolts of the independent-publishing process. We will
begin with an overview of copyrights - a must for anyone
serious in mass producing their material. A general
definition followed by a brief history of copyrights will
precede an overview of how to protect your work from
being exploited by others. You will receive a crash course
in how to register for a copyright, among other necessary
know-how.
Also included in this chapter, Wwaow will take you through
the definitions of an ISBN and how you can obtain one for
the benefit of your written work. Depending on your goals,
not all of these steps may be necessary, but making you
the most well-informed self-publisher you can possibly
be is a goal of Wwaow.
Što su autorska prava?
Autorsko pravo je ono što ga uživaju stvaratelji (autori) književnih,
znanstvenih i umjetničkih djela (autorskih djela), a koje im daje isključivo
pravo korištenja ili odobravanja drugima korištenje svoga djela - a
uključuje i sustav zaštite tih prava. U objektivnom smislu, ono je sustav
pravnih pravila i načela koje reguliraju prava što ih zakon dodjeljuje
autoru djela. Svjetski priznati simbol za zaštićena autorska prava je znak
©.
Točno određivanje zaštićenoga djela je komplicirano, ali autorskim
pravima može biti zaštićeno svako djelo proizašlo iz originalne ideje:
knjiga, drama, filmski scenarij, koreografija, glazbeno djelo (skladba,
31
aranžman, izvedba), televizijska djela, crteži, pa čak i software. Budući da
je svijet pun kreativnih ljudi, krajnje je složeno odrediti autorska prava na
ideje, pa se autorska prava dodjeljuju isključvio za određen oblik u kojem
je ideja predstavljena, a ne na samu ideju. Dakle, zaštićuju se ostvarena
rješenja, a ne same zamisli o njima.
Da bismo pojasnili što to znači, pogledajmo pojam super-junaka:
Superman, Spiderman i Batman tri su različita ostvarenja temeljena na
jednakoj ideji junaka koji je jači od običnog čovjeka i koji koristi svoje
nadljudske moći za dobrobit čovječanstva. Ideja super-junaka nije
zaštićena autorskim pravima i može ju razraditi svatko tko je dovoljno
kreativan da osmisli svoga novog super-junaka ili super-junakinju.
Autorska prava stupaju na snagu u trenutku kada autor svoga junaka
(primjerice) obuče u plavo odijelo sa crvenim plaštom, podari mu
sposobnost letenja i nadjene mu ime Superman.
What is a “Copyright?”
According to the Merriam-Webster Dictionary, the term
copyright refers to “the exclusive, legal right to reproduce,
publish, sell, or distribute the matter and form of something
(as a literary, musical, or artistic work).” In other words,
the only individual given rights over copyrighted material
is its original creator. The worldwide symbol of a copyright
is the © emblem.
An understanding of the specific areas a copyright has
jurisdiction over can be vague. In general, any work
derived from an original idea can be protected, including
books, plays, choreography, television, drawings, and
even software. With so many creative individuals in the
world, it is impossible to hold the official rights over
a simple idea. Because of this, copyrights are given
only to the form in which information is relayed, not the
information itself.
To illustrate this last point, consider the variety of wellknown
superheroes in today’s pop culture. Superman,
Spiderman and Batman are all very different forms of the
same idea - stronger-than-average protagonists capable
of extraordinary feats for the benefit of all humanity. The
idea of a superhero is fair game to anyone creative enough
to bring him or her to life. The copyrights take effect as
soon as that creator draws up a flying man in a blue suit
with a red cape, calling him Superman.
Zatražiti autorska prava ili ne - to je pitanje!
Bernska konvencija o zaštiti književnih i umjetničkih djela nalaže zaštitu
autorskih prava koja pripadaju pojedincu. Zahtjev za zaštitu autorskih
prava može se i ne podnijeti, ali ako imate namjeru masovno raspačavati
vlastito djelo - uvijek je dobro zaštiti ga. Općenito gledano, svaka ideja
(bilo da se radi o knjizi ili scenariju) koja se izloži javnosti u opasnosti je
od ilegalnog iskorištavanja - što je upravo situacija u kojoj je dobro biti
zaštićen autorskim pravima.
Zaštita autorskih prava za masovno popularnu ideju jest nešto sasvim
drugo. Kad se ideja pretvori u autorsko djelo (primjerice, objavljen i tiskan
roman), autor stječe ekskluzivna prava nad tim djelom, bez obzira na to
32
je li zatražio zaštitu svojih prava ili nije. Zahtjev za zaštitom autorskih
prava bio bi čisti gubitak vremena u slučaju da autor nema namjeru
promovirati i masovno raspačavati vlastito djelo, ali su (najčešće), ako ste
se registrirali za uslugu sustava UniBook, Vaše su namjere potpuno
drugačije. Uložili ste truda i vremena u oblikovanje svojih ideja u knjigu
koja je zanimljiva drugima, te je logično da ju želite oglašavati, kako bi
javnost za nju saznala. U ovom slučaju zaštita autorskih prava je i više
nego mudra.
Iako zaštita autorskih prava nije obavezna da bi se nad autorskim djelom
ostvarilo ekskluzivno pravo, pravno gledano to je najbolja odluka.
Odobren zahtjev za zaštitom autorskih prava prvi je dokaz o Vašim
pravima i osnova svakoga potencijalnog sudskog zahtjeva za odštetom u
slučaju povrede tih prava, kao i za naknadu odvjetničkih troškova u
slučaju sudske parnice. Autorska prava dobro je zaštiti neko vrijeme prije
predstavljanja djela javnosti.
To Register or Not to Register - That is the
Question!
In accordance with the Berne Convention in 1989,
copyrights in the United States serve to protect any
original idea belonging to an individual. The need to
actually register for a copyright through the U.S. Copyright
Office is not completely necessary, although the process
still serves a purpose if you plan to mass produce your
creation. In general, any idea (from a book to a screenplay)
that is to be exposed to the masses stands the chance of
being illegally copied - a situation in which a registered
copyright would serve well. This means that some forms
of personal property may not require registration through
the U.S. Copyright Office or any other government office.
The copyright of a mass-produced idea, however, is an
entirely different concept.
Once an idea has been made tangible (such as a published
and printed novel), the creator of the work gains exclusive
rights over it, regardless of whether or not they registered
with the U.S. Copyright Office. In actuality, registering for
a copyright could be a waste of your time if you have no
intention of promoting and mass producing your work.
However, having signed up with the Wwaow service, odds
are your intentions are entirely different. You have taken
the time to compile your thoughts and ideas into a novel
of interest to others, and marketing it to increase public
awareness only makes sense. In this respect, obtaining a
copyright would be wise.
Three elements are necessary to register your work with
the United States Copyright Office: a fully-completed
application; a non-refundable filing fee per application;
and a deposit of the work being registered (not to be
returned). Copyright Office fees are subject to change,
and they can be looked up at the official website, www.
copyright.gov, or by calling the Copyright Office at (202)
707-3000. If you live outside of the US, similar agencies
for your country can be found on the internet.
If you are sending in multiple, different works, all
applications, deposits and fees should be submitted
together. For easier processing, attach each application
and fee to its respective work, and mail it to:
Library of Congress
Attn: Copyright Office
101 Independence Avenue, SE
33
Washington, DC 20559-6000
Although registration is not necessary in the United States
to exercise exclusive rights over owned material, is does
make legal sense. Registration serves as prima facie evidence of a valid copyright enabling the holder to seek
statutory damages and attorney’s fees for infringement.
Registering at least three months before inception of
your work is critical in obtaining maximum protection
over it. In the U.S., doing so only after a work is illegally
copied would entitle the owner solely to the cost of actual
damages.
Kako sročiti obavijest o zaštićenim autorskim pravima
Svatko od nas se već susreo s obavijesti o zaštićenim autorskim pravima,
iako toga možda nije svjestan. Jednostavno rečeno, svatko se kad-tad
susreo sa simbolom ©, kraticom Copr. Ili riječi Copyright ispred godine
prvog izdavanja djela i autorovog imena. Obavijest o zaštićenim autorskim
pravima najčešće je istaknuta na pisanim djelima u obliku © 2008 Sarah
Marshall. Ova se obavijest najčešće nalazi s unutarnje trane korica knjige
ili negdje na prvih par stranica knjige.
Prema odredbama Bernske konvencije o zaštiti književnih i umjetničkih
djela iz 1989. isticanje obavijesti o zaštićenim autorskim pravima nije
obavezno, no itekako dobro dođe u slučaju parnica vezanih za povredu
autorskih prava. Podnošenjem zahtjeva za zaštitu autorskih prava i
isticanjem obavijesti o zaštićenim autorskim pravima stvarate dokaz da je
vaša knjiga zaštićena i da imate pravo na odštetu u slučaju povrede tih
prava. Osim što vam daje prednost u pravnim sporovima, ovakav
postupak autorima ili korisnicima autorskih prava omogućava i stalnu
povezanost sa djelom.
How to Write a Copyright Notice
Everyone is familiar with a copyright notice, whether they
realize it or not. Put simply, it is the copyright symbol ©, the
abbreviation “Copr.”, or the word “Copyright” preceding
the first year of publication and the holder’s name. The
notice can be printed on any original work in the following
format: © 2008 Sarah Marshall. It is often seen on the
inside cover or first few pages of a printed book.
After taking on the terms of the Berne Convention in
1989, writing a copyright notice was no longer mandatory
in the U.S. to hold exclusive rights over a work, but doing
so has proven valuable in the event of an infringement
lawsuit. Registering your work and writing a copyright
notice serves as proof that your book is protected under
U.S. copyright laws, enabling you to sue for full damages.
Besides legal matters, many writers or creators of other
mediums like the permanent attachment to their work
that a copyright provides
Zašto Vam treba ISBN?
ISBN je anagram engleskog termina International Standard Book Number.
To je komercijalni broj za identifikaciju knjige, što je donekle slično
jedinstvenomu matičnom broju građanina. ISBN se sastoji od trinaest
znamenki i barcodea koji se koristi pri prodaji/kupovini knjige, a služi za
34
praćenje knjige u raznim trgovinama. Do 1. siječnja 2007. ISBN je imao
deset znamenaka, a bez obzira na to koji je broj dodijeljen Vašoj knjizi,
ISBN se iznova dodjeljuje svakomu novom izdanju i svakoj novoj verziji
knjige, a sastoji se od četiri ili pet komponenata:
1. prefiksa od triju znamenaka '978' za GS1 - globalnu organizaciju
posvećenu nadgledanju ponude i potražnje;
2. dvoznamenkastog koda kojim se djelo identificira unutar grupe; one
se organiziraju prema zemlji iz koje knjiga potječe i na čijem je
jeziku napisana;
3. četveroznamenkastoga koda koji identificira izdavača;
4. troznamenkastoga osobnog broja knjige i
5. jedne znamenke koja se koristi za kontrolu u slučaju greške.
Trenutno postoji nekoliko stotina ISBN agencija, a sve su povezane u
središnju Međunarodnu ISBN agenciju, sa sjedištem u Berlinu. Agencije
služe tome da ISBN brojeve dodjeljuju knjigama isključivo unutar zemlje
njihovog porijekla, a nakon toga izdavačke kuće u tim zemljama knjizi
mogu dodijeliti individualni ISBN broj - svakoj na čije izdavanje imaju
prava. ISBN agencija (u Hrvatskoj: Nacionalna i sveučilišna biblioteka u
Zagrebu) dodjeljuje kodove na zahtjev izdavača, a on može zatražiti
dodjelu 10, 100 ili 1000 kodova. Pri kupnji ISBN broja treba znati
predvidjeti koliko ćete primjeraka knjige izdati u sljedećih pet godina;
odabirom količine ISBN brojeva koja što je moguće preciznije odgovara
vašim izdavačkim namjerama smanjujete trošak pojedinoga izdavačkog
prefiksa.
Svaka knjiga istog autora pod istim naslovom mora imati isti ISBN broj.
Iznimka od tog pravila su razni formati iste knjige; primjerice, izdanja
knjige u mekom uvezu ona u tvrdom moraju imati različite ISBN brojeve.
Nadalje, svako daljnje izmijenjeno izdanje knjige koje se objavi mora
dobiti vlastiti ISBN broj. Kada se ISBN broj jednom dodijeli nekoj knjizi,
više se ne može dodijeliti niti jednoj drugoj.
Why Do I Need an ISBN?
ISBN is an acronym for International Standard Book
Number. It is the commercial book identification number,
and its concept is similar to the Social Security Number
of a United States citizen. The ISBN consists of 13 digits
accompanying the barcode used to purchase a book. It
serves to track a book’s presence through various retail
chains as it is bought for inventory and sold to the general
public.
Prior to January 1, 2007, ISBN codes were 10 digits in
length. Regardless of their length, an ISBN is assigned for
every edition and variation of a book, consisting of four or
five components to its code:
1. A three-digit prefix “978” for the GS1 - a global
organization dedicated to the monitoring of
supply-and-demand
2. A two-digit group identifier code, which groups
countries of the same language
3. A four-digit publisher code
4. A three-digit item number, and
35
5. A single check digit, used for error detection
There are hundreds of ISBN agencies worldwide, all of
which are coordinated through the International ISBN
Agency in Berlin, Germany. Agencies serve to designate
ISBN prefixes to publishers solely within their country of
origin. After doing so, the publishing companies within
those countries are able to designate individual ISBNs
to publications they have rights over. The United States
ISBN Agency has jurisdiction over publishing companies
in the U.S., U.S. Virgin Islands, Puerto Rico and Guam.
The ISBN agency assigns codes upon request of the
publishers, who can only obtain 10, 100 or 1,000 at a
time. When purchasing ISBNs, it is recommended that
you make a generous estimate of how many manuscripts
you plan on having published over the next five years.
By selecting the quantity that best accommodates your
publishing practices, you will minimize the per-unit cost
of purchasing multiple publisher prefixes.
The same ISBN must be used per a work’s title. The
exception to this rule comes when dealing with different
formats of that title, such as a hardback novel verses a
paperback novel, which must have separate ISBNs. In
addition, if a revised edition of a work is released, that
also must be accompanied by a different ISBN code.
Once issued, an ISBN code is not reusable.
Kako se dobiva ISBN broj?
Način na kojeg ćete dobiti ISBN broj za vlastitu knjigu ovisi o Vama. Ako
želite, UniBook za vas može zatražiti ISBN broj, u kojem slučaju će vas
to stajati 10.88$ po naslovu. Ako uz taj broj želite dobiti i barcode, to će
Vas stajati 21$ po naslovu. Ti su troškovi jednokratni.
ISBN broj možete kupiti i izravno od ISBN agencije, a za to se trebate (u
Republici Hrvatskoj) obratiti Hrvatskom uredu za ISBN pri Nacionalnoj i
sveučilišnoj biblioteci u Zagrebu (http://www.nsk.hr/isbn).
Vaš trud zaslužuje priznanje... a dobiti barcode za vlastitu knjigu
jednostavnije je nego što mislite.
How Do I Get an ISBN?
The choice is yours. Wwaow will provide you with an
ISBN and barcode at your request. There is a one-time
fee of $10.88 per title for an ISBN. If you would like a
barcode added, the one-time fee is $21 per title. You may
also purchase your own ISBN directly by contacting the
independent agent for the United States ISBN Agency,
R.R. Bowker. The first step toward obtaining your own
ISBN for your book is to visit their Web site, www.isbn.
org, where you will fill out an application and find other
pertinent information on ISBNs.
If you decide to purchase your own ISBN, please read
the next two paragraphs carefully. The processing and
assignment of your ISBN generally takes about two weeks
from the time the agency receives your application. Priority
and express processing is an option, but be prepared to
pay the expensive surcharges associated with that. All
processing fees are non-refundable.
Upon the assignment of an ISBN to your book, submit your
title to R.R. Bowker to be included in various directories
free-of-charge. While R.R. Bowker is responsible for
processing your ISBN application and assignment, it
does not guarantee listing in such directories. The only
36
way to ensure that your book’s title is included is to report
your work again to R.R. Bowker. Authors are encouraged
to register with the directory Books in Print, which can be
found by visiting www.bowkerlink.com.
R.R. Bowker regularly releases Publishers, Distributors &
Wholesalers of the United States, a hard-copy listing of all
of the country’s ISBNs at the time. Another source where
you can find your assigned ISBN is Information Today’s
Literary Market Place. And if your book just happens to
reach worldwide status, it is easier than you may think
to register for a universal barcode format. R.R. Bowker
now offers it as a service to their writers, who can take
advantage by requesting the change at www.isbn.org or
www.bowkerbarcode.com.
Peto poglavlje: Osnove izdavaštva
Chapter 5
Mainstream Publishing 101
Izdavaštvo, kao djelatnost, raznoliko je, a specifični aspekti ovise o veličini
i vrsti izdavačke/nakladničke kuće. Općenito gledano, kad se neka takva
kuća zainteresira za Vaše djelo, nastojat će se pobrinuti za svaki korak
plasiranja tog djela na tržištu i orijentirati se, prije svega, na marketing.
Druge potencijalne dužnosti nakladničke kuće uključuju redakciju djela ili
grafičko oblikovanje, a od kuće do kuće razlikuje se i lista dužnosti i
ponuda usluga koje možete zatražiti. Za neke od tih usluga izdavačka
kuća može zadužiti vanjske suradnike.
Ako ste autor koji izdavačkoj kući šalje rukopis što ga ona nije naručila,
prvi korak koji morate poduzeti jest slanje sinopsisa (sažetog prikaza)
Vaše knjige popraćenog pismom kojim se obraćate izdavaču da biste
saznali je li zainteresiran za objavljivanje Vaše knjige. O potrebi takvog
pisma mišljenja su podijeljena, ali se većina upućenih slaže da je dobro
sročeno pismo kojim se po prvi put obraćate izadavaču ujedno i njegov
prvi kontakt s Vašim književnim darom, te da bi ga moglo zainteresirati da
pročita Vaš rukopis.
Mnogi autori sposobni su stvoriti složene likove i napetu radnju, dok im
nešto toliko jednostavno kao smisleno pismo predstavlja problem.
Pogledajmo, stoga, ukratko kako izgleda dobro pismo izdavaču.
The business of book publishing varies depending on
the size and scope of the company. Generally, when a
publishing company takes an interest in your manuscript,
they tend to take control over all aspects of moving it
through the mainstream, with a strong focus on marketing.
Other potential duties of a publishing company include
editing and proofreading the material, as well as laying out
its pages. Depending on the publishing company, some or
all of these duties may be subcontracted.
If you are a writer submitting unsolicited material to a
publisher, the first step lies in sending a completed synopsis
accompanied by a query letter. There has been some
debate surrounding the necessity of such a letter, but the
general opinion is that a well-composed query is often the
37
publisher’s first glimpse into your writing capabilities, and
could very well lead to an overview of your manuscript.
Yet while many writers are capable of creating characters
and a suspenseful plot, something as simple as a drafted
letter can pose a challenge for them. Therefore, let’s take
this time to focus briefly on the elements of a good query
letter.
Kako se obratiti izdavaču?
Najjednostavnije rečeno, pismo kojim se obraćate izdavaču trebalo bi
njega ili književnog agenta uvjeriti da je Vaša ideja dobar temelj za
knjigu, te da biste baš Vi tu ideju trebali razraditi u knjizi. Ovakvim
pismom pokušavate izdavača uvjeriti u zanimljivost i isplativost vlastite
ideje.
Budući da je takvo pismo poslovna korespondencija, ono je ustvari
oglašavanje vaše ideje i pokušaj 'prodaje' te ideje potencijalnim 'kupcima'
- izdavačkoj kući. Ukoliko šaljete izdavaču sinopsis knjige koju izdavačka
kuća nije od Vas naručila, pismo kojim 'prodajete' svoju ideju moglo bi biti
izvanredna pomoć. Materijal koji nije popraćen takvim pismom najčešće
završi na hrpi odbačenih materijala, nepročitan.
Prije nego što pokažemo kako najčešće izgledaju takva pisma, pogledajmo
neke od općenitih zakonitosti na koje svakako morate obratiti pažnju:
Duljina: vaše pismo ne smije biti dulje od jedne stranice. Upravo ta
duljina omogućava sažeto izražavanje, koje bi trebalo autoru poslužiti da
zainteresira onoga komu je pismo upućeno. Dugačko pismo, s previše
detalja, onomu tko ga čita odnijelo bi previše vremena, a i odvratilo ga od
sinopsisa vaše knjige (dakle, učinilo upravo suprotno od onoga što bi
trebalo).
Budite precizni: osim što biste trebali napisati najkraće smisleno pismo
koje možete, morali biste obratiti pažnju i na detalje koje ćete navesti u
pismu ili koje ćete izostaviti. Uz odgovore i razjašenja vezana za šest
pitanja poznatih svakom autoru - tko, što, gdje, kada, zašto i kako - dobro
bi bilo dodati i detalje vezane za opseg Vaše knjige (broj stranica,
poglavlja, eventualnih ilustracija), publiku kojoj je namijenjena, te razloge
zašto mislite da bi Vaša knjiga trebala biti objavljena baš u toj izdavačkoj
kući.
Upoznajte svoju izdavačku kuću: roman u kojem vampiri osvajaju svijet
nekako ne bi dobro prošao u nakladničkoj kući orijentiranoj na literaturu s
kršćanskom tematikom. Naš je savjet da ne trošite ni svoje vrijeme, niti
vrijeme izdavača na slanje pisma izdavačkoj kući u program koje se vaša
knjiga ne bi uklopila. Osim što su potencijalni kupci Vaše knjige, izdavači,
odnosno njihovi urednici, su i čitatelji, a činjenica da se niste upoznali s
njihovom orijentacijom i interesnim temama znači da se niste potrudili
upoznati vlastitu publiku.
38
Budite poticajni: opće je pravilo po kojem se ravnaju svi novinari da
publiku treba privući već prvom rečenicom članka ili knjige. Ta bi im
rečenica trebala dati ideju o čemu članak ili knjiga govore i zainteresirati
ih da nastave čitanje. Budući da svoje pismo izdavaču morate svesti na
jednu stranicu, obavezno morate napisati zanimljiv sinopsis vlastite
knjige, te predstaviti svoje junake, zaplet, radnju i rasplet na
najzanimljiviji mogući način.
Budite profesionalni: uvijek provjerite jeste li ispravno napisali svaku riječ,
kao i je li cijelo pismo profesionalno napisano. Uključite datum kojeg ste
pismo napisali, provjerite jeste li se ispravo obratili čitatelju pisma
(provjerite sve titule, a ukoliko niste sigurni, kontaktirajte izdavačku
kuću), koristite papir standardnih dimenzija i priložite kuvertu s plaćenom
poštarinom za odgovor, te navedite Vašu adresu, adresu elektroničke
pošte i telefonski broj.
Poduprite svoje pismo novinskim člancima, dokazima o primljenim
nagradama, te ulomcima iz djela koji bi mogli poslužiti kao dokaz o Vašim
književničkim sposobnostima. Ako nemate nikakve slične materijale,
preskočite ovaj korak, ali ako ih imate, obavezno ih priložite Vašem
pismu. Cilj pisma je da izdavaču ponudite ne samo jedno svoje djelo, nego
i svoj talent.
Sada, kada smo Vam rekli što biste morali učiniti da bi Vaše pismo
izdavaču bilo što zanimljivije, pogledajmo što nikako ne smijete učiniti:
-
Ni na koji način ne raspravljate o informacijama vezanim za
autorska prava;
Ne spominjite jeste li u stvaranju vlastitoga djela surađivali s nekim;
Ne upozoravajte izdavača ako smatrate da Vaše djelo još nije
završeno;
Ne tražite nikakve savjete od izdavača ili književnog agenta;
Ne šaljite pismo izdavaču koji je već jednom pokazao da nije
zainteresiran za Vaš rad;
Ne navodite nikakve nevažne osobne informacije;
Ne raspravljajte o pravima otkupa knjige, cijeni ili načinu plaćanja;
Ne navodite izjave drugih čitatelja o Vašoj knjizi;
Ne spominjite da je, ako jest, Vaš rukopis već odbila neka druga
nakladnička kuća;
Ne navodite službene osobne podatke, poput jedinstvenoga
matičnog broja;
Ne objašnjavajte izdavaču koliko ste se mukotrpno trudili oko svojeg
rukopisa;
Ne pokušavajte izdavača u istom pismu zainteresirati za više od
jednoga vlastitog djela;
Ne uvrštavajte u pismo nikakav neprikladan sadržaj ili vokabular.
39
Budući da se radi o službenom dopisu, svoje pismo završite uljudnim
zahvalama čitatelju na njegovoj pažnji li zanimanju. Izrazi poput 'Nadam
se brzom odgovoru' ili 'Zahvaljujem na Vašem interesu' ispravan su način
da se izrazite bez nametljivosti.
Uzmemo li u obzir sve što smo dosad rekli, Vaše pismo izdavaču ili
književnom agentu trebalo bi imati sljedeće komponente:
Vaše ime
Adresa
Broj telefona
Adresa elektronske pošte
(razmak)
Datum
(razmak)
Ime osobe na koju adresirate pismo
Titula/funkcija osobe na koju adresirate pismo
Ime izdavačke kuće
Adresa izdavačke kuće
Poštovani gospodine/gospođo XY (uvijek oslovite osobu prezimenom)
U uvodnom dijelu pisma navedite naslov svoga djela, broj stranica, te
književni žanr kojem Vaše djelo pripada, npr. Love Long Lost je ljubavni
roman od 570 stranica, radnja kojega je smještena u današnji New York.
U sljedećem paragrafu/pasusu dopunite prethodni opis detaljima, ali
imajte na umu da ih morate pažljivo probrati, jer Vaše pismo ne smije biti
dulje od jedne stranice. Pri sastavljanju ovog dijela pisma nadahnite se
opisima knjiga koji se najčešće nalaze na stražnjoj strani korica: 'Tasha
Withers uspješna je urednica časopisa u New Yorku, privlačna mlada žena
koja može dobiti muškarca kojega god poželi... Kad se u njezin život
iznenada vrati Jason, njezina prva ljubav, Tashin se život okrene
naglavačke. Tasha i Jason odrasli su zajedno, ali kad je Jason otišao u rat
na Bliskom Istoku razdvojili su se i Tasha godinama nije ni čula za Jasona,
te je pretpostavila da je poginuo i nastavila živjeti bez njega, iako su i
njezin novi život i njezino srce bili pusti. Kad ga je, nakon svih tih godina,
ugledala na vratima, bila je ugodno iznenađena, ali već je i dijamantni
zaručnički prsten na njezinom prstu pokazivao da je Tasha nastavila živjeti
bez Jasona. Ili možda nije? U sljedećih nekoliko tjedana, njihova će se
ljubav ponovno probuditi, a muškarci koji se bore za Tashinu naklonost
postat će im pravi neprijatelji. Love Long Lost bavi se vječnim pitanjem -
40
postoji li samo jedna prava osoba za svakog od nas? Ako je to istina, kako
znamo tko je 'onaj pravi'?
U trećem dijelu pisma predstavite svoj književni rad u najboljemu
mogućem svjetlu, kao da pišete životopis za natječaj za posao: Pisanjem
se bavim već dvanaest godina, ljubavni romani moja su strast, a okušao
sam se i u žanru znanstvene fantastike i horora. Više od deset godina
radio sam kao slobodni novinar za razne mjesečne i dnevne publikacije.
Dosad sam napisao pet romana.
Pismo završite zahvalom za izdavačevo vrijeme i pažnju, te napomenite
da ste pismu priložili i adresiranu kuvertu s plaćenom poštarinom za
odgovor: Ako ste zainteresirani, spreman sam Vam poslati čitav rukopis.
Prilažem sinopsis i adresiranu kuvertu s plaćenom poštarinom za Vaš
odgovor, ali - ako Vam je tako jdnostavnije - možete me kontaktirati i
elektroničkom poštom. Zahvaljujem na Vašem vremenu i nadam se
skorom odgovoru.
Srdačan pozdrav
Vaše ime
Sinopsis
Svojem pismu uvijek biste trebali priložiti sinopsis, opći opis vaše knjige i
kratki opis zapleta, sadržaja i raspleta. Možda će Vas iznenaditi činjenica
da mnogi autori nalazi pisanje sinopsisa zahtjevnijim nego pisanje same
knjige, ali to svjedeno ne mora značiti da ćete i Vi s tim imati poteškoća.
Cilj je sinopsisa prepričati knjigu nekomu tko o njoj ne zna baš ništa.
Najbolje bi bilo predstaviti važnije likove, odnose među njima, te moguće
osjećaje koje bi likovi mogli pobuditi u čitatelja. Ono što zanima izdavače
jest sukob među likovima, njihovi odnosi - te jesu li oni dovoljno zanimljivi
da bi čitatelje zadržali zainteresiranima od prve do posljednje stranice
knjige. U sinopsisu obavezno opišite osnovnu tematiku Vaše knjige, imena
glavnih likova, njihove ciljeve i želje, te prepreke koje im se ukazuju na
putu do cilja. Isto tako opišite i rasplet, jer izdavači uvijek žele znati na
koji ste način razriješli sukobe među likovima i jeste li u stanju zanimljivo
završiti radnju.
Stil sinopsisa najčešće bi trebao biti znatno manje formalan od dopisa
izdavaču, a trebali biste uključiti sljedeće informacije (najbolje ih je
navesti u gornjemu lijevom kutu prve stranice sinopsisa):
Naslov: Love Long Lost
Žanr: ljubavni roman
Broj stranica (kartica) / riječi: 470 / 64.523
Autor: Vaše ime
41
Sinopsis pišite u paragrafima/pasusima, u sadašnjem vremenu, a
ograničite se na 10 - 12 stranica s dvostrukim proredom. Pasuse ne
razdvajajte posebnim razmakom, nego samo uvlakom. Bilo bi dobro i da
se informirate o tomu ima li izdavačka kuća kojoj se obraćate neka
posebna pravila vezana za sinopsise (npr. format, duljina). Sinopsisu ne
mora prethoditi uvodna stranica.
What is a Query Letter?
Put plainly, a query letter is a letter suggesting an idea to a
publisher or other agent about a manuscript, with a special
focus on making you the author of it. Query letters also go
by the terms pitch letter, pitch or simply query.
As in any form of business (which authorship is included),
a query letter is a form of advertising for your novel aimed
at “selling” your idea to potential “buyers” - the publishers.
All unsolicited material would stand a better chance of an
overview if accompanied by a pitch. Those which are not
are generally tossed to the side.
Before we get to the format of a typical query letter, please
take into account these general guidelines when writing
one:
Length: Make sure your query is no more than one page
in length. This means being specific to ensure the greatest
amount of detail. A long, dragged-out pitch letter is time
consuming, and most likely will take away interest from your
synopsis (the opposite of what the letter was intended for).
Be Specific: In addition to keeping the letter’s length at
a minimum, pay attention to the details you include and
exclude in your query. Besides the five W’s: who, what,
where, when, why, and how, make sure to add details on
your book’s length, target audience, and why you feel your
manuscript would be a good fit for the particular
publishing company.
Know Your Publishers: A fiction book about vampires
taking over the world probably would not go over well with
a publishing company dedicated to Christian literature. In
this instance, don’t waste either party’s time by pitching
a manuscript that simply does not fit the mold. Besides
being potential buyers of your book, publishers are also
readers, and failure to study their preferences shows a
disconnect from your audience.
Be Enticing: The general rule-of-thumb for news
reporters is to lure the reader in with the first sentence
of an article, referred to as the lead sentence. Give them
a taste of what’s to follow, thereby influencing them to
continue with what they were reading. You only have one
page to sell your manuscript, so make sure to use vivid,
descriptive words to introduce your characters, plot and
outcome.
Be Professional: Besides making sure all your words are
spelled correctly, see to it that your entire pitch letter is
professional. Include the date submitted, make sure all
titles and names are used correctly (if needed, call the
company to double check), use the standard 8 ½ x 11
paper, and include a self-addressed/stamped envelope
(SASE) for courteousness. Similar to a job resume, be
sure to include your name, mailing address, E-mail and
telephone number in the letterhead.
Provide Support: If applicable, include any news articles,
awards, writing samples or magazine clippings that give
credit to you as an author. This step is not necessary if no
such acknowledgements exist, but if they do, then take
the time to include them in your query. You are selling
yourself as well as your talent.
42
Do Not: While the preceding tips provide guidance as
what to include in a query letter, this next list is filled
with suggestions for what not to include. Remember the point of a pitch is to entice the publisher in a simple,
one-page letter, so the following “do nots” will help you
maintain your credibility.
• Do not give or discuss copyright information.
• Do not mention whether or not you’ve received help
from others.
• Do not mention that you feel your piece still needs
work.
• Do not request advice from the publisher or literary
agent.
• Do not repeatedly query a publisher who is obviously
uninterested.
• Do not include any irrelevant information about
yourself.
• Do not discuss selling rights, price, or payment.
• Do not include statements from others about your
manuscript.
• Do not mention how you’re manuscript has been
turned down.
• Do not give your social security number.
• Do not mention how hard you have been working on
the manuscript.
• Do not present ideas for several different manuscripts
at once.
• Do not use inappropriate content.
As with any professional exchange, be sure to end your
query with a sincere note of interest. Closings such
as “I thank your for your time” or “I hope to hear from
you soon” are fine in expressing sentiment, without
being overbearing. Taking into consideration the above
guidelines for your query’s content, the following is the
generally-accepted format for composing one:
Your Name
Address
Home Phone
Email
(SPACE)
Date of Submission
(SPACE)
Publisher’s Name
Publisher’s Title
Publisher’s Company Name
Company Address
Dear Ms. Smith (Always use a last name).
In the opening, state your manuscript’s title, number
of pages, and the genre into which it fits. Love Long
Lost is a 570-page romance set in modern-day New York
City.
In this next paragraph, fill in the details of the above
opening statement, keeping in mind you only have
one page to do so. When composing this paragraph,
think of the teasers found on the back of every book short and to-the-point: Tasha Withers was a successful
magazine editor in New York City. Young, beautiful and
quite the catch of the town, she was able to have her pick
of any man she wanted. It wasn’t until the reappearance
of her long-lost love, Jason, when that she found her
world turned upside down. Growing up as childhood
friends, war in the Middle East took Jason away from
Tasha, and having gone years without a word from him,
she took him for dead, leaving both her heart and life
empty. And while she was overjoyed to see him standing
on her doorstep after so long, the diamond on her finger
was proof to Jason of just how much she had moved on
without him. Or was it? In the weeks to come, their love
rekindles as vengeance thrives between the men fighting
43
for her affections. Love Long Lost tackles the question,
‘Is there really just one person for everyone?’ If so, how
does one know who the ‘right’ one is?
In this third paragraph, add in any credits you may
have to your writing. Think of this section almost
as a job resume: I have been writing for twelve years.
Romance is my passion, but I have also worked in the
genres of science-fiction and horror. I have a background
in newspaper journalism, having reported for over ten
years. In my free time, I work as a freelance writer for
Women’s Day and Home magazines. I am a member of
the Atlanta Romance Novelists and Associated Press. I
have five novels to my name.
Wrap things up with a ‘thank you’, and mention the
SASE (self-addressed, stamped envelope):
If interested, I would be happy to submit a complete
manuscript for your review. I have enclosed a synopsis
and a SASE for your reply, and feel free to use E-mail if
you prefer. Thank you for your time, and I hope to hear
from you soon.
Sincerely,
Your name
Sending Your Synopsis
You should submit a synopsis to accompany your query
letter. The synopsis is a general outline of your novel
and how it unfolds, all the way to the ending. You may
be surprised to learn that many authors find writing the
synopsis more challenging than the actual book itself,
but it does not have to be a difficult process.
Your aim in writing a synopsis is to give a third-party
telling of the story. Try to play out the characters’ conflicts
and how they can potentially relate to readers. Editors
want to see if this conflict (and the characters’ response
to it) is strong enough to capture the readers throughout.
In your synopsis, be sure to include what the story is
about, the names of the main characters, their aim in the
story, why they desire it, and what their challenge is in
obtaining it. Be prudent to include your book’s ending, as
publishers want to see your ability to successfully wrap
up a plotline.
The format for a synopsis is often less formal than that
of a query letter. The following information should be
included in the upper-left hand corner of your synopsis’
first page:
Title: Love Long Lost
Genre: Romance
Word Count: 64,523
By: Your Name
From this point on, write your synopsis in paragraphs
composed in present-tense, narrative form. A generallyaccepted
length for the synopsis is anywhere from
10 to 12 pages, and if it is longer than a single page,
make sure to double-space your text. Paragraphs are
indented without spaces in between them. Also, it may
be wise to call the publishing company you’re submitting
to regarding any standards they uphold for a synopsis
(spacing, length, etc.). A cover page is not necessary.
Zajednička hrpa rukopisa
Rukopisima dosad neobjavljivanih autora izdavačke kuće najčešće ne
obraćaju posebno mnogo pažnje, nego ih po primitku svrstaju na
zajedničku hrpu. Urednici koji rade za kuću iz te hrpe probiru rukopise
koje će pročitati i možda proslijediti odgovornim urednicima. Autori kojima
su djela već objavljivanja najčešće se koriste uslugama profesionalnih
44
književnih agenata pri kontaktima s izdavačkim kućama, kao i pri svim
daljnjim pregovorima (o književnim agentima bit će riječi kasnije).
Iako su sve informacije koje smo Vam dosad dali relevantne autorima čija
djela dosad nisu objavljivana, ako ste koristili uslugu UniBook - Vi to
niste. UniBook surađuje s najvećim svjetskim izdavačkim kućama i
nerijetko je zaslužan za otkrivanje autora-početnika diljem svijeta. Autor
koji je svoju prvu knjigu tiskao i objavio uz pomoć usluge UniBook
izdavačkim kućama može poslati primjerak te knjige, umjesto uobičajenih
uvezanih rukopisa kakve najčešće šalju neobjavljivani autori. Vaš rukopis
time odmah dobiva profesionalniji izgled, a Vaš prijedlog o suradnji čini se
zanimljivijim.
Kada Vaš rukopis ili gotova knjiga konačno dospiju do izdavačke kuće,
prvo će ih pročitati početnici u tom poslu, pomoćni urednici kojima je
glavni zadatak pregledavanje rukopisa iz zajedničke hrpe u potrazi za
hitom. Iako Vam se ovaj podatak na prvi pogled čini obeshrabrujućim, ne
dajte se zavarati: urednici početnici možda nemaju previše iskustva u
izdavaštvu, ali su itekako 'istrenirani' za pronalaženje potencijalnih
bestsellera, a dodatno su motivirani i činjenicom da će, ukoliko baš oni
pronađu najnoviji hit, napredovati unutar izdavačke kuće. Ukoliko upravo
Vaš rukopis bude probran sa zajedničke hrpe i izdavačka kuća Vas
kontaktira radi pregovora o sklapanju ugovora o izdavanju Vaše knjige znači da ste uspjeli.
The Slush Pile
If you are an unpublished author submitting to a publishing
company, odds are your work will be sent to what is
commonly referred to as the slush pile. Here, editors
sort through the manuscripts to find those with potential,
which will later be sent to editorial staff. Once you are an
established author, you will typically use a literary agent
to represent your work to publishers and take care of
future negotiations (we will cover literary agents in a later
chapter).
While all the preceding information focused on tips for
the unpublished author, as a client with Wwaow, you
are anything but. Wwaow aims to work with mainstream
publishing houses to shine light on up-and-coming
authors everywhere. As a rookie author with Wwaow,
you already have your manuscript printed and bound,
so why not send a copy of your finished book? Doing
so would serve as a great alternative to the traditional,
bulky manuscript, and it would give a professional and
polished edge to your submission.
When your manuscript (or finished book) finally reaches
the publishing house, first readers are often young
assistants to the editors given the task of sorting through
the slush pile. While their inexperience in publishing may
sound daunting to you, don’t be too alarmed. These
assistants are often eager to find the “next big thing”,
an accomplishment that can send them soaring up
the corporate hierarchy if it sells well enough. Once a
manuscript makes it out of slush and onto the bargaining
table, it’s time to talk business.
Poslovna strana književnosti
45
Vaš je rukopis prošao put do izdavačke kuće, izdvojen je sa zajedničke
hrpe i došao je do ruku urednika. Što sad? Vrijeme je za pregovore. Prava
na intelektualno vlasništvo, tantijemi i format izdavanja samo su neke od
tema o kojima se raspravlja na pregovorima između autora i nakladničke
kuće. Pregovori mogu biti naporan i složen proces za autora koji dosad
nije imao dodira s izdavaštvom, pa iako imate svako pravo biti zadovoljni
što je važnija izdavačka kuća prepoznala Vaš talent, ne dajte se previše
oduševiti ni zavesti. UniBook će vam pokazati kako ćete kroz proces
pregovaranja s izdavačkim kućama proći što inteligentnije i bezbolnije, te
što Vam sve treban da biste ostvarili najveći mogući profit i osigurali
budući uspjeh svoga djela i svoje književničke karijere.
U ovom ćemo poglavlju pregledati sve teme koje bi se mogle pojaviti za
pregovaračkim stolom, objasniti Vam kako biste - kao autor - na njih
trebali gledati, te kako na najbolji način pristupiti poslovnoj strani
književnog stvaralaštva.
U trenutku kad se nađete pred pregovorima s izdavačkom kućom, Vaš san
o književničkoj karijeri na korak je od ostvarenja, ali - ukoliko niste poznat
autor i ako Vas ne predstavlja spretan književni agent - i dalje ste sami
svoje najbolje 'oruđe' za prodaju ideja izdavačkoj kući. Upoznat ćemo Vas
s osnovnim pojmovima koji će se pojaviti u pregovorima s izdavačima, te
kako iskoristi svoje znanje na optimalan način.
The Business of Books
So you’re manuscript has made it in the door of the
publishing company, out of the slush pile, and into the
eyes of commissioning editors. Now what?
Now it’s time for negotiations. Intellectual property rights,
royalties, and formats of the publication are just some of
the items to be discussed, a process which may seem
overwhelming to someone who’s never been published in
the mainstream. And while it is exciting to be recognized
for your talent on such a large scale, it is crucial not to
be overly eager in the process. Wwaow’s aim is to arm
you with the tools of knowledge necessary to make
selling your work profitable for you and your future as
an author.
In this section, we will go over the various terms that will
arise at the bargaining table, how they pertain to you as
an author, and the best way to approach the business
of books. At this stage, your dream of writing for the
masses is close to being realized, but without wellknown
celebrity and the resources of a literary agent,
you still are your own best friend when selling your ideas
to a publishing company. Read on to learn more about
common terms used during the negotiation process, and
how you can use them for your benefit
Prava na intelektualno vlasništvo
Pojam 'intelektualno vlasništvo' još je jedan način da se kaže 'autorska
prava'. Kao što smo Vam objasnili u Trećem poglavlju, od trenutka u
46
kojem ste počeli pisati svoju knjigu, na nju imate sva autorska prava i to
bez obzira jeste li ih registrirali ili niste. Registracija autorskih prava dobar
je potez pri zaštiti tih prava na sudu i potraživanju odštete. Vaša autorska
prava - prava na intelektualno vlasništvo - daju Vam apsolutno vlasništvo
nad Vašim djelom i načinom na koji se ono iskorištava.
U trenutku kada svoje djelo prodate izdavačkoj kući - sve se mijenja.
Svaka izdavačka kuća zatražit će od Vas da im odstupite autorska prava,
čime ćete prestati biti jedini njihov korisnik i jedini koji odlučuje o sudbini
djela. U slučaju da autorska prava prepustite izdavačkoj kući, ona Vaše
djelo može prodati dalje, primjerice za ekranizaciju ili postavljanje u
kazalištu, pri čemu ćete Vi imati pravo na tantijeme (o financijskoj ćemo
strani prodaje rukopisa govoriti kasnije). Svaka kompanija ima vlastite
ideje i pravila o tome koliku kontrolu želi imati nad svakim djelom, a
upravo kakav će biti omjer prava na intelektualno vlasništvo između Vas i
izdavača bit će jedna od tema pregovora.
Intellectual Property Rights
Intellectual property rights are just a long way of saying
copyrights. As you read in Chapter 3, from the moment
of your manuscript’s inception, you held the rights over
your creation, with or without a copyright registration.
The sole purpose of registering your work with the U.S.
Copyright Office was to have the ability to sue in the
event of infringement. Your intellectual property rights or copyrights - gave you complete authority over your
novel and how it was used.
However when selling your work to a publishing
company, this all changes. Publishing companies
will request ownership over your materials, no longer
making you the sole proprietor over its use. Once given
the rights to your manuscript, the publishing company
may use it for other mediums such as films or Broadway
musicals, with you earning a certain royalty percentage
as a result (to be discussed later). The degree to which
a publishing company has control depends on the
company’s preferences, all of which is discussed during
negotiations
Tantijemi
Tantijem je iznos što ga ovlašteni korisnik nekoga djela (u ovom slučaju
izdavačka kuća) plaća autoru tog djela (u ovom slučaju Vama) za
korištenje prava na komercijalizaciju tog djela. Jednostavnije rečeno,
tantijem je postotak ukupne zarade od prodaje nekoga djela koji s
isplaćuje autoru.
U pregovorima s izdavačkom kućom, određivanje visine tantijema koje
ćete dobiti za svoj materijal ovisit će o nekoliko faktora. Kao i u svakoj
drugoj grani poslovanja, na postotak od ukupne zarade Vašega djela što
ćete ga dobiti utjecat će, prije svega, zakon ponude i potražnje. Osim
zanimanja za Vašu knjigu, na postotak Vaše dobiti utjecat će i sljedeći
faktori:
47
-
Razina originalnosti i razrade ideje,
Sposobnost djela da se dugo zadrži na tržištu,
Sposobnost djela da nadvlada konkurenciju na tržištu,
Razina rizika vezanog za ulaganje u objavljivanje djela,
Potreba za financiranjem izdavanja i promoviranja djela.
Određivanje visine udjela zarade autora nikada nije jednostavan proces za
izdavače, a pogotovo ukoliko se radi o autorima kojima dosad nije
objavljeno nijedno djelo. Izdavaštvo je ustvari poslovna djelatnost kao i
svaka druga, pa će svaka nakladnička kuća pažljivo odvagnuti kolika bi
bila ukupna očekivana zarada (sva zarada od prodaje knjige) u odnosu na
ukupne troškove (sve troškove vezane za objavljivanje knjige) i tek potom
odrediti koliko bi mogao biti udio autora u zaradi. Autori koji svoju knjigu
odluče objaviti uz pomoć programa UniBook imaju pravo zatražiti čak do
200% ukupne zarade svoje knjige, dok će izdavačke kuće najčešće
autorov udio ograničiti na 10 - 12% zarade.
Autori koji svoju knjigu odluče objaviti uz pomoć sustava UniBook
imaju pravo zatražiti čak do 200% ukupne zarade svoje knjige.
Royalty Rates
The definition of a royalty is the payment made by the
licensee (publishing company) to the licensor (the author)
for use of intellectual property. Put plainly, it is a set
percentage of the gross retail price that the author will
be paid.
During negotiations with a publishing company, the
royalty rate to be charged for use of your material will
be determined by several factors. As with any form of
business, the economics of supply-and-demand weigh
heavily on the royalty percentage you will earn. The
following are other factors taken into consideration:
• The level of novelty and development
• The item’s longevity
• The competitiveness of similar items
• The level of risk involved in investment of the item
• The ability to fund the item and its development
Determining the percentage of royalties to pay is
challenging for a publisher, especially when dealing
with a first-time author. In its truest form, publishing is
a business, and the anticipated revenues (gross sales of
the book) over expenditures (costs to produce the book)
must be carefully thought out when determining a royalty
rate. As an author with Wwaow, you have the ability to
choose your own royalties up to 20% of the book’s cost,
but on a larger scale, publishing companies generally
offer anywhere between 10-12%.
Predujam
Neke izdavačke kuće autorima će ponuditi isplatu određene svote novca
unaprijed - ili čak jednokratnu isplatu fiksne svote, umjesto daljnjih isplata
postotka od ukupne zarade knjige. Takav način plaćanja autorima se
najčešće nimalo ne sviđa, iako je prilično čest u izdavaštvu, a posebno pri
suradnji s ranije neobjavljivanim autorima. Budući da je svaka takva
ponuda ustvari prijedlog jednog oblika poslovne suradnje, imate ju
48
potpuno pravo odbiti i svoj rukopis ponuditi drugim izdavačkim kućama,
ako Vam se pomisao na jednokratnu isplatu ne sviđa, jer - vjerujući u
vrijednost svoje knjige - pretpostavljate da bi takav način isplate mogao
umanjiti Vašu zaradu, u usporedbi s postotkom od ukupne zarade iz
prodaje Vaše knjige.
Općenito gledano, takav se predujam određuje uzevši u obzir određenu
visinu tantijema na prvo izdanje knjige, a autoru se isplaćuje prva trećina
te svote odmah, dok se dvije trećine svote isplaćuju kasnije. Naprimjer,
ukoliko je Vaša knjiga u prvom izdanju tiskana u 2.500 primjeraka, od
kojih se svaki prodavao po cijeni od 15$, a dogovorena visina vašeg
udjela u ukupnoj zaradi jest 10%, vaša će zarada iznositi 3.750$ (10% x
15$ x 2.500). Trećina tog iznosa bila bi predujam za prvo izdanje vaše
knjige - dakle, oko 1.250$.
Druga tema o kojoj se najčešće pomno raspravlja na pregovorima s
izdavačkom kućom jest format u kojem će se Vaša knjiga tiskati:
najpopularniji su formati danas tvrdi i mekani uvez za masovnu prodaju.
Kad se izdavačka kuća i autor dogovore oko tih dviju tema, pregovori se
najčešće usmjere na detalje oko uređivanja i reklamiranja vaše knjige.
Advances
Some publishers may request you receive payment in
the form of an advance - a non-refundable payment set
against royalties on the sale of your book. This practice is
generally frowned upon in the writing community, but it is
not uncommon for it to be asked of by first-time authors.
As with any business proposition, however, you can
choose to take your manuscript elsewhere if the thought
of a flat payment does not appeal to you. Many authors
find the notion troublesome, as advances could
hinder profits to be reaped from the ongoing sale of
their books.
Generally, an advance is one-third the first print run of
a book’s total royalties, with the remaining two-thirds to
be paid later. For example, if your book has a first run of
2,500 copies sold at $15, and your royalty percentage
has been set at 10%, you will earn a total of $3,750 (10%
x $15 x 2,500). Take one-third of that total, and your
advance for this first run would amount to about $1,250.
Besides dollars and cents, the format in which a
manuscript is to be printed also is typically discussed
during negotiations. The most popular forms are massmarket
paperback and hardback. Once these and other
fine details are combed out, the discussion generally
turns toward marketing and the editorial stage.
Uređivanje knjige
Vrlo često, izdavačka će kuća od autora tražiti neke izmjene u originalnom
rukopisu - svrha kojih je prilagodba djela stilu ili prohtjevima kuće.
Usprkos tomu što se originalni rukopis svidio izdavaču, koji je u Vašem
konceptu prepoznao tržišni potencijal, većina izdavačkih kuća ipak ima
standarde od kojih nije spremna odstupiti. Autori bi se mogli uvrijediti na
pomisao da njihova knjiga 'nije dovoljno dobra', ali izdavač nikada nema
namjeru uvrijediti pisca takvim zahtjevom - premda bi svaki autor trebao
49
povući određenu granicu do koje je spreman izaći ususret izdavačkoj kući i
uvesti određene promjene, jer su one što ih od njega zatraže urednici
uobičajene izdavaštvu. Većina izdavačkih kuća njeguje vlastiti stil ili
posjeduje vlastite stilske, pa čak i gramatičke standarde, najčešće
oblikovane prema očekivanjima tržišta na kojem djeluje. Velike izdavačke
kuće rukopise daju na provjeru i uređivanje svojem osoblju obučenom za
preoblikovanje rukopisa u stilu na kojem kuća inzistira. Neke izdavačke
kuće provjeravaju i točnost određenih podataka, navedenih unutar
rukopisa, a mogu o tomu zatražiti i dodatne informacije od samog autora.
The Editorial Stage
It is not uncommon for the author to be asked to tweak his
or her original manuscript to accommodate the styles and
preferences of the publishing company. While the initial
concept of the manuscript may have been appealing to
the publisher as potential sales power, most all publishing
companies have standards to which they abide. Authors
may take offense at the thought of their work “not being
good enough,” but the intention is not to insult. As long
as the author does not feel overly uncomfortable with
the changes being requested, they should understand
that making editorial changes is a common practice in
mainstream publishing.
Many publishers maintain what is called a house
style, or a preferred method of style and grammatical
requirements for the market in which they target. Larger
publishing companies often delegate copy-editing duties
to their staff to see that this house style is in use. Some
publishers even utilize fact checkers, and they may even
request more information out of the writer.
Priprema za tiskanje
Nakon uspješno odrađenih pregovora i uređivanja Vaše knjige, red je na
dizajnu. Oblikovanje izgleda Vaše knjige važan je dio pripreme knjige za
tisak, a u ovoj se fazi mogu odrediti razni detalji vezani za taj aspekt,
poput izgleda pojedine stranice ili odabira fotografija. U ovoj se fazi
određuju svi detalji vezani za bilo koji dio fizičkog izgleda knjige: slog
(font), vrsta papira, vrsta uveza, izgled korica... uklanjaju se eventualne
pravopisne pogreške, a - ako treba - oblikuje se i ovitak knjige.
Pre-Printing
First came negotiations, second came editing, and now
comes the design phase. Artwork is a large chunk of
this pre-press process, and may include everything from
photography to layout. This third process also lays out
the foundation for printing through typesetting, paper
type, binding and casing, proofreading, and (if applicable)
dust jacket creatio
Šesto poglavlje: Što trebate znati o književnim agentima
Chapter 6
What You Need to Know About Literary Agents
50
Književni agent je osoba koja zastupa autora i njegovo djelo. Agenti su
posrednici u pregovorima između izdavačkih kuća i autora, ovlašteni za
pregovoranje o prodaji i svakom korištenju autorovog materijala
zaštićenog autorskim pravima. U većini slučajeva, autor već mora ostvariti
značajan književni uspjeh da bi ga pod svoje okrilje uzeo kakav književni
agent - i to ne zato što agenti ne vjeruju u nadarenost autora, nego stoga
što si usluge književnog agenta može financijski priuštiti isključivo
uspješan autor. Književni agent najčešće od autora dobiva fiksan iznos za
svoje usluge - otprilike između 15% od ukupne zarade iz prodaje knjige,
ali agenti mogu zatražiti i između 10 i 20%. Mnogi popularni književnici i
autori filmskih scenarija u svijetu koriste usluge književnih agenata, dok
ta djelatnost još nije osobito - ili uopće - razvijena u zemljama bez takve
tradicije, ili onima koje predstavljaju skromno tržište. U takvima je česta i
praksa da izdavači preuzimaju poslove agenta, pa se trude oko daljnjeg
plasmana djela svojih autora, primjerice objavljivanja prijevoda, pisanja
filmskih ili televizijskih scenarija na osnovu književnih djela i sl.
A literary agent acts as a representative of an author and
their work. They serve to guide the negotiations between
publishers and the author for the sale and use of their
clients’ copyrighted material.
In most cases, an author must gain substantial success in
order to be represented by a literary agent, not because
they lack credibility in their work, but simply because they
have to be able to afford the agent’s services. Typically,
a literary agent is paid a fixed percentage of a book’s
sales. Anywhere from 10-20% is possible, while 15% is
the norm. Many mainstream novelists and screenwriters
utilize the services of literary agents.
Zašto se obratiti književnom agentu?
Postoji mnogo razloga zašto bi se svaki autor trebao obratiti književnom
agentu. Za početak, najveće i najmoćnije izdavačke kuće (na Zapadu) u
najvećem broju slučajeva uopće ne prihvaćaju rukopise koje pošalju autori
koje ne zastupa književni agent. Znanje i vještine koje posjeduju književni
agenti itekako mogu koristiti autorima početnicima, ali i iskusnijim
piscima, kako u fazi pregovora s izdavačkim kućama, tako i u svakomu
budućem književnom 'pothvatu'. Osim što izvanredno poznaju tržište,
književni agenti su i najbolji mogući posrednici između izdavača i autora,
jer u pregovore i svaki kontakt ulaze bez emocija, dok bi autori mogli
propustiti dobre poslovne prilike - primjerice - zbog neslaganja s
prijedlozima predstavnika izdavačke kuće o ekstenzivnoj redakturi djela.
Vjerojatno najuvjerljiviji razlog iz kojeg većina autora zatraži usluge
književnog agenta jest njihovo iskustvo s pravnim aspektima izdavanja
knjiga. Autorska prava, ugovori i drugi dokumenti koji se pojavljuju u
procesu izdavanja knjige najčešće su složeni i zahtijevaju pomno
razmatranje i detaljno shvaćanje, a većina autora priznat će da se u te
dokumente baš i ne udubi onoliko koliko bi trebalo. Cijeli proces izdavanja
51
knjige postaje još složeniji ukoliko se knjiga planira objaviti i na stranim
tržištima, a u tom procesu iskustvo i znanje književnog agenta mogu se
pokazati neprocjenjivo vrijedni.
Why Use a Literary Agent?
There are many reasons why an author could benefit
from hiring a literary agent. For one, many powerful
publishing companies do not accept submissions
without representation. In the case of a brand-new
(or even seasoned) author, the know-how of an agent
can prove to be valuable, both during the negotiation
process and for future endeavors. Besides knowledge
of the market, literary agents also are a middle-person
between the author and his or her publishing house,
preventing the possibility of a tainted relationship due to
disagreements.
But perhaps the number one reason most authors seek
out literary agents is for their experience with the legal
side of book publishing. Copyrights, contracts and other
similar practices often are areas which should be studied
in order to be thoroughly understood, and most writers
will be quick to admit they haven’t spent much time on the
subjects. The process gets even trickier when discussing
foreign operations for your work. All these and more are
matters in which the expertise of an agent could prove
most valuable
Obratite se pravom agentu
Kao i u svakom drugom sektoru poslovanja, i u izdavaštvu postoji dosta
'manevarskog prostora' za prevarante. Ako se odlučite zatražiti usluge
plaćenoga književnog agenta, obavezno provjerite njegove preporuke, te
se uvjerite da dotični agent poznaje sve potrebne zakone i propise države
u kojoj bi Vas trebao zastupati. Prije nego što potpišete bilo kakav ugovor
o suradnji, provjerite reference velikoga broja književnih agenata, da biste
usporedili njihov uspjeh na tom području, a i raspitajte se o postotku od
zarade što ga očekuju.
Jedan od znakova koji ukazuju na neprofesionalnost agenta bilo bi
potraživanje financijske naknade već za čitanje Vašeg rukopisa.
Predavanje rukopisa na čitanje i slične usluge trebale bi se pružiti
besplatno,a prije nego što otpočnete suradnju s književnim agentom,
svakako provjerite koje će Vam usluge naplatiti i koliko. Ako Vam se bilo
što od ponuđenoga ne svidi, znači da niste našli agenta s kojim ćete
uspješno surađivati!
Kao što smo spomenuli u Četvrtom poglavlju, završnu riječ u uređivanju
Vaše knjige ima izdavačka kuća, a izdavač sve te poslove obavlja sam;
stoga, ukoliko Vam se ponude 'dodatne' usluge izvan toga, ne prihvaćajte
ih - bio bi to samo gubitak vremena i novca.
Kao potencijalni korisnik usluga književnog agenta - koji će te usluge i
platiti - imate apsolutno pravo zatražiti od agenta (i provjeriti mu)
preporuke, kao i listu autora koje dotični agent zastupa ili je zastupao.
Jednako tako, rad dotičnog agenta možete provjeriti i u gospodarskoj
52
komori, da se uvjerite je li dotična agencija službeno registrirana i posluje
li po zakonu. Ako agencija nije registrirana - s njom ne treba poslovati.
Make Sure Your Agent is Legit!
As with any form of business, there is room for scam
artists in publishing. If you decide to seek the guidance
of a literary agent, make sure you know their credentials,
as well as the requirements of the state in which the
agent is operating. Before signing any contracts, visit the
Writers Guild of America website for state-by-state agent
mandates: www.wga.org. Some states have a cap on the
percentage an agent may charge a client, and some even
require the agent to obtain a state license.
While not mandatory, most legitimate agents belong to the
Association of Authors’ Representatives, another terrific
source of information on literary agents. One surefire sign
that your potential agent might not be the real deal is if
they charge reading fees. Authors should not be billed for
submissions to publishing companies or similar operating
expenses. When considering contracting with an agent,
ask for their fee structure up front. If anything doesn’t feel
right to you, take your business elsewhere.
As mentioned in Chapter 4, all final editing is coordinated
through the publishing house. Any “extra” editing services
from outside the publishing company are a waste of time
and money. Don’t fall for it.
As a potential paying client, you have every right to check an
agents credentials, which include asking for references and
a list of authors he or she has represented. It also would not
hurt to run a search of their company name via the Better
Business Bureau, which contains any reports and possible
complaints against the company and how they responded
to them. Any registered business in the state should be
listed on the BBB website, www.bbb.org. If they do not
show up in search results, take that as a red flag.
Kako pronaći književnog agenta
U potrazi za književnim agentom bilo bi se idealno ravnati prema
preporukama, jer onaj tko navede određenog klijenta na svojoj
referentnoj listi mora očekivati da će njegovi potencijalni klijenti te
preporuke i provjeriti. Nemojte se ustručavati provjeriti preporuke kod tih
klijenata, zatražite njihov komentar i ocjenu rada dotičnog agenta, te se
raspitajte do koje su mjere zadovoljni suradnjom s njim. Preporuka koja
je došla iz izvora kojem vjerujete izvanredan je prvi korak u odabiru
književnog agenta koji će vas zastupati, ali jednako tako na umu imajte i
sve čime smo se bavili u ovom poglavlju.
Neka su od najboljih mjesta na kojima biste se mogli raspitati o kvaliteti
književnih agenata udruženja pisaca, organizacije vezane za književnost i
izdavaštvo, kao i razne književne konferencije. Drugi je dobar način da se
uvjerite je li određeni agent prava osoba za zastupanje Vas i Vašega djela
izravan kontakt s agentima, kojima bi u tom slučaju trebali uputiti jednako
pismo kao i izdavačima (kojim smo se bavili u Petom poglavlju). Svaki
agent ima vlastita očekivanja od Vašeg pisma, a standardno se od ponude
o suradnji upućene književnom agentu očekuje dopis dugačak jednu
stranicu, u kojem se predstavlja Vaš rukopis i navode detalji o Vašemu
književnom radu. Dobro se unaprijed informirati (najbolje telefonski) o
53
detaljima vezanim za očekivanja agenata u vezi sa sinopsisom i drugim
sadržajima Vaše ponude, a kao i izdavačima, i agentu pošaljite adresiranu
kuvertu s plaćenom poštarinom za odgovor. Znak da se agentu svidjela
Vaša ponuda mogao bi biti njegov zahtjev da mu pošaljete prvih nekoliko
poglavlja svoga rukopisa. U slučaju da je agent doista ozbiljno
zainteresiran za Vaš rukopis, mogao bi zatražiti i da mu pošaljete cijeli
tekst, ali ponudu za suradnju možete očekivati tek nakon što se agent
uvjeri da će moći dobro prodati Vaše djelo izdavačima.
Ako se agentu ne svidi Vaš rukopis, o tome ćete najvjerojatnije biti
obaviješteni formalnim tiskanim pismom u kuverti što ste mu ju poslali,
dok u slučaju da Vas je agent o odbijanju obavijestio zasebnim pismom s
vlastoručnim potpicom, ili naznačio interes da mu pošaljete neko svoje
drugo djelo, postoji nada da je zainteresiran za suradnju s Vama.
UniBook je prvi korak u ostvarivanju Vašega sna o objavljivanju vlastite
knjige. Radujemo se suradnji s Vama i nadamo se da ćemo Vam pomoći u
ostvarivanju vlastitih ciljeva. Više informacija možete zatražiti na
[email protected]
Finding a Literary Agent
When hiring a service such as that of a literary agent, it
is always ideal to find one through a reference. Being a
service, a reference is capable of commenting on his or
her performance, as well as their overall satisfaction in
contracting with the agent. If you trust the source of this
information, than a referral can be a terrific starting point for
locating the agent just for you. However, regardless of your
source, always take into account the tips mentioned in this
chapter’s previous sections.
Some great places to develop relationships and
obtain references are writers’ clubs, conferences, and
organizations. Another popular method of establishing an
agent-client relationship is through querying, which was
mentioned in Chapter 3. Different literary agents look for
different aspects to a query package, but most all expect
a pitch letter (remember, only a single page in length) to
explain the manuscript and your writing credentials. It never
hurts (and is often a good idea) to phone the agent’s office
regarding specifications for queries, a synopsis and other
content. And as always, send a SASE with your packet.
You will know if you’ve caught the agent’s attention if he
or she requests the first three chapters (or some other
unspecified length) of your manuscript. This request is
called a partial, however if they are incredibly interested,
you will receive a request for a full. It is not until the agent
has full confidence he or she can sell your manuscript that
they will mention contracting with you.
If the agent does not take an interest in your query, you will
usually find out via a formal, typed letter mailed in the SASE
you originally provided. However, there can be an upside
to what is initially seen as a rejection notice. If the letter is
hand-written or has comments pertaining to “submit further
queries” to the agent, that at least shows a slight interest by
the agent in working with the author.
Wwaow is your first step to achieving the dream of becoming
a published author. We look forward to working with you
and helping you reach your goals. For more information,
please email [email protected]
54
Provjerite preporuke klijenta s kojim planirate suradnju!
Copyright © 2008 by UniBook.com
UNIBOOK.com
Alpharetta, Georgia, SAD
Dizajn ovitka i unutrašnjosti: April Thomas
Oblikovanje teksta: Tara Baker
Urednica: Kimberly Boim
Prijevod na hrvatski : Ira Martinović
55