descarrega el programa

DOCfield 15
do
d
19.5.15 / 23.7.15
€
g
at-su geste
UNA INICIATIVA DE
POWERED BY
3
an
#DOCfield15
ecomend
or
ad
tiv
atiu rec
d on
om
o-
www.docfieldbarcelona.org
n
natio -dona
© Tanya Habjouqa
Festival Fotografia Documental Barcelona
EXPOSICIONS GRATUÏTES, ACTIVITATS, CONFERÈNCIES,
TALLERS, VISITES GUIADES, PROJECCIONS NOCTURNES.
EXPOSICIONES GRATUITAS, ACTIVIDADES, CONFERENCIAS,
TALLERES, VISITAS GUIADAS, PROYECCIONES NOCTURNAS.
EXHIBITIONS FREE OF CHARGE, ACTIVITIES, CONFERENCES,
WORKSHOPS, GUIDED TOURS, NIGHT SCREENINGS.
19.5.15 / 23.7.15
www.docfieldbarcelona.org
#DOCfield15
p.
4
El festival / El festival / The festival
Els organitzadors / Los organizadores / The organizers
Direcció artística / Dirección artística / Artistic direction
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓN
PROGRAM
RUTES
DOCfield
p.
32
NITS
DOCfield
DOCfield
AL CARRER
p.
84
p.
90
ACTIVITATS
DOCfield
p.
96
PHOTO
LOVER
15
DOCfield
Dummy Award
p.
112
p.
114
DOCfield>15 és la tercera edició del Festival de Fotografia Documental
de Barcelona, una iniciativa col·lectiva liderada per la Fundació
Photographic Social Vision que reconeix el valor social de la
fotografia documental i el fotoperiodisme.
DOCfield 15
Festival Fotografia Documental Barcelona
Un extens i nodrit programa de continguts al llarg de dos mesos ens
ofereix a ciutadans i visitants una experiència diferent, estimulant
i enriquidora sobre la realitat que ens envolta. 38 exposicions,
quatre nits de projeccions gratuïtes i una àmplia oferta d’activitats
resumeixen l’esforç de la Fundació per convertir Barcelona en una
ciutat de referència al sud d’Europa en termes de difusió, consum
i gaudi de la millor fotografia documental del moment actual, tant
nacional com internacional, i també d’arxiu.
Les dues grans novetats d’aquest any són les Rutes i la Guia
Photolover. DOCfield>15 ha classificat els espais expositius dels
barris de la ciutat en set rutes. D’aquesta manera resultarà més fàcil
decidir quines exposicions visitar i combinar-les entre elles o amb
altres activitats d’estiu.
La Guia Photolover, com expliquem més endavant, és un directori
que reconeix i dóna visibilitat a la bona praxis de les empreses
i organitzacions que estimen i treballen entorn la fotografia a
Barcelona i que ofereix als amants d’aquesta disciplina una guia
pràctica de contactes útils que volem sigui de referència.
DOCfield>15 és possible gràcies a la suma del criteri, la sensibilitat i
l’esforç col·lectiu de 34 seus expositives, més de 70 autors representats,
92 empreses del sector, i de la il·lusió i compromís de tots els que
respectem i apreciem tenir accés a bones pràctiques documentals.
Moltes gràcies per fer el festival possible amb la compra d’aquesta
agenda, des de Photographic Social Vision sabem que el seu
contingut no et deixarà indiferent!
Silvia Omedes
Directora Fundació Photographic Social Vision
7
DOCfield>15 es la tercera edición del Festival de Fotografía Documental
de Barcelona, una iniciativa colectiva liderada por la Fundación
Photographic Social Vision que reconoce el valor social de la fotografía
documental y el fotoperiodismo.
DOCfield>15 is the third annual Barcelona Documentary Photography
Festival, a collective initiative lead by the Foundation Photographic Social
Vision that highlights the social value of documentary photography and
photojournalism.
Un extenso y nutrido programa de contenidos a lo largo de dos meses nos
ofrece a ciudadanos y visitantes una experiencia diferente, estimulante y
enriquecedora sobre la realidad que nos rodea. 38 exposiciones, cuatro
noches de proyecciones gratuitas y una amplia oferta de actividades
resumen el esfuerzo de la Fundación por convertir Barcelona en una
ciudad de referencia al sur de Europa en términos de difusión, consumo
y disfrute de la mejor fotografía documental del momento actual, tanto
nacional como internacional, y también de archivo.
Over the course of two months, an extensive program of events and
activities offers the city’s residents and visitors a rich and dynamic look
at the world around us. A total of 38 exhibitions, 4 outdoor evening
screenings, free and open to the public, and a whole range of other parallel
activities are part of the Foundation’s efforts to make Barcelona a city of
reference in Southern Europe for the showcasing and propagation of
documentary photography both national and international, contemporary
and historical.
Las dos grandes novedades de este año son las Rutas y la Guía
Photolover. DOCfield> 15 ha clasificado los espacios expositivos
de los barrios de la ciudad en siete rutas. De esta forma es más fácil
decidir qué exposiciones visitar y combinarlas entre ellas o con otras
actividades veraniegas.
Two new features for DOCfield>15 are the Routes and the Photolover’s
Guide. This year we have created seven different itineraries of exhibition
venues in the various city districts, making it easier to decide which shows
to visit in combination with other summer activities. The Photolover’s
Guide recognizes the professional companies and organizations that
value photography and work with the medium in Barcelona. It is a
comprehensive directory that offers photography lovers useful contacts
and information.
La Guía Photolover, como explicamos más adelante, es un directorio
que reconoce y da visibilidad a la buena praxis de las empresas
profesionales y organizaciones que aman y trabajan alrededor de la
fotografía en Barcelona y que ofrece a los amantes de esta disciplina
una guía práctica de contactos útiles que deseamos sea de referencia.
DOCfield>15 es posible gracias a la suma del criterio, la sensibilidad
y el esfuerzo colectivo de 34 sedes expositivas, más de 70 autores
representados, 92 empresas del sector y la ilusión y el compromiso
de todos los que respetamos y apreciamos tener acceso a buenas
prácticas documentales.
Muchas gracias por hacer el festival posible con la compra de esta agenda,
desde Photographic Social Vision sabemos que ¡su contenido no te dejará
indiferente!
DOCfield>15 is possible thanks to the combined criteria, sensibility and
effort of 34 exhibition venues, more than 70 photographers, 92 companies
in the sector, and also the enthusiasm and commitment of all those who
respect and appreciate access to quality documentary practice.
Thank you for showing your collaboration, by purchasing this guide.
Wishing you a great DOCfield>15 experience!
Silvia Omedes
Director Foundation Photographic Social Vision
Silvia Omedes
8
Directora Fundación Photographic Social Vision
9
Fa 14 anys, un grup de persones a Barcelona vàrem decidir unir
les nostres inquietuds socials i la nostra passió per la fotografia
per crear Photographic Social Vision, una fundació amb l’objectiu
d’apropar la fotografia documental i el fotoperiodisme a la societat
com a eina de sensibilització. Des de llavors hem crescut, i avui
oferim un ampli ventall d’activitats educatives, divulgatives i de
suport i assessorament als professionals de la fotografia.
Hace 14 años, un grupo de personas en Barcelona decidimos aunar
nuestras inquietudes sociales y nuestra pasión por la fotografía para
crear Photographic Social Vision, una fundación cuyo objetivo es
acercar la fotografía documental y el fotoperiodismo a la sociedad como
herramienta de sensibilización. Desde entonces hemos crecido y hoy
ofrecemos un amplio abanico de actividades educativas, divulgativas y
de apoyo y asesoramiento a los profesionales de la fotografía.
Fourteen years ago, we got together in Barcelona to combine our
concern with social issues and our passion for photography in the form
of Photographic Social Vision, a foundation that brings documentary
photography and photojournalism to society as a means of raising
awareness. We have grown since then and now offer a wide variety of
informative and educational activities for individuals and collectives, and
professional consultancy and support for photographers.
www.facebook.com/photosocialvision
@PhotographicSV
www.photographicsocialvision.org
11
DIRECCIÓ ARTÍSTICA DEL FESTIVAL
Jessica Murray, la directora artística del DOCfield>15 , proposa
The Heart of the Matter com a tema d´enguany. La Jessica va
néixer a Anglaterra el 1972 i va créixer entre Kènia, Anglaterra
i els Estats Units. Va estudiar Història a Nova York, on primer
va començar a treballar al Centre d’Estudis Cubans i després
a l’Agència Magnum Photos. Al mateix temps va treballar en
diferents projectes de defensa dels drets civils. El 2004 va
co-fundar els tallers Al-liquindoi a Espanya juntament amb el
Gonzalo Höhr, que segueix dirigint a dia d´avui. Al-linquindoi
ofereix un programa de tallers i projectes sobre fotografia
documental col.laborativa a Espanya i també a altres llocs com
l’Orient mitjà, el nord d’Àfrica, Àsia central i el Caucas.
The Heart of the Matter
The Heart of the Matter (El quid de la qüestió) ens convida a anar a
l’essencial en la forma com mirem el món a través de la fotografia
documental. Ens proposa que la manera més fàcil de salvar la
distància entre dues persones és la combinació d’una imatge eficaç
i una bona història.
© Sheryl Mendez
Amb aquesta premissa, el festival explora diferents mètodes
de narració visual mentre tracta algunes de les temàtiques més
importants i emblemàtiques del nostre temps, com són el conflicte
i la guerra, l’autodeterminació, el declivi econòmic, la migració, el
reciclatge, l’aigua, la salut i la identitat.
Els projectes exposats a diferents espais de la ciutat de Barcelona,
tant exteriors com interiors, intenten reduir aquesta separació entre
dues persones tot provocant el diàleg i fomentant l’empatia i la
comprensió. En conjunt, aquestes obres enderroquen estereotips,
qüestionen el statu quo i, desafiant l’habitual, apel·len a l’essència de
la nostra humanitat comuna.
13
DIRECCIÓN ARTÍSTICA DEL FESTIVAL
ARTISTIC DIRECTION
Jessica Murray, la directora artística de DOCfield>15, propone
The Heart of the Matter como tema de este año. Jessica nació en
Inglaterra en 1972 y creció entre Kenia, Inglaterra y los Estados Unidos.
Estudió Historia en Nueva York, donde primero empezó a trabajar
en el Centro de Estudios Cubanos y después en la Agencia Magnum
Photos. Al mismo tiempo trabajó en diferentes proyectos de defensa
de los derechos civiles. En 2004 cofundó los talleres Al-liquindoi en
España junto a Gonzalo Höhr, que sigue dirigiendo a día de hoy. Alliquindoi ofrece un programa de talleres y proyectos sobre fotografia
documental colaborativa en España y también en otros lugares como
Oriente medio, el norte de África, Asia central y el Cáucaso.
Jessica Murray, the artistic director of DOCfield>15, chooses The Heart
of the Matter as the theme for this year. Jessica was born in England in
1972, and grew up between Kenya, England and the United States. She
studied History in New York, and then began working first with the Center
for Cuban Studies and later with Magnum Photos. At the same time she
worked on various civil rights and advocacy projects. In 2004 she cofounded Al-liquindoi Workshops in Spain together with Gonzalo Höhr,
which she continues to direct until today. Al-liquindoi offers a programme
of workshops and collaborative documentary photography projects in
Spain and also in places like the Middle East and North Africa, Central Asia
and the Caucasus.
The Heart of the Matter
The Heart of the Matter
The Heart of the Matter (El quid de la cuestión) nos invita a ir a lo
esencial en nuestra forma de mirar el mundo a través de la fotografía
documental. Nos propone que la manera más fácil de salvar la distancia
entre dos personas es la combinación de una imagen eficaz y una
historia bien contada.
The Heart of the Matter invites us to go straight to the point in the
way we look at the world through documentary photography. It
proposes that the shortest distance between two people is an
effective image and a good story.
Con esa premisa, el festival explora diferentes métodos de narrativa
visual mientras aborda algunas de las temáticas más importantes
y emblemáticas de nuestro tiempo, como el conflicto y la guerra, la
autodeterminación, el declive económico, la migración, el reciclaje, el
agua, la salud y la identidad.
Los proyectos expuestos en diferentes espacios de la ciudad de
Barcelona, tanto interiores como exteriores, intentan reducir dicha
separación entre las personas promoviendo el diálogo y fomentando
la empatía y la comprensión. En conjunto, estas obras derrumban
estereotipos, cuestionan el statu quo y, desafiando a lo habitual, apelan
a la esencia de nuestra humanidad común.
14
It explores different visual storytelling methods while addressing
some of the most compelling issues of our day: conflict and
contemporary warfare, self-determination, economic decline,
migration, recycling, water, health and identity.
The work being shown around the city of Barcelona, both inside
and out, attempts to narrow that space between two people,
provoking dialogue, and encouraging empathy and understanding.
Collectively these stories dispel stereotypes, question the status
quo, resist business as usual, and go straight to the heart of our
common humanity.
15
“Una bona
imatge és
la que entra
primer pel
cor”
ENTREVISTA A LA
DIRECTORA ARTÍSTICA
DE DOCfield
15, Jessica Murray,
POR Laura González Palacios
Jessica Murray
Quin és The Heart of the Matter (El quid de la qüestió) de
DOCfield>15? Una vegada vaig escoltar dir algú que «la distància
més curta entre dues persones és una història ben explicada».
Aquesta frase va ressonar molt dins meu i té a veure amb la meva
forma de comunicar-me amb el món. Al cor de la meva selecció pel
DOCfield>15 hi ha històries que sorgeixen dels tòpics més urgents
del nostre temps. Aquest és el quid de la qüestió.
Per quins dels temes exposats mostres una sensibilitat especial?
Per tots. El gran repte ha estat triar entre tantes històries que
obren finestres al món i ens ofereixen un espai de reflexió i de
debat. Alguns temes se centren en el terreny personal, com poden
ser els trastorns alimentaris o l’adolescència en els projectes de
la Laia Abril i l’Abbie Trayler-Smith, i d’altres tenen una dimensió
més global, com la migració o l’aigua. Hem optat tant per autors
17
que es dediquen a investigar a fons les temàtiques, com és el cas
del Balazs Gardi, que porta els darrers 10 anys treballant sobre
l’aigua i inclús ha creat una revista online dedicada a ella, Azdarya:
Stories From the Water Front, com pels que exploren noves formes
d’explicar històries a través de la imatge, per exemple el Tomas van
Houtryve amb el seu projecte Blue Sky Days, que parla de l’ús de
drones als conflictes durant la darrera dècada i toca temes con la
privacitat, la vigilància i la guerra al món contemporani.
Quins autors no podien faltar en aquesta edició? Estic molt
contenta de poder portar la nova feina de la Tanya Habjouqa,
Occupied Pleasures. La Tanya ha creat una nova narrativa
sobre Palestina que trenca amb els estereotips dels mitjans de
comunicació i ens obre els ulls a un altre discurs sobre els palestins
i la seva resistència a l’ocupació israeliana. També de poder
incloure la nova feina de Guy Martin, City Of Dreams, que explora el
poder creixent de Turquia a l’Orient Mitjà a través de la indústria de
les telenovel·les i proposa una nova forma de parlar sobre política i
identitat. Per altra banda, el fotògraf barcelonès Joan Tomás, que
porta més de 10 anys fent servir la fotografia per intervenir el carrer,
ha desenvolupat per DOCfield>15 un projecte en col·laboració amb
la Fundació Mescladís que fomenta el diàleg i la reflexió en relació
a les persones «sense papers». Diàlegs Invisibles forma part d’un
projecte més gran, Diàlegs Migrants, i a més de veure part de la
seva feina al propi carrer, tindrem l’oportunitat de posar-la en el
context de feines anteriors seves en una exposició al Pati Llimona.
Com creus que se sentiran els subjectes que apareixen a les
fotos en formar part d’un festival com el DOCfield>15? El món de
la fotografia documental ha canviat molt i s’ha tornat cada vegada
més participatiu: el subjecte ja no només forma part del procés de
producció, sinó que també està al corrent d’on apareixerà després la
seva imatge. Passa per exemple amb els projectes Diàlegs Invisibles
del Joan Tomás i Mescladís, o amb The Big O, de l’Abbie Trayler Smith.
18
Què és Crónica21 i en què podria convertir-se? Com va sorgir
la idea del projecte? Crónica21 va sorgir com una resposta d’Alliquindoi a la situació actual a Espanya. La idea era crear un arxiu
multidisciplinari online i de lliure accés de projectes que analitzessin
la crisi que porta patint Espanya des del 2008, i que inclogués
fotografia, vídeo, il·lustració, text i àudio. Aquesta plataforma virtual
(es tracta d’una pàgina web bilingüe en espanyol i anglès) serveix
com a referència per ajudar-nos a entendre el moment històric
que vivim i, a la vegada, com a eina educativa. Ara que l’arxiu està
creat, el repte és que segueixi creixent (n’afegim projectes cada
mes i enviem una newsletter per avisar de les noves incorporacions
i explorar fórmules de difusió offline de les obres, com és el cas
d’una de les exposicions que forma part del DOCfield>15.
“Al cor de la meva selecció pel DOCfield>15
hi ha històries que sorgeixen dels tòpics més
urgents del nostre temps. Aquest és el quid
de la qüestió.”
Com ha afectat la crisi al fotoperiodisme? Existeix una crisi real
al món del fotoperiodisme que es deu en part a la crisi econòmica,
però també a la globalització de la informació o la forma amb
que rebem les notícies a l’era digital. És important adonar-se que
guanyar-se la vida fent imatges de premsa és una tasca cada cop
més difícil per un fotògraf. Molts es veuen obligats a complementar
els seus ingressos amb una altra activitat i això pot ser molt
frustrant. Al mateix temps, però, també s’ha desenvolupat molt el
món de les beques i dels premis i està començant a ser primordial.
19
Vas néixer a Anglaterra i et vas criar entre el teu país, Kènia
i els Estats Units. La mirada global s’educa viatjant o veient
fotografia documental? No sé si anomenaria Anglaterra «el meu
país», ja que només hi vaig viure un total de 5 anys de la meva
vida. Ara ja porto 15 anys a Espanya, per exemple, o sigui que em
considero més d’aquí que d’allà... La veritat és que em sento molt
afortunada d’haver crescut a diferents llocs del món. La meva
família em va proporcionar un context crític pel qual em sento molt
agraïda. Jo crec que la mirada global s’educa obrint-se al món,
sabent mirar i, sobretot, sabent escoltar. La fotografia documental
és una eina més per explicar històries i pot ser molt efectiva a l’hora
de transmetre esdeveniments, idees i emocions.
Quan saps que estàs davant d’una bona imatge? Per mi, una
bona imatge és la que té el poder d’entrar primer pel cor i després
arribar al cap.
Hi ha límits sobre què es pot mostrar en una foto? I tant, però
no existeix una única definició de quins són aquests límits. Moltes
vegades la imatge es veu reforçada o complementada per la paraula.
La fotografia pot canviar el món? Tota sola, no, però com a part
d’un conjunt de coses pot ser una eina molt eficaç per ajudar a
informar i promoure canvis.
“Jo crec que la mirada global
s’educa obrint-se al món, sabent
mirar i, sobretot, sabent escoltar.”
Què feies a Magnum? Com es viu la foto des d’una agència de
tant renom? Vaig treballar a l’oficina de Nova York ja fa 15 anys,
dins el que era l’arxiu analògic, abans de l’era digital. Em sento molt
afortunada d’haver tingut l’experiència de treballar amb un arxiu,
això em va ensenyar a investigar d’una forma menys lineal i més
imaginativa.
La fotografia analògica viu una època de ressorgiment. És
interessant que sobrevisqui en un món tecnològic que ha
evolucionat cap al multimèdia? Una de les coses més importants
del digital és que ha fet de la fotografia un mitjà més democràtic i
accessible per a tothom, però, des del meu punt de vista, al món de
la fotografia sempre hi ha hagut espai per a tot.
20
21
“Una buena
imagen es
la que entra
primero por
el corazón”
Jessica Murray
ENTREVISTA A LA
DIRECTORA ARTÍSTICA
DE DOCfield
15, Jessica Murray,
POR Laura González Palacios
¿Cuál es The Heart of the Matter (El quid de la cuestión) de
DOCfield>15? Una vez escuché a alguien decir que «la distancia
más corta entre dos personas es una historia bien contada». Esta
frase resonó mucho en mi interior y tiene que ver con mi manera
de comunicarme con el mundo. En el corazón de la selección
para DOCfield>15 hay historias que surgen de los tópicos más
apremiantes de nuestro tiempo. Éste es el quid de la cuestión.
¿Ante qué temas de los que se exponen te muestras más
sensible? Ante todos. El gran reto ha sido elegir entre tantas
historias que abren ventanas al mundo y nos ofrecen un espacio
de reflexión y de debate. Algunos temas tocan más lo personal,
como pueden ser los trastornos alimentarios y la adolescencia
en los proyectos de Laia Abril y Abbie Trayler-Smith, y luego hay
otros que tienen una dimensión más global, como la migración o el
23
agua. Hemos optado tanto por autores que se dedican a investigar
a fondo las temáticas, como es el caso de Balazs Gardi, que lleva
los últimos 10 años trabajando sobre el agua e incluso ha creado
una revista online dedicada a ella, Azdarya: Stories From the Water
Front, como por otros que exploran nuevas maneras de contar
historias a través de la imagen, por ejemplo el trabajo de Tomas
van Houtryve Blue Sky Days, que habla del uso de los drones en los
conflictos de la última década y toca temas como la privacidad, la
vigilancia y la guerra en el mundo contemporáneo.
¿Qué autores no podían faltar en esta edición? Estoy muy
contenta de poder traer el nuevo trabajo de Tanya Habjouqa,
Occupied Pleasures. Tanya ha creado una narrativa nueva
sobre Palestina que rompe con los estereotipos de los medios
de comunicación y nos abre los ojos a otro discurso sobre los
palestinos y su resistencia a la ocupación israelí. También de
poder incluir el nuevo trabajo de Guy Martin, City Of Dreams, que
explora el creciente poder de Turquía en Oriente Medio a través de
la industria de las telenovelas y propone una manera novedosa de
hablar de política e identidad. Por su parte, el fotógrafo barcelonés
Joan Tomás, que lleva más de 10 años utilizando la fotografía para
intervenir la calle, ha desarrollado para DOCfield>15 un proyecto
en colaboración con la Fundació Mescladís que fomenta el diálogo
y la reflexión en relación a las personas «sin papeles». Diálogos
Invisibles forma parte de un proyecto mayor, Diálogos Migrantes,
y además de ver parte de su trabajo en la calle, tendremos la
oportunidad de ver su obra en el contexto de trabajos anteriores
suyos gracias a una exposición en el Pati Llimona.
¿Cómo crees que se sentirían los sujetos que aparecen en
las fotos al saber que forman parte de un festival como
DOCfield>15? El mundo de la fotografía documental ha cambiado
mucho y se ha vuelto cada vez más participativo: el sujeto ya no
sólo forma parte del proceso de producción, sino que también está
24
al tanto de dónde aparecerá después su imagen. Pasa por ejemplo
con los proyectos Diálogos Invisibles, de Joan Tomás y Mescladís, y
The Big O, de Abbie Trayler-Smith.
¿Qué es Crónica21 y en qué puede convertirse? ¿Cómo surgió
la idea del proyecto? Crónica21 surgió como una respuesta de
Al-liquindoi a la situación actual en España. La idea era crear un
archivo multidisciplinar online y de libre acceso que recogiese
proyectos que analizan la crisis que padece España desde 2008
y que incluyese fotografía, vídeo, ilustración, texto y audio. Esta
plataforma virtual (se trata de una página web bilingüe en español
e inglés) sirve como referencia para ayudarnos a entender el
momento histórico que vivimos y, a la vez, como herramienta
educativa. Ahora que el archivo está creado, el reto es que siga
creciendo (añadimos proyectos mensualmente y mandamos una
newsletter para avisar de las nuevas incorporaciones) y explorar
fórmulas de difusión offline de los trabajos, como es el caso de una
de las exposiciones que forman DOCfield>15.
“En el corazón de la selección para
DOCfield>15 hay historias que surgen
de los tópicos más apremiantes de nuestro
tiempo. Éste es el quid de la cuestión.”
¿Cómo ha afectado la crisis al fotoperiodismo? Existe una crisis
real en el mundo del fotoperiodismo que en parte se debe a la
crisis económica, pero también a la globalización de la información
o la manera en que recibimos las noticias en la era digital. Es
importante darse cuenta de que son varios los factores que han
convertido el ganarse la vida haciendo imágenes de prensa en
una tarea cada vez más difícil para un fotógrafo. Muchos se ven
25
obligados a complementar sus ingresos con otra actividad y esto
puede resultar muy frustrante. Pero, al mismo tiempo, también se
ha desarrollado mucho el mundo de las becas y los premios, que
está empezando a convertirse en primordial.
Naciste en Inglaterra y te criaste entre tu país, Kenia y Estados
Unidos. ¿La mirada global se educa viajando o viendo fotografía
documental? No sé si llamaría a Inglaterra «mi país», ya que sólo
viví allí un total de 5 años de mi vida. Ahora ya son 15 años en
España por ejemplo, o sea que me considero más de aquí que de
allá... La verdad es que me siento muy afortunada de haber crecido
en diferentes lugares del mundo. Mi familia me ofreció un contexto
crítico por el que me siento muy agradecida. Yo creo que la mirada
global se educa abriéndose al mundo, sabiendo mirar y sobre todo
sabiendo escuchar. La fotografía documental es una herramienta
más para contar historias y puede ser muy efectiva a la hora de
transmitir acontecimientos, ideas y emociones.
¿Qué hacías en Magnum? ¿Cómo se vive la foto desde una
agencia de tal renombre? Trabajé en la oficina de Nueva York hace
ya 15 años, dentro de lo que era el archivo analógico, antes de la era
digital. Me siento muy afortunada de haber tenido la experiencia de
trabajar con un archivo así, porque me enseñó a investigar de una
manera menos lineal y mucho más imaginativa.
La fotografía analógica atraviesa una época de resurgimiento.
¿Es interesante que sobreviva en un mundo tecnológico que
ha evolucionado hacia el multimedia? Una de las cosas más
importantes del digital es que ha hecho de la fotografía un medio
más democrático y accesible a todo el mundo, aunque, desde mi
punto de vista, en el mundo de la fotografía siempre ha habido
espacio para todo.
¿Cuándo sabes que estás ante una buena imagen? Para mí
una buena imagen es la que tiene el poder de entrar primero por el
corazón y luego llegar a la cabeza.
¿Hay límites para lo que se puede mostrar en una foto? Claro
que sí, lo que pasa es que no existe una única definición de cuáles
son esos límites. Muchas veces la imagen se ve reforzada o
complementada por la palabra.
¿La fotografía puede cambiar el mundo? Sola, no, pero como
parte de un conjunto de cosas puede ser una herramienta muy
eficaz para ayudar a informar y promover cambios.
“Yo creo que la mirada global se educa
abriéndose al mundo, sabiendo mirar
y sobre todo sabiendo escuchar..”
26
27
“A good
picture
is one
that goes
straight
to the
heart”
Jessica Murray
INTERVIEW WITH
ARTISTIC DIRECTOR
OF DOCfield 15 , Jessica Murray,
BY Laura González Palacios
What is the heart of the matter at DOCfield>15? I once heard
someone say that “the shortest distance between two people is
a good story”. This sentence struck a chord and has a lot to do
with my way of communicating with the world. At the heart of
the DOCfield>15 selection are stories produced about the most
pressing topics of our time. That is the heart of the matter.
Which of the show’s topics are you most sensitive to? All
of them. The big challenge was choosing from so many stories
that open windows onto the world we live in and offer a space for
reflection and debate. Some topics touch on more personal issues,
like Laia Abril or Abbie Trayler-Smith’s projects about eating
29
disorders in teenagers, and there are other more global themes
such as migration or water. We opted for authors who are engaged
in investigating thematic backgrounds: Balazs Gardi, for example,
has spent the past 10 years working on water issues and has even
created an online magazine, Azdarya: Stories From the Water
Front. Someone who is exploring new forms of visual storytelling
is Tomas van Houtryve with his project “Blue Sky Days”, about the
use of drones in the conflicts of the last decade. He touches on the
subjects of privacy, surveillance and contemporary warfare.
Who are the don’t-miss authors in this year’s edition? I am
very happy to be showing Tanya Habjouqa’s new work, “Occupied
Pleasures”. Tanya has created a new narrative about Palestine that
breaks with the stereotypes of mainstream media and opens our
eyes to a different discourse about Palestinians and their resistance
to Israeli occupation. Guy Martin does an amazing job mixing fact
and fiction in “City Of Dreams”. He mixes the drama of Turkish soap
operas with the country’s current political and social turmoil,
bringing a fresh approach to politics and identity. Then there’s
the Barcelona photographer Joan Tomás, who has been taking
his photography to the street for over 10 years. For DOCfield>15
he has created a new project in collaboration with Mescladís that
addresses the issue of undocumented foreign nationals. “Invisible
Dialogues” forms part of a larger project, “Migrant Dialogues”,
which raises awareness and encourages dialogue about one of the
most important issues of our time. The street installation they are
producing for DOCfield>15 will be placed within a broader context
of photography and audience engagement in the exhibition “Papel
Activo” at the Pati Llimona Civic Centre.
How do you think the people featured in the pictures would
feel if they knew they were part of a festival like DOCfield>15?
The world of documentary photography has changed a lot and has
become increasingly participatory. Subjects are no longer just part
30
of the production process; they are also aware of the subsequent
appearance of their image. This happens, for instance, in “Invisible
Dialogues” by Joan Tomás and Mescladís, and in Abbie TraylerSmith’s “The Big O”.
What is Crónica21 and what does it aim to become? How
did it begin? Crónica21 started as a response by Al-liquindoi to
the current situation in Spain. The idea was to create an online
multidisciplinary archive with free access to projects that analyse
the crisis affecting Spain from 2008 to the present day, including
photography, video, illustration, text and audio. This virtual platform
(it’s a bilingual web site in Spanish and English) serves as a reference
to help us understand the historical moment we live in and also as
an educational tool. Now that the archive has been created, the
challenge is to keep it growing (we add projects monthly and send
out a newsletter about new additions) and explore offline diffusion,
such as the exhibition conceived for DOCfield>15.
“At the heart of the DOCfield>15
selection are stories produced by
the most pressing topics of our time.
That is The Heart of the Matter.”
How has the crisis affected photojournalism? There is a real
crisis in the world of photojournalism, partly due to the economic
crisis but also to the globalization of information and the way we
receive news in this digital age. It has become increasingly difficult
for a photographer to earn a living taking press photos, for several
reasons, not just one. Many are obliged to supplement their income
with other activities and that can be very frustrating. At the same
time, the world of grants and prizes has developed a great deal and
is starting to take center stage.
31
You were born in England and you grew up in your country,
and in Kenya and the United States. Is a global outlook best
acquired by traveling or by viewing documentary photography?
I don’t know if I’d call England “my country”, since I only lived there
for a total of five years of my life. I’ve now lived in Spain for 15 years,
for example and can consider myself more from here than from
there… I feel very fortunate to have grown up in different parts of the
world. My family offered us a critical context and I am very grateful
for that, too. I think a global outlook comes from opening oneself to
the world, learning how to look and particularly how to listen.
Can photography change the world? Not by itself, but as part of a
combination of things it can be a very useful tool to help inform and
to bring about change.
“I think a global outlook comes
from opening oneself to the world,
learning how to look and particularly
how to listen.”
What did you do at Magnum? How did you experience photography
at an agency like that? I worked in the New York office 15 years ago,
in the analogue archive, before the digital era. I feel very fortunate
to have had the experience of working with an archive like that,
which taught us how to investigate skilfully and in a less linear way.
Analogue photography is experiencing a golden age of revival.
Do you think it’s interesting that it survives in this technological
world that is developing multimedia? One of the most important
things is that digital technology has made photography more
democratic and accessible, but, as I see it, there has always been
space for everything in the world of photography.
When do you know you’re looking at a good picture? For me, a
good picture is one that has the power to touch first the heart and
then travel to the brain.
Are there limits to what a photo can show? Yes, there are, but
there is no single definition of what those limits are. The image is
often enhanced or complemented by the word.
32
33
RUTES
DOCfield
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓN
PROGRAM
A continuació presentem les diferents exposicions del programa.
Per facilitar i incentivar la visita a les diferents seus expositives,
aquest any organitzem el festival en 7 RUTES, cadascuna de les
quals correspon a una zona geogràfica de la ciutat. D’aquesta manera
esdevé més fàcil decidir quines exposicions visitar i combinar-les
entre elles o amb altres activitats d’estiu.
A continuación os presentamos las diferentes exposiciones del
programa. Para facilitar e incentivar la visita a las diferentes sedes
expositivas, este año organizamos el festival en 7 RUTAS, cada una
de las cuales corresponde a una zona geográfica de la ciudad. Así
resulta más fácil decidir qué exposiciones visitar, combinarlas entre
ellas o con otras actividades de verano.
In the following pages we present you every exhibition being part of
the program. To facilitate and encourage the visit of all the different
exhibition venues, this year we have organized the festival in 7
ROUTES, each of them corresponding to different geographic zones
in the city. This will enable to decide what exhibitions to visit, combine
them among others or with other summer activities.
34
Les exposicions marcades en color DOCfield són
les proposades especialment per la directora artística.
Las exposiciones marcadas en color DOCfield han sido
especialmente propuestas por la directora artística.
The exhibits marked in DOCfiled colour are the ones
specially proposed by the artistic director.
Exposició amb activitat educativa
Exposición con actividad educativa
Exhibition with educational activity
35
P
ga
r
Portal No
u
s
M
itjà
re
an
s
sic
at
I
Vi
a
ta
t
yó
mi
r
Sa
n
ei
A
C
g
C
om
om
er
ç
de
er
Pi
ca
ss
o
ci
al
lls
Plaça
de
les Oll
es
la
u
Pa
nes
Drassanes
7
ora
l
Lit
de
M
s D
rassa
M
ta
Barceloneta
na
ss
ei
g
Jo
an
de
Bo
rb
ó
GALLITO
14 min
nd
a
E
ge
re
ss
Ro
at
ss
1
al
Av. d
e le
Pe
Pa
>
Pa
tP
au
la
mb
Ra
av
lR
nt
Parc
de la Ciutadella
H
F
de
Sa
es
ad
j
Pu
Pa
Me
rcè
La
P
R laça
ei
al
ie
Gi
gn
às
go
Av
in
La
4
Re
a
bl
m
Ra
da
s
e
M
p
Hos
on
5
ny
um
iu
ll
ital
R
Ro
ria
Ja
C
Ca
Liceu
Filmoteca
de Catalunya
pa
G
3
D Ve
Argente
om
Plaça
de Pons
i Clerch
C
ny
ple
sta
me
r
Ca
Ba
Am
Co
La Virreina
Centre de
la Imatge
n
n
uí
A 4PHOTOS
Vi
lla
B ANGLE
rro
el
VISIONS
C BARCELONA
D CAPRILEPHOTO
CHANGUITO
ECoEL
m
te
F ELISAVA
d’
U
VALID FOTO
G GALERÍA
rg
el
GALLITO
H RESTAURANT
l
M
Sant Antoni
I GRISART
J KINO
K LUZIA RESTAURANT
L OPENHOUSE PROJECT
M FUNDACIÓ
PHOTOGRAPHIC
SOCIAL VISION
Fo
P
Jaume I
rra
or
nt
Pi
ny
rtu
M
sa
is
err
f
a
ort
J
Fe
nt Antoni
Ronda de Sa
isa
El
or
Pi
MACBA
s
t
be
Plaça de
Joan Capri
C
2
Pr
lià
Ju
tet
s
in
ce
sa
6
Vi
g
Co
B
c
Sa
nt
aA
nn
a
na
al
mt
uí
de a
u er
Po Figu
la
ta
Catedral
de Barcelona
K
A
Pe
a
an
nt
Fo
ie
s
CCCB
e
tP
Ll
Re
ble
Ram
Tallers
Universitat
La
el
ng
Plaça Catalunya
M
Sa
l’À
B
t
Al
és
M
n
Vi
a
ell
le
s
ara
erg
Universitat
re
M
e
ld
rta
Po
M
Trafalgar
L
Urquinaona
Plaça
Catalunya
es
re
Pe
nt
C
at
C
or
ts
d
M
de
Vi
a
ra
n
G
nt
a
eS
es
al
an
da
n
Ro
aq
Se
C
lm
M
Urquinaona
Les
da
p
as
M
Jo
pú
I
ia
M
Catalunya
Ba
A PLAÇA POU
DE LA FIGUERA
_________________________
e
PHOTOLOVER
lv
úr
ra
tu
en
v
a
en z
Bu uño
M
M
Arc de triomf
erç
s
1 ARTS SANTA MÒNICA
ió
2 ARXIU
FOTOGRÀFIC
ac
Ar
ut
p
i
i
ba
DE BARCELONA
D
u
3 BARCELONA VISIONS
4 CC PATI LLIMONA
5 GALERIA VALID FOTO
6 ME & THE CURIOSITY
7 MUSEU MARÍTIM
8 OPENHOUSE PROJECT
_________________________
NITS DOCfield
ya
Passeig de Gràcia
on
C
Passeig de Gràcia
Arc de Triomf
na
Com
EXPOSICIONS
ó
t
ag
en
C
EXPOSICIONES
Ar
e
EXHIBITIONS ell d
Ll
M
un
iro
uc
Sa
al
G
Br
al
at
ris
de
Tr
af
C
la
er
z
de
én ez
M úñ
N
a
og
C
8
bl
R
cia
rà
G
am
u
de
R
g
ei
ss
Pa
RUTA
CIUTAT VELLA
Pa
37
TOMAS VAN HOUTRYVE, VII
Blue Sky Days
15.07.15 / 06.09.15
Antoni Capella, fotògraf de societat
26.03.15 / 03.10.15
«Ja no m’agraden els cels blaus. Ara prefereixo els grisos. Els drones no volen
quan el cel està gris.» Tomas van Houtryve ha viatjat pels EUA amb la seva càmera
lligada a un drone per fotografiar esdeveniments que són l’objectiu dels atacs
aeris i reflexionar sobre les nostres nocions de vigilància, privacitat i guerra.
Retrospectiva d’Antoni Capella (1934-2005), fotògraf que va documentar
actes rellevants de la societat barcelonina per a diversos mitjans, amb imatges
que daten dels anys 1955-1980 i formen part de l’extens fons documental
(unes 260.000 fotografies) que la seva família va llegar a l’AFB el 2010.
«Ya no me gustan los cielos azules. Ahora prefiero los grises. Los drones no
vuelan cuando el cielo está gris.» Tomas van Houtryve ha viajado por EE. UU. con
su cámara ligada a un dron para fotografiar acontecimientos que son el objetivo
de los ataques aéreos y reflexionar sobre nuestras nociones de vigilancia,
privacidad y guerra.
Retrospectiva de Antoni Capella (1934-2005), fotógrafo que documentó actos
sociales relevantes de la sociedad barcelonesa para diversos medios, con imágenes
que corresponden a los años 1955-1980 y forman parte del extenso fondo
documental (unas 260.000 fotografías) que su familia donó al AFB en 2010.
“I no longer love blue skies. I now prefer grey skies. The drones do not fly when the
skies are grey.” Tomas van Houtryve travelled across America with his camera
attached to a small drone to photograph the gatherings that are the target of air
strikes and reflect on our notions of surveillance, personal privacy and war.
1 ARTS SANTA MÒNICA
38
ANTONI CAPELLA
La Rambla 7, 08002 BCN
L3, Drassanes
www.artssantamonica.cat
Retrospective of Antoni Capella (1934-2005), a photographer who documented
the big social events of Barcelona society for the media, showing images that
correspond to 1955-1980 and form part of the extensive documentary holdings
(some 260,000 photographs) that his family donated to the AFB in 2010.
2 ARXIU FOTOGRÀFIC DE BARCELONA
Pl. Pons i Clerch 2, planta 2, 08003 BCN
L1, Arc de Triomf- L4, Jaume 1
www.bcn.cat/arxiufotografic
39
Comissaris / Comsiarios / Curators
Joan Tomás, Carles Guerra, Laura Terré
JOAN TOMÁS
JOAN GUERRERO
Lamento Borincano
Papel activo. Fotografia social al carrer.
23.05.15 / 14.09.15
La cançó «Lamento Borincano» descrivia les condicions de pobresa dels
camperols de Puerto Rico i va inspirar el reportatge fotogràfic que Joan
Guerrero va fer a l’equatoriana província de Chimborazos eguint a un indígena
quítxua fins els carrers de la ciutat de Riobamba, on venia la seva mercaderia.
Papel activo recorre 11 anys d’instal·lacions de Joan Tomás a l’espai urbà que
utilitzen la fotografia com a vehicle per donar veu a persones i col·lectius i crear
fòrums on siguin possibles el diàleg, la trobada i el coneixement mutu. El seu
interès radica no tant en la fotografia com en allò que es pot fer amb ella.
La canción «Lamento Borincano» describía las condiciones de pobreza de los
campesinos de Puerto Rico e inspiró el reportaje fotográfico que Joan Guerrero
hizo en la ecuatoriana provincia de Chimborazo siguiendo a un indígena quichua
hasta las calles de la ciudad de Riobamba, donde vendía su mercancía.
Papel activo recorre 11 años de instalaciones de Joan Tomás en el espacio urbano
que utilizan la fotografía como vehículo para dar voz a personas y colectivos y crear
foros en los que sean posibles el diálogo, el encuentro y el conocimiento mutuo.
Su interés radica no tanto en la fotografía como en lo que se puede hacer con ella.
The song “Lamento Borincano” describes the conditions of poverty of peasants
in Puerto Rico and inspired the photoreportage made by Joan Guerrero in the
Ecuadorian province of Chimborazo, following a Quichua Indian to the streets of
the city of Riobamba, where he sells his wares.
“Papel Activo” covers 11 years of Joan Tomás’s use of photography to create
installations in urban space which give voice to individuals and grassroots collectives,
and enable dialogue, mutual recognition and understanding. The driving interest
becomes not so much photography itself, but what can be done with it.
3 BARCELONA VISIONS
40
04.05.15 / 05.07.15
Banys Vells 7, 08003 BCN
L4, Jaume 1
www.barcelonavisions.com
4 CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
Regomir 3, 08002 BCN
L1, Jaume I - L3, Liceu
www.bcn.cat/centrecivicpatillimona
41
MASAO YAMAMOTO
Small Things in Silence
DAVID QUEROL
Morir
19.05.15 / 23.05.15
Recorregut per vint anys de carrera de Masao Yamamoto, un del fotògrafs més
importants del Japó, amb instantànies de cadascun dels seus treballs (Box of
Ku, Nakazora, Kawa i Shizuka) i imatges de les seves originals instal·lacions
fotogràfiques.
«Morir és un procés diürn que té lloc dins una habitació tancada, on la llum
penetra només a través de les imperfeccions de portes i finestres.» Imatges
que volen donar entitat temporal aun acte, el trànsit entre vida i mort, que
sembla no tenir-ne.
Recorrido por veinte años de carrera de Masao Yamamoto, uno de los fotógrafos
más importantes de Japón, con instantáneas de cada uno de sus trabajos (Box of
Ku, Nakazora, Kawa y Shizuka) e imágenes de algunas de sus originales instalaciones fotográficas.
«Morir es un proceso diurno que acontece dentro de una habitación cerrada,
donde la luz penetra sólo a través de las imperfecciones de puertas y ventanas.»
Imágenes que quieren dar entidad temporal a un acto, el tránsito entre vida y
muerte, que parece no tenerla.
A look at 20 years of the career of Masao Yamamoto, one of Japan’s leading photographers, with snapshots of each of his works (“Box of Ku”, “Nakazora”, “Kawa” and
“Shizuka”) and images of some of his original photographic installations.
“Dying is a daytime process that takes place in a closed room, where light only
enters through the cracks in door and window frames.” The images aim to give
temporal entity to an event, the passage between life and death, which seems to
have none.
5 GALERIA VALID FOTO BCN
42
06.06.15 / 31.07.15
Buenaventura Muñoz 6, 08018 BCN
L1, Arc de Triomf
www.validfoto.com
6 ME & THE CURIOSITY. Galeria nòmada i pop-up
Julià Portet 5, Baixos 1 i 2, 08004 BCN
L1 Urquinaona, L3, Catalunya, L4 Jaume 1
www.meandthecuriosity.net
43
YOSIGO
FRANCESCO ZIZOLA
La profunditat del silenci
14.05.15 / 31.07.15
21.05.15 / 20.09.15
El 3 d’octubre del 2013, un pesquer libi que transportava uns 500 migrants va
naufragar a la costa de Lampedusa i en van morir 366. Aquest és un homenatge a la memòria de les persones que han perdut la vida mentre cercaven un
futur millor, no només aquell tràgic dia, sinó també abans i després.
A diferència d’altres grans ciutats que s’enorgulleixen del riu que ha escrit la
seva història, sembla que a Barcelona no hi hagi riu, quan en realitat n’hi ha
dos. Llobregat i Besòs uneixen les seves aigües brutes a les del Mediterrani als
marges de la ciutat, amagats entre zones industrials i llocs anomenats no-llocs.
El 3 de octubre de 2013, un pesquero libio que transportaba a unos 500 migrantes se hundió en la costa de Lampedusa causando la muerte de 366 de ellos. Éste
es un homenaje a la memoria de las personas que han perdido la vida en su búsqueda por un futuro mejor, no sólo ese trágico día, sino también antes y después.
A diferencia de otras grandes ciudades que se enorgullecen del río que ha escrito
su historia, parece que en Barcelona no haya río, cuando en realidad hay dos.
Llobregat y Besós unen sus sucias aguas a las del Mediterráneo en los márgenes
de la ciudad, escondidos entre zonas industriales y lugares llamados no-lugares.
On 3 October 2013, a Libyan fishing vessel carrying over 500 migrants sunk in sight
of the coast of Lampedusa, causing the death of 366 of them. This is a tribute to the
memory of the people who lost their lives in pursuit of a better future, not only on
that tragic day, but also before and after.
Unlike other big cities that take pride in the river that has written their history, Barcelona seems not to have a river at all, when there are in fact two. The Llobregat and
the Besòs join their dirty waters with those of the Mediterranean on the outskirts of
the city, concealed among industrial land and non-places.
7 MUSEU MARÍTIM DE BARCELONA (Façana Principal)
44
Riu avall
Av. de les Drassanes s/n, 08001 BCN
L3, Drassanes
www.mmb.cat
8 OPENHOUSE PROJECT
Fontanella 16, 08010 BCN
L1, L3, Catalunya - L1, L4, Urquinaona
www.openhouse-project.com
Visita amb cita prèvia
Visita con cita previa
By appointment
45
l
San
ie
l
m
da
on
R
do
en
t
M
nt
Pa
rla
m
Paral·lel
l
r
rre
e
1 ncesc Frdia
Plaça
a
à
Fr i Gu
Josep Puig
i Cadafalch
Pavelló
Fonts de Montjuïc
Mies
van
Der Rohe
Museu Nacional
d’Art de Catalunya
(MNAC)
Passeig
Mercat
de les Flors
ona
s
do
na
Ra
m
Fon
la
Piqu
de
er
tro
No
u
r
Ros
e
và
bla
trod
nye
aba
aC
Po
et
les
Tap
io
Sal
B
Anníba
2
Pa
de l’Exp
osició
Miramar
Museu
d’Arqueologia
de Catalunya
Jardins
del
Teatre Grec
Fundació Miró
Jardins
Joan Brossa
ïc
ontju
eM
d
sseig
Fo
n
França Xica
Mar
garit
Blas
co d
s
Rada
et
l
Tau
Paral·lel
Paral·lel
e Ga
ia
Co
nc
òrd
Plaç
a
del
Sortid
or
M
M
ray
a
stin
os
Rica
rt
Cri
ab
R
Grases
ria
CaixaForum
or
i
ius
Font Honrada
ida
Plaça
de l’Univers
Ma
ic
èx
M
Sa
nt
M
au
ria
M
Poble Sec
Lle
ina
Re
3
ós
B PLAÇA DEL SORTIDOR
t
or
Paral·lel
Espanya
ctu
a
af
oc
Plaça
Espanya
u
Fr
àli
NITS DOCfield
àb
al
C
R
Espanya
Am
P
nt
Sa
an
so
at
çà
a
an
on
Ll
g
rra
Ta
tral
Mis
M
re
ta
1 CAIXAFORUM
2 CFD
C
LAarTACHÉ
GALLERY
re
R3
te
ein
s
_________________________
a
l
rre
F
R
la
Vi
lo
ri
a
nc
la
b
da
Bo
a
e
lv
pú
Se
da
EXPOSICIONS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS
te
al
at
C
s
e
an
bat
ni A
to
t An
om
nç
l
C
el
l
pita
RUTA
Hos
POBLE SEC
Sant Antoni
C
te
n
ra
G
de
a
Vi
es
ts
or
rg
Riera Alta
M
Rocafort
t
or
En
Parc de Joan Miró
U
M
af
C
d’
u
D
te
Sa
C
om
Pa
ip
e
C
ó
ci
a
ut
oc
R
í
ar
m
la
Vi
e
ld
el
s
on
nt
© Carlos Spottorno
19 FotoPres “LaCaixa”
Nova imatge documental
PHREE
08.07.15 / 18.10.15
Exposició dels deu projectes guardonats amb els Ajuts a la Producció i Publicació per a Projectes d’Imatge Documental de l’Obra Social “La Caixa”. Tots ells
transcendeixen l’estètica i les finalitats del fotoperiodisme i es qüestionen les
transformacions del mitjà documental amb què treballen.
Exposición de los diez proyectos beneficiarios de las Ayudas a la Producción y
Publicación para Proyectos de Imagen Documental de la Obra Social “La Caixa”.
Todos ellos trascienden la estética y fines del fotoperiodismo y se cuestionan las
transformaciones del medio documental en el que trabajan.
Exhibition of the ten beneficiaries of Grants for the Production and Publication to
Projects of Documentary Image awarded by the Community Project of “La Caixa”.
All go beyond the aesthetics and the purposes of photojournalism to question the
transformations in the documentary medium in which they operate.
1 CAIXAFÒRUM
48
Av. Francesc Ferrer i Guàrdia 6-8, 08038 BCN
L1, Espanya
www.obrasocial.lacaixa.es/nuestroscentros/caixaforumbarcelona_es
El papel de la fotografía documental
29.05.15 / 17.07.15
Exposició de set publicacions del catàleg PHREE que tracten temes de
l’Espanya contemporània com el terrorisme, la crisi econòmica o la immigració
que no només mostra un fort compromís del fotògraf respecte a la realitat que
documenta, sinó també l’habilitat d’explorar noves formes de publicar la seva
feina i arribar al públic.
Exposición de siete publicaciones del catálogo PHREE que tratan temas de la España
contemporánea como terrorismo, crisis económica, inmigración, que no solo muestra
un fuerte compromiso del fotógrafo respecto a la realidad que documenta sino también
la habilidad de explorar nuevas formas de publicar su trabajo y llegar a su público.
An exhibition of seven PHREE publications which address contemporary Spanish issues
such as terrorism, the economic crisis, and immigration. Each project shows not only
the photographers’ commitment to documenting the world around him or her, but also
an ability to explore innovative ways of publishing the work and reaching their audience.
2 CFD.CENTRE DE FOTOGRAFIA I MITJANS DOCUMENTALS
Fontrodona 31, 08004 BCN
L2, L3, Paral·lel
www.cfdbarcelona.com
49
FERNANDO MOLERES
Groenlandia se derrite
23.07.15 / Setembre
El desgel de la massa de Groenlàndia i del casquet polar àrtic accelera l’escalfament global. La magnitud d’aquest desafiament requereix una transformació
radical de la forma en què produïm, consumim i distribuïm l’energia.
El derretimiento de la masa de hielo de Groenlandia y del casquete polar ártico
acelera el calentamiento global. La magnitud de este desafío requiere una transformación radical de la forma en que producimos, consumimos y distribuimos la
energía.
The melting ice mass of Greenland and the Arctic icecap is accelerating global
warming. The magnitude of this challenge calls for a complete transformation of
the way we produce, consume and distribute energy.
3 LA TACHÉ GALLERY
50
Mèxic 3-19, (Passatge interior). 08004 BCN
L1, L3, Espanya
www.latachegallery.com
51
Pe
rú
te
Fl
s
Pa
lla
r
pr
a
bl
am
R
ia
Bo
lív
G
n
ra
ng
er
a
Ll
ac
un
Áv
ila
Pe
1
re
Tà
IV
A
a
la
rs
M
Llacuna
B
oc
Pa
l
on
lb
ao
àv
m
og
t
da
Ron
Ll
Pu
ul
l
ja
de
s
Al
na
2
ral
er
ro
s
Bo
3
Lito
de
ho
nc
Sa
z
R
od
a
on
M
re
as
IV
de
R
a
Pe
Cemintiri de l’Est
Parc de
Poblenou
Espigó
de la Mar Bella
a
or
m
Za
a
tri
ya
en
s
Àu
rd
D
d’
Sa
r.
Tr
ue
ta
Tu
rró
an
am
on
Jo
M
Bogatell
R
a
in
Marina
Bi
ou
en
bl
Po
jo
ar
M
M
ló
A ESPACIO ETERNA
B THE FOLIO CLUB
de
da
ila
pl
ui
a
bl
am
R
Ba
Àv
m
Ag
ad
Pa
ià
a
e
a
PHOTOLOVER
g
Ve
td
Meridiana
ab
da
de
ar
t
na
ro
Bo
ta
Àl
ce
pe
M
ar
Ba 2 LA PLATAFORMA
c
3de THE FOLIO CLUB
R
od
_________________________
a
Lo
ou
en
bl
Po
M
Poblenou
oc
R
iu
C
Museu
del Disseny de
M
Barcelona
Glòries
Teatre
Nacional de
Catalunya
L’Auditori
on
de
Jardins
Miquel Martí
i Pol
Jardins de
Ca l’Aranyó
M
1 ESPACIO ETERNA
Es
Tu
rró
a
Pr
EXPOSICIONS
o
EXPOSICIONESven
ça
EXHIBITIONS
ls
R
am
ou
Bo
lív
ia
en
bl
un
Plaça
de les
Glòries
ià
al
gon
Dia
RUTA
S
POBLENOUelva de
uv
lla
Po
C
re
ent
el C u
d
c
o
Par oblen
P
as
C
a
C
ac
Ll
G
a
Vi
a
l
ta
a
bl
am
R
Meridiana
n
ra
de
s
le
ts
or
s
ne
53
CHU CHI THÀNH, HUA KIEM, MAÏ NAM, DOAN CÔNG TINH
Els del Nord
AMALIA CAPUTO, MARINA FONT
Instacorrespondencias
11.06.15 / 03.09.15
La guerra del Vietnam va ser una de les més mediatitzades. Els fotoperiodistes
que van cobrir el conflicte des del bàndol americà van ser coneguts com «els
del Sud». Però poc se sabia dels que van cobrir-lo sota les bombes dels B-52,
uns soldats vietnamites convertits en fotògrafs batejats com «els del Nord».
Projecte que explora la possibilitat de construir, a través d’una xarxa
social, un diàleg visual en l’era dels mitjans socials i de la hiperconnectivitat,
reflexionant sobre els mètodes mitjançant els quals ens comunicàvem
abans: la gairebé desapareguda postal, la nota escrita a mà o la carta.
La guerra de Vietnam fue una de las más mediatizadas. Los fotoperiodistas que
cubrieron el conflicto desde el bando americano fueron conocidos como «los del
Sur». Pero poco se sabía de los que lo cubrieron bajo las bombas de los B-52, unos
soldados vietnamitas convertidos en fotógrafos bautizados como «los del Norte».
Proyecto que explora la posibilidad de construir, a través de una red social,
un diálogo visual en la era de los medios sociales y la hiperconectividad,
reflexionando sobre los métodos mediante los cuales nos comunicábamos
antes: la casi desaparecida postal, la nota escrita a mano o la carta.
The Vietnam War had massive media coverage. The photojournalists covering
the war from the American side were known as the “photographers in the South”.
Meanwhile very little is known about those who covered the war below B-52
bombers, Vietnamese soldiers who became photographers, becoming known
as the “photographers in the North”.
A project that explores the possibility of using a social network to construct a visual
dialogue in the era of social media and hyperconnectivity, reflecting on the methods
we used to use to communicate: the almost extinct postcard, and the handwritten
note or letter.
1
54
14.05.15 / 12.07.15
ESPACIO ETERNA
Roc Boronat 68, 08005 BCN
L4, Llacuna
Espacio Eterna
2 LA PLATAFORMA
Pujades 99, 08005 BCN
L4, Llacuna
www.laplataformabcn.com
55
En Blume apoyamos la fotografía
como herramienta de reflexión
y sensibilización social para dar
visibilidad a temas comprometidos
que tienen poca cobertura mediática.
GUY MARTIN
City of Dreams
11.06.15 / 11.09.15
Milions de persones veuen telenovel·les turques. L’augment de la seva
popularitat al món àrab i als països balcànics les converteix en un component
vital de l’estratègia del poder tou de Turquia: una forma d’exportar la seva
cultura secular a una audiència àvida de saber més sobre el seu país veí.
Millones de personas ven telenovelas turcas. El aumento de su popularidad en el
mundo árabe y los países balcánicos las convierte en un componente vital de la
estrategia de poder blando de Turquía: una forma de exportar su cultura secular
a una audiencia ávida por saber más sobre su país vecino.
Turkish soap operas are drawing tens of millions of viewers. The rise in popularity
across the Arab world and Balkan countries has made Turkish dramas a vital
component of Turkey’s soft power strategy. It is a way for Turkey to export its
culture of secularism to an audience eager to know more about its close neighbour.
3 THE FOLIO CLUB
56
www.blume.net
Roc Boronat 37, 08005 BCN
L4, Llacuna
www.thefolioclub.com
57
ia
la
ne
s
M
Urgell
Vi
lla
el
C
or
ts
C
at
a
rro
M
Sant Antoni
om
Se
a
rre
nt
Sa
ll
at
so
la
Vi
an
í
ar
m
M
à
ral
Mist
M
Poble Sec
u
Pa
m
do
la
Vi
Bo
nd
te
3
C
pú
l
ve
da
le
s
de
Vi
a
ió
es
ta
c
C
at
al
an
ip
u
D
ts
or
de
Vi
a
n
t
D
ip
l
Ro
ra
n
C
M
Va
lè
nc
al
lo
rc
a
ov
en
ça
Pr
en
e
ll
d
se
on
C
ó
ut
a
ci
rc
a
lo
at
G
el
Tallers
Plaça
Catalunya
ng
M
al
le
s
R
os
se
lló
C
ça
en
5
l’À
M
nda
Ro
Pelai
Urquinaona
PHOTOLOVER
el
ll
6
Rocafort
M
Universitat
M
Plaça
at Catalunya
t
i
s
r
ive
E
Un
e
Pr
ov
ra
R
os
s
el
ló
ag
ó
14
Ar
os
R
ga
se
òr
M
Catalunya
B
ld
C
G
Pa
r ís
se
lló
Josep T
arradell
as
Urquinaona
rta
rre
rg
or
Fl
M
M
Passeig de Gràcia
Po
U
de
an
M
Passeig de Gràcia
la
mb
Ra
La
d’
er
Jo
ris
la
te
m
a
Ll
úr
ia
C
ya
Bo
H
M
nç
na
u
un
al
Pa
cia
rà
at
te
de
G
C
om
ia
t
Ro
ge
r
de
a
C
br
or
ç
an
Plaça
Espanya
10
Universitat
om
11
iro
g
ei
ss
Pa
bl
am
R
es
os
I
Ll
Espanya
F
a
C
do
la
Vi
çà
an
M
G
el
ia
D
Espanya
Hostafrancs
ov
là
af
te
M
an
nc
lè
Va
Ca
oc
Ll
Tarragona
au
rro
a
R
Parc de
Joan Miró
ad
r
gu
ia
çà
Llu
M
as
1
8
En
lm
n
ra
C
A
M
ma
Ba
G
ib
Entença
Ro
Ar
lla
Vi
do
ra
L
ric
s
re
nd
Lo
J
C
om
9
te
d’
M
U
rg Hospital Clínic
el
l
r
ne
ta
un
ua
P
7
En
M
a
Eq
nc
ts
rid
ad
.M
Av
mà
Cor
l
üel
nG
Les Corts
BIBLIOTECA ESQUERRA
enat
e Sentm
DE
rquès d
MaL’EIXAMPLE
AGUSTÍ CENTELLES
2
ll CASA AMÈRICA
n
e
v
lero
rlí
No
bal
CATALUNYA
Be
Ca
3 ESCALERA DE INCENDIOS
4 ESPAI
MERCÈ SALA
M
M
del Centre TRIANGLE
5PlaçaFNAC
Sants
6 F. CATALÀ ROCA.
GOLFERICHS C.C.
7 FUNDACIÓ CATALUNYA
M
LA PEDRERA Sants
8 IL MONDO
9 IEFC
10 LA TACHÉ GALLERY
11 MITTE BARCELONA
12 PALAU ROBERT
13 ROCA BARCELONA
GALLERY
14 UNIVERSITAT
M
DE BARCELONA
Plaça de Sants
1
ov
a
nç
ca
Ni
Nu
Joa
a
er
ss s
e
t
av or
Tr s C
M
le
ís
ar
uc
G
an
te
RUTA
EIXAMPLE
M
Diagonal
Provença
as
arrià
EXPOSICIONS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS
de
Bu
Av. de
S
En
u
ile
Gal
13
pa
en
os
re
Ai
r
Cò
Diagonal
4
a
g
se
C
K
al
gon
Euro
s
C
arrià
Dia
D
Plaça
Francesc
Macià
Av. de
S
l
na
iago
M
nt
r
2
Br
n
ilè
sta
gu
Au
ne
ta
un
au
ib
Ar
M
t
lve
Ca
r
uxe
nd
Ga
12
Ba
a
Vi
L
Tres Torres
Verdaguer
Gràcia
og
R
M
ja
r
afo
Muntaner
Sa
Via Augusta
La Bonanova
Pa
t
en
m
rla
Paral·lel
A BIBLIOTECA ESQUERRA
DE L’EIXAMPLE – AGUSTÍ
CENTELLES
M
B CASANOVA FOTO
Liceu
C ENRICH ADVOCATS
D F. CATALÀ ROCA,
ESPAI DE FOTOGRAFIA
E FNAC TRIANGLE
F FUJI
G FUNDACIÓ BANC
SABADELL
H IDEP BARCELONA
I IL MONDO
J IEFC
K NEGRO RESTAURANT
59
L VM FOTO
M
M
Paral·lel
Paral·lel
LAIA ABRIL
On Eating Disorders
Pere Casaldàliga. Obeint l’esperança
25.05.15 / 15.10.15
On Eating Disorders neix amb el desig d’enderrocar tabús i idees errònies, de
donar a conèixer factors desencadenants en la nostra societat, de reconèixer
les víctimes col·laterals i d’ajudar a les comunitats a estar més informades per
fer front als trastorns alimentaris i els seus afectats.
El pare Pere Casaldàliga, bisbe català i teòleg de l’alliberament, radical
i compromès, és des del 1968 responsable d’una de les prelatures més
pobres del Brasil, Sao Felix de Araguaia. A través de gairebé un centenar
de fotografies en blanc i negre, Joan Guerrero ens convida a conèixer-lo.
On Eating Disorders nace con el deseo de derribar tabúes e ideas erróneas, de
dar a conocer factores desencadenantes en nuestra sociedad, de reconocer a las
víctimas colaterales y de ayudar a las comunidades a estar más informadas para
hacer frente a los trastornos alimentarios y sus afectados.
El padre Pere Casaldàliga, obispo catalán y teólogo de la liberación, radical
y comprometido, es desde 1968 responsable de una de las prelaturas más
pobres de Brasil, Sao Felix de Araguaia. A través de casi un centenar de
fotografías en blanco y negro, Joan Guerrero nos invita a conocerlo.
“On Eating Disorders” was created to tear down taboos and misconceptions, to
raise awareness of the triggers in our society, to recognize the collateral victims
and to help communities be better informed to deal with eating disorders and those
affected.
Father Pere Casaldàliga, the radical and committed Catalan bishop and liberation
theologian, has been responsible for one of Brazil’s poorest prelacies, Sao Felix
de Araguaia, since 1968. In a hundred or so black and white photographs, Joan
Guerrero invites us to get to know him.
1
60
JOAN GUERRERO, PERE CASALDÀLIGA
04.06.15 / 30.06.15
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE-AGUSTÍ CENTELLES
Comte d’Urgell 145-147, 08036 BCN
L5, Hospital Clínic
www.bcn.cat/bibcentelles
2 CASA AMÈRICA CATALUNYA
Còrsega 299, 08006 BCN
L3, L2 Diagonal
www.americat.cat
61
© Abbie Trayler-Smith, Panos Pictures
Comissària / Comisaria / Curator
Jessica Murray
THE HEART OF THE MATTER
YURIAN QUINTANAS NOBEL
Happy Nothing
Un festival en xarxa
14.05.15 / Setembre
El desert representa la decadència i la mort, però una llarga tradició el veu
com a lloc de guariment físic i espiritual. Aquest és un viatge personal, amb el
desert californià de fons, que aprofundeix en la vida dels seus habitants, els
quals, malgrat les precarietats, el consideren el Paradís.
The Heart of the Matter ens convida a anar al gra en la forma en què mirem
el món a través de la fotografia documental. Aquesta selecció dels projectes
expositius d’enguany explora diferents mètodes de narrativa visual mentre
aborda algunes de les temàtiques més emblemàtiques dels nostres temps.
El desierto representa la decadencia y la muerte, pero una larga tradición lo
ve como lugar de sanación física y espiritual. Éste es un viaje personal, con el
desierto californiano de fondo, que profundiza en la vida de sus habitantes,
quienes, pese a las precariedades, lo consideran el Paraíso.
The Heart of the Matter nos invita a ir a lo esencial en nuestra forma de mirar
el mundo a través de la fotografía documental. Esta selección de los proyectos
expositivos de este año explora diferentes métodos de narrativa visual mientras
aborda algunas de las temáticas más emblemáticas de nuestro tiempo.
The desert represents decay and death, but there is a long tradition that sees it as
a place of physical and spiritual healing. This is a personal journey set against the
backdrop of the California desert that explores the life and secrets of its inhabitants
who, despite the precarious conditions, consider it paradise.
The Heart of the Matter invites us to go straight to the point of the way we look at the
world through documentary photography. The selection of pictures from this years’
exhibitions explore different storytelling methods while addressing some of the
most important issues of our time.
3 ESCALERA DE INCENDIOS
62
16.05.15 / 04.07.15
Parlament 26, 08015 BCN
L2, Sant Antoni - L3, Poble Sec
www.escaleradeincendios.com
4 ESPAI MERCÈ SALA www.tmb.cat/es/merce-sala
Vestíbul de connexió de les línies L3 i L5 de l’estació Diagonal i parades de metro de la xarxa TMB
Vestíbulo de conexión de las líneas L3 y L5 de la estación Diagonal y paradas de metro de la red TMB
Concourse connecting lines L3 and L5 at Diagonal Metro station and the metro stops of the TMB network 63
ABBIE TRAYLER-SMITH
The Big O
El tren dels oblidats
04.06.15 / 24.07.15
1 de cada 3 nens del Regne Unit té sobrepès o obesitat. En una societat que
valora estar prim per sobre de tot, on el 33% dels joves se sent inadequat,
els efectes psicològics que comporta ser gras són tant preocupants com els
efectes obvis per a la salut.
Al llarg de la línia de ferrocarril Baikal-Amur Magistral, d’uns 4.000 km, a
l’extrem oriental rus, hi circula un tren-hospital que s’atura a cada poble un
o dos cops l’any i que, per als seus habitants, és també l’últim vincle amb la
Rússia que tant s’ha desenvolupat en els darrers temps, però sense ells.
1 de cada 3 niños del Reino Unido tiene sobrepeso u obesidad. En una sociedad
que valora la delgadez por encima de todo, donde el 33% de los jóvenes se
siente inadecuado, los efectos psicológicos que conlleva ser gordo son tan
preocupantes como sus efectos obvios para la salud.
A lo largo de la línea de ferrocarril Baikal-Amur Magistral, de unos 4.000 km, en el
extremo oriental ruso, circula un tren-hospital que para en cada pueblo una o dos
veces al año y que, para sus habitantes, es también el último vínculo con esa Rusia
occidental que tanto se ha desarrollado en los últimos tiempos, pero sin ellos.
1 in 3 children in the UK are classified as overweight or obese. In a society that
values thinness above all else, where 33 per cent of young people feel they are
not good enough, the psychological effects of being fat concern me as much as
the obvious health effects.
Travelling the 4000 Km Baikal-Amur Magistral Railway line in Eastern Russia is
the Matvey Mudrov medical train which stops at every village once or twice a year.
For the village people, the train is their last remaining link to Western Russia, that
left them behind a decade ago, on their fast course to development.
5 FNAC TRIANGLE
Plaça de Catalunya 4, 08002 BCN
L1, L3, Catalunya
64
WILLIAM DANIELS
02.06.15 / 31.07.15
www.culturafnac.es
6 F.CATALÀ-ROCA, ESPAI DE FOTOGRAFIA. GOLFERICHS CC
Gran Via 491, 08015 BCN
L1, Urgell
www.golferichs.org/catalaroca
65
Comissària / Comisaria / Curator
Mara Catalán
LEOPOLDO POMÉS
Leopoldo Pomés. Flashback
10.03.15 / 12.07.15
Una cita amb Cuba
13.06.15 / 25.07.15
Fotògraf, publicista, cineasta, dibuixant, poeta, empresari i gastrònom,
Leopoldo Pomés és un dels noms indiscutibles de la fotografia catalana de
la segona meitat del segle xx. Aquesta exposició, que consta de més d’un
centenar d’obres, recorre minuciosament el seu itinerari vital i visual.
Allunyats de la política i de les notícies que apareixen als mitjans i lliures
d’estereotips, aquests tres fotògrafs capturen, cadascun amb el seu estil
particular, la identitat nacional d’aquesta illa-nació tot mostrant un profund
sentit de connexió i afecte per la gent i pels llocs retratats.
Fotógrafo, publicista, cineasta, dibujante, poeta, empresario y gastrónomo,
Leopoldo Pomés es uno de los nombres indiscutibles de la fotografía catalana
de la segunda mitad del siglo xx. Esta exposición, que cuenta con más de un
centenar de obras, recorre minuciosamente su itinerario vital y visual.
Alejados de la política y de las noticias que aparecen en los medios y libres de
estereotipos, estos tres fotógrafos capturan, cada uno con su particular estilo,
la identidad nacional de esta isla-nación haciendo gala de un profundo sentido
de conexión y afecto por la gente y los lugares retratados.
Photographer, publicist, filmmaker, illustrator, poet, entrepreneur and gourmet,
Leopoldo Pomés is one of the foremost names in the Catalan photography of the
second half of the 20th century. This exhibition, with over 100 works, minutely
explores his vital and visual journey.
Far from the politics and news events and free from clichés, these three
photographers capture, each with their own particular style, the national identity of
this island nation providing a sense of deep connection and love for both the people
and places portrayed.
7 FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA
66
RAUL CAÑIBANO ERCILLA / LEYSIS QUESADA VERA / ARIEN CHANG CASTÁN
Passeig de Gràcia 92, 08008 BCN
L3, L5, Diagonal
www.lapedrera.com
8 GALERIA IL MONDO
Calàbria 178, 08015 BCN
L1, Rocafort - L5, Entença
www.ilmondogaleria.com
67
ESPEN KRUKHAUG
Those Were the Days When I Used to Drive Around
with a Horse’s Head on
SILVIA GRAV
21.05.15/30.06.15
04.06.15 / 18.07.15
El títol fa referència a un període en la vida de l’artista durant el qual va anar
de gira amb bandes de punk i metal per Europa, la Xina i Amèrica. Dies sencers
quasi sense dormir i sense saber què portaria el dia següent... un nou poble, un
nou espectacle, una nova festa i, probablement, una baralla.
Mostra de caràcter retrospectiu que proposa un recorregut per la trajectòria
de la jove fotògrafa Silvia Grav i que ens endinsa en el particular univers de
l’artista, que parteix de la realitat per assolir altres dimensions insospitades
mitjançant els programes d’edició.
El título se refiere a un período en la vida del artista en el que estuvo de gira
con bandas de punk y metal por Europa, China y América. Días enteros casi sin
dormir y sin saber lo que el siguiente día les depararía… un nuevo pueblo, un
nuevo espectáculo, una nueva fiesta y, con toda probabilidad, una pelea.
Muestra de carácter retrospectivo que propone un recorrido por la trayectoria
de la joven fotógrafa Silvia Grav y que nos adentra en el particular universo de
la artista, que parte de la realidad para lograr otras dimensiones insospechadas
mediante los programas de edición.
The title refers to a period in the artist’s life when he toured with punk and metal
bands through Europe, China and America. Going for days without sufficient sleep,
he never knew what the next day would bring... only that there would be a new town,
a new show, a new party and, possibly, a fight.
This retrospective takes a look at the work of young photographer Silvia Grav,
drawing us into the artist’s particular world that takes reality as its starting point
to achieve unsuspected dimensions using editing software.
9 INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA - IEFC
68
Los primeros dos últimos años
Comte d’Urgell 187, 08036 BCN (Recinte Escola Industrial)
L5, Hospital Clínic
www.iefc.cat
10 LA TACHÉ GALLERY
Consell de Cent 292 , 08007 BCN
L2,L3,L4 Passeig de Gràcia L1,L2, Universitat
www.latachegallery.com
69
JOSEP ECHABURU
Lugar de lugares
70
TANYA HABJOUQA
13.05.15 /05.06.15
Occupied Pleasures
14.05.15 / 30.08.15
Reflexió sobre el fenomen de la immigració que fuig de l’associació clàssica
amb la problemàtica social i centra el seu interès en els nous arribats que
han aconseguit integrar-se, obrir negocis o treballar en els seus oficis i crear
vincles amb el nou territori tot mantenint les seves creences i hàbits.
Més de quatre milions de palestins viuen a la Franja oest, a Gaza i a Jerusalem
Est sota àrdues condicions polítiques i econòmiques i limitada llibertat de
moviments. Tot i així, malgrat les circumstàncies que comporten 47 anys
d’ocupació, els plaers diaris de la població es mantenen.
Reflexión sobre el fenómeno de la inmigración que huye de la asociación clásica
con la problemática social y centra su interés en los nuevos llegados que han
logrado integrarse, abrir negocios o trabajar en sus oficios y crear vínculos con
su nuevo territorio pero han mantenido sus creencias y sus hábitos.
Más de cuatro millones de palestinos viven en la Franja oeste, Gaza y Jerusalén
Este bajo arduas condiciones políticas y económicas y limitada libertad de
movimientos. Aún así, pese a las circunstancias que comportan 47 años de
ocupación, los placeres diarios de la población se mantienen.
Reflection on the phenomenon of immigration, shunning the classic association
with social problems and centring on the new arrivals who have managed to become
integrated, open their own businesses or work in their professions, and create links
with the new territory while maintaining their beliefs and habits.
More than four million people live in Gaza, the West Bank and East Jerusalem,
under arduous political and economic conditions with limited freedom of movement.
Yet, amidst these harrowing circumstances arising from a 47-year occupation,
commonplace everyday pleasures of the population persevere.
11 MITTE BARCELONA
12 PALAU ROBERT
Bailén 86, 08009 BCN
L4, Girona
www.mitte-barcelona.com
Passeig de Gràcia 107, 08008 BCN
L3, L5, Diagonal
www.gencat.cat/palaurobert
71
© Olmo Calvo
CRÓNICA21
BALAZS GARDI, AZDARYA
Stories from the Water Front. L’aigua un recurs en crisi.
19.05.15 /31.07.15
La inquietant veritat és que al nostre planeta se li acaba l’aigua. A més
d’assenyalar els aspectes més apressants de la crisis que assola el nostre bé
mes preat aquesta exposició és testimoni de les conseqüències de les nostres
incontrolables ànsies de creixement i de la nostra abusiva simbiosi amb el
planeta que habitem.
La inquietante verdad es que a nuestro planeta se le acaba el agua. Además de
señalar los aspectos más apremiantes de la crisis que azota nuestro bien más
preciado, esta exposición es testigo de las consecuencias del ansia incontrolada
de crecimiento y de nuestra abusiva simbiosis con el planeta que habitamos.
The unsettling truth is our planet is running out of fresh water. Besides singling out
pressing aspects of the unfolding crisis around our most precious resource, this
exhibition stands as a testament to the consequences of our uncontrolled hunger
for growth and to our abusive symbiosis with the planet we inhabit.
13
72
ROCA BARCELONA GALLERY
Joan Güell 211-213,08028 BCN
L3, Maria Cristina; Les Corts
www.rocabarcelonagallery.com
Un arxiu actiu per a construir el present
22.05.15 / 9.07.15
Representació visual de l’arxiu Crónica21, un arxiu online multidisciplinari ric
i de fàcil accés que recull històries i anàlisis sobre la crisi econòmica, política
i social espanyola, i que intenta despertar consciències, inspirar empatia
i ajudar a promoure el canvi social positiu.
Representación visual del archivo Crónica21, un archivo online multidisciplinar
rico y de fácil acceso que recoge historias y análisis sobre la crisis económica,
política y social española, y que intenta despertar conciencias, inspirar empatía
y ayudar a promover el cambio social positivo.
A visual representation of the Crónica21 Archive, a rich and easily accessible online
multidisciplinary archive of documentary stories and analysis about the economic,
political and social crisis in Spain, which aims to raise awareness, inspire empathy
with others, and help promote positive social change.
14 UNIVERSITAT DE BARCELONA Jardins de l’Edifici Històric
Gran Vía de les Corts Catalanes 585
08007 BCN
L1, L2 Universitat
www.ub.edu
73
D
do
tri
a
an
l
ro
ist
on
Jo
M
nt
Sa
n
lé
lló
M
se
os
Verdaguer
M
l
ona
Diag
a
iro
G
nç
na
ve
o
Pr
l
Va
uc
Br
G
ia
c
rà
ia
úr
Ll
ó
de
ris
de
ag
la
er
C
og
u
R
Pa
g
ei
M
Diagonal
a
ci
èn
Diagonal
a
rc
lo
al
M
Ca
ta
lun
ya
M
Verdaguer
i
Ba
ga
R
ss
4
g
ei
ss
Pa
ls
na
ART DEAL PROJECT
CÒPIA
EL OBSERVATORIO
GALERIA H2O
IMPRESSIONART
NOSTÀLGIC
REBEL·LAB PHOTO
se
òr
C
Pa
al
gon
Dia
l
ril
Pe
A
B
C
D
E
F
G
1
Jardinets
de Gràcia
Tu
se
t
Ra
m
bla
PHOTOLOVER
ta
vis
na
o
B
B
ca
ne
è
S
u
ta
a
du
Pà
M
ad
ra
zo
In
d
ve
M
ia
c
Vi
ea
om
nR
liá
Ju
es
l
iza
.R
r
D
i
Ll
an
àc
s
í
Llu
ez
ún
t
An
Fr
Gr
sta
Go
t
ta
r
be
a
d
ala
Ig
A
s
lla
ré
l’O
sa
og
e
Pr
Ro
td
n
la
rre
de
To
er
ez
in
G
tín
o
ar
M
isc
c
t
ar
oz
de
gu
G
2
lm
de
F
ya
sa
cu
Si
Plaça
de la Vila de
Gràcia
an
Au
Ba
I
XI
ns
fo
Al
igó
Am
ss
ve
a
Tr
a
er
ia
àc
Gr
P
ra
Gràcia
u
iba
Ar
r
ne
ta
un
M
aló
nt
Sa
bí
Cu
ia
r
a
M
ir
en
Av
m
uig
on
P
el
tí
ar
Plaça
del
Sol
iF
M
Gr
bi
se
Eu
t
n
Sa
ús
ue
ny
tse
on
t
ra
d
D PLAÇA SANT JOAQUIM
_________________________
ilà
R
r
tú
As
NITS DOCfield
ies
a
Vi
Vi
sta
gu
bla
am
Sant Gervasi
u
aA
Fontana
Tr
cia
rà
G
M
G
m
lle
ui
l
Te
a
er
ss
e
av
de
Q
l
es
M
s
rie
stú
d’A
ep
nc
Prí
lm
n
1 ART DEAL PROJECT
2 FUNDACIÓ
FOTO COLECTÀNIA
3 GALERIA H2O
4 INSTITUT FRANÇAIS
BARCELONA
_________________________
s
uí
l
tL
Ar
a
M
Joanic
let
ida
nV
d’e
lla
ss
Plaça Molina
i
rd
Ve
Sa
l’O
go
na
a
at
Àg
de
va
le
ra
a
nt
nt
ira
re
G
Ba
Sa
Va
ll
r
To
D
E
Sa
nt
rre
To
Plaça
de Sant
Joaquim
à
Ge
M
oi
itre
neral M
st
go
n
Co
l
ria
C
EXPOSICIONS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS
co
M
Lesseps
na
Es
èn
vid
o
Pr
ció
ar
c
En
RUTA
GRÀCIA
Pi Mara
gall
cia
rs
Flo
les
de
rdi
Ve
Lesseps
nt
rre
To
3
ALEJANDRO MAUREIRA
Pasajero
CHRISTER STRÖMHOLM, ANDERS PETERSEN
15.05.15 / 10.06.15
Una catarsi, una expulsió espontània d’imatges que van capturant un
trànsit d’immigrants, turistes o paisatges que es barregen amb allò absent
per mostrar una realitat que els fa especials. Una al·legoria del temps,
d’aquesta Espanya, de les imatges, de la fotografia i de la gent.
Una catarsis, una expulsión espontánea de imágenes que van capturando un
tránsito de inmigrantes, turistas y paisajes que se entremezclan con lo ausente
para mostrar una realidad que los hace especiales. Una alegoría del tiempo,
de esta España, de las imágenes, de la fotografía y de la gente.
A catharsis, a spontaneous expulsion of images that capture a movement of people,
immigrants, tourists and landscapes, intermingling with what is absent to show
a reality that makes them special. An allegory of time, of this Spain, of images,
of photography and of people.
1 ART DEAL PROJECT
76
Llibertat 44, 08012 BCN
L3, L5, Diagonal
www.artdealproject.com
La tentación de existir
16.04.15 / 30.07.15
L’exposició reuneix les sèries més reconegudes dels dos grans exponents
de la fotografia sueca contemporània: Les Amies de Place Blanche de Christer
Strömholm i Café Lehmitz d’Anders Petersen.
La exposición reúne las series más reconocidas de los dos grandes exponentes
de la fotografía sueca contemporánea: Les Amies de Place Blanche de Christer
Strömholm y Café Lehmitz de Anders Petersen.
The exhibition brings together the most renowned series of the two great exponents
of contemporary Swedish photography: “Les Amies de Place Blanche” by Christer
Strömholm and “Café Lehmitz” by Anders Petersen.
2 FUNDACIÓ FOTO COLECTÀNIA
Julián Romea 6, 08006 BCN
L3, L5, Diagonal
www.colectania.es
77
MARI LUZ VIDAL
Kumano Kodo
Ucraïna: de Maidan al Donbass
20.05.15 / 24.07.15
Kumano Kodo és un camí de peregrinació ancestral a les profunditats de
les muntanyes japoneses. Aquesta exposició representa el propi camí de la
fotògrafa, dies caminant i travessant les muntanyes en absoluta soledat per
guarir tots el capítols de la vida.
Després de la fuga del seu president i de l’annexió de Crimea per part de Rússia, Ucraïna es desmembra per moments. Es tracta del naixement d’una nació,
de la fi de l’era soviètica o del retorn de l’imperi rus com a potència mundial?
La crisi ucraïnesa podria ser perfectament el principi d’una crisi internacional.
Kumano Kodo es un camino de peregrinación ancestral en las profundidades
de las montañas japonesas. Esta exposición representa el propio camino de la
fotógrafa, días de andar y de atravesar las montañas en absoluta soledad para
arropar todos los capítulos de la vida.
Tras la fuga de su presidente y la anexión de Crimea por parte de Rusia, Ucrania
se desmiembra por momentos. ¿Se trata del nacimiento de una nación, el fin de
la era soviética o el retorno del imperio ruso como potencia mundial? La crisis en
Ucrania podría ser el principio de una crisis internacional.
Kumano Kodo is an ancient pilgrimage route in the depths of the Japanese
Mountains. This exhibition represents the photographer’s own path,days of walking
and crossing the mountains in absolute solitude to embrace all the episodes of life.
After its president fled the country and Russia annexed Crimea, Ukraine has been
falling apart. Is this the emergence of a new nation? Is it a latter-day manifestation
of the Soviet era or a revival of Russian imperialism on the global stage? The crisis
in Ukraine may be the beginning of an international crisis.
3 GALERIA H2O
78
GUILLAUME HERBAUT
09.06.15 / 03.07.15
Verdi 152, 08012 BCN
L3, Lesseps
www.h2o.es
4 INSTITUT FRANÇAIS BARCELONA
Moià 8, 08006 BCN
L3, L5, Diagonal
www.institutfrançais.es/barcelona
79
et
ta
t
olis
nt
Sa
le
Isc
Rosario Pi
e
id
Te
M
za
lo
Al
M
Malgrat
Santapau
Emili Roca
Serrano
Escòcia
Riera d’Horta
ó
orb
de Mara
gall
Fe
na
a
ridi
Me
Can Ros
lip
ex
M
an
Maragall
ró
artí
Ma
sca
M
Congrés
Var
s
òvi
a
M
Maragall
Concepción Arenal
í
r
al
rG
nie
ant M
de S
ag
de
ís S
II
Al
Llu
Acàcies
Arc
Parc
del Guinardó
oc
Fabra i Puig
B
Av.
Passeig
Sòcrates
Llen
Arnau d’Oms
llà
1-2 CAN BASTÉ
Vallès
Fabra i Puig
Plaça
Virrei Amat
Amílcar
rte
Abat Odó
guad
M
ina
EXPOSICIONS
EXPOSICIONES
EXHIBITIONS
Alella
Virrei Amat
ic
Vilap
NOU Ignasi Iglesias
BARRIS
1-2
Vilapicina
Ca
Parc
Can Dragó
iM
o
de
Merid
ala
Pi
Dr.
An
Pi f
M
Parc
Turó de la Peira
err
er
ià
iana
L’E
str
uc
De
Garcilaso
M
La Sagrera
M
La Sagrera
© Mingo Venero
SANTI PALACIOS, MINGO VENERO, JORDI RUIZ CIRERA
Guanyadors REVELA 2014
09.04.15 / 30.05.15
REVELA, IV Premi Internacional de Fotografia als Titulars dels Drets Socials,
és un concurs fotogràfic diferent a l’habitual, ja que el premi no s’atorga al
fotògraf, sinó al col·lectiu social fotografiat. La fotografia canvia el món.
REVELA, IV Premio Internacional de Fotografía a los Titulares de los Derechos
Sociales, es un concurso fotográfico diferente a lo habitual, ya que el premio no
se otorga al fotógrafo, sino al colectivo social fotografiado. La fotografía cambia
el mundo.
REVELA, the fourth International Social Rights Photography Award, is an unusual
kind of photography competition, as the prize goes to the social group photographed rather than the photographer. Photography changes the world!
1 ESPAI FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
82
Passeig de Fabra i Puig 274, 08031 BCN
L5, Virrei Amat
www.canbaste.com
ALESSANDRO VINCENZI
Weird Animals
06.05.15 / 31.07.15
L’Animalada és una sèrie d’animals creats per Sandra Sardà on es combinen
reciclatge, joc i creativitat. Weird Animals vol parlar de reciclatge col·locant
aquestes obres en l’àmbit natural dels animals, per crear imatges extremes que
ens conviden a reflexionar sobre quin podria ser el futur del nostre planeta.
L’Animalada es una serie de animales creados por Sandra Sardà en la que se combinan reciclaje, juego y creatividad. Weird Animals pretende hablar de reciclaje al
colocarlos en el ámbito natural de los animales y crear imágenes extremas que
nos invitan a reflexionar sobre el posible futuro de nuestro planeta.
“L’animalada” is a set of animals created by Sandra Sardà that combine recycling,
play and creativity. Weird Animals is a series of photographs which set out to address the issue of recycling by placing these animals in their natural environment,
creating extreme images that invite us to reflect on the possible future of our planet.
2 ESPAI FOTOGRÀFIC CAN BASTÉ
Passeig de Fabra i Puig 274, 08031 BCN
L5, Virrei Amat
www.canbaste.com
83
llc
Va
Jardins
de la
Tamarita
c
ar
Av. Tibidabo
n
llo
ila
eV
ga
Balm
C PLAÇA DE SARRIÀ
_________________________
es
PHOTOLOVER
M
Lesseps
BLUME
D’IVORI
EGM
GALERÍA TAGOMAGO
El Putxet
a
ne
ta
Pà
un
du
M
Sa
nt
M
en
er
al
u
Br
G
l
Te
si
M
n
ta
un
er
ó
al
I
XI
Dé
a
ni
au
M
Reina Victòria
B
o
az
r
ad
La Bonanova
rja
o
af
un
M
L
n
ta
er
ló
a
nt
Sa
t
lve
ó
ig
Am
Ca
D
ns
fo
ib
a
Vi
es
Al
ta
Ar
Muntaner
E
nt
Sa
us
g
Au
lm
bi
e
us
nt
Sa
à
Vallmajor
rri
Modolell
i
ar
s
Ro
Ba
Pl
Raset
er
Sa
Les Tres Torres
l
m
ille
Sant Gervasi
ux
de
M
at
es
n
ila
a
Pl. Molina
ó
at
nd
or
Ve
an
u
Freixa
s
ó
rg
Ga
aj
itr
er
Sarrià
e
gu
.
Dr
a
ull
r
Ca
Via Augusta
M
a
la
la
Vi
lir
ss
jo
an
ist
Ba
i
dr
jalt
Pu
r
la
ies
e
td
Va
l
G
Prats de Molló
sP
P
r
e
ov
lc
A
au
C
BLUME
18 min
va
go
C
le
co
ta
s
gu
Au
Plaça
de Sarrià
Ho
Pàdua
Es
a
Vi
à
rri
Sa
de
jor
Ma
<
an
M
r
xe
du
as
i
ras
Tor
n
Ga
es
lm
Da
ra
le
de
na
Bo
A
G
at
no
Sa
r
ut
Ci
glí
An
va
Plaça
Sant Joaquim
es
de
ad
Ro
n
es
da
qu
NITS DOCfield
A
B
C
D
Jardins
del
Turó del Punxet
Bertran
r
Ma
Da
lt
a
RUTA
SARRIÀ
M
a
ria
bí
Cu
nir
e
Av
DOCfield
AL CARRER
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓN
PROGRAM
La fotografia s’integra en el paisatge urbà gràcies a una selecció
d’exposicions de formats alternatius a peu de carrer!
¡La fotografía se integra en el paisaje urbano gracias a una
selección de exposiciones de formatos alternativos a pie de calle!
Photography integrates into the urban landscape thanks to a
selection of exhibitions of alternative formats on the street!
86
87
JOAN TOMÁS / MESCLADÍS
LA PARADA
juny-juliol
Diàlegs invisibles
Projecte d’art social que utilitza instal·lacions fotogràfiques urbanes per
mostrar la solidaritat d’entitats i individus envers persones migrants en
exclusió social, otorgant-los visibilitat i veu, i denunciant la vulneració de
drets humans que genera l’actual llei d’estrangeria.
La Parada és converteix temporalment en la seu itinerant del Festival DOCfield>15,
el programa de la qual consisteix en 6 aparicions a diferents seus expositives
com a punt d’informació i de venda d’obra d’autor i llibres per promocionar el
col·leccionisme de fotografia documental.
Proyecto de arte social que utiliza instalaciones fotográficas urbanas para
mostrar la solidaridad de entidades e individuos hacia personas migrantes en
exclusión social, otorgándoles visibilidad y voz, y denunciando la vulneración
de derechos humanos que genera la actual ley de extranjería.
La Parada se convierte temporalmente en sede itinerante del Festival DOCfield>15
cuyo programa consiste en 6 apariciones en diferentes sedes expositivas como
punto de información y venta de obra de autor y libros para promocionar el coleccionismo de fotografía documental.
A social art project that creates large photography installations in public spaces
to give visibility and voice to migrants who have been condemned to live on the
margins of society because their right to residency have been denied. The project
highlights acts of solidarity by individuals and organizations who have exteded their
help while at the same time addressing the violation of fundamental human rights
by the current Spanish “Aliens Act”.
La Parada temporarily becomes the travelling venue of DOCfield>15. Whith a program
of appearances at six different festival venues, it provides a point of information and
sells works and books to encourage the collecting of documentary photography.
+info
www.joantomas.net
88
juny-juliol
Fotografia i llibres
Seu itinerant
Sede itinerante
Travelling venue
+info
www.laparada.org
89
MÀSTER EN FOTOGRAFIA I DISSENY D’ELISAVA
What Comes Around Goes Around
RUIDO Photo
Esquerdes
4.06.15 / 31.07.15
Els alumnes del Màster en Fotografia i Disseny d’ELISAVA, a partir d’un taller
dirigit per Oriana Eliçabe, del col·lectiu Enmedio, conceben fotografia i espai
públic com un nou context social on la intervenció fotogràfica desenvolupada
s’apropa a l’espectador, per sorpresa, per promoure la seva actitud crítica.
Esquerdes és un projecte d’intervenció fotogràfica als carrers del barri del
Raval que neix de la complicitat entre RUIDO Photo, el festival de fotografia
documental DOCfield i la ONG SOS Racisme i pretén sensibilitzar sobre el
racisme quotidià que encara existeix a la societat barcelonina.
Los alumnos del Máster en Fotografía y Diseño de ELISAVA, a partir de un taller
dirigido por Oriana Eliçabe, del colectivo Enmedio, conciben la fotografía y el
espacio público como un nuevo contexto social en el que la intervención fotográfica
desarrollada se acerca al espectador, por sorpresa, para promover su actitud crítica.
Esquerdes es un proyecto de intervención fotográfica en las calles del barrio del
Raval que nace de la complicidad entre RUIDO Photo, el festival de fotografía
documental DOCfield y la ONG SOS Racisme ypretende sensibilizar sobre el
racismo cotidiano que todavía existe en la sociedad barcelonesa.
The students on the MA in Photography and Design at ELISAVA, in a workshop
directed by Oriana Eliçabe of Enmedio collective, see photography and public space
as a new social context in which the photographic intervention takes the spectator
off guard, promoting a critical stance.
“Esquerdes” is a project of photographic intervention in the streets of the Raval
district that is a result of the complicity between RUIDO Photo, the documentary
photography festival DOCfield and the NGO SOS Racisme, and aims to raise awareness of the everyday racism that still exists in Barcelona society.
ELISAVA. ESCOLA SUPERIOR DE DISSENY
I ENGINYERIA DE BARCELONA
90
18.06.15
La Rambla 30-32 / Passatge d’Escudellers 2, 08002 BCN
L3, Drassanes
+info
www.elisava.net
+info
www.ruidophoto.com
91
NITS
DOCfield
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓN
PROGRAM
NITS DOCfield>15
són quatre vetllades amb projeccions
gratuïtes a l’aire lliure a quatre places de la ciutat. Sota el tema
del festival, The Heart of the Matter, la directora artística Jessica
Murray ha preparat 4 sessions entorn quatre temes.
NITS DOCfield>15
son cuatro veladas con proyecciones gratuitas
al aire libre en cuatro plazas de la ciudad. Bajo el tema del festival, The
Heart of the Matter, la directora artística Jessica Murray ha preparado
cuatro sesiones entorno a cuatro temas.
NITS DOCfield>15 are four evenings of free, outdoor screenings
in four squares in the city. Under the festival’s heading of “The Heart of
the Matter”, artistic director Jessica Murray has prepared a screening
for each of four themes.
92
93
NITS
DOCfield
RUTA CIUTAT VELLA
04.06.15, 22:00 h
Plaça Pou de la Figuera
DES DEL MEU BARRI
DESDE MI BARRIO
FROM MY BLOCK
RUTA POBLE SEC
11.06.15, 22:00 h
Plaça del Sortidor
FOTOGRAFIA DE CARRER amb jazz en directe, Juan de Diego.
FOTOGRAFÍA DE CALLE con jazz en directo, Juan de Diego.
STREET PHOTOGRAPHY with live jazz, Juan de Diego.
RUTA SARRIÀ
18.06.15, 22:00 h
Plaça de Sarrià
RESISTÈNCIA
RESISTENCIA
RESISTANCE
RUTA GRÀCIA
AGRAÏMENTS
AGRADECIMIENTOS
ACKNOWLEDGMENTS
Associació de Veïns i Comissió de Festes del Farró, Casal de Barri Pou de la Figuera,
Centre Cívic Casa Sagnier, Centre Cívic El Sortidor, Cinema Lliure a la Platja,
Coordinadora d’entitats Poble Sec, Direcció de Serveis a les Persones i al Territori,
Districte de Sarrià-Sant Gervasi, Mago Productions, tallerestampa.com
94
25.06.15, 22:00 h
Plaça de Sant Joaquim
EN MOVIMENT
EN MOVIMIENTO
IN MOTION
Organitza
i Produeix
12.11.2015 / 13.12.2015
Montalegre 5, Barcelona
Coprodueix
Patrocinador local
Patrocinadors Mundials
ACTIVITATS
DOCfield
PROGRAMACIÓ
PROGRAMACIÓN
PROGRAM
En el seu afany per apropar-nos la millor fotografia documental,
DOCfield>15 ofereix diferents activitats dirigides a públics
de totes les edats. A través de tallers fotogràfics i propostes
educatives amb un format flexible i adaptades a cada col·lectiu,
oferim un complement a la formació visual clàssica i més eines
per a gaudir del festival.
En su empeño por acercarnos a la mejor fotografía documental,
DOCfield>15 ofrece distintas actividades dirigidas a públicos de todas
las edades. A través de talleres fotográficos y propuestas educativas
con un formato flexible y adaptadas a cada colectivo, ofrecemos un
complemento a la formación visual clásica y más herramientas para
disfrutar del festival.
In its desire to bring us the best in documentary photography, DOCfield>15
offers a range of activities aimed at publics of all ages. In the form of
photographic workshops and educational ideas with flexible formats
adapted to different collectives we offer a complement to classical visual
training plus other tools to help you enjoy the festival.
98
99
EN RUTA!
VISITA GUIADA
Passejades fotogràfiques amb visita guiada a diferents exposicions
que ens apropen a alguns dels temes més significatius del festival.
De la mà d’un expert en anàlisi del llenguatge visual i a través del comentari comparat dels diferents projectes veurem com un mateix
tema es pot abordar des de diverses perspectives i entendrem com
s’utilitzen en cada cas els recursos propis de la fotografia.
DURADA
3-4 hores
PREU
20 € / 15 € estudiants i socis
PARTICIPANTS
mínim 15 persones
RUTA CIUTAT VELLA: Espai urbà i fotografia social
Joan Tomàs | Papel Activo + Diàlegs invisibles
Ruido Photo | Esquerdes
Francesco Zizola | La profunditat del silenci
Dissabte 18.07.15 11h-14h / Dimecres 29.07.15 de 18h-21h
Les instal·lacions de Joan Tomàs i RUIDO Photo al centre de la ciutat
posen en relleu la força de la fotografia. Recorrerem el Raval i el Gòtic
per descobrir com les seves imatges s’han integrat en el paisatge urbà
per denunciar conflictes locals altrament invisibles.
RUTA EIXAMPLE: Lluites contemporànies
Tanya Habjouqa | Occupied Pleasures
Guillaume Herbaut | Ucraïna: De Maidan al Donbass
Dissabte 4.07.15, 10h-13h / Dilluns 13.07.15, 18h-21h
Tanya Habjouqa ens mostra el conflicte israelià-palestí de forma fresca,
irònica i esperançadora. Una manera de narrar aquesta realitat que s’allunya del seguiment periodístic clàssic i s’endinsa en nivells més subtils i profunds. A continuació, Guillaume Herbaut ens farà retrocedir un any en el
temps per reflexionar sobre l’inici de l’actual conflicte armat a Ucraïna. Dos
apropaments visuals ben diferents a dues problemàtiques contemporànies
que ens permeten reflexionar sobre allò que queda fora de l’enquadrament.
Per inscripcions i reserves contactar amb
[email protected]
T. +34 93 217 36 63
100
101
A LA MANERA DE…
TALLER: VISITA GUIADA + PRÀCTICA PERSONAL
Taller on analitzem la mirada particular de diferents autors per tal
d’ajudar-nos a construir el nostre propi discurs. Durant la visita a
l’exposició analitzarem el llenguatge de l’autor/a per a revelar algunes
eines precises que ens permetran llegir i comprendre les fotografies, així
com els processos i recursos tècnics i filosòfics utilitzats per a construir
les històries presentades. Els assistents posaran en pràctica allò après
realitzant un exercici fotogràfic on hauran de tenir en compte els aspectes
i les temàtiques analitzats durant la visita. El taller conclourà amb el
visionat i comentari de les imatges realitzades.
T’INTERESSA SI: Et ve de gust aprofundir en la mirada concreta dels
autors exposats; vols desenvolupar la teva capacitat lectora en termes
visuals; vols experimentar una altra forma de mirar i fer fotografia.
DURADA
3 hores (1 h anàlisi + 2 h pràctica i comentari)
PREU PÚBLIC GENERAL
1 sessió / 30 € - 3 sessions / 75 €
PREU ESTUDIANTS I SOCIS
1 sessió / 20 € - 3 sessions / 50 €
PARTICIPANTS
Mínim 10 – Màxim 15 persones
EDATS
A partir de 16 anys
TALLER 1. EL PODER DE L’AIGUA
A LA MANERA DE BALAZS GARDI
Exposició: STORIES FROM THE WATER FRONT.
Roca Barcelona Gallery
Dimecres 17.06.15, 18h-21h
Al nostre planeta se li acaba l’aigua. Els darrers deu anys, Balasz Gardi ha
viatjat arreu del món per fotografiar els aspectes més punyents de la crisi
centrada en el nostre bé més preat. Guiats per la seva mirada, intentarem
prendre consciència d’aquest fet posant en evidència la diferència entre
les nostres necessitats reals i els nostres desitjos. Utilitzarem les nostres
102
imatges per reflexionar sobre formes de creixement i interacció més humanes i responsables amb la natura i el mal ús que fem diàriament de l’aigua
a la nostra ciutat.
TALLER 2. IRONIA I FOTOGRAFIA
A LA MANERA DE TANYA HABJOUQA
Exposició: OCCUPIED PLEASURES. Palau Robert
Dimecres 1.07.15 18h-21h i dissabte 25.07.15, 11h-14h
Tanya Habjouqa ens ofereix una narrativa diferent sobre Palestina que no
acostuma a aparèixer als mitjans de comunicació. Conservant un to juganer
i divertit malgrat els increïbles obstacles, parla de la força dels palestins,
essencial per la seva supervivència davant la ocupació. Les seves fotografies ajuden a trencar amb els estereotips preconcebuts sobre els palestins
a Gaza, la Franja Oest i Jerusalem Est i esdevenen testimoni de la seva resiliència. A la manera de Tanya Habjouqa, indagarem en la forma de canviar
la nostra pròpia mirada sobre el nostre context més proper.
TALLER 3. EMPATIA I FOTOGRAFIA
A LA MANERA DE JOAN TOMÀS
EXPOSICIÓ: PAPEL ACTIVO. Pati Llimona
Dissabte 11.07.15, 10h30-13h30 i Dimecres 22.07.15, 18h-21h
Com es posiciona un fotògraf davant el seu model per tal que la imatge final
sigui fruit de l’empatia entre tots dos? Joan Tomàs va fotografiar els veïns
del barri de Santa Caterina-Sant Pere els anys 2004 i 2014 i ha creat un projecte fotogràfic on els seus habitants són els protagonistes d’una historia
plena d’humanitat. Descobrirem com ho fa per plantejar projectes participatius i aplicarem aquest mateix criteri per crear-ne un de propi.
TALLER 4. NOU DOCUMENTALISME. TOT S’HI VAL?
A LA MANERA DE GUY MARTIN
EXPOSICIÓ: CITY OF DREAMS. The Folio Club
Dissabte 27.06.15, 11h-14h i Dimecres 8.07.15, 17h-20h
El debat ocasionat pel controvertit premi World Press Photo finalment retirat al fotògraf italià Giovanni Troilo pel seu reportatge Dark Heart of Europe
reactiva preguntes latents i necessàries per a la constant redefinició del gènere documental i fotoperiodístic. Quines implicacions ètiques i deontològiques tenen aquestes noves tendències documentals en la professió? Fins
a quin punt és acceptable que la pre i la post producció interfereixin en el
desenvolupament d’una història? Esbrinarem com Guy Martin juga amb la
realitat i la ficció a l’hora de plantejar una problemàtica i intentarem traspassar fronteres en la nostra forma de retratar el real.
103
EN RUTA!
VISITA GUIADA
Paseos fotográficos con visita guiada a distintas exposiciones que
nos acercan a algunos de los temas más significativos del festival.
De la mano de un experto en análisis del lenguaje visual y a través
del comentario comparado de los distintos proyectos veremos
cómo un mismo tema se puede abordar desde diversas perspectivas y entenderemos cómo se utilizan en cada caso los recursos
propios de la fotografía.
RUTA CIUTAT VELLA: ESPACIO URBANO Y FOTOGRAFÍA SOCIAL
Joan Tomàs | Papel Activo + Diàlegs invisibles
Ruido Photo | Esquerdes
Francesco Zizola | La profunditat del silenci
Sábado 18.07.15 11h-14h / Miércoles 29.07.15, 18h-21h
Las instalaciones de Joan Tomàs y RUIDO Photo en el centro de la ciudad
ponen en relieve la fuerza de la fotografía. Recorreremos el Raval y el Gótico
para descubrir cómo las imágenes se han integrado en el paisaje urbano
para denunciar conflictos locales que de otro modo serían invisibles.
DURACIÓN
3-4 horas
PRECIO
20 € / 15 € estudiantes y socios
PARTICIPANTES
Mínimo 15 personas
RUTA EIXAMPLE: LUCHAS CONTEMPORÁNEAS
Tanya Habjouqa | Occupied Pleasures
Guillaume Herbaut | Ucrania: De Maidan al Donbass
Sábado 4.07.15, 10h-13h / Lunes 13.07.15, 18h-21h
Tanya Habjouqa nos muestra el conflicto israelí-palestino de manera fresca, irónica y esperanzadora. Una forma de narrar esta realidad que se aleja del seguimiento periodístico clásico y se adentra
en niveles más sutiles y profundos. A continuación, Guillaume Herbaut nos hará retroceder un año en el tiempo para reflexionar sobre
el inicio del actual conflicto armado de Ucrania. Dos acercamientos
visuales muy distintos a dos problemáticas contemporáneas que
nos permiten reflexionar sobre lo que queda fuera del encuadre.
Para inscripciones y reservas contactar con
[email protected]
T. +34 93 217 36 63
104
105
A LA MANERA DE…
TALLER: VISITA GUIADA + PRÁCTICA PERSONAL
Taller donde analizamos la mirada particular de distintos autores
con el fin de ayudarnos a construir nuestro propio discurso.
Durante la visita a la exposición analizaremos el lenguaje del autor/a para
desvelar algunas herramientas precisas que nos ayuden a leer y
comprender las fotografías, así como los procesos y recursos técnicos
y filosóficos utilizados para construir las historias presentadas.
Los asistentes pondrán en práctica lo aprendido realizando un
ejercicio fotográfico donde deberán tener en cuenta los aspectos y
temáticas analizados durante la visita. El taller concluirá con el visionado
y comentario de las imágenes realizadas.
TE INTERESA SI: Te apetece profundizar en la mirada de los autores
expuestos; quieres desarrollar tu capacidad lectora en términos
visuales; quieres experimentar otra forma de mirar y hacer fotografía.
DURACIÓN
3 horas (1 h análisis + 2 h práctica y comentario)
PRECIO PÚBLICO GENERAL
1 sesión / 30 € - 3 sesiones / 75 €
PRECIO ESTUDIANTES Y SOCIOS
1 sesión / 20 € - 3 sesiones / 50 €
PARTICIPANTES
Mínimo 10 – Máximo 15 personas
EDADES
A partir de 16 años
TALLER 1. EL PODER DEL AGUA
A LA MANERA DE BALASZ GARDI
Exposición: STORIES FROM THE WATER FRONT.
Roca Barcelona Gallery. Miércoles 17.06.2014, 18h-21h
A nuestro planeta se le acaba el agua. Durante los últimos diez años, Balasz
Gardi ha viajado por todo el mundo para fotografiar los aspectos más desgarradores de la crisis que asola nuestro bien más preciado. Guiados por
su mirada, intentaremos tomar conciencia de este hecho poniendo en evidencia la diferencia entre nuestras necesidades reales y nuestros deseos.
Utilizaremos nuestras imágenes para reflexionar sobre posibles formas de
106
crecimiento e interacción más humanas y responsables con la naturaleza y
del mal uso que hacemos diariamente
TALLER 2. IRONÍA Y FOTOGRAFÍA
A LA MANERA DE TANYA HABJOUQA
Exposición: OCCUPIED PLEASURES. Palau Robert
Miércoles 1.07.15 18h-21h, sábado 25.07.15 11h-14h
Tanya Habjouqa nos ofrece una narrativa diferente sobre Palestina que no
acostumbra a aparecer en los medios de comunicación. Conservando un
tono divertido pese a los increíbles obstáculos, habla de la fuerza de los palestinos, esencial para su supervivencia frente la ocupación. Sus fotografías
ayudan a romper con los estereotipos preconcebidos sobre los palestinos
en Gaza, la Franja Oeste y Jerusalén Este y se convierten en testimonio de
su resiliencia. En el taller indagaremos en la forma de cambiar nuestra mirada.
TALLER 3. EMPATÍA Y FOTOGRAFÍA
A LA MANERA DE JOAN TOMÀS
Exposición: PAPEL ACTIVO. Pati Llimona
Sábado 11.07.15, 10h30-13h30 / Miércoles 22.07.15, 18h-21h
¿Cómo se posiciona un fotógrafo frente a su modelo para que la imagen
final sea fruto de la empatía entre ambos? Joan Tomàs fotografió a los vecinos del barrio de Santa Caterina-Sant Pere entre los años 2004 y 2014 y ha
creado un proyecto fotográfico en el que sus habitantes son los protagonistas de una historia llena de humanidad. Descubriremos cómo lo hace para
plantear proyectos participativos y aplicaremos ese mismo criterio para
crear el nuestro.
TALLER 4. NUEVO DOCUMENTALISMO. ¿TODO VALE?
A LA MANERA DE GUY MARTIN
Exposición: CITY OF DREAMS. The Folio Club
Sábado 27.06.15, 11h-14h / Miércoles 8.07.15, 17h-20h
El debate suscitado ante el controvertido premio World Press Photo finalmente retirado al fotógrafo italiano Giovanni Troilo por su reportaje Dark
Heart of Europe reactiva preguntas latentes y necesarias para la constante
redefinición del genero documental y fotoperiodístico. ¿Qué implicaciones
éticas y deontológicas tienen estas nuevas tendencias documentales en la
profesión? ¿Hasta qué punto es aceptable que la pre y post producción interfieran en el desarrollo de una historia? Averiguaremos cómo Guy Martin
juega con la realidad y la ficción a la hora de plantear una problemática e
intentaremos traspasar fronteras en nuestra manera de retratar lo real.
107
ON ROUTE!
GUIDED VISITS
These photographic itineraries, including a guided visit to various
exhibitions, bring us face to face with some of the major issues in
the festival. In the company of an expert in analysing visual language and by means of a comparative commentary on the different
projects, we’ll see how the same theme can be addressed from
different viewpoints and understand how the specific resources of
photography are used in each case.
DURATION
3-4 hours
PRICE
20 € / 15 € students and members
PARTICIPANTS
Minimum of 15 persons
CIUTAT VELLA ROUTE: Urban Space and Social Photography
Joan Tomàs | Papel Activo + Invisible Dialogues
Ruido Photo | Esquerdes
Francesco Zizola | La profunditat del silenci
Saturday 18.07.15, 11:00-14:00 / Wednesday 29.07.15, 18:00-21:00
The power of photography is highlighted by the installations of Joan Tomàs
and RUIDO Photo in the city centre. We’ll be walking the streets of El Raval and the Barri Gòtic quarter to discover how their images have become
integrated into the urban landscape to denounce otherwise invisible local
conflicts.
EIXAMPLE ROUTE: Contemporary Conflicts
Tanya Habjouqa | Occupied Pleasures
Guillaume Herbaut | Ukraine: From Independence Square to the Donbas
Saturday 4.07.15, 10:00-13:00 / Monday 13.07.15, 18:00-21:00
Tanya Habjouqa presents the Israeli-Palestinian conflict with a
fresh, ironic and hopeful approach. Her way of presenting this reality is a far cry from the usual journalistic vision as she explores more
profound and subtle levels. Then, Guillaume Herbaut takes us back
a year in time to reflect on the start of the current armed conflict in
Ukraine. Two very different visual approaches to two contemporary
issues that prompt us to reflect on what is left out of the picture.
For registration and reservations, contact
[email protected]
T. +34 93 217 36 63
108
109
THROUGH THE EYES OF…
WORKSHOP: GUIDED VISIT + PERSONAL PRACTICE
Workshop to analyse the particular viewpoint of different photographers,
to help us to construct our own discourse. During the visit to the exhibition, we’ll be analysing the photographer’s language to reveal specific
tools that allow us to interpret and understand their work, as well as the
processes and technical and philosophic resources used to construct
the stories presented. Participants will put into practice everything they
have learned in a photographic exercise to apply the aspects and themes
analysed during the visit. The workshop will end with a viewing and a discussion of the pictures captured.
THIS IS FOR YOU IF You’re interested in exploring the particular view of
the photographers on show; you’d like to develop your capacity for visual
interpretation; you want to experiment with another way of seeing and
doing photography.
DURATION
3 hours (1 h analysis + 2 h practice and discussion)
PRICE FOR THE GENERAL PUBLIC
1 session / 30 € - 3 sessions / 75 €
PRICE FOR STUDENTS AND MEMBERS
1 session / 20 € - 3 sessions / 50 €
PARTICIPANTS
Minimum 10 – maximum 15 persons
AGES
16 and over
WORKSHOP 1. THE POWER OF WATER
THROUGH THE EYES OF BALAZS GARDI
Exhibition: STORIES FROM THE WATER FRONT
Roca Barcelona Gallery / Wednesday 17.06.15, 18:00-21:00
Our planet is running out of freshwater. Over the past decade, Balasz Gardi
has travelled the world to photograph the most pressing aspects of the
crisis unfolding around our most precious resource. Seeing through his
eyes, we aim to become more aware of this fact by showing the difference
between our real needs and our desires. We’ll be using our images to reflect
110
on more humane ways to grow and interact more responsibly with nature,
and the misuse we make of water every day in our city.
WORKSHOP 2. IRONY AND PHOTOGRAPHY
THROUGH THE EYES OF TANYA HABJOUQA
Exhibition: OCCUPIED PLEASURES. Palau Robert
Wednesday 1.07.15 18:00-21:00 / Saturday 25.07.15, 11:00-14:00
Tanya Habjouqa offers us a different narrative on Palestine that doesn’t
often make it into news reports. Preserving a sense of playfulness and fun
despite tremendous obstacles speaks of the Palestinians’ strength and is
essential to their survival in the face of endless occupation. Her photographs
help break with preconceived stereotypes about Palestinians in Gaza, the
West Bank and East Jerusalem, and become a testimony to their resilience.
Through the eyes of Tanya Habjouqa, we’ll be exploring how to change the
way we see our closest context.
WORKSHOP 3. EMPATHY AND PHOTOGRAPHY
THROUGH THE EYES OF JOAN TOMÀS
EXHIBITION: PAPEL ACTIVO. Pati Llimona
Saturday 11.07.15, 10:30-13:30 / Wednesday 22.07.15, 18:00-21:00
How can a photographer position himself before his model so that the final
image is the product of empathy between the two? Joan Tomàs took photos
of the inhabitants of the neighbourhood of Santa Caterina-Sant Pere in 2004
and 2014, and has created a photographic project in which local people play
the lead in a very human story. We’ll be finding out how he creates participatory
projects and using what we find out to create one of our own.
WORKSHOP 4. NEW DOCUMENTARY PHOTOGRAPHY.
ANYTHING GOES? / THROUGH THE EYES OF GUY MARTIN
Exhibition: CITY OF DREAMS. The Folio Club
Saturday 27.06.15, 11:00-14:00 / Wednesday 8.07.15, 17:00-20:00
The debate surrounding the controversial disqualification from the World
Press Photo prize of Italian photographer Giovanni Troilo for his work Dark
Heart of Europe has reactivated latent questions that are necessary for
the constant redefinition of the genre of documentary photography and
photojournalism. What are the moral and professional ethical implications
of these new documentary trends in the profession? To what extent is it
acceptable for pre- and post-production to interfere in the development of
a story? We’ll be finding out how Guy Martin plays with reality and fiction
when addressing a problem and trying to push back boundaries in the way
we portray reality.
111
112
113
DOCfield
Dummy Award
El premi DOCfield Photobook Dummy Award consisteix en la
impressió d’un photobook d’edició limitada seleccionat per un
jurat expert i en la participació en una exposició juntament amb
les maquetes d’altres photobooks finalistes. Amb aquesta iniciativa, el festival vol fomentar la consolidació d’aquest format
per a que segueixi desenvolupant-se com un altre gran suport i
eina de difusió d’històries interessants.
El premio DOCfield Photobook Dummy Award consiste en la impresión de un photobook de edición limitada seleccionado por un
jurado experto y en la participación en una exposición junto a las
maquetas de otros photobooks finalistas. Con esta iniciativa, el
festival quiere fomentar la consolidación de este formato para
que siga desarrollándose como otro gran soporte y herramienta
de difusión de historias interesantes.
The DOCfield Photobook Dummy Award consists in the limited edition publication of a photobook selected by an expert jury and participation in an exhibition alongside other finalist dummies. With this
initiative, the festival aims to contribute to the consolidation and
continuing development of the photobook as another great support
and tool for the dissemination of interesting stories.
Consulta les bases a / Consulta las bases en / Check the rules for participation at
www.docfieldbarcelona.org
www.docfieldbarcelona.org/premio-dummy-award
UNA INICIATIVA DE
POWERED BY
PATROCINA
SPONSORED BY
COL·LABORA
COLABORA
WITH THE COLLABORATION OF
115
La GUIA PHOTOLOVER s’inicia aquest any i dóna visibilitat
a més de 35 empreses i organitzacions que per la seva bona
praxis, criteri, qualitat i aportació al sector són, al nostre parer,
referència obligada per als amants de la fotografia.
Un PHOTOLOVER és aquell que estima, té cura, respecta
i potencia la fotografia en qualsevol de les seves fases de
creació, producció, difusió i conservació.
PHOTO
LOVER
15
BY
La GUÍA PHOTOLOVER se inicia este año y da visibilidad a más de
35 empresas y organizaciones que por su buena praxis, criterio,
calidad y aportación al sector son, a nuestro entender, referencia
obligada para los amantes de la fotografía.
Un PHOTOLOVER es aquél que ama, cuida, respeta y potencia
la fotografía en cualquiera de sus fases de creación, producción,
difusión y conservación.
The PHOTOLOVER GUIDE makes its first appearance this year,
showcasing more than 35 companies and organizations which with
their good practice, criteria, quality and contributions to the sector
are, in our opinion, vital references for all lovers of photography.
A PHOTOLOVER is someone who appreciates, takes care of,
respects and promotes photography in any of its phases of creation,
production, dissemination and conservation.
116
#photolover15
117
RUTA CIUTAT VELLA
A
4PHOTOS
Realització de fotografies i creació d’objectes relacionats.
Realización de fotografías y creación de objetos relacionados.
Production of photographic works and related objects.
E
Passatge de la Pau 13
08002 Barcelona
www.elchanguito.com
Comercial 1
08003 Barcelona
www.4photos.cat
B
ANGLE
Emmarcacions per museus, exposicions i particulars.
Enmaracaciones para museos, exposiciones y particulares.
Framing for museums, exhibitions and private clients.
F
BARCELONA VISIONS
Galeria fotogràfica.
Galería fotográfica.
Photographic Gallery.
G
CAPRILEPHOTO/LOMOGRAPHYSPAIN
Botiga especialitzada en fotografia i regals exclusius.
Tienda especializada en fotografía y regalos exclusivos.
Photography-related and exclusive presents shop.
Rosic 3
08003 Barcelona
www.lomography.es
118
GALERÍA VALID FOTO
Espai dedicat a l’exposició i esdeveniments de fotografia.
Espacio dedicado a la exposición y eventos de fotografía.
Space dedicated to exhibition and photography-related events.
Buenaventura Muñoz 6
08018 Barcelona
www.validfoto.com
Banys Vells 7
08003 Barcelona
www.barcelonavisions.com
D
ELISAVA, Escola Superior de Disseny i Enginyeria de Barcelona
Escola Superior especialitzada en disseny, enginyeria i comunicació.
Escuela Superior especializada en diseño, ingeniería y comunicación.
Design, engineering, and communication school.
La Rambla 30-32
08002 Barcelona
www.elisava.net
Buenaventura Muñoz 23
08018 Barcelona
www.acutangle.cat
C
EL CHANGUITO
Art contemporani, antiguitats i projectes d’il·luminació/decoració.
Arte contemporáneo, antigüedades y proyectos de iluminación/decoración.
Contemporary art shop, antiques and Illumination/decoration projects.
H
GALLITO
Restaurant obert al mar amb obra fotogràfica d’autor.
Restaurante abierto al mar con obra fotográfica.
Open sea restaurant with Fine Art Photography.
Mare Nostrum 19-21
08039 Barcelona
(Platja Hotel W)
www.encompaniadelobos.com/gallitoBar.html
119
I
J
GRISART - Escola Internacional de Fotografia
Centre privat dedicat des de 1985 a la docència de la fotografia.
Centro privado dedicado desde 1985 a la docencia de la fotografía.
Private photography tuition center since 1985.
M
Méndez Núñez 14
08003 Barcelona
ww.grisart.com
Trafalgar 19, pral 1ª B
08010 Barcelona
www.photographicsocialvision.org
KINO
Moda, fotografia, ilustració i disseny nacional.
Moda, fotografía, ilustración y diseño nacional.
Fashion, photography, illustration and design.
RUTA POBLE NOU
A
Vigatans 2, local 1
08003 Barcelona
www.kinobarcelona.com
K
LUZIA RESTAURANT
Brasserie amb obra fotogràfica d’autor.
Brasserie con obra fotográfica de autor.
Brasserie showing Fine Art photography.
B
Visita amb cita prèvia / Visita con cita previa / By appointment
THE FOLIO CLUB
Impremta offset-digital amb sensibilitat per la creativitat i el disseny.
Imprenta offset-digital con sensibilidad por la creatividad y el diseño. Offset-digital printing lab with a special sensitivity towards design and creativity.
Roc Boronat 37
08005 Barcelona
www.thefolioclub.com
OPENHOUSE PROJECT
Una casa oberta al públic com a galeria fotogràfica.
Una casa abierta al público como galería fotográfica.
A house open to the public as a photographic gallery.
Fontanella 16
08010 Barcelona
www.openhouse-project.com
ESPACIO ETERNA
Showroom de productes de disseny, decoració i art.
Showroom de productos de diseño, decoración y arte.
Design, art and decoration showroom.
Roc Boronat 68
08005 Barcelona
Facebook: Espacio Eterna
Pintor Fortuny 1
08001 Barcelona
www.grupotragaluz.com/restaurante/luzia
L
FUNDACIÓ PHOTOGRAPHIC SOCIAL VISION
La fotografia dcumental com a eina de sensibilització.
La fotografía documental como herramienta de sensibilización.
Documentary photography as a tool to promote awareness.
RUTA EIXAMPLE
A
BIBLIOTECA ESQUERRA DE L’EIXAMPLE – AGUSTÍ CENTELLES
Promoció de la fotografia: llibres, revistes, tallers, exposicions i activitats.
Promoción de la fotografía: libros, revistas, talleres, exposiciones y actividades.
Promotion of books, magazines, workshops, exhibitions and activities.
Comte d’Urgell 145-147
08036 BARCELONA
www.bcn.cat/bibcentelles
120
121
B
CASANOVA FOTO
Botiga de referència en la venda de material fotogràfic i accessoris.
Tienda de referencia en la venta de material fotográfico y accesorios.
Shop specializing in photographic products and accessories.
F
Ronda de la Universitat 35
08007 Barcelona
www.casanovafoto.com
C
ENRICH ADVOCATS
Especialistes en dret de propietat intel·lectual i d’imatge.
Especialistas en derecho de propiedad intelectual y de imagen.
Team of lawyers specialized in intellectual property and image rights.
Aragó 180
08011 Barcelona
www.fujifilm.eu/es
G
Josep Tarradellas 155, 2º-2ª
08029 Barcelona
www.copyrait.com
D
F. CATALÀ ROCA, ESPAI DE FOTOGRAFIA
Centre dedicat a la formació, difusió i exposició fotogràfica.
Centro dedicado a la formación, difusión y exhibición fotográfica.
Centre dedicated to the tuition, promotion and exhibition of photography.
FNAC TRIANGLE
Tota la cultura i la tecnologia.
Toda la cultura y la tecnología.
All culture and technology.
Centre Comercial EL TRIANGLE
Plaça Catalunya 4
08002 Barcelona
www.culturafnac.es
122
FUNDACIÓ BANC SABADELL
Recolçament d’activitats en els àmbits social, educatiu, científic i cultural.
Apoyo a actividades en los ámbitos social, educativo, científico y cultural.
Promotion of activities in the social, education, scientific and cultural fields.
Rambla de Catalunya 115, 3ª planta
08008 Barcelona
www.grupbancsabadell.com
H
Llançà 21
08015 Barcelona
www.golferichs.org/catala-roca
E
FUJI
Tecnologies d’avantguarda que contribueixen a la cultura
Tecnologías de vanguardia que contribuyen a la cultura.
Avantgarde technologies that contribute to culture.
IDEP BARCELONA
Escola de disseny, fotografia i moda.
Escuela de diseño, fotografía y moda.
Design, photography and fashion school.
Gran Via de les Corts Catalanes 461
08015 Barcelona
www.idep.es
I
IL MONDO
Galeria fotogràfica.
Galería fotográfica.
Photographic gallery.
Calàbria 178
08015 Barcelona
www.ilmondogaleria.com
123
J
INSTITUT D’ESTUDIS FOTOGRÀFICS DE CATALUNYA-IEFC
Institut que fomenta, estimula i impulsa l’estudi de la fotografia.
Instituto que fomenta, estimula e impulsa el estudio de la fotografía.
Institute that stimulates and promotes the knowledge of photography.
B
Comte d’Urgell 187 (dins del recinte de l’Escola Industrial)
08036 Barcelona
www.iefc.cat
K
NEGRO RESTAURANT
Cuina cosmopolita. Ambient urbà, còctels, fotografia i DJ.
Cocina cosmopolita. Ambiente urbano, cócteles, fotografía y DJ.
International cuisine in a modern environment. Cocktails, Photography and DJ.
Sèneca 5
08006 Barcelona
www.copialab.es
C
Diagonal 640
08017 Barcelona
www.grupotragaluz.com/restaurante/negro-rojo
L
VM FOTO
Laboratori fotogràfic analògic/digital amb tracte personalitzat.
Laboratorio fotográfico analógico/digital de trato personalizado.
Analogic and digital lab with a close attention to detail.
A
ART DEAL PROJECT
Galeria d’art contemporani per a projectes artístics emergents.
Galería de arte contemporáneo para proyectos artísticos emergentes.
Contemporary art gallery for emerging artistic projects.
EL OBSERVATORIO
Projecte obert i en evolució dedicat a l’ensenyament fotogràfic.
Proyecto abierto y en evolución dedicado a la enseñanza fotográfica.
Open project in evolution dedicated to photography tuition.
Congost 9, Local PAS 9
08024 Barcelona
www.elobservatoriophoto.com
D
Calàbria 209
08029 Barcelona
www.vmfoto.com
RUTA GRÀCIA
CÒPIA
Laboratori especialitzat en impressió sobre papers Fine Art.
Laboratorio especializado en impresión sobre papeles Fine Art.
Laboratory specializing in Fine Art paper impression.
GALERIA H2O
Galeria d’art contemporani.
Galeria de arte contemporáneo.
Contemporary art gallery.
Verdi 152
08012 Barcelona
www.h2o.es
E
IMPRESSIONART
Impressió digital fotogràfica i Fine Art i fotoacabats.
Impresión digital fotográfica y Fine Art y fotoacabados.
Photography digital printing and Fine Art and finishings.
Sant Lluís 53
08024 Barcelona
www.impressionart.es
Llibertat 44
08012 Barcelona
www.artdealproject.com
124
125
F
NOSTÀLGIC
Venda i serveis fotogràfics especialitzats en fotografia analògica.
Venta y servicios fotográficos especializados en fotografía analógica.
Photographic services and analogic photography products.
C
Goya 18
08012 Barcelona
www.nostalgic.es
G
REBEL·LAB PHOTO
Laboratori analògic i digital blanc/negre i color i emmarcació.
Laboratorio analógico y digital blanco/negro y color y enmarcación.
B/W and colour analogical and digital lab and framing.
Vic 17 baixos
08006 Barcelona
www.rebel-lab.cat
RUTA SARRIÀ
A
B
BLUME
Projectes editorials necessaris pel desenvolupament humà.
Proyectos editoriales necesarios para el desarrollo humano.
Publishing projects necessary to human development.
EGM
Laboratori fotogràfic de serveis integrals.
Laboratorio fotográfico de servicios integrales.
Integrated photographic laboratory .
Prats de Molló 20
08021 Barcelona www.egm.es
D
GALERIA TAGOMAGO
VALÉRIE de MAROTTE & VICENÇ BONED i LLOVERAS
Visita amb cita prèvia / Visita con cita previa / By appointment
Col·leccionsites fundadors de la Galeria Tagomago.
Compra-venda / valoracions i assessorament.
Coleccionistas y fundadores de Galeria Tagomago.
Compra-venta / Valoración / Asesoría.
Collectors and founders of Tagomago Gallery.
Private dealers and consultants.
www.tagomago.com /
[email protected]
Mare de Déu de Lorda 20
08034 Barcelona
www.blume.es
LA PARADA
Parada ambulant de venda d’obra fotogràfica i llibres d’autor.
Parada ambulante de venta de obra fotográfica y libros de autor.
Moving market selling photographic art works and books.
D’IVORI
Marcs i emmarcacions.
Marcos y enmarcaciones
Frames and framing.
www.laparada.org
Marià Cubi 73
08006 Barcelona
Tel. 932 009 340
Per tal de formar part de la GUIA PHOTOLOVER
o proposar-hi nous membres escriu-nos a:
Para formar parte de la GUÍA PHOTOLOVER
o proponer nuevos miembros escríbenos a:
To be part of the PHOTOLOVER GUIDE
or to propose new members contact us at:
[email protected]
126
DOCfield 15
Festival Fotografia Documental Barcelona
UNA INICIATIVA DE
POWERED BY
DIRECCIÓ ARTÍSTICA 2015
DIRECCIÓN ARTÍSTICA 2015
ARTISTIC DIRECTION 2015
Jessica Murray
[email protected]
DIRECCIÓ D’ART
DIRECCIÓN DE ARTE
ART DIRECTION
Inés Casals
[email protected]
El festival DOCfield>15 és possible gràcies a la suma
d’energia, criteri i sensibilitat de més de 92 entitats a la ciutat
i de l’equip de Fundació Photographic Social Vision.
El festival DOCfield>15 es posible gracias a la suma de la energía,
el criterio y la sensibilidad de más de 92 entidades de la ciudad
y del equipo de la Fundación Photographic Social Vision.
DOCfield>15 festival is possible thanks to the compilation of energy,
criterium and sensitivity of more than 92 entities in the city and the
Photographic Social Vision Foundation team.
DIRECCIÓ GENERAL
DIRECCIÓN GENERAL
GENERAL DIRECTION
Fundació Photographic Social Vision
[email protected]
DIRECTORA
DIRECTOR
Silvia Omedes
[email protected]
128
EXPOSICIONS I PROGRAMA EDUCATIU
EXPOSICIONES Y PROGRAMA EDUCATIVO
EXHIBITIONS AND EDUCATIONAL PROGRAM
Alice Monteil
[email protected]
EXPOSICIONS I CONTINGUTS NITS DOCFIELD
EXPOSICIONES Y CONTENIDOS NITS DOCFIELD
EXHIBITION AND NITS DOCFIELD CONTENTS
Helena Velez Olabarria
[email protected]
PROGRAMA EDUCATIU
PROGRAMA EDUCATIVO
EDUCATIONAL PROGRAM
Mireia Plans
[email protected]
DOCFIELD DUMMY AWARD
Inés Casals
[email protected]
DOCFIELD AL CARRER I NITS DOCFIELD
Júlia Molins
[email protected]
129
GUIA PHOTOLOVER 15
GUÍA PHOTOLOVER 15
PHOTOLOVER 15 GUIDE
Ana Belén Jarrín
Silvia Omedes
[email protected]
PREMSA
PRENSA
PRESS
Mahala Comunicación y Relaciones Públicas
Silvia Perez Crespo
www.mahala.org
DISSENY GRÀFIC
DISEÑO GRÁFICO
GRAPHIC DESIGN
www.inescasals.com
www.mireiacarbonell.com
DISSENY I DESENVOLUPAMENT WEB
DISEÑO Y DESARROLLO WEB
DESIGN AND WEB DEVELOPMENT
Enfusión Diseño y Comunicación
www.enfusion.es
CORRECCIÓ D’ESTIL I TRADUCCIÓ
CORRECCIÓN DE ESTILO Y TRADUCCIÓN
COPYEDITING AND TRANSLATION
Patricia Valero
Elaine Fradley
Marta Roigé
COMUNICACIÓ, MARCA I PATROCINI
COMUNICACIÓN, MARCA Y PATROCINIO
COMMUNICATION, BRANDING AND SPONSORING
Ariadna Esteve
[email protected]
COMUNICACIÓ I XARXES SOCIALS
COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES
COMMUNICATION AND SOCIAL NETWORKS
Laura González Palacios
[email protected]
ASSISTENT COMUNICACIÓ I WEB
ASISTENTE COMUNICACIÓN Y WEB
COMMUNICATION ASSISTANT AND WEB
Paula Ericsson
[email protected]
AUDIOVISUALS
AUDIOVISUALES
AUDIO-VISUAL SERVICES
www.tallerestampa.com
130
131
DOCfield 15
Festival Fotografia Documental Barcelona
UNA INICIATIVA DE
POWERED BY
COL·LABORADORS
COLABORADORES
COLLABORATORS AMB EL SUPORT INSTITUCIONAL DE
CON EL APOYO INSTITUCIONAL DE
INSTITUTIONAL SUPPORT
PARTNER TECNOLÒGIC
PARTNER TECNOLÓGICO
TECHNOLOGICAL PARTNER Laboratori fotogràfic de serveis integrals.
Laboratorio fotográfico de servicios integrales.
Integrated photographic laboratory .
PATROCINADORS
PATROCINADORES
SPONSORS
CÒMPLICES
CÓMPLICES
ACCOMPLICES
-ABOUT PHOTOGRAPHY
-ÀNGELS COMUNICACIÓ
-ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I
COMISSIÓ DE FESTES
DEL FARRÓ
-AZDARYA
-CANSON
-CASAL DE BARRI POU
DE LA FIGUERA
-CENTRE CÍVIC CASA SAGNIER
-CENTRE CÍVIC EL SORTIDOR
-CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA
-CFD Barcelona
-CINEMA LLIURE A LA PLATJA
-COORDINADORA D’ENTITATS
POBLE SEC
-CRÓNICA 21
-DIRECCIÓ DE SERVEIS A LES
PERSONES I AL TERRITORI,
DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT
GERVASI
-EL OBSERVATORIO
-ELISAVA
-ENFUSIÓN
-ESPAI FOTOGRÀFIC
CAN BASTÉ
-ESPACIO ETERNA
-GRISART
-IDEP
-IEFC
-INSTITUTE
-LA PARADA
-MAGOPRODUCTION
-MAHALA COMUNICACIÓ
-MESCLADÍS
-MOMBASSA
-OJODEPEZ PHOTO MEETING
-PALAU ROBERT
-PANOS PICTURES
-PHREE
-POBLE NOU URBAN DISTRICT
-RUIDO PHOTO
-SABATE
-SOS RACISME
-TALLERESTAMPA.COM
-VII
-WE ARE WATER FOUNDATION
AGRAÏMENTS / AGRADECIMIENTOS / ACKNOWLEDGMENTS
Ada Sbriccoli
Adrián Perez
Agatha Bellocchio
Aidà Almirall
Ainhoa Gomà
Aishih Wehbe Herrera
Aita, Ama eta Maier
Alba Martinez
Albert Bonsfills
Albert Gusi
Albert Sentis Homar
Alejandra Raschkes
Alejandra Zolezzi
Alejandro Kirchuk
Alex Castro
Alex Gasca
Alex Llovet
Alfons Rodriguez
Alvaro Laiz
Ana Alegre
Ana Bolivar
Ana Jiménez
Ana Más Salsé
Ana Morales
Ana Ramírez
Ana Schulz
Andrea Lamount
Andrea Lolicato
Andreu Pina
Andrew Trotter
Ángela Bonadies
Àngels Vidondo
Angle
Anna Bosch
Anna Printetzi
Anton Kusters
Antonio Carloni
Antonio Fdez. Cid
Antonio Paya
Arantxa Cedillo
Arianna Rinaldo
Arnau Bach
Barbara Beltramello
Belen Villarejo
Blanca Muñiz
Carles Costa
Carles Guerra
Carles Prat
Carles Taché
Carlos Yzaguirre
Carlos Omedes
Carlos Ventós
Carlota Sanchez
Carme Cañadell
Carmen Cruañas
Carmen Isasa
Carmen Muntané
Caro Garcia
Cati Sánchez
Celeste Arroquy
Céline Chavanon
César Díaz
César Pérez Herranz
Charlie Taché
Christian Lutz
Christian Maury
Chris Capozzielo
Clara Campins
Claudia Costa
Conxita Oliver
Cristina Bosch
Cristina Hartmann
Cristina Santpere
Cristina Quílez
Daniel Figuerola
Daniel Valladares
Darcy Padilla
Desenfoque Gaussiano
David Airob
Delphine Lelu
Dídac de Il Mondo
D’Ivori
Doug Menuez
Eduard Bertrán
Edu Matas
Edu Ponces
Elaine Fradley
Elena Subirà
Eli Poch
Elisa Álvarez
Eliseo Barbàra
Emilio Álvarez
Emma Fernández
Emma Raynes
Enric Català
Enric de Santos
Enric Enrich
Enric Galve
Erik de Kruijf
Erika Larsen
Ester Rodríguez
Espen Rasmussen
Esperanza Rabat
Ester Villaescusa
Eva Blanco
Eva Carbó
Eva de Lera
Eva Hueso
Eva Reyes
Familia Casals
Familia J.Léonard
Fausto Podavini
Fernando Moleres
Fernando Peracho
Ferran Izquierdo
Fina Duran
Flor Vacherand
Flora Coll
Fran Simó
Francesc Fàbregas
Francina Verdes
Paco Navamuel
Gaston Gil
Gerard Boyer
German López
Gloria Cid
Gloria Mohedano
Guillem Valle
Guillermo Gutiérrez
Gustavo Germano
Harri Palviränta
Hector Iburo
Helena Miró
Henrique Távora
Hernando Toro
Hubert de Wangen
Hugo Bertrand
Imma Mora
Ilvy Njiokiktjien
Irene Mendoza
Irene Oliva
Irene Segarra
Isabel Lázaro
Iu Pino
Jaime Quinto
Jaume Badia
Jaume Reus i Morro
Javi Creus
Javier Aristu
Javier Navarro
Jean François Leroy
Jesus Navarro
Joaco Barcala
Joan Alvado
Joan Carles Guilabert
Joan Roig
Joaquim Ruiz Millet
Joaquina Torrero
Jon Uriarte
Jordi Calafell
Jordi Serchs
José Feria
Jose Maria Piera
Josep Maria Amoròs
Josep Ramoneda
Juan Agudo Sainar
Juan Carlos Tomasi
Juan Insua
Judit Diaz
Judith Herrero
Júlia Torrado
Julia Winter
Julien Goldstein
Junta de Veïns Farró
KanseiSounds
Karel Cudlin
Katharina Mouratidi
Katia Repina
Laia Abril
Lala Casals
Lara Stolzenberger
Laura Cubero
Laura Lanuza
Leopoldo Blume
Lidia Mombiela
Llorenç Raich
LLucià Homs
Los Otros
Los Pinguinos Nicklen
Lourdes Cirlot
Lu Castelo
Luna Coppola
Luciana Castelo
Mabel Llevat
Macarena Catalán
Mahala Alzamora
Malala Youzafzai
Maika Elan
Maite Caramés
Maite Costea
Maite Llasera
Maite Santasuana
Manel Armengol
Manel Vazquez
Manuel Freire
Manuel Guerrero
Mar Badal
Mara Catalán
Marcel Pie
Marcelo Aurelio
Marco Ansaloni
Marçal Sintes
María Canudas
Maria Escoda
Maria Planas
Maria Pfaff
Maria Ribas
Maribel Mata
Mariluz Vidal
Mario Barcellandi
Mario Corea
Mariona Peraire
Marisol Zubillaga
Marta Espinal
Marta Mansanet
Marta Roigè
Martín Habiague
Mathilde André
Max Casali Gasca
Médicos Sin Fronteras
Mercedes Sabater
Miguel Casares
Mikel Bastida
Miquel Molins
Mireia Manen
Miriam Mir
Mónica Muñoz
Montse Carbonell
Montse Corominas
Montse Morcate
Myrka Borachok
Myrto Papadopoulos
Nadia García
Natalia Brovedanni
Natalia Ocaña-Murray
Natasha Christia
Nathalie Modigliani
Nathalie Naval
Neus Camps
Neus Moyano
Nicolas Buchholz
Nuestros socios
Núria Salinas
Nuria de Antonio
Núria Aguadé
Núria Borrut
Núria Expósito
Nuria García
Núria Lopez Torres
Núria Mtnez Seguer
Nuria Porras
Nuria Vall-Llovera
Octavi Martí
Olaf Plà Garcia
Olga Balibrea
Olga Feliu
Oliver de Ros
Olivia Patón
Olmo Calvo
Oriol Segon
Orlando Rinaldo
Oscar Ciutat
Oscar Dhooge
Pablo Pérez
Paco Elvira
Pamela Míguez Vidal
Paola de Grenet
Patricia Esteve
Patricia Rodríguez
Pau Artigas
Pau Coll
Paul Nicklen
Pedro Arroyo
Pedro Strukelj
Pedro Torres
Pedro Vicente
Peili Dong
Pep Bonet
Pep Escoda
Pepe Baeza
Pepe Catà
Pepe Font de Mora
Photobloggers
Pili Mateo
Punt de Focus
Quim Vañó
Rafa Arocha
Rafa Badia
Rafael Fabres
Ramon Bernal
Raquel Cardó
Recepción CCCB
Renata Fortes
Ricard Marco
Robert Pittman
Roc Albalat
Rocio Santacruz
Roger Batista
Roger Marcet
Roger P. Gironés
Rosanna Rabascall
Ruido Photo
Salvador Atance
Samuel Aranda
Sandra Onieva
Sandra Torras
Santi Rifà
Sara Lewkowicz
Sarai Rua
Sebastián Liste
Sergi Plans Garcia
Sergio el conserje
Silvia Perez Crespo
Silvia Pombo
Sònia Balcells
Sonia Mulero
Sonia Noguerol
Susana García
Susan Meiselas
Teresa Menuez
Tim Hussin
Tina Bagué
Tomás Torroella
Toni Arnau
Toni Coll Tort
Toni Garreta
Toni Omedes
Toni Sadurní
Toni Traveria
Toru Morimoto
Valentina Figini
Valerie de Marotte
Vera Baena
Veronica Nicolardi
Vicenç Boned
Víctor Palacio
Víctor Ramírez
Víctor Saavedra
Victoria Herranz
Virginia angulo
Walter Llorach
Willy Rojas
Xavier Frances
Xavier Basiana
Xènia Bagué
Yannick Rascouët
Yeong Ung Yang
Zed Nelson
I a totes les persones
que han fet i fan
possible el festival.
Y a todas las personas
que han hecho y hacen
posible el festival.
And to all the people that
have made and make the
festival posible.
ISBN - 978-84-606-7873-1